UPDATE31082013/185_2 Poetin zet Obama voor het blok

Als we naar het harde bewijs kijken dat de VS in het verleden hebben aangereikt op basis waarvan  militaire interventies hebben plaatsgevonden dan is het terecht dat deze keer er kritisch naar wordt gekeken. In feite is er tot dusverre geen hard bewijs dat het regeringsleger van Assad de gifgasaanval heeft uitgevoerd. De vraag blijft onbeantwoord waarom Assad zo een aanval in zijn eigen hoofdstad zou uitvoeren. Als ik er nu eens vanuit ga dat het Vrije Syrische leger niet de beschikking heeft gehad over chemische wapens, als de VN-inspecteurs vast gaan stellen dat er de 21ste augustus wel sprake is geweest van een aanval met chemische wapens, het regeringsleger geen baat had bij zo een aanval; dan moet er rondgekeken worden welke landen/partijen over gifgas beschikken en er wel baat bij zouden kunnen hebben Assad ten val te brengen. De vraag blijft op tafel liggen waarom westerse politici spierballentaal gebruikten, dreigende woorden spreken, waardoor in het verleden oorlogen onvermijdbaar werden. Waarom kondigde Obama, Cameron en Hollande al represailles aan voordat er harde bewijzen waren dat Assad de rode lijn had overschreden? Het Britse Lagerhuis gaf Cameron geen groen licht, de Amerikaanse bevolking is kritisch gestemd en Hollande slaat ook niet meer zo hard op de trom. Ineens neemt Obama gas terug en spreekt over een lichte afstraffing voor Syrië. Ban Ki Moon wil wachten op het rapport van de VN-inspecteurs, maar dat kan nog weken duren, voordat de uitkomst van het onderzochte materiaal op tafel ligt. Het rapport gaat technische details geven en geen dader aanwijzen. Wie zijn de belanghebbende partijen die baat hebben bij de val van het Syrische bewind. We moeten wel in het oog houden dat het Syrië van Assad een seculaire staat is, zeer tot ongenoegen van Islamitische landen. Wat is de positie van Saoedi-Arabië, Israël en Turkije of moeten we verderweg kijken? De VS zelf sluit ik uit. Rusland en China liggen niet in de lijn der verwachtingen. Welke van die landen beschikt zelf over chemische wapens dan wel heeft zonder medeweten van de militaire leiders deze gifgasaanval uitgevoerd? VS vice-president John Kerry is ervan overtuigt dat de regering Assad de gifgasaanval heeft uitgevoerd. Hij baseert zijn uitspraak erop dat het 'hoogst waarschijnlijk' is op basis van informatie van de inlichtingendienst. Een Syrische ambtenaar zou uit de school hebben geklapt. Er zouden opnamen zijn een telefoongesprek waarbij een generaal van het Syrische leger op de hoogte wordt gesteld van de plannen. Als dat hetzelfde geluidsbandje is als eerder werd genoemd door Obama, afkomstig van de Mossad, wordt daar weinig waarde aan gehecht. Kerry zegt luid en duidelijk dat de VS nu niet langer hoeven te wachten op het rapport van de VN-inspecteurs en een uitspraak van de Veiligheidsraad om een gewapend optreden, van de VS en de bondgenoten, uit te voeren. Obama spreekt een veel gematigder taal: hij zegt niet dat de VS niet zullen wachten op het rapport van de VN-inspecteurs, hij zegt ook niet dat de aanval met kruisraketten eerlang wordt uitgevoerd, hij zegt wel dat de aanval kort zal duren. Deskundigen tonen zich zeer terughoudend. Hard bewijs ontbreekt tot dusverre, er is internationaal vrijwel geen steun voor de VS en waar geen helderheid over wordt gegeven zijn de gevolgen die zo een militaire interventie, voor Midden Oosten kan opleveren. Poetin heeft ook een duit in de zak gedaan en Obama uitgenodigd het harde bewijs dat Assad achter de gifgasaanval zit bij de Veiligheidsraad op tafel te leggen. Poetin zegt over het gebruik van gifgas door het regeringsleger van Assad 'volledig onzinnig' voor woorden. Hij adviseert Obama geen overhaaste beslissingen te nemen. Daarop heeft Obama besloten het Congres te vragen toestemming te verlenen voor een militaire interventie in Syrië. De behandeling van dat verzoek vindt niet voor 9 september plaats. Komt van uitstel afstel? Vrede is een kostbaar goed, laten we dat niet vergeten. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot vraagt zich niet af of het bewijs hard is en welke gevolgen een militaire interventie heeft in de regio. President Barack Obama moet een „flinke tik” uitdelen aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad en die moet zo gedoseerd zijn dat andere landen met „boze plannen” het wel uit hun hoofd halen om ook dergelijke wapens in te zetten. Volgens Bot moet een Amerikaanse aanval ook leiden tot een verzwakking van het Assad-regime, maar moet die niet verdwijnen. Uiteindelijk moet er een onderhandelde oplossing komen waarbij Assad nog in het zadel zit en we er zeker van zijn dat organisaties als al-Qaeda de macht niet overnemen in Syrië, aldus Bot. De Amerikanen moeten ook voorkomen dat de regio „in vuur en vlam” komt te staan. Bot verwacht niet dat het Amerikaanse Congres een aanval op Syrië zal tegenhouden. Dat zou niet alleen de reputatie van Obama als president schaden, maar ook de Verenigde Staten als land schade toebrengen. De oud-minister overvraagt. Eerst moet Assad gestraft worden om vervolgens met hem aan tafel te gaan zitten om te voorkomen dat Al-Qaida in Syrië aan de macht komt. Ik geloof hier helemaal niet in. Ik denk veel meer in de richting van: 'Obama heeft zijn hand overspeeld en legt nu de verantwoordelijkheid bij het Congres'.

