UPDATE27062015/278 Geen deal met Griekenland: belastingbetalers van de eurolanden de grote verliezers ECB houdt de Griekse banken nog overeind Overleg op het allerhoogste niveau

De Eurogroep is er niet in geslaagd een deal te sluiten met de Grieken. Dijsselbloem was voor de extra vergadering van de Eurogroep vanmiddag al "not amused", vanwege een aangekondigd Grieks referendum. Geen enkele eurominister heeft zich positief uitgesproken om de Grieken meer tijd te geven. Daardoor moesten de Grieken ofwel nu toegeven, of het steunprogramma verloopt dinsdag en dan zitten ze zonder geld. Naar verwachting kunnen de banken maandag al niet meer open zonder steun van de ECB. Tot aan de aankondiging van het referendum onderhandelden de experts van de geldschieters al > 5 maanden met de Grieken over een akkoord over bezuinigings- en hervormingsmaatregelen in ruil voor financiële steun. Daar ligt ook mijn kritiek: worden de Grieken geholpen met nog meer leningen (= schulden)? Dat is korte termijnbeleid: de echte problemen voor je uit schuiven. Alhoewel Dijssel c.s. daar anders over denken zijn ze wel de grote verliezer, die blijft zitten met een vordering van €220 mrd, waarvan het nu onzeker is wat daarmee gaat gebeuren. We moeten erg oppassen dat de uitvoering van plan B geen geo-politieke spanningen gaat oproepen. Ik ben een groot voorstander van het vervangen van de technocraat Dijssel door een gematigder voorzitter van de eurogroep. ,,De Grieken hebben nu eenzijdig de onderhandelingen beëindigd. Het heeft geen zin meer om verder te praten'', zei de Duitse minister Wolfgang Schäuble. ,,Er is een duidelijke meerderheid tegen een verlenging'', zei de Finse minister Stubb zelfs. ,,Plan B wordt plan A.'' Daarmee bedoelt hij dat de ministers nu in gesprek zijn gegaan over manieren om de gevolgen van een Grexit voor de rest van de eurozone zo minimaal mogelijk te maken. Ik sluit niet uit dat er voor de opening van de financiële markten er nog een ingreep gaat plaatsvinden van de Europese Commissie. Deze tekst is geschreven op 27 juni 2015 om 18:00 uur.

