UPDATE24102015/295 “Wir schaffen das!” “Wij zijn het volk” “Eigen volk eerst”

De Koning en zijn echtgenote met enkele bewindslieden zijn met een handelsmissie van 150 bedrijven naar China vertrokken: ni hao! De koning staat voor een onmogelijke opdracht. Van de Tweede Kamer moet hij daar met het gezag spreken over de wijze waarop in China met mensenrechten wordt omgegaan. Het bedrijfsleven vreest dat dat het laatste is waarop de Chinezen zitten te wachten en dat daardoor de handelsmissie kan mislukken.

Hoe kijken de beide andere nabuurlanden, anders dan Turkije, in de Midden Oosten regio, die grote aantallen vluchtelingen opvangen in kampen, naar de onderhandelingen van de EU met Turkije. Europa spreekt over opvangen in de regio en het sluiten van de buitengrenzen voor vluchtelingen. Jordanië en Libanon hebben hun grenzen voor nog meer vluchtelingen al eerder gesloten. Ze zitten overvol en enig perspectief is er niet. Neem het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië met zijn 6,5 miljoen inwoners. Dit land vangt 630.000 vluchtelingen op in opvangkampen en in de steden, met steun van de UNHCR en het Rode Kruis. Maar de lasten voor dit land zijn zwaar. Daar is kritiek te horen op het vluchtelingen beleid van de EU met zijn 507 miljoen inwoners met grote financieel/economische zakelijke belangen en welvaart voor de burgers. En die willen, nadat er een deel van de vluchtelingenstroom is aangekomen, nu al hun grenzen sluiten. Dat snappen ze daar niet. Jordanië heeft een groot hart, maar met weinig middelen. 92% van de bevolking zijn soennieten, de rest zijn christenen. Het aantal Syrische vluchtelingen dat in Libanon staat geregistreerd, is de grens van een miljoen gepasseerd. In geen ander land ter wereld zijn zoveel vluchtelingen per hoofd van de bevolking, stelt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vast. In Libanon, dat 3,5 keer zo klein is als Nederland, wonen ongeveer vier miljoen mensen. Op basis van data afkomstig van de Vluchtelingen organisatie, is het overgrote deel van de oorlogsvluchtelingen terecht gekomen in de omringende landen. De meeste Syrische vluchtelingen die hun land hebben verlaten zijn terechtgekomen in: Turkije, Libanon en Iran. Hetzelfde geldt voor vluchtende Afghanen: zij belandden in Pakistan en Iran. Gevluchte Somaliërs zochten veiligheid in Ethiopië en Kenia. Turkije, Pakistan en Libanon zijn al met al de belangrijkste bestemmingslanden voor vluchtelingen in 2014. Syrië is sinds 2014 het land waar de meeste vluchtelingen vandaan komen. In 2013 was dit nog Afghanistan. Samen met Somalië vormen Syrië en Afghanistan de top-3 van landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen. Met zo’n 3,9 miljoen afkomstig uit Syrië, zo’n 2,6 miljoen uit Afghanistan en 1,1 miljoen uit Somalië is de top-3 verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld in 2014. De Libanese bevolking heeft de grote aantallen vluchtelingen uit Syrië tot nu toe gastvrij ontvangen. Het aantal Syrische vluchtelingen bedraagt nu een kwart van de totale bevolking in Libanon en de druk op de Libanese samenleving, vooral op de banenmarkt, is enorm. Het vluchtelingen probleem is niet opgelost als de EU erin zou slagen de buitengrenzen te sluiten voor ongenode gasten op zoek naar vrede en veiligheid. Ik ben heel benieuwd wat er nog uit de koker van de EC/EU/EP komt. De bijdrage aan de opname van vluchtelingen door de 28 lidstaten staat in geen verhouding tot wat de nabuurlanden al hebben gepresteerd. Wat mij opvalt is de bijdrage van de soennieten daaraan. Nu het leger van Assad Aleppo weer aanvalt bracht dat een nieuwe vluchtelingenstroom op gang van 35.000 ontheemden. Wie wil die opnemen? Wat ook problematisch wordt zijn de tienduizend vluchtelingen die ergens op de Balkan verblijven en, onder heel slechte weersomstandigheden, niet verder Europa binnen kunnen komen. In de afgelopen week zijn op vijf dagen 48.000 vluchtelingen via Griekenland Europa binnen gekomen. De teller staat dit jaar nu, volgens de UNHCR, op 681.000. Daar komt bij dat een aantal Europese landen hun grenzen hebben gesloten, zodat het vrije verkeer van personen, goederen en diensten zoals geregeld in het Verdrag van Schengen, stil is gevallen. Het is sowieso de vraag of Schengen overeind blijft onder de huidige onzekere toestanden, waarop Europa niet is voorbereid. De toestroom van vluchtelingen vanuit Turkije naar Griekenland neemt niet af, maar blijft stijgen. De Grieken vermoeden dat Turkije de vooral Syriërs in groten getale laat gaan om de druk op de EU te verhogen. Ankara vraagt meer geld voor de opvang in Turkije zelf. In Syrië is het aantal ontheemden gedaald van 7,6 miljoen naar 6,3 miljoen als gevolg van nieuwe stromen vluchtelingen die het land uitgetrokken zijn. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) schat het aantal migranten dat dit en komend jaar naar Europa komt op 1,4 miljoen. Voor 2016 zet de EU in totaal €9,2 mrd op de begroting om binnen twee jaar het vluchtelingenprobleem op te lossen. Er is meteen $1,9 mrd beschikbaar gesteld voor het World Food Program van het UNHCR (1 miljard), voor de vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije en Jordanië en voor 'hot spots' om deze voor november in Italië, Griekenland en mogelijk later ook Bulgarije in te richten. Er wordt gezegd dat dat geld de mensen in de opvangkampen in de regio nog niet hebben bereikt. Het geld zou naar de banken zijn gegaan om daarmee overbruggingskredieten af te lossen. Westen

In ons land, de Europesche Unie, de bondgenoten van het Westen, de opkomende markten (de BRICS-landen), het continent Akrika, de toenemende islamitisering van Europa, de toenemende schulden in het private en publieke domein van de G20 landen (+ aanhang) en de wereldhandel schuiven de panelen. De hele wereld beweegt en dat veroorzaakt onrust en onzekerheden voor een nieuw tijdperk dat eraan gaat komen. Laat ik wat bewegingen benoemen: mensenrechten in Turkije en de positie van Erdogan versus Europa, de opgelaaide strijd tussen de Palestijnen en de Israël, de oorlog in Syrië en de daardoor ontstane vluchtelingenstroom richting Europa en de opvangkampen in de regio. Het verschuiven van politieke posities in het Midden Oosten als gevolg van samenwerkingsverbanden van Syrië, Rusland, Iran en Irak en een mogelijke grondoorlog van Rusland, Iran en Hezbollah om Assad te ondersteunen. Wat is Poetin nog van plan? Maar ook de ombouw naar een duurzamer samenleving en de afbouw van CO2 uitstoot en andere milieuverontreinigende stoffen. Hoe denken de 28 EU-landen over het Associatieverdrag met Oekraïne? En komt er een vrijhandelsverdrag met de VS (TIFF/ISDS) en gaan we dan ons welzijn en onze democratische waarden en rechtspraak afhankelijk maken van een commerciële arbitrage commissie onder de paraplu van de Amerikaans georiënteerde Wereldbank? De Europese politieke leiders hebben op volstrekt onvoldoende wijze Europa gereed gemaakt voor een nieuw tijdperk dat gaat ontstaan, met of zonder onze medewerking. Europa heeft de financieel/economische crisis niet goed doorstaan, in militair opzicht stellen we nauwelijks iets meer voor. De EU schept, door grote verdeeldheid onder de 28 EU-lidstaten, meer problemen dan het oplost. Nog altijd heeft Europa en hebben de nationale lidstaten geen visie op de toekomst. Daardoor wordt het volk opstandig, zie de populariteit van extreem-rechtse partijen met uitspraken als “Eigen volk eerst” en “Wir sind das Volk”. De haviken, daarmee doel ik op zowel de VS als de Turken, maken misbruik van de afhankelijkheid van Europa. Merkel gaat op haar knieën voor Erdogan en smeekt Recep Tayyip haar te helpen uit een vrijwel onmogelijke positie om de Europese buitengrenzen te sluiten. Als Europa een vrijhandelsverdrag gaan sluiten met de Amerikanen is de kans groot dat Europa wordt leeggehaald en worden wij de 'schlemiel'. Door het machtsverval in Europa, als gevolg van zwak politiek en financieel/economisch beleid, helpen wij onze welvaart en onze veiligheid om zeep.

