UPDATE21092013/188_1 Dit is een Prinsjesdag special blog

Afgelopen weekend hebben de EU-ministers van Financiën in de Litouwse hoofdstad Vilnius overlegd over de inrichting van de Europese bankenunie. Het resultaat van het overlegd was voorspelbaar: de bankenunie krijgt steeds meer vorm, alhoewel er nog veel knopen doorgehakt moeten worden. Het centrale thema was het optuigen van een mechanisme dat in werking moet treden als een bank failliet dreigt te gaan. Ondanks de ferme bezwaren van Duitsland toonde minister Jeroen Dijsselbloem zich optimistisch. Of dat optimisme terecht is zal, na de verkiezingen van dit weekend in Duitsland, moeten blijken over de besluitvorming die hierover in Berlijn wordt genomen. Als Berlijn 'misschien' zegt 'mits' gaat de Bankenunie niet werken. De vraag die voorlegt is of de rijkere EU-landen onder aanvoering van Berlijn bereid zijn de zwakke Zuid-Europese banken te redden van de ondergang. En dan ook nog onder welke voorwaarden en hoe realistisch zijn die? De zaak die nu aan de orde is betreft ook wat er gaat gebeuren met het spaargeld en de opgebouwde pensioenrechten van de Nederlandse burgers. Dijsselbloem is enthousiast en zegt „in het begin vallen er altijd scherpe woorden van: Onacceptabel! Dit kan niet! Maar ik denk dat we voor het einde van het jaar deze discussie afgerond hebben. Dat is haalbaar”. Volgens de op tafel liggende plannen moet er een Europese resolutieautoriteit en een resolutiefonds, van €55 mrd, komen, dat door de Europese banken opgebracht moet worden. Het is de bedoeling dat de toezichthouder op de banken in de eurozone (de Europese Centrale Bank) signaleert wanneer een bank in moeilijkheden komt. Het bestuur van de resolutieautoriteit zal de zaak dan overnemen, bestuderen en een advies over het faillissement formuleren. Uiteindelijk is het dan de Europese Commissie die het eindbesluit neemt. Dat laatste stuit op juridische vraagtekens van Duitsland. Zij zien het niet zitten dat Brussel het oordeel geeft en willen liever een netwerk van nationale fondsen optuigen. Dijsselbloem vindt dit laatste onnodig gecompliceerd en vindt de rol voor Brussel dan ook niet problematisch. „Of je doet dit Europees, met de bevoegdheden en het fonds, of je houdt het nationaal”, aldus de minister. Maar dat laatste vindt hij een stap terug. Europees commissaris Michel Barnier (Interne markt) ontkent stellig dat de voorstellen indruisen tegen EU-regels. „Als er een beter alternatief is, prima. Het is niet zo dat wij per se deze taak willen. Maar Europa heeft een resolutieautoriteit nodig die op de knop drukt als dat nodig is.” Deze uitspraak van Barnier is niet juist. Niet de resolutieautoriteit drukt op de knop maar de ECB. Vervolgens bekijkt de resolutieautoriteit of er nog mogelijkheden zijn de probleembank, met een geldinjectie van het resolutiefonds, nog overeind te houden. De financiële sector (de banken, verzekeraars en institutionele instellingen) moeten het daarvoor nog wel even schokken. Ik verwacht dat deze partij een vinger in de pap zal willen hebben over het besluit welke concurrent ze wel willen steunen en welke niet. Als er gesaneerd gaat worden in de Europese bankenwereld zal de meest daarbij betrokken partij mee willen meebepalen 'wie wel en wie niet'. Laten we dat, in Gods naam, niet overlaten aan politici. Het resolutiemechanisme vormt een van de bouwstenen van een Europese bankenunie. Zo werd het bankentoezicht al geregeld. Bovendien spraken de EU-landen af dat ze dezelfde stappen nemen om een zwakke bank overeind te houden. Daarbij moeten de aandeelhouders en schuldeisers in ieder geval een deel van de redding betalen (een zogenoemde bail in). Een zwakke stee in het bedachte systeem is de ECB. Een centrale bank die vol zit