UPDATE van zondag 28 juni 2015 om 14:30 uur. Al heel snel na het vertrek van de Griekse minister van Financiën Varoufakis uit het beraad van de Eurogroep ontstond er enige onrust over 'hoe nu verder'. De eerdere uitspraak van Dijssel en Stäuble dat Plan B zou opschuiven naar Plan A, is niet aan de orde gekomen. Er ontstonden zoveel vragen over 'waar we nu staan' en 'hoe nu verder' dat de vergadering op een 'dood' punt eindigde. De vraag of er wel een realistisch Plan B bestaat, werd niet beantwoord. Dijssel wist op een persconferentie niets anders te zeggen dat de Grieken de komende 3 dagen nog kunnen bellen met Brussel dat ze alsnog de voorliggende 'eisen' accepteren. Wat zeker meespeelt is, door de besluitvorming van de Eurogroep, dat er aan Griekenland verstrekte leningen ter grootte van €220 mrd, grote onduidelijkheid ontstaat over de terugbetaling. Daar zal Dijssel helderheid over moeten geven. Het Griekse parlement zette vannacht een 'paard van Troye' in: een briljante manoeuvre: de Griekse regering gaat een referendum uitschrijven over de vraag of Griekenland de voorwaarden van de trojka en de Eurogroep moet accepteren. Daar hebben ze in Brussel nu rooie oortjes van gekregen. Een volksraadpleging is de meest ultieme vorm van democratie. En dat heeft de Eurogroep van Dijssel c.s. gistermiddag afgewezen. Wel enigermate vreemd want in Berlijn reageerden ze op het voorstel van Tsipras niet afwijzend. Ook de vraag van de Grieken om het hulpprogramma te verlengen tot na de uitslag van het referendum, werd afgewezen. Kennelijk hebben de 18 ministers zich na het vertrek van de Grieken aan de onderhandelingstafel zich gerealiseerd dat hier sprake is van dictatoriaal beleid. Na afloop van de extra vergadering van de Eurogroep (er werd geen datum afgesproken voor een volgende bijeenkomst) ontstond er onrust in Brussel. De president van de Europese Raad, Donald Tusk, wil dat Griekenland de euro houdt. Op Twitter schrijft hij dat Griekenland deel uitmaakt van de eurozone en dat dat zo moet blijven. Tusk laat ook weten dat hij contact heeft met de andere 18 landen van de eurozone, over de situatie die nu is ontstaan. Eerder was er al een bericht dat Frankrijk bereid is tussen Griekenland en Brussel te bemiddelen omdat ook de Fransen de Grieken in de eurozone willen houden. De Franse premier Manuel Valls denkt dat de ECB onmogelijk de (indirecte) noodsteun aan Griekse banken kan stopzetten. "De Europese Centrale Bank is onafhankelijk, maar […] ik denk niet dat ze het infuus eruit kan trekken", zei hij volgens persbureau AFP tegenover verschillende Franse media. "Het is het Griekse volk dat lijdt. Laten we hun lijden niet erger maken." Ik sluit niet uit dat er op hoog niveau in Washington en Brussel overleg plaatsvindt over de ontwikkelingen in en over Griekenland. De Amerikanen hebben eerder al laten weten dat er overeenstemming moet komen met de Grieken gezien de geo-politieke positie van het NAVO-land als basis tussen Europa en de brandhaarden in Noord-Afrika en het Midden Oosten. De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt legt de 'zwarte Piet' neer bij de Griekse regering voor de nakoming van de terugbetalingsverplichtingen van de aangegane schulden. Dat lijkt mij wat te gemakkelijk. Ook hij is aansprakelijk voor de dictatoriale besluitvorming door de Eurogroep. Ook hij moet zich realiseren dat 'waar niet is ook de keizer zijn recht verliest'. Hij stelt wel dat de enige die nu de Griekse banken nog open kan houden Draghi c.s. is. En opnieuw bewijst de politieke elite in Brussel dat ze onbekwaam zijn om complexe problemen op te lossen. De ECB heeft besloten de hulp aan de Griekse banken in het kader van de Emergency Liquidity Assistance te verlengen op hetzelfde niveau als de afgelopen week. Dat is goed nieuws voor de Griekse bevolking. Die kunnen hun salaris en pensioen komende week nog opnemen bij de banken? De ECB heeft al een belang van €90 mrd in de Griekse banken, wordt gezegd. Of daar de Griekse staatsobligaties in portefeuille bij zijn is niet bekend.

Om een goed inzicht te krijgen in het Griekse dossier hierbij twee links over dit onderwerp. De eerste gaat over een interview op Buitenhof met Philippe Legrain. Europa lijkt Griekenland beu. En de Grieken vinden dat ze door Europa in de steek worden gelaten. Philippe Legrain is auteur van het boek European Spring: Why our Economies and Politics are in a Mess – and How to Put Them Right. Legrain was van 2011 tot 2014 speciaal adviseur van José Manuel Barroso, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie.
De onderhandelingen met de Grieken lijken steeds grimmiger te worden, zei hij 14 dagen geleden. Een gesprek over Griekenland en de effecten op Spanje, waar Podemos, een zusterpartij van Syriza, hoge ogen gaat gooien bij de verkiezingen in het najaar. Het intyerview staat op http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/buitenhof-7-juni–philippe-legrain–zihni-ozdil—sadet-karabulut—geert-jan-knoops.html

