UPDATE26052012/118 kan een politicus democratisch functioneren als hij/zij geen verantwoording aflegt

Ik moet correcties aanbrengen over eerder gemaakte opmerkingen over het, inmiddels door de 2e Kamer goedgekeurde, ESM Verdrag. Dat het Nederlandse parlement zichzelf 'buitenspel' heeft gezet met betrekking tot de besluitvorming van de Raad van Gouverneurs is juist. Jan Kees de Jager gaat Nederland, als de 1e Kamer het Verdrag ook goedkeurt, vertegenwoordigen in die Raad van Gouverneurs met een stemrecht van 5,71%. Daar kan ons land geen veto mee uitspreken. Wij hebben daarvoor een of meerdere landen nodig die tezamen meer dan 15% aan stemrechten vertegenwoordigen. Er zijn 3 van de 17 eurolanden die besluiten kunnen tegenhouden. Dat zijn Duitsland, met 27,1%, Frankrijk met 20% en Italië met 17,9%. De Spanjaarden hebben 11,9% en Oostenrijk 2,8%. 85% steun van de eurolanden is voldoende voor het verstrekken van leningen en het garant staan voor andere landen en dat kunnen dus slechts 3 landen blokkeren in hun eentje. De volksvertegenwoordigingen in de 17 eurolanden hebben daar geen stem meer in. Nederland heeft wel veel plichten maar daarvoor weinig rechten voor teruggekregen. De Jager is daarmee in Brussel akkoord gegaan. De PVV heeft nog een motie van wantrouwen tegen de Jager ingediend maar die heeft geen meerderheid in de Kamer gekregen. Een ander is de overdracht van soevereiniteit aan Brussel. De match met het ESM is niet juist. Er is wel soevereiniteit overgedragen maar dat is het gevolg van de goedkeuring van het Begrotingspact: een strenge discipline op de emu-schuld (max 60%) en het emu-saldo (max in 2013 -3%) tegenover het bnp. Het was een voorstel van Rutte om daarvoor een aparte autoriteit aan te stellen. Zover is het niet gekomen. Er is uiteindelijk voor gekozen EU-commissaris Olli Rehn daarmee te belasten. Hij is de eindverantwoordelijke voor de begrotingen van de 17 landen. Hij kan buiten het parlement om regeringen opdracht geven meer te bezuinigen en hervormingen door de duwen. Hij bepaalt hoe groot het begrotingstekort wordt waar een euroland zich aan moet houden. Zowel bij het ESM Verdrag en het Begrotingspact verschuift de macht naar Brussel, waar uiteindelijk de beslissingen worden genomen die tot dusverre in den Haag werden genomen. Ik ben geen fan van de minister van Financiën, ik begrijp zijn uitspraken niet die hij heeft gedaan. Hij komt bij mij over als een marktkoopman die op de markt zijn waren aanprijst. Te weinig visie, te zwakke argumenten. We bevinden ons, ik doel op Europa, dat om de euro-crisis tot rust te brengen moeten gaan werken, heel veel kostbare is al verloren gegaan, aan de tot standkoming van een politieke unie. Ik heb daar de laatste maanden regelmatig aandacht voor gevraagd: de Verenigde Staten van Europa. Die opdracht hoort thuis in de portefeuille van de minister-president, maar die doet er niets aan. Daardoor wordt de Jager opgescheept met de zwarte Piet, misschien vrijwillig, misschien onvrijwillig. Wie gaat het Nederlandse volk vertellen dat de tijd dringt voor de instandhouding van de EU en de muntunie om de volgende stap te zetten door het leggen van de fundamenten voor het Nieuwe Europa, dat volgende generaties nodig hebben om Europa op de kaart te zetten bij de economische en financiële grootmachten. Ik spreek de vrees uit dat zowel Rutte als de Jager en het kabinet Rutte-1 daartoe onbekwaam zijn. Zowel Rutte als de Jager zijn vlotte babbelaars maar ze snijden geen hout. Er ontbreekt visie. Ik krijg bij Rutte steeds weer de indruk van iemand die hoognodige kennis ontbeert op financieel/economisch terrein en daarom kiest om de lijn Merkel te volgen. Met het aantreden van Hollande komt hij zichzelf in de komende maanden regelmatig tegen. Het trio Hollande, Monti, di Rupo gaat inzetten op het uitgeven van euro-bonds en het versoepelen van de begrotingsdiscipline