UPDATE30052015/274 Aandelen en obligaties staan aan de rand van een gigantische ineenstorting

Financiële waarden staan aan de rand van de afgrond zegt David Alan Stockman, hij was directeur van het Office of Management and Budget onder president Ronald Reagan van 1981-1985. Hij is nu onder meer een blogger die schrijft over financieel economische ontwikkelingen. Op vooraanstaande media in de VS waarschuwde hij deze week voor een op handen zijnde ineenstorting van de financiële markten. Wat staat ons te wachten? We zijn op weg naar een storm als gevolg van falend beleid. Dit is niet alleen een mislukking door de FED, die deze enorme zeepbel heeft opgeblazen en daarmee zichzelf in een positie heeft gemanoeuvreerd waaruit ze geen idee hebben hoe eruit te komen. Ook het buitenlandse beleid van de VS staat overal op instorten en toch zet Washington 'oorlogje' spelen door. De confrontatie met Poetin is volkomen uit de hand gelopen en onnodig. Nu hebben we ook nog een handelsoorlog te gaan op een moment dat de Europese economie uiterst kwetsbaar is. Stockman zet vraagtekens bij de echte kracht van de economie en merkt op dat ondanks het feit dat de VS zich momenteel in de 78ste maand bevindt van nul procent rente. Volgens zijn logica, is de markt veel te afhankelijk van de FED worden. En de FED heeft de oplossing ook niet meer voorhanden.

Het politieke speelveld in Nederland komt in beweging, althans volgens de peiling van 31 mei 2015 van Maurice de Hond. Aan de vrije val van de PvdA in de peilingen komt nog geen einde. De PvdA verliest deze week 2 zetels en komt daarmee op een absoluut dieptepunt (all-time-low) van 9 virtuele zetels. Het wegzakken van de sociaal-democraten lijkt samen te hangen met de perikelen rond het persoonsgebonden budget – een heet hangijzer in de portefeuille van PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn – en het naar de beurs brengen van ABN AMRO. De PvdA verliest ook in rap tempo het vertrouwen van de eigen achterban. Van de kiezers die in 2012 nog op de PvdA stemden, zegt nog maar 20% dat nu weer te zullen doen. In het algemeen blijkt dat kiezers die links of gematigd links zouden willen stemmen, op dit moment zouden kiezen voor partijen met een socialer profiel als de SP en GroenLinks. Beide partijen zouden dan ook een forse sprong maken als er nu verkiezingen zouden zijn: SP zou stijgen van 15 naar 23 zetels, GroenLinks van 4 naar 14 zetels. De beide coalitiepartijen verliezen virtueel 45 zetels van de 79 die ze nu in de Kamer bezetten. De VVD gaat deze week één zetel achteruit en de PvdA twee. De SP, D66 en GL krijgen er één zetel bij. De grootste partij blijft de VVD (25), gevolgd door de SP (23), het CDA (22), de PVV (21), D66 (18) en GL (14).

De uitspraak van Mark Rutte dit weekend op een VVD-congres in zijn functie als politiek leider van de VVD-leider, dat sommige mensen na hun ontslag het adres van het UWV al in hun hand zouden hebben, is een premier onwaardig, zegt SP-leider Emile Roemer. Rutte sprak over werknemers, die na hun ontslag meteen bij het UWV een uitkering aanvragen en niet eerst proberen ander werk te vinden. Roemer stelt dat de uitspraak aangeeft hoe ver de VVD van de samenleving afstaat. Het kabinet heeft volgens hem een enorme chaos gecreëerd op de arbeidsmarkt. „Kijk alleen al naar de zorg, waar tienduizenden mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. En dan krijgen ze dit te horen. Dat is echt te triest voor woorden”, aldus Roemer, die er ook op wijst dat mensen verplicht zijn binnen een week het UWV te bellen. Doen ze dat niet, dan verspelen ze het recht op een uitkering.

