UPDATE23122017/409 Kerst-blog

In hun weekend-column besteden de beide economen van socialistische huize, Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, aandacht aan de grootste belastinghervorming uit de Amerikaanse geschiedenis, die deze week werd gerealiseerd. Ermee is een belastingverlaging gemoeid van $1400 mrd. Voor de meeste Amerikanen gaan de belastingen een beetje omlaag, maar verreweg de grootse voordelen komen terecht bij grote Amerikaanse bedrijven en rijke Amerikanen. De ‘vriendjes’ van onze premier Mark Rutte; het beleid van Trump zal ertoe leiden dat de omleiding van winsten en fiscaal belaste opbrengsten via de Europese belastingparadijzen Nederland, Ierland, Malta en Luxemburg zal afnemen. Zo daalt de Amerikaanse winstbelasting van 35% naar 21% en biedt de nieuwe belastingwet multinationals ook de mogelijkheid om in bepaalde situaties te profiteren van lagere tarieven, onder de 10%. Volgens president Donald Trump zal deze belastingverlaging een sterke bijdrage leveren aan zijn zogenoemde America Firstbeleid. Trump verwacht dat het Amerikaanse bedrijfsleven veel meer in de VS zal investeren en daarmee nieuwe banen gaat scheppen. Ik vraag mij dan ook af of de aanname van nieuwe banen van Amerikaanse bedrijven in Nederland als tegenprestatie voor de jaarlijkse donatie van €1,4 mrd aan dividendbelasting, houdbaar blijft voor het kabinet Rutte III. De regering Trump gaat actief aan de slag om internationale bedrijven die nu in andere landen gevestigd zijn, aan te moedigen om hun hoofdkantoren naar de VS te verhuizen. De EU-landen en de Europese Commissie hebben daar nog geen weet van, maar Trump heeft vooral Europa met een mokerslag getroffen. Internationale fiscale advieskantoren hebben de eerste rekensommen al gemaakt en die maken duidelijk dat de Trump-hervorming voor veel internationale bedrijven aanleiding zal zijn om hun huidige vestigingsplaats en het (fiscale) bedrijfsklimaat te vergelijken met de VS. De sommen laten zien dat Amerika na de hervorming, veel aantrekkelijker is dan wat de meeste EU-landen ondernemingen bieden. Daar komt nog bij dat multinationals het vestigingsklimaat in Europa nu al minder aantrekkelijk en guur vinden. Ze zijn vooral boos op de Europese Commissie die op grond van staatssteunregels miljarden aan boetes heeft opgelegd aan multinationals, vooral Amerikaanse. De woede daarover bij deze bedrijven valt te begrijpen, omdat ze dachten legale fiscale afspraken te hebben gemaakt met Europese regeringen die daartoe bevoegd zijn. Europese lidstaten doen zowel binnen en buiten de EU mee aan de internationale fiscale concurrentiestrijd om de laagste winstbelasting. Waarschuwingen tegen deze race to the bottom helpen niet, omdat landen die niet meedoen aan deze strijd, bedrijven en werkgelegenheid gaan verliezen. Vermeend en van der Ploeg schreven al eerder dat binnen de EU de enige effectieve maatregel tegen belastingontwijking een Europese winstbelasting is die in alle lidstaten van toepassing is. Een meerderheid van de lidstaten is daar tegen, omdat ze niet willen dat de Europese Commissie zich met hun belastingen bemoeit. Recent concludeerde een gezaghebbend Duits onderzoeksinstituut op het terrein van de Europese Economie dat de Amerikaanse belastinghervorming de internationale fiscale concurrentie om bedrijfsinvesteringen en banen op zijn kop gaat zetten. Trump is de winnaar. De economen adviseren de Europese landen en de Europese Commissie om meer werk te maken van het verbeteren van het (fiscale) vestigingsklimaat en voorzichtig te zijn met de omstreden aanpak van legale belastingontwijking. Trump gaat ervan uit dat hij in 2018 de eerste multinationals die nu in de EU gevestigd zijn met veel feestgedruis zal kunnen verwelkomen. Het risico is groot dat ons land tot de verliezers van de internationale belastingoorlog zal behoren. Nederland telt relatief veel hoofdkantoren van multinationals en een groot aantal vestigingen van andere internationale bedrijven, vooral uit de VS. Deze ondernemingen zorgen voor ongeveer 40% van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven, en zijn goed voor ruim 80% van de internationale handel in goederen. Daarnaast heeft Nederland veel last van het beleid van de Europese Commissie tegen belastingontwijking en wordt ons imago beschadigd door berichtgeving waarin Nederland aan de schandpaal wordt genageld als een belastingparadijs. Hoewel de EU, dit