teneinde te gaan investeren in groei: jobs, jobs, jobs. Deze omslag in beleid is voor het duo Merkel/Rutte niet bespreekbaar. Ik kan mij daar van alles bij voorstellen. Ik heb daar ook meerdere malen voor gewaarschuwd, maar is er nog een escape uit de Nieuwe Realiteit. Er zijn meer zwakke dan rijkere landen en het enige dat die zwakke landen willen is dat de beschikbare financiële middelen van de rijkere landen (Duitsland, Nederland, Finland, Luxemburg en Oostenrijk) worden ingezet voor het aflossen van de schulden van de zwakke broeders. Ik krijg wel eens de indruk dat Brussel meedenkt in de wensen, ik schrijf nog niet 'eisen', van de zwakkere (ik tel hier ook Frankrijk, Italië en België bij) landen. Ik kan het niet langer ontkennen: de panelen zijn aan het verschuiven. De enige vraag die hierbij van belang is 'kunnen onze zwakke politieke leiders, die zich nog altijd bezighouden met verdediging van nationale belangen, over hun eigen schaduw heenspringen om zich in te gaan zetten voor het perspectief van het Nieuwe Europa. Ja, ja, ja ……….. ik weet het best dat dat betekent dat onze pensioenreserves en spaargelden, dan wel delen daarvan, verhuizen naar een herverdelingspot waarmee Zuidelijke en Oost-Europese landen geholpen gaan worden om uit de misere te komen. Als dat zou betekenen dat uitsluitend de financiële zaken op orde worden gesteld en dat vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag, dan stap ik uit. Laat dat duidelijk zijn. Van landen die geen positieve impulsen kunnen geven aan de (her)inrichting van het Nieuwe Europa, moeten we zo snel mogelijk afscheid nemen. Er moeten aan EU-landen harde eisen worden gesteld, op ecologisch gebied, duurzaamheid, kunst en cultuur, energie, kenniseconomie om maar wat te noemen, het gaat niet alleen om kapitaal en economie in mijn visie. Wij zitten niet te wachten op asielzoekers, die nauwelijks kunnen lezen en schrijven en die hun talen niet spreken en op speculanten die niet anders doen dan casinootje spelen. Of op skimmers en bedelaars die geen positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Door de politieke keuze die Wilders gemaakt heeft over verdergaan met de EU en de euro worden de kiezers voor de keuze gezet: uit de EU en uit de euro (PVV, PvdD, CU, GL, lijst Brinkman) dan wel in de euro blijven en dan maar hopen dat de prijs daarvan binnen het redelijke blijft (VVD, CDA, PvdA, D66). Wilders heeft met zijn motie van wantrouwen tegen de Jager, het kort geding dat op Pinksterdinsdag dient en de hoofdelijke stemmingen die hij bij het debat over het ESM Verdrag verlangde, de aanpak wel op scherp gezet. 12 september weten hoe de kaarten geschud zijn. Aankomende dinsdag dient het kort geding van Geert Wilders bij de Rechtbank in den Haag over uitstel van de verdere behandeling van ratificering van het ESM Verdrag. Bram Moszkowicz denkt een redelijke kans te maken voor zijn verzoek de behandeling van het ESM Verdrag, de Eerste Kamer moet de goedkeuring nog behandelen, door te schuiven naar het volgende kabinet. Juridisch zou de gouverneur namens ons land, in de persoon van de de minister van Financiën, een complete immuniteit hebben voor al zijn handelen in de ESM. Dat betekent dat hij niet alleen immuun is voor aanspraken van slachtoffers, de financiële markten, het IMF, de ECB, de nationale centrale banken, rechtbanken, nationale parlementen, regeringen, banken en andere institutionele beleggers, de EU, kortom dit gouvernementele bestuur, met zijn vervangers en werknemers, is nergens en door niemand aansprakelijk te stellen voor hun handelen. Ze geven een blanco cheque af, waarover ze zelf geen invloed hebben hoe dat geld wordt besteed. Kan dat? Daarover gaat Moszkowicz de Rechtbank vragen hem voor dit verzoek ontvankelijk te verklaren. Kan dat buiten de Grondwet om: geld vorderen zonder daarover aan niemand verantwoording af te leggen?