Bondskanselier Merkel was afgelopen zondag in Turkije, een reis naar Canossa, voor overleg over de beheersing van de vluchtelingenstroom naar Europa met de Turkse premier Davutoglu en president Erdogan. Het is onduidelijk namens wie Merkel daar heeft gesproken. In eigen huis zit ze klem met haar uitnodigingen aan vluchtelingen dat de deuren voor hen openstaan. Het gevolg daarvan is dat 33% van de Duitsers haar niet meer ziet zitten als het boegbeeld van Duitsland. Of Merkel deze druk kan weerstaan is maar de vraag. De toestroom van vluchtelingen vanuit de Zuid-Europese landen, die via de Balkan, hun weg zoeken naar de rijke West-Europese landen lijkt onbeheersbaar geworden. De tijd en het klimaat werken niet in het voordeel. De winters op de Balkan zijn veel kouder en guurder dan in landen met een zeeklimaat. Ook in de Europese Raad (28 regeringsleiders) wordt verwijtend over haar gesproken in de wandelgangen. . De gigantische aanzuigkracht die Merkel in werking heeft gezet, met uitspraken als “Say it loud, say it clear, refugees are welcome here!”, stuit op veel verzet. In ieder geval in de Oost-Europese EU-lidstaten. Het is dan ook de vraag of ze met de Turken heeft gesproken namens de EU? De steun voor Merkel thuis en in Brussel is sterk afgenomen. Wij hebben de aanpak van de vluchtelingenstroom veel te lang voor ons uitgeschoven waardoor wij nu in een afhankelijke fase verkeren om te onderhandelen. In Europa is al langer sprake van verzet tegen toetreding van de Turken in de Europese Unie. Ik heb de bezwaren daartegen in het vorige blog al benoemd. Daar komt bij dat bij toetreding van de Turken, zij gelijk het grootste land worden van de 29 EU-lidstaten. Of we daar nou enthousiast over moeten zijn betwijfel ik zeer. Zou Wilders nu toch het gelijk aan zijn kant vinden? Turkije is bereid Europa de helpende hand te reiken maar wel onder voorwaarden als het visumbeleid, toetreding tot de EU en extra geld (meer dan de eerder genoemde €3 mrd). Eén dag later laat de Turkse premier weten dat om een vergoeding van Europa van €3,4 mrd gaat en dat jaarlijks die bijdrage aan de kosten voor de opvang in Turkije opnieuw wordt vastgesteld. Davutoglu heeft Merkel overvraagd, maar ze knikte dat ze het wel begreep. Hier toont zich het falende beleid van de Europese elite ten voeten uit. De vraag is of wij ons onderwerpen aan de eisen van de Turkse president? Is er nog een weg terug? Kan Europa de vluchtelingen, op zoek naar vrede en vrijheid, in de steek laten? Dat kan een aanzet zijn tot (burger)oorlogen, zeg ik met enige terughoudendheid. Het hele toneelstukje dat vorige week zondag in Ankara is opgevoerd door de Turken was uiterst vernederend voor Merkel en Europa. Duitsland en Europa zijn volledig afhankelijk van de medewerking van de Turken en daar maken ze optimaal gebruik van. De Turkse premier is zeker niet het toonbeeld van democratische gezindheid, hij is nu in de positie om van Merkel en de Europese Unie te eisen wat hij wil in ruil voor toezeggingen over de opvang van vluchtelingen. Erdogan zal maximaal willen profiteren van de zwakte van de Europese leiders. Maar een waarschuwing is ook op zijn plaats: let op Erdogan wat hij zegt en wat hij doet. Dat kunnen twee heel verschillende zaken zijn. Zo verlieten afgelopen weekend, terwijl Merkel overleg pleegde met de Turken, bijna dertig duizend vluchtelingen Turkije op weg naar de Balkan en de 'gevulde vleespotten' in West-Europa. Als we niet oppassen worden de poten onder onze stoelen gezaagd door Erdogan. We zien hier het failliet voltrekken van de Europese politieke elite. Door problemen niet op te lossen, dan wel halve maatregelen te nemen, dan wel zaken door te schuiven naar later (in de hoop dat problemen zich vanzelf oplossen), door onze politieke leiders, staan we nu met lege handen, waar grote humanitaire problemen moeten worden opgelost. Iedere dag weer zien wij op TV de omstandigheden waarin de vluchtelingen op de Balkan verkeren: families met kinderen die slapen in de open lucht, wegen die veranderd zijn in modderpoelen, gesloten grenzen. En wat doet Brussel om de situatie beheersbaar te maken? De gevolgen van oorlogen in het Midden Oosten komen op ons bordje te liggen en wie gaat die rekening betalen? Juncker heeft voor morgen een minitop georganiseerd voor een aantal direct bij de vluchtelingenstroom betrokken landen, waarvoor hij ook Tusk heeft uitgenodigd. Dat is wel enigermate vreemd want Tusk is de president van de Europese Raad. De EC heeft grote problemen met de uitvoering van het besluit van de Europese Raad om 160.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië over te nemen volgens de afgesproken quotering. Volgens de officiële cijfers zouden vanuit Italië al 86 asielzoekers naar Noord-Europa zijn gebracht: 38 naar Zweden en 48 naar Finland. Negen lidstaten hebben de EC laten weten klaar te staan voor op opnemen van 854 asielzoekers. En dan resteren er nog 14.900 vluchtelingen die moeten worden opgenomen. In Nederland hebben drie provincies, Flevoland, Limburg en Noord0-Brabant, aan Plasterk laten weten dat zij geen grootschalige opvang van vluchtelingen kunnen opnemen.

Twee politieke leiders lijken mij onbetrouwbaar in hun uitspraken. Eén van beiden heeft de laatste weken al in de scoop gestaan. Recep Tayyip Erdogan, de Turkse president en leider van de AK partij, wijst schuldigen aan van de aanslag op 10 oktober in Ankara, zonder daarvoor ook maar enig bewijs te leveren. Erdogan spreekt van een collectieve terreurdaad, waarvoor ISIS, Koerdische militanten en de Syrische geheime politie verantwoordelijk zouden zijn. De kans dat die drie groepen zouden hebben samengewerkt om een Koerdische demonstratie aan te vallen is nihil. Er vielen meer dan honderd doden. Het doelwit van de aanslag was een vredesmars met pro-Koerdische activisten, aanhangers van onder meer de Koerdische Partij voor Vrede en Democratie en de Democratische Volkspartij, die opriepen de strijd tussen de PKK en het Turkse leger te staken. De slachtoffers liepen mee in een mars waarmee ze wilden laten zien dat ze fel tegen het gewapende conflict zijn dat in het zuidoosten van het land woedt tussen het Turkse leger en strijders van de Koerdische arbeiderspartij PKK. Veel van de slachtoffers waren activisten van de pro-Koerdische HDP. Al vanaf het eerste moment na de aanslag werd de AK Partij genoemd als één van de mogelijke daders. De AK partij en Erdogan hebben er alle belang bij dat zij bij de verkiezingen op 1 november de absolute meerderheid halen en daarmee het beleid van Erdogan kunnen blijven uitvoeren. Bij de eerdere verkiezingen op 7 juni 2015 verloor de AKP de meerderheid doordat de pro-Koerdische partij HDP de kiesdrempel van 10% haalde. Het lukte daarna de AKP niet een coalitie te vormen onder hun eisen en voorwaarden. De aanslag zou angst moeten zaaien onder de politieke tegenstanders van de AKP om toch vooral niet op een oppositiepartij te gaan stemmen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu veroorzaakt op 21 oktober 2015 heel wat ophef met zijn uitspraken tijdens een toespraak voor het Zionist Congress in Jeruzalem. Zo zei hij dat Adolf Hitler de Joden aanvankelijk enkel wilde uitwijzen uit Europa en niet uitroeien, maar dat de moefti van Jeruzalem Hajj Amin al-Husseini de Nazileider had aangespoord om de Joden te 'verbranden'. Beiden ontmoetten elkaar in november 1941 in Berlijn. Verschillende Israëlische politici en historici verwerpen de beweringen van Netanyahu dat de moefti van Jeruzalem tijdens WO II Adolf Hitler heeft aanspoord om de Joden uit te roeien. Vanuit Palestijnse hoek klinkt het dat 'Netanyahu zijn Palestijnse buren blijkbaar zo hard haat dat hij de grootste oorlogsmisdadiger ooit vrijspreekt'. 'Dit is een gevaarlijke vertekening van de geschiedenis. Ik eis dat hij ze onmiddellijk rechtzet omdat ze de Holocaust, het nazisme en Hitlers aandeel in de ramp van ons volk minimaliseren.' De Palestijnse topdiplomaat Saeb Erekat secretaris-generaal van de PLO, verwoordt het zo: '21 oktober 2015 is een trieste dag in de geschiedenis nu blijkt dat de leider van de Israëlische regering zijn buren zo sterk haat dat hij bereid is om de grootste oorlogscrimineel ooit vrij te spreken voor de moord op zes miljoen Joden'. Het wordt de hoogste tijd dat de Amerikanen Netanyahu onder curatele gaan stellen en Israël en Palestina naar de toekomst gaan kijken en dat op basis van gelijkwaardigheid het conflict wordt opgelost.

