UPDATE29062011

In de UPDATE van 5 mei j.l. had ik al aangekondigd dat er in de publicaties een windstilte zou optreden. Dit blog is 55 dagen niet geactualiseerd vanwege vakantie en familieomstandigheden. Onderweg naar het vakantieadres heb ik moeten constateren dat door de financieel/economische crisis in andere landen achterstand is ontstaan in het onderhoud van doorgaande wegen. In België erger dan in Frankrijk, maar daar wordt wegenonderhoud betaald door de betaalwegen.

Wat betreft het dossier Osama bin Laden nog het volgende. Vooralsnog blijf ik bij mijn standpunt dat de man die door Amerikaanse mariniers op 2 mei is gedood iemand is geweest die dicht bij Al-Qaeda zat. Maar de argumenten die ik al genoemd heb blijven nog altijd overeind staan. Met de kanttekening dat de uitspraak van het Witte Huis dat zij geen enkele moeite zouden doen om met hard bewijs te komen om aan te tonen dat de geliquideerde man Osama bin Laden zou zijn geweest. Want, was de argumentatie, niemand zou ons geloven. En nog een vraag er achteraan: waarom was Georges Bush niet bij de herdenking op Ground Zero samen met Obama. Alles bijeen blijft het een zaak met een luchtje.

In het dossier 'Griekenland' schreeuwt iedereen moord en brand als naar buiten komt dat Griekenland zijn financiële zaken wil gaan reorganiseren, noteerde ik half mei op mijn vakantieadres. Maar in Ierland is een bepaald soort bankpapier met 90% afgewaardeerd en dat haalt de Telegraaf op pagina T29. En dat nu juist papier waarvoor de vorige Ierse regering de zekerheid had gegeven dat nu juist deze belegging tot op de laatste eurocent zou worden terugbetaald. Het handelt om achtergestelde leningen van de Allied Irish Bank waar een haircut van 90% op wordt toegepast. Een obligatie van deze emissie groot 100.000 euro levert bij uitbetaling dus nog maar 10.000 euro op en de bank betaalt nog maar rente over de nieuwe waarde. Beleggers die het aanbod niet accepteren krijgen mogelijk nog maar een eurocent terug en kunnen dus 99.999,99 euro per achtergestelde obligatie van een ton afschrijven. The Allied Irish bank heeft in totaal op de financiële markt een schuld uitstaan van $ 3,7 mrd. De bank heeft deze maatregel moeten nemen onder druk van de Ierse overheid. Vorig jaar leed de bank een verlies van € 10,4 mrd. Daarop eiste de Ierse Centrale bank de bank om het eigen vermogen met € 13,3 mrd op te krikken. Door deze maatregel wordt het eigen vermogen dus weer verminderd. 2 Amerikaanse beleggers hebben bij de rechter bewaar gemaakt tegen de afstempeling.

Ook in Engeland is het nog geen koek en ei. De Britse Centrale Bank heeft de groeiverwachtingen neerwaarts bijgesteld. Begin van 2011 bedroeg de groeiprognose nog 2%, nu 1,75%. Ook de groei voor volgend jaar is verlaagd van 3 naar 2,2%. Door sterk oplopende grondstofprijzen stijgt de inflatie naar 5%. Consumenten houden nog steeds de hand op de knip. In 2013 kan mogelijk de economie weer wat aantrekken. Samenvattend: al ruim twee jaar blijkt dat het licht aan het eind van de tunnel verder weg is dan verwacht.

De gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank Mario Draghi is tot opvolger van van Trichet benoemd als president van de Europese Centrale Bank. Het is verre van een begerenswaardige functie. Ik verwacht dat het opruimen van de boedel van Trichet veel 'bloed, zweet en tranen' gaat kosten. Maar daarover verderop meer. Christine Lagarde, de Franse minister van Financiën, volgt Dominique Strauss-Kahn op als president van het IMF.

