UPDATE24092016/343 Rutte zwaar onder druk over uitspraak ‘pleur_op’

Nederland hoort bij de landen die vorig jaar aan de grootste hervormingen in hun belastingstelsel hebben gewerkt. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gepubliceerd rapport. België, Griekenland, Japan, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje waren samen met Nederland de landen die de meest vergaande plannen aankondigden of doorvoerden. In Nederland ging het daarbij, net als in Oostenrijk en België, vooral om verlagingen in de inkomstenbelasting. Die zijn bedoeld om de werkgelegenheid te vergroten en de koopkracht te versterken. De vraag is dan of dat ook terecht komt in de portemonnee van de consumenten en welke positieve invloed dat heeft op de koopkracht. In de begroting voor volgend jaar trekt het kabinet €1,1 mrd extra uit om ervoor te zorgen dat 90% van de bevolking er niet op achteruit gaat. Wereldwijd werden belastinghervormingen vorig jaar vooral gericht op het stimuleren van de economische groei. Dat is een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Sinds de financiële crisis werden maatregelen vooral gebruikt om de overheidsfinanciën te versterken. Dat gebeurde bijvoorbeeld via de verhoging van de btw. De uitspraak van de OESO is niet 1:1 op Nederland van toepassing, omdat het kabinet opbrengsten van bezuinigingen gebruikt om de staatsschuld te verlagen.

Dat de Federal Reserve de rente onveranderd liet, gaf steun aan de aandelenmarkten. De positieve opmerkingen door FED-voorzitter Janet Yellen over de Amerikaanse economie vielen eveneens goed. ,,De grondstoffenprijzen gingen in reactie hierop ook omhoog.” Zonder nieuwe tegenvallers kan de rente mogelijk eind dit jaar omhoog gaan. Beleggers reageerden enthousiast op de handhaving van de extreem lage rente. Aandelenkoersen schoten omhoog.

Onderstaand bericht is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de EU en de EC. Neelie Kroes is gedurende haar termijn als eurocommissaris, in strijd met Brusselse regels, bestuurder van een vennootschap op de Bahama’s geweest. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad en Trouw. Ze heeft die functie, ondanks de Brusselse verplichting daartoe, nooit gemeld bij de Europese Commissie.Kroes staat genoemd als bestuurder bij Mint Holdings. Volgens documenten die in het bezit zijn van Süddeutsche Zeitung en het internationale consortium voor onderzoeksjournalisten ICIJ, waar ook de twee Nederlandse kranten deel van uitmaken, was zij bestuurder van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009. Dat zou blijken uit nieuwe gelekte interne documenten, dit keer afkomstig uit het handelsregister op de Bahama’s, een bekend belastingparadijs met een strikt bankgeheim. Kroes erkent tegen de kranten dat ze formeel in overtreding was met de gedragscode voor eurocommissarissen. Haar advocaat heeft de voorzitter van de Europese commissie, Juncker, ingelicht. Kroes zegt tegen Het Financieele Dagblad en Trouw de verantwoordelijkheid voor de overtredingen te nemen en de gevolgen te accepteren. Wel zou ze er vanuit zijn gegaan dat ze al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama’s. Dit zou door een administratieve fout pas zijn gebeurd in 2009. Opnieuw tracht een toppoliticus met een ‘sorry’ weg te komen vanwege het schenden van de heersende gedragscode. Saillant detail is dat Kroes, volgens de gedragscode voor eurocommissarissen, bij aanvang van haar termijn niet alleen afstand moest doen van al haar bestuursfuncties, maar ook alle functies en belangen in de voorgaande tien jaar moest melden in een openbaar register. De eerste termijn als eurocommissaris ging in in 2004. Kroes was in die rol ondermeer verantwoordelijk voor het toezicht op de energiesector. Mint Holding zou, volgens haar advocaat, enkel zijn opgericht om een