UPDATE22042017/373 De eerste ronde in de Franse presidentsverkiezingen levert 2 kandidaten op waarop de Franse kiezers op 7 mei kunnen stemmen: Macron en le Pen

Toen ik Eerste Paasdag blog 372 postte waren 100% van het referendum in Turkije geteld. Met de hakken over de sloot heeft het ‘evit’ kamp nipt gewonnen met 1,25 miljoen stemmen meer dan het ‘tegen’ kamp. De officiële einduitslag komt pas in de loop van de komende week. Een meerderheid van de Turkse stemmen uit de Europese landen, met uitzondering van Engeland, waren voor een presidentieel staatsbestel. In Belgie stemde 77% voor en ook in Nederland en Duitsland stemde een grote meerderheid voor. In Turkije haalde Erdogan geen meerderheid in Ankara, Istanbul, in de op toerisme ingestelde steden langs de kust van de Middellandse Zee en in het oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen. De ‘ja’ stemmers haalden 51,3%. De oppositie gaat de uitslag aanvechten bij de Kiesraad omdat zij malversaties denkt te kunnen aantonen onder 2,5 miljoen meegetelde stembiljetten. Daarom gaat de grootste oppositiepartij CHP trachten het referendum over de uitbreiding van de presidentiële macht ongeldig te doen verklaren. Volgens de partij zijn stembiljetten ingeleverd zonder officieel stempel en konden veel stemgerechtenden niet in afzondering stemmen. Vice-voorzitter Tezcan van de partij CHP zegt dat het verzoek tot annulering van de uitslag desnoods voorgelegd zal worden aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de CHP valt niet vast te stellen hoeveel geldige stemmen zijn uitgebracht. De CHP legt haar zaak eerst voor aan het Turkse Constitutionele Hof. De Turkse vicepremier Mehmet Simsek zegt dat er geen vervroegde presidentsverkiezingen in zijn land zullen komen. De verkiezingen staan gepland voor november 2019. Turkije gaat zich nu meer richten op de relatie met de EU. De “ruis” met Europa zal volgens hem snel na de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland verdwijnen. Duitsland wil nu ook, zo snel mogelijk, de dialoog met Turkije weer oppakken. Hij zei te hopen dat de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie verbeteren als in dit najaar de belangrijkste verkiezingen in Frankrijk en Duitsland achter de rug zijn. De Turkse lira kreeg direct een zetje, nadat de contouren van de einduitslag bekend werden. De waarde van de lira steeg 2,5% tot bijna $3,6188. Dat was de grootste sprong van de Turkse munt tijdens een handelssessie sinds eind januari. Volgens valutahandelaren zat de munt in de lift, omdat de ontwikkelingen in Turkije na het referendum iets gemakkelijker te voorspellen zijn. Ook verwachten zij dat sommige buitenlandse investeerders terugkeren naar het land dat zij eerder ontvluchtten vanwege de politieke onrust. Door de spanningen is de Turkse munt in een jaar ongeveer een kwart minder waard geworden ten opzichte van de dollar en de euro. De beurs in Istanbul liet bij de openingsbel een plus zien van 0,7%. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat het Turkse werkloosheidsniveau in januari met 13% op het hoogste peil is uitgekomen sinds begin 2010. De jeugdwerkloosheid stond daarbij op 25%. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zeggen dat het Turkse referendum niet eerlijk is verlopen. Volgens de OVSE werd het ja-kamp bevoordeeld en het nee-kamp geïntimideerd. Minister Koenders deelt de zorgen van de OVSE dat de grondwetswijzigingen in Turkije de macht te veel concentreren in één persoon. Hij roept Turkije op de adviezen van de Raad van Europa, waarvan Turkije ook lid is, op te volgen. Koenders voegt er nog aan toe dat, als president Erdogan de doodstraf opnieuw invoert, dat in strijd is met de Europese waarden. Dan vraag ik mij af waarom Turkije wel op de vinger tikken en de wereldleider VS niet. Is er al een conclusie te trekken over de uitslag van het referendum inzake een staatshervorming in Turkije, waarmee de parlementaire democratie, op hoofdlijnen, wordt omgevormd naar een presidentiële democratie in 2019. De uitslag van het referendum: ja voor 51,4% en nee voor 48,6% van de uitgebrachte 48,6 miljoen stemmen (opkomst 86%). Volgens Erdogan zijn er 25 miljoen geldige ja-stemmen uitgebracht en dat zijn er 1,3 miljoen meer dan het nee-kamp heeft gescoord. Terwijl vanuit Europa veel kritiek klinkt op met name de gang van zaken rondom het Turkse referendum, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan gebeld om hem te feliciteren met het succes in de volksraadpleging van Paaszondag. Daarmee heeft Trump aangegeven dat hij en Merkel niet op één lijn zitten. Europa en Nederland hebben uiterst koel tot bijna vijandig gereageerd op de Turkse referendumuitslag. Kanselier Merkel en president Hollande drukken Erdogan op het hart zorgvuldig om te springen met de zeer grote minderheid die hem niet steunt. Ze willen ook dat hij snel contact zoekt met Brussel en andere hoofdsteden over zijn plannen voor de komende maanden en jaren. De Europese Commissie schortte een reactie zelfs op tot vaststaat dat de referendumuitslag rechtsgeldig is, en onderstreepte nog eens dat Turkije zelf alle bruggen opblaast als het zijn voornemen tot herinvoering van de doodstraf uitvoert. De afschaffing daarvan was meer dan tien jaar geleden een voorwaarde voor het verre perspectief op een EU-lidmaatschap en de start van toetredingsonderhandelingen. Dat was tien jaar geleden wel de afspraak en dat hebben de Turken uitgevoerd. Maar zijn ze daarmee ook maar een streep verder gekomen in de onderhandelingen met de EU. Het antwoord is ‘nee’ dan wel nauwelijks. Volgens Turkije-onderhandelaar in het Europees Parlement Kati Piri (sociaal-democrate) is het nauwelijks voorstelbaar dat die onderhandelingen, ‘met een Grondwet die haaks staat op onze toetredingseisen’, nog blijven doorgaan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de kritiek van waarnemers dat het referendum onder oneerlijke omstandigheden is verlopen, verworpen. “Ken je plaats”, zei Erdogan richting de Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die in een rapport stelde dat de twee kampen geen gelijke kansen hadden. Met name in de aanloop naar het referendum had het nee-kamp nauwelijks mogelijkheden om zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp dat de macht van de Turkse president wil vergroten. Die waarneming is correct, de oppositie wist al maanden van de achterstelling in de media en komt daar nadat het nee-kamp geen meerderheid had behaald. Iets anders is of er op grote schaal malversaties hebben plaatsgevonden in de stemlokalen dan wel bij de telling. In een toespraak ten overstaande van zijn aanhang in het presidentiële paleis in Ankara zei Erdogan dat Turkije zich niet herkent in het rapport van de waarnemers. “Turkije ziet, hoort of erkent de politiek gemotiveerde verslagen van de waarnemers niet”, aldus Erdogan.

