UPDATE24032012/109

De verkoop van bestaande woningen in de VS is in februari op jaarbasis uitgekomen op $4,59 mln. Dat is een lichte daling van 0,9% in vergelijking met de maand januari.

In Nederland daalden de huizenprijzen in februari gemiddeld met 3,4% ten opzichte van een jaar eerder. Er werden maar 8.000 koopwoningen verkocht, dat is een afname van 18% t.o.v. februari 2011.

Een almaar dalend consumentenvertrouwen in ons land remt de Nederlandse economie af.

De oppositie in de 2e Kamer heeft geen meerderheid om het kabinet Rutte-1 naar huis te sturen. De premier regeert gewoon door. Er zullen in het CDA en de PVV meer dissidenten moeten opstappen en de Kamer niet moeten verlaten om beweging te kunnen brengen binnen het minderheidskabinet Rutte-1. Het Haagse pluche hecht heel sterk, zeker voor zwakke politici. Als de stabiliteit van dit minderheidskabinet gaat wankelen sluit ik niet uit dat het CDA daarvoor mede aansprakelijk is. Er komt wel een bericht naar buiten over de financiers van Wilders' politieke activiteiten. Dat maakt ook duidelijk waarom Wilders geen politieke partij wil oprichten of enige andere vorm van democratie in de PVV toestaat. Hier een inkijkje: wie zijn de grote Amerikaanse financiers van de PVV? Volgens het uit de fractie gestapte Kamerlid Hero Brinkman doneren lobbynetwerken uit de Verenigde Staten gul aan Geert Wilders. De PVV-leider is een graag geziene gast in conservatieve pro-Israëlische Amerikaanse kringen, die zijn keiharde woorden over de islam waarderen. „Er zijn diverse groepjes, ondernemers bijvoorbeeld, die Geert willen helpen. Niet alleen lobbykantoren, het is breder. Netwerken van mensen die samen bezig zijn”, aldus Brinkman. Wie dat zijn wil het Kamerlid niet onthullen, omdat hij nog aan een boek werkt dat eind dit jaar moet uitkomen. Toch doemt er een beeld op van het internationale netwerk op wiens steun Wilders kan rekenen. Zo staan op Israëlische en Amerikaanse websites oproepen Wilders te steunen. David Horowitz wordt vaak genoemd als iemand die lobbyt voor Wilders. Horowitz geldt als een van de felste bestrijders van progressief Amerika. Hij haalt jaarlijks voor miljoenen dollars aan steun binnen en exploiteert een hele reeks aan websites. Een belangrijke daarvan is Jihad Watch. Een andere prominente figuur die naar voren komt als sympathisant is Daniel Pipes. Hij is de oprichter van het pro-Israëlische Middle East Forum, voorstander van een aanval op Iran. Ook Pamela Geller is een Wilders-adept. Geller is een zeer invloedrijke conservatieve blogger en handige netwerker.

Het Duitse federale overheidstekort zal verder oplopen dan eerder was voorzien als gevolg van stortingen in het Europese noodfonds ESM. Het begrotingstekort stijgt van €26 mrd naar €34,8 mrd. Dat is een stijging van 33%. Dit federale tekort is onderdeel van het totale overheidstekort waarin ook de deelstaten en de lagere overheid participeert.

Nederland wil dat de Europese Commissie alternatieven onderzoekt voor de invoering van een belasting op financiële transacties. De Jager zegt dat uit diverse onderzoeken gebleken is dat een financiële transactietaks (FTT) niet zorgt voor meer stabiliteit in de financiële sector en geen efficiënte manier is om die sector een bijdrage aan de publieke middelen te laten leveren. Het kabinet vraagt de EC daarom ,,minder marktverstorende alternatieven'' te onderzoeken. De Europese Commissie wil dat alle EU-lidstaten een belasting invoeren over de aan- en verkoop van vrijwel alle waardepapieren, waaronder aandelen, schuldpapier en derivaten. De Jager vreest dat zo'n belasting schadelijk is voor de Nederlandse economie, schrijft hij de 2e Kamer.