De Russen twijfelen of de waarheidsvinding van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zoal die is gerapporteerd niet is gemanipuleerd om partijen uit de wind te houden en de schuld van de ramp met vlucht MH17 anderen in de schoenen te schuiven. De Russen zeggen dat ze willens en wetens door Nederland in een kwaad daglicht worden gezet omdat ze 'ongemakkelijke' vragen hebben gesteld. De Russen beschuldigen ons van 'desinformatie'. De Russen willen heropening van het onderzoek en als een volwaardige partner daaraan deelnemen. Dat is volgens Tjibbe Joustra, de voorzitter van de OVV, een onbespreekbare optie. Dat zou een optie kunnen zijn om het OVV op een dwaalspoor te zetten. Joustra wordt door de Russen partijdigheid verweten 'omdat in de rapportage nergens gerept wordt over schuldigen. Er staat nergens wiens troepen zich waar bevonden en de schuldigen zijn niet aangewezen.' Wel heeft het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld dat op de dag, 13 oktober 2015, van de presentatie van de rapporten van de OVV 'op ultimatieve toon' minister Lavrov aan de telefoon geëist. Die had daarvoor 'geen tijd'. Een ander verontrustend bericht komt van de Europa’s waakhond EASA die waarschuwt dat de kans op een nieuwe MH17-ramp in de wereldluchtvaart 15 maanden na 17 juli 2014 nog levensgroot aanwezig is. Daarom komt de EASA in maart volgend jaar met keiharde regels om veilige vliegroutes af te dwingen. Dat gebeurt volgens welingelichte bronnen in de luchtvaart op initiatief van Nederland, die als EU-voorzitter volgend jaar wil scoren met bindende afspraken om risico’s van luchtruim in conflictgebieden beter te beoordelen. „Op mondiaal niveau, zoals in VN-organisatie ICAO, zijn concrete maatregelen tot nu toe een wassen neus. Zo werkt de openbare website om dreigingsinformatie te delen totaal niet. Ook de discussies in de taskforce van brancheorganisatie IATA leveren nog bar weinig op”, luidt de kritiek.

Per ongeluk, heel toevallig, kwam ik op internet terecht op de Nederlandstalige site http://www.niburu.co, die een heel afwijkende interpretatie geeft over de ramp met vlucht MH17, waarbij de CIA betrokken zou zijn. Een andere visie op het OVV-rapport waar de huidige president van Oekraïne, Petro Porosjenko al vanaf 2006, de mol in de pels voor de Amerikanen was, die de staatsgreep uitvoerde waarmee de VS macht kreeg in Oekraïne. Terwijl ik een aantal artikelen op deze website las, rezen mij de haren te berge. Ik citeer hieruit, omdat hier een voorstelling van zaken wordt gegeven (dd 13 oktober 2015), waarbij die van Rusland maar soft zijn. “Iets wat wij al een tijdje schrijven, onvoorstelbaar is en wat allerlei alarmbellen zou moeten laten afgaan bij mensen is het feit dat Nederland die de leiding heeft van het onderzoek naar de ramp, nog nooit bij de regering van Kiev heeft aangeklopt om de gesprekken tussen de verkeersleiding en het Malaysia Airlines toestel op te vragen. Het is wederom Rusland die hier aandacht gaat vragen bij de Verenigde Naties: "Kiev should make public the records of communications between the Ukrainian air traffic control and the Malaysian Airlines flight 17 in the hours before it was shot down over Ukraine’s turbulent east, Russia’s UN envoy said." Het schijnt dat heel Nederland de giga versprekingsblunder van minister Frans Timmermans over een tot dan toe onbekend zuurstofkapje op het gezicht van een slachtoffer van de neergehaalde vlucht MH17, alweer is vergeten. Nederland maakte zich wel degelijk enkele dagen druk over deze gigantische verspreking van Frans Timmermans, waarbij de verregaande implicaties zo goed als genegeerd werden. Het betreft een vergelijkbare tactiek die werd gevolgd vlak na de ramp. Ook toen werd alle aandacht zoveel mogelijk geconcentreerd op het weghalen van de stoffelijke overschotten, het opzwepen van emoties en de nabestaanden. Deze tactiek werd zelfs zover doorgevoerd dat diegenen die kritische vragen durfden stellen omtrent de ware toedracht van de ramp al snel werden weggezet als “lijkenpikkers” en mensen “zonder enig respect”. Terwijl Timmermans medemensen ervan beticht lijken te beroven terwijl zij juist met veel respect trouwringen en andere belangrijke items voor de nabestaanden verzamelden. Een fout die meer gevolgen heeft dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Nederland maakte zich wel degelijk enkele dagen druk over deze gigantische verspreking van Frans Timmermans, maar eigenlijk alleen over wat dit betekende voor nabestaanden. Nee, dit zuurstofmasker kwam op het gezicht van deze passagier terecht omdat het vliegtuig niet uit elkaar spatte door een BUK raket, maar door kogels. Nadat het toestel was geraakt door één of meerdere salvo’s van een gevechtsvliegtuig met een 30 mm boordkanon viel de luchtdruk plotseling weg, maakte het vliegtuig een bocht naar links en werd het uiteindelijk door een “air to air” raket uit de lucht geschoten. Het gaat echter nog veel verder. Op 9 september jl werd door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OV het eerste rapport omtrent de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Internationaal werd dit verslag unaniem afgekraakt als het meest nietszeggende rapport dat ooit over een vliegramp is gepubliceerd. In het hele document komt het woord zuurstofmasker niet één keer voor. Terwijl het voor ieder onderzoek naar de oorzaak van een vliegramp van cruciaal belang is om te weten of er wel of niet door passagiers van een zuurstofmasker gebruik is gemaakt. Of zoals de LA Times zegt over het rapport: Nothing on the flight data or cockpit voice recorders indicated the crew or passengers took any action in response to the fatal impact. De rapportage impliceert dat het vliegtuig is getroffen door een raket en dat geen van de passagiers de tijd heeft gehad om ook maar iets te doen. Dat er met geen woord wordt gerept over het gevonden zuurstofmasker, hetzij tegen de mond gedrukt, hetzij om de nek van de passagier, bewijst dat het OVV rapport een leugen is: een gefabriceerd verhaal om de ware schuldigen buiten schot te houden. Wat zijn de werkelijke implicaties van de “verspreking” van Timmermans. Hij zegt dat hij spijt heeft van zijn uitspraken in de bewuste televisie-uitzending. De reden daarvoor ligt nogal anders dan dat hij wil laten voorkomen. Helaas voor Timmermans en zijn baas Rutte: de waarheid komt altijd boven tafel. De ware feiten over onze overheid, die willens en wetens meewerkt om een false flag operatie in de doofpot te houden. Het zuurstofmasker kwam op het gezicht van deze passagier terecht omdat het vliegtuig niet uit elkaar spatte door een BUK raket. Ooit zullen Rutte en Timmermans en anderen met hen worden aangeklaagd voor hun misdaden. Om daartoe te komen moet de bevolking toch wel een keer écht wakker worden en de feiten onder ogen komen. </citaat>

De Staat der Nederlanden gaat Propertize, de opvolger van SNS Property Finance, verkopen. Dijssel van Financiën heeft opdracht gegeven tot de verkoop. Propertize is sinds de afsplitsing van SNS Bank een zelfstandige vastgoedbeheerorganisatie. Het wordt ook wel een 'bad bank' genoemd, omdat de slechte vastgoedleningen van de in 2013 genationaliseerde bank en verzekeraar daar in zijn ondergebracht. Volgens de adviseurs van Dijssel kan de verkoop van Propertize een "aantrekkelijke opbrengst" opleveren. Dijssel stelt twee voorwaarden. De prijs moet redelijk zijn en de risico's voor de Staat (afgegeven garanties) mogen niet toenemen. Propertize meldde in juli bij het jaarverslag dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen en vastgoed vorig jaar was gedaald met €08 mln tot €4,9 mrd. Over het hele jaar 2014 was sprake van een verlies van €49 mln. Dat was in 2013 nog €823 mln. Hoe groot is het directe en hoe groot kan het indirecte verlies worden. “Een aantrekkelijke opbrengst” zegt mij helemaal niets. Hoe groot zijn de verliezen die de Staat al heeft genomen en hoe groot zijn de afgegeven garantie's? Dat Dijssel van zijn bad bank af wil deel ik met hem, maar ga dan wel, in een later stadium en met de billen bloot.