De vice-premier Lodewijk Asscher zegt deze zondag dat Diederik Samsom een krachtiger politicus zal worden door de kritiek op de wijze waarop hij zijn leiderschap invult en onrust in de 2e Kamer fractie van de PvdA beteugelt. De vraag is of er dra een derde Kamerlid uit de fractie stapt. Uit de peiling van Maurice de Hond van 1 september verliezen de beide coalitiepartijen een zetel. De VVD gaat van 21 naar 20 zetels, een verlies van 21 zetels sedert de verkiezingen van 11 maanden geleden. De klappen bij de PvdA zijn nog groter. Het verlies daar is nu 26 zetels: van 38 naar 12. De verlieszetels gaan naar de PVV van 30 naar 31 en het CDA van 15 naar 16. Alle oppositiepartijen in de Kamer stijgen in vergelijking met de uitslag van de verkiezingen: De coalitie verliest 37 zetels en die gaan naar de PVV (+16), SP (+9), 50+ (+8), D66 (+6), CDA (+3), PvdD (+2) en de CU, SGP en GL (+1).

Prinsjesdag biedt geen hoop op herstel, zeggen de economen Vermeend en van der Ploeg. Deze week bereikte Rutte 2 een akkoord over de begroting voor 2014. De inhoud van het ombuigingspakket van €6 miljard is tot Prinsjesdag nog 'geheim'. Wel zijn er veel maatregelen uitgelekt, waaronder nieuwe lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Voor onze economie, die dit jaar met een krimp van ruim 1% tot de slechtst presterende van Europa behoort, betekent deze extra bezuinigingsronde een nieuwe klap. Daardoor zal het verwachte prille herstel van 0,75% groei in 2014 in de kiem worden gesmoord. Volgend jaar lopen we het risico van stagnatie of zelfs weer krimp. Ook voor de komende jaren zien wij met het bestaande beleid weinig perspectief op groei. Het zal op Prinsjesdag gaan over koopkrachtplaatjes, over vervelende bezuinigingen, lastenverzwaringen, over banenplannen. Over alles, maar niet waar het echt over moet gaan: over de toekomst van onze economie, onze welvaart en onze plek in de wereldeconomie. Nederland heeft een visie nodig op de economische en maatschappelijke toekomst. De coalitie van VVD en PvdA maar ook de oppositie zouden antwoord moeten geven op belangrijke vragen, zoals welke samenleving willen we en hoe realiseren we extra economische groei. Hoe scheppen we banen en hoe wordt de werkloosheid aangepakt. En hoe slagen we er in met een nieuw fundament voor onze economie ook in de toekomst een welvarend land te blijven. Zonder een duidelijke visie met een concreet plan van aanpak blijven we doormodderen en lopen we de kans op een langdurig verblijf in de economische achterhoede van Europa. We zijn een welvarend land maar wel met veel sombermansen. Gesomber lost niets op. Bovendien zijn onze uitgangspunten goed. Nederland behoort tot de meest welvarende landen van de wereld, we hebben een sterk bedrijfsleven en een goed opgeleide beroepsbevolking. Daarnaast behoren we tot de wereldtop op het terrein van de volksgezondheid, sociale zekerheid en pensioenen. En de knelpunten dan? Die zijn er inderdaad. Maar wij kennen geen land dat problemen zo weet uit te vergroten als Nederland en daarbij vergeet dat bijna alle landen in de wereld vandaag nog met ons willen ruilen. Uit nationale en internationale studies komt een beeld naar voren van een Nederland dat ondanks zijn rijkdom en welvarendheid, vooral wordt bevolkt door pessimisten en waar chagrijn een vorm van levensvreugde lijkt te zijn.