Twee PvdA-economen reiken Rutte een bezuinigingsplan aan waarmee €13 mrd extra bezuinigd kan worden. De regering heeft van de Europese Commissie te horen gekregen dat de concept-begroting voor 2013 op 30 april in Brussel moet zijn ingeleverd. Dat betekent dat er de komende weken besluiten moeten worden genomen in het Catshuis. Brussel heeft druk op de ketel gezet. De PvdA-topeconomen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen dat het kabinet-Rutte voldoende extra kan bezuinigen zonder de economie kapot te maken. Opvallend is, dat zij in hun plan dichter bij het kabinet-Rutte staan dan bij hun eigen partij. Zo blijft de fiscale aftrek van de hypotheekrente ongemoeid. In hun publicatie ‘Nederland moet op de schop’ die vandaag donderdag is gepubliceerd, komen zij met een extra bezuinigingsbedrag van €13 miljard om de economie te redden. Het overheidstekort komt dan op 3% in 2013 en dat is een Europese begrotingsvereiste. De 13 miljard bestaat uit €7,5 miljard aan bezuinigingen en 5,5 miljard aan belastingherzieningen. In de gezondheidszorg kan ruim 2 miljard worden bespaard. Ondoelmatige overheidssubsidies leveren 1,2 miljard op. Ontwikkelingssamenwerking is goed voor een bezuiniging van een half miljard. Op gemeenten, provincies en ambtenarensalarissen wordt nog eens 1,75 miljard bezuinigd. Een verlaging van de dure ontslagvergoedingen en een beperking van de WW-uitkeringen brengen een miljard op. De belangrijkste belastingmaatregelen zijn een extra belasting van 60% op hoge bonussen en een zwaardere belasting op de allerhoogste vermogens. De BTW gaat van 19 naar 20%. Dit wordt deels gecompenseerd door een beperkte verlaging van het laagste tarief in de loon- en inkomstenbelasting. Er komt een pakket maatregelen om bedrijfsinvesteringen aan te wakkeren. Vermeend is oud-minister, Van der Ploeg hoogleraar aan de universiteiten van Oxford en Amsterdam. Open hier de complete tekst van het voorstel van de heren Vermeend en van der Ploeg in een pdf document  Nederland moet op de schop.pdf Wat ik mis zijn hervormingen in vastgoed, huur/koopwoningbouw en de huur/hypotheek kosten. Waarom pakken de socialistische top-economen de bouwnijverheid, de vastgoedmarkt, de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek niet aan?

De Chinese industrie is in maart weer gekrompen, voor de vijfde maand op rij. De HSBC-inkoopmanagersindex daalde naar het laagste niveau van de afgelopen vier maanden, tot 48,1 In februari werd nog een indexstand van 49,6 in de boeken gezet. Volgens HSBC is de terugval te wijten aan een sterke afkoeling van de Chinese export. Een stand van 50 of meer duidt op groei in de sector, daaronder op krimp.

Het dieptepunt van de schuldencrisis is achter de rug. De Europese overheden moeten nu maatregelen nemen om de eurozone tegen verdere crises te beschermen. Dat zegt president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank. Volgens hem staan belangrijke indicatoren, zoals inflatie, de handelsbalans en de begrotingstekorten er allemaal beter voor dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ook is het vertrouwen van beleggers inmiddels aan het terugkeren. De ECB heeft al enkele weken geen staatsobligaties van zwakke landen hoeven opkopen. ,,De regeringen zijn nu aan zet. Zij moeten de eurozone nu permanent immuun maken voor een crisis'', vindt de bankpresident. Draghi verdedigde overigens zijn bekritiseerde programma waarbij de ECB de afgelopen maanden voor circa 1 biljoen euro geld in het Europese financiële systeem pompte. ,,De situatie was echt kritiek''. Volgens mij zegt de centralebankpresident hier, ik heb een biljoen euro in de markt gepompt, of jullie, politici, het ermee eens zijn of niet, je moet mij er niet op aanspreken: de 'zwarte piet, ligt nu bij de politiek. Of de Europese politieke elite in staat moet worden geacht 'de eurozone nu permanent immuun maken voor een crisis' is de vraag. Er passeerde deze week een storing met minder positieve berichten. Ik heb daar aandacht aan gewijd. De PMI-index kwam weer in het rood, hetgeen in kan houden dat er mindere economische activiteit kan plaatsvinden. De rente in Spanje en Italië steeg weer. In Italië naar 5% en in Spanje naar 5,5%. Niet dramatisch maar toch een signaal. Is er voldoende noodhulp voorhanden als er opnieuw geld naar de zwakke eurolanden moet? De enigszins optimistische uitspraak van Draghi moet worden geplaatst in het licht dat de ECB, na het biljoen euro die naar de banken zijn gegaan, niet opnieuw meer de helpende hand kan uitsteken.