NOS: Halbe Zijlstra sluit uit dat de VVD in het volgende kabinet opnieuw plaatsneemt in een minderheidscoalitie. In 'Met het Oog op Morgen' zegt hij dat de afgelopen drie jaren hebben geleerd dat het voor een coalitie handig is om zowel in de Tweede als de Eerste Kamer een meerderheid te hebben. Zijlstra doelt op de problemen voor het VVD-PvdA-kabinet om wetsvoorstellen door de Eerste Kamer te krijgen. Ze hadden daar de afgelopen tijd maar 30 zetels, te weinig voor een meerderheid. Tot nu toe kon het kabinet terugvallen op steun van D66, ChristenUnie en SGP. Dan heeft het kabinet ook aan de steun van de gedogers niet genoeg. Zijlstra zag een peiling van Maurice de Hond waarin kiezers zeggen dat ze graag een VVD-CDA-D66-kabinet willen. "Het slechte nieuws voor die mensen is dat dat sowieso niet meer gaat gebeuren. Die hebben ook geen meerderheid in de Eerste Kamer, zoals er eigenlijk bijna geen reële coalitie gevormd kan worden." VVD, CDA en D66 hebben de komende vier jaar 35 zetels in de Eerste Kamer. Dat zijn er drie te weinig voor een meerderheid. Zijlstra constateert dat met de komst van de nieuwe Eerste Kamer het politieke landschap verder versplinterd is. Hij vindt het positief dat dit kabinet er bijna steeds in slaagt om de Eerste Kamer mee te krijgen. "Maar het wordt wel moeilijker".

Griekenland kan komende maand niet meer aan zijn verplichtingen ten opzichte van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voldoen, omdat het land daarvoor niet genoeg geld heeft. Dat zegt de Griekse minister van Binnenlandse Zaken Nikos Voutsis. Griekenland moet in juni in totaal €1,6 mrd aan rente en aflossingen betalen aan het IMF. Dat geld is er niet en kan daarom niet worden betaald. Deze uitspraak komt niet als een verrassing. De bodem van de Griekse schatkist komt in zicht doordat het land al maanden geen noodkredieten meer heeft ontvangen van de eurolanden en het IMF. Daar komt ook nog bij dat de Griekse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% is gekrompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het cijfer komt overeen met een voorlopige raming. In het vierde kwartaal van vorig jaar ging de economie van het geplaagde land met 0,4% achteruit. Met de tweede achtereenvolgende krimpen is opnieuw sprake van een recessie in Griekenland. Verder werd bekendgemaakt dat de detailhandelsverkopen in Griekenland in maart met 0,4% zijn gedaald op jaarbasis, na een herziene afname met 3,1% in februari. Zonder nieuwe steun op heel korte termijn zal het land binnenkort zijn rekeningen niet meer kunnen betalen. Het is nu 'één minuut voor 12' geworden en nog altijd beweegt Europa nauwelijks. Waar ligt het probleem: ook bij Europa, daar laat ik geen onduidelijkheid over laten bestaan. De aanpak van de Eurogroep en de Brusselse Groep (IMF, ECB, eurolanden) voeren een korte termijnbeleid in een poging de uitstaande leningen terug te krijgen. Dat is een doodlopende weg. De Grieken hebben dat geld gewoon niet. Dan kun je wel dreigen, maar daarmee los je het probleem niet op. Er is een lange termijnvisie nodig om dit probleem aan te pakken. Het grootste probleem voor de Grieken is dat Europa niet in staat is dat perspectief te bieden. Het ontbreekt de politieke elite aan kennis, wijsheid en visie en dat maakt niet alleen de ministers van Financiën van de eurolanden maar ook de regeringsleiders onbekwaam om Europa aan en bij te sturen. En daarvan worden de Grieken de dupe. Ik herhaal wat ik al meerdere keren heb gesteld: de Brusselse Groep moet stoppen met onderhandelingen in Athene. Dat is zinloos. Er moet een rustpauze worden gecreëerd, terugbetalingen van leningen en rente moet worden stilgelegd, de schulden moeten worden gesaneerd op basis van een lange-termijn-visie. Dat betekent dat er allereerst subsidies naar Griekenland moeten waarmee de Griekse economie weer op de rails gezet kan worden en het vertrouwen van ondernemers weer terugkeert. De Grieken moeten weer gaan exporteren. Dat betekent wel dat Europa vertrouwen moet uitstralen in de herstart van de Griekse aanpak. Dijssel en de Duitsers (Merkel en Schäuble) moeten stoppen met hun dreigementen jegens