miljardendeal te sluiten met het in 2001 failliet verklaarde Enron, een energiebedrijf dat ten onder ging aan grootschalige boekhoudfraude. De kranten wijzen er ook op dat er destijds al discussie was over de banden van Kroes met het bedrijfsleven. Zo had ze een adviesfunctie bij het Amerikaanse Lockheed Martin niet opgegeven, omdat dit volgens Kroes een eenmalig project was en geen structurele functie. De onthullingen van Het Financieele Dagblad en Trouw maken deel uit van de BahamaLeaks. De 1,3 miljoen gelekte documenten worden door 30 media wereldwijd de komende dagen verder uitgediept en zijn gedeeld met het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Er zou worden onderzocht of haar pensioenuitkeringen kunnen worden ingetrokken. In een reactie op het bekend worden van de onthullingen over de Bahama’s stelt EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) dat dit nieuw bewijs is van de enorme schaal van mondiale belastingontwijking en -ontduiking. De nu bekend geworden documenten sterken de Europese Commissie in de overtuiging dat er meer transparantie moet komen rondom belastingen en belastingparadijzen, aldus Moscovici. Hij wijst erop dat de Bahama’s hoog scoort op een Europese lijst met risicolanden waarvan het belastingsysteem vragen oproept. De Franse commissaris roept de lidstaten opnieuw op ervoor te zorgen dat de EU volgend jaar een gemeenschappelijke zwarte lijst met belastingparadijzen heeft opgesteld. Sancties tegen landen die het spel niet volgens de regels spelen en een schuilplaats bieden voor onbelaste rijkdom horen daarbij, besluit Moscovici.

Tijdens de Algemene (Politieke) Beschouwingen in de 2e Kamer heb ik volksvertegenwoordigers en de premier uitspraken horen doen over de stand van zaken over de vluchtelingenproblematiek. De zaak is onder controle en de lasten vallen alleszins mee. Dat er nog 53.000 vluchtelingen worden geïnterneerd op de Griekse eilanden, moet nu snel worden opgelost door ze terug te sturen naar Turkije. Dat de aanwas van Afrikaanse vluchtelingen vanuit Libië naar Italië kan oplopen naar een miljoen. In de eerste drie maanden van het jaar 2016 zijn er 43% meer “vluchtelingen” in Italië aangekomen dan in dezelfde periode van 2015. De regering in Rome houdt rekening met 180.000 nieuwkomers dit hele jaar. Dat is exclusief de 800.000 waarvoor de Fransen waarschuwen. Hier enkele achterliggende ontwikkelingen over de vluchtelingencrisis. De uitspraak van Rutte dat ‘dit dossier onder controle is’ staat dwars op de realiteit. <citaat> Het is onaanvaardbaar dat EU-leiders hun wettelijke en morele verplichtingen omzeilen en die uitbesteden aan landen in het Midden-Oosten en Afrika. Maandag brak een brand uit in het bekendste Griekse detentiekamp, Moria. Als ooggetuige heb ik de wanhoop in de Griekse vluchtelingenkampen zien groeien. Zes maanden terug kwam ik, Sacha Myers, medewerkster van Save the Children, aan in Griekenland, op dezelfde dag als die waarop de Europese Unie (EU) een overeenkomst met Turkije tekende om het aantal asielzoekers in Griekenland terug te dringen. De overeenkomst maakte de detentie van duizenden kinderen en gezinnen mogelijk. Ze ontvluchtten oorlog en geweld om vervolgens te worden opgesloten op de Griekse eilanden. Velen worden nu al zes maanden vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Ik zag een moeder gehurkt op een in elkaar geflanst bed, snikkend omdat ze geen medicijnen voor haar kind kon krijgen; families slapen op de grond, dicht tegen elkaar aan voor warmte en troost; en een kind dat alleen reisde, stamelde lusteloos dat hij in het detentiecentrum zal sterven. De geestelijke toestand van de mensen is beangstigend, na zes maanden. In maart waren ze bezorgd en bang, maar hoopvol. Inmiddels hebben de meesten alle hoop verloren en groeien de spanningen. Ze