De Wereldbank verlaagt zijn verwachting voor de gemiddelde prijs van een vat ruwe olie dit jaar naar $52. In juli ging de geldschieter nog uit van $57. De bijstelling is het gevolg van een afkoelende wereldeconomie, de grote mondiale olievoorraden en de verwachting van een flink aanbod vanuit Iran zodra de sancties tegen dat land zijn opgeheven. De index van energieprijzen van de Wereldbank daalde in het derde kwartaal met 17% ten opzichte van het tweede kwartaal. Over heel 2015 zullen de energieprijzen naar verwachting gemiddeld 43% lager uitvallen dan vorig jaar. Exclusief energie waren grondstoffen 5% goedkoper dan in het tweede kwartaal. Hier wordt een afname van 14% voorzien over het hele jaar. Iran kan binnen enkele maanden zijn productie met 500.000 à 700.000 vaten per dag opkrikken, waarmee het niveau van 3,6 miljoen vaten per dag van voor de sancties binnen bereik komt. Dit is slecht nieuws voor de EU en vooral de ECB want een lagere olieprijs stimuleert een deflatoire prijsontwikkeling, wereldwijd.

DFT: Iran rekent er op dat de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) zijn productieplafond handhaaft ondanks de lage olieprijs. Iran, dat zelf tot het oliekartel behoort, riep andere leden desondanks op minder van het zwarte goud te pompen zodat de prijs kan oplopen tot $70 à $80. ,,Niemand is gelukkig bij het huidige prijsniveau'', zei de Iraanse olieminister Bijan Namdar Zanganeh. ,,OPEC moet overwegen de markt beheersbaar te maken door de productie te verlagen omdat de prijs bij de huidige overproductie onder druk zal blijven''. Iran maakt zich op om zijn eigen productie flink op te voeren zodra de westerse sancties tegen het land zijn opgeheven. ,,Daar vragen we aan niemand toestemming voor''. OPEC produceert al zestien maanden op rij meer dan het plafond van 30 miljoen vaten per dag dat op papier geldt. Daarmee wilde het kartel de productie in de VS, die al maanden op het hoogste niveau in decennia ligt, indammen.

Er zijn zorgen over de wereldwijde groei die de boventoon blijven voeren. Beleggers moeten alert blijven op valutaschommelingen met name bij de munten van de opkomende landen die naar verwachting zwak en volatiel zullen blijven vanwege de onzekerheid over het economische klimaat. Dat zegt Alan Cauberghs, fixed income-specialist bij Schroders. Volgens Cauberghs hebben beleggers in de afgelopen zomer een grillig verloop van de financiële markten voor de kiezen gekregen mede in reactie op de onverwachtse stap van China om de eigen munt te verzwakken. Hij wijst erop dat de rust in de Aziatische markten enigszins is teruggekeerd doordat de FED vorige maand het rentetarief ongewijzigd hield en waarschijnlijk tot minimaal december zal wachten met een eerste rentestap. Op korte termijn voorziet Cauberghs dat de vrees over een stagnatie van de wereldwijde economische groei boven de markt blijven hangen, totdat er meer duidelijkheid is over de impact van de monetaire beleidsmaatregelen om een terugval in de economie te keren. Met andere woorden: er is geen duidelijkheid over de gevolgen van renteverhogingen van de reserve-valuta's met betrekking tot de omvang van de wereldhandel. De FED is erg terughoudend met ook maar de kleinste verhoging van het dollar-disconto.

Hoewel de werkloosheid in de VS op een meerjarig dieptepunt staat en de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft aantrekken durft de Amerikaanse centrale bank (FED) het nog steeds niet aan om het zeer ruimhartige monetaire beleid te verkrappen, waardoor een structureel lagere groei van de economie en een aanhoudende lage inflatie, zoals in Japan, in het verschiet ligt. Dat stelt Iain Stewart, fondsbeheerder bij Newton, een boutique van BNY Mellon. Volgens Stewart is de focus van de FED met de huidige extreme stimulering geheel gericht op het mandaat van lage werkloosheid en beheerste inflatie, maar heeft de verkrappende arbeidsmarkt vooralsnog niet de inflatie aangejaagd. Hij wijst er op dat een vertraging in de reële economie juist een teken is voor de FED dat de rente nog langer laag moet blijven. Stewart benadrukt daarnaast dat Amerikaanse beleggers er nauwelijks bij stilstaan dat de voortdurende lage rente negatieve neveneffecten tot gevolg heeft, zoals het overeind houden van inefficiënte zombiebedrijven en een explosie van capaciteit. Hij acht de kans groot dat de FED uiteindelijk de geldpersen op nog hogere toeren moet gaan laten draaien. De fondsbeheerder bij Newton meent dat de huidige trends voornamelijk structureel van aard zijn, waarmee het langdurig toepassen van een ultra-ruim monetaire beleid zal gaan leiden tot verstoring van de markt- en prijsvorming.

DFT: Internationale staalproductie neemt verder af. De wereldwijde staalproductie is afgelopen maand met 3,7% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte de brancheorganisatie World Steel Association (WSA) bekend. De totale productie van de 66 aangesloten landen kwam uit op 131 miljoen ton staal. De staalproductie lag in september voor de zevende achtereenvolgende maand lager dan een jaar eerder. In augustus nam de productie met 3% af. In China, de grootste staalproducent ter wereld, zakte de productie vorige maand met 3% naar 66,1 miljoen ton. Andere grote staallanden als Duitsland, Japan, de VS, Frankrijk, Italië, India, Rusland, Turkije en Brazilië leverden eveneens minder staal. Alleen in Spanje en Oekraïne werd een toename gemeten. De Indiase staalproducent Tata Steel schrapt circa 1200 banen in Groot-Brittannië. Dat maakte de eigenaar van de Hoogovens in IJmuiden bekend. Het sluit onder meer een fabriek in Scunthorpe en stopt met de productie van staalplaten. Geruchten over een banenreductie deden eerder al de ronde. Tata kampt naar eigen zeggen met een verslechtering van de marktomstandigheden. Die worden volgens het bedrijf veroorzaakt door een "stortvloed" aan goedkope import, vooral uit China, een sterk pond en hoge kosten voor elektriciteit. Het merendeel van de banen wordt geschrapt in Scunthorpe, waar 900 banen verdwijnen. Daarnaast komen in Schotland 270 man op straat te staan.

Navigatiedienstverlener TomTom haalde in het derde kwartaal 70% minder winst dan een jaar eerder, vooral als gevolg van de afzwakkende euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het bedrijf geeft aan dat de dure dollar in het vierde kwartaal opnieuw een knelpunt zal vormen. De winst- en omzetprognoses voor dit jaar blijven evenwel overeind. De nettowinst daalde van €5,7 mln naar €1,8 mln. De dure dollar en in mindere mate het sterke Britse pond resulteerden in een daling van de winstmarge van 57% naar 53%.