is niet juist: het is een amendement van het Europees Parlement, heeft vastgesteld dat wij geen belastingparadijs zijn en ons land ook op andere internationale officiële lijsten niet voorkomt, blijft dit rondzingen. Vooral landen die met Nederland concurreren, actiegroepen en linkse politieke partijen, houden dit vuurtje brandend. Wat moeten wij met zo’n uitspraak? Er is geen uitspraak dat Nederland geen ‘belastingparadijs’ is, maar ook niet dat we dat wel zijn. Als de EU een wereldleider wil zijn dan moet het zich ook als zodanig gedragen. En die guts hebben ze niet in Brussel. Onze bestaande winstbelasting (Vpb) dateert uit de oude fysieke economie, aangeduid als 3.0. Inmiddels leven we in de digitale wereld van economie 4.0 die gekenmerkt wordt door online, het digitale handelsverkeer en het gebruik van innovatieve technologieën. Het is zinloos om met ouderwetse fiscale maatregelen legale belastingontwijking en strafbare ontduiking te bestrijden. In de digitale economie werken ze niet. Dat geldt ook voor aanpassingen van bestaande belastingstelsels. Daaraan sleutelen is tijdverspilling. Ze zijn niet geschikt te maken voor de digitale en technologische revolutie van 4.0. Voor onze Vpb hebben we al eerder gepleit voor een zogenoemde simpel taks zonder aftrekposten. Vrijstellingen, fiscale tegemoetkomingen en regelingen voor brievenbusmaatschappijen worden ook geschrapt. Het schrappen van al deze regelingen levert veel geld op dat wordt gebruikt voor het financieren van een laag belastingtarief van rond de 15%. Met het oog op een efficiënte uitvoering en maximale bestrijding van ontwijking en ontduiking wordt de Vpb-4.0 volledig gedigitaliseerd en gaan we werken met blockchain technologie en slimme algoritmen. De aangiften worden door het slimme systeem zelf ingevuld en digitaal bij de bedrijven bezorgd. Datgene waar beide economen op duiden mag misschien, in de visie van Vermeend en van der Ploeg, de toekomst zijn, maar alleen voor die landen die ook een (fiscale) visie hebben op de toekomst en daar komt het Nederland van Rutte niet aan toe. Op maandag 2 september 2013 stelde Rutte in zijn H.J. Schoo-lezing, in de Rode Hoed, dat de liberaal in Rutte zich verzet tegen ‘visie’, schreef de Volkskrant de volgende ochtend. Een cultuurverandering is er nodig in Nederland, doceerde Mark Rutte. Hoe die eruit moet zien, daarover bleef hij tijdens zijn lezing in het vage. Dat we inhoudelijk geen wonderen van hem mochten verwachten, maakte hij in zijn eerste zinnen al duidelijk. ‘Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert’, zei hij, de zaal in wijzend. ‘Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen.’ Geen vergezichten dus, maar een dringende oproep bestaande zekerheden los te laten en ons open te stellen voor veranderingen. Alleen zo kan Nederland de essentiële voorzieningen blijven betalen. Rode draad bij dat alles is: een terugtredende overheid en een burger die zelf meer initiatief neemt. Rutte vatte nog maar eens samen wat voor hem de kern van politiek bedrijven is: goed kiezen met schaarse middelen. Hoe die veranderingen eruit moeten gaan zien, daarover bleef de premier vaag: verdieping van de tweedeling in de samenleving; groeiende ongelijkheid van kansen; onderwijs dat alleen toegankelijk is voor wie het kan betalen – het zijn allemaal scenario’s die op basis van Rutte’s betoog mogelijk zijn. Mijn realiteit is een economische versie 4.0 met een besturing op hoofdlijnen vanuit Brussel. Een structuur voor de Europese Unie bestaande uit 27 zelfstandige EU-lidstaten, is kansloos. We zullen moeten afslanken dan wel zal Europa zich moeten opsplitsen in versie-1, versie-2 en versie-3: de voortrekkers, de volgers en de achterhoede. Er is geen optie voort te gaan op basis van besluitvorming middels consensus. Er zullen besluiten moeten genomen hoe verder te gaan. Juncker, Vestager, Macron/Merkel/Schutz, Oost-Europese landen en de groep Rutte. Rutte gaat ervoor kiezen niet bij de voortrekkers in de stappen. Een groot probleem voor de rijkere landen is ‘hoe te voorkomen dat hun rijkdom zal worden gedeeld met de armere eurolanden’. Ik vrees dat onze spaar- en pensioengelden allang zijn herverdeeld onder de ‘zwakke broeders’ van de eurolanden, zonder dat ooit een politicus daarover verantwoording heeft afgelegd aan het volk. Uiteindelijk zullen Merkel en Rutte bakzeil moeten halen. Draghi speelt daar mede een hoofdrol bij.

