UPDATE31052014/223 De € is een mislukt project, zegt Bolkestein

De eerdere uitslag van Ipsos, de zogenaamde definitieve exit poll, is op onderdelen toch afwijkend van de einduitslag. Het CDA kreeg de meeste zetels en D66 behaalde de meeste stemmen. De PVV ging van 3 naar 4 zetels en de SP van 3 naar 2. 50+ haalde de kiesdrempel niet. De zetelverdeling ziet er nu als volgt uit: CDA 5 zetels, D66 en de PVV ieder 4, de beide coalitiepartners ieder 3 zetels, GL, de SP en de CU/SGP ieder 2 en de PvdD 1 zetel(s). Het CDA kreeg een extra zetel vanwege de lijstcombinatie met de CU/SGP en de PvdA vanwege eenzelfde constructie met GL. D66 behaalde 15,4 van de stemmen, het CDA 15%, de PVV 13,2%, de VVD 11,9%, de SP 9,6% en de PvdA 9,4%. De uitslag is een klap in het gezicht voor de beide regeringspartijen: zij behaalden slechts 21,3% van de uitgebrachte stemmen. Het kabinet zal het in de laatste jaren gevoerde EU-beleid niet kunnen voortzetten. Er zal een controverse ontstaan tussen Pechtold en Rutte vanwege totaal verschillende inzichten over de inrichting van de EU. Het in de laatste 5 jaar door Brussel gevoerde beleid zal gaan worden omgebogen. Europa zal een nieuwe koers moeten gaan inslaan om de Eurosceptische partijen in het EP op enige afstand te houden. Er zullen accenten moeten komen te liggen op het sociale beleid van de EU. De anti-Europese stemming is in meerdere landen tot uiting gekomen: Ukip, FN, PVV, FPOe, de Deense Volkspartij, Vlaams Belang, de Gouden Dageraad en Syriza. Van de vorming van een anti/EU fractie zal het in het EP niet komen, daarvoor liggen de doelstellingen te ver uiteen. In Frankrijk werd het FN de grootste partij met 25 van de stemmen, Ukip in Engeland haalde 30. Ook de Deense volkspartij werd de grootste partij. Het Franse kabinet kwam voor crisisberaad bijeen. Trouw schreef dat de Brusselse bruggenbouwers de kiezers niet bereikt hebben. Nationale thema's blijven de agenda's vullen bij deze Europese verkiezingen. De vraag is op welke wijze het democratische gehalte van Europa gaat worden versterkt. De laagste opkomst bij de verkiezingen was in Slowakije waar slechts 15% van de bevolking stemde, daarentegen scoorden de Duitsers 48% bij een gemiddelde van 43,11%. De grote vraag is door wie de voorzitter van de Europese Commissie aangewezen gaat worden. De fractievoorzitters in het Europees Parlement hebben Jean-Claude Juncker, de fractievoorzitter van de EVP, de christendemocraten, naar voren geschoven als hun kandidaat voor de post van voorzitter van de Europese Commissie. Het is geenszins uitgesloten dat het nieuwe EP buitenspel wordt gezet en dat de regeringsleider zelf bepalen wie er in Brussel aan het roer komt te staan. Volgens de bestaande regels draagt de Europese Raad een kandidaat voor, het EP heeft daarover het laatste woord. Gezien in het licht van de opkomst van eurosceptische partijen zal de Europese Raad moeten gaan bewegen in haar beleid. Daarbij gaan er zwakke plekken binnen de EU ontstaan, Frankrijk, Engeland, Griekenland, waarvoor het beleid moet worden omgebogen. Een ander aspect is hoe groot in aantal de EC wordt. Tot nu toe had ieder land één EU-commissaris, daar wil Rutte vanaf en doet een voorzet voor 12 commissarissen. Merkel noemde de uitslag 'opmerkelijk en spijtig'. Ze deed ook al gelijk een voorzet hoe landen die te duchten hebben van rechts populistische krachten het vertrouwen van de kiezers moeten herwinnen. Ze noemde Frankrijk expliciet. Het beleid moet worden omgebogen naar een versterking van het concurrentievermogen, gericht op groei en banen. De Franse premier Valls kondigde aan de wind voor het FN uit de zeilen te halen door belastingen te gaan verlagen. Hollande had al laten weten dat hij in Brussel wil gaan praten over een andere aanpak van de financieel/economische problemen. In ieder geval wil hij af van de benauwende 3 norm voor het begrotingstekort. Daar heeft hij wel geld voor nodig. Ruim een jaar geleden heeft hij daar al over gesproken met Merkel maar hij kreeg toen de deksel op zijn neus. Als je een socialist geld leent kun je het net zo goed in een bodemloze put gooien, gaf ze Hollande te verstaan. Toch ben ik nu van mening dat de aanpak van de probleemlanden langs andere lijnen moet worden aangepakt. De liberale premier Cameron spreekt van een wezenlijke verandering in de Britse politiek. In Spanje hebben de regeringspartijen flinke klappen opgelopen. Premier Mark Rutte overlegt 9 en 10 juni in Zweden met zijn collega's uit Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden over de Europese Unie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier David Cameron en Rutte zijn uitgenodigd door de Zweedse premier Fredrik Reinfeldt. Ze spreken volgens een mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst onder meer over het bereiken van een efficiëntere Europese Unie die gericht is op het creëren van banen en groei in Europa. Bij de invulling daarvan speelt de Europese Commissie een grote rol. Van Rompuy is informateur. Naar mijn mening is het hoognodig om in de EU een statuut neer te leggen van sociale gerechtigheid. Alle inwoners van de 28 lidstaten zouden recht moeten hebben op een 'waardig leven'.