De industrie en de dienstensector in de eurozone hebben in maart een sterkere krimp getoond dan was verwacht, meldt RTLZ. De PMI-index voor de industrie in het eurogebied zakte in maart naar een stand van 47,7, van 49 in februari. Economen rekenden in doorsnee op een stijging tot 49,5. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurolanden noteerde een stand van 48,7, tegen 48,8 in februari. Hier werd gemiddeld gerekend op een niveau van 49,2. De samengestelde index daalde naar 48,7, tegen 49,3 een maand daarvoor. De afname is het gevolg van de daling van de economische activiteit in Duitsland en Frankrijk. De industrie in Duitsland liet in maart onverwacht krimp zien. In Frankrijk was sprake van een forse daling van de activiteit in de industrie. De gegevens wijzen op een economische krimp in de eurozone in het eerste kwartaal van 0,1 procent, na een afname van 0,3 procent in het vierde kwartaal van 2011. Daarmee zou de eurozone officieel in een recessie zijn beland.

De Ierse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar onverwacht gekrompen. Daarmee is het land teruggezakt in een recessie, hoewel de economie over heel 2011 groeide. Het bruto binnenlands product (bbp) kromp in het vierde kwartaal met 0,2 procent. De terugval in het derde kwartaal is herzien van de eerder gemelde 1,9 procent tot 1,1 procent. Over het hele jaar bezien groeide de Ierse economie met 0,7 procent. Het is het eerste jaar van groei sinds 2007. Economen hadden evenwel op een sterkere expansie gerekend, evenals de Ierse regering.

Alle positieve berichten over de economie van onze oosterburen worden regelmatig verstoord door tegenvallende ontwikkelingen. Zo ook dit bericht: de industrie in Duitsland heeft in maart onverwacht een krimp laten zien. De groei van de dienstensector viel lager uit dan was verwacht. De PMI-index voor de Duitse industrie zakte in maart naar een stand van 48,1, van 50,2 in februari. Economen rekenden in doorsnee op een stijging naar 51. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector noteerde een stand van 51,8, tegen 52,8 in februari. Hier werd gemiddeld gerekend op een niveau van 53. De samengestelde index daalde naar 51,4, tegen 53,2 een maand daarvoor. Dat is het laagste niveau in 3 maanden.

Het Griekse parlement heeft ingestemd met de voorwaarden voor de nieuwe noodkredieten van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Om de leningen te krijgen moet Griekenland forse bezuinigingen doorvoeren, staatsbezittingen privatiseren en de economie hervormen. Het nieuwe steunpakket werd met een grote meerderheid van 213 tegen 79 aangenomen. Acht parlementariërs onthielden zich van stemming. De instemming maakt de weg vrij voor de eerste delen van de noodkredieten ter waarde van 130 miljard euro die Europa en het IMF aan Griekenland hebben toegezegd. Griekenland heeft in de afgelopen maanden al veel bezuinigingen doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van zijn geldschieters. De trojka eist dat in de komende maanden er nog eens voor €11 mrd bezuinigd moet worden, Daarvoor moeten besparingen worden gevonden en moet er serieus werk worden gemaakt van de hervorming van de arbeidsmarkt.

