UPDATE28092013/189 Overheden en banken strijden om de macht

Afgelopen weekend hebben in de peiling van Maurice de Hond twee verschuivingen plaatsgevonden. Wederom verliest de PvdA 1 zetel en komt uit op 10 zetels waardoor ze 28 zetels verliezen van de huidige zetels in de 2e Kamer. Ook de CU verliest een zetel en komt op 5, dat staat gelijk aan het huidige zetelaantal. De winst gaat naar de PVV (33) en 50+ (11). Nu de partijraad achter het JSF-beleid van Samsom is gaan staan zal dat zeker zijn weerslag vinden in een verdere daling in de peilingen voor de sociaaldemocraten. De PvdA-voorzitter in Amsterdam Zuid, Fred Cohen, zegt 'ongelooflijk veel last' te hebben van het optreden van Diederik Samson in de Tweede Kamer. Cohen schreef dat in een mail aan Samsom die in handen is gekomen van AT5. Hij maakt zich zorgen over de invloed van het optreden van de fractievoorzitter op de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in 2014. Hij schrijft: "Als jij op deze wijze blijft handelen, kunnen we hooguit iets aan damage control doen en het verlies zo beperkt mogelijk houden." De JSF, waarvan Nederland er 37 gaat bestellen, kampt met problemen. Daarvoor waarschuwt de inspecteur-generaal van het Pentagon. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF nog tal van tekortkomingen. Er zouden honderden problemen zijn met het ontwerp en de productie van de JSF. Volgens het Pentagon zou er bovendien sprake zijn van inefficiënt management. Het advies van de inspecteur-generaal is: om in contracten een ontsnappingsclausule op te nemen, voor het geval dat …… Dat zou kunnen voorkomen dat landen betalen voor een gevechtsvliegtuig dat niet conform de specificaties wordt geleverd. Volgens de fabrikant, Lockheed dateert het rapport van 16 maanden geleden en zijn er inmiddels al veel aanpassingen doorgevoerd.

De peiling van Maurice de Hond van 29 september, gedaan na de 2-daagse Algemene Beschouwingen, laat een teruguitgang zien van 51 zetels voor de coalitie, gerelateerd aan de verkiezingsuitslag van 12 september vorig jaar. De VVD verliest ook nu weer 1 zetel en komt op 18 uit, één meer dan het CDA, die er een bijkrijgt. Ook de CU en GL krijgen er een zetel bij. De PvdD en 50+ leveren een zetel in. Volgens het onderzoek van De Hond zou de helft van de kiezers de motie van wantrouwen hebben gesteund die de PVV bij de algemene beschouwingen indiende. Van degenen die vorig jaar op VVD of PvdA stemden was dat 40%, bij de kiezers op CDA en D66 maar circa 10%. In de Kamer werd de motie met een ruime meerderheid verworpen.

De Algemene Beraadslagingen over de begroting 2014 zijn nog niet afgesloten. Dijssel, de minister van Financiën, zal de komende 10 dagen in achterkamertjes gaan overleggen met de oppositie-partijen op welke onderwerpen het mogelijk is een compromis te bereiken met het kabinet en de beide coalitiepartijen. De premier zit klem tussen de PvdA en de VVD, zit klem tussen de oppositie-partijen en de coalitie, zit klem tussen de Kamer, het kabinet en de sociale partners over het openbreken van het Sociaal Akkoord, zit klem tussen Ton Heerts van het FNV en het kabinet over de €6 mrd bezuinigingen, zit ook klem tussen de Europese Commissie en de oppositie-partijen over het opgelegde pakket aan bezuinigingen. In de huidige situatie zit Mark Rutte muurvast en kan hij zich nauwelijks nog bewegen. Ik heb hem *tig keer tijdens het debat horen zeggen 'over alles valt te praten' maar waar die openingen zich dan zouden bevinden kon hij niet duiden. Later in het proces zou dat dan moeten blijken. Daar heeft de oppositie geen genoegen mee genomen en terecht. Waar ik erg ontstelt over ben is het dreigement dat als de bezuinigingen van €6 mrd niet worden gerealiseerd, de EC de mogelijkheid heeft Nederland een boete op te leggen van max €1 mrd. Het CDA heeft duidelijk gemaakt dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën niet de eerste prioriteit van het kabinet moet zijn, maar dat er meer aandacht moet komen voor het terugbrengen van de werkeloosheid en het scheppen van meer banen. Onze staatsschuld stijgt nog altijd, ondanks de al doorgevoerde bezuinigingen en lastenverzwaringen. Die staatsschuld blijft stijgen in de komende jaren ook als het Kabinet Rutte II haar beleid doorzet. Het oplossen van een financieel/economische crisis met bezuinigingen werkt niet in een samenleving als de onze. Nederland mag in de eurozone dan wel een van de zwakste jongetjes van de klas zijn, maar niet vergelijkbaar met Griekenland, Portugal en Spanje. Het probleem voor het kabinet is het feit dat de problemen in dit land te complex zijn om te kunnen worden opgelost door één-laags denkende politici. Rutte is daar deze week in vastgelopen: aan de €6 mrd bezuinigingen mag niet worden getornd, maar er kan wel over 'veel' worden gepraat. Waar nu voor moet worden gewaakt is dat Dijssel D66 en GL gaat paaien met kleine tegemoetkomingen om zo het beleid dat niet zal leiden tot herstel van de economie door de Eerste Kamer krijgt. De €6 mrd moet van tafel en er moet geïnvesteerd gaan worden in werk. Zo simpel is het. Als Rutte naar Brussel teruggaat om de EC te smeken het bezuinigingsbeleid open te breken, vreest hij een zware beschadiging van zijn imago als regeringsleider. Mijn mening over de voortgang van het beleid van dit kabinet is de klassieke wijze waarop de politieke partijen met de Minister-president over de voorgelegde begroting van gedachten wisselen. Dat had achterwege moeten blijven. De discussie had zich moeten beperken tot de stelling dat bij gebrek aan visie over de toekomst van Nederland en van Europa de aangekondigde bezuinigen niet realiseerbaar zijn. Zonder visie van de premier en zijn bewindslieden op de toekomst moet het kabinet opstappen. Er zijn maar 2 opties voor Mark Rutte: hij gaat naar de Koning dan wel naar de Europese Commissie. Ik prefereer de eerste optie.

