UPDATE24022011

Kadhafi bedreigt demonstranten in Libië met de doodstraf. De leider van de revolutie, die zichzelf boven de wet heeft geplaatst, hij noemt zich nadrukkelijk niet de president van Libië, kiest voor het bloedbad. Hij liegt als hij, strijdbaar, zegt 'ik heb nog geen opdracht gegeven geweld te gebruiken, nog niet bevolen één kogel af te schieten. Maar als ik dat doe, zal alles branden.' Is dat holle retoriek of predikt de bejaarde man de tactiek van de verschroeide aarde? Officieel waren er dinsdagavond al 235 doden, maar informeel worden er al 1000 genoemd, de ziekenhuizen liggen vol met gewonden. De vraag is: wie heeft er opdracht gegeven met scherp op ongewapende demonstranten te schieten? Van Rompuy, de informele president van de Europese Unie, riep Kadhafi op te stoppen met het zinloze geweld. Tegen de bevolking zegt Kadhafi “Kom uit jullie huizen en val ze in hun nesten aan. Ze nemen jullie kinderen, voeren ze dronken en jagen ze de dood in. Waarom? Om Libië te vernietigen, Libië plat te branden.” De man is een wrede dictator, een despoot die hard geweld niet schuwt. Rondom hem vallen officieren, diplomaten en ministers hem af. Ook één van zijn zeven zoons zou zijn overgelopen naar “Free Libya”. Aan de ene kant is hij een leider, die zich realiseert dat hij in de val zit, anderzijds maakt hij de demonstranten uit voor 'lafaards en verraders, die de duivel dienen'.

Update: Het Libische regime zet een prijs op het hoofd van de leiders van de protesten tegen de 42 jaar oude dictatuur. Wie de wapens vrijwillig neerlegt, wordt niet vervolgd, zegt het leger. Mensen krijgen geld ,,wanneer ze informatie geven over de figuren die jongeren hebben opgezweept en die jongeren geld, uitrusting en verdovende en hallucinerende pillen hebben gegeven'', aldus de legerofficier die de verklaring voorlas. De oproep van het regerende Volkscomité voor Publieke Veiligheid werd uitgezonden door de staatsomroep. Het comité stelt beloningen in het vooruitzicht aan mensen die informatie verstrekken over de leiders van de protesten tegen Kaddafi. De leider van de revolutie, zoals hij zichzelf noemt, is de afgelopen dagen de controle over een groot deel van het land verloren, vooral aan de oostelijke kant van het land. Gewapende burgers die zich verzetten tegen het Libische regime, hebben de stad Zuwarah in handen. Dat zeggen Egyptische gastarbeiders die naar Tunesië vluchtten. In de stad zijn geen militairen of politieagenten te bekennen, enkel gewapende burgers die patrouilleren. De verschillende legereenheden in het oosten van Libië hebben zich verenigd onder een commando in hun strijd tegen het regime van Moammar Gadhafi. De legereenheden die zich bij de revolte hebben aangesloten zeiden het 'bevrijde gebied' met hun leven te zullen verdedigen tegen de aanhangers van Gadhafi. "Het leger in het oosten staat aan de kant van het volk", zei majoor Salma Faraj Issa, naaste medewerkster van de generaal die vanuit Tobruk het commando over de overgelopen eenheden voert. "We zijn er klaar voor als hij aanvalt. We hebben raketwerpers en andere wapens. We weten dat er doden zullen vallen, we zijn erop voorbereid", zei Issa. De troepen die zich bij de revolte hebben aangesloten proberen de eenheden die dat nog niet hebben gedaan ertoe te bewegen zich ook van Kadaffi af te keren, zei luitenant-kolonel Omar Hamza van de luchtverdedigingsbrigade. Er zijn berichten dat ook steeds meer steden in het westen van het land, in de buurt van de hoofdstad Tripoli, door de actievoerders zijn ingenomen. Een eenheid van het Libische leger die nog trouw is aan de Libische leider Moammar Kadaffi heeft een moskee in Zawiya, zo'n vijftig kilometer ten westen van Tripoli, aangevallen met luchtafweergeschut en automatische wapens. De minaret van de moskee werd vernield. Dat heeft een ooggetuige gezegd. De militairen vielen de moskee aan, omdat anti-regeringsdemonstranten weigerden het gebied te verlaten. De demonstranten hadden eerder deze week hun kamp opgeslagen in en buiten de moskee. Bij de aanval vielen veel slachtoffers. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet bekend. Een vertrouweling van Kadaffi was naar de stad gekomen om de demonstranten te waarschuwen voor een dreigend bloedbad. "We hebben hem gezegd dat we niet weg zouden gaan. Het is de dood of de overwinning", aldus de ooggetuige. Hij zei niet te geloven dat het leger zijn eigen bevolking zou aanvallen. "Wat er gebeurt is afgrijselijk. Zij die ons hebben aangevallen zijn geen huurlingen, ze zijn de zonen van ons land." De demonstranten in Zawiya zijn voornamelijk jonge mensen die slechts gewapend zijn met jachtgeweren. Bovendien waren de actievoerders niet van plan om deel te nemen aan een protestmars naar Tripoli, waartoe de oppositiebeweging had opgeroepen. Militairen die trouw zijn aan Kadaffi hebben in het hele land felle strijd geleverd, terwijl de machtsbasis van de dictator langzaam afbrokkelt. Zawiya, maar ook andere grote steden en dorpen dichterbij de hoofdstad zijn in handen van de demonstranten gevallen. In steden in het oosten van Libië zwoeren de opstandelingen Tripoli te 'bevrijden'. Kadaffi houdt zich in de hoofdstad schuil samen met een groep militieleden, die de straten van de stad onveilig maken. Deze update is van De Pers. Het zijn fragmenten van ooggetuigen. Het laatste nieuws is dat Khadaffi Bin Laden de schuld geeft van de opstand van het volk in zijn land. Hij zou de jongeren gedrogeerd hebben.

