UPDATE25012014/205 Manipulatie van noteringen in valuta, interest rates en edele metalen neemt grote vormen aan

We wisten het al dat de werkeloosheid in 2013 zou stijgen. Het CBS meldt dat het leger arbeidslozen vorig jaar met 100.000 is toegenomen tot 668.000. Dat is 8,5% van de beroepsbevolking. Het laatst bekende cijfer van de eurozone is van november: 12,1%. Boven de 10% scoorden Polen (10,2%), Frankrijk (10,8%), Litouwen (11,3%), Ierland (12,3), Italië (12,7%), Bulgarije (12,9%), Slowakije (14%), Portugal (15,5%), Cyprus (17,3%), Kroatië (18,6%) en Spanje (26,7%). In Nederland nam het aantal ingeschreven mensen zonder werk met 15.000 toe. Het werkelijke aantal arbeidslozen is hoger omdat kanslozen op een baan zich hebben teruggetrokken van de arbeidsmarkt. In het vorige blog heb ik ook al over dit onderwerp geschreven. Het Parool meldde op 8 januari dat 'dat er tienduizenden ontslagen in de financiële sector worden verwacht. De voorzitter van de vakbond de Unie spreekt de verwachting uit dat 'nog hele golven ontslagen eraan komen'. Als gevolg van innovatie, een verbeterde efficiency en teruglopende omzetten in de detailhandelsomzetten (met lagere marges) moeten we incalculeren dat we nog met 'zwaar weer' zullen worden geconfronteerd. Op de overheid hoeven we niet of nauwelijks te rekenen. Kijk naar wat minister Kamp Aldel, de aluminiumfabriek in Delfzijl, te bieden heeft. Helemaal niets: lege handen. Hij kan ook niet duidelijk maken waarom een Duitse concurrent, die op steenworp afstand ligt, met veel lagere stroomprijzen kan werken, dan Aldel hier in Nederland moet betalen. Energie is op de Duitse markt veel goedkoper dan bij ons. Van een Europese marktwerking is geen sprake. Aldel wordt heel bewust opgeofferd aan de onmacht van de politiek de werkgelegenheid in het Noorden van het land overeind te houden. Niet alleen Aldel en Siebel zijn failliet gegaan. Deze week ging ook de Stichting Vrouwen Voetbal Utrecht failliet, evenals Taxi Home, Bouwbedrijf Baken en Delicatesse Catering. Vorig jaar gingen 12.306 bedrijven op de fles: een record. Het aantal is 10% hoger dan in 2012. Wat opvalt is het aantal grotere bedrijven, dat op de fles ging, in de handel, de bouw en in de informatica en communicatie. De Nederlandse huishoudens hebben in november voor het eerst in bijna 2,5 jaar meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De consumentenbestedingen lagen in november 0,2% hoger dan een jaar eerder. Die groei kwam vooral doordat er meer duurzame goederen, spullen die langer dan een jaar meegaan, werden gekocht. Vooral de autoverkopen trokken stevig aan ten opzichte van het lage niveau van het voorgaande jaar. Ook kleding en schoenen waren meer in trek, terwijl de uitgaven aan meubelen minder hard krompen dan in november 2012. De ontwikkeling van de uitgaven aan duurzame goederen werd zeer waarschijnlijk beïnvloed door belastingmaatregelen. Zo werden de uitgaven eind 2012 gedrukt door de hogere btw die in oktober van dat jaar werd ingevoerd. Daarbij komt dat auto's aan het eind van het jaar zijn aangeschaft om louter fiscaal gewin te behalen. Dat de verkopen in kleding en schoenen zijn toegenomen moet worden toegerekend aan de grote kortingen waarmee de detailhandel van hun voorraden af moest (vervroegde uitverkoop). Consumenten gaven in november ruim 1% minder uit aan voedings- en genotmiddelen dan een jaar eerder. De bestedingen aan overige goederen, waaronder energie, namen met 1,4% af. Het CBS is nog niet optimistisch over de verdere ontwikkeling van de uitgaven. Volgens het statistiekbureau zijn de vooruitzichten voor januari ,,vrijwel net zo ongunstig'' als in december.