Ik las dat er in de crisis van de afgelopen 4 jaar een vermogensverlies is opgetreden van 10%. Ik ben eens nagegaan in hoeverre dat met mijn eigen waarneming strookt. Dat strookt dus niet. Alleen al is de onderhandse verkoopwaarde van het huis dat ik bewoon, in de afgelopen 4 jaar, met 25% gedaald. Daarbij komt dat ik al 3 jaar geen inflatiecorrectie heb ontvangen op mijn pensioenuitkering. Daarbij tel ik op de hogere energieprijzen en de stijging van het eigen risico van de zorgverzekering. Plus alle aangekondigde bezuinigingen, die mijn koopkracht gaan beperken. Ik laat nog even buiten beschouwing dat -mogelijk- mijn pensioen per 1 april 2013 met 0,4% zal worden gekort en dan nog al datgene wat in het Catshuis besloten gaat worden. Ik hou er rekening mee dat mijn koopkracht de komende jaren verder zal worden beperkt. Een getal noemen is speculatief, maar tussen de 5 en 10% behoort zeker tot de mogelijkheden. Ik hoop dat het koopkrachtverlies zich daartoe beperkt.

Vermogensbeheerder Attica sluit acuut de deuren. Deze week ontvingen de ongeveer driehonderd vermogende particuliere klanten van Attica een brief. In de brief stond ‘dat na overleg met de toezichthouders is besloten de activiteiten niet te continueren’. Uit de brief blijkt dat Attica de beheerrelatie eind van deze maand opzegt. Het bedrijf zelf zegt om ‘bedrijfseconomische reden geen adequate diensten meer te kunnen leveren’. De klanten van Attica hebben na ontvangst van de brief negen werkdagen om een andere beheerder voor hun vermogen te vinden. In de brief raadt Attica zijn klanten aan over te stappen naar vermogensbeheerder Antaurus. Kiezen zij daar niet voor, dan zal hun belegde vermogen onbeheerd blijven staan op een rekening bij depotbank Theodoor Gillissen. Klanten zeggen geschokt te zijn door de plotselinge opzegging en de gebrekkige communicatie. Theodoor Gillissen zou nog niets van de opzegging geweten hebben. Bovendien lopen er schadeclaims tegen de vermogensbeheerder, omdat klanten in 2008 tevergeefs geprobeerd hebben beleggingen liquide te maken. Gevreesd wordt dat Attica na de opheffing als lege huls achterblijft, nu de Antaurus alleen de beheeractiviteiten overneemt. Advocaat Jurjen Lemstra vreest het ergste. Hij verwacht dat ‘Antaurus de resterende winstpotentie overneemt. De claims blijven achter in het sterfhuis.’ Attica werd door de crisis geraakt toen bleek dat de hedgefondsen waarin de beheerder voor klanten belegde flink verloren en hun illiquide beleggingen niet konden verkopen. Daardoor konden klanten niet uit de fondsen stappen.

De holding van Selexyz verkeert in financiële problemen. Er is geen geld meer om de huur en de lonen te betalen aan het personeel. Er is een surceance van betaling uitgesproken. Het gaat om een keten van 42 winkels in 17 plaatsen. Daartoe behoren in Amsterdam en Almere Scheltema, in in Arnhem Dekker, in Breda en Tilburg Gianotten, in den Haag Verwijs, in Eindhoven van Piere, in Groningen Scholtens (UMCG), in den Bosch Adr. Heinen, in Leeuwarden de Tille, in Leiden Kooyker, in Maastricht Dominicanen, in Nijmegen Dekker van der Vegt, in Rotterdam Donner en in Utrecht Broese. De aangestelde bewindvoerder gaat proberen de winkels buiten de surseance te houden. Ik verwacht dat de bewindvoerder gaat trachten de oplossing te zoeken in een sterfhuisconstructie, waarbij de schulden in de holding blijven en daarna failliet gaat en een aantal van de winkels als zelfstandige units een herstart kunnen maken. Wat blijft is de concurrentie van bol.com, meer vraag naar beeld en minder naar tekst, de opkomst van de e-reader, de economische crisis en een mindere vraag naar boeken.