de Grieken. Dat straalt geen kracht uit, maar zwakte, alleen dat hebben ze niet door. De huidige schuldpositie moet deels worden kwijtgescholden en deels in een langjarenplan worden gestopt, zonder dat de Grieken extra schulden moeten maken voor de terugbetaling. Daar moeten nog hervormingen voor worden doorgevoerd in Griekenland maar ook in Europa. Zo moeten de belastingparadijzen binnen de EU stoppen met het aanbieden van belastingontwijkings procedures aan Europese (dus ook aan Griekse) bedrijven en burgers. Overigens ook aan andere EU-landen. De Franse Eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Monetaire Zaken) heeft op de G7-bijeenkomst in Dresden gezegd dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid werk moet worden verzet voordat een deal over de Griekse schuldenproblematiek bereikt kan worden. Volgens Moscovici is de afgelopen tijd wel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen met Griekenland, maar begint de tijd te dringen en moet sneller worden gewerkt om een deal te bereiken. Deze laatste uitspraak deel ik niet. Er is nauwelijks voortgang geboekt in Athene. De Grieken hebben nauwelijks nog meer ruimte en alles wat er nog is moet worden aangewend om de binnenlandse economie te ondersteunen. De ambtenaren salarissen en de pensioenen moeten prioriteit hebben boven de betaling van de schulden. Het enige wat de Grieken nog kunnen bereiken is uitstel van executie met 2 of drie maanden. Ik vind het ook een slecht idee, wat de Duitsers willen, dat de Grieken uit de eurozone (en de EU) zouden stappen. Daarmee krijgt Europa zijn geld ook niet terug, omdat ook dan de Griekse schatkist leeg blijft. Het aanbod van Europa zou moeten zijn dat er een rustpauze wordt ingelast en naar oplossingen gezocht gat worden op de lange termijn. En ondersteun de Grieken dan, niet met nieuwe leningen, maar door de economie weer aan te zwengelen. Ethisch gezien moeten wij ons schamen dat wij geld verdienen aan Grieken ten koste van een toename van de Griekse armoede. Stop vandaag met dit korte termijn denken en handelen. De Griekse regering moet de eurolanden en het IMF overtuigen van haar wil om verdere economische hervormingen door te voeren, zodra de Muntunie een lange termijn perspectief kan aanbieden. Afgelopen week liet de Griekse premier Alexis Tsipras nogmaals weten hoopvol te blijven over de mogelijkheden om op korte termijn tot een akkoord te komen. Deze uitspraak van Tsipras getuigt niet van een realistische visie over de mogelijkheden die de Grieken op de korte termijn nog hebben. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en IMF-topvrouw Christine Lagarde gaven echter aan dat er nog veel werk te verzetten is. Maar dan wel op de eerste plaats door de drie geldschieters, die nu aan zet zijn. Bij Nieuwsuur werd aandacht besteed aan de situatie waarin de Grieken zich bevinden. Het beeld wat werd geschetst was diep treurig, mede als gevolg van de enorme werkeloosheid daar. We zagen een familie van grootvader en grootmoeder in een appartement met hun kinderen en kleinkinderen, in totaal 10 personen, die maandelijks moeten leven van de pensioenuitkering van de grootouders van €1200 netto. Dat is echt geen vetpot. Daar wordt ieder dubbeltje vijf keer omgedraaid voordat hij wordt uitgegeven. De drie geldschieters eisen van de Griekse regering dat de pensioenuitkeringen worden verlaagd, maar dat kan helemaal niet want daar draait de samenleving op nog. Ik herhaal met grote nadruk dat de Brusselse Groep zich moet terugtrekken en besprekingen moeten worden doorgevoerd met 'deskundigen op sociaal/maatschappelijk terrein'. Het dictaat van de financiële deskundigen moet op de schop, het is een veel te zware belasting die de geldschieters opleggen, voortkomend uit het neoliberale beleid. Eerst hebben ze de Grieken overvoert met leningen en nu blijkt dat de Grieken niet in staat zijn de schulden terug te betalen maken ze van de Grieken slaven van de West-Europese dictatuur. De Europese Commissie moet NU ingrijpen en de geldschieters tot de orde roepen. Dat gaat de eurolanden pijn doen en veel verzet oproepen maar een andere optie is er niet.