zijn gebroken. Ze herinneren zich hun dromen als wat had kunnen zijn, maar nooit werkelijkheid is geworden. Ik vraag me vaak af hoe EU-leiders zich zouden voelen als ze een dag in mijn schoenen zouden staan Een Iraakse vader op het eiland Leros kan zijn angst nauwelijks bevatten: ‘In Irak gebeuren de meest erge dingen. De hoofden van kinderen worden afgesneden en gebruikt als voetbal. We vluchtten om aan deze misdaden te ontsnappen, maar hier heb ik ook heel slechte dingen gezien. We krijgen al zes maanden geen hulp en hebben geen (asiel-)interview gehad. Daarom gaan we terug’, zegt hij. Een moeder van drie kinderen, gestrand op Chios, zegt: ‘We staken de zee over en dat was een ramp. We kwamen hier en het is verschrikkelijk. We dachten dat we op weg waren naar een beter leven, maar het is erger.’ Ik vraag me vaak af hoe EU-leiders zich de tijd zouden nemen om naar de verhalen van de gezinnen te luisteren. En de gevolgen zouden zien van de deals die ze in de vergaderzalen beklonken op duizenden kilometers afstand. Zouden ze van gedachten veranderen? Ik hoop dat ze zouden zien dat door de deal tussen de Europese Unie en Turkije het aantal aankomsten inderdaad is verminderd – maar tegen welke prijs? De deal loste de crisis niet op, maar duwt mensen naar gevaarlijker routes. Het officiële aantal asielzoekers op de Balkan is afgenomen, maar velen overschrijden de grens nu clandestien. En stellen zichzelf bloot aan een groter risico. Ik hoop dat de EU-leiders, bij het zien van het menselijk lijden, de Turkije-deal zouden inruilen voor een meer duurzame en humane oplossing. Door te investeren in herplaatsing en gezinshereniging, in aanvulling op een goede herverdeling over Europa. Daardoor zouden families niet langer maanden of jaren weg hoeven kwijnen in vluchtelingenkampen. Kinderen en gezinnen houden dit niet nog eens zes maanden vol. Europa predikt al decennia over vluchtelingen en mensenrechten tegenover regeringen over de hele wereld. Het is onaanvaardbaar dat op het moment dat zich een humanitaire crisis ontvouwt in Europa, leiders van het continent hun wettelijke en morele verplichtingen omzeilen en die uitbesteden aan landen in het Midden-Oosten en Afrika. Ze scheppen een levensgevaarlijk precedent: ze versterken het idee dat het beschermen van landsgrenzen dringender is dan het beschermen van ‘s werelds meest kwetsbare mensen. De EU-leiders moeten snel handelen om de schade die ze hebben aangericht ongedaan te maken. Want als de ellende die uit de Griekse vluchtelingenkampen sijpelt iets laat zien, is het wel dat kinderen en gezinnen dit niet nog eens zes maanden volhouden.

Nederland heeft zich in de nesten gewerkt met betrekking tot Erdogan, Turkije en de Nederlandse Turken in relatie tot onze interpretatie van de mensenrechten, de persvrijheid, het recht van demonstratie en de vrijheid van meningsuiting. Wat is onze relatie tot Erdogan? Is dat een bevriend staatshoofd, waar het goed zaken mee te doen is? Werken wij samen met de Turken in de strijd tegen IS en de Koerden? Wat is er waar van de militaire coup van de Gulanbeweging? Is er in Nederland sprake van een selectieve interpretatie van het recht op demonstratie (Erasmusbrug, Rotterdam)? Koerden mogen hier demonstreren voor een vrij Koerdistan, Palestijnen voor een vrij Palestina en Joden voor ‘landje pik’ van de Palestijnen. Het zijn allemaal grijze gebieden. We sluiten wel een dubieuze deal met de Turken over het terugnemen van (oorlogs)vluchtelingen uit het Midden-Oosten, die, op zoek naar vrede en vrijheid, hun heil in Europa zochten, maar naar Turkije worden teruggestuurd, terwijl de Turken de status van een ‘veilig land’ niet hebben. Zag ik het nu goed dat onze premier met boter op zijn hoofd loopt? Voor de goede orde: ik waarschuw al maanden dat we geen zaken moeten doen met Erdogan. Het