De Spaanse regering zal alles in het werk stellen om de eigen begrotingsdoelen dit jaar te halen. De Spaanse premier versoepelde zijn doelen voor het overheidstekort eerder deze maand, waardoor de zorgen over de financiële positie van het land op de financiële markt weer toenamen. Spanje is ,,volledig toegewijd'' aan het nieuwe doel, dat uitgaat van een tekort van 5,3 procent van het bruto binnenlands product in 2012. Vorig jaar bedroeg het gat op de begroting 8,5 procent. Dat was aanzienlijk meer dan eerder werd gedacht. De nieuwe Spaanse regering benadrukt nu dat de afgelopen maanden forse bezuinigingen zijn doorgevoerd en dat de arbeidsmarkt is hervormd. Het minder ambitieuze tekortdoel voor dit jaar en het onverwacht grote gat van vorig jaar hebben de afgelopen maand de spanning rond Spanje op de financiële markten weer opgevoerd. De rente op 10-jarige Spaanse staatsobligaties is afgelopen weken opgelopen van 4,9 procent op 1 maart tot 5,5% vandaag.

De situatie waarin Griekenland verkeert is niet hopeloos, zegt de minister van Binnenlandse Zaken in een klein charme-offensief. Er wordt nu heel hard bezuinigd en wind- en zonne-energie bieden Griekenland de komende jaren, naast het toerisme, de mogelijkheid om weer geld te gaan verdienen. Dat vergt echter tijd. De vraag op de binnenlandse markt zal door de forse inkrimpingen de komende jaren inderdaad uiterst mager blijven, de redding moet derhalve komen uit de export. In principe moet Griekenland de geherstructureerde schulden nu de baas kunnen.
De eurolanden beslissen komende week waarschijnlijk om hun noodfonds met ongeveer 200 miljard euro te vergroten tot ruim €700 mrd. Dat bedrag zou een compromis zijn tussen de wens van onder meer de Europese Commissie om het fonds aanzienlijk te vergroten en het verzet van Duitsland tegen elke uitbreiding van de oorspronkelijke leencapaciteit van €500 mrd. De ministers van Financiën van de eurolanden bespreken de omvang van het structurele noodfonds ESM komende week op hun bijeenkomst in Kopenhagen. Het ESM is vanaf juli actief als permanent noodfonds voor eurolanden met financiële problemen. Momenteel wordt gebruikgemaakt van een tijdelijk fonds, het EFSF. De vraag is of en in welke vorm de overgebleven middelen uit dat fonds worden toegevoegd aan het ESM. De Europese Commissie heeft de eurolanden voorgesteld beide fondsen geheel samen te voegen, waardoor de omvang van het ESM zou stijgen tot 940 miljard euro. Als daar de al toegezegde hulpleningen voor Griekenland, Ierland en Portugal vanaf worden getrokken, blijft €740 mrd over.

In de Verenigde Staten zijn in februari minder nieuwe woningen verkocht dan in de voorgaande maand. De verkopen in februari daalden met 1,6% tot 313.000 op jaarbasis. De verkopen voor januari werden naar beneden bijgesteld tot 318.000 woningen.

Endemol heeft een akkoord bereikt met zijn schuldeisers, waardoor de toekomst van het entertainmentbedrijf voorlopig is veiliggesteld. Het Britse hedgefonds Apollo en de Nederlandse investeringsmaatschappij Cyrte Investments hebben de meerderheid van de schulden van andere crediteuren overgenomen. Zij zullen de schulden omzetten in aandelen en worden daarmee de grootste aandeelhouders van Endemol. Endemol werkte de afgelopen maanden aan een herstructurering van zijn schuldenberg van €2,8 mrd. Die ontstond nadat het bedrijf door Cyrte, de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en het Italiaanse mediabedrijf Mediaset van de beurs werd gehaald.

De Bank of England (BoE) heeft bij Britse banken aangedrongen het kapitaal te verhogen om zich te beschermen tegen de aanhoudende problemen in de eurozone. Het Financial Policy Committee (FPC) van de centrale bank stelt dat de spanningen in de financiele markten zijn afgenomen in de afgelopen maanden, maar dat het vooruitzicht voor de financiële stabiliteit nog steeds kwetsbaar is. De mogelijkheid voor banken een goedkope driejarige lening af te sluiten bij de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de markten gestabiliseerd, maar de zorgen over de schuldenlast en het economische concurrentievermogen van bepaalde Europese landen blijven bestaan, stelt het FPC. De financials hebben voortgang gemaakt in het ophogen van de kapitaalbuffers maar moeten meer doen, zegt het comité. Banken zouden het kapitaal "zo snel als mogelijk" moeten verhogen, aldus het FPC, waaraan het toevoegt dat de instituties die grote leningen hebben verstrekt in de zwakkere eurozone landen voornamelijk alert moeten zijn op de noodzaak fondsen te verwerven. Op het moment heeft het comité alleen een adviserende rol, in afwachting van het verstrijken van de huidige regelgeving in het kader van een aanpassing in de financiële regelgeving, waarna de BoE later dit jaar of in begin 2013 de volledige bevoegdheid krijgt.