Griekenland is de afgelopen 2 maanden het middelpunt geweest van gesprekken over hoe verder te gaan met de Grieken. De meest tot mijn verbeelding sprekende uitspraak kwam van een Griek die stelde dat Europa/de eurozone helemaal niet bezig is met herstel van de economische activiteiten in Griekenland. De noodhulp van 110 mrd euro wordt alleen gegeven om leningen van voornamelijk Duitse en Franse banken terug te betalen. De Grieken moeten boeten om te voorkomen dat Europese banken ten onder zullen gaan. Het gaat niet om de redding van Griekenland, de noodhulp heeft uitsluitend tot doel zo snel mogelijk banken hun vorderingen terug te betalen. Wat er in werkelijkheid gebeurt is dat oninbare vorderingen van hoofdzakelijk Duitse en Franse banken en de ECB op Griekenland met uitkeringen (in totaal 110 mrd euro en nog 85 mrd in de maak) uit het Europese noodfonds versneld worden terugbetaald. Nu zijn de banken nog het kind van de rekening maar onze politici zullen ervoor zorgen dat de rekening uiteindelijk zal worden neergelegd bij de Europese burgers, die daarvoor hun spaarcentjes en delen van hun opgebouwde pensioen zullen moeten opofferen. Dat wordt 'stuivertje verwisselen' genoemd. Het sprookje dat onze politici (Jan Kees) vertellen dat de Grieken dat geld aan ons gaan terugbetalen dient uitsluitend om de banken zoveel mogelijk uit de wind te houden. Het is een vorm van misleiding. De Griekse schuld stijgt snel naar de 150% van het bbp en met een economische krimp van 5,5% komen de Grieken er nooit bovenop. Uitstellen van de terugbetalingstermijn is geen werkbare optie. Een langere looptijd betekent slechts een nog langere periode van ellende en sociaal/maatschappelijke onrust. Zolang de rente waartegen de Grieken moeten lenen voor 2 en 10-jarig papier tussen de 15 en 25% ligt ziet de toekomst er triest uit. De enige oplossing voor de Grieken is schulden kwijtschelden. Afstempelen zou ook kunnen maar is wel risicovoller, ook voor de euro en de eurolanden. Kortom, welke besluiten er worden genomen in Brussel door de Europese Raad en de ministers van Financiën van de eurolanden: het gaat de belastingbetaler altijd au……… doen. De 12 mrd euro die Griekenland nu nodig heeft om te kunnen overleven zou moeten worden gebruikt om de economie te activeren, zodat de koopkracht kan herstellen. De druk op Griekenland wordt opgevoerd. Brussel heeft gisteren het Griekse parlement gewaarschuwd dat de door de EU en het IMF opgelegde/afgedwongen bezuinigings- en hervormingsplannen van de regering-Papandreou MOETEN worden goedgekeurd, anders ………. Wat anders? Als het Griekse parlement de afgedwongen bezuinigingen niet ratificeert is Brussel weer aan zet. Dat wil de EU niet, maar de eurozone bevindt zich in een slangenkuil (ik heb al eerder uitgelegd hoe we daarin terecht zijn gekomen) waardoor de bewegingsruimte beperkt is. Laat ik even duidelijk zijn: ik ben voor bezuinigingen in Griekenland en ook voor hervormingen op fiscaal, financieel en sociaal terrein. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Op de huidige wijze kunnen de Grieken niet verder in de EU en de eurozone. De Grieken zullen zich moeten aanpassen aan de normen en waarden in Europa. Fraude, corruptie en belastingontduiking door de rijke Grieken is daar tot een vorm van life-style verheven. De reorganisaties gaan veel vragen van de Grieken. Zoals gezegd de corruptie tiert welig, daar moet op heel korte termijn een einde aan worden gemaakt, er is totaal geen fiscale discipline, primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden lopen uit de pas en moeten worden aangepast en niet over jaren, nee nu. Daarover verschil ik niet van mening met de Jager. Een jaar geleden heb ik al geschreven dat bezuinigingen slechts kunnen plaatsvinden binnen een bepaalde bandbreedte. Waar ik voor gewaarschuwd heb is uitgekomen. De economische groei sloeg om in een economische krimp die momenteel 5,5% bedraagt. Dat verbaast mij helemaal niet. Wat de EU en het IMF hebben afgedwongen is dat veel te hoge bezuinigingen zijn doorgevoerd waardoor de burger geen geld meer in de portemonnee heeft. Vooral de Griekse Henk en Ingrid zijn getroffen. Een weduwe van 75 jaar moet met 400 euro per maand rondkomen. Daar kan die vrouw niet van leven. En daar wil de Griekse regering nog een nieuwe bezuinigingsronde overheengooien. Op deze manier roken we dit land uit!! Als wij niet zorgen dat de Grieken weer geld op zak krijgen, waardoor de koopkracht weer gaat toenemen, en dat wil Brussel niet, dan blijft het land in een negatieve spiraal zitten, zonder enige toekomst. Niet voor de Grieken maar ook niet voor Europa. Zo simpel werkt het wel. Dus, is mijn stelling, wel geld naar Griekenland maar niet om rente en aflossing van schulden te betalen maar wel om daarmee de economie te stimuleren. Waar Brussel nu mee bezig is, is het land leeg te roven ten gunste van de Duitse en Franse banken. Ik begrijp heus wel dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is, voor politici om de burgers te moeten gaan vertellen dat ze in Brussel zeker tien jaar hebben zitten slapen en dat we nu in een drama zitten met slechte vooruitzichten. En toch moeten we verder en misschien wel met de Grieken. Waar grote behoefte aan is voor de Grieken maar ook voor ons (de EU en de muntunie) is visie. We moeten de Grieken een perspectief kunnen bieden en dat is er niet. Hoe gaan de Verenigde Staten van Europa gestalte krijgen? We zitten nog altijd in een fase dat onze politici dat niet willen. Die willen wel de lusten en niet de lasten. De burgers bewegen niet want er is geen visie. Daarom heeft het geen nut om terug te blijven kijken, we moeten vooruit. En met Rutte aan het roer en de Jager als bootsman lukt dat niet. De Fransen kwamen gisteren met een plan om de Franse banken enthousiast te maken om 30-jarig Grieks staatspapier tegen 5,5% rente te kopen. Het bericht maakte mij onmiddellijk achterdochtig. Geen enkele bank, waar ter wereld, doet daaraan mee. Het addertje onder het gras is dat de Franse overheid zich garant stelt voor de banken dat zij ten allen tijde de rente en aflossing zullen betalen. Dat de Jager het plan omarmde is te positief uitgedrukt. Op het ministerie kijken ze naar het plan. Het betekent wel dat de belastingbetaler in dit land dan 30-jaar garant moet staan voor de Griekse verplichtingen met zijn spaar- en opgebouwde pensioengeld. Wil iedereen daar wel even goede nota van nemen. De Nederlandse overheid is niemand anders dan de Nederlandse burgers. Dus deze generatie en de volgende generaties. De Jager moet zich realiseren dat hij een dienaar is van de burgers en niet een gokker in een casino.