Opvallend waren deze week enkele uitspraken van oud Europees Commissaris voor de Interne Markt, Douane Unie en Belastingen (1999-2004) Prof Dr Mr Frits Bolkestein bij Nieuwsuur. Daar zei hij dat de sociaal ontwrichte samenlevingen in Zuid-Europa door de euro zijn veroorzaakt. De oud-voorzitter van de VVD fractie in de Tweede Kamer herhaalde bovendien luid en duidelijk dat de muntunie was mislukt en noemde de euro een mislukte munt, waar we mee op zouden moeten houden. <citaat> "De euro, de Europese monetaire unie, is de oorzaak van de Griekse ellende, dat geldt trouwens ook voor Italië en ook voor Spanje. Dat is één van de redenen, misschien wel de belangrijkste reden, dat ik zelf van mening ben dat de euro mislukt is. De Economische monetaire Unie, de muntunie, is mislukt." "We kunnen niet doorgaan, zoals nu, zonder dat er een radicale koerswijziging optreedt. De Europese Unie is mislukt, hij bedoelt hier te spreken over de Muntunie. ….. We kunnen zo niet doorgaan, de euro zorgt voor sociale ellende in de Europese periferie. En zij die vinden, zoals Klaas Knot en Weidmann van de Bundesbank, dat we door moeten gaan met de euro zijn medeverantwoordelijk voor de sociale ellende in Griekenland, in Italië en in Spanje." "De muntunie is dodelijk voor economische groei. Er moet daarvoor echt een oplossing worden gevonden, zij het niet onmiddellijk, maar in de loop van een paar jaar. De economische groei van het euroblok over de laatste zes jaar is nul. Nul. En dat is natuurlijk niet goed en wat die zuidelijke landen vooral nodig hebben, trouwens Nederland ook, is economische groei en met deze euro krijgen ze dat niet." Over de kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie zei Bolkestein, dat hij niet verwacht dat één van de drie EP-kandidaten (Juncker, Schulz en Verhofstadt) het wordt en hij hoopte dat de Raad van regeringsleiders [hij bedoelt hier de Europese Raad] zou kiezen voor onze minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Maar volgens NOS Brussel-correspondent Chris Ostendorf maakt Dijsselbloem geen schijn van kans. Misschien wel als opvolger van Olli Rehn als begrotingswaakhond. …….. De strijd om de échte macht in de Europese instituten barst nu los: wie wordt voorzitter van de Commissie en wie wordt voorzitter van de Europese raad, want Herman van Rompuy gaat dit jaar met pensioen (op 3 december om precies te zijn). En laten we wel wezen, die voorzitters hebben natuurlijk veel meer invloed op de koers van de Europese Unie, dan het fopparlement, dat slechts wat kan bijsturen, maar geen Europese wetten kan voorstellen. Daar hebben we er trouwens al veel te veel van, maar dat is een ander verhaal. Volgens Bolkestein is dat parlement bovendien ‘absoluut niet representatief’, want het wil altijd alleen maar méér ‘Europa’, terwijl de meerderheid van de Nederlandse burgers juist minder Europa wil. [we moeten hier de positie van ons land met zijn 16,8 mln inwoners op een totaal van 511,7 mln, met een belang van 4,3% bnp en een vertegenwoordiging van 3,4% (26 van de 750 zetels) in het EP]. </citaat> Hier spreekt een 81-jarige oud-politicus met een liberale statuur. Ik mis in zijn uitspraken, evenals trouwens bij Rutte, een visie op de toekomst. Rutte wil veel bij het ‘oude’ laten. Hij gaat niet voor de Europese zaak, maar uitsluitend voor het nationale gewin. De premier heeft deze week, namens de liberale regeringsleiders, in de vergadering van de Europese Raad ingebracht dat eerst overeenstemming moet worden bereikt over de kernzaken voor het beleid in de komende vijf jaar en dat pas daarna de poppetjes bij de functies kunnen worden ingevuld. Als, ik zeg nadrukkelijk als, de 28 staatshoofden en regeringsleiders dat uitgangspunt zouden overnemen, dan ligt het continent het eerste half jaar stil en maakt Europa de volgende 4½ jaar geen vooruitgang en dat is onacceptabel. Daar komt bij dat een grootmacht als Frankrijk, die 14 van de EU uitmaakt, in de misère blijft zitten dat tot heel onwenselijke situaties kan leiden. Ik hou rekening met de mogelijkheid dat financiële hulp voor de Fransen uit een heel onverwachte richting kan komen, met alle chaos die dat kan veroorzaken. Ook van de kant van de Grieken verwacht ik een toenemende druk op de ketel. Het volk accepteert de vernederingen en de armoede die uit de oplegde bezuinigingen en hervormingen zijn voortgekomen, niet langer. Tijdens een informeel diner zijn de uitkomsten van de Europese verkiezingen besproken en is er van gedachten gewisseld over het proces dat moet leiden tot een voordracht van de Europese Raad aan het Europees Parlement voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Herman Van Rompuy is gevraagd als informateur. De EU moet worden vernieuwd, was de conclusie. Na de verkiezingen van het Europees Parlement blijft 2/3 van het nieuwe EP voor de EU, maar de opmars van anti-EU-politici, eurosceptici en extremen van links en rechts dreunt nog na, vooral in Frankrijk het Verenigd Koninkrijk. Hoe anders dat beleid precies gaat worden, moet blijken. De Britse premier David Cameron gaf een goede voorzet: de Europese Unie moet minder bazig en bemoeizuchtig zijn. Een boodschap die ook premier Mark Rutte (VVD) uitdraagt: minder gedoe en minder dingetjes. De voorzitter van de Europese Raad gaat met het parlement en de leiders in de hoofdsteden overleggen over de nieuwe Europese agenda en de poppetjes die erbij horen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gesproken over de prioriteiten van de Europese Unie voor de komende jaren, die leidend dienen te zijn voor het te voeren beleid van de Commissie.