Topvrouw Else Bos van pensioenuitvoerder PGGM maakt zich zorgen over de voortdurende onrust over het Nederlandse pensioenstelsel. ,,De onzekerheid over nieuwe regels is slecht voor het vertrouwen in het pensioenstelsel'', zegt zij in de VK. In 2015 moeten nieuwe toezichtmaatregelen van kracht worden en Bos ,,hoopt dat er overeenstemming wordt bereikt.'' Verder vraagt de topvrouw zich af of werknemers straks nog wel voldoende pensioen kunnen opbouwen. Het kabinet wil dat werknemers jaarlijks minder pensioen mogen opbouwen, omdat ze in de toekomst langer werken. ,,Veel mensen halen die 70 procent nu al niet. Bovendien werken we nog niet door tot ons 70e.'' PGGM beheert minimaal €134 mrd voor vijf pensioenfondsen, waaronder Zorg & Welzijn en het pensioenfonds voor huisartsen. De pensioenreus heeft in totaal circa 578.000 deelnemers.

Kort Nieuws

Het aantal bijstandontvangers is in de eerste helft van dit jaar met ruim 21.000 toegenomen. Deze toename is groter dan die in geheel 2012, toen het aantal personen met een bijstandsuitkering steeg met bijna 12.000, meldt het CBS. In juni ontvingen in totaal 400.000 mensen een bijstandsuitkering. De stijging van het aantal bijstandsontvangers past in het beeld van de verslechterende arbeidsmarkt. Zo daalt het aantal banen en neemt ook het aantal werkloosheidsuitkeringen toe. Armoe troef!

Voorspellingen wijzen op voorzichtige plusjes voor de Europese economie volgend jaar. Maar die groei zal niet terug te zien zijn in een dalende werkloosheid. Daarmee krijgt de eurozone in een fenomeen terecht dat wel bekendstaat als ’jobless growth’. Een extra domper voor het consumentenvertrouwen, waardoor de burger de economische groei nauwelijks zal aanjagen. De economie van de eurozone kan volgend jaar weer omhoog kijken, als we de verwachtingen mogen geloven. Zo rekenen de economen van ABN Amro met 1,3% groei in 2014, bij Rabobank zijn ze voorzichtiger met 0,75% groei. Niet verkeerd, na vijf jaar van voornamelijk krimp, maar niet krachtig genoeg om de werkloosheid te laten dalen. Zo voorziet de OESO dat de werkloosheid in de eurozone als geheel dit en volgend jaar nog zal stijgen.

Slotstand indices 30 augustus 2013/week 35: AEX 362,93; BEL 20 2.673,42; CAC 40 3.933,78; DAX 30 8.103,15; FTSE 100 6.412,93; SMI 7.745,97; RTS (Rusland) 1290,96; DJIA 14.810,31; Nasdaq 100 3.073,812; Nikkei 13388,86; Hang Seng 21731,37; All Ords 5115,20; €/$ 1,3223; goud $1396,50, dat is €33.929,81 per kg, 3 maands Euribor 0,224%, 10 jarig 2,289%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.