Prof Dr René Tissen, emeritus hoogleraar Business Studies aan de Nyenrode Business University schrijft nog maar heel sporadisch zijn interessante columns. 15 juni j.l. schreef hij een column over de Stille Dood van Griekenland. Na een tergend langzame en tranen trekkende lijdensweg van vele jaren, waarin politieke en economische kwakzalvers Griekenland van de ondergang hebben geprobeerd te redden is nu dan eindelijk het einde van de rit bereikt. Griekenland gaat misschien niet formeel failliet, maar is dat feitelijk al lang. Geen wonder, zal menigeen denken, want het vraagt weinig academische wijsheid om te weten dat het compenseren van bestaande schulden met nieuwe schulden, de weg naar de financiële hel opent en niet naar het paradijs. Griekenland had aan het begin van de crisis al veel te veel schulden en heeft er nu nog veel meer. Waar is de logica gebleven? Inmiddels spelen alle partijen een partijtje blufpoker van heb ik jou daar en schaamt niemand zich meer om elkaar het vel over de neus te trekken, als dat in het eigen straatje past. De Griekse minister van Financiën Varoufakis wordt naar believen afgeserveerd, onderuit gehaald, weggezet en uit de kast getrokken door collega politici die zelf geen verstand van de crisis hebben, maar wel weten hoe ze het politieke spel moeten spelen om zelf geen schuld te hoeven dragen. Lees deze column verder op http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/rene-tissen/de-stille-dood-van-griekenland