Het is maar zeer de vraag of minister Dijsselbloem van Financiën de miljardenbesparing die hij het kabinet heeft voorgeschoteld daadwerkelijk kan realiseren. Dijssel rekent op €1,2 mrd aan belastingopbrengsten doordat mensen door een belastingvoordeeltje worden gestimuleerd hun stamrecht-BV uit te laten keren. Maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat waardoor er een gat in de begroting dreigt te ontstaan. Om aan die belastingopbrengsten te komen rekent Dijssel erop dat een kwart van de mensen met een stamrechtconstructie dat product dit jaar laat uitkeren. Tot dusver loopt het echter niet storm. Bij de Rabobank heeft slechts 11% van de klanten met een stamrecht-BV of stamrechtbankspaarrekening deze laten uitkeren. Bij andere banken zijn dat er veel minder: ABN rapporteert circa 5%, Delta Lloyd noemt 3%, Aegon 5%, SNS 8%. Nationale Nederlanden wil geen cijfers verstrekken, maar zegt wel dat ze achterblijven bij de verwachting. Twee grote advieskantoren gespecialiseerd in stamrecht-BV's, Meester Vos belastingadviseurs en Kroese en Geraerts, melden dat er respectievelijk 10% en 9% is uitgekeerd. Adviseurs en notarissen verwachten niet dat er in de rest van dit jaar nog veel mensen hun stamrecht BV laten uitkeren: “Wij zien nauwelijks nog animo”, melden ze. “Vrijwel iedereen die zijn BV wilde laten uitkeren, heeft dat in de eerste maanden van dit jaar al gedaan.” De reden dat de stamrecht-BV's niet op grote schaal worden uitgekeerd is, volgens de adviseurs, dat veel mensen hun BV als appeltje voor de dorst zien en dat geld dus veilig laten staan. Veelal zit het geld vast in een aantal BV's en kan dus niet zomaar uitgekeerd worden en dan is het in veel gevallen -ondanks het belastingvoordeel- helemaal niet zo voordelig om zo'n stamrecht-BV in een keer uit te laten keren. De oppositie vindt dat Dijssel zich veel te rijk gerekend heeft.