De opinie van de columnist Rob de Wijk kon ik goed duiden: mensen hebben perspectief nodig om solidair te (kunnen) zijn. Hij zet kritische kanttekeningen bij de in de Troonrede aangekondigde ombouw van de 'verzorgingsmaatschappij' naar een 'participatiesamenleving'. Ook als het kabinet zegt dat te willen realiseren in de loop van de komende jaren. Wat er ontbreekt om zo een ingrijpende maatregel te kunnen verwezenlijken is een visie, dat 'antwoord geeft op de vraag waar wij ons geld mee gaan verdienen om onze welvaart en veiligheid voor de toekomst te waarborgen. Dat 86% van de bevolking van oordeel is dat het beleid van Rutte II de crisis verergert, vindt Rutte verklaarbaar. Wij voeren een beleid dat de burger in zijn welzijn en in zijn/haar portemonnee gaat voelen. Daar zit het volk niet op te wachten. Dat 60% van het volk zich uitspreekt voor een sterke man, die snel en resoluut orde op zaken gaat stellen, is veelzeggend. Daar werkt aan mee dat de Haagsche politici zich meer bezighouden met het realiseren met kleine, onbeduidende zaken en geen heldere visie hebben op de hoofdlijnen. Daar werkt ook aan mee dat er vanuit Brussel/de 28 regeringleiders geen helder beeld wordt geschetst over de toekomst van Europa. De Wijk opteert voor een niet-politiek zakenkabinet of een brede coalitie, maar daar is op dit moment nog geen politiek draagvlak voor. Hij komt daarmee dicht bij mijn Kabinet van Nationale Eenheid, waarvoor ik al sinds 2010 pleit.

Frau Merkel heeft afgelopen zondag de Duitse verkiezingen met vlag en wimpel gewonnen met 41,5% van de stemmen. Daarmee komt ze 5 zetels tekort voor de absolute meerderheid in de Bondsdag. De Bondskanselier is dan ook niet zo gelukkig met de uitslag. De vraag is namelijk wie van de 3 partijen (SPD, Die Linke, De Groenen) willen in een kabinet met de CDU/CSU plaatsnemen en onder welke voorwaarden? En welke positie gaat de Duitse regering innemen in de Europese problematiek van overheidsschulden en sanering van de zwakke banken? Hoe sterk is de Duitse economie en hoe zwak zijn wij? Waarschijnlijk wordt de Duitse groei niet meer dan 0,6%, met een hogere emu-schuld dan wij hebben. Ondanks alle p;positieve berichten die ons bereiken over hoe goed het allemaal wel niet gaat bij onze oosterburen, valt het cijfermatig tegen. Een ding is wel zeker: de Muntunie moet nu snel gerepareerd worden. Een waarde voor een gezamenlijke valuta voor de 18 eurolanden, met sterk uiteenlopende financieel/economische gronden, is niet lang meer houdbaar. Ik twijfel aan het monetaire beleid voor de stabiliteit van de euro, met andere woorden: ik vrees voor de kwaliteit van de dekking die de ECB accepteert voor schulden van centrale en commerciële banken.