Drie belangrijker onderwerpen zijn Noord-Korea versus Donald Trump. Als een van de twee onbezonnen uitspraken doet dan wel agressieve handelingen aankondigt kan er zomaar een oorlog uitbreken, waarvan we niet weten waartoe dat gaat leiden. Een andere zaak waar ik me zorgen over maak is de toekomst van Europa en de financiële gezondheid van de euro. Günter Hannich, een Duitse vermogensadviseur, die ik (on)regelmatig citeer, waarschuwde deze week dat al na de eerste ronde van de Franse presidentverkiezingen, op 24 april, een enorme chaos kan uitbreken op de financiële markten als en Marine Le Pen van het extreem rechtse Front National en de radicaal-linkse Jean-Luc Melanchon naar de tweede ronde op 7 mei doorgaan. Beide kandidaten zijn niet pro Europees. Zijn denkbeelden over de Europese Unie zijn extremer dan die van Le Pen. Hij wil af van het begrotingstekort van max 3%. Hij wil geld hebben om 60.000 extra onderwijzers aan te stellen, hij wil de wijkagenten terug en belooft iedereen een extra week betaald verlof. Hij wil, zoals ook de Engelsen, af van het vrije verkeer van werknemers in de EU. Maar het meest in the picture staat: hij wil van de NAVO af en gaat voor intensievere contacten met Rusland. En dan de wijze waarop de EU reageert op de brexit. Premier May speelt het spel heel verrassend: op 8 juni komen er verkiezingen. Tusk weet niet waar hij aan toe is. Wordt vervolgd.

DFT: Saudi-Arabië is bezig een streep te zetten door miljarden aan onafgemaakte projecten omdat de overheidsfinanciën onder grote druk staan door de lage olieprijzen. Dat meldden ingewijden bij de Saudische regering aan persbureau Reuters. Ministeries en overheidsinstellingen hebben opdracht gekregen onderzoek te doen naar projecten waar het mes in kan. Het gaat om projecten waarvan nog geen kwart is afgerond. Er zal worden bekeken in hoeverre de projecten haalbaar zijn en bijdragen aan het doel van de Saudi’s om de economie breder te maken dan enkel de oliesector. Daarbij wordt ook gekeken naar samenwerking met private partijen. Door de lage olieprijzen is Saudi-Arabië gedwongen de uitgaven aan banden te leggen en heeft Riyad te maken met een begrotingstekort. Olie is goed voor circa 90% van de inkomsten van het Arabische land.