Het belastingvoordeel voor mensen met een afgelost huis verdwijnt definitief. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer daarmee akkoord gegaan. Behalve de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden ook GroenLinks en OSF voor. Het schrappen van het belastingvoordeel gebeurt geleidelijk, in dertig jaar. De discussie over het verdwijnen van de ‘wet-Hillen’ ging vooral in de Tweede Kamer met veel rumoer gepaard. Kamerleden van 50Plus en PVV spraken van een ‘aflosboete’ en probeerden met lange spreektijden de behandeling te rekken, maar dat leidde uiteindelijk toch niet tot uitstel. In de media wordt de afschaffing van de zogeheten Hillen-aftrek neergezet als het beeld van een ’onbetrouwbare overheid’. Bovendien is het stopzetten van de aftrek onnodig want er zijn tal van alternatieven beschikbaar. Met die kritiek stort het vooraanstaande belasting adviesbureau KPMG Meijburg & Co zich in de maatschappelijke discussie over de Hillen-aftrek. Het is ongebruikelijk dat fiscaal adviseurs zich zo openlijk mengen in het debat. Het afbouwen van de Hillen-aftrek is onderdeel van het regeerakkoord van de vier regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en CU). De kritiek van Meijburg, verwoord in een column van partner Olaf Leurs in een nieuwsbrief aan klanten, komt bovendien op een pikant tijdstip. Afgelopen dinsdagmiddag besliste de Eerste Kamer over die afschaffing: met de stemmen van de PVV senatoren tegen. Op 23 november had de Tweede Kamer al voorgestemd met 87 tegen 56 stemmen. De Hillen-regeling dateerde uit 2005. Ze schrijft voor dat huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, ook geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. De afschaffing van ’Hillen’ betekent dus dat wie zijn koophuis heeft afbetaald, het forfait blijft betalen, maar geen rente meer kan aftrekken. Onder de streep blijft er dus meer belasting over. Hoe duurder de woning, hoe hoger het forfait en hoe hoger de belasting. Volgens Hans Hillen, jarenlang lid van de Tweede Kamer voor het CDA, is die extra heffing onredelijk als mensen hun hypotheek volledig aflossen en dus ook geen rente aftrekken van de belasting. Zijn idee is omgezet in een wet waar vooral ouderen die hun hypotheek volledig hebben afgelost van profiteren. Een bij-effect van de wet-Hillen is dat mensen worden gestimuleerd om hun hypotheek af te lossen omdat dat financieel gunstig is. Dat het kabinet nu toch de wet in stapjes in 30 jaar gaat afschaffen, wordt door veel ouderen als het breken van een belofte gezien. Meijburg-partner Leurs vindt die kritiek terecht: „De ophef over de onbetrouwbare overheid is groot, en terecht wat mij betreft”, zo schrijft hij in zijn column. Het nieuwe kabinet vindt afschaffen verdedigbaar omdat het stimuleren van aflossen niet meer nodig is. Sinds enkele jaren is het bij alle nieuwe hypotheken verplicht om de schuld tenminste voor de helft af te lossen. Leurs maakt gehakt van die redenering. „Een van de argumenten voor de afschaffing was dat het sowieso al verplicht is om af te lossen, zodat de Hillen-aftrek niet meer nodig is. Dit gelegenheidsargument klinkt wat onzinnig, aangezien de verplichte aflossing al sinds 2013 bestaat”, zo schrijft hij. Eigenlijk vindt Leurs dat de wet-Hillen overeind moet blijven omdat „het nog steeds een goed idee is om mensen te stimuleren hun hypotheek af te lossen”. Overigens verwacht de fiscalist Leurs niet dat het kabinet de wet-Hillen deels of geheel in stand zal houden. Met enig cynisme wijst hij erop dat het kabinet vooral kiest voor de extra inkomsten die binnenkomen door de wet af te schaffen. „Al die varianten gaan het niet halen, omdat het belangrijkste argument uiteraard het budgettaire argument is.”