De diepe economische crisis zorgt al meer dan een jaar voor extreem lage rentestanden. Voor het bedrijfsleven een zegen, maar voor veel burgers per saldo een crime. Terwijl minister De Jager bijna voor niets kan lenen, moeten pensioenfondsen korten, komen corporaties in de problemen en houden banken de kredietkraan dicht. En tot overmaat van ramp wil juist de hypotheekrente maar niet zakken. Hoe lang waart het rentespook nog rond, is de vraag? Volgens ’s werelds grootste obligatiebelegger, Pimco, houdt de uitzonderlijke situatie nog wel even stand. Beleggers moeten de komende twaalf maanden rekening blijven houden met extreem lage rentes, lager dan de inflatie, zodat in feite een negatief rendement ontstaat. „Daarmee wordt het schuldenprobleem van de overheden inderdaad steeds meer afgewenteld op de pensioenfondsen en andere private beleggers.” „Zo lang de economie mondjesmaat blijft groeien en de overheden blijven zwelgen in hun schulden, zullen de centrale banken vasthouden aan hun politiek van extreem lage rente. Er zijn in feite voor overheden maar drie manieren om van hun schuldenberg af te komen, een afwaardering zoals we nu met Griekenland hebben gezien, een hoge inflatie (maar daar is met de huidige minimale groei op dit moment geen aanleiding voor), of het betalen van een rente die onder de inflatie ligt.

Citigroup verwacht een impairment te moeten nemen van $700 miljoen op zijn investering in de Turkse Akbank TAS. Hackers hebben mogelijk toegang gekregen tot de gegevens van honderdduizenden klanten van de Amerikaanse bank Citigroup. De derde bank van de Verenigde Staten beperkt de investering in zijn eerste kwartaal met de helft. Het verlies is $1,1 miljard voor belastingen. Citi heeft na de vermindering van zijn investering nog 10% in Akbank TAS. Topman Vikram Pandit van Citi heeft meerdere onderdelen verkocht en afgewaardeerd nadat de Federal Reserve zijn kapitaalbeheer had afgekeurd. Citi verkocht al zijn gehele investering in Pudong Development Bank in Shanghai ter waarde van $688 miljoen.

Ik kan niet zo enthousiast worden over het debat, waarvoor in de 2e Kamer een meerderheid zich uitspreekt, over het opzijzetten van de vorst bij formatiebesprekingen. Ik heb daarbij twee vragen. De eerste is waarom die discussie nu pas wordt opgestart, in acht nemende dat die mogelijkheid al sinds 1971 bestaat. Waarom hebben politici daar de afgelopen 40 jaar nooit gebruik van gemaakt? Het antwoord daarop moet ik schuldig blijven. De stelling van de tweede vraag is: 'waarom vraagt de formatie van een nieuw kabinet om 70 dagen beraad met meerdere informateurs en formateurs?' Toch niet omdat het zo'n simpele opdracht is dat zo een proces in 6 dagen kan worden afgewerkt. Ik geloof daar helemaal niets van. De kaarten zijn daarover geschud en links plus de PVV zijn voor het beknotten van het formatieproces middels de vorst, de VVD, het CDA, de SGP en de CU zijn daartegen. In politiek den Haag is het onderwerp op de agenda gezet vanwege een in aantocht zijnde abdicatie binnen een afzienbare periode. Ik ben tegenstander de macht van de vorst op dit onderwerp, om praktische redenen, te beperken. Ik ben er een voorstander van dat de macht van de vorst wordt uitgebreid. Ik acht de politiek niet in staat met gezag en wijsheid dit proces te leiden. Democratie is een goed, dat gekoesterd moet worden zolang politici in staat zijn daar een invulling aan te geven, met als resultaat de behartiging van 's lands welzijn. Stel, dat ik van mening zou zijn dat Rutte en de Jager de wijsheid missen dit land op een zorgvuldige wijze te besturen, wie stuurt dit kabinet dan naar huis. Niet de partijen die op het Haagse pluche zitten. Die hebben in zo een situatie geen behoefte aan nieuwe verkiezingen. Dus blijft het land zitten met onbekwame bestuurders die de problematiek alleen maar vergroten. Daarom pleit ik voor een statuur, die in onze democratie boven de partijen, het Parlement en de regering staat, bijvoorbeeld zoals thans in Italië (president stuurt Berlusconi weg en benoemt Monti tot een tijdelijke opvolger), die nieuwe verkiezingen kan uitschrijven, een regeringsleider naar huis kan sturen en politici kunnen vervangen door technocraten.