DFT: "Politici en centrale bankiers vertelden ons dat ze de oplossingen hadden: fiscale verdragen, beschermingswallen, noodleningen etcetera. In werkelijkheid allemaal verschillende smaken van hetzelfde principe. We naderen nu het eindspel, portemonnees raken leeg." Dat zegt Chief Economist Steen Jakobsen van Saxo Bank over de eurocrisis. Een vertrek van de Grieken uit de eurozone wordt waarschijnlijker. Jakobsen onderscheidt vier scenario's bij een Griekse exit. De twee, in mijn ogen meest belangrijkste, neem ik over. De eerste is 'Extend-and-pretend-light', uitstellen en doen alsof dus. Hij schat de kans daarop zo'n 35%. "Dan zal een wanordelijk Grieks failliet plaatsvinden en ontbeert een sterk antwoord van de EU. Met een minicrash in de Europese aandelenmarkten tot gevolg. Griekenland besluit de euro te verlaten, de drachme keert terug. Het besmettingsrisico wordt groter, zorgt voor druk op Spanje, Italië en Portugal." Mogelijk splitst de eurozone dan in tweeën, zegt de econoom. "De landen die het fiscale verdrag steunen komen in een nieuwe kern-EMU, terwijl landen als Griekenland hun nieuwe valuta linken aan de nieuwe euro. De werkgelegenheid en economische situatie zullen een slechter beeld laten zien, waarna private besparingen relatief snel geactiveerd worden." Aldus scenario 1. Scenario 2, de Extend-and-pretend to Japanisation-scenario, wordt door Saxo een kans van 45% toegedicht. "Politici en beleidsmakers zullen rentes dan blijven verlagen en liquiditeit in de markt pompen om 'de economie te steunen'. Dit was vanaf 2009 'Modus operandi' voor alle landen, zegt Saxo. "En hoe meer de aandelenmarkt achterblijft, hoe meer er geld bijgedrukt zou worden. "Er is een geloof onder centrale bankiers en politici dat je schuld kunt weg inflateren. Kijk naar de Nikkei, die is nog steeds meer dan 70% onder het toppunt in 1989." De huidige gang van zaken stemt Jakobsen niet heel tevreden. Volgens hem worden solvabiliteitsproblemen opgelost met liquiditeitsinjecties. Geld bijdrukken, liquiditeit in de markt pompen en dat als echte crisisoplossing ziet. Hij heeft natuurlijk over Quantitative Easing in de VS en de LTRO-operatie die ECB-baas Draghi in het leven heeft geroepen. Hoofdschuddend zag Jakobsen dat aan: "Het was onderdeel van de ontkenningsfase." Mede door die stimulering geven aandelenmarkten zo nu en dan een vertekend beeld, volgens hem. "Het is daardoor een misleidende indicator die in de protestfase steeg door een combinatie van fiscale stimulering en monetaire expansie." Hij wijst onder meer op het onderliggende economische klimaat, met een werkloosheid rond recordhoogten. Het baart Jakobsen grote zorgen. "Maar het goede nieuws aan het onderliggende economische klimaat en de politieke situatie is, dat het niet veel slechter kan." Je kunt de crisis in drie fasen verdelen, aldus Jakobsen: ontkenning, protest, en nieuw mandaat voor échte verandering. "We zitten nu in de piek van de protestfase", stelt hij. "Bij recente referenda en verkiezingen sprak men zich meer duidelijk ergens tegen uit dan dat er voor een alternatief is gekozen." En we betreden nu de ruimte tussen protest en mandaat voor nieuwe verandering. Als gepokte en gemazelde bankier hoopt Jakobsen dat 60 tot 70% van het ergste deel van deze crisis verleden tijd is.