Economische hervormingen en de aanpak van corruptie zijn de voornaamste taken voor Oekraïne. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Duitse industrie staat klaar om te investeren in het land, maar dan moet wel aan de opgelegde voorwaarden worden voldaan. Volgens Merkel moet de invloed van oligarchen worden beperkt. Olichargen zijn personen die met enkele anderen macht uitoefenen en die aanwenden ten eigen bate. Ook pleitte ze naast het terugdringen van corruptie ook voor meer transparantie. Ze deed haar uitspraken voorafgaand aan een Duits-Oekraïense conferentie in Berlijn die deze week van start gaat. In Nederland wordt begin volgend jaar via een referendum gestemd over een nieuw verdrag met Oekraïne. Dat moet de economische en politieke banden versterken en kan leiden tot een vrijhandelsakkoord. Met het verdrag gaat Oekraïne ook verplichtingen aan om de rechtsstaat te ontwikkelen. Merkel verwacht niet dat de levering van aardgas door Rusland aan Oekraïne, vanwege de spanningen tussen de landen en de sancties tegen Rusland, in het gedrang komt. Eerder zei ze al een "sprankje hoop" te hebben voor een politieke oplossing voor de crisis in Oekraïne. De Europese Unie en de Verenigde Staten legden de Russen sancties op na annexatie van de Krim. Merkel benadrukte dat wordt vastgehouden aan de sancties zolang Rusland het onlangs in Minsk bereikte akkoord niet nakomt. Merkel kan wel positieve verwachtingen hebben over de voortgang van de Russische gaslevering aan Oekraïne, maar Poetin heeft daarover wel de sleutel in handen. Ik vraag me af of de Krim nu wel zo belangrijk is voor strafmaatregelen in relatie tot wat de Amerikanen hebben gedaan en nog doen met de schending van mensenrechten in Guantanamo Bay. De Krim was een deel van Rusland tijdens de Sovjet Unie. Tijdens het bewind van Chroesjtjov werd de Krim in 1954 aan de Oerkraïense Socialistische Sovjetrepubliek cadeau gedaan zogenaamd als een gebaar van vriendschap tussen het Russische en het Oekraïense volk. De meer dan twee miljoen inwoners zijn daar nooit in gekend. Op 16 maart 2014 werd, zonder aanwezigheid van internationaal erkende waarnemers, een referendum gehouden over de aansluiting van de Autonome Republiek Krim bij Rusland. De autoriteiten van de Krim verklaarden dat de grote meerderheid van de bevolking voor aansluiting bij Rusland stemde. Oekraïne, de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten erkenden dit referendum niet, omdat zij voorafgaande onderhandelingen met Oekraïne nodig achten en omdat de Russische militaire aanwezigheid de vrijheid van de stemming zou verstoren. Op 18 maart 2014 werd de aansluiting van de Krim bij de Russische Federatie bekendgemaakt.  Het gebied werd omgevormd tot het Federaal District Krim. Op 20 maart keurde de Doema de betreffende wetten goed door het ondertekenen ervan door president Vladimir Poetin. Een dag later werd juridisch de aansluiting afgerond. Dit wordt buiten Rusland alleen erkend door Wit Rusland.

Goed nieuws uit China, althans de Chinese economie is in het derde kwartaal iets minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal. De terugval was echter minder sterk dan verwacht. 's Werelds op een na grootste economie groeide vorig kwartaal met 6,9% ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de groei 7%. De meevallende groei werd vooral toegeschreven aan gunstige ontwikkelingen in de dienstensectoren van het land. Samen met de aanhoudende groei van de consumptie compenseerden die de afzwakkende vooruitgang van de industrie en de export. De groei van de Chinese economie is, ondanks de kleine meevaller, afgezwakt tot het laagste peil sinds de eerste drie maanden van 2009. Het officiële doel van een groei van 7% in heel 2015 blijft er wel mee binnen handbereik. Die expansie zou de kleinste zijn sinds 1990. Het afgelopen jaar heeft de Chinese overheid meerdere keren de rente verlaagd in een poging de economische groei te stimuleren. Daarnaast werden investeringen in infrastructuur stevig opgevoerd. Maar beleggers twijfelen aan deze meevallende groeicijfers. Ze hebben zo hun twijfels over de betrouwbaarheid ervan. In de markt is er scepsis over. De centrale bank van China verlaagt het belangrijkste rentetarief in 's werelds op een na grootste economie voor de zesde keer sinds november. Ditmaal ging het tarief van 4,6% naar 4,35%. Ook de rente die banken krijgen op hun deposito's bij de People's Bank of China werd neerwaarts bijgesteld, van 1,75% naar 1,5%. Verder worden de kapitaaleisen voor banken versoepeld, zodat zij makkelijker geld kunnen uitlenen. De maatregelen gaan morgen in.

ABN Amro heeft een schikking getroffen met Vestia. De bank betaalt de woningcorporatie €55 mln voor de afwikkeling van alle tussen Vestia en ABN AMRO gesloten derivatentransacties. De woningcorporatie die een paar jaar terug bijna ten onder ging, dreigde eerder met een rechtszaak omdat ze bepaalde correspondentie en documenten wilde inzien over door de bank verstrekte risicovolle financiële producten. Vestia, een van de grootste corporaties van ons land, kwam in 2012 in de problemen door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Het bedrijf ging voor ruwweg €2.000 mln het schip in. Vestia zocht informatie om eventuele claims te onderbouwen. ABN AMRO weigerde de documenten echter te verstrekken. Het bestuur van Vestia is tevreden met het resultaat. Het noemt 55 miljoen euro ,,een fors bedrag", dat zal bijdragen aan het ,,duurzaam financieel herstel" van Vestia. Volgens een woordvoerder van Vestia is het niet uitgesloten dat de corporatie bij meerdere banken claims gaat indienen. Eerder werd al bekend dat alle circa vierhonderd derivatencontracten van Vestia opnieuw tegen het licht worden gehouden. ,,Vestia voelt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om schade te verhalen op diegenen die naar de mening van de corporatie direct of indirect hebben bijgedragen aan dit derivatendebacle." Toen ik dit bericht las, voelde ik twijfels opkomen. Het bestuur noemt het schadevergoeding van €55 mln 'een fors bedrag'. Dat kan ik slechts beoordelen als wordt aangegeven hoe groot de verwijtbare verliezen zijn van de met ABN Amro gesloten rentederivaten. €55 mln is slechts 2,75% van de totaal geleden schade en in welke verhouding staat dat tot de geleden verliezen uit de ABN Amro derivaten? ABN AMRO heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De toezichthouder kan hierdoor niet goed beoordelen in hoeverre de bank de wet- en regelgeving heeft nageleefd. De AFM heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de dienstverlening, bij ABN AMRO zijn vijf cliëntdossiers opgevraagd. In vier van die dossiers heeft de bank onvoldoende gegevens bijgehouden. 6ABN AMRO laat weten de eigen ontoereikendheid te betreuren. De bank, die binnenkort weer terugkeert op de beurs, zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Zo zijn de verantwoordelijkheden en processen opnieuw besproken en is voorlichtingsmateriaal tegen het licht gehouden.

Vorige week meldde ik al dat de zakenbank Goldman Sachs tegenvallende resultaten meldde over het derde kwartaal. Ook de Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in het derde kwartaal zijn nettowinst met 40% zien dalen. Vooral de inkomsten uit de obligatiehandel vielen tegen, terwijl er verlies werd geleden op investeringen in private equity in Azië. Morgan Stanley meldt een nettowinst van $1 mrd (€883 mln) over het derde kwartaal, tegen $1,6 mrd een jaar eerder. Met de mindere prestaties bij de handel in obligaties voegt Morgan Stanley zich bij concurrenten JPMorgan Chase en Goldman Sachs. Die presenteerden vergelijkbare resultaten.

Een gunstig bericht voor de Nederlandse economie. De stemming onder consumenten is in oktober aanzienlijk verbeterd ten opzichte van september en gestegen tot het hoogste niveau in ruim 8 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het consumentenvertrouwen steeg 3 punten en komt uit op 8, aldus het CBS. De toename komt vooral doordat consumenten positiever zijn over het economisch klimaat. De koopbereidheid van consumenten verbetert ook omdat ….. zij meer ijs en frisdrank kochten dan in dezelfde periode in 2014 doordat het in augustus warmer was dan vorig jaar. Ook aan zaken in de categorie overige goederen, zoals motorbrandstoffen, werd fors meer uitgegeven. Met 8 ligt het consumentenvertrouwen in oktober boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit op 27. Het dieptepunt werd met min 44 bereikt in februari 2013. Het oordeel over de economie verbeterde dus in oktober. Dat komt omdat consumenten positiever zijn geworden over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden. Het oordeel over de ontwikkeling van de economische situatie in de komende 12 maanden is echter minder positief, aldus het CBS. De koopbereidheid nam in oktober licht toe. De deelindicator steeg 2 punten en komt uit op 0. Het aantal optimisten en pessimisten houdt elkaar daarbij in evenwicht. Terwijl het oordeel over de eigen financiële situatie nauwelijks veranderde, vinden consumenten de tijd veel gunstiger voor het doen van grote aankopen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Met dit soort informatie kun je alle kanten uit. Het consumentenvertrouwen steeg doordat mensen meer ijs en frisdrank dronken en de koopbereidheid staat nog niet in de plus.