Vandaag, 29 juni 2011, heeft het Griekse parlement met 155 stemmen voor en 138 tegen 28,4 miljard bezuinigen in 5 jaar geaccordeerd. Wij, Nederland, willen 18 mrd in 4 jaar gaan bezuinigingen en het is de vraag of dat gaat lukken. Wij zijn met 17 mln inwoners, de Grieken maar met 11 mln. Ons bbp is > 2 keer zo groot als dat van de Grieken en per inwoner is dat 40% hoger dan daar. Het Griekse parlement heeft politiek gestemd. Met deze uitslag hebben de rijke eurolanden een tool in handen om de Grieken financieel tot in lengte van jaren te blijven steunen. Wat wil je als Griek nog meer. Of het parlement volgende week ook die 28,4 mrd euro aan bezuinigen gaat invullen is weer een ander hoofdstuk. Ik heb op het allerlaatste moment de kop van dit blog verandert in 'een zwarte dag voor de burgers'. Ik zal dat nader verklaren. Neem twee willekeurige Nederlanders, ik noem ze Klaas en Dora. Klaas werkt full/time, Dora part/time. Ze hebben 2 kinderen. Een doorsnee gezin: eigen huis met een hypotheek. Zunnige mensen, met wat spaargeld bij de Rabo-bank. Stel: 20.000 euro. Dat geld staat op een en/of rekening. De vraag is: wie kan er allemaal aan die 20.000 euro komen. Klaas en/of Dora zult U zeggen. Fout. Het goede antwoord is: Klaas en/of Dora en de Nederlandse overheid. In dit voorbeeld vertegenwoordigt door Jan Kees. Jan Kees, het kabinet Rutte-1, heeft zich namelijk de macht toegeëigend om aan de Grieken geld uit te lenen, waarvoor de Nederlandse Staat zich garant heeft gesteld, waarvan het helemaal niet zeker is of dat geld, geheel of gedeeltelijk, ooit wordt terugbetaald. En wie is de Nederlandse Staat, dat zijn Henk en Ingrid (van de PVV), Klaas en Dora, Marc en Jan Kees en U en ik. Nederland doet mee aan een casinospel waarvan bij lange na niet vaststaat of het uitgeleende geld ooit wel wordt terugbetaald. En als dat het geval wordt kost dat de Nederlandse belastingbetaler zijn spaargeld en mogelijk ook een deel van zijn gespaarde pensioenkapitaal. En vandaag hebben de Griekse parlementariërs de weg voor Duitse, Franse en Nederlandse politici geopend om die weg te gaan bewandelen. Een zwarte dag dus voor de burgers in de eurozone. Vandaag beginnen we met een zwart scenario dat eindigt met een Grieks drama. Zijn die Grieken dan toch slimmer dan onze politici?