Het was me het weekje wel in Brussel over ontwikkelingen, of beter gezegd geen ontwikkelingen, in de voortgang van het Griekse dossier. Het enthousiasme direct na afloop van het beraad maandag bleek op drijfzand te rusten. De Grieken hebben afgelopen weekend een voorstel neergelegd, dat kortstondig redelijk positief werd ontvangen. De Grieken lieten het achterste van hun tong niet zien en dat werd door Dijssel c.s. uitgelegd als een eerste stap naar een overeenkomst op basis van de trojka-regels. En daar liep het op vast, want voor de Grieken overschreed hun voorstel al de maximale inspanning die nog van de Griekse bevolking kan worden gevraagd. Alle overleg in de loop van de week liep vast. Met betrekking tot de regie in dit dossier moeten ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. De Eurogroep moet van dit dossier worden gehaald en de EC moet een Commissie van wijze mannen en vrouwen aanstellen die de ontstane situatie in beeld moet gaan brengen niet alleen vanuit een financieel/economische scoop maar ook vanuit een sociaal/cultureel/maatschappelijke blik. Als ik wat voorstellen mag doen: stel die €7,2 mrd op 30 juni 2015 beschikbaar aan de Grieken zonder een extra toezegging. Met dat geld moet het IMF worden betaald. Met onmiddellijke ingang wordt het terugbetalen van de schulden en rente aan de Europese noodfondsen stilgelegd. Voor de hervorming van de pensioenen krijgen de Grieken 'lucht' tot 1 januari 2018 wanneer ze de eerste verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd met 6 maanden gaan verhogen en dat 5 jaar lang zodat 3 pensioenjaren worden ingeleverd. De financiële ruimte die de Grieken krijgen aangeboden moet worden geïnvesteerd in het bestrijden van corruptie, het innen van belastingen en het voorkomen van belastingontwijking (samen met de EC) door rijke Grieken en Griekse multinationals. De Grieken moeten worden bevrijd van de bemoeizuchtige betweters, die denken te weten wat 'goed' is voor de Grieken. Stop daarmee en laat de Grieken zelf orde op zaken stellen. Geef ze daarvoor de tijd, de financiële ruimte en een Commissie van Bijstand (geen financieel technische deskundigen, maar wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven, ook uit Griekenland zelf). Als allerlaatste poging de Grieken over de streep te trekken kwamen de drie geldschieters nog met 2 opties: het huidige steunprogramma wordt met 5 maanden verlengd en zij stellen in het vooruitzicht een mogelijk derde hulpprogramma voor de komende 3 jaar groot €15,3 mrd. Het aanbod is heel 'vaag' en het geeft de Grieken geen enkele zekerheid. Ik waarschuw de Grieken in alle toonaarden hier niet op in te gaan. Het voorstel kwam ter tafel tijdens een extra vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep), die vanmiddag in Brussel plaatsvond. Het was de bedoeling dat het akkoord dan wordt beklonken. De Griekse premier Alexis Tsipras had al voor de aanvang van de vergadering van de eurogroep laten weten dat hij een referendum gaat uitschrijven over het financiële reddingsplan voor zijn land dat nu in Brussel op tafel ligt. Het referendum kan al op 5 juli aanstaande worden gehouden. Tsipras uitte zich bijzonder negatief over het reddingsplan. Dat is volgens hem een vernedering van het Griekse volk en het druist in tegen de Europese waarden. De premier riep de Grieken dan ook op om 'nee' te stemmen op 5 juli. Mocht een meerderheid echter 'ja' zeggen tegen het plan, dan zal hij die uitslag respecteren. Bij de Duitse regering lijkt begrip te bestaan voor de aankondiging van de Griekse premier Alexis Tsipras een referendum uit te schrijven over het financiële reddingsplan voor zijn land. ,,We zouden er goed aan doen deze suggestie van Tsipras niet op voorhand af te wijzen'', zei de Duitse minister van Economische Zaken en vicekanselier Sigmar Gabriel. ”Maar het referendum heeft alleen zin als hetgeen waarover gestemd kan worden het voorstel van Europa is.'' Tsipras gaat de Europese Commissie, de ECB en het IMF vragen om een uitstel van het ultimatum dat aan de Grieken was gesteld. Dat loopt af op 30 juni. De EU-ministers van Financiën (eurogroep) kwamen bijeen voor hernieuwd beraad over Griekenland. Er moet dringend een pakket maatregelen komen dat het Zuid-Europese land weer op de been brengt. Griekenland heeft van zijn geldschieters een nieuw voorstel voorgelegd gekregen. Het kan tot en met november noodkredieten blijven ontvangen, maar dan moet het wel instemmen met niet nader genoemde maatregelen om de overheidsuitgaven te beknotten en de economie te hervormen. Bronnen in Brussel stelden dat bovendien een nieuw steunpakket in de maak is waarmee Griekenland de komende drie jaar het hoofd boven water kan houden. Het grote probleem is echter dat alle voorstellen die tot dusverre ter tafel zijn gekomen de problemen van de Grieken niet oplossen. Ik wil zelfs wel stellen dat de problemen vooruit worden geschoven en dat ze geen enkele bijdrage leveren aan een oplossing van het Griekse drama, erger nog de rekening voor de belastingbetalers in de eurolanden verder zal vergroten. En dat is dat de trojka, in al hun zogenaamde wijsheid de Grieken hebben opgezadeld met een veel te grote schuldenlast, die ze door de strot werden geduwd om daarmee de schulden aan de West-Europese banken terug te kunnen betalen. Wat ik Dijssel c.s. aanreken is dat ze hun verantwoording voor dat financiële mismanagement te nemen maar blijven proberen de gevolgen van die overfinanciering bij de Griekse bevolking neer te leggen in plaats van te accepteren dat zijzelf hebben gefaald. Diezelfde politici die in 2009 riepen dat West-Europese banken veel te veel risicovolle leningen aan de armere Zuid-Europese eurolanden hadden uitgeleend, moeten nu de hand in eigen boezem steken voor de wijze waarop zij de Grieken zwaar in de schulden hebben gestoken. Ik heb al meerdere keren de politieke elite in Brussel, de Europese Raad en de Eurogroep, niet capabel verklaard voor het beleid dat ze zouden moeten voeren. Ook deze week weer op 2 onderwerpen. Het Griekse dossier werd doorgeschoven naar Dijssel c.s. en over de quotumtoerekening voor 40.000 vluchtelingen dit jaar werd geen overeenstemming bereikt, anders dan dat er op basis van vrijwilligheid 'iets' werd toegezegd door landen. Rutte was daar nog enigszins positief over, zijn Belgische confrère Charles Michel sprak van ‘een bedroevend spektakel.’ ‘Als dit jullie idee van Europa is, mogen jullie het houden’, sprak de Belgische premier. De Standaard schrijft daarover “In twee cruciale dossiers, migratie en de Griekse crisis, laten de Europese politici het op een pijnlijke manier afweten. Groter kon de mislukking van een Europese top niet zijn”. Op de vergadering van de 28 regeringsleiders kwam het deze week ”tot een heuse scheldpartij”. ‘Als jullie het niet eens kunnen worden over 40.000 vluchtelingen, verdienen jullie het niet om jezelf Europeanen te noemen.’ Na afloop sprak de Litouwse presidente Dalia Grybauskaite over een ‘onaangename’ discussie.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft deze week het plafond voor de noodsteun aan Griekse banken verder verhoogd. De zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA) wordt met goedkeuring van de ECB door de Griekse centrale bank verleend. De steun is bedoeld om te voorkomen dat Griekse banken omvallen. Zij zien al geruime tijd veel geld wegstromen door de aanhoudende onzekerheid over de financieel/economische toekomst van het land. Grieken hebben dit jaar naar schatting al ongeveer een vijfde van hun spaartegoeden weggehaald bij de banken. Die zijn daardoor volledig afhankelijk geworden van de noodsteun van hun centrale bank. Volgens ingewijden kan de steun worden doorgezet zolang er sprake is van een hulpprogramma voor Griekenland. Het huidige programma van de eurolanden en het IMF loopt eind van deze maand echter af, maar zal wel worden verlengd op zijn minst met enkele dagen. Terwijl alles in gereedheid lijkt te worden gebracht om Griekenland in de eurozone te houden met het verstrekken van de noodsteun, moest de euro tegenover de dollar terrein prijsgeven.