Hernieuwde zorgen over de Griekse staatsfinanciën heeft de waarde van de euro deze week onder druk gezet. Beleggers ruilden de eenheidsmunt onder meer in voor de Zwitserse frank, die als relatief waardevast wordt gezien. Deze week werd bekend dat hedgefunds speculeren met €28 mrd a la baisse op de euro. De waarde van de euro opende de handelsweek onder de 1,10. Hoewel de nervositeit in de financiële markten over een verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid steeds meer toeneemt, houdt de Federal Reserve het rentewapen nog lange tijd op zak. Na een aantal meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt nam de vrees in de markt toe dat de FED sneller dan verwacht de rente die sinds 2009 op vrijwel nul staat, gaat verhogen. De Amerikaanse economie is over het eerste kwartaal volgens een nieuwe schatting iets minder hard gekrompen dan waar economen vooraf op hadden gerekend. Hier is sprake van beïnvloeding van de meningsvorming. De economie in Amerika viel namelijk over de eerste drie maanden 0,7% terug. In het eerste kwartaal ging de economie in de VS gebukt onder de aantrekkende dollar waar de export last van had en een sterke afname van de olie-investeringen. Ook was er sprake van oplopende voorraden. De meevallende gang van zaken met name op de Amerikaanse huizenmarkt en de arbeidsmarkt in april geeft wel een een steuntje in de rug wat er op kan wijzen dat het economische klimaat in de VS weer aan de beterende hand is. De Federal Reserve kijkt naar een breed scala van economische factoren bij het bepalen van het rentebeleid. Naar verwachting zal de FED pas na de zomer een eerste rentestap nemen. De dollar sloot op 1,09875, terwijl de 10 jaars rente Staat der Nederlanden verder daalde naar 0,672%. Die extreem lage rente gaat ons opbreken. Het hoe, wat en wanneer ligt in de toekomst, maar als wij daarvoor worden afgestraft zal voor mij geen verrassing zijn.

De Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew heeft de Grieken aangespoord om snel een overeenkomst te sluiten met de schuldeisers. Het risico wordt steeds groter dat er een 'ongeluk' gebeurt, waardoor een Grexit onvermijdelijk wordt. Dat schrijft Financial Times. Lew roept de onderhandelaars op vooral flexibel te zijn. Gisteren zei Griekenland nog dat het komende week aan zijn aflossingsverplichting aan het IMF kan voldoen, zelfs als er nog geen akkoord over verdere noodleningen is. De Griekse bevolking sluist echter op grote schaal geld het land uit. Woensdag en donderdag werd er al 800 miljoen euro bij banken openomen, stelden bankiers tegenover de krant. Lew, die in Dresden is voor een G7-top, hoopt dat de onderhandelingen zo snel mogelijk worden opgelost. Hoe langer het duurt voordat Griekenland nieuwe noodsteun krijgt, hoe groter de kans is dat er een 'ongeluk' gebeurt, waardoor de Grieken de eurozone moeten verlaten. De Amerikanen worden steeds gefrusteerder over de oeverloze onderhandelingen in Europa. Zij zijn bang dat een Grieks faillissement een schokgolf op de internationele financiële markten veroorzaakt, waarbij ook de VS niet buiten schot blijft. De Griekse schuldeisers, die naast de Europese Commissie bestaan uit het IMF en de ECB, houden vast aan de eis dat het land harder moet bezuinigingen voordat het eerder beloofde noodgeld van €7,2 mrd wordt overgemaakt. Maar daar gaat het allang niet meer over: er moet een lange-termijn-oplossing komen. Nu nieuw geld aan de Grieken uitlenen is volstrekt zinloos. Dat zouden de Amerikanen ook moeten weten. 

