UPDATE24052014/222 Dit blog is online gezet voordat de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement bekend was

Eerst even een correctie: ik was, bij het afsluiten van het vorige blok, even te snel met een bericht van een anonieme bron die meldde dat Saoedi-Arabië voornemens zou zijn de handelsbetrekkingen met Nederland op een laag pitje te gaan zetten, vanwege anti-islamitische uitingen en een belediging van de Saudische vlag van Geert Wilders een paar maanden geleden. Opmerkelijk daarbij is dat de betreffende sticker nauwelijks de media heeft gehaald. Het woord 'voornemens' was, achteraf bezien, misschien niet juist, het was beter geweest als ik 'overweegt' had geschreven. Toch is het bericht uit de anonieme bron zo serieus genomen door het kabinet dat Frans Timmermans, himself, naar Riyad vliegt, voor overleg. De minister zegt dat hij naar Saoedi-Arabië gaat om daar uit te leggen dat onze mensenrechten en onze vrije meningsuiting, zo een uitspraak van Wilders niet kunnen verhinderen; dit alles in de hoop en verwachting dat de Arabieren geen beperkingen aan ons bedrijfsleven zullen opleggen. Maar dat is ijdele hoop Een ding is nu zeker: de mensenrechten in dit land scoren hoger dan economische activiteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Riyad laat, volgens lokale media, weten dat de handelssancties tegen Nederland worden doorgezet. DFT meldt: Het doemscenario van een handelsboycot door de machtige sjeiks uit Saudi-Arabië is voor meerdere Nederlandse ondernemers deze week al harde werkelijkheid geworden. Diverse bedrijven melden dat orders worden stopgezet en handelsgesprekken opgeschort. Vooral ondernemers van middelgrote ondernemingen maken zich grote zorgen. Systeemwandenproducent Maars uit Harderwijk zag deze week al een verkoopmanager terugkomen uit Saudi-Arabië. Hij had in het weekend drie afspraken met vaste handelspartners, maar die werden zaterdagochtend alle drie op het laatste moment afgezegd. Die projecten zouden bijna 20 miljoen euro omzet opleveren. Bij een daarvan zouden de handtekeningen gezet worden. Hem werd letterlijk gezegd: ’We willen wel, maar we mogen niet’.” Ook bedrijf dat corrosiewerende materialen voor de olie- en gasindustrie levert aan de Saudische nationale oliemaatschappij Aramco, maakt zich grote zorgen en wil zich zo snel mogelijk ter plekke laten informeren. Dit bedrijf zendt jaarlijks voor zo’n €20 tot €25 mln aan materialen naar het land en staat vlak voor een grote zending naar de golfstaat. Bouwbedrijf Strukton werkt in een consortium aan de aanleg van een metrosysteem in de Saudische hoofdstad Riyad. Het Nederlandse bouwbedrijf ontvangt daar bijna 1 miljard euro voor. Het concern laat weten afstand te nemen van de stickeractie van Wilders. „Dat hebben we dan ook aangegeven bij de opdrachtgever en andere leden van het consortium. Dit is gewoon niet goed voor het Nederlands bedrijfsleven”, aldus een woordvoerster. Strukton maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor de werknemers die een visa of verblijfsvergunning moeten aanvragen. Verder vreest het concern in de toekomst andere grote opdrachten in het Arabische land mis te lopen. Er is enige angst in het bedrijfsleven dat de Saudi’s gekrenkt zijn door de stickeractie van de PVV-leider. Nu hij hun nationale vlag erbij heeft betrokken zijn ze echt beledigd.” Saudi’s nemen redelijk impulsief beslissingen, maar het kan lang duren voordat ze er weer op terugkomen.” Werkt de tegenvallende verkiezingsuitslag in ons voordeel? Wordt vervolgd.