De Spaanse premier Rajoy moet voor de rechter verschijnen als getuige in een rechtszaak over smeergeld. Het Nationale Hof heeft hem opgeroepen in het Gurtel- proces,dat wordt gevoerd tegen meerdere leden van zijn Partido Popular. In het proces staan 37 mensen terecht, onder wie twee penningmeesters. Ze zouden een crimineel netwerk hebben gevormd met een Spaanse zakenman aan het hoofd. Het onderzoek loopt al jaren. De politici worden verdacht van omkoping,belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden hun macht jaren hebben misbruikt en smeergeld hebben aangenomen in ruil voor opdrachten.

De PvdA twijfelt aan haar bestaansrecht. De sociaal-democraten hebben besloten een nieuwe weg in te slaan en afscheid te nemen van het politieke beleid dat Samsom, Asscher en van Rijn hebben gevoerd in het kabinet Rutte II op het zorgdossier. De enorme puinhoop die door het neo-liberale demissionaire kabinet vier jaar lang is gevoerd in de zorg is kennelijk nu eindelijk doorgedrongen tot de politieke top van de PvdA. Op dit dossier gaan de 9 fractieleden van de PvdA in de Tweede Kamer samenwerken met de SP, 50+ en jawel de PVV. De start, deze week in de Kamer, verliep niet positief: twee moties haalden geen meerderheid. Het stemgedrag kan beïnvloed zijn door de momenteel lopende formatiebesprekingen.

Deutsche Bank heeft opnieuw een zware boete uit de Verenigde Staten gekregen, ditmaal van ruim $156 mln. De Amerikaanse centrale bank, de FED, legt Deutsche Bank een boete van in totaal $156,6 miljoen op voor meerdere overtredingen. Eind vorig jaar trof de Duitse bank al een schikking van $7200 mln met de Amerikaanse justitie voor de verkoop van pakketten met rommelhypotheken aan beleggers door dochter MortgageIT. Deutsche Bank moet de FED nu $136,9 mln betalen vanwege ‘onveilige en ongewenste praktijken’ op de internationale geldmarkt. De centrale bank constateerde dat handelaren van Deutsche Bank via chatrooms informatie over posities in de valutahandel met collega’s van andere banken uitwisselden. Volgens de FED is ook de interne controle op dergelijke misstanden op de handelsvloer slecht. De FED deelde daarnaast een boete van $19,7 mln uit omdat Deutsche Bank niet voldoet aan de Volcker-wetgeving. De naar de voormalige FED-president Paul Volcker vernoemde wet verbiedt riskante transacties die banken doen voor eigen rekening.

Het consumentenvertrouwen is in april gestegen naar het hoogste punt sinds februari 2001. Het vertrouwen ging met twee punten omhoog naar 26. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is er vertrouwen in het economisch klimaat. Consumenten zijn ook bereid om meer te kopen omdat ze positiever zijn over hun eigen financiële situatie. Met 26 ligt het consumentenvertrouwen in april ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Er komen veel meer Nederlanders in de Panama Papers voor dan eerder bekend was. Uit nader onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat het trustkantoor Haags Juristen College (HJC) in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders heeft opgericht in Panama en op de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd. Aanleiding voor het verder onderzoek is de rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC. Zij worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten. Wat de FIOD met deze informatie doet, dan wel de fiscus is nog niet duidelijk.