Trouw: bankiers, investeerders en bekende wereldburgers waren in Londen bijeen om te spreken over het wankelende kapitalisme. Een van de genodigden was de Française Christine Lagarde, top vrouw bij het IMF: zij stelde dat de financiële sector opzettelijk de noodzakelijke hervormingen dwarsboomt. Zij wees in scherpe bewoordingen de bankiers aan als de bron van het kwaad. Ondanks torenhoge overheidsgaranties, in de VS tellen die op tot $70 mrd, in de eurozone tot $300 mrd, is er nog altijd geen orde op zaken gesteld. Sterker de financiële sector frustreert opzettelijk hoog noodzakelijk beleid. Veel banken zijn nog altijd 'too big to fall'. Lees hier: de overheid, de belastingbetalers, redden ons toch wel als er opnieuw iets fout gaat. De buffers worden nu wel verhoogd maar echt opschieten doen ze niet. Daardoor vormt de financiële sector een aanzienlijk risico voor het functioneren van de wereldeconomie. In een reactie stelde Mark Carney van de Bank of England dat het kapitalisme zichzelf aan het vernietigen is, een proces dat snel een halt moet worden toegeroepen om een bijdrage te kunnen leveren aan een rechtvaardiger samenleving. Hij wees daarbij naar het financiële hart van de wereld, the City in London, waar 'business as usual' weer opgeld moet. De fundamenten van het kapitalistische systeem zijn aangevreten. Landen, bedrijven en burgers zijn geglobaliseerd door de vrijere handel, technologie die gespreide productie mogelijk maakt en het geliberaliseerde financiële systeem. Wat kwamen de gasten, die 30% van het geïnvesteerde vermogen in de wereld vertegenwoordigden, in Londen doen? Ging het om oprechte zorgen of uit eigen belang? Institutionele beleggers lopen grote risico's als er opnieuw onrust op de financiële markten gaat ontstaan.