DFT/Financial Times: De een na grootste private fondsmanager van Europa, het Franse Amundi (beheerd vermogen: €659 miljard), heeft zijn blootstelling aan de eurozone in de afgelopen tijd flink teruggebracht nu een Griekse exit meer en meer dreigt. Ook Threadneedle Investment uit het Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse valutaspecialist Merk Investments kregen het benauwd van de eurocrisis en brachten hun posities in de eurozone terug. Zodoende kwam de euro onder druk te staan. Amundi, dat voortkomt uit een fusie tussen de vermogensbeheertakken van Credit Agricole en Société Générale, zegt in de persoon van Eric Brard: "Ondanks dat we onze blootstelling aan de euro hebben verlaagd, kan een zwakkere euro goed zijn voor Europa en de exporterende bedrijven in de regio." Volgens hem gaat zijn fonds nog niet uit van het klappen van de eurozone en gaan ze er vanuit dat Griekenland in de monetaire unie blijft. De € bewoog deze week net boven de $1,25. Axel Merk, hoofd investeringen bij Merk Investments, geeft aan dat zijn fonds de laatste euro's op 15 mei heeft verkocht. "We maken ons zorgen over hoe disfunctioneel de gang van zaken is", zegt hij met betrekking tot de euro-crisis. Amundi, dat vermogen beheert van enkele pensioenreuzen en grote bedrijven, vindt dat het besmettingsgevaar van de Griekse economische tragedie naar Spanje en Italië groter is geworden. Beleidsmakers, zo stelt Amundi, hebben gefaald in het overtuigen van beleggers dat er een beschermingswal (het EMS dus) is gebouwd die afdoende is. Andere grote fondsen vrezen ook een exit van de Grieken, en natuurlijk met name de onzekere consequenties daarvan. Hermes Fund Managers heeft zijn blootstelling aan Europese aandelen uit de zwakkere landen teruggebracht tot dicht bij nul. "Politici slagen er niet in de markt te overtuigen", zegt dat fonds. Verder geven zakenbanken aan dat met name vermogensbeheerders en pensioenfondsen de euro in de laatste dagen aan het verkopen zijn. De ratten verlaten het zinkende schip, hetgeen wil zeggen dat 'als de omstandigheden verslechteren kiezen partijen het hazenpad'.

Enkele newsspots van het Pinksterweekend:

De Spaanse rente is gestegen naar het hoogste punt van het jaar op 6,4% voor 10-jarig papier;

Eurobonds is een vorm van rentesocialisme, waarbij landen die zorgvuldig hebben gefinancierd worden gestraft;

De OESO wil meer vaart achter de hervormingen in Italië;

De bodem van de Griekse schatkist wordt de volgende maand bereikt;

IMF-topvrouw, Christine Lagarde, heeft weinig medelijden met de Grieken;

Frankrijk heeft kritisch gereageerd op de uitlatingen van landgenote Lagarde;

Op 22 juni, een week voor de volgende EU-top, komen de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bijeen voor een voorbespreking over de eurocrisis;

Ik ben het niet mee eens maar de oud-bewindslieden Vermeend en van der Ploeg zijn van mening dat meedoen aan het ESM een noodzaak is;

De Spaanse fusiebank Bankia moet snel een injectie krijgen van €19 mrd krijgen om niet in te storten; bij opening maandagmorgen daalde de koers met een kwart;

In de Griekse kranten wordt dit weekend gemeld dat uit recente peilingen blijkt dat de conservatieve Nieuwe Democratie, die voor de euro is en de zware bezuinigingen, die zijn opgelegd door Europa, verdedigt. De partij staat in de peilingen tussen 0,5 en 5,7 procentpunten voor op Syriza. Het socialistische Pasok, eveneens voor de besparingen, is derde in de rij. Nieuwe Democratie en Pasok zouden nu over een meerderheid beschikken in deze peilingen;