De Europese munt heeft de neergang ingezet met een verlies van €1,1348, eind vorige week, naar €1,1159. Beleggers lijken daarmee de zorgen over Griekenland aan de kant te schuiven en de nadruk weer te leggen op de monetaire divergentie tussen Europa en Amerika. Na het recente gunstige cijfer over de huizenmarkt in de VS is de kans groot dat de Federal Reserve dit jaar een eerste rentestap gaat maken, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) de voet nog vol op het gaspedaal heeft met de monetaire verruiming.

Nederlandse banken moeten partijen met een betaalvergunning zoals Google en Apple Pay toegang verlenen tot de betaalgegevens van klanten. Dat schrijft het FD. Dat is het gevolg van een nieuwe betaalrichtlijn die de concurrentie moet bevorderen. Wat de banken vooral stoort is dat bedrijven zoals Apple en Google hier mogelijk meer geld mee kunnen verdienen dan zij zelf. Van banken wordt verwacht dat zij zorgvuldig met betaalgegevens omgaan, terwijl bedrijven zoals Google en Apple dadelijk gebruik gaan maken van deze data. Voor directeur Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland voelt dit niet goed, ook niet voor de consument. Klanten moeten wel eerst toestemming geven. Als zij dat willen, moeten banken dat gewoon doen, aldus directeur Piet Mallekoote van de Betaalvereniging Nederland. Banken verzetten zich lange tijd tegen toegang van derden tot hun klantgegevens. De Europese Raad en het Europese Parlement zijn akkoord met de nieuwe richtlijn. Er komen concurrenten in de markt die de marges onder druk kunnen gaan zetten. Wel opletten dat ze onder Nederlands recht gaan handelen.

Terwijl de aandelenmarkten juichend de naderende deal met Griekenland omarmden, heeft de verminderde onrust over de schuldenlast van het Zuid-Europese land de prijs van goud geen goed gedaan. De goudprijs viel deze week terug naar $1174,20 per troy ounce. Begin dit jaar kwam de goudprijs even boven de $1300 uit, maar een opleving halverwege mei ten spijt lijkt de dalende trend van het edelmetaal voorlopig niet te stoppen.

De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in mei met 1,8% gedaald in vergelijking met de voorgaande maand. In april namen de orders met 1,5% af. Dit cijfer werd bijgesteld van een eerder gemelde daling met 0,5%. De krimp van mei hangt vooral samen met een afname van de orders in de luchtvaartsector. Exclusief transportmiddelen was sprake van een orderstijging met 0,5%.