Uit onderzoek blijkt dat er een groot lek in de beveiliging van internetbankieren zit. Door dit lek kunnen bankgegevens worden ingezien en overboekingen gemanipuleerd. Dat lek bestond waarschijnlijk al een paar jaar. Wat zijn de gevaren voor consumenten? Brenno de Winter, journalist, ontdekte dit lek in samenwerking met beveiligingsbedrijf SecureLabs. SecureLabs test op verzoek van bedrijven hun online veiligheid. Begin dit jaar ontdekten ze samen met De Winter het beveiligingsprobleem in het systeem van internetbankieren. Onder het mom van Responsible Disclosure namen ze na deze ontdekking contact op met het Nationaal Cyber Security Center opdat er aan een oplossing kon worden gewerkt voordat ze het nieuws zouden publiceren. Een nieuw type aanval maakt het mogelijk om beveiligde online transacties, zoals bij elektronisch bankieren, te manipuleren wanneer deze via een onbeveiligd netwerk worden uitgevoerd. Via deze aanval kunnen aanvallers misbruik maken van internetbankieren door bij uitvoeren van online transacties bankrekeningnummers aan te passen en in sommige gevallen ook bedragen aan te passen. Op het scherm wordt de transactie getoond, zoals de gebruiker denkt deze uit te voeren waardoor de fraude niet direct opvalt. De aanval werkt op wifi-netwerken, maar is ook toe passen op bekabelde netwerken en via virussen en malware. De banken waren niet op de hoogte van het lek en zijn blij dat er voor deze aanpak is gekozen. Het lek was hen niet bekend. Het lek zou inmiddels gedicht zijn. Het zijn niet alleen de banken die actie moesten ondernemen, ook de ontwikkelaars van browsers moeten hun protocollen aanpassen. Daar zit nog een fiks probleem. Microsoft verwacht namelijk de benodigde wijzigingen pas in de nieuwe versie van Internet Explorer mee te kunnen nemen. Wanneer dit zal zijn is niet bekend. Tot die is het gebruik van de browser Explorer voor internetbankieren af te raden. Mochten consumenten door deze fraude geld kwijtraken dan zullen de banken dit dekken. Of dat in de praktijk ook zo is zal moeten blijken. Er zijn voldoende voorbeelden, waarbij banken niet zomaar uitbetalen, ze vragen om bewijs, ondanks dat wettelijk gezien de bewijslast bij de bank ligt. Je moet kunnen aantonen dat je niks verkeerd hebt gedaan. Dat kan voor de consument bij deze vorm van fraude lastig zijn.

DFT: De Franse centrale bank houdt de ontwikkelingen in de Verenigde Staten rondom BNP Paribas nauwlettend in de gaten. De grootste bank van Frankrijk krijgt wellicht een boete van meer dan $10 mrd (€7,3 mrd). Het financiële concern wordt mogelijk beboet door het Amerikaanse ministerie van Justitie, omdat het jarenlang de Amerikaanse sancties tegen Cuba, Iran en andere landen zou hebben geschonden. Het zou gaan om één van de hoogste boetes in de financiële sector ooit. ,,De Franse centrale bank heeft nu geen commentaar omdat de onderhandelingen nog lopen, maar de centralebankpresident volgt de zaak met de grootst mogelijke aandacht'', aldus een verklaring van de Banque de France. Analisten en beleggers vrezen dat BNP Paribas mogelijk zijn dividend zal moeten schrappen en extra kapitaal zal moeten ophalen om de boete te kunnen betalen. Ook kan de kapitaalpositie van de bank in gevaar komen in aanloop naar de stresstest voor de Europese bankensector. Mocht BNP Paribas besluiten de boete niet te betalen, dan zou de bank mogelijk kunnen worden uitgesloten van activiteiten in de VS. De hoogste boete in de financiële sector in de VS werd in oktober vorig jaar uitgedeeld aan JPMorgan Chase: $13 mrd. Het ging om een schikking voor rechtszaken van klanten in een serie civiele procedures om verkochte rommelhypotheken af te kopen. Daaronder $4 mrd vanwege misleiding van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Alle partijen zwijgen sindsdien over de voorwaarden.

Amerikaanse zakenbanken voorzien stevige omzetverliezen. Omdat er nauwelijks volatiliteit in de markt is een 'abnormale' handelssituatie ontstaan, aldus Goldman Sachs. Ook Citigroup waarschuwt voor het tweede kwartaal al voor een dip van 25% ten opzichte van vorig jaar. Bij grote volatiliteit in de markt, zijn banken volop in de weer. ,,Het bepaalt onze business. Als de markten niet bewegen, hoeven onze klanten ook niet te reageren'', aldus Gary Cohn, president van Goldman Sachs. Het tweede kwartaal zal dus lagere omzetten kennen, erkennen bankiers op Wall Street. JPMorgan Chase voorspelt een teruggang met 20% op jaarbasis in deze maanden. Geen van de bankiers die het persagentschap Bloomberg sprak heeft een idee wanneer de markt weer in beweging komt, maar alle grootbanken hebben fors in hun personeel gesneden.