Positief nieuws uit Griekenland: De Griekse economie krimpt dit jaar veel minder sterk dan verwacht. Ambtenaren ramen deze nu op 1,4%, waar tijdens het dieptepunt van de crisis een terugval van 2,3% werd voorzien. Volgens bronnen zijn de internationale geldschieters van Griekenland het eens met de nieuwe raming. De doelstelling om de economische neergang volgend jaar terug te dringen naar 1,3%, zoals eerder dit jaar werd afgesproken, blijft staan. Deze ontwikkeling moet zichtbaar worden in de werkeloosheidscijfers. We wachten af.

Rutte en Dijssel hebben altijd ontkend dat Nederland een belastingparadijs zou zijn voor multinationals. De EC heeft al eerder laten weten dat zij onderzoek zouden gaan instellen naar verborgen staatssteun in de vorm van belastingtoezeggingen ('rulings') aan bedrijven uit vijftien landen. Daaronder bevinden zich België, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen Letland en Frankrijk. In december vroeg de Commissie al aan alle EU-landen om een uitleg van hun rulingpraktijk. De landen moesten 'een substantieel aantal' individuele belastingrulings naar Brussel opsturen voor nader onderzoek. Al enige tijd lagen de dossiers van de Amerikaanse koffieketen Starbucks, computermaker Apple, postorderbedrijf Amazon en de financieringsmaatschappij van Fiat in Brussel op tafel. Deze week maakte EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bekend dat de deal tussen de Nederlandse Belastingdienst en Starbucks niet door de beugel kan. Nederland moet minimaal €21 mln aan illegale staatssteun terugvorderen bij het bedrijf, maar krijgt geen boete. De Nederlandse fiscus moet aan de hand van recente cijfers bepalen hoe hoog het bedrag precies uitpakt. "Alle ondernemingen, groot en klein, multinationals en andere, moeten billijk belastingen betalen", aldus Margrethe Vestager. Het gaat om een speciaal ontworpen constructie van het ministerie van Financiën waarbij Starbucks jarenlang royalty's voor een recept voor het roosteren van koffie overmaakten naar een brievenbusfirma in Engeland. Die jaarlijkse royalty's waren (volgens Brussel "zeer hoog") bijna net zo hoog als de winst in Nederland. De royalty's werden voor de fiscus van de winst afgetrokken, waardoor Starbucks jarenlang nauwelijks belasting betaalde in Nederland. Vestager oordeelt dat het betalen van die royalty's vooral was bedoeld om winst weg te sluizen en dat mag niet. Brussel vindt dat een "kunstmatige verlaging" en spreekt van "ten onrechte schuiven met winsten". Naast de royaltytruc heeft Starbucks ook belasting ontweken door te manipuleren met de prijs voor de inkoop van koffiebonen. "Fiscale afspraken die de belastingdruk van een onderneming kunstmatig laag houden, stroken niet met de EU-staatssteunregels. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zei eerder dat hij erop vertrouwde dat onderzoek zou uitwijzen dat er geen sprake was van staatssteun. Willem Vermeend en Rick van der Ploeg Volgens economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg blijkt uit de Starbucks-zaak dat Brussel via een omweg de zeggenschap over onze vennootschapsbelasting heeft overgenomen. Eurocommissaris Vestager kan de belastingheffing van alle internationale bedrijven in alle Europese landen controleren. Landen verliezen daardoor hun fiscale soevereiniteit. Volgens de economen heeft Vestager bovendien de economie van Nederland een zware slag toegebracht. De Deense EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft deze week de Nederlandse economie zwaar beschadigd. Op een speciale persconferentie maakte zij bekend dat de Nederlandse Belastingdienst de Amerikaanse koffieketen Starbucks een te lage aanslag voor de vennootschapsbelasting heeft opgelegd. Op basis van internationaal omstreden berekeningen van haar Europese ambtenaren zou de koffiegigant een voordeel hebben genoten van €20 miljoen tot €30 miljoen. Dit bedrag moet volgens Vestager aangemerkt worden als verboden staatssteun die Nederland bij Starbucks moet terughalen. Binnen de EU is het gebruikelijk dat een dergelijke zaak binnenskamers wordt opgelost. Daarom lijkt het erop dat Vestager zichzelf ten koste van ons land politiek op de kaart wil zetten. Dat maakte ze zelf duidelijk door haar opmerking dat Nederland zich moet schamen. Ook Luxemburg kreeg van haar een tik op de vingers. Ik deel de mening van de beide socialistische economen niet. Een aantal landen profileren zich als belastingparadijzen, waar op een 'zogenaamde legale wijze' belastingen kunnen worden ontweken. Grote spelers op dit veld zijn Luxemburg, Ierland en Nederland, die daarin samenwerken. Het kan en mag niet zo zijn dat multinationales, via fiscale juristen, gespecialiseerde banken en trustmaatschappijen, een act opvoeren waardoor niet de belasting wordt betaald waar het wordt verdiend. De dupe ervan zijn de Afrikaanse landen en Griekenland en internationaal werkende bedrijven profiteren daarvan. Nederland is een 'big player' op belastingontwijking. Waarom moet ik wel belasting betalen en kunnen multinationals dat ontwijken?

DFT: "Het kabinet is verbaasd over het besluit van de Europese Commissie dat Starbucks staatssteun zou hebben gekregen." Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laten weten. Het kabinet gaat het besluit bestuderen en binnen enkele weken de Tweede Kamer informeren over de vervolgstappen, aldus Wiebes. Het wordt niet uitgesloten dat den Haag in beroep gaat tegen de beslissing bij het Europese Hof van Justitie, omdat het verdragende gevolgen kan hebben voor de trustkantoren op de Zuidas, de 20.000 doelvennootschappen, waarvan er 7.500 de status hebben van Bijzondere Financiële Instelling en de daar werkende hoog opgeleide specialisten. Als de stelling van de EC van staatssteun bij de toepassing van belastingontwijking zal dat grote schade opleveren voor het imago van Nederland en andere Europese belastingparadijzen als een betrouwbare partner in de financiële wereld. Volgens Wiebes zijn de geldende internationale regels toegepast bij de afspraken die de fiscus heeft gemaakt met Starbucks. Wiebes wijst erop dat Brussel eerder heeft geoordeeld dat Nederland "een robuust en gedegen" systeem heeft van belastingafspraken met multinationals, de zogeheten taxrulings. In de deal met Starbucks worden belastingen geïnd over de winst die het bedrijf maakt met het branden van koffiebonen in Nederland. Maar omdat de intellectuele eigendomsrechten van Starbucks niet in Nederland zitten, worden de royalty's voor het gebruik ervan niet in Nederland belast. Volgens Wiebes is dat allemaal in lijn met richtlijnen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. "De methode die Nederland in het dossier Starbucks Manufacturing heeft gebruikt, is internationaal erkend en leidt ertoe dat binnen het Starbucks-concern dezelfde prijzen worden gehanteerd als tussen onafhankelijke partijen", aldus Wiebes. De oppositiepartijen SP en GroenLinks zijn tegen de taksdeals, maar ook D66 en regeringspartij de PvdA eisen nu uitleg van Wiebes. "Wij zijn erg geschrokken van de uitspraak van de EC", zegt PvdA-Kamerlid Ed Groot. "Wiebes zegt dat alle regels zijn nageleefd, maar wij zijn daar niet bij voorbaat van overtuigd." Voor Groot is het onacceptabel als multinationals hun belastingplichten ontlopen terwijl burgers en het midden- en kleinbedrijf wel gewoon belasting moeten betalen. Dan moet de wet worden aangepast, vindt Groot. De VVD is verrast door de uitspraak van de commissie. "Als de afspraak fout is, is die fout. Maar laten we nu niet doen alsof alle afspraken met de Belastingdienst verkeerd zijn. Afspraken zijn voor het belang voor ons vestigingsklimaat, dus banen. Alle landen maken ze. Uit de stukken van de OESO blijkt dat Nederland een stevig belastingstelsel heeft dat juist misbruik aanpakt", zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus. Oppositiepartijen SP en GroenLinks willen dat het kabinet stopt met de zogeheten taxrulings. "Blijkbaar is de deal tussen multinational Starbucks en de Belastingdienst niet zo zuiver als staatssecretaris Wiebes ons altijd heeft willen doen geloven. Het heeft er alle schijn van dat Nederland een oogje dichtknijpt bij het ontwijken van belasting door het internationale grootbedrijf", zegt SP-Kamerlid Arnold Merkies. GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff noemt het onacceptabel dat de deal niet wettig blijkt te zijn. "De deur wagenwijd openen voor belastingontwijkende multinationals zoals Starbucks – dat is de wereld op z'n kop." Steven van Weyenberg (D66) spreekt van een stevige veroordeling door de Europese Commissie. "Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is belangrijk, maar Nederland moet zich natuurlijk wel aan de regels houden. De staatssecretaris heeft nu heel wat uit te leggen."