DFT: De euro heeft ons amper economische voordelen gebracht. Het Centraal Planbureau kwam eind 2011 met het rapport Europa in Crisis tot de slotsom dat de munt ons gemiddeld een weeksalaris heeft opgeleverd. Maar die berekening moet je met een korrel zout nemen, zegt de toenmalige baas van het Planbureau: Coen Teulings nu. „Het heeft geen enkele zin eromheen te draaien: economisch zijn de voordelen van de invoering van één munt niet zo duidelijk”, zegt hij in de Telegraaf. Hij is tegenwoordig hoogleraar in Cambridge maar was eind 2011 nog verantwoordelijk voor dat euro-onderzoek. Teulings erkent dat de schatting destijds naar boven is afgerond. „Het meeste onderzoek suggereert dat je de voordelen ook zonder één munt wel kunt halen.” Midden in de eurocrisis kwamen de rekenmeesters van het Planbureau met de blijde mededeling dat de munt ons een weeksalaris extra had gebracht. Nu geeft Teulings toe dat aan die rekensom niet te veel waarde moet worden gehecht. Econoom Lex Hoogduin, voormalig centraal bankier, zegt dit onderzoek altijd al „een merkwaardige exercitie” te hebben gevonden. Het is typerend voor de twijfel die er veel breder leeft over het nut van de Europese munt. In hun pro-Europa-campagne hameren de werkgevers bijvoorbeeld vooral op de waarde van de Europese interne markt. De boodschap van het bedrijfsleven lijkt daarmee veel op die van de VVD: het draait het allemaal om export en banen door de gemeenschappelijke markt. Oud-CPB-baas Teulings noemt het „een pijnlijke complicatie” dat uittreden uit de Muntunie niet mogelijk is. „De euro is als Hotel California uit het liedje van The Eagles, je kunt er wel in, maar je komt er nooit meer uit. ” Doelbewust hebben de politici daarvoor gekozen toen ze instemden met het ESM-verdrag, waarmee 17 eurolanden in een dichtgetimmerde container werden opgesloten. Dijssel zal dat pertinent ontkennen maar uit de euro stappen is een illusionair beeld. In Nieuwsuur liet Teulings weten dat zijn uitspraken gedaan aan de Telegraaf één op één matchen met hetgeen in het rapport Europa in crisis staat. Het onttrekt mij niet aan de indruk dat de media de uitspraken van deze week fors hebben aangezet. Teulings heeft in november 2011 ook gesteld dat we aan de euro 'zo ongeveer een weeksalaris' hebben verdiend. Het is zeker niet zo dat alleen de euro dat heeft kunnen realiseren. Het zou, door de succesvolle werking van de interne markt, ook hebben kunnen gebeuren als de euro er niet zou zijn geweest. Maar dat is wel speculeren. De € is van start gegaan zonder dat een politieke unie was gerealiseerd. Dat kun je een weeffout noemen, maar de € kan ook zijn neergezet van een politiek symbool van de EU. De bron van de stellingen, die nu ter discussie worden gesteld, dat we aan de interne markt en de euro respectievelijk een extra maand- en weeksalaris aan welvaart te danken hebben, komt uit 'Europa in crisis', een publicatie van het Centraal Planbureau van half november 2011. In hoofdstuk 2 van dat boek, laten de economen van het CPB zien dat de interne markt heeft geleid tot meer handel, hogere productiviteit en meer concurrentie. Op jaarbasis heeft dat ons ongeveer een maand extra welvaart gebracht, concluderen de onderzoekers. De euro brengt Nederland heel veel voordelen, schreven ze toen. De kosten van het uiteenvallen van de eurozone zijn 'enorm' en zouden de welvaart aantasten. Door drie effecten verdient Nederland aan de euro, ten opzichte van de gulden: de gezamenlijke munt heeft geleid tot meer handel, meer investeringen in eurolanden onderling en als blok is de eurozone stabieler dan afzonderlijke landen. In Europa geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Volgens het CPB levert die interne vrije markt van de, toen, 27 EU-landen iedere Nederlander een extra maandsalaris op. Tussen de 1500 en 2200 euro per jaar. Het voordeel van de interne markt is voor Nederland dus vier keer groter dan het voordeel van de euro. Dat nam de Haagse politiek toen aan van de gerenommeerde denktank. Nu moeten we geloven dat de euro ons maar weinig economisch voordeel heeft opgeleverd. De in het rapport gebruikte data, zegt Teulings nu, zijn naar boven afgerond. Achteraf bezien moet het economisch voordeel als verwaarloosbaar worden beoordeeld. Een euro-exit zou tot onvoorstelbare financiële problemen leiden, stellen eurofielen. En de politieke gevolgen zijn ook niet te overzien. Hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro denkt dat we de handelsbetrekkingen met Frankrijk en Duitsland op het spel zetten als Nederland in zijn eentje dit politieke prestigeproject de rug toekeert. Dat PVV-leider Geert Wilders denkt dat we gewoon handel kunnen blijven drijven, is volgens De Jong „een heroïsche veronderstelling”.