Het aantal Fransen dat op zoek is naar een voltijdbaan is in april naar een nieuw record gestegen. Het aantal geregistreerde werkzoekenden klom in vergelijking met een maand eerder met 0,4%, tot 3,364 miljoen. Ten opzichte van een jaar eerder komt dat neer op een stijging met 3,5%. Als het aantal personen met een parttime baan wordt meegerekend, komt het aantal werkzoekenden uit op 4,986 miljoen, aldus het ministerie. Het cijfer is een tegenvaller voor de Franse president François Hollande. Hij heeft juist gezworen de werkloosheid in zijn land terug te dringen. Het aantal geregistreerde werklozen in Frankrijk is nu met uitzondering van 2 maanden al 35 maanden op rij aan het stijgen. De Franse regering wil het aantal werkzoekenden terugdringen tot onder de 3 miljoen aan het einde van de termijn van Hollande in 2017. De werkloosheid in de tweede economie van de eurozone bedroeg 10,2% in het vierde kwartaal van 2013.

Kort Nieuws

De overheid maakt het zorgorganisaties vrijwel onmogelijk om kamers in leeglopende verzorgingshuizen te verhuren aan ouderen. Verzorgingshuizen raken leeg omdat de overheid sinds dit jaar de toegang weigert aan relatief gezonde ouderen. Ze mogen er nog wel wonen, maar dan moeten ze wel zelf de betrekkelijk hoge huur van €500 tot €600 per maand betalen. Een in het woonakkoord vastgestelde nieuwe belasting, bedoelt voor woningbouwcorporaties, dreigt deze oplossing voor de leegstand nu te dwarsbomen. Sinds 2013 betalen corporaties verhuurdersheffing, maar ook eigenaren van verzorgingstehuizen moeten nu belasting betalen als ze kamers verhuren. Hierdoor wordt de huur voor veel ouderen te hoog.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1% op jaarbasis gekrompen. Volgens een eerdere raming van eind april zou nog sprake zijn geweest van een minieme groei van 0,1%. 's Werelds grootste economie werd in net eerste kwartaal flink ontregeld door ongebruikelijk bar winterweer.

Bij veel woningbouwcorporaties verdwijnen de komende jaren duizenden banen. Veel medewerkers zullen gedwongen worden ontslagen. Dat zeggen directeuren van de 65 grootste corporaties in een enquête waarover NRC Q schrijft. De corporaties moeten fors bezuinigingen omdat ze snel door hun verplichte financiële buffers heen raken door onder meer de verhuurdersheffing (bijdrage aan de rijksbezuinigingen), reddingsacties voor noodlijdende corporaties en dure mislukte nieuwbouwprojecten. Bovendien willen ze efficiënter werken en extra woningen verkopen om het hoofd boven water te houden. Ruim de helft van de corporaties zegt na de reorganisaties en bezuinigingen weer ruimte te zien om te investeren in woningen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 94% van de corporaties banen gaat schrappen. Bij zeven op de tien gaat het om minimaal 15% van de banen. Bij een aantal moet waarschijnlijk zelfs een kwart van het personeel verdwijnen.

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in mei iets gedaald ten opzichte van de stand in april. Dat blijkt uit het definitieve indexcijfer dat de Universiteit van Michigan. De index die het vertrouwen weergeeft kwam in mei uit op een stand van 81,9. In april noteerde het vertrouwen nog op 84,1. In maart namen de bestedingen van Amerikaanse consumenten nog toe met 1% toe. De stijging van maart was de sterkste groei van de consumentenuitgaven in 5 jaar. De persoonlijke inkomens van consumenten gingen in april met 0,3% omhoog.

De eurozone kan zijn concurrentiekracht enorm vergroten door de belasting op arbeid te verlagen. Het zou een gezamenlijk doel moeten zijn van de lidstaten van de muntunie. Dat zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Een derde van de Nederlanders (34 procent) denkt dat de crisis voorbij is. Dit zijn vooral hoger opgeleide mannen met een bovenmodaal inkomen die goed kunnen rondkomen. Een op de vijf van hen merkt in zijn dagelijkse leven dat het beter gaat met de economie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud, naar de beleving van de crisis op de uitgaven van Nederlanders. 2/3 van de Nederlanders denkt echter dat de crisis nog niet voorbij is en merkt daar ook niets van in de dagelijkse praktijk. Een op de vijf Nederlanders vindt zelfs dat het slechter gaat. Die 66% geeft aan het komende jaar te blijven bezuinigen. In 2013 bezuinigde 70% van de Nederlanders op hun uitgaven. Daar zit dus weinig schot in.