Al in een heel vroeg stadium heb ik hier kritische vragen gesteld over SNS/Reaal, met name wie ooit, en op welke gronden, aan deze bank/verzekeraar/vastgoedfinancier het label 'systeembank' heeft toegekend en over de overname van Property Finance, de financieringspoot van het Bouwfonds, van ABN/Amro. Waarom wilde ABN/Amro van deze belegging af, heeft iemand zich bij SNS/Reaal, DNB en op het ministerie van Financiën zich dat afgevraagd. Of speelde bij de top van SNS/Reaal hoogmoedswaanzin een belangrijke rol (bron DFT). Er ligt nu een rapport op tafel van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal door oud-staatsraad Rein Jan Hoekstra en hoogleraar Jean Frijns. Er ligt nu een snoeiharde conclusie op tafel: zowel het Ministerie van Financiën als De Nederlandsche Bank heeft in de jaren voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal gefaald in het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het toezicht op de bankverzekeraar. Zo heeft directeur Toezicht bij DNB, Arnold Schilder, op voorhand toestemming gegeven voor de overname van Bouwfonds Property Finance. DNB heeft, als toezichthouder, zegt het rapport "onvoldoende oog gehad voor de risico's van de op uitbreiding en overnames gerichte strategie van SNS Reaal tussen 2006 en 2009". ,,Deze expansie heeft de buffers van SNS Reaal verzwakt en het risicoprofiel van de bankverzekeraar juist verhoogd", aldus de commissie." De banktoezichthouder heeft volgens Hoekstra en Frijns ,,de samenhang van een aantal op de top van de markt verworven aanwinsten door SNS Reaal en de hiermee gepaard gaande risico's niet voldoende onderkend". Ook, zegt het rapport, heeft het Ministerie van Financiën zijn taken, met name na de eerste steunronde in 2008, bepaald niet goed uitgevoerd, zo blijkt nu. ,,Het ministerie van Financiën heeft nagelaten zijn verantwoordelijkheden te nemen voor het schoon schip maken bij SNS Reaal dat door de financiële crisis in zwaar weer was terechtgekomen en bij de Staat moest aankloppen voor steun. Toen eind 2011 bij DNB duidelijk was dat SNS Reaal in lastig op te lossen problemen was terechtgekomen, hebben de toezichthouder en het ministerie van Financiën gekozen voor een actievere opstelling, maar het duurde nog ruim een jaar voor nationalisatie plaatsvond. Verkoop van delen van SNS Reaal waren wellicht vanaf 2009 mogelijk geweest, maar bleken in 2012 geen haalbare kaart meer te zijn, zo stelt de commissie vast. Pas in de tweede helft van 2012 nam het ministerie gaandeweg – maar veel te laat – de regie over. Het ministerie zocht informeel contact met de Europese Commissie. ,,Te laat", vindt de Evaluatiecommissie. Frijns en Hoekstra doen ook een aantal aanbevelingen. Zo moet de minister van Financiën duidelijker eisen stellen en een trustee aanstellen, zodat op die manier scherper wordt toegezien op de naleving van de aan de staatssteun te stellen eisen. Deze constructie moet in de plaats komen van de overheidscommissarissen die ,,een onmogelijke positie hebben en ineffectief zijn gebleken het publieke belang te waarborgen". Bij DNB moet een duidelijker bestuursvorm worden gekozen waarbij de president eindverantwoordelijk is en ook extern aanspreekpunt is voor het toezicht op financiële instellingen, naast zijn andere taken. Een woordvoerder van DNB bevestigt dat het rapport stevig is aangekomen. "Wij gaan het eerst bestuderen en zullen dan een inhoudelijke reactie naar het ministerie van Financiën sturen." Wat betreft de voorgestelde verbetering van de 'governance', die in feite inhoudt dat DNB-president Klaas Knot toch weer de eindverantwoordelijke moet worden wat betreft het toezicht en niet DNB-directeur Jan Sijbrand, komt aan de orde bij de invoering van de bankenunie, waarbij het toezicht op de banken per november van dit jaar naar de ECB in Frankfurt gaat. De politieke reacties in den Haag laten geen onduidelijkheid bestaan over de kritische benadering in het rapport ten aanzien