De economie groeit en vrijwel alle werkenden gaan er volgend jaar op vooruit. Maar de pensioenuitkering daalt voor een groot aantal Nederlanders in 2018. Dat meldt salarisstrookjesverwerker ADP. De Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot €2750 houden op hun eerste uitkeringsuitdraai van 2018 netto minder over. ADP vergeleek de belastingtarieven en premies per januari 2018. De meeste pensioenfondsen keren volgend jaar geen inflatie-correctie uit. De netto-achteruitgang komt volgens de verwerker voornamelijk door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 5,40% naar 5,65%. AOW-gerechtigden krijgen wel compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting (een belastingkorting), die in 2018 met €126 stijgt.

De toprendementen van zo’n 20% dit jaar keren in 2018 niet terug voor beleggers. Maar zeker ,,een à twee jaar” blijft er „heel solide” groei mogelijk bij geringe inflatie. Nederland zal dankzij voldoende arbeid en de sterke export blijven aansterken. Die verwachting heeft ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock voor komend jaar. Met nog overcapaciteit aan personeel in de gehele eurozone – anders dan de Verenigde Staten – kunnen ondernemingen hier bij degelijke vraag sterk doorgroeien. Die groei loopt achter bij de VS, waar de belastingverlaging veel bedrijfstakken zal helpen. Tegelijkertijd zijn er voor BlackRocks klanten zoals grote pensioenfondsen, anders dan dit jaar met de Amerikaanse en Franse verkiezingen, in zijn ogen weinig te voorziene politieke risico’s. „Het is onrealistisch te denken dat rendementen van dit jaar zich zullen kunnen herhalen, maar de rendementen van de meeste zakelijke waarden zijn goed. In bijna alle markten, over een breed front”, zegt beleggingsstrateeg Carl Kool van BlackRock. Die verwachting heeft ’s werelds grootste vermogensbeheerder voor komend jaar. Kool erkent met de macro-economische visie weinig af te wijken van de andere vermogensbeheerders. BlackRock voorziet komend jaar drie tot vier rentestapjes omhoog. „De inflatie stijgt in de Verenigde Staten sneller. In Europa zal het nog lang duren voordat de oplopende lonen de groei afremmen”, zegt Kool.