De detailhandelsverkopen in Duitsland dalen onverwacht: ze zijn in april met 0,9% gedaald in vergelijking met een maand eerder. In maart gingen de winkelverkopen nog met 0,1% omhoog. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in de grootste economie van Europa met 3,4%. Vorig jaar viel de week voor Pasen in maart en dit jaar was dat in april, wat een positief effect had op de winkelverkopen. De verkopen van levensmiddelen, drank en rookwaren in april namen met 7,9% toe op jaarbasis. Bij kleding en schoeisel was een daling te zien met 1%.

Het Duitse technologieconcern Siemens gaat 11.600 banen schrappen om zijn kosten met €1 mrd te verlagen. Ongeveer 7600 arbeidsplaatsen zullen verloren gaan door het stroomlijnen van het bedrijf en de creatie van een nieuwe divisiestructuur. Nog eens 4000 banen moeten verdwijnen als gevolg van het regionaal samenvoegen van activiteiten. Ik meldde al eerder dat Siemens van plan was 10.000 arbeidsplaatsen te schrappen, vooral bij zijn vestiging in Erlangen en bij het hoofdkantoor in München. Siemens is bezig met een omvangrijke reorganisatie om kosten te besparen en efficiënter en winstgevender te worden. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan wereldwijd 15.000 banen te schrappen. Het concern werkt verder aan een tegenbod op de Franse branchegenoot Alstom. Het Amerikaanse General Electric (GE) wil voor meer dan €12 mrd de energie-activiteiten van Alstom overnemen. Siemens heeft gezegd voor 16 juni met een officieel bod op Alstom te komen.

Er dreigt een tekort van 100.000 betaalbare huurwoningen. Om aan de toenemende vraag te voldoen, moet er maar liefst voor €40 mrd geïnvesteerd worden. Dit blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Het tekort komt door scheefwoners en demografische groei die er in delen van het land nog is. De oplossing moet van buitenlandse beleggers komen, maar daarvoor moeten de regels het makkelijker maken om in te stappen.

Een groep topmanagers van accountantsreus PwC blijkt evenals bij het onder vuur liggende KPMG gezamenlijk voor miljoenen euro’s privébeleggingen aan te houden in vastgoedprojecten. Dit bevestigt PwC na onderzoek van De Telegraaf.

DFT: Elf PwC-partners kochten van hun riante salarissen van zo’n half miljoen euro per jaar samen voor €4,5 mln flatgebouwen en losse woningen in Den Haag. De bedoeling was steeds om de woningen op te knappen en te verhuren als appeltje voor de dorst. De interne vastgoedclub, waar ook twee leden van de raad van bestuur toe behoren, wordt komende week door PwC gedwongen om al het vastgoed van de hand te doen. Toekomstige beleggingsclubs zijn vanaf dat moment verboden. Het concern vindt het gezamenlijk beleggen van zijn topmanagers ongewenst. „We willen geen partnerships binnen partnerships”, aldus een woordvoerder. Vorige maand besloot concurrent KPMG om ook in te grijpen bij een soortgelijk gezamenlijk privévastgoedavontuur, waaraan zelfs hun bestuursvoorzitter Jurgen van Breukelen deelnam. Zijn betrokkenheid bij deze omstreden beleggingsclub leidde uiteindelijk tot zijn vertrek.

De peiling van Maurice de Hond van 1 juni laat verschuivingen zien: 50+ verliest 3 zetels en GL verliest er 1. Twee van die zetels gaan naar de VVD en 1 zetel naar de PvdA en het CDA. Daardoor blijft D66 de grootste partij met 25 zetels, gevolgd door 3 partijen met ieder 22 zetels: het CDA, de VVD en de PVV.