Opnieuw is Dijssel op de vingers getikt omdat uit een nacalculatie van BTW-afdrachten en het bruto nationaal inkomen in de periode 2011-2014 door Brussel blijkt dat 16 landen een te lage voorheffing hebben betaald. De andere 12 landen krijgen van Brussel geld terug. Nederland heeft vorig jaar al €643 mln betaald en daar komt dit jaar €446 bij. Wij zijn met Bulgarije, Ierland en Luxemburg de grootste bijbetalers.

AkzoNobel heeft afgelopen kwartaal opnieuw de vruchten geplukt van zijn bezuinigingsoperaties. De winst steeg aanzienlijk, bij een omzet die iets hoger was dan in het derde kwartaal van 2014. Akzo zag de omzet vorig kwartaal met 2% stijgen, naar €3,8 mrd. De operationele winst ging met 30% omhoog naar €436 mln. De nettowinst trok met 39% aan naar €285 mln. Het concern wist afgelopen kwartaal ,,ondanks moeilijke marktomstandigheden'' de winstgevendheid van al zijn onderdelen te verbeteren. Akzo ligt daardoor naar eigen zeggen op koers om de doelen voor 2015 te halen. Teleurstellend is de uitspraak dat de multinational nog altijd geen tekenen van herstel in Europa ziet, terwijl de ontwikkelingen in opkomende markten als Brazilië, China en Rusland zwak blijven. In Noord-Amerika ziet de verfgigant onveranderd een positieve trend. Akzo biedt aandeelhouders een interimdividend van €0,35 per aandeel. Dat is 6% meer dan een jaar eerder.

FNV-voorzitter Ton Heerts haalt ongemeen hard uit naar het kabinet. Hij verwijt premier Rutte hofleverancier te zijn van de WW en de bijstand. "De overheid levert de grootste aanvoer naar de werkloosheid en de bijstand als gevolg van de ingezette bezuinigingspolitiek". De FNV-voorzitter verwees onder meer naar de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Volgens hem betalen steeds meer ouderen thuiszorgmedewerkers zwart om de wegbezuinigde huishoudelijke klusjes te doen. Ondanks de positieve geluiden in de Troonrede stokt de daling van de werkloosheid. Nog altijd zijn er 607.000 werklozen in Nederland. Volgens het CBS is het aantal banen in de gezondheidszorg tussen 2012 en 2014 afgenomen met 50.000. Onder meer vanwege de bezuinigingen is de verhouding met het kabinet 'meer dan stroef', zegt Heerts. Hij stond uitgebreid stil bij het conflict over de versobering van het ambtenarenpensioen. "Het kabinet heeft ontzettend dom gehandeld door de grootste bond buitenspel te zetten." Volgens de vakbondsleider was de gesloten deal tussen het kabinet (minister Plasterk) en drie kleinere bonden 'verre van democratisch'. Heerts zei dat er slechts 'tientallen mensen' bij betrokken waren. Gisteren maakte de FNV bekend dat 84% van de deelnemers in het ABP-pensioen tegen de loondeal is. Eind juli sloot minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) een akkoord met CNV, Ambtenarencentrale en CMHF. Het pensioen stapt over van loonindexatie op prijsindexatie. Het premievoordeel voor de overheidswerkgevers wordt doorgesluisd naar de ambtenaren die over twee jaar tijd 5,05% meer loon en eenmalig €500 krijgen. Komende dinsdag doet de rechter uitspraak in een hoger beroep van de FNV tegen deze deal. Volgens de bond is er geen open reëel overleg geweest, louter informele gesprekken. "Rutte, Asscher en Plasterk zijn onbehoorlijk en onbeschoft met FNV omgegaan", zei Heerts op BNR.

Door slechte beleggingsresultaten zijn de Nederlandse pensioenfondsen het afgelopen half jaar €140 mrd aan pensioenvermogen kwijtgeraakt. Volgens een eigen onderzoek van RTL Z is het totale vermogen van de fondsen gedaald van een recordhoogte van €1400 mrd tot circa €1260 mrd. Dat is een daling van 10% in een half jaar tijd. De fondsen zeiden zelf eerder ook al dat hun beleggingsresultaten erg tegenvallen. Dit komt doordat het de laatste maanden erg onstuimig is op de beurzen. De portefeuilles van de fondsen werden hard geraakt door een combinatie van forse correcties op de obligatiemarkten, onzekerheid over het rentebeleid, angst voor een 'Grexit' en de haperende groei van de Chinese economie. Uit de berekeningen van RTL Z blijkt onder meer dat ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, in zes maanden tijd maar liefst €28 mrd verloor op de beurs. Bij zorgfonds PFZW liep het vermogen met ruim €16 mrd terug. De meeste fondsen hebben te maken met een verslechterde financiële positie. Dit komt ook door de lage rente, waardoor zij hun toekomstige verplichtingen hoger moeten waarderen. De fondsen beslissen de komende weken of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen ze willen nemen om hun buffers de komende jaren aan te vullen. De Pensioenfederatie voorspelde eerder deze maand dat een en ander de komende jaren nog vrijwel nergens zal leiden tot verlaging van de pensioenen. Maar voor miljoenen deelnemers raakt een verhoging van de pensioenen (indexering) wel steeds verder uit beeld, aldus de koepelorganisatie. Deze vermogensval raakt ook pensioenfondsen in Duitsland. Zo maakte ThyssenKrupp bekend dat de pensioenreserves in het eerste halfjaar met €1,2 mrd moesten worden verhoogd.

Op de financiële markten werd, met meer dan de gebruikelijke interesse, uitgekeken naar de toelichting op het rentebesluit van de ECB afgelopen donderdag. Het disconto staat al sinds september 2014 ongewijzigd op het historisch lage niveau van 0,05%. De vraag was of de ECB zou reageren op de verkrapping van de liquiditeit in de eurozone. Draghi: het gigantische opkoopprogramma voor obligaties dat de Europese Centrale Bank momenteel uitvoert, kan ook langer doorlopen dan tot en met september 2016, als dat nodig zou zijn. In elk geval wil de ECB een duidelijke verbetering zien in het inflatiepeil in de 19 eurolanden voordat het programma gestaakt wordt. Draghi hield ook de mogelijkheid open om in de komende maanden met extra stimulering te komen. Ik vraag mij of dat uit de koker van Goldman Sachs komt? Draghi voert een monetair model uit, dat niet de resultaten oplevert, die hij ervan had verwacht. Ik vrees dat de Goldman Sachs doctrine voorschrijft dat ook als de ingeschatte ontwikkelingen uitblijven, het model versterkt wordt uitgevoerd. Het resultaat van zoveel kortzichtigheid kan leiden tot 'het steken van de kop in de strop'. Alleen al het achterblijven van de wereldhandel door tegenvallende prestaties van de opkomende economieën zou moeten leiden tot herbezinning. Onder alle omstandigheden moet worden voorkomen dat de eurozone 'het kind van de rekening' wordt. "Als het nodig is, kan en wil de ECB ingrijpen met alle instrumenten die ons ter beschikking staan". De euro verzwakte tegenover de dollar naar 1,10 als reactie op de woorden van Draghi. De aandelenbeurzen veerden juist enigermate op. De ECB-president toonde zich voorzichtig over de economische vooruitzichten voor de eurozone. "De risico's blijven aan de onderkant", aldus Draghi, die vooral wees op de risico's die de vertraging in opkomende markten met zich meebrengt. De ECB koopt nu al maandelijks voor €60 miljard aan obligaties op. Op die manier hoop de centrale bank de kredietverlening aan bedrijven een zwengel te geven en bovendien ook de inflatie aan te jagen. De geldontwaarding in de eurozone is nog steeds een straatlengte verwijderd van het inflatiedoel van 'iets minder dan 2%' dat de ECB nastreeft. En daarnaast laten de economische cijfers her en der een verzwakking zien. Extra stimulering zou dus welkom zijn. In feite zijn het nu de overheden die aan bod zijn met stimuleringsplannen voor de economieën. De twijfels over het resultaat van het monetaire beleid van de ECB worden luider. De bijwerkingen van het ruimgeld beleid komen steeds meer bovendrijven en dan hebben we pas 7 maanden de rug en hebben we nog 11 maanden te gaan. Zijn we op weg naar negatieve rentes? Wordt het niet de hoogste tijd dat Draghi tussentijds verantwoording moet afleggen over zijn risicovol beleid? Zijn er nog positieve signalen of ligt het proces stil? In juni 2011 werd hij door de Europese leiders benoemd tot de nieuwe president van de directie van de Europese Centrale Bank. Hij was de gouverneur van de Italiaanse centrale bank en had daarvoor van 2002 tot 2005 de leerschool van Goldman Sachs doorlopen als vicepresident voor de afdeling Europa. Bij zijn eerste optreden voor de ECB, op 3 november 2011, verraste hij de markt door de rente te verlagen. Op welke overwegingen zet Draghi zijn monetaire beleid van extreem lage rentes en het 24/7 laten draaien van de geldpersen, door. Het kan en mag niet zo zijn dat hij het ingezette beleid voortzet omdat er geen andere opties meer voorhanden zijn. Mijn vertrouwen in het monetaire beleid van Draghi is gezakt naar een dieptepunt. De aandelen- en obligatiekoersen stijgen naar nieuwe toppen, maar de inflatie is gedaald naar -0,3% en de economische groei blijft achter, ook als gevolg van de zwakte van de wereldhandel. Van mij mag Draghi consequenties trekken uit het tot dusverre mislukte monetaire beleid. Het gemiddelde begrotingstekort van de 19 eurolanden is in 2014 gedaald van 3% naar 2,6%. De staatsschulden bedroegen gemiddeld 92,1%, dat is een stijging van 1%. De EMU-schuld mag maar 60% bbp bedragen. De zwakste Eurolanden die het EMU-saldo van 3% niet haalden zijn: Cyprus (-8,9%), Portugal (-7,2%), Spanje (-5,9%), Slovenië (-5%), Ierland (-3,9%), Frankrijk (-3,9%), Griekenland (-3,6%) en België (-3,1%). De knapste koppen uit de klas zijn Denemarken (wel EU-lidstaat; geen Euroland) (+1,5%), Luxemburg (+1,4%), Estland (+0,7%) en Duitsland (+0,3%). Lande met een veel te hoge staatsschuld zijn Griekenland met 178% bbp, Italië met 132% bbp, Portugal, Cyprus, Ierland en België met 106% bbp. De Nederlandse staatsschuld bedroeg vorig jaar €450 mrd, dat is 67,1% bbp. Daarbij is meegenomen dat schulden gemaakt door de lagere overheid, die niet in de markt zijn gefinancierd maar bij de Staat (schatkist), ad €11,6 mrd niet hoeven te worden meegeteld. Dat is een meevaller van 1,7% bbp.