De staatsbank ABN Amro komt deze week, als laatste van de Nederlandse systeembanken met een reactie op de teleurstellende economische ontwikkelingen in het eerste kwartaal. Dat is wat late reactie. Het lijkt erop dat ze eerst de kat uit de boom hebben gekeken, voordat ze naar buiten kwamen met een bijgestelde economische groei van 1,2% naar 0,5% dit jaar en volgend jaar naar 1,5%. Dit jaar zou de werkeloosheid eerst naar 9,0% stijgen om in de loop van volgend jaar terug te zakken naar het huidige niveau van 8,7% van de beroepsbevolking. De consumentenbestedingen, verwachten de ABN-Amro economen, zullen zich dit jaar vlak ontwikkelen.

We hadden het allemaal verkeerd begrepen, zegt Dijssel over zijn uitspraak 'dat de crisis voorbij is', deze week in een debat bij P&W. Hij had op 6 mei jl bedoeld te zeggen dat de recessie voorbij is. Dat schept verwarring, want, zegt Dijssel, er zijn heel veel varianten over het begrip 'recessie'. Hij doelde erop dat Nederland twee kwartalen achtereen geen krimp meer had gehad en dat we uit dien hoofde 'uit de recessie' waren. Hij erkende wel dat de crisis nog niet voorbij is: er is nog veel werk aan de winkel. Kijk alleen nog maar eens naar de werkeloosheid. En natuurlijk had Agnes Jongerius gelijk dat we nog lang niet uit de crisis zijn. De twee partijgenoten, die op de verkiezingslijst staan voor een zetel in het EP, ijveren ervoor een werkeloosheidsnorm op de leggen van 5% aan de lidstaten. Dijssel reageerde dat die norm al bestaat voor max 10%. Het probleem is echter dat Olli Rehn, commissaris financieel/economische zaken in de Europese Commissie, heel actief is met het najagen van de lidstaten om het emu-saldo van 3% en de emu-schuld van 60% te halen, maar dat de EC niets doet aan het realiseren van de werkeloosheidsnorm. De vraag dringt zich dan op waar Europa voor staat? Bernard Wientjes zegt 'om de economie, niets meer en niets minder'. Rutte zegt 'banen, banen, banen'. Linkse partijen zeggen 'gehoorzamen aan de financiële markten'. De vakbonden zeggen dat de bezuinigingspolitiek van het kabinet VVD-PvdA een nieuw probleem heeft gecreëerd: een werkloosheidscrisis. De blik van Dijssel is te eng begrensd: hij bestuurt de eurozone met oogkleppen op. Europa moet voor veel meer staan dan het oplossen van financiële/economische problemen. De verschillen tussen de lidstaten zijn enorm te noemen. Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs rijden voor €1,60 per uur. België geeft €9000 per jaar uit, per hoofd van de bevolking, aan sociale lasten, in Bulgarije is dat €714. In Nederland is het minimumloon acht keer zo hoog als in Bulgarije. Europa zou aan de Europeanen 'vrede en veiligheid' moeten waarborgen, maar dat is nog een vergezicht. De verkiezingen van het Europees Parlement heen duidelijk gemaakt dat begrip en solidariteit nog geen gemeengoed is. Kijk naar de ontevreden kiezers die gekozen hebben voor een anti-Europees beleid, zowel aan de uiterst linkse als de rechtse zijde van het politieke spectrum. Het is een signaal vanuit de samenleving richting politiek. De vraag die nu voorligt is of onze soevereiniteit de facto al voltooid verleden tijd is? Als dat zo is, zal er snel moet worden gehandeld opdat er veel meer aandacht komt, naast materiële, ook voor immaterieel thema's. Ik denk dan aan duurzaamheid, natuur, vrede en veiligheid voor mens en dier en het leefmilieu. De basis van het huidige Europa is veel te smal om te kunnen overleven. Daarbij doel ik op veel sterkere fundamenten op sociaal, cultuur en politiek terrein. Dat gezegd hebbende ga ik nog even terug naar het politieke debat bij P&W met Dijssel in de hoofdrol. Hij herhaalde nog weer eens dat Nederland het zo goed doet dat we met het begrotingstekort op 2,5% zitten. Dat is ver weg van het cijfer dat de EC over ons land geeft 3,3%. Ik neem aan dat in het emu-saldo van Dijssel al is ingecalculeerd het gratis afscheidscadeau dat alle 28 EU-lidstaten van de scheidende Europese Commissie op 1 september krijgen n.l. een 'groter bruto binnenlands product, ter grote van, voor ons land, 3 tot 4%, waardoor het emu-saldo en de emu-schuld, zonder dat daarvoor ook maar enige prestatie is geleverd, dalen. In Nederland gaat het begrotingstekort in de nacht van 31 augustus op 1 september onder de norm van 3%. Dijssel calculeert nu al ontwikkelingen als gerealiseerd. Ik kijk heel triest naar de kaalslag die wordt veroorzaakt door de bezuinigingen, de kapitaalvernietiging die het veroorzaakt en het ontbreken van een 'last check' voor de enorme wijzigingen in de zorg, waarmee de 403 gemeenten worden opgezadeld. Het zou toch heel zinvol zijn om na te gaan in hoeverre de gemeenten daarvoor 'klaar' zijn, om te kunnen beoordelen in hoeverre een gefaseerde invoering 'noodzakelijk' is.