Die Bundesregierung trifft in aller Heimlichkeit die Vorbereitungen für eine rasche und gnadenlose Beschlagnahmung von Privatgold, schrijft de Duitse vermogensbeheerder Günter Hannich. Betroffen sind Goldbesitzer, ab einer Freigrenze von 10 Gramm, aber auch Anleger und Sparer gleichermaßen!!! Liebe Leser, sehr verehrte Mitbürger, völlig unbeachtet von der Öffentlichkeit wurden in den letzten Monaten folgende Maßnahmen eingeleitet:

  1. Kontrolle: Die Behörden registrieren privaten Goldbesitz und speichern die Daten der Eigentümer. Das Bankgeheimnis ist quasi aufgehoben.

  2. Goldverbot: Zugleich wurde klammheimlich die gesetzliche Grundlage geschaffen, privaten Goldbesitz ab einer Freigrenze von 10 Gramm zu verbieten.

  3. Zwangsverkäufe: Banken manipulieren den Goldpreis und bestimmen so den staatlich festgesetzten Rückkaufwert für Ihr Gold!

Dahinter steckt eine unsägliche Allianz aus Zentralbanken und internationalen Großbanken, aus Regierungen und Politikern. Normale Bürger ahnen nichts davon und sind dieser mächtigen Goldverschwörung praktisch schutzlos ausgeliefert! Das perfide an diesem Vorgehen: Die meisten Anleger und Sparer denken, sie wären nicht betroffen. Ein fataler Irrtum! Fest steht, geht der Staat dem Bürger ans Gold, geht es ums Ganze! Dann sind auch Spareinlagen, Tagesgeldkonten, Lebensversicherungen und alle weitere Vermögenswerte in Gefahr! Die Einlagensicherung kann jederzeit aufgehoben werden! Nicht alle Informationen zu diesen ungeheuerlichen Machenschaften können an dieser Stelle der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Unser Krisenschutz-Experte Nr. 1 hat die vollständigen Fakten in einem vertraulichen Dossier für Sie hinterlegt. Explodiert Europa schon in 2018? EU vor dem Ende – Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Euro-Zusammenbruch 2018: Das Chaos beginnt jetzt. Die Europäische Union beginnt, sich aufzulösen! Die vollkommen desolaten Brexit-Verhandlungen zeige: Europa steuert auf das finale Chaos zu! Mit dem Brexit tritt der Todeskampf des Euro in seine finale Phase. Erst vor wenigen Tagen ist ein internes EU-Papier aufgetaucht, das offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Darin heißt es: Das Brüsseler EU-Budget würde im Falle eines schnellen Austritts der Briten kollabieren. In dem geheimgehaltenen Papier heißt es, dass der EU durch den Brexit volle 16% ihres Budgets verlorengehen. 16% – Sie können sich sicher vorstellen, was das heißt: Die EU wäre zahlungsunfähig! 16% Ausfall könnte der EU-Moloch nicht verkraften. Die sofortige Folge: Viele Nehmerländer, die jetzt noch am Tropf der EU hängen, könnten kein Geld mehr bekommen. Staatspleiten und weitere unkontrollierte Austritte würden geradezu zwangsläufig folgen. Die Frage lautet: Wann kommt die Währungsreform, die alle Vermögen auslöscht? Jetzt schon verlassen die Ratten das sinkende Schiff: Statten wie Polen, Ungarn oder Tschechien machen heute schon, was sie wollen, und halten sich nicht mehr an die EU-Regeln … Europa steuert auf den Untergang zu. Und das heißt: Der Euro ist dem Tod geweiht! Die Wahrheit über den Euro, über den Bitcoin-Wahnsinn und den kommenden Mega-Crash 2018.