van het door DNB gevoerde beleid. Ook het ministerie wordt onder de loep genomen en gaat niet vrijuit. Dijssel verwelkomt de 'kritische punten' en heeft met genoegen kennis genomen van de uitspraak dat 'de commissie de keuze van DNB en het ministerie ondersteunt om deze bank/verzekeraar te nationaliseren.' Dijssel is blij met 'de positieve beoordeling over de samenwerking tussen DNB en zijn ministerie.' Het is maar over 'hoe je het rapport leest'. Ik zet nu een aantal uitspraken van financiële woordvoerders van politieke partijen in de 2e Kamer op een rij: het toezicht door DNB ontbrak aanvankelijk en de minister greep pas laat in; SNS vertilde zich aan een veel te grote vastgoedportefeuille; de toezichthouder moet niet enkel vertrouwen op wat de bankensector zelf aanlevert, de grondhouding moet veel kritischer zijn; SNS is aan het wankelen gebracht door roekeloos op overnamepad te gaan; zowel DNB als het Financiën hebben passief en nalatig gehandeld; het door DNB gevoerde beleid heeft gefaald, er is te lichtvaardig gedacht over de risico's die in de financiële sector werden genomen. Ik beoordeel dit dus als verwijtbaar handelen door de toezichthouder en door het ministerie. De VEB liet al heel snel na de publicatie van het rapport weten dat ze door juristen zal laten toetsen of er een claim kan worden neergelegd bij DNB.

De waarde van fysiek goud leek, anders dan de rente of valuta, niet te manipuleren. Goldbugs, fanatieke antimonetaire beleggers die consequent wijzen op manipulatie van de wereldhandelsprijs van goud, werden als gek weggezet. Vast staat nu dat ook deze markt gecorrumpeerd is door handelaren. Althans volgens Elke König, hoofd van de Duitse toezichthouder Bafin, is de manipulatie van de koers van edelmetalen zelfs ’erger dan het schandaal met Libor-rente’. Daarvoor is inmiddels voor $6 miljard aan boetes opgelegd. Bafin is de eerste toezichthouder die openlijk waarschuwt. De handel in goud en zilver is gedecentraliseerd, gebeurt voornamelijk bilateraal en kent geen centraal handelsplatform, zoals de Libor. König baseert zich op eigen onderzoek. Zij heeft inmiddels onderzoek gedaan bij handelaren van Deutsche Bank in Frankfurt en Londen. Volgens bronnen rond dit onderzoek tegenover Bloomberg liggen aanklachten tegen handelaren in edelmetalen klaar. Berenberg Bank adviseert zijn klanten short te gaan in Deutsche Bank, vanwege de boetes die voor manipulatie van buitenlandse valuta zullen worden uitgedeeld die de aandelenkoers negatief zullen raken. Afgelopen weken werden in grote financiële centra handelaren aangeklaagd vanwege hun manipulatie, en afdracht naar eigen rekeningen, van duizenden valutatransacties. Bafin onderzoekt ook de gecombineerde manipulatie van wisselkoersen in Groot-Brittannië, Zwitserland en de Verenigde Staten. Inmiddels zijn meer dan 13 handelaren geschorst, ontslagen of met verlof gestuurd. Ook is een verbod opgelegd op aparte berichtensystemen binnen de handelsvloeren waarmee de handelaren communiceerden. En wat er allemaal nog boven komt drijven over manipulatie van de koersen van edele metalen is nog niet duidelijk. Het onderzoek van deze Duitse toezichthouder op de handel en wandel op de financiële markten kan nog tot grote problemen leiden voor het Europese bankwezen. Er zijn in de afgelopen jaren op meerdere markten prijzen, koersen en rentes gemanipuleerd. De toezichthouders hebben jarenlang de andere kant uitgekeken, maar nu lijkt het erop dat ze toch bereid zijn schoon schip te maken. Dat zal grote gevolgen kunnen hebben voor, in hoofdzaak, de systeembanken. De grote schoonmaak zal reputatieschade, boetes en claims van gedupeerden opleveren, die een zware last zullen opleggen aan de banken. Denk maar eens aan de handel in derivaten, Libor- en Euribor en dan nu ook de handel in edele metalen. De RABO heeft de eerste rekeningen al gepresenteerd gekregen. Het bankwezen in zijn algemeenheid gaat moeilijke tijden tegemoet.