Uit de Griekse mythologie weten we dat geld een monster is dat ons in zijn greep houdt, zegt Hans Achterhuis, filosoof. Hij verhaalt over het Labyrint van Deadalus, waar zeven jongens en meisjes moesten worden geofferd aan het monster Minotaurus. En toen de gemeenschap, die werd vertegenwoordigd door mannen, dat een keer hadden gedaan was de honger/hebzucht niet gestild. Ieder jaar eiste het monster dat 7 jongens en meisjes in het doodlopende labyrint zouden worden gejaagd. We weten dus hoe dit Griekse drama gaat aflopen. Ik vul het niet in want er is de laatste maanden door meerdere topeconomen voor gewaarschuwd. Wat doen politici zonder visie in zo'n drama? Precies, blijven offeren.

De vraag moet worden gesteld wie er schuldig zijn aan het Griekse drama. Meerdere partijen. De problematiek is te complex om ons er met een jantje van Leijden vanaf te maken. Ik benoem vier instituties die schuldig zijn aan de Griekse schuldencrisis. Op de eerste plaats zet ik 2 partijen: de Griekse socialistische kabinetten die hun eigen burgers, de ECB, de EU en de muntunie/eurozone met vervalste documenten hebben misleid. Vanaf het eerste begin, 1 januari 2001, heeft Griekenland een veel gunstiger beeld naar buiten gebracht dan het geval was. Daarbij komt dat de Griekse overheid vormen van corruptie in stand heeft gehouden, waardoor belastingontduiking en onterechte sociale uitkeringen meer regel dan uitzondering waren. De tweede gedeelde eerste plaats is voor een aantal Europese banken, die op volstrekt verwerpelijke normen voor de bepaling van risico's veel te grote kredieten aan Griekenland hebben verstrekt. Het risico van bankieren zit niet in het verstrekken van geldleningen, maar in de aflossing van de leningen door de kredietnemer. En daar ging het, voornamelijk voor Duitse en Franse banken, helemaal fout. Ook Nederlandse banken hebben nog vorderingen maar het is een relatief klein belang. Een ander geval is het ABP dat puts geschreven heeft op Griekenland met pensioenpremies van werknemers waarbij het ABP een fors verlies kan leiden. En minister Kamp weet zeker dat het beleid van pensioenfondsen in de toekomst grotere beleggingsrisico's moet gaan nemen om daarmee een hoger beleggingsrendement te kunnen gaan behalen. De man is niet duidelijk te maken dat grotere risico's niet altijd tot hogere resultaten leidt, zeker niet op langetermijn beleggingen. Hij is een politicus en minister van Sociale Zaken en hij weet beter dan wie ook hoe pensioenpremies moeten worden belegd. En alle topeconomen die hem waarschuwen moeten hun mond dichthouden want ………… het zijn maar economen.

Terug naar Griekenland. Op de derde plek van schuldigen staan wederom 2 partijen, bobo's zou je kunnen zeggen. Ik noem ze in een adem: de Europese politieke elite en de ECB in de persoon van Trichet. Zowel de EU als de ECB neem ik kwalijk dat zij geen dan wel in onvoldoende mate de landen binnen de eurozone hebben gecontroleerd op de uitvoering van de afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact. Uiteindelijk is dat een van de hoofdoorzaken van het drama. Daarbij komt dat de Europese Raad geen visie op de toekomst uitstraalt. We zitten zo diep in de ellende dat de Europese politieke elite geen antwoord heeft om uit deze slangenkuil te geraken. Uiteindelijk is dat afgifte van een garantiestelling voor de terugbetaling van de leningen en de rente daarop ad 50 mrd euro een noodgreep. 50 mrd spaargeld van de burgers!

Er zijn meer onderwerpen die de aandacht verdienen, zoals winstwaarschuwingen, het pensioenvoorstel, de bezuinigingen met betrekking tot pgb's, rugzakjes/passend onderwijs en de 200 mln in de cultuursector. Verder een vertraging in de wereldeconomie, in China, de waarschuwing van het IMF aan de VS. Alles in het volgende blog. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.