Een dag voor de verkiezing van het Europees Parlement zette premier Mark Rutte de toon door, onafhankelijk van de verkiezingsuitslag, de regie over de inrichting van Europa in handen te nemen. Mijn eerste reactie is: ondemocratisch handelen. Hij wil direct na de Europese verkiezingen met zijn collega regeringsleiders in discussie over een beperking van de taken voor 'Brussel'. Hij wil zijn 'prioriteitenagenda' dinsdag bespreken tijdens het diner waar de staatshoofden en regeringsleiders op uitnodiging van de President van Europa praten over de uitslag van de verkiezingen voor een nieuw 5-jarig Europees Parlement en de Europese agenda voor de komende jaren. Rutte zegt dat de EU zich de komende jaren moet beperken tot vijf taken: een sterkere interne markt, minder regels, meer vrijhandel, één energiemarkt en de aanpak van misstanden op de gezamenlijke arbeidsmarkt. Hij wil dat de 28 EU-landen op een top in juni een akkoord sluiten over de prioriteiten voor Brussel. Volgens Rutte heeft de Europese Commissie zich de afgelopen vijf jaar met allerlei zaken bemoeid en is het nu de hoogste tijd voor een beperkter takenpakket. „Mensen maken zich zorgen, over hun baan en de toekomst van hun kinderen: krijgen die wel werk? En intussen wil Europa zich met pensioenen en vrouwenquota gaan bemoeien. De EU moet terug naar de kern.” Nederland wil graag een kleinere Europese Commissie, Rutte wil die zelfs halveren. Nu heeft de Commissie nog 28 commissarissen, voor elk land één. „De neiging van zo'n grote Commissie is dat het allemaal feestcommissies worden op zoek naar het volgende feest. Je moet oppassen dat ze taken gaan zoeken voor zichzelf. Hier blijven we aan werken. Stap voor stap.” Rutte vervolgt: Het kan geen business as usual worden na de verkiezingen. Een deel van het cynisme over Europa zit hem erin dat die Commissie altijd meer wil: vrouwenquota, bosstrategie, iets met websites – verschrikkelijk!“ „Wat mensen nu willen weten, is heel pragmatisch, heel praktisch: what's in it for Nederland? Als je dat uitspreekt krijg je meteen een reactie: o, wat egoïstisch. Dat is onzin. Iedereen begrijpt dat we van samenwerking allemaal beter worden. De koek wordt groter. Ik zit in Brussel achter de Nederlandse vlag, Merkel zit achter de Duitse vlag. Zo werkt het. Niemand zit daar achter een blauwe vlag met sterretjes.” [Hier geeft hij aan wat het grote probleem is van Europa: een statenbond met 28 nationalistische landen, die allemaal op zoek zijn naar kortzichtige succesjes. Rutte is zeker geen Europeaan, streeft er niet naar en wordt dat ook nooit. Hij is egoïstisch ingesteld en bekrompen van geest. Hij werkt aan alle kanten Europa tegen, tenzij hij eigen gewin kan realiseren. Hij zit gevangen in een gesloten kooi en probeert daar het roer te bedienen. Afserven die man. In de 2e Kamer ontstond bij de oppositiepartijen en de PvdA al heel snel onrust over het interview van Rutte. De vraag stond centraal of Rutte had gesproken als premier (en dus het kabinetsstandpunt vertolkte) of als partijleider van de VVD. Rutte weigerde naar de 2e Kamer te komen voor uitleg en overleg. De Kamer moest het doen met een brief van minister Timmermans en de premier. Daarin werd gesteld dat "De belangrijkste opgave van de Unie de komende jaren is het prille economische herstel te consolideren en uit te bouwen".Verder noemen zij als taken voor Europa: het bestrijden van werkloosheid, een goed werkende interne markt, het afsluiten van vrijhandelsakkoorden, innovatie, het bestrijden van oneerlijke concurrentie en uitbuiting op de arbeidsmarkt, een gezamenlijk energie- en klimaatbeleid en defensiebeleid. Rutte hield vast aan zijn lijst van vijf topprioriteiten. "Die zijn essentieel om in Europa te kunnen profiteren van de samenwerking met andere landen. En die prioriteiten leiden ook allemaal tot meer banen." Er staat voor dinsdagmorgen een overleg gepland met de premier voordat hij afreist naar Brussel voor een diner met de Europese president, de EC en de 28 regeringsleiders. Ik heb grote twijfels of alleen het nastreven van de 5 prioriteiten, die Rutte aan Europa wil opleggen, naar het toekomstideaal leidt voor de komende generaties. Ik heb niet gestemd op een populistische partij, maar ik erken wel dat zij de stem van het volk vertolken. De Duitse 'topkandidaat voor het voorzitterschap van de komende Europese Commissie, de huidige voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz, zei in een verkiezingsdebat dat de vermaledijde populisten in Europa niets dan ´haat, xenofobie en antisemitisme´ veroorzaken. Dat gaat mij veel te ver. Europa kent geen democratische structuur. De regie in Brussel wordt gevoerd door technocraten, dat mag zo zijn maar het ontbreekt aan voldoende democratische controle. Het subsidiegeld loopt weg uit de pot van de EU zonder dat daarop ooit een fatsoenlijke controle op wordt uitgevoerd, alsof er nergens in Europa nog sprake is van corruptie. Je zou kunnen zeggen dat het volk wel een stem krijgt maar dat die stem van het volk in Brussel niet verstaan wordt. Welke belangen van de burgers worden er in Brussel gediend. Op basis van de definitieve exit-polls van de Nederlandse uitslag van de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement werd het verlies van de PVV met gejuich ontvangen in politiek den Haag. Ja, het anti-Europees sentiment aan de rechterflank heeft tegenvallend gescoord. Daarentegen staat dat aan de linkerzijde de SP de PvdA voorbijstreefde. Wat een groot probleem wordt voor Rutte en het kabinet is het succes van de pro-Europa visie van D66. Dat kan wel eens veel meer impact hebben dan het beperken van de macht in Brussel van de 5 kernzaken van Rutte. Pechtold gaat voor een federaal Europa, Rutte gruwelt daarvan.

De kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Juncker waarschuwt de Grieken zo gematigd mogelijk te stemmen bij de Europese- en gemeenteraadsverkiezingen zondag. Volgens hem kan Griekenland namelijk allesbehalve politieke omwentelingen gebruiken. Ik stel hierbij de vraag waarom en waarvoor de Grieken ´gewaarschuwd´ moeten worden. Ik doe een stapje terug en kijk naar het beleid dat door de regeringsleiders is bepaald en door de EC is uitgevoerd. De Duitse en Franse banken moesten worden gered voor slecht Grieks staatspapier en de Europese belastingbetalers werden daarvoor ingezet. De trojka bepaalde dat de Grieken nieuwe leningen moesten krijgen om de oude leningen in handen van banken te kunnen terugbetalen. De Grieken zelf van die manoeuvre geen cent wijzer, ze werden alleen opgezadeld met bezuinigingen die de Griekse samenleving zwaar troffen. Een derde van het volk is werkeloos en een op de drie Grieken leeft in armoede. De EU, het IMF en de Griekse regering kunnen nu wel zeggen dat Griekenland aan de beterende hand is, maar dat is niet merkbaar in het dagelijkse leven. 360.000 Griekse gezinnen zijn afgesloten van stroom. Weliswaar zegt een Griekse rechter dat stroom een basisbehoefte is en het aftappen van stroom buiten de teller om geen misdrijf is, maar de energieleveranciers trekken zich daar niets van aan. Zij hebben €1,3 mrd aan vorderingen. wegens geleverde stroom, uitstaan en hebben met een miljoen gezinnen een betalingsregeling getroffen, maar daardoor raken Griekse gezinnen aan de onderkant van de samenleving niet uit de problemen. Want ze hebben niet alleen achterstand bij de betaling van energienota's, maar ook aan huur en (zorg)verzekeringen. Ook al zijn ze volledig afhankelijk voor eten, drinken en kleding van de voedselbanken, zonder werk blijven de onbetaalde rekeningen groeien. Geen stroom betekent ook geen licht, geen warm water, geen verwarming, geen warme kookplaten. De optimistische geluiden van Dijssel, Brussel/de EC en het IMF zijn volstrekt onaanvaardbaar. Hier is sprake van de macht van de leugen. Het beleid van de ECB, IMF en de EU heeft geleid tot heel onrechtvaardige gevolgen, waardoor onschuldige burgers tot op het bot worden uitgekleed met als gevolg van een inhumane catastrofe. De Griekse staatsbedrijven staan te koop voor een appel en een ei, arbeidsrechten worden van tafel geveegd, Griekse eilanden en natuurgebieden worden te koop aangeboden (wat grondwettelijk is verboden). De medische zorg is geïmplodeerd, ziekenhuizen hebben tekorten aan medicijnen, daardoor zijn ziekenhuizen overvol met stervende mensen. De schuldigen aan dit drama kloppen zich op de borst dat ze Griekenland weer op de rails hebben gezet. Het Brusselse beleid doet ook in ons rijke Nederland pijn en gaat nog veel meer pijn doen in de komende jaren. Het Brusselse beleid leidt ons naar een ongewisse toekomst, hetgeen het vertrouwen in de politiek ernstig schaadt. Wij zijn er trots op dat de mensenrechten hoog scoren in ons beleid maar wat wij hebben veroorzaakt in Griekenland is een onvergefelijke doodzonde, waarvoor de daders in de hel zullen moeten boeten. Het ratingbureau Fitch behoort ook tot die optimisten. Die hebben de rating verhoogd van CCC naar B-. Het gemanipuleerde emu-saldo (begrotingsoverschot) van de Grieken bedraagt bedraagt +0,8%. Dat is niet het werkelijke beeld van de economie daar. De EC heeft namelijk toegestaan dat de rente betalingen van de staatsschuld buiten beschouwing kunnen worden gelaten en eenmalige uitgaven aan zwakke Griekse banken ook. Als dat zou worden meegeteld zou Griekenland een tekort heen van 8,7%. Tel uit je verlies.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de beoordeling voor Nederland gehandhaafd op AA+. De firma constateert dat de Nederlandse overheid de begrotingspositie weet te versterken, gesteund door een geleidelijke verbetering van het economisch klimaat. De prognose blijft stabiel. Dat wil volgens S&P zeggen dat de kans op een opwaardering of afwaardering van de kredietstatus in de komende 2 jaar minder dan één op drie is. Eind november vorig jaar verloor Nederland de hoogst mogelijke AAA-status bij S&P. De prognose, die wordt gehanteerd, is dat de Nederlandse economie in 2014 en 2015 naar verwachting met gemiddeld 1,2% groeit. Dat is aanvankelijk te danken aan de export, maar ook de binnenlandse vraag trekt geleidelijk aan. Daarbij lopen de bedrijfsinvesteringen vooruit op de consumentenbestedingen, aldus S&P. De werkloosheid, gemeten volgens de rekenmethode van de internationale arbeidsorganisatie ILO, neemt af van 7,5% dit jaar, naar 7,3% in 2015 en 7,1% in 2016. Behalve voor meer werk ziet S&P na jaren stilstand ruimte voor loonstijgingen.