Ik heb een aantal jaren geleden al eens geschreven over twijfels die worden geuit over de fysieke goudvoorraad van DNB, die in in bewaring is gegeven in de VS en die zou moeten liggen in Fort Knox dan wel in de kelders van de FED. Er zou in Fort Knox 4.578 ton goud liggen en in New York 7.000 ton. De voorraden zijn al jarenlang niet meer gecontroleerd en wetgeving om dat te doen wordt tegengehouden. De vraag is waarom er mysterieus gedaan zou moeten worden over de goudvoorraad. De Wereldbank schreef vorig jaar oktober dat “–ALL GOLD IN FORT KNOX IS LEASED– ( & Is No Longer Included In Reserves…..). Lees verder op http://investmentwatchblog.com/world-bank-all-gold-in-fort-knox-is-leased-is-no-longer-included-in-reserves/ De Duitse centrale bank is van plan dit jaar 30 tot 50 ton goud dat ligt opgeslagen in New York naar Duitsland te verschepen, meldt de Bundesbank. De Duitse centrale bank kondigde een jaar geleden aan de helft van het Duitse goud dat is opgeslagen in het buitenland naar Duitsland te zullen brengen na zorgen over de veiligheid van de Duitse goudreserves. Het gaat daarbij om 374 ton goud dat is opgeslagen in kluizen van de Franse centrale bank in Parijs en nog eens 300 ton bij de centrale bank in New York. Deze terughaalactie moet in 2020 zijn afgerond. De Duitse goudreserves bij de Bank of England blijven onveranderd. De Duitse goudreserves bedroegen eind november vorig jaar 3387 ton, aldus de World Gold Council. Daarmee heeft Duitsland na de Verenigde Staten de grootste goudreserves ter wereld. De Nederlandse goudreserves bedragen ruim 600 ton. Daarvan ligt ongeveer 10 procent opgeslagen bij De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam. De rest is opgeborgen in Londen, Ottawa en New York. Ook in Nederland zijn er zorgen geuit over de buitenlandse opslag van Nederlands goud. DNB liet in een reactie weten dat er geen plannen zijn om Nederlands goud weg te halen uit het buitenland. ,,DNB kiest ervoor delen van de goudvoorraad in bewaring te geven bij drie centrale banken met een uitstekende staat van dienst, waarmee zij al decennialang een goede relatie heeft. De spreiding over verschillende locaties vergroot de veiligheid van de opslag en maakt dat goud onder alle omstandigheden beschikbaar is'', aldus een verklaring van de centrale bank. Ja, dat is een zijde van de medaille, de andere zijde laat twijfels zien of 'ons' goud in de VS wel onbelast is opgeslagen. Geruchten zeggen dat veel 'buitenlands' goud, dat in de VS wordt bewaard, is beleend. Onze centrale bank volstaat met een jaarlijkse bevestiging dart ons goud nog ligt opgeslagen in kluizen in de VS. Niet een beetje naïef?