Eurobonds zijn geen oplossing voor de euro-, banken- en overheidsschuldencrisis;

Jacob Schoenmaker, RTLZ analist: we krijgen een chaotische ontrafeling van de euro;

De Zwitserse banken maken een actieplan voor het geval de euro gaat omvallen, maakt de Zwitserse centrale bank bekend;

Vanavond gekeken naar een discussie in Nieuwsuur naar een politiek debat tussen Emile Roemer en Alexander Pechtold. Interessant waren de meningen over ”Europa”. D66 is eurofiel vanwege economische motieven. We exporteren naar Italië meer dan naar China, India, Japan en Brazilië tezamen. Ik ken ook uitspraken in die zin van de Jager. Wij moeten door met de euro vanwege onze export naar de arme eurolanden. Daar ligt een groot belang voor Nederland. Onze economische groei staat op het spel. Maar het Nederlandse belang staat ook op het spel als die zwakke broeders de rekeningen van de geïmporteerde goederen niet meer kunnen betalen. Dan exporteren we maar de rekening komt uiteindelijk te liggen op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler.Voor Pechtold is de EU vooral een economische gemeenschap. Roemer was duidelijker. De Europese Unie is vooral ingericht voor het bedrijfsleven en de financiële wereld. De muntunie is een brekebeen waaraan de fundamenten ontbreken. Er is geen consensus te vinden voor een democratische politieke unie. De EU heeft geen sociaal hart. Mensen zijn het lijdend voorwerp, niet het onderwerp. Daarin kan ik Roemer wel volgen. Hij kiest voor voortzetting van het Europa van de 27 landen, daarin zie ik geen heil. Ik denk dat een federale structuur de enig uitvoerbare optie is, democratisch ingericht. Doormodderen met 27 onbekwame regeringsleiders, die geen visie hebben over hoe het verder moet, is het slechtst mogelijke scenario. Het dossier Europa vergt visie van onze politici en dat maken ze tot dusverre niet waar. Met de kans dat daardoor een 'staatsgreep' plaatsvindt door technocraten die dictatoriaal gaan regeren, moet rekening worden gehouden. De democratie wordt dan 'buitenspel' gezet voor kortere dan wel langere tijd.