Dertien pensioenfondsen en verzekeraars nemen de handschoen op en gaan bekijken hoe zij meer kunnen investeren in de Nederlandse economie. Oud-bankier Jan van Rutte maakte bekend dat het gaat om ABP, APG, PFZW, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Denationaliseerde en SNS Reaal. Gezamenlijk gaan zij de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten die investeringsprojecten voor onderwijs, zorg, woningbouw, infrastructuur, duurzame energie en MKB geschikter maakt als belegging. De instelling gaat zelf geen leningen verstrekken. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een vermogen van €1.400 mrd en zij willen een groter deel daarvan dan nu beleggen in eigen land. Van Rutte bereidde afgelopen maanden de komst en koers van de Nederlandse Investeringsinstelling voor. Hij wil dat die belemmeringen wegneemt bij projecten die wel rendabel zijn maar niet echt geschikt zijn als belegging voor institutionele beleggers omdat ze te klein zijn of risico's en rendement onvoldoende duidelijk zijn. Het kabinet kondigde de komst van de nationale investeringsinstelling afgelopen jaar aan. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) kan die een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van Nederlandse projecten. De NII kan ,,vraag en vermogen bij elkaar brengen en met de noodzakelijke investeringen de Nederlandse economie een duw in de goede richting geven. Dat levert welvaart en werkgelegenheid op'', aldus Kamp. Het is niet de bedoeling dat de overheid garanties gaat afgeven voor financieringen.

Als Italië op 1 juli EU-voorzitter wordt, is het eerste doel om de EU-verdragen te herzien. Het moet afgelopen zijn met het 'dogma' van maximaal 3% begrotingstekort. Dit staat in de plannen die premier Matteo Renzi heeft gemaakt voor het EU-voorzitterschap.