Minister Kamp is naar Noordoost Groningen geweest en hij kwam niet met lege handen. Althans zo ziet de minister het. Hij heeft €1,2 mrd vrijgemaakt voor de schade die aardbevingen als gevolg van het oppompen van aardgas teweegbrengt en zal teweegbrengen. Bij Oppersum zal de productie worden beperkt naar 20%. Maar totale de gaswinning gaat in de komende 3 jaar worden teruggebracht naar 42,5, 42,5 en 40 mrd kuub, zegt Kamp. Maar er zit een addertje onder het gras. Een waardevermindering van huizen in het door aardbevingen getroffen gebied gaat Kamp alleen vergoeden aan mensen die hun huis verkopen. Worden de scheuren gedicht en blijven de bewoners in hun koophuis zitten dan krijgen ze geen waardevermindering uitgekeerd. 300 huiseigenaren in het getroffen gebied hebben zich nu tot de rechter gewend om te bereiken dat de NAM aansprakelijk wordt gesteld voor de waardevermindering van hun huis. Een ander aspect is hoeveel aardgas er per jaar gewonnen mag worden omhooggehaald. De norm voor Noordoost Groningen is 27 mrd (40% van 44) kuub per jaar. Bij dat volume neemt de kans op sterke aardbevingen af. Maar de NAM won in 2013 twee maal zoveel: 55 mrd kuub. Voordeel voor het kabinet €5,7 mrd van aardgasbaten. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde vorig jaar de gaswinning met 40% te verlagen. De NAM mocht vorig jaar zoveel aardgas winnen als ze wilde. In de Gaswet is in artikel 55 geregeld dat in de periode 2011-2020 445,7 mrd kub geproduceerd mag worden. Daarvan is al 150 mrd kuub gebruikt, zodat voor de komende jaren nog 295 mrd kuub beschikbaar is. Dat is in de komende 7 jaar dus 42 mrd kuub per jaar. En dat komt overeen met de genoemde doelstelling. Alleen druist dat volledig in tegen het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, die stelt dat om forse aardbevingen te voorkomen, maar 27 mrd kuub per jaar, mag worden gewonnen. Dat de gasbel in Oppersum voor 80% met rust wordt gelaten betekend wel dat die productie wel elders in het wingebied naar boven wordt gehaald. Met alle gevolgen die dat kan hebben voor de leefbaarheid in Noordoost Groningen. Dat is wel de prijs die de Groningers moeten betalen voor de dekking van het begrotingstekort.

Het Nibud komt met nieuwe prognoses voor de ontwikkeling van de koopkracht. Gemiddeld zal de koopkracht weer ietwat groeien. Een van de redenen daarvan is de enorme kortingen die bedrijven aanbieden om maar kopers te trekken. Dat betekent in de praktijk dat de gemiddelde prijzen van kleding, schoenen, doe-het-zelf-artikelen, woninginrichting en auto's dalen. En lagere prijzen zijn terug te vinden in de inflatie. Erger nog is dat die ontwikkeling ook buiten ons land herkenbaar is. De Duitse financieel analist Hannich waarschuwt ervoor zijn zijn nieuwsbrief van deze week. Hij schrijft: nun kommt es so, wie ich es schon seit längerer Zeit sage: Die Gefahr einer Deflation nimmt stark zu während gleichzeitig die Gefahr einer Inflation klar in den Hintergrund tritt. Doch seit einigen Monaten ändert sich das Bild: Die Gefahr einer Deflation wird von immer mehr Experten anerkannt. Im Herbst schon warnte Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), vor der Gefahr durch weiter sinkende Preise. Ihm dient diese Gefahr als gute Begründung das aktuelle Liquiditätsprogramm der europäischen Währungshüter noch längere Zeit laufen zu lassen. In diesen Tagen nun haben die Experten des Internationalen Währungsfonds (IMF) ebenfalls eine Deflationswarnung herausgebracht. Im aktuellen Konjunkturausblick sehen sie genau das sinkende Preisniveau als Gefahr vor allem für den Euro-Raum an. Aber wie so oft, wissen auch viele Experten nicht genau was hinter einer Deflation steckt und welche Gefahren sich daraus ergeben. Für mich ist klar: Die uns bevorstehende Krise wird einen deflationären Charakter haben. Ich bin mir sicher: Bevorstehende Krise wird deflationär ablaufen. Zunächst liegt das am aktuell extrem niedrigen Zinsniveau: Noch nie hat es bei so niedrigen Zinsen eine Inflation, also eine Geldentwertung gegeben. Das Problem aktuell ist doch der schon an vielen Stellen zu beobachtende Verfall der Preise. In solchen Phasen sinken die Investitionen der Unternehmen und auch die Ausgaben der Verbraucher. Das ist logisch: Wenn es gut möglich ist, dass Konsumgüter in naher Zukunft günstiger werden, halten sich die Kunden zurück und warten ab. Das sorgt für eine nachlassende Wirtschaftstätigkeit. Um überhaupt noch Käufer für Waren zu finden, müssen die Preise weiter gesenkt werden. So ergibt sich dann eine deflationäre Abwärtsspirale. Denn durch die geringere Nachfrage bekommen viele Unternehmen Absatzprobleme und müssen Mitarbeiter entlassen. Eine solche Entwicklung hat dann auch massive Auswirkungen auf Ihr Vermögen. Grundsätzlich gilt: Versuchen Sie von ihren Schulden herunterzukommen. Das gilt speziell für Kredite bei nicht selbst genutzten Immobilien. Diese Objekte werden als Renditeobjekt angesehen und von den Mietzahlungen finanziert. Doch bei starken deflationären Tendenzen und einer nachlassenden Konjunktur können immer weniger Mieter auch noch die fälligen Mieten bezahlen. Als Kreditnehmer bedeutet das: Sie können dann die Kreditraten nicht mehr aufbringen. Da aber in solchen Phasen die Immobilienpreise wegen der Zurückhaltung der Käufer sinken, wird es auch nicht möglich sein, einen fairen Preis für die Immobilie zu bekommen. In letzter Konsequenz stehen dann für immer mehr Objekte Zwangsversteigerungen an. Sie sehen: Eine Deflation hat viele Gefahren und Risiken – doch kaum jemand kennt sich damit wirklich aus. Ik herken de onwikkelingen die hij beschrijft ook in Nederland. Maar wat deze analist niet memoreert is dat de Duitse economie in 2013 nauwelijks is gegroeid. Ondanks alle positieve prognoses die ons in de 2e helft van vorig jaar bereikten, is er sprake van een economische groei van 0,4%. De groei was daarmee beperkter dan in de voorgaande jaren. In 2012 werd Europa's grootste economie 0,7% groter, terwijl in 2011 nog een groei van 3,3% werd gerealiseerd. De terugval werd vooral toegeschreven aan de economische problemen in andere landen. Die deden de aanhoudend goede ontwikkeling van de binnenlandse vraag teniet. De uitgaven van Duitse consumenten namen vorig jaar met 0,9% toe. De groei van de export bleef beperkt tot 0,6%, terwijl de import met 1,3% steeg. Doordat de import sterker groeide dan de export, drukte de internationale handel de economische groei per saldo met 0,3%. Ook de investeringen zetten een rem op de groei. Bedrijven en de overheid investeerden samen ruim 2% minder in machines en voertuigen dan in 2012, terwijl de investeringen in de bouw met 0,3% afnamen. Het overheidstekort van Duitsland bleef vorig jaar beperkt tot 0,1% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat laatste getal is dan wel weer een positief punt, ten opzichte van ons land.