De extreem lage rente in Europa en andere delen van de wereld houdt waarschijnlijk nog geruime tijd aan. Dat komt niet doordat centrale banken de rente kunstmatig laag houden, maar doordat de economische groei relatief laag blijft. Dat voorspelt vermogensbeheerder Pimco. Het gaat weer beter met de grote economieën in de wereld, maar de groei blijft naar verwachting onder het niveau van voor de financiële crisis. Pimco's topeconoom Joachim Fels denkt dat mensen komende drie tot vijf jaar meer sparen, terwijl overheden en bedrijven terughoudender zijn met het doen van investeringen. Mensen houden bijvoorbeeld meer geld achter de hand voor wanneer ze met pensioen gaan. Dat er relatief minder investeringen worden gedaan hangt volgens de vroegere hoofdeconoom van zakenbank Morgan Stanley samen met het grotere belang van diensten in de economie.

De omstreden crisisheffing dreigt honderden miljoenen minder op te brengen dan eerder nog werd gedacht. Het kabinet-Rutte I had grootverdieners in 2012 niet met terugwerkende kracht zwaarder mogen belasten. Dat volgt uit een nog niet gepubliceerd advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. In een meerderheid van de gevallen volgen hoogste rechters van Nederland zo’n aanbeveling. De crisisheffing was een extra belasting van 16% op inkomens van meer dan €150.000. De heffing moest worden opgehoest door werkgevers, die daardoor in 2012 maar liefst €628 mln extra belasting betaalden. Een flink deel van deze miljoenenopbrengst dreigt nu weer uit de schatkist te verdwijnen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën verklaart dat wordt gewacht op het besluit van de Hoge Raad. Belastingexperts zeggen, in reactie op het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, waarin staat dat de crisisheffing in 2012 niet met terugwerkende kracht ingevoerd had mogen worden dat het ook gevolgen zal hebben voor de heffing in 2013. De extra belasting had pas geheven mogen worden vanaf het moment dat het kabinet-Rutte I de maatregel aankondigde, op 25 mei 2012. Daardoor dreigt de fiscus te kunnen fluiten naar honderden miljoenen. Met hetzelfde argument vegen fiscalisten ook een flink deel van de crisisheffing van 2013 van tafel. De belasting is in dat jaar op Prinsjesdag aangekondigd, nadat het kabinet eerder dat jaar beloofde dat verlenging van de ’eenmalige’ maatregel niet aan de orde was. „Dat betekent dat alle lonen tot de derde dinsdag van september buiten de heffing vallen”, zegt fiscalist Arjo van Eijsden (EY), die vijf proefprocedures tegen de maatregel voert. Daar is fiscalist Pieter Asjes (AsjesBisseling), die een aantal betaaldvoetbalclubs bijstaat in procedures tegen de crisistaks, het mee eens. „Ik ben daarom heel benieuwd hoe de procedures die over de verlenging in 2013 worden gevoerd, gaan uitpakken.” De crisisheffing leverde in 2013 zo’n €620 mln op. Daarvan verdampen honderden miljoenen als de eerste negen maanden van het jaar buiten de heffing vallen. Het geld gaat terug naar werkgevers, die de crisisheffing voor hun personeel moesten betalen. Als de extra belasting definitief van tafel gaat, zorgt dat volgens Van Eijsden voor een „enorme bevrediging van het rechtsgevoel. Zeker toen de crisisheffing voor de tweede keer van stal werd gehaald, voelden werkgevers zich erg onrechtvaardig behandeld.” Datzelfde gevoel leeft volgens Asjes bij betaaldvoetbalclubs, die „buitengewoon positief” hebben gereageerd op het nieuws dat de crisisheffing deels van tafel lijkt te gaan. Asjes: „Het is niet zo dat de voetbalclubs geen belasting willen betalen, maar zij vinden dat de werknemer belast moet worden in plaats van de werkgevers.”

Blokker Holding maakte deze week zijn cijfers over 2014 bekend. Dat was even schrikken. De 2365 winkels in 12 landen van Blokker, Xenos, Intertoys en Leen Bakker maakten een gevoelig verlies van €20 mln. De multinational kampt al jarenlang met tegenvallende resultaten. Ontwikkelingen in de retailsector zijn ook aan het familiebedrijf Blokker niet voorbij gegaan. Met name de opkomst van webwinkels en de komst van prijsvechters als Action vragen om een nieuw verdienmodel. Op de loonkosten gaat bezuinigd worden door het flexibeler inzetten van personeel. Het gaat 390 werknemers hun baan kosten.