Nederland geeft zekerheid over wat bedrijven moeten betalen als gevolg van de taxrulings, zegt staatssecretaris Eric Wiebes voor een commissie van het Europees Parlement dat onderzoek doet naar het functioneren van belastingparadijzen in de Europese Unie. Hij werd achter gesloten deuren gehoord, maar vertelde na afloop dat met de taxrulings die Nederland voert helemaal niks mis is. Je moet echt een dubbeldikke plaat voor je kop hebben om zo een uitspraak, de Nederlandse samenleving onwaardig, te kunnen doen. Hij verdedigt de stelling dat als internationaal opererende bedrijven zich op de Zuidas vestigen middels een brievenbus-constructie, teneinde belastingen in andere landen te ontlopen, dat moreel niet verwerpelijk is. Erger nog hij keurt dat goed. De taxrulings openbaar maken kan niet vanwege privacy-rechten, maar aan het delen van informatie met belastingdiensten uit andere landen zou hij mee kunnen werken. Wij hebben het dus over ons land en ons belastingregime dat ruime mogelijkheden biedt aan multinationals en de superrijken op deze aardbol om belasting legaal te ontlopen onder het mom van belastingontwijking. Maar aan de burgers is niet uit te leggen dat bedrijven delen van hun winsten fors kunnen verlagen, bv van 24 naar 0,5%, als zij schuiven van het ene belastingparadijs naar het andere. Te denken valt dan aan Luxemburg, Nederland, Ierland en Engeland, als voorbeeld. Maar burgers betalen gewoon het volle pond. Ik heb al eerder aandacht aan dit onderwerp besteed in het kader van Griekse bedrijven en rijken die in ons land de Griekse belastingen ontwijken. Maar ook voor Portugal, ook een van de zwakke broeders, zijn de belastingparadijzen een zware belasting. Zo hebben 17 van de 20 grootste bedrijven zich in Nederland gevestigd om fiscale redenen. Nederland is dus voor andere EU-landen een concurrent die met lage fiscale tarieven bedrijven bevoordeelt op een zodanige wijze dat de landen waar de infrastructuur belast wordt met een kluitje in het riet gestuurd worden. De Nederlandse samenleving onwaardig. Dit is een gevolg van het neoliberale beleid van het kabinetten Rutte, dat U zich dat goed realiseert. De beide economen van linkse komaf, Vermeend en van der Ploeg, schrijven in hun column dat Het actieplan van de Europese Commissie om legale belastingontwijking van internationale bedrijven en fiscale concurrentie tegen te gaan moet de prullenbak in. De voorstellen leveren niets op en brengen bovendien schade toe aan de Europese economie. De economen stellen ook vast dat door het fiscale beleid van Brussel kleinere Europese landen, waaronder Nederland, het zwaarst worden getroffen; ze verliezen werkgelegenheid en belastinginkomsten. Vermeend en Van der Ploeg adviseren het kabinet om tegen dit plan te stemmen en zelf snel aan de slag te gaan met een modernisering van de Nederlandse vennootschapsbelasting waarmee onze werkgelegenheid en belastingopbrengsten veilig worden gesteld. Ja, ze hebben gelijk dat Nederland schade gaat oplopen als de fiscale ontwijkingsroute wordt afgebouwd. Ja, hoogopgeleide (fiscale) juristen en bankiers zullen een andere baan moeten gaan zoeken en ja, we verliezen €5 mrd aan belastinginkomsten. Maar is die prijs te hoog om solidariteit binnen de 28 EU-landen mogelijk te maken. In feite stellen de heren dat het nationale belang preferent is het Europese. Een Europa van 28 nationale staten heeft geen enkele toekomst. Het huidige beleid van de EU en de Muntunie overleven niet als er geen politieke unie tot stand komt met een Europese regering en een Europees beleid. De Oude Wereld heeft op termijn nog maar één kans om op het hoogste niveau mee te kunnen blijven spelen. De handel en wandel van de belastingparadijzen moet worden getoetst aan de schade die dat veroorzaakt aan Europese overheden en derden. Deze column is een sociaal-democraat onwaardig.