Kort Nieuws

De aandelenbeurzen sloten de week uitermate zwak af. De AEX begon vrijdag met een klein verlies, maar toen het nieuws van de vlucht uit valuta van de opkomende markten doordrong nam het verlies toe tot 2,49%. De handel in Londen verloor op de vrees 1,62%, Frankrijk 2,79% en de DAX raakte 2,48% kwijt. De DJIA sloot -1,96%, de NY Nasdaq -2,0%. Eerder op de dag waren de verliezen aan de andere zijde van de wereld: de All Ords in Sydney -0,4%, de Nikkei in Tokyo -1,94% en de Hang Seng in Hongkong -1,25%. De euro-dollarkoers sloot in Europa op 1,36872. De Turkse lire gaat tegen de euro sterk onderuit, ondanks een interventie. De waarde van de Argentijnse peso is in een sterk tempo met 20% gedaald. De devaluatie volgde op het besluit van de centrale bank van Argentinië om de peso minder te ondersteunen. Op die manier moet worden voorkomen dat de valutareserves van het land uitgeput raken. De peso tot onder de 8 peso per dollar. Daarmee is de koers echter nog altijd flink hoger dan op de zwarte markt in Argentinië. Daar heeft het lage vertrouwen in de eigen munt de koers al gedrukt tot bijna 13 peso per dollar. Argentinië trok vorig jaar nog bijna $6 mrd uit om de koers van zijn munt te ondersteunen. De krimpende reserves maken het voor het land echter moeilijk om aan zijn verplichtingen tegen internationale schuldeisers te voldoen. De Russische roebel en de Indiase roepie gingen vrijdag mee onderuit. De verliezen op de financiële markten waarmee de week afsloot is te herleiden tot forse waardedalingen van munten uit de opkomende landen, vanwege de vrees dat in die landen nog meer kapitaal teruggehaald wordt. Verder zijn er twijfels over de gezondheid van de Chinese economie.

De beurzen in bijvoorbeeld Turkije en Zuid-Afrika stonden dik in de min. "De huidige omstandigheden zijn lastig voor opkomende markten", zei strateeg Eamon Aghdasi van Société Générale tegen persbureau Bloomberg. "Aan de ene kant is er onzekerheid over het beleid van de FED, en daarnaast onzekerheid over de groei, met name in China. Analist Beijer ziet dat de grote hedgefondsen alweer shortposities hebben ingenomen, rekenend op stijgende rentes en dalende inkomsten in de landen waar nu miljarden worden geparkeerd. Vooral de eurozone kan voorlopig profiteren van dit spel in de valutamarkten, zegt Beijer. Dat zien we ook op de markten: 10 jaar Staat daalde deze week door de 2% grens en de euro sloot t/o de $ hoger af. Dat kan het gevolg zijn van terugtrekkende bewegingen van institutionele beleggers in de opkomende landen. Dat heeft gevolgen voor o.a. pensioenfondsen die de afgelopen jaren hun resultaten haalden uit rendementen van beleggingen in die landen. Als die wegvallen daalt de dekkingsgraad weer, met alle gevolgen vandien. Een ander aspect is een lagere bijdrage van de emerging countries aan de omvang van de wereldhandel en indirect aan onze economische groei. Aan de andere kant staan de bedrijven die last hebben van de dure euro. DSM en Unilever maakten bekend dat ze helemaal niet blij zijn met de huidige €/$ notering. De dure munt had vorig jaar al een negatieve invloed op de omzet en de winst. Ook exporterende bedrijven zullen daarover aan de bel gaan trekken. In technische zin is het valutarisico af te dekken met termijncontracten. Een positie wordt ingenomen op grond van prognoses in de markt. Als bedrijven verwachten dat de euro gaat dalen en in werkelijkheid stijgt de koers dan werkt dat aan 2 kanten door in het bedrijfsresultaat. De realiteit is echter wel dat de aannames van partijen op de financiële markten lang niet altijd het in scene gezette scenario aflopen. Er is consensus op de markt over de kracht van de Muntunie en de euro. Dat bepaalt het sentiment op dit moment, maar morgen kan alles ineens weer anders zijn. Zo meldde Goldman Sachs dat het risico op deflatie in de hele eurozone gering is. De zakenbank verwacht daarnaast groei in alle landen, zij het gering. Goldman Sachs zegt niet dat eurolanden niet in een deflatoire toestand terecht kunnen komen. Maar zij zien niet in alle 18 landen deflatie opdoemen.

De omvangrijke Chinese industrie heeft in januari onverwacht een krimp van de bedrijvigheid laten zien. Dat blijkt uit een voorlopige raming van de inkoopmanagersindex. De HSBC/Markit-index noteerde voor januari een stand van 49,6, van 50,5 een maand eerder. Het is voor het eerst in 6 maanden dat de index onder de 50 uitkomt en daarmee op krimp van de industriële bedrijvigheid wijst. Het cijfer wijst op de aanhoudende tegenwind die de Chinese economie ondervindt van de zwakkere wereldeconomie, maar ook van de afkoelende binnenlandse vraag.