RTLZ heeft berekend dat de meeste pensioenfondsen in Nederland in grote problemen zitten. Zo staat het ABP, het grootste pensioenfonds van ons land, al zo ver onder water dat bij ongewijzigde marktomstandigheden en regelgeving de pensioenen de komende 2 jaar met in totaal 18% moeten worden verlaagd. Het wordt voor de gepensioneerden dan ook erg spannend of politiek Den Haag hen tegemoet wil komen om de grootste klappen op te vangen. De eurocrisis heeft één raar effect: de rente in Nederland is gedaald naar historisch lage niveaus (<2%). Het is net deze lage rente die voor grote problemen zorgt bij de pensioenfondsen en bij de berekening van de dekkingsgraad. “Het is een hakbijl, de huidige rentestanden zijn zo laag dat het dramatisch wordt als we daarop aan het eind van dit jaar en volgend jaar worden afgerekend", aldus voorzitter Gerard Riemen van de pensioenfederatie VB. De rekenrente stond precies een jaar geleden nog op 3,8%, nu op 2,05%. De pensioenfondsen moeten bij de berekening van de dekkingsgraad uitgaan van een rendement voor de komende 30 tot 40 jaar van net boven de 2% gemiddeld per jaar. Gevolg is dat de dekkingsgraden, de verhouding tussen bezit en de nog uit te betalen pensioenen, gedaald zijn tot ver onder het wettelijk minimum van 105%. Zo heeft bijvoorbeeld het ABP vandaag de dag een dekkingsgraad van 87%. De dekkingsgraad van het ABP staat op het laagste punt ooit. Het ABP zou eind 2012 op een dekkingsgraad moeten staan van 100%. Halen ze dat niet en is de dekkingsgraad dan bijvoorbeeld nog steeds 87%, dan gaat er 13% van het pensioen af. Herstelt de dekking in 2013 ook niet, dan komt er nog 5% extra korting bij en komt de korting uit op in totaal 18%. Het ABP heeft tot nu toe alleen een kleine korting van 0,5% aangekondigd per 1 april 2013. Vroeger, tot een jaar of 5 geleden, mochten de pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank er voor de berekening van de dekkingsgraad vanuit gaan dat ze ieder jaar 4% winst op hun beleggingen zouden maken. Dat percentage is zo gek nog niet, want bijvoorbeeld het ABP heeft over de afgelopen 10 jaar ieder jaar gemiddeld 5% winst per jaar gemaakt. De gerealiseerde rendementen bedragen bij het ABP, dat 2,5 miljoen deelnemers kent, gemiddeld laatste 3 jaar: 12,1 %, gemiddeld laatste 5 jaar: 3,1 %, gemiddeld laatste 10 jaar 5,2 %, gemiddeld laatste 15 jaar: 5,9 %. Over de langere periode is een verrekenrente van 4% dus een voorzichtige aanname. RTLZ heeft uitgerekend dat als het ABP weer met de vaste rekenrente van 4% zou mogen rekenen ze nu een dekkingsgraad van minimaal 115% zouden hebben en dat het fonds dus kerngezond zou zijn. De pensioenen zouden dan niet omlaag hoeven. Zelfs als het ABP met slechts 3% rendement mag rekenen, dan nog komen we op een dekkingsgraad uit van minimaal 100%. Er is dan geen enkele onzekerheid of de gepensioneerden het komende jaar niet worden gekort op hun pensioen en pensioenopbouw. Het ABP heeft momenteel een recordvermogen van ruim 260 miljard euro en kan de pensioenen met de behaalde rendementen ook prima betalen. Het totale Nederlandse pensioenvermogen ligt nu op 920 miljard euro, een record. Pensioenfondsen hebben nog nooit zoveel geld in kas gehad. Ook de andere grote pensioenfondsen als Zorg en Welzijn, de metaalpensioenfondsen maar ook mediapensioenfonds PNO Media staan op een dekkingsgraad van onder de 90% en moeten de komende 2 jaar keihard korten om eind 2013 op 105% te komen. Dat is het geval bij ongewijzigd beleid en gelijke (slechte) marktomstandigheden! De rentemarkt is totaal verstoord, onder andere door interventies van de overheid en door de ECB.

Het lenteakkoord is aan de 2e Kamer aangeboden. Dinsdag wordt erover gedebatteerd in de Kamer. De staatsschuld is einde dit jaar 69,7% van het bbp, het emu-saldo over 2012 zal veel hoger zijn dan eerder ingeschat: 4,2%. Hoe groot het emu-saldo over 2013, aan de hand van de doorrekeningen van het CPB, heb ik nergens kunnen vinden. Ook hoe de emu-schuld zich gaat ontwikkelen laat zich raden. Het bedrag aan bezuinigingen en hervormingen bedraagt €12,4 mrd. De Nederlandsche Bank heeft uitgerekend dat de invoering van de verdubbelde bankenbelasting leidt in het zwartste scenario tot een verdere daling van de huizenprijzen met 19 procent in de komende 10 jaar. Ook voor de economie pakt de maatregel slecht uit: in het ergste geval dalen de consumptie en investeringen in diezelfde periode met 5 procent. De effecten op de koopkracht van de Nederlanders als gevolg van de ruim 12 miljard euro aan netto-bezuinigingen in 2013 zijn ,,heel acceptabel’’, zegt demissionair premier Mark Rutte. Volgens de premier is de pijn van het omvangrijke bezuinigingspakket ,,evenwichtig verdeeld’’. Maar het is volgens hem onvermijdelijk dat sommige mensen harder geraakt worden dan anderen. Dat is bijvoorbeeld het gevolg van het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding in het woon-werkverkeer. Ook de koopkracht van gepensioneerden met een bedrijfspensioen wordt zwaarder getroffen.