is een ‘vriend’ waar je heel goed op je tellen voor moet passen. Bij elke uitspraak vraag ik mij af ‘op welke lading hij duidt’. Hij is slim en sluw en ik vrees dat de Europese politiek onder aanvoering van Merkel de les leest. Het is een type politicus waar je heel goed op je tellen bij moet passen. Tijdens de Algemene Beschouwingen was Rutte helder in zijn beeldvorming over ons land. Hij zet zich in om Nederland te behouden zoals het was. Naar welke normen en waarden streeft Rutte? Hij zal alle mogelijkheden gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft om onze verworven rechten te beschermen, zelfs als hij inwoners met ‘pleur_op’ moet wegjagen. Dat is verkiezingsretoriek, dat hij nog 170 dagen moet volhouden. Opnieuw doet hij aan het kiezersvolk een belofte die hij niet waar kan maken. Het blijft in ons land niet hoe het was: dat zou een sprookje zijn. Nederland is al lang niet meer het Nederland van vijf jaar geleden en het Nederland van 2021 zal zijn normen en waarden dan ook hebben aangepast aan de voortschrijdende ontwikkelingen, niet alleen in ons land maar ook daarbuiten. De hele wereld is in beweging, de panelen schuiven niet alleen in ons land maar in heel Europa, kijk naar het gegoochel met geld en rente door de ECB, het vertrek van de Engelsen uit de EU, de problematiek rond de vluchtelingen, de schuldenproblematiek in zijn algemeenheid, de burgeroorlogen in Syrië, Irak, de Koerden, in Turkije, Israël vs Palestina, het Midden Oosten, de globalisering in zijn algemeenheid. En dan zou er in dat hele spanningsveld een landje zijn waar alles bij het oude zou blijven. Daarbij komen nog complicaties: ongelijkheid op de arbeidsmarkt, vaste contracten die zijn omgezet in tijdelijke en zzp, etnisch profileren, verschuivende culturele achtergronden, maatschappelijke ongelijkheid (achterstanden voor allochtonen op de arbeidsmarkt: blank versus mensen met een niet-westerse voor- en achternaam) en racisme; vluchtelingen mogen pas op taalles als ze een status hebben, en wanneer mogen ze naar school en wanneer komen ze in aanmerking voor bijscholing en op welke termijn vangt het integratieonderwijs aan? Een goede raad: geloof Rutte niet wat hij allemaal beloofd. Het CPB kwam deze week met voor dit kabinet harde taal over het gevoerde beleid. Het vaste contract is in Nederland op zijn retour door het beleid van de afgelopen kabinetten. Nederland is wereldwijd een buitenbeentje als het gaat om het groeiende aantal flexwerkers. “De toename van het flexcontract is geen internationale trend, dus het is niet iets onvermijdelijks,” zegt directeur Laura van Geest. “Het is ook niet iets tijdelijks, of iets dat komt omdat flexwerkers zo dolgraag op een flexcontract werken. Daarmee is onze conclusie dat het komt door beleid.” Voor werkgevers in Nederland is het in veel gevallen een stuk goedkoper om iemand een tijdelijk contract te geven of om een zelfstandige in te huren. De verschillen in kosten zijn zo groot dat het vaak niet aantrekkelijk is voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen. Ongeveer 80% van de mensen die op een tijdelijk contract werken wil eigenlijk liever een vast contract. Dat komt omdat werknemers met een flexcontract vaak sociaal minder goed beschermd zijn. Pensioen is minder goed geregeld en het is vaak moeilijker om een huis te kopen. De echte zzp’ers hebben overigens minder behoefte aan een vast contract, omdat zij kiezen voor vrij ondernemersschap. Het CPB voorspelt dat de werkloosheid volgend jaar niet verder daalt. Het aantal werklozen blijft steken op 555.000. Dat komt omdat de economie onvoldoende groeit om zowel werkzoekenden als nieuwkomers een baan te geven. Heeft het kabinet Rutte II nog voldoende vertrouwen om de energietransitie naar duurzame energie vorm te geven en uit te geven? Volgens de