Libië is een rijk olieland, dat voldoende oliedollars in kas heeft om genadeloos dodende Afrikaanse huurmoordenaars in te vliegen voor $ 1000 per dag. (Bij Pauw & Witteman werd een bedrag van $2000 per dag genoemd). Politiek ligt het Libische dossier moeilijk. Zowel Washington als Brussel veroordelen Kadhafi – nog- niet. Kadhafi zal liever sterven als martelaar, zoals zijn vader, als onder druk van het volk opstappen. Het probleem is dat er geen bestuurslevel aanwezig is die het bestuur kan overnemen. Er is wel een stammenstructuur, maar zonder veel deskundigheid in het landsbestuur. Libië is een rijk Afrikaans land, dat dollars te besteden heeft. Er gaan geruchten dat de EU stil blijft omdat zowel Nederland, Frankrijk, Engeland en Italië met boter op hun hoofd lopen. De Libische luchtmacht vliegt met Franse militaire vliegtuigen, de Engelsen zouden Libische commando's hebben opgeleid, de tanks die we de laatste dagen in Tripoli door de stad hebben zien rijden, in totaal 1000 stuks, zijn volgens Harry van Bommel, door ons land geleverd, en Berlusconi noemt zich 'de vriend van Kadhafi'. Het wegvallen van Kadhafi kan voor Italië tot grote financieel/economische consequenties leiden. De VS weigeren op dit moment kleur te bekennen. Kiezen ze voor het volk, kiezen ze dan voor een Islamitische staat? Obama kijkt voorlopig de kat uit de boom. Kadhafi deed in Italië lucratieve zakendeals. Hij investeerde in de voetbalclub Juventus, in een bank en in de industrie; er is een levendige handel tussen de 2 landen ontstaan. Italië exporteert voor 2,4 mrd naar Libië en importeert voor 10,6 mrd. Libië exporteert zowel olie als gas naar Europa. Het Italiaanse bedrijfsleven is actief in Libië. Arbeiders worden uit Egypte, Afrika en Turkije gehaald. Er wordt gesproken over honderdduizenden gastarbeiders. Het Italiaanse bedrijfsleven is niet alleen bezorgd over de kelderende aandelenkoersen maar ook over de gedane investeringen in Libië. Berlusconi heeft de oliedollars van Kadhafi hard nodig opdat zijn kwakkelende economie kan overleven. Berlusconi zal zijn vriendschap met deze wrede dictator niet ter discussie willen stellen. De Libische dictator heeft een deel van zijn miljardenimperium veiliggesteld in Nederland. In Ridderkerk is het Libische staatsoliebedrijf Tamoil gevestigd, dat in Nederland ruim 160 tankstations exploiteert. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Tamoil valt onder Oilinvest, dat zijn hoofdkantoor in Monaco heeft. Tamoil is ook in andere Europese landen actief in onder meer de handel in ruwe olie en geraffineerde producten, transport, raffinage, opslag en distributie en marketing en verkoop van smeermiddelen. Het staatsoliebedrijf heeft raffinaderijen in Italië, Duitsland en Zwitserland en bezit ongeveer drieduizend tankstations in Italië, Duitsland, Zwitserland, Nederland en Spanje. Er zijn dus economische belangen in het geding die een positiebepaling van Brussel beperken. Of de Duitsers belangen hebben in Libië, ik heb daar nog geen berichten over gelezen. Maar Merkel heeft andere problemen binnenshuis. Bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg heeft de partij van mevrouw Merkel een flink pak slaag van de kiezers gehad. De CDU daalde meer dan 50% en behaalde slechts 21,2%. De grote winnaar is de SPD. Dit jaar volgen nog 6 deelstaatverkiezingen. Ze is gewaarschuwd geen standpunten in te nemen die de kiezer niet welgevallig zijn.