„Het moet afgelopen zijn met de blinde zuinigheid, we moeten ja zeggen tegen groei”, is volgens de publicatie het motto van de regeringsleider van de Democratische Partij (PD) van ex-communisten en progressieve christendemocraten. Renzi wil dat investeringen in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs niet worden meegerekend in het begrotingstekort.

Kort Nieuws

Over mensenrechten gesproken ….. de internationale rechtsorde is niet was we dachten dat het was. In feite moeten we dit fenomeen uitzwaaien. De Amerikaanse jurist Eric Posner zegt daarover, in de weekendbijlage van Trouw, dat we in de afgelopen 20 jaar in de illusie hebben geleefd dat een nieuwe wereldorde onderlinge problemen opgelost zouden worden met diplomatiek overleg en internationale gerechtshoven. Door het ineenstorten van de Sovjet regime en het ijzeren gordijn (1989) kwam er een einde aan de Koude Oorlog. De Westerse normen verkregen erdoor een groot prestige. Iedereen dacht dat het Westen nu precies wist hoe er rust, welvaart, stabiliteit en veiligheid moest worden gehandhaafd. De VS werd een hypermacht. Grote delen van de wereld hielden zich aan de regels die door het Westen werden opgelegd. Het Westen had macht en dat maakte dat hun gezag werd geaccepteerd, niet omdat de regels voor iedereen goed waren (kijk naar Griekenland). De laatste 10 jaar is Rusland weer opgekrabbeld uit het dal en is China uitgegroeid tot een alternatief model voor ontwikkelingslanden. Ook doordat de VS zichzelf hebben overschat, vooral in Irak, )maar ook in Afghanistan,) is de stemming veranderd. De illusie is blootgelegd. Daardoor is het internationale recht niet meer wat het geweest is, sinds de VS en Europa hun macht om naleving af te dwingen, hebben verloren. Het hele artikel is te lezen op blz 10 van Letter & Geest.

Betaalvereniging Nederland waarschuwt bankklanten om geen Internet Explorer meer te gebruiken bij het internetbankieren. Dat zei adjunct-directeur Gijs Boudewijn in Kassa. Eerder al bleek uit onderzoek van NU.nl en beveiligingsbedrijf SecureLabs dat transacties van consumenten in verschillende browsers te zien en te manipuleren zijn door de versleuteling van internetverbindingen uit te schakelen. Chrome is wel safe.

De vereniging voor schuldhulpverlening trekt aan de bel over het armoedeprobleem en stelt de fiscus daarvoor verantwoordelijk. Bij schuldhulpverlening houdt iedereen recht houdt op 90% van het sociale minimum. Daaronder mag geen beslag worden gelegd. De overheid roept schuldeisers, waaronder energieleveranciers en postorderbedrijven, op om zich daaraan te houden. Alleen de eigen Belastingdienst houdt zich niet aan die regel. De fiscus vordert schulden terug door toeslagen niet meer uit te keren, mensen die dat hard nodig hebben om hun rekeningen te kunnen blijven betalen. Het gevolg is dan dat de achterstanden aan huur –, energie, zorgpremie- en gemeentelijke lasten verder oplopen. Vorig jaar waren er 89.000 gezinnen waarvoor de schuldhulpverlening de de financiële belangen behartigde. De gemiddelde schuld bedraagt €37.700. Het aantal jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 26, met schulden stijgt.

Er vindt minder controle plaats op eerlijk werk. Het aantal ingezette arbeidsinspecteurs neemt af en de aanpak van malafide bedrijven complexer, meer malafide uitzendbureaus en schijnconstructies, wordt. Het aantal controles vorig jaar daalde van 9225 in 2011 naar 4930. De meeste overtredingen vinden plaats in de bouw en de horeca.

In mei is het consumentenvertrouwen met 3 punten toegenomen en staat nu op -2.

BNP Paribas heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten en betaalt $5 mrd voor het zakendoen met landen waartegen sancties zijn en waren afgekondigd als Soedan en Irak.

De bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector in Frankrijk is in mei onverwacht gedaald. De inkoopmanagersindex voor de industrie, een graadmeter van de bedrijvigheid, daalde van 51,2 in april tot 49,3 deze maand. De index voor de dienstensector viel terug van 50,4 tot 49,2. De cijfers geven aan dat president François Hollande de grootste moeite heeft om de Franse economie vlot te trekken na de stagnatie in het eerste kwartaal. Hollande is er in de eerste 2 jaar dat hij aan de macht is niet in geslaagd om twee achtereenvolgende kwartalen van groei te realiseren.