Aanvullende zorgverzekeringen dreigen op termijn te verdwijnen. Daardoor bestaat het risico dat bepaalde zorg straks niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar is, waarschuwt De Nederlandsche Bank. Veel Nederlanders nemen eigenlijk alleen nog een aanvullende polis als ze verwachten van die extra zorg gebruik te maken. Sommige polissen zijn nu al verlieslatend voor verzekeraars. Die zien zich genoodzaakt de dekking ervan te verkleinen of een andere medische selectie toe te passen. Nog altijd hebben ruim vier van de vijf verzekerden naast hun basisverzekering ook een aanvullende verzekering. Maar tien jaar terug ging het nog om meer dan negen op de tien. Verder kiezen steeds meer mensen voor een hoger eigen risico om hun persoonlijke verzekeringslasten te drukken. DNB dringt bij de branche aan op een kritisch onderzoek naar manieren om het bedrijfsmodel van de verzekeraars toekomstgerichter te maken. Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn om meerjarige aanvullende verzekeringen te gaan aanbieden. Dat kan voor verzekeraars handig zijn bij het doen van investeringen. In een rapport van de toezichthouder worden meerdere zaken genoemd die extra aandacht vereisen. Zo gaan de totale zorgkosten in Nederland door de vergrijzing de komende jaren naar verwachting fors omhoog. Dit vraagt om scherpe keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om het inkopen van zorg. Wat verder opvalt is dat zorgverzekeraars moeite hebben met het correct inschatten van hun inkomsten en uitgaven. Dit komt onder meer doordat ziekenhuizen traag zijn met het indienen van declaraties. Bij de verzekeraars kunnen schadejaren soms pas met een vertraging van twee tot drie jaar worden afgerekend. DNB pleit ervoor dat dit hele proces sneller gaat plaatsvinden. Een ander punt dat wringt is de gereguleerde marktwerking waarbinnen zorgverzekeraars opereren. Zo mogen de verzekeraars nog altijd geen winst uitkeren aan investeerders. Dat maakt het volgens DNB lastiger voor hen om kapitaal van buiten te kunnen aantrekken. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwacht echter niet dat de aanvullende verzekering zal verdwijnen. DNB stelde dat het huidige systeem met de aanvullende verzekering tegen het licht moet worden gehouden, omdat sommige zorgverzekeraars verlies zouden lijden op bepaalde producten in de polis.

Nederlandse boeren en tuinders moeten zich voorbereiden op problemen door de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie. Onderhandelingsteams werken aan de overgang, waarbij zij werken aan een ‘zachte’ brexit. Dat moet de gevolgen van het vertrek beperken. Maar de onderhandelingen vlotten niet. Reagerend op de toenemende onlust onder vooral boeren en tuinders stelde Rutte volgens de NOS: „Hou in je achterhoofd rekening met de optie dat het niet lukt.” De premier benadrukte alles in het werk te zullen stellen om te voorkomen dat het tot een voor de Nederlandse bedrijven slechte uitkomst zal leiden. Bij het optrekken van de grenzen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen de lasten voor de bedrijven toenemen, bijvoorbeeld vanwege extra keuringen.

