UPDATE27062012 Rutte loopt weg voor discussie over EU

Ik ben onthutst over een uitspraak van premier Rutte in de 2e Kamer over zijn positie in het Europa-dossier. Vanuit de oppositie zijn er al langer kritische opmerkingen te horen over het Europa-beleid van dit demissionaire kabinet. In Brussel spreekt hij een andere taal dan in het Nederlandse parlement en in de media. In Brussel is hij een eurofiel en in den Haag spreekt hij de taal die het parlement en de burgers willen horen. Daar werd hij in de Kamer op aangesproken, hij maakte een einde aan het debat met een lullige opmerking dat je van een premier in verkiezingstijd niet mag verlangen dat hij daarover duidelijkheid verschaft, dan wel woorden van gelijke strekking. Dat is dus volgens Rutte democratie anno 2012. Weg met die man. De politieke partijen hebben vandaag hun posities blootgelegd. Alle partijen lopen achter de realiteit aan. Een politieke unie is niet realistisch op dit moment. Een bankenunie evenmin, behalve voor D66. Roemer wordt van alle kanten aangevallen, maar is redelijk standvastig, behalve voor zijn standpunt dat de ECB Zuid-Europees staatspapier moet gaan opkopen. Hij is tegen een Europees depositogarantiestelsel omdat wij/Europa dan collectief verantwoordelijk worden voor slecht presterende banken in Zuid-Europa. Rutte tracht de Kamer zoet te houden met het sturen van flutbriefjes. Samson zegt dat Rutte de man is met de 2 gezichten en een duikpak. Volgens het CDA moet Rutte durven praten over de toekomst van Europa (en van Nederland) en het overdragen van bevoegdheden (soevereiniteit). Europa blijft echt niet op ons wachten, zegt Buma.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel laat op de vooravond van de belangrijke EU-top nog iets van zich horen. Ze ziet niets in grote beloftes in de strijd tegen de aanhoudende schuldencrisis. Snelle oplossingen voor deze crisis bestaan niet. ,,Het is van het grootste belang dat we geen beloftes doen die we niet kunnen nakomen en dat we invoeren wat we hebben beloofd'', zegt Merkel in het parlement. Ze herhaalde onder meer haar verzet tegen de uitgifte van gezamenlijke euro-obligaties. De invoering daarvan zou volgens haar ,,verkeerd en contraproductief'' zijn. Merkel ontmoet vanavond de Franse president François Hollande in een poging zoveel mogelijk plooien glad te strijken voor de top die morgen begint. Daar lijkt in ieder geval overeenstemming te kunnen ontstaan over het van oorsprong Franse plan om 130 miljard euro aan Europese middelen in te zetten om de groei van de Europese economie te stimuleren. Merkel noemt dat plan ,,een sterk signaal'' omdat het geen nieuw geld kost. De Europese leiders moeten echter ook op zoek naar afspraken die de eurozone op termijn uit de crisis kunnen helpen. Daarnaast dringen Spanje en Italië aan op maatregelen die de sterke stijging van de rentes op hun staatsleningen kunnen indammen. Op veel van deze vlakken gaapt er nog altijd een groot gat tussen de opvattingen van bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje en Italië en die van Duitsland. ,,Ik maak me daar geen illusies over'', zegt de Duitse bondskanselier. ,,Er zal over veel controversiële zaken worden gediscussieerd en alle ogen, of op zijn minst veel ogen , zullen weer gericht zijn op Duitsland.'' Tot op heden weigert Merkel halsstarrig mee te doen aan de uitgifte van eurobonds, waardoor de koppen opnieuw hard tegen elkaar dreigen te gaan en de cruciale top in het water kan vallen. Om de zaak vlot te trekken hebben ECB-president Draghi, commissievoorzitter Barroso, eurogroepvoorzitter Juncker en EU-president Van Rompuy een brief geschreven aan de regeringsleiders. Ze willen de hele monetaire unie drastisch op de schop nemen, zonder het woord ’eurobonds’ of andere Merkel niet welgevallige zaken in de mond te nemen. In tien jaar tijd moet de eurozone een echte fiscale en economische unie zijn. De eerste stappen zouden in december moeten worden gezet. Kern is dat Brussel meer te zeggen krijgt over de banken en de nationale begrotingen. De Spaanse premier Mariano Rajoy gaat op de EU-top steun zoeken voor maatregelen die de sterke stijging van de rente op Spaanse staatsleningen kunnen indammen. In het parlement zei hij: ,,Ik zal maatregelen voorstellen om de financiële markten te stabiliseren, met het gebruik van instrumenten die nu al tot onze beschikking staan''. Rajoy doelde daarmee op de mogelijkheid om de Europese noodfondsen in te zetten voor het opkopen van obligaties van landen die onder druk staan van de markten, zoals Spanje en Italië. De Italiaanse premier Mario Monti lanceerde dat plan al eerder op de top van de G20. Onder meer Duitsland ziet echter niets in het voorstel, omdat daarmee de prikkel voor landen om hun financiën op orde te krijgen, zou verdwijnen. De Italiaanse rente liep verder op. Er moest voor €9 mrd 6 maands papier 2,96% betaald worden. De laatste keer was dat nog maar 2,1%. Rajoy waarschuwt dat de huidige hoge rente op staatsleningen voor Spanje niet lang is vol te houden. De afgelopen weken schommelt de rente op Spaanse 10-jaarsobligaties rond de grens van 7 procent. Zo'n hoge rente maakt de schuldenlast van het land op termijn onhoudbaar.