Frans Weisglas zegt in een interview dat de VVD en het CDA moeten stoppen met nog langer Wilders naar de mond te praten. Zij deden dat uit angst dat het minderheidskabinet de gedoogsteun van de PVV zou verliezen. Daarin gingen de beide coalitiepartijen heel ver: discriminatie, stigmatisering van hele groepen mensen als moslims, Grieken en Oost-Europeanen. Infame uitspraken als kopvoddentaks en haatpaleizen moesten worden geslikt. Dat de goede naam en faam van ons land door Wilders wordt aangetast wordt consequent door de premier ontkent. Zelfs als het Europees Parlement de premier daartoe oproept om zijn blaam te zuiveren negeert hij dat verzoek. Diederik Samson noemde Rutte deze week in de Kamer 'de weglachpremier'. De FNV zet Rutte neer als een premier die alle problemen weglacht. Hij zegt daarover zelf dat hij ondanks zijn luchtige levenshouding hij wel degelijk goed in staat is problemen te benoemen. Wat hij niet zegt is dat benoemen alleen niet voldoende is, ze moeten ook opgelost worden en daarin laat hij steken vallen. En zo'n uitspraak van Rutte “dat hij is overtuigd van het feit dat we in een van de mooiste landen ter wereld wonen”, is nietszeggend. Daar lost hij zijn problemen niet mee op. Ik volg Frans Weisglas als hij zegt “Mark, stop er mee, in het Catshuis”. Je hebt daar niets te halen. Doe een stap terug en zoek brede steun bij de oppositiepartijen in de Kamer. Stop met de 'achterkamertjes-politiek' in het Catshuis. Waar Rutte mee bezig is, is heel ondemocratisch omdat hij zijn eigen kabinet en het Parlement buitenspel zet. De vijf mannen en de ene vrouw hebben het voor het zeggen. Een gedoogpartij, die geen regeringsverantwoordelijkheid draagt, regeert mee. Rutte moet, zegt Weisglas, het heft in eigen hand nemen. Het kernkabinet voorstellen laten doen en het kabinet die voorstellen laten verdedigen. Vooral langetermijn-hervormingen doorvoeren als de hypotheekrenteaftrek, flexibilisering van de arbeidsmarkt, hervorming van het ontslagrecht en een snellere verlaging van de pensioenleeftijd. Ook de woningmarkt herinrichten, de zorg en het onderwijs. Neem het voorstel over de werkvoorziening van de sociale werkplaatsen terug, kijk nog eens goed naar de pgb's en het passend onderwijs. En zoek voor de bezuinigingen en hervormingen vooral brede steun in de Kamer. Het land heeft op dit moment behoefte aan een sterke leider. En als je dat niet waar kunt maken, Mark, trek daar dan de consequenties uit, maar blijf niet langer in achterkamertjes rommelen. 

Slotstand indices 23 maart 2012: AEX 326,19; BEL 20 2338,31; CAC 40 3476,18; DAX 30 6.995,62; FTSE 100 5.854,89; SMI 6240,33; DJIA 13.080,73; Nasdaq 100 2.728,55; Nikkei 10.011,47; Hang Seng 20.668,80; All Ords 4360,70; € $1,3267, goud $1662,80.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.