Europa moet daadkrachtiger kunnen handelen bij nieuwe economische en financiële crises. Dat kan door een Europese minister van Economische en Financiële Zaken aan te stellen met een budget om onverwachte schokken in de eurozone op te vangen. Daarnaast moet het Europese noodfonds ESM worden uitgebouwd tot een Europees Monetair Fonds (EMF) dat als ‘regionaal vangnet’ dient. Dat staat in een pakket voorstellen van de Europese Commissie over de versterking en verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De Europese ‘superminister’ moet de permanente voorzitter van de vergadering van de EU-ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) worden. Hij is tegelijk vicevoorzitter van de Europese Commissie, stelt Brussel voor. De commissie wil extra geld uittrekken om niet-eurolanden te helpen hervormen zodat ze de euro kunnen invoeren. Voorzitter Jean-Claude Juncker: ,,De huidige krachtige economische groei in de EU moedigt ons aan om vooruit te gaan. Er is geen betere tijd om het dak te repareren dan wanneer de zon schijnt.” Over de ‘routekaart’ discussiëren de lidstaten al geruime tijd. In juni aanstaande wil EU-president Donald Tusk dat de Europese leiders knopen doorhakken over de toekomst van de EMU. De Europese Unie zet voor het eerst 17 landen op een zwarte lijst van belastingparadijzen die multinationals en superrijken helpen de fiscus te ontwijken. Het gaat onder meer om Panama, de Verenigde Arabische Emiraten, de Marshall Eilanden en Grenada. Er staan geen Europese landen op deze zwarte lijst, dat was de afspraak. De socialisten en Groenen in het Europese parlement spreken over een slappe lijst; volgens Europees Commissaris Moscovici (Economische en Financiële Zaken) is ze niet voldoende om de belastingvlucht aan te pakken. De zwarte lijst – waarover de lidstaten ruim een jaar hebben onderhandeld – volgt op journalistieke onthullingen (Panama papers, Paradise papers, Lux-leaks) over grootschalige belastingontwijking door internationale bedrijven, vermogende voetballers, politici en ondernemers. Tot nog toe bestond er geen Europese zwarte lijst, alleen een lappendeken aan nationale lijstjes. De landen die op de EU-lijst staan, kunnen worden gestraft met handelsbelemmeringen, striktere controles, extra fiscale heffingen en verlies aan EU-subsidies. Naast de zwarte lijst gingen de lidstaten ook akkoord met een ‘grijze lijst’ van 47 landen die verbetering hebben beloofd maar dat wel moeten nakomen. Daarvoor krijgen ze maximaal 2 jaar de tijd. Het gaat onder meer om Curaçao, Aruba, Hongkong, Taiwan, Turkije, de Kaaimaneilanden, de Seychellen, Guernsey en Andorra. Passen ze hun belastingwetten niet aan, dan belanden ook zij op de zwarte lijst. Moscovici en zijn collega Dombrovskis (Euro) benadrukten dat de lijst is opgesteld door de lidstaten, niet door de Commissie. Belastingen zijn een zaak van de EU-landen, besluiten kunnen alleen met unanimiteit worden genomen. De lidstaten beslissen zelf of boosdoeners op de zwarte lijst te maken krijgen met sancties; de Commissie drong vergeefs aan op een verplichting daartoe. Vorig jaar startten de lidstaten met een lijst van 213 verdachte landen, de optelsom van alle nationale lijsten en andere dubieus geachte staten. Na een eerste schifting bleven er 92 over. Die werden serieus onderzocht. Een twintigtal voldeed (al dan niet na lichte druk) aan de Europese belastingeisen, de rest beloofde beterschap maar nog niet hard genoeg (grijze lijst) of weigerde de belastingwetten aan te passen (zwarte lijst). Daarnaast kregen acht landen in het Caribische gebied uitstel voor een antwoord, omdat ze getroffen zijn door de orkaan Irma. Volgens betrokken EU-ambtenaren lobbyden lidstaten om bevriende gebieden te ontzien. Zo werden op het allerlaatste moment Kaapverdië onder Portugese druk van de zwarte naar de grijze lijst verplaatst, hetzelfde gebeurde met Marokko op Frans verzoek. Volgens de Commissie zouden die daar ook niet op belanden omdat EU-regels belastingontwijking aan banden leggen. Volgens de Groenen is de zwarte lijst ‘witgewassen’ en hadden lidstaten als Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië en Cyprus er ook op moeten staan, net als de Verenigde Staten. ‘Het is triest dat de lidstaten zo weinig moed en verantwoordelijkheid hebben getoond.’ PvdA-europarlementariër Tang vindt dat de schreeuw van verontwaardiging over belastingontwijking in de Brusselse achterkamertjes is gesmoord. Actiegroep Transparency International noemt de Europese zwarte lijst een nuttige eerste stap. Net als de Commissie hamert de groep erop dat de betrokken landen echt sancties worden opgelegd. De zwarte en grijze lijst zullen elk jaar indien nodig worden bijgesteld. De