met oninbare vordering op banken en overheden. Een centrale bank die de 6.000 banken in de eurozone moet gaan controleren. Daar heeft de ECB nog minimaal tien jaar voor nodig, voordat het project loopt. In de aanloopperiode wordt de financiële gezondheid van de grootste 130 banken, waaronder 4 Nederlandse, doorgelicht. De uitspraak dat 'dezelfde stappen worden genomen om een zwakke bank overeind te houden', roept vraagtekens op. Moet je een zwakke bank wel willen redden? Een andere vraag is of aandeelhouders en schuldeisers (dus ook spaarders) wel in de koets blijven zitten om aan het einde van de rit een hoge prijs te moeten betalen. Ik heb al eerder gewaarschuwd voor een daling van de koersen van bankaandelen en (achtergestelde) obligaties van banken. Een ander aspect is de hoogte van de bankactiva, uitgedrukt in een percentage van het bbp. Europa staat op een eenzame hoogte. Wij zitten met veel te veel 'opgeblazen' banken. Waar de VS een score heeft van 100%, China van 200%, scoren Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal tussen de 300% en 400%. Dat is een groot probleem voor Europa en dat kan niet worden afgewimpeld op aandeelhouders, obligatiehouders en grote spaarders. Dijsselbloem is daar veel te naïef voor om dat op te gaan lossen met een resolutiefonds. De realiteit zal zijn dat de Duitsers het grootste deel van het benodigde geld op zal moeten hoesten. In feite is het een 'must' dat de Bankenunie nog dit jaar op de rails wordt gezet. Gebeurt dat niet dan valt er een gat door de verkiezingen voor het Europees Parlement en van een nieuwe Europese Commissie. Heeft het informele overleg in Vilnius een eerste stap gezet, waarop verder gebouwd kan gaan worden? Uit wat er naar buiten is gebracht over de beraadslagingen, is dat heel twijfelachtig: veel verbaal geweld en juridisch vuurwerk. Wat is er tot dusverre gerealiseerd? Het EP heeft ingestemd over het opzetten van een centraal bankentoezicht, dat ze moeten gaan overnemen van de nationale centrale banken. Daarmee krijgt de ECB een dubbelfunctie opgedrongen: ze financieren die banken en moeten ze vervolgens controleren op gezonde balansverhoudingen. Daarmee doelend op de solvabiliteit en het risicodragend vermogen. Dan is er nog een ander probleem: de resolutieautoriteit stelt aan de EC voor een bank om te laten vallen. Dan moet het Europese Deposito Garantie Stelsel in werking zijn. Dan wordt de vraag actueel 'wie draait waarvoor op? Twee cases: eerste aanname. Een Spaanse bank is niet langer levensvatbaar en valt om. Niemand steekt een helpende hand uit. Wie zijn de verliezers en wie gaan de Spaanse spaarders hun spaargeld tot maximaal €100.000 vergoeden. Die rekening komt niet te liggen bij Griekse en Portugese spaarders, maar veel eerder bij Duitse en Nederlandse. Tweede aanname. Een Spaanse bank geraakt in moeilijkheden, de resolutie autoriteit stelt, na onderzoek, voor een herstructurering/sanering uit te voeren, waar schuldeisers (aandeel-, obligatiehouders en spaarders met >€100.000) aan mee moeten werken. Ook het resolutiefonds ondersteunt deze herstructurering met een financiële bijdrage. Dat betekent dat buiten de Europese banken om, hun geld gebruikt gaat worden voor het overeind houden van een concurrent. In dat proces hebben de fournerende banken geen inspraak. De Duitsers stellen hardop de vraag of zo een aanpak juridisch wel een rechtsbasis heeft? Engeland, Spanje en Zweden hebben ook bedenkingen. Frankrijk, Italië en Portugal willen haast maken. Dat wil Nederland ook, maar meer omdat Dijssel in de komende 3 maanden overeenstemming wil krijgen over onderdelen van de Bankenunie. Er is nog een heel hobbelige weg af te leggen voordat er volledige overeenstemming is bereikt over heikele zaken.