In hun wekelijkse column op DFT schrijven de economen Vermeend en van der Ploeg over de verkiezingsuitslag voor een nieuw Europees Parlement dat <citaat> duidelijk is geworden dat het economische beleid van de EU moet worden gericht op het aanjagen van de groei en het terugdringen van de werkloosheid. Het economische beleid in de EU moet op de schop. De EU telt nu ruim 25 miljoen werklozen en met het bestaande beleid is er geen zicht op een snelle daling. Al sinds de start van de economische crisis 2008-2009 hebben internationale denktanks gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van het Europese beleid van snelle bezuinigingen en lastenverzwaringen. Dit beleid heeft niet alleen geleid tot lage groeicijfers, een oplopende werkloosheid, maar ook tot stijgende staatsschulden binnen de EU. De onvrede over dit slechte resultaat zien we terug in de verkiezingsuitslag voor het Europees Parlement. </citaat> Evident is dat het roer om moet. Doormodderen op de ingeslagen weg is geen optie meer. Ik krijg een steeds sterker gevoel dat Rutte het volk aan het misleiden is met zijn beleid dat naar een verdere tweedeling leidt in de samenleving: arm en rijk. Niet alleen zal de hervorming van delen van de zorg, de invoering van de participatiewet en de wet arbeid naar vermogen tot een chaos leiden maar, wat nog veel erger is, tot grote onvrede bij ouderen, mensen met een fysieke dan wel psychische handicap en een chronische ziekte. Ik krijg steeds meer inzicht in het wespennest waarin wij, ik doel dan niet alleen op Nederlanders, terecht gekomen zijn. Wij zitten opgesloten in een ruimte waaruit ontsnappen geen optie meer is. Wij rekenen ons rijk door al het overtollige geld dat door centrale banken in de markten zijn gepompt, maar in feite verwordt dat tot een strop die ons bedreigt. Naast het falende beleid van de politiek zijn we ook vastgekluisterd aan de nukken van het bankwezen. Wat ik daarmee bedoel zal in de komende jaren wel duidelijk worden. De Duitse financieel analist Günter Hannich schrijft in zijn nieuwsbrief: wie ich Ihnen an dieser Stelle zuletzt schon häufiger dargelegt habe, erwarten uns große Probleme mit der konjunkturellen Entwicklung. Und ich meine hier nicht die immer noch schwache Entwicklung in der Euro-Zone. Ich rede hier vielmehr von der anhaltenden konjunkturschwäche in den USA – der größten Volkswirtschaft der Welt. Und die aktuellen Zahlen aus den USA belegen diese Schwäche: Im ersten Quartal 2014 ist die Wirtschaftsleistung auf annualisierter Basis um 1% gesunken. Für mich ist das ein Warnsignal. Doch für die Massenmedien in den USA ist das nur ein Ausrutscher. Vor allem der harte Winter hat der US-Wirtschaft zugesetzt. Das mag schon sein – in einigen Teilbereichen. Doch es kommt noch besser: Für das zweite Quartal erwartet die Masse der Ökonomen für die USA ein massives Wachstum von 3% und mehr. Ich frage Sie: Wo soll denn dieses ökonomische Wunder auf einmal herkommen? Ein klarer Beleg für die aktuelle Schwäche der US-Wirtschaft tauchte auch in diesen Tagen auf: So sind die Exporte der Vereinigten Staaten im ersten Quartal 2014 um 6% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Und gerade dieser Sektor wurde doch immer wieder als großer Antreiber der US-Konjunktur gefeiert. Zuletzt galt das auch noch: Im vierten Quartal 2013 steigen die US-Exporte immerhin um 9,5%. Daher überrascht der aktuelle Rückgang umso mehr.

Slotstand indices 30 mei 2014/week 22: AEX 407,21; BEL 20 3.159,10; CAC 40 4.519,57; DAX 30 9.943,27; FTSE 100 6.844,51; SMI 8674,52; RTS (Rusland) 1299,51; DJIA 16717,17; Nasdaq 100 3736,821; Nikkei 14632,38; Hang Sen 23049,02; All Ords 5.473,80; €/$ 1,3635; goud $1251,30 dat is €29.484,73 per kg, 3 maands Euribor 0,311%, 10 jarig Staat 1,641% .

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.