De heer Wellink heeft laten weten dat als hij uitgenodigd zou worden te solliciteren voor de functie van president van de Europese Centrale Bank hij, ondanks zijn leeftijd (hij beurt iedere maand zijn AOW), dat welwillend zou overwegen. Hij zou de rente gaan verhogen en meer aandacht gaan geven aan de Mediterrane eurolanden. Ik heb al eerder geschreven dat, wat mij betreft, zijn staat van dienst vragen openlaat voor deze zware functie. Zijn handelen in de dossiers IceSave, DSB bank en zijn werk als toezichthouder op financiële instellingen geeft geen daadkrachtige indruk. Ik zou zijn functioneren met een 'zesje' willen belonen. Dat is niet voldoende om voor de vacature in aanmerking te komen. Maar misschien scoort geen enkele centralebankpresident meer dan een een 'zesje' in deze tijd.

De laatste column van Prof dr Tissen gaat over een nogal ongebruikelijke aanpak van de financiële problemen in de eurolanden: creëer eerst stabiliteit om Europa bij elkaar te houden. In het kort gezegd bepleit de heer Tissen de muntunie, voor een tijdje, op een lager pitje te zetten en eerst te gaan werken aan een politieke en sociale Europese Unie. Als ik het goed begrijp krijgen de 17 landen naast de euro ook hun eigen nationale munt weer terug. De Grieken krijgen de drachme weer, de Duitsers de mark, wij de gulden, de Italianen de lire en de Fransen hun franc. Ik ben op de uitnodiging ingegaan van Tissen om commentaar te geven op zijn column. Onderstaand treft U mijn reactie aan.

Geachte heer Tissen,

Met meer dan normale belangstelling heb ik kennis genomen van Uw voorzet de financiële problemen in de muntunie in rustiger vaarwater te loodsen. Toch heb ik daar nog wel enkele vragen over. In Uw voorstel schuift U de muntunie naar het tweede plan. U herintroduceert de oude munteenheden, die op 1 januari 2002 zijn afgeschaft dan wel operationele euro's, met een vaste omwisselkoers (G20 indicatoren). Wat U daarbij voor ogen staat is mij niet duidelijk want valutakoersen worden vastgesteld op de financiële markten. De Grieken krijgen van U de drachme terug, de Duitsers de mark, wij de gulden, de Italianen de lire en de Fransen hun franc. De euro en de 17 valuta's van de eurolanden worden gescheiden maar wel gekoppeld. Ook als U de systeemeuro de functie toedicht van benchmark komt er een notering met de 17 nevengelegen nationale valuta's. Houdt U er rekening mee dat daar arbitrage op kan gaan plaatsvinden. Ik ga ervan uit dat in de portemonnee geen euro's meer zitten maar in ons land guldens, kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen. Hebt U enig idee volgens welke formule de waarde van de 17 nationale valuta's gaat worden vastgesteld? En wat gaat er gebeuren met de euro in de periode die nodig is om de politieke, fiscale en sociale Europese Unie voor alle 27 lidstaten te grondvesten? De aanname die ik pleeg is dat hiervoor tien tot twintig jaar nodig zal zijn, gerekend vanaf het moment dat alle 27 staten hiervoor het licht op groen hebben gezet. Neem daarvoor zeker 5 jaar op in het tijdsplan, desnoods langer want de Verenigde Staten van Europa zal slechts 1 centraal gezag kennen. Den Haag, Londen, Parijs, Berlijn en Rome verdwijnen als politieke centra en de republieken en Koninkrijkjes zullen (deel)staten worden. Misschien blijft het ministerie van veiligheid en van onderwijs nog wel in den Haag, maar alle belangrijke ministeries zullen naar Brussel verhuizen. Wat U terugdraait is de mogelijkheid voor eurolanden om in moeilijke momenten door middel van devaluatie de mogelijkheden voor de export te verbeteren. Dat is duidelijk een pluspunt. Onderbelicht blijft wat er in die overgangsperiode, die wel een generatie kan beslaan, gebeurt met de bank- en staatsschulden die in euro's zijn uitgegeven. En hoe denkt U dat de financiële markten hierop gaan reageren. Door een recente uitspraak van Gerrit Zalm dat ontbinding van de muntunie dan wel het uitstappen van eurolanden misschien op papier wel maar in de praktijk onmogelijk zal zijn, maakt de muntunie tot een slangenkuil, waar arm en rijk, groot en klein tot elkaar veroordeeld zijn. Daardoor worden Griekse en Ierse schulden ook onze schulden. De Jager wil dit niet horen maar ik vrees dat het in de toekomst wel werkelijkheid kan worden. U stelt dat een systeemeuro door overheden en banken kan worden gebruikt om staatsschuld te kunnen verhandelen. Maar als het niet gaat om verhandelen maar om aflossen of om rentebetaling te realiseren hoe werkt dat dan? Dat de Ierse kiezer morgen roet in het eten kan gaan gooien, is mij duidelijk.