De Italiaanse minister van Economische Zaken Fabrizio Saccomanni zegt af te zullen treden als zijn regering de Europese schuldenlimiet overschrijdt door de invoer van belastingverlagingen. Afgelopen week werd duidelijk dat de Italiaanse economie dit jaar sterker krimpt dan werd voorzien en dat de groei volgend jaar lager uitvalt. Daardoor dreigt het begrotingstekort van het land hoger uit te vallen dan het maximum van 3% van het bbp dat in Europees verband is afgesproken. Saccomanni zegt met extra maatregelen te zullen komen om dat te vermijden. ,,Die belofte moet worden gehouden anders ben ik weg'', aldus de minister. Brussel reageerde opgetogen met de toezegging alles in het werk te stellen om de afgesproken begrotingsdoelstelling te halen. ,,Een ondubbelzinnige inzet voor gezonde overheidsfinanciën is dé sleutel tot het herstel van vertrouwen in de markt en legt de basis voor duurzaam herstel'', aldus de woordvoerder van Europees commissaris Olli Rehn. Mocht Saccomanni daadwerkelijk besluiten om af te treden, dan zal de onrust op de financiële markten ten aanzien van Italië weer oplaaien. Oplopende spanningen in de Italiaanse regeringscoalitie zorgden de afgelopen weken al meerdere keren tot een stijging van de rente die het land moet bieden op zijn leningen.

Voormalig president van de Europese Centrale Bank Jean-Claude Trichet vindt het gevaarlijk dat centrale banken toezeggen om de rente voor lange tijd laag te houden. De centrale banken lopen daarbij het risico om zichzelf buiten spel te zetten, aldus Trichet. Zijn opvolger bij de ECB, de Italiaan Mario Draghi, heeft herhaaldelijk gezegd dat de ECB de rente voor langere tijd laag zal houden zonder een termijn te specificeren. De rente staat sinds mei van dit jaar op 0,5%. De Federal Reserve houdt de rente in ieder geval tot eind 2014 op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25%. De Fransman zei ook dat de kans op een ,,catastrofale crisis'' in Europa momenteel veel lager is dan in mei 2008, augustus 2010 of halverwege 2012 ,,maar het is geen tijd voor zelfvoldaanheid. Er moet nog veel meer gebeuren om er weer bovenop te komen.''

Door de kabinetsmaatregelen gaan hogere inkomens fors meer belasting betalen over het geld dat ze extra verdienen boven een bepaalde inkomensgrens. Voor inkomens van circa €70.000 per jaar stijgt de zogenoemde marginale druk de komende jaren van 52 naar 60%. heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft aan de Tweede Kamer geschreven, kort voor aanvang van de algemene beschouwingen over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Tot een inkomen van €20.000 ligt de marginale druk op circa 20%. Daarna stijgt hij tot 50%. Bij een jaarinkomen van meer dan 115.000 euro daalt de marginale druk tot circa 55%. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg zegt over de marginale druk voor inkomens boven de 20.000 euro: ,,Als je maar minder dan de helft van elke extra euro boven de 23.000 overhoudt, dan maakt het kabinet werken en scholing wel erg onaantrekkelijk. Ik had dit niet van de VVD verwacht.'' Dit beleid van Rutte II leidt tot het opzeggen van het lidmaatschap bij de VVD.

RTLZ: Een aantal banken in Nederland heeft de toezichtregels de afgelopen jaren aan hun laars gelapt bij de verkoop van rentederivaten aan mkb-bedrijven en semipublieke instellingen. Dat zegt de AFM. Rentederivaten zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico's van een stijging van de rente af te dekken. De informatieverstrekking over de rentederivaten gaf volgens de AFM vaak een te gunstig beeld van de verwachtingen. ,,Negatieve scenario’s blijven onderbelicht. Cliënten kunnen daardoor onverwacht met tegenvallers worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een derivaat met negatieve marktwaarde voor het einde van de looptijd wordt beëindigd'', stelt de toezichthouder. De AFM constateert ook dat banken mkb'ers vaak onvoldoende informeren of zij als professioneel of als niet-professioneel worden geclassificeerd en welke consequenties dit voor hen heeft. Dat is belangrijke informatie omdat de zorgplicht van banken voor de eerste groep beperkter is dan voor de tweede. ,,Uit het onderzoek is ook gebleken dat de dossiervorming door banken te wensen over laat'', constateert de toezichthouder. De AFM doet in de tweede helft van dit jaar een aanvullend onderzoek naar de dienstverlening van banken. Ook brengt de organisatie in kaart in hoeverre er andere problemen spelen bij de financiële dienstverlening aan het mkb.

De financiële situatie van een groot aantal Nederlandse gemeenten geeft reden tot zorg.

Slotstand indices 27 september 2013/week 39: AEX 375,77; BEL 20 2.818,17; CAC 40 4.186,77; DAX 30 8.661,51; FTSE 100 6.512,66; SMI 8.055,00; RTS (Rusland) 1432,87; DJIA 15.258,24; Nasdaq 100 3.230,305; Nikkei 14.760,07; Hang Seng 23207,04; All Ords 5300,70; €/$ 1,3522; goud $1336,20, dat is €31.773,09 per kg, 3 maands Euribor 0,224%, 10 jarig 2,183%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.