De Europese schuldencrisis laat ook zijn sporen na in de Noordse niet-eurolanden Noorwegen en Zweden, met een verlaging van de kredietstatus van een aantal van hun banken. Moody's gaat over tot de verlagingen vanwege de sterke mate waarin de banken afhankelijk zijn van het financieren van groothandelaren, lage winstmarges en de risico's voor de kwaliteit van de activa. Dit laatste komt onder andere voort uit de blootstelling van de Zweedse economie aan de zwakte in Europa en de hypotheken met variabele rentes die kunnen lijden onder rentewijzigingen. In een verklaring legt Moody's uit dat de kwesties met betrekking tot de financiering en de marges de banken kwetsbaar maken voor onverwachte verliezen, waarvandaan het een uitdaging zou zijn om de kapitaalspositie weder op te bouwen. Moody's verlaagt de kredietstatus van de Zweedse banken Nordea Bank ab (NDA.SK) en Handelsbanken ab (SHB-B.SK) met één stap tot Aa3, en die van de agrarische specialist Landshypotek ab met twee stappen naar Baa2. Ook het Noorse DNB ASA (DNB.OS) werd één stap verlaagd naar A1 van Aa3, en weerspiegelt daarmee de afhankelijkheid van de bank van marktfinanciering, blootstelling aan volatiele activa en de mate van waarschijnlijkheid dat de winst onder druk komt te staan van hogere liquiditeitseisen en zwakkere omzetkansen. Tegenover de verlagingen stond een bevestiging van de status van het Zweedse SEB ab (SEB-A.SK) op A1 en voor Swedbank ab (SWED-A.SK) op A2. Banken, analisten en autoriteiten uit de regio namen de verlagingen ter kennisgeving aan, en merkten vooral op dat de ratings en financiën van Noord-Europese banken nog steeds beter zijn dan die van de meeste Europese concurrenten.

Zijn betoog begint met een even onvoorstelbaar als gruwelijk verhaal dat afspeelt ten tijde van heftige Griekse rellen tegen extra bezuinigingen in ruil voor een miljardensteun uit Europa, rond oktober 2011. We luisteren naar Jamil Baz, die eerder voor Lehman Brothers, Deutsche Bank, Goldman Sachs en Pimco werkte. Hij schetst een Grieks drama over wat er allemaal misgaat in Europa. „Van betrouwbare bronnen hoorden we dat het Griekse leger aan het trainen was om op de betogers te schieten”, zegt Baz alsof hij vertelt wat er gisteravond op het menu stond. „Maar de generaals zagen schieten op het eigen volk niet echt zitten en ze gingen naar de premier (Papandreou, red.). ’We zijn een land met een fascistisch verleden’, zo zeiden ze. ‘Misschien is het niet zo’n goed idee om op onze eigen bevolking te schieten, misschien moet je het volk vragen of ze het bezuinigingsprogramma willen uitvoeren. Via een referendum’. De premier ging akkoord, maar Merkel en Sarkozy zeiden 'no way'. We weten allemaal wat er is gebeurd (het referendum dat Europa niet wilde komt er nu toch in de vorm van nieuwe verkiezingen op 17 juni, red.) Maar je weet dat de zaken echt serieus verkeerd zitten als een dictatoriaal orgaan als het leger vraagt voor een democratische oplossing als een referendum en als democraten zoals Merkozy vragen om een dictatoriale oplossing.” Lees het college verder op http://www.telegraaf.nl/dft/12218023/___Dit_is_nog_maar_het_begin___.html

Slotstand indices 25 mei 2012/week 21: AEX 292,76; BEL 20 2.119,44; CAC 40 3.047,94; DAX 30 6.339,94; FTSE 100 5.351,53; SMI 5.865,18; RTS (Rusland) 1.280,15; DJIA 12.454,83; Nasdaq 100 2.527,05; Nikkei 8.580,39; Hang Seng 18.713,41; All Ords 4.081,20; € $1,2515; goud $1573,70.

Het volgende blog verschijnt op niet voor 2 juni a.s.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.