Het kabinet Rutte 2 heeft zijn meerderheid in de Eerste Kamer, na de verkiezing deze week, in acht genomen de drie gedoogpartijen, verloren. De coalitie liep zware klappen op. De coalitie heeft nog maar 21 zetels en de drie gedogers samen 15, maakt 36 zetels, terwijl voor een meerderheid 38 zetels nodig zijn. Overigens hebben de beide coalitiepartijen net zoveel zetels in de Eerste Kamer als het CDA en de SP. Zowel Rutte als Samsom deden uitspraken om van te gruwelen. Het land moet bestuurd worden en daarvoor gaan we partijen op aanspreken. We hebben weer een zak(je) met geld en daarmee kunnen we kadootjes uitdelen waarmee partijen over de streep getrokken kunnen worden. Rutte wil perse overleven want per 1 januari aanstaande is Nederland voor 6 maanden de voorzitter van de Europese Unie. Hij zit nog wel in zijn maag met een aantal 'vervelende' dossiers: Opstelten, Teeven, Cees H, mede gezien de recente uitspraken van Teeven, die de poten onder de stoel van Opstelten vandaan haalde. Rutte zou ervan geweten hebben dat Rutte afwist van de leugens waarmee Opstelten de Kamer op het verkeerde been zette. Dan is er nog altijd het pgb-dossier van van Rijn/SVB dat nog steeds niet op rolletjes loopt. Dan zijn er de gemeenten die van het Rijk €100 miljoen willen hebben als vergoeding van de extra kosten die ze hebben moeten maken bij de decentralisatie van de zorgtaken. En dan is er nog het kritische jaarverslag van de Algemene Rekenkamer over onvoldoende voorbereiding van de uitwerking van wetsvoorstellen. Het kabinet slaagt erin hervormingen te formuleren, die om te zetten in wetgeving en vervolgens erachter te komen dat ze niet uitvoerbaar zijn dan wel de doeleinden te realiseren. Het ergste is nog dat de drie gedoogpartijen eraan meewerkten onder het mom van 'het land moet geregeerd worden'.
Goed nieuws van Dijssel, eindelijk! DFT: Het kabinet gaat verzekeraars meer aan banden leggen. Verzekeraars die klanten niet goed informeren over beleggingsverzekeringen kunnen sancties tegemoet zien. Het kabinet wil ook meer ruimte om snel te kunnen ingrijpen bij verzekeraars die in de problemen zitten. Dat blijkt uit voorstellen van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Het kabinet hoopt met de maatregelen en met steun aan andere vernieuwingen in de verzekeringssector de positie van klanten ten opzichte van verzekeraars te versterken. Bij de aanpak van de woekerpolissen herhaalt het kabinet dat verzekeraars klanten volledig moeten informeren over de producten en over de mogelijkheden om een polis te wijzigen of te stoppen. Verzekeraars die dat niet doen, kunnen vanaf juli een boete krijgen van de AFM. Aanleiding voor de voorstellen is een eerder rapport van een op verzoek van de Kamer ingestelde commissie. Die commissie concludeerde dat de verzekeringssector het moeilijk heeft en de stand van zaken zorgelijk is. Dat komt vooral door de lage rente en de concurrentie van andere financiële producten. Ook zijn de kosten bij levensverzekeraars vaak nog te hoog en is de reputatie van de sector nog altijd niet hersteld na problemen met beleggingsproducten. De sector zal de komende jaren verder krimpen en dat zal banen kosten. De sector moet daarom vernieuwen en daarbij moet de klant centraal staan. Het kabinet wil daarbij helpen, onder meer door te snijden in wet- en regelgeving die vernieuwing belemmeren. Dat laatste vraagt om een kritische toets in hoeverre de belangen van de verzekerden worden aangetast. De vernieuwingen moeten de positie van de klant verder versterken en niet zoals met de woekerpolissen verzekerden worden misbruikt 'als melkkoe'.

Slotstand indices 29 mei 2015; week 22: AEX 493,56; BEL 20 3.708,66; CAC 40 5.007,89; DAX 30 11.413,88; FTSE 100 6.984,43; SMI 9.237,79; RTS (Rusland) 968,81; DJIA 18.010,68; NY-Nasdaq 100 4.508,253; Nikkei 20.563,15; Hang Sen 27407,59; All Ords 5774,90; €/$ 1,09875; goud $1.190,00; dat is €34.796,91 per kg, 3 maands Euribor -0,013% (1 weeks -0,12%, 1 mnds -0,058%), 10 jarig Staat 0,672%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,289; elders aan de A2 €1,349. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.