Onevenwichtigheden op de handelsbalansen van de eurolanden. Oorspronkelijk werd voor de handelsbalans alleen gekeken naar de geldwaarde van de export en import van goederen, doch naarmate de dienstensector in het totaal van het bruto nationaal product een steeds grotere omvang heeft gekregen, en diensten ook steeds meer grensoverschrijdend zijn geworden, is het de gewoonte geworden om export en import van goederen en diensten bij de opstelling van een handelsbalans samen te voegen. Voor de vraag wat het saldo van een handelsbalans is, maakt het geen verschil of de geldwaarde van een bepaalde export nu veroorzaakt wordt door levering van goederen of door levering van diensten. Nederland heeft een chronisch exportoverschot, dat na de invoering van de euro is verdubbeld. De laatste 3 jaren ligt het met ruim 10% van het bbp boven de euronorm van 6%. Via een Macro Imbalance Procedure(MIP) kan Nederland hiermee op het strafbankje belanden van de Europese Commissie. De Duitse vermogensadviseur, Günter Hannich, schrijft deze week onder meer over de nog altijd bestaande ‘euro-crisis’ en het sterk opgelopen Target2-saldo. De ECB brengt naar buiten dat het Duitse Targer2 is opgelopen naar €830 mrd. Het cijfer geeft aan hoe het ECB Clearing Instituut het betalingsverkeer tussen de eurolanden afhandelt. Bei der belasteten Zentralbank entsteht ein negativer TARGET2-Saldo (Verbindlichkeit gegenüber der EZB) und bei der empfangenden Zentralbank entsteht ein positiver TARGET2-Saldo (Forderung gegenüber der EZB). Sedert 2008 nemen de Target2-saldi van de Bundesbank toe en bedroegen in 2011 >€700 mrd. Dat was al extreem hoog, maar dat belang is nog eens met €130 mrd gestegen. Hannich waarschuwt ervoor dat als de euro in zwaar weer terecht komt een bankroet niet moet worden uitgesloten. De risico’s van het euro-systeem nemen, mede gezien het monetaire beleid van Super Mario c.s., toe. Zo is de Target2 schuld van Italië gestegen naar €420 mrd. De huidige situatie doen mij denken aan die van 2008. Toen waren het de banken die de zwakke eurolanden veel te veel leningen verstrekten, nu is het de ECB die overcreditering toestaat. Als we de huidige ontwikkeling in een historisch perspectief plaatsen (de Duitsers verwerven macht en maken de financieel/economisch/monetair (zwakkere) eu-lidstaten afhankelijk van ‘Berlijn’) dan vrees ik voor vrede en veiligheid in Europa. Binnenkort is het 4 mei en gedenken wij de slachtoffers van WO II. Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940 – 1945 als gevolg van oorlog, bezetting en vervolging is omgekomen ligt tussen de 225.000 en 250.000. De geallieerden, geleid door het Verenigd Koninkrijk, China, de VS, de Sovjet Unie, de Vrije Fransen van generaal de Gaulle en Canada, verloren in totaal ongeveer 61 miljoen levens, terwijl aan de zijde van de asmogendheden, nazi-Duitsland, Italië, het Japanse Keizerrijk, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Kroatië, 11 miljoen mensen het leven hebben verloren. Hoewel Vichy-Frankrijk, Finland, Siam en Mantsjoekwo meevochten aan de zijde van de As, maakten zij er officieel geen deel van uit. Spanje was neutraal maar overwoog wel serieus toetreding tot de As en stuurde “vrijwilligers” naar het oostfront. En dat allemaal vanwege de opkomst van het fascisme in Duitsland en Italië in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Duitsland werd van 1933 tot april 1945 geregeerd door de dictatuur van de Führer Adolf Hitler, de vormgever van het nationaalsocialisme. Hoe ontstaan die financiële belangen bij de nationale centrale banken van de 19 eurolanden? Case: de VW importeur in Italië bestelt bij VW Würzburg 1000 nieuwe Polo modellen, tegen een inkoopprijs van €11.000. De Duitse fabrikant levert de auto’s een maand later. De rekening bedraagt €11.000.000 te betalen binnen 30 dagen. De Italiaanse importeur geeft opdracht aan haar bank UniCredit om €11 mln over te boeken naar Deutsche Bank op de rekening van VW Würzburg. Die transfer wordt uitgevoerd middels de Clearing van de ECB in Frankfurt, waar de rekening van de Italiaanse centrale bank wordt gedebiteerd (waardoor de schuld toeneemt) en de Bundesbank wordt gecrediteerd (waardoor de vorderingen toenemen). De Bundesbank maakt de 11 miljoen euro over naar de Deutsche Bank, die vervolgens het geld op de rekening van VW boekt. Wat zien we hier gebeuren? VW Deutschland fabriceert auto’s die worden geëxporteerd en worden betaald door de importeur. Maar de realiteit is dat de Italianen auto’s kopen die worden gefinancierd door de Duitse Centrale Bank. En de vraag die Günter Hannich stelt is ‘krijgt de Bundesbank dat geld ooit terug. In het Target2-systeem zitten dus centrale banken met vorderingen en anderen met schulden. Eind december 2016 was de stand in miljarden: Italië (-€356,6), Spanje (€-328,1), Griekenland (€-72,3), Portugal (€-71,6) en Ierland (€-1). Duitsland (€+754,3), Luxemburg (€+187,4), Nederland (€+87) en Finland (€+22). De Muntunie met de 19 eurolanden draait dus in overgrote mate op Duits krediet.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 21 april 2017; week 15: AEX 512,19; BEL 20 3.770,45; CAC-40 5059,20; DAX 30 12.048,57; FTSE 100 7114,55; SMI 8553,99; RTS (Rusland) 1084,17; DJIA 20547,76; NY-Nasdaq 100 5.442,049; Nikkei 225 18.620,75; Hang Seng 24.020,66; All Ords 5885,60; SSEC 3,173.151; €/$ 1,0702; goud $1283,90; dat is €38.454,90 per kg, 3 maands Euribor -0,331% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,502%; 10 jaar VS 2,219%. 10 jaar Duitse Staat 0,24%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.