Volgens NRC-correspondent Stéphane Alonso wil de EU met de publicatie van de zwarte lijst kenbaar maken dat de strijd tegen belastingontwijking serieus wordt genomen. Door de schandalen uit de Panama Papers en de Paradise Papers is de druk groot om actie te ondernemen. Met deze lijst wil de Unie een signaal afgeven: als je niet voldoet aan onze standaard, kom je op de zwarte lijst.” Nederland staat niet op de zwarte lijst. Wel zou het land nog steeds dwarsliggen bij het aanpakken van belastingontwijking in EU-verband, ondanks beloften van het vorige kabinet dat Den Haag hier werk van zou maken. Dat melden diplomatieke bronnen in Brussel aan de NOS. Volgens die bronnen spreekt Nederland met enkele andere landen af om bepaalde dossiers te blijven blokkeren, waardoor het ontwijken van belasting door kan gaan. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën; D66) zegt zich tegenover de NOS niet in het geschetste beeld te herkennen. De zwarte lijst komt bijna twee jaar na de publicatie van de Panama Papers. Uit dit onderzoek van een wereldwijd collectief van onderzoeksjournalisten bleek dat staatshoofden, politici en andere bekende mensen belasting ontweken door middel van zogenoemde belastingparadijzen en brievenbusfirma’s. In november 2017, publiceerde het collectief een tweede onderzoek: de Paradise Papers. Ook hieruit bleek dat er nog steeds op grote schaal belasting wordt ontdoken, onder meer door de Britse koningin Elizabeth en door bedrijven als Facebook en Nike.

Het grootste amfibische vliegtuig ter wereld, de AG600 uit China, heeft zijn eerste vlucht gemaakt. Het vliegtuig steeg op Kerstnacht op vanaf een luchthaven in het zuiden van China. Het toestel, ongeveer net zo groot als een Boeing 737, kan landen op zowel zee als land. Aan de ontwikkeling ervan is acht jaar gewerkt. China zegt het toestel te gebruiken voor reddingsacties op zee en het bestrijden van bosbranden. Buurlanden zijn huiverig: ze vrezen dat China het nieuwe toestel zal inzetten om zijn macht in de Zuid-Chinese Zee, die rijk is aan vis en delfstoffen,te vergroten.

Noord-Korea noemt de nieuwe sancties die de VN eergisteren afkondigde een oorlogsdaad. Een regeringswoordvoerder zegt dat het land gewoon doorgaat met het kernprogramma. De VN legde het land 22 december j.l. nieuwe sancties op in reactie op recente kernproeven. Zo wordt onder meer de olie-export met 90% verminderd. Ook China, Noord-Korea’s traditionele bondgenoot, ging daarmee akkoord. Volgens Noord-Korea komen de sancties neer op een totale economische blokkade van het land. In een regeringsverklaring staat dat ze verder werken aan de nucleaire zelfverdediging van het land.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices d.d. 22 december 2017; week 51: AEX 548,48; BEL-20 3995,05; CAC-40 5364,72; DAX 30 13.072,79; FTSE 100 7592,66; SMI 9394,49; RTS (Rusland) 1135,70; DJIA 24754,06; NY-Nasdaq 100 6465,166; Nikkei 225 22902,76; Hang Seng 29.523,67; All Ords 6167,30; SSEC 3,297,06; €/$ 1,1859; BTC/USD sterk volatile: 14390,00/12299,00; goud $1274,50, dat is €34.530,58 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,376%, 1 mnds -0,367%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,515%; 10 jaar VS 2,4839%; 10 jaar Duitse Staat 0,415%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,15%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219, elders €1,23.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.