Het feit dat Cyprus als vijfde euroland om steun heeft gevraagd, zet de eurotop van eind deze week nog meer onder druk. Gisteravond belegden de ministers van Financiën van de vier grootste eurolanden een spoedvergadering in Parijs om aan ’damage repair’ te doen. Vandaag komen de Franse president Hollande en bondskanselier Merkel bijeen om een compromis te zoeken.

De Europese Commissie heeft de staatssteun aan de Spaanse bank Bankia voorlopig goedgekeurd. Europees commissaris Joaquín Almunia (Concurrentie) geeft de bank en Spanje een half jaar de tijd om met een ingrijpend herstructureringsplan te komen, zo maakte hij woensdag bekend. Bankia, het fusieproduct van zeven regionale spaarbanken, kreeg 4,5 miljard euro aan leningen van de Spaanse overheid. Die werden vorige maand omgezet in een zogenoemd aandelenbelang, waardoor Bankia voor 45 procent in handen van de Spaanse staat kwam. Kort daarna vroeg Bankia nog eens 19 miljard euro aan noodsteun, maar deze aanvraag loopt nog en Almunia's beslissing heeft hier dan ook geen betrekking op.

Op de agenda van de EU-top in Brussel die morgen begint staat een voorstel op hoofdlijnen van de Europese president Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, over versterking van de Economische en Monetaire Unie met als doel de wankele basis van de euro te gaan versterken. Het stuk is opgebouwd in vier bouwstenen: meer democratie, het aantrekken van economische groei, een veilig banksysteem en een strakke begrotingsdiscipline. Waar overeenstemming over kan worden bereikt is het realiseren op korte termijn van het aanstellen van een Europese toezichthouder (ECB) voor de Europese banken, een strikte controle op de uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact (begrotingsdiscipline) en het aanwenden van fondsen met gelden die kunnen worden ingezet voor economische groei. Onderwerpen als euro-bonds, schulddeling, een Europese regering met een eigen begrotingsbeleid, een Europees depositogarantiestelsel, het in ruime mate opkopen van staatsschulden door het ESM, de politieke toekomst van de EU en de keuze voor een intergouvernementeel systeem dan wel het communautaire systeem, het zal nog wel even toekomstmuziek blijven. De reactie van de financiële markten komende maandag is voorspelbaar. De uitslag van de EK-finale Duitsland-Italië is dat niet. De Europese beurzen sluiten vandaag in het groen, de € noteert na beurs $1,2469. Goud doet $1574,50. AEX 298,07. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.