Met de Statenverkiezingen in het vooruitzicht weet ik nog altijd niet op welke partij ik ga stemmen. Ik ken geen enkele kandidaat die verkiesbaar is. Verder gaat het voor mij veel meer om de landelijke politiek. Ik ga een aantal partijen schrappen. Geen van de twee coalitiepartijen. Het CDA verdient mijn stem niet en de VVD krijgt mijn stem niet. De PVV sluit ik uit. Verder vallen af alle partijen die voor een missie naar Afghanistan hebben gestemd. De PvdA en de SP vallen af om programmatische redenen: ze schuiven de noodzaak te bezuinigen naar de volgende generaties. Ook 50+ krijgt mijn stem niet: hun aanpak de hypotheekrenteaftrek in werking te zetten zit zo slecht in elkaar, dat deugt van geen kant. De 2 christelijke partijen zouden eventueel in aanmerking kunnen komen, maar de SGP gedoogt dit kabinet en de CU heeft een lijstverbinding met de SGP en ze hebben voor de Afghanistan-missie gestemd. Het enige wat overblijft is een ouderenpartij in de provincie Noord-Holland, maar daar weet ik helemaal niets van.

Rutte zegt dat de staatsschuld van Nederland dit jaar met 19 mrd euro toeneemt. Als daar tegenover de voorgenomen 18 mrd aan bezuinigingen in de komende jaren wordt afgezet schieten wij daar nog niets mee op.

Als de Fed niet op tijd verkrapt, dan kan er binnen drie jaar dubbelcijferige inflatie optreden. Beleggers moeten zich richten op beleggingscategoriën met een 'reëel rendement', zoals grondstoffen, vastgoed, aandelen en zelfs bepaalde obligaties. Pimco, de grootste obligatiebelegger ter wereld, vreest een toenemend verschil tussen de gepubliceerde inflatie en de inflatie gecorrigeerd voor energie- en voedselprijzen (die de Fed als maatstaf gebruikt). Modellen die worden gebruikt om de inflatie te voorspellen zijn er niet op gericht fundamentele veranderingen mee te nemen. Pimco denkt dat de gepubliceerde, ongecorrigeerde inflatie, in de nabije toekomst zal aantrekken, mede doordat opkomende landen niet langer meer de inflatie in ontwikkelde landen drukken, maar juist inflatie exporteren naar onder meer de VS. Voor de berekening van de inflatie op de langere termijn worden de grondstoffenprijzen niet meegenomen, omdat deze prijzen na een flinke stijging ook weer een daling zouden laten zien. Het gemiddelde van grondstoffenprijzen is echter geen statisch gegeven, aldus Pimco, maar het beweegt en stijgt. De Fed heeft zoals bekend veel geld in de economie gepompt. Dat leidt nu niet tot inflatie. Banken lenen immers minder uit. Wanneer banken weer meer gaan uitlenen, zal de Fed het monetaire beleid moeten verkrappen, anders zal met een vertraging van drie jaar de inflatie stijgen tot in de dubbele cijfers, aldus Pimco. De obligatiebelegger adviseert beleggers om rekening te houden met een hogere inflatie door geld te steken in activa die een 'reëel rendement' opleveren (beleggingen met een vaste vergoeding zoals spaarrekeningen of gewone obligaties wordt het rendement weggevreten door inflatie). Volgens Pimco kunnen als hedge tegen inflatie dienen: grondstoffen, vastgoed, aandelen (zolang de inflatie beperkt blijft), obligaties uit landen die hoge reële rendementen bieden en zelfs schatkistpapier met een voor inflatie gecorrigeerde vergoeding.

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.