Nokia meldde deze week een omzetdaling in het 4e kwartaal van 22%. Het is een nieuwe tik voor de Finse economie. Als één van de laatste landen in de eurozone met de hoogste AAA-rating worstelt Finland met een teruggang in zijn van oudsher belangrijkste sectoren. Nokia is een icoon van de Finse economie. Maar er zit nogal sleet op het concern dat ooit begon als rubberproducent. Een groot deel van het bedrijf wordt overgenomen door Microsoft. Maar de activiteiten die Nokia behoudt, rapporteerden de omzetdaling. Niettemin kan Finland als één van de weinig eurolanden nog rekenen op de goudgerande AAA-status bij alle drie de kredietbeoordelaars. Zij laten de komende maanden opnieuw hun licht schijnen over het Scandinavische land. Moody's komt op 7 februari met een nieuw rapport, Fitch op 28 maart en S&P op 11 april.

Kredietbeoordelaar Moody’s waarschuwt voor de economische situatie in Frankrijk. Het handhaaft zijn negatieve vooruitzicht voor het land. De kredietwaardigheid blijft staan op AA1, de een na hoogste waardering na AAA. Moody’s is niettemin somber over Frankrijk. Volgens de kredietbeoordelaar is sprake van ‘een voortdurende verslechtering van de concurrentiepositie’. Voorts wijst de kredietbeoordelaar op ‘het risico van een verdere verslechtering van de financiële kracht van de Franse overheid’. De staatsschuld is inmiddels opgelopen tot 93,6% van het bbp en Moody’s voorziet een verdere toename tot boven de 95% eind van dit jaar. Het negatieve vooruitzicht betekent dat Moody’s op termijn Frankrijk mogelijk een downgrade geeft. Dat is een teken dat het het voor beleggers riskanter is om staatsobligaties van het land te kopen. De Franse president François Hollande kondigde onlangs een werkgeverspact aan. Hij wil bedrijven lastenverlichting geven in ruil voor banengroei. Economen hebben zeer kritisch gereageerd op dit plan. De Franse centrale bank heeft deze week Hollande gemaand tot spoed met zijn plannen om de Franse economie op te peppen. Snelle actie zal zeker „een miljoen banen” sparen of creëren.

Dit is geen blog over sport en mensenrechten. Toch sluit ik af met de vraag hoe het mogelijk is dat de Russische homoscene erin is geslaagd het thema homorechten op de agenda te krijgen van een internationale sportontmoeting als de XXII Olympische Winterspelen in Sotsji. De lat is kennelijk zo hoog gelegd dat Merkel, Hollande, Camerom en Obama af laten weten bij de opening van dit sportfestijn. In Rusland mag iedereen homo of pot zijn, dat is geen enkel probleem, alleen is het niet de bedoeling dat je daarmee ´zieltjes´ gaat winnen. Een grote meerderheid van de Russen steunt dat beleid. En nu gaat onze premier Poetin vertellen dat wij dat niet zo geregeld willen zien. Waar bemoeit hij zich mee, laat de Russen dat zelf uitmaken! Voor de goede orde: Amsterdam streeft er al jaren voor de gay-capital van Europa te zijn, maar St-Petersburg scoort daar veel hoger in.

Slotstand indices 24 januari 2014/week 5: AEX 393,85; BEL 20 2.889,93; CAC 40 4.161,47; DAX 30 9.392,02; FTSE 100 6.663,74; SMI 8201,50; RTS (Rusland) 1362,24; DJIA 15879,11; Nasdaq 100 3541,481; Nikkei 15391,56; Hang Seng 22470,86; All Ords 5.254,30; €/$ 1,3676; goud $1269,00, dat is €29.836,52 per kg, 3 maands Euribor 0,300%, 10 jarig 1,989%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.