In het vorige blog heb ik aandacht gegeven aan de positie van de KLM in het samenwerkingsverband met Air France. De situatie blijkt problematischer te zijn dan eerder werd aangenomen en alle geruststellende uitspraken van de top van AF/KLM. DFT: Bij luchtvaartmaatschappij KLM is er vrees voor meer banenverlies, nadat bekend werd dat bij zustermaatschappij Air France ruim 3300 banen zullen verdwijnen, in een poging het tij te keren. Er gaan de komende jaren ook 3300 banen verdwijnen bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dit is 10% van het totale personeelsbestand. ´Dit betreft overcapaciteit, maar als de omzetmotor niet aanslaat moet meer baanverlies niet worden uitgesloten. President-directeur Pieter Elbers van KLM zegt in een reactie dat snelheid bij de kostenverlaging ’essentieel’ is en het verschil betekent tussen groei en krimp. Hij verwacht snel een cao akkoord met de piloten. De aanname daarbij is dat 'als je niet uitgaat van groei, je in een krimpscenario terecht komt´. Daarom verwachten de vakbonden een volgende stap van de KLM-directie. De Vrijwillige vertrekregeling wordt vooralsnog niet uitgebreid. De vakbonden vrezen dat het binnen 2 jaar afgelopen is, mocht KLM niet in staat zijn om de kosten verder naar beneden te brengen en de omzet te verhogen. De luchtvaartmaatschappij staat samen met de Franse zuster Air France met de rug tegen de muur. ´Het f-woord (f staat voor faillissement) valt niet bij KLM. Daar zijn te veel banen mee gemoeid in Nederland. Onze mainport Schiphol zou daarmee stil komen te liggen´, zegt Hofland doelend op een eventueel faillissement. Daarom wordt in de markt serieus rekening gehouden met een mogelijke verkoop van KLM, om de financiële problemen op te lossen. Air France KLM worstelt met hoge schulden, een negatief vermogen en teruglopende omzet. De druk van de concurrentie binnen en buiten Europa blijft toenemen. Zo maakte EasyJet bekend dat het vanaf Schiphol vijf nieuwe routes gaat vliegen, onder meer op Tel Aviv. Er kunnen maar mondjesmaat stappen worden gezet om de kosten te verlagen bij de luchtvaartcombinatie, door de macht van de vakbonden. Vooral bij Air France is men doodsbenauwd voor een nieuwe staking. Vorig jaar legden de piloten van Air France gedurende twee weken het werk neer, iets dat de luchtvaartmaatschappij € 500 mln kostte. De contouren bij Air France zijn nu duidelijk nadat vorige week al bekend was geworden dat er investeringen in nieuwe vliegtuigen worden uitgesteld en €80 mln bespaard moet worden door scherper in te kopen. Het Franse personeel leek de dans te ontspringen, maar waarschijnlijk heeft topman Alexandre de Juniac onder druk van het bestuur van Air France KLM ingegrepen. Want twee weken geleden zei de topman van Air France nog tegen De Telegraaf in Miami dat Air France al zo veel mensen had laten gaan in de afgelopen jaren. De urgentie voor een ontslagronde leek bij hem te ontbreken. Dat er nu een voornemen is om meer mensen te laten gaan dan de eerder aangekondigde 800, is een signaal dat het ook bij Gagey is doorgedrongen dat het even voor twaalf is.

Slotstand indices 26 juni 2015; week 26: AEX 494,47; BEL 20 3.719,44; CAC 40 5.059,17; DAX 30 11.492,43; FTSE 100 6.753,70; SMI 9.007,50; RTS (Rusland) 943,01; DJIA 17.946,68; NY-Nasdaq 100 4.484,281; Nikkei 20.706,15; Hang Sen 26659,03; All Ords 5536,10; €/$ 1,1159; goud $1.174,20; dat is €33.799,96 per kg, 3 maands Euribor -0,015% (1 weeks -0,119%, 1 mnds -0,066%), 10 jarig Staat 1,153%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,269. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.