DFT: Bank of Japan-voorzitter Haruhiko Koruda heeft zware kritiek geuit op het tempo waarin de regering van Japan maatregelen doorvoert om de groei aan te wakkeren. Ook het bedrijfsleven blijft achter met investeren. Koruda zegt dat ,,er genoeg is gedebatteerd, plannen zijn gemaakt en enkele onderdelen zijn uitgevoerd. Maar er zijn talloze componenten die de komende maanden en jaren nog geïmplementeerd moeten worden. Volgens mij gaat het om de uitvoering, die is cruciaal. Dat moet snel omdat de economie de grenzen van zijn mogelijkheden nadert." je ziet dat Japan nog maar op de helft is om de inflatie naar 2% te krijgen. Als tegelijkertijd de economische maatregelen van premie Abe niet van de grond komen, houdt de derde economie van de wereld zijn oude probleem van nauwelijks groei bij deflatie. Desondanks noemt hij die toename, dankzij grote steunoperaties, 'aanzienlijk'. De inflatie zal rond de 1,25% blijven komende maanden. Grote bedrijven in Japan hebben in overleg met de regering al enige loonsverhogingen doorgevoerd om de koopkracht te stimuleren, aldus Koruda. Dat is de afgelopen tien jaar nauwelijks gebeurd. Bedrijven investeren nog op een te laag niveau, terwijl dat de afgelopen jaren nauwelijks is gebeurd, stelt Koruda. Hij wil, om het effect van vergrijzing te beperken, snel de toestroom naar de arbeidsmarkt vergroten door de inschakeling van meer vrouwen maar ook ouderen. ,,We zouden ook talentvolle buitenlanders moeten vragen te komen", aldus Koruda, die daarbij een nuance bij de strenge immigratiewetten plaatst.

Het Duitse technologieconcern Siemens gaat 10.000 banen schrappen als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie, melden bronnen. De vestiging van Siemens in het Duitse Erlangen wordt naar verwachting het hardst getroffen. Het is de op één na grootste vestiging van het bedrijf. In Erlangen worden producten gemaakt voor de industrie- en energie-activiteiten en het medische onderdeel van Siemens. Ook bij het hoofdkantoor in München gaan naar verluidt banen verloren. Er zouden al onderhandelingen zijn begonnen met de vakbonden. Vorig jaar kondigde Siemens al aan wereldwijd 15.000 banen te schrappen om kosten te besparen. Siemens maakte eerder deze maand een grootscheepse reorganisatie bekend om een gestroomlijnder en efficiënter bedrijf te worden.

De verzekeringsonderdelen van het genationaliseerde SNS Reaal houden last van de lage rente, de zwakke economie en de zware concurrentie in Nederland. Dat stelt kredietbeoordelaar Fitch, de rating van het verzekeringsbedrijf is verlaagd van BBB+ naar BBB. Het ratingbureau schreef het lagere oordeel mede toe aan de onzekere toekomst van SRLev, het voormalige Zwitserleven, en Reaal Schadeverzekeringen. Dat verzekeringsbedrijf wordt van de bankactiviteiten van SNS afgesplitst en afzonderlijk verkocht door de Nederlandse staat. Hierdoor is het volgens Fitch onduidelijk hoe de toekomst van het bedrijf eruit ziet. Verder wees de kredietbeoordelaar op het verlies dat het verzekeringsbedrijf vorig jaar leed. Door de aanhoudend lage rente, het zwakke economische herstel en de stevige concurrentie op de Nederlandse markt blijft de winstgevendheid volgens Fitch ook de komende tijd onder druk staan.

Duitse ondernemers zijn deze maand iets minder positief geworden over de ontwikkeling van de economie. De index waarmee het vertrouwen van de Duitse ondernemers wordt gemeten, ging deze maand van 111,2 naar 110,4. Ondernemers schatten de huidige economische omstandigheden iets minder rooskleurig in dan een maand eerder. Ook de verwachtingen voor de toekomst werden wat getemperd.

Slotstand indices 23 mei 2014/week 21: AEX 405,14; BEL 20 3.129,86; CAC 40 4.493,15; DAX 30 9.768,01; FTSE 100 6.815,75; SMI 8703,84; RTS (Rusland) 1326,58; DJIA 16606,27; Nasdaq 100 3677,334; Nikkei 14462,17; Hang Sen 22946,42; All Ords 5.470,30; €/$ 1,3634; goud $1292,90 dat is €30.489,90 per kg, 3 maands Euribor 0,318%, 10 jarig Staat 1,684%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.