De koning en zijn echtgenote gaan met 150 bedrijven op handelsmissie naar China met als doel: zaken doen met de een-na-grootste economie ter wereld. Maar hoe aantrekkelijk is China nog, nu de groeicijfers tegenvallen en de Chinese overheid het buitenlandse ondernemers steeds moeilijker maakt. Nieuwsuur vroeg aan Nederlandse bedrijven of hun visie op China is veranderd nu de tijden van gouden bergen voorbij lijken te zijn. Dat was nog niet zo gemakkelijk. Veel bedrijven gaven aan het steeds lastiger te vinden in China. Sommigen besloten zelfs te vertrekken uit het land. Maar slechts een paar bedrijven wilden reageren. DSM: de groei vlakt af. Multinationals als Philips en AkzoNobel houden de situatie in China nauwlettend in de gaten. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers afgelopen zomer zei de topman van verffabrikant AkzoNobel dat hun investeringen in China zijn gedaald. AkzoNobel meldt dat de verkopen in China tegenvallen. En topman Frans van Houten van Philips zei onlangs "maatregelen te nemen" om de omstandigheden te verzachten. Volgens oprichter Jacob van Rijs van architectenburo MVRDV is de crisis in China nu voelbaar. De afgelopen jaren was het juist andersom: terwijl de crisis toesloeg in Nederland, kon zijn bureau juist omzet maken in China. "Maar het is niet zo dat wij zeggen: China is passé. Absoluut niet. Dat komt wel weer terug. Even gas terugnemen is helemaal niet zo erg." China: tijden zijn veranderd, het land is zelfbewuster geworden. Sweet Care wil graag leren hoe hij nog beter zaken kan doen met China. De Chinese markt van 1,3 miljard met steeds welvarender inwoners blijft een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op Nederlandse bedrijven. "De groei is minder in China, maar er is nog steeds groei. Bovendien is het een groei waar wij in het westen jaloers op zouden kunnen zijn." Hoogleraar Jonathan Holslag benadrukt dat we niet mogen vergeten dat China een staatseconomie is. "Er moet nog heel veel veranderen om de economie op de rails te houden. Bedrijven en politici denken nog steeds dat China de motor van de wereldeconomie wordt, maar die gedachte is zeer gevaarlijk.

Een paar weken geleden had ik een aantekening gemaakt dat 'Poetin de as van de spil is in het Midden-Oosten, waar iedereen omheen draait'. Ik kon daar op dat moment niets mee, maar tijden veranderen. We wisten al wel dat de oplossing voor de oorlog in Syrië, na een jaar inzet door de 40 bondgenoten in de coalitie geleid door de Amerikanen, niets had opgeleverd. Dat was het moment dat de Russen instapten en een verbond sloten met de Syrische president Assad. De Russen hebben hun relaties in het Midden Oosten versterkt. Een maand geleden werd al bekend dat Rusland, Irak, Iran en Syrië informatie over 'terroristen' aan elkaar gaan geven. Het kantoor van dit overleg in gevestigd in een wijk in Bagdad waar ook de Amerikaanse ambassade staat. Bagdad heeft het wel gehad met de Amerikanen: ze leveren weinig en ze verlangen veel. Ook Egypte tracht zich te ontworstelen aan het Amerikaanse juk. Ze hebben net voor €3 mrd euro boodschappen in Rusland gedaan, waaronder 46 Russische gevechtstoestellen, tot grote ergernis van de VS. De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken (1973-1977), de nu 92-jarige van geboorte Duitse Heinz Alfred Kissinger, roepnaam Henri, republikeinse politicus die diende onder Nixon en Ford en in 1973 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, ziet het voor de VS somber in in het Midden Oosten. De komst van de Russen in het Midden Oosten is, in feite, al een voldongen feit. De interventie van de Russen in Syrië is “slechts het laatste symptoom van de ineenstorting van Amerika's positie als beschermheer van het Midden Oosten”. In Bagdad zien ze de Amerikanen ook liever gaan dan komen. Het lijkt erop alsof het spel al gespeeld is. We volgen de ontwikkelingen …… En wat is de positie van de63, Syrische president Bashar Hafiz al-Assad? Hij was tot ieders verbazing deze week in Moskou, voor overleg over 'de strijd tegen het terrorisme'. Syrië is een grote puinhoop, maar Assad legt zich daar nog niet bij neer.

Handelaren vrezen gevolgen van een van de zwaarste El Niño-weerfronten ooit. Orkanen, slagregens en droogte drijven prijzen van koffie, suiker en cacao mogelijk met 20 tot 30% op. Eind november, begin december bereikt het extreme klimaatfront zijn piek. De temperatuur in de oostelijke Stille Oceaan warmt vervaarlijk op, naar geschat 2,5 tot 2,7 graden boven de normale temperatuur. Die opwarming zorgt vooral in landbouwgebieden rond de evenaar voor lange droogte tot weken met zware buien. Metereologen hijsen de stormbal. Hulporganisatie Oxfam Novib luidde de noodklok voor toch al arme gebieden in Afrika en Midden-Amerika. Volgens het Amerikaanse Climate Prediction Center zit deze ’Super El Niño’ nu in de top 3 van weerfronten sinds data van deze temperatuurschommelingen in 1880 wordt verzameld.

Slotstand indices 23 oktober 2015; week 43: AEX 465,05; BEL 20 3.521,53; CAC 4.923,64; DAX 30 10.794,54; FTSE 100 6.444,08; SMI 8.910,52; RTS (Rusland) 872.86; DJIA 17.646,70; NY-Nasdaq 100 4.624,09; Nikkei 225 18825,30; Hang Sen 23155,02; All Ords 5388,10; SSEC 3412,43; €/$ 1,1018; goud $1164,00; dat is €33.935,60 per kg, 3 maands Euribor -0,061% (1 weeks -0,147, 1 mnds -0,119%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,666%, 10 jaar VS 2,089%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,139, elders 0,995

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.