Spaanse en Italiaanse banken hopen uit de crisis te komen door de regering obscure accountancy regels aan te laten passen. Dat meldt de Wall Street Journal. In Spanje hebben banken nauwelijks een kapitaalbuffer. Daarom lobbyen topbankiers bij politici om potentieel waardeloze belastingvorderingen om te zetten in door de overheid gegarandeerde belastingkredieten waarmee de kapitaalpositie van banken wordt versterkt. In Italië, waar kredietverstrekkers een belang hebben in de Italiaanse centrale bank, willen bankiers dat de centrale bank opnieuw gewaardeerd wordt. Dat zou een boekhoudkundige meevaller voor banken kunnen opleveren, waarmee ze hun kapitaalpositie kunnen versterken. De hard door de crisis geraakte banken proberen op deze manier hun positie te versterken zonder nieuwe aandelen uit te geven of winstgevende onderdelen te verkopen. Hoewel de banken in beide landen hun kapitaalbuffers hebben opgekrikt, wijzen critici erop dat dit banken door dit soort 'trucjes' in de toekomst niet beter in staat zijn een crisis af te slaan. Bovendien daalt het vertrouwen in de Europese bankensector.

Günther Hannich schrijft over het moment dat de volgende bankencrisis ontstaat deze week: Jetzt in diesem Moment stehen wir so nah am Abgrund wie 2008 zum Zeitpunkt der Lehman Brothers-Pleite. „Wir wären gegen eine Kettenreaktion kaum besser geschützt als vor fünf Jahren.“ Das gestand jetzt Andreas Dombret ein (Der Spiegel 36/2013). Er muss es wissen: 2008 war er Deutschland-Chef der Bank of America. Heute ist er im Bundesbank-Vorstand. Mit anderen Worten: Wenn heute wieder einmal eine große Bank in Schieflage gerät, kann wieder das Chaos ausbrechen – mit Folgen, die über die Krise von 2008 hinausgehen. Und wer glaubt, dass dies ja nicht passieren könne, weil die Banken ja beinahe weltweit wieder satte Gewinne einfahren, könnte ein böses Erwachen erleben. Die tatsächliche Situation der Banken 2013 ist viel wackeliger als die meisten vermuten: In den Bilanzen der Banken sind heute noch unvorstellbare Belastungen aus der Finanzkrise versteckt. Bei der Commerzbank allein sind es €136 Milliarden. Hinzu kommen neue Risiken, wie etwa die aktuelle Aktienblase, die über kurz oder lang in einem Crash enden wird, und flächendeckende Zahlungsausfälle, wenn sich die Schuldenkrise in Griechenland, Italien und Spanien weiter verschärft. Hier wird es wahrscheinlich schon nach der Bundestagswahl, am 22sten, schlechte Neuigkeiten geben.

Voordat we naar het beleid gaan dat het kabinet voor ogen heeft voor 2014 wil ik U de column van Prof. Dr. René Tissen, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij schrijft: Het wordt tijd dat de Nederlandse regering de werkelijkheid van Europa onder ogen ziet en ophoudt met het beleid van pappen en nathouden. Laten we van het slechtste scenario uitgaan en eerlijk werken aan het beste. Hij schrijft over de onmacht van de politici in Europa om financiële problematiek onder controle te krijgen. Er moet steeds meer geld bij in Griekenland. Dat is een mission impossible, naar mijn mening.

Afgelopen zondag kwam RTL Nieuws al met de Makro Economische Verkenning (MEV) van het CPB naar buiten. Snel daarna publiceerde het CPB de ramingen voor volgend jaar. Het doet sombere voorspellingen voor de Nederlandse economie in 2014. De koopkracht gaat omlaag, de werkloosheid stijgt en de economische groei wordt minder dan verwacht. De Nederlander verliest volgend jaar gemiddeld 0,5% aan koopkracht. De werkloosheid stijgt naar 7,5% volgens de definitie van het CPB (9,25% volgens de CBS-definitie). Deze ramingen komen de regering op forse kritiek van de oppositiepartijen te staan. PVV, SP, D66 en GroenLinks zijn het erover eens dat de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Rutte het land meer kwaad dan goed doen. De economie zou versterkt moet worden in plaats van dat er alleen maar bezuinigd wordt. Er moet ook meer werkgelegenheid komen. Het CDA ziet geen perspectief op verbetering, ,,want het kabinet blijft kiezen voor belastingverhogingen en nivellering ten koste van middeninkomens''. Anderzijds zegt Buma dat het CDA, onder voorwaarden, bereid is het kabinet in de 1e en 2e Kamer te gedogen. Ook regeringspartij PvdA wil plannen om de economie op gang te helpen, omdat de werkloosheidscijfers zorgelijk blijven. De VVD is als enige optimistisch: de partij van Mark Rutte ziet dat de kabinetsmaatregelen hun vruchten afwerpen. ,,We gaan langzaam de goede kant op", zegt Tweede Kamerlid Mark Harbers. De koopkrachtdaling valt relatief gezien mee, al komt die bovenop een daling van 1,25% dit jaar. In augustus ging het CPB nog uit van gelijkblijvende koopkracht, maar daarin was het effect van het bezuinigingspakket van €6 mrd niet meegerekend. Vooral gepensioneerden zullen de kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd, in hun portemonnee voelen: hun koopkracht daalt volgend jaar met 1,5%. Dit komt doordat de aanvullende pensioenen nauwelijks stijgen en soms worden gekort. Mensen met een uitkering hebben 0,5% minder te besteden. Tweeverdieners met AOW en een klein aanvullend pensioen worden het hardst getroffen door de bezuinigingsmaatregelen. De koopkrachtdaling voor deze groep komt tussen de 7 en 10% uit. 'Deze groep wordt zwaarder getroffen door de stapeling van maatregelen. Dit omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen, onder álle maatregelen lijdt', zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Gepensioneerden hebben volgens haar al jaren te maken met een daling van hun inkomen, als gevolg van het uitblijven van pensioenindexatie en als gevolg van de kortingen. De vakbond de Unie reageert: de middeninkomens zijn dubbel de klos door de opeenstapeling van bezuinigingen. 'Kijk naar het kiezersbedrog rond de hypotheekrenteaftrek en de bonus van 1000 euro voor werkenden. De hypotheekrenteaftrek wordt alsnog aangepakt. De algemene heffingskorting verdwijnt en de belastingschijven worden bevroren. Daarbovenop komen nog de ingrepen in de pensioenen. De middengroepen zijn het zuur helemaal zat'. Die willen nu eindelijk wel eens het 'zoet' proeven. De kabinetsplannen leiden, volgens de Unie, tot een verder oplopende werkloosheid, dalende huizenprijzen, stijgende btw en geen enkel perspectief op koopkrachtverbetering. De economische