werkgevers moet daar €200 mrd voor worden geïnvesteerd. Geloof zo wie zo niet wat politici in een aanloop naar verkiezingen aan het kiezersvolk kwijt willen. Staatssecretaris van Rijn zegt in Trouw dit weekend dat de hervormingen in de zorg tot grote onrust in het land heeft geleid. De Thuiszorg is een ‘koppie kleiner’ gemaakt. De overdracht van zorgkennis van specialisten naar gemeenteambtenaren verloopt hier en daar dramatisch. Het zorgbeleid op gemeentelijk niveau kent >400 verschillende interpretaties, van door gemeenteraden vastgesteld beleid. Dat veroorzaakt rechtsongelijkheid bij de toekenning van zorg. Daarbij komt dat de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, die daarbij gekort werden op zorgbudgetten, is een maatschappelijke chaos, waarvan kinderen en ouders het slachtoffer zijn. De sfeer in ons land is dat de zorg is afgebroken. Van Rijn vlucht dan weg met de uitspraak dat ‘je het als politicus beter had moeten uitleggen’. Er is maar één ding dat mensen zal overtuigen: ze willen eerst zien en dan geloven. Ze moeten het zelf merken in de praktijk. Hij neemt de verantwoordelijkheid niet voor, maar hij zegt ‘ik vind dat er te weinig oog is voor hoeveel er beter geregeld is dan een paar jaar geleden. Kijk hoe we bezig zijn geweest met de ondersteuning van zieke mensen thuis. We zijn dat op lokaal niveau gaan regelen, via de gemeenten. Niet als doel op zichzelf, maar omdat we meer rekening willen houden met persoonlijke omstandigheden. Ik wil dat er naar mensen wordt geluisterd. We hebben van gemeenten gevraagd, bij wet: ‘zorg ervoor dat als mensen zorg nodig hebben, thuis, dat je naar ze luistert’. Zij kunnen dat het beste.’ Dat laatste is maar zeer de vraag. Je kunt als wetgever niet eisen van ambtenaren dat zij de medische (huisarts, wijkhulp, praktijkondersteuners, internisten, neurologen en klinische geriators) kennis hebben, die nodig is om te kunnen bepalen welke vormen van hulp ouderen, die nog thuis wonen, en kwetsbaren nodig hebben. Veelal komt het WMO-loket niet veel verder dan het toestaan van thuishulp, een rollator en/of een invalidenparkeerkaart. Prioriteit 1 is ‘we moeten binnen ons budget blijven’. Terwijl de opdracht zou moeten zijn ‘wij moeten de zorg bieden, die noodzakelijk is’.

Uit de peiling van de Hond blijkt dat 64 procent zich daar wel in vinden. Onder de voorstemmers vooral PVV-kiezers (82 procent), SP (69 procent) en CDA (65 procent). Een kwart is er tegen, vooral vanuit PvdA-huize. VVD-mastodont Hans Wiegel opperde deze week de stembusgang al in januari te houden omdat de campagne nu al zo vroeg is begonnen en omdat er toch nog maar weinig echte besluiten zullen vallen. Een nieuwe regering kan dan twee maanden eerder beginnen. In de week van de Troonrede en de Algemene Beschouwingen ziet Maurice de Hond alleen maar kleine verschuivingen in het stemgedrag. De VVD stijgt een zetel naar 27 en omdat de PVV (weer) een zetel daalt naar 28, is het verschil tussen die twee koplopers nog maar een zetel. In een periode van vijf weken daalde de PVV zeven zetels. VVD en 50PLUS zijn het best uit de startblokken gekomen bij de verkiezingscampagne 2017, met elk een winst van drie zetels in vijf weken.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 23 september 2016; week 38: AEX 454,48; BEL 20 3.604,27; CAC-40 4488,69; DAX 30 10.626,97; FTSE 100 6.909,43; SMI 8.272,89; RTS (Rusland) 993,94; DJIA 18261,45; NY-Nasdaq 100 4.858,909; Nikkei 225 16754,02; Hang Seng 23.667,18; All Ords 5518,60; SSEC 3033,896; €/$ 1,1226; goud $1337,10; dat is €38.277,19 per kg, 3 maands Euribor -0,302% (1 weeks -0,378%, 1 mnds -0,370%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,035%, 10 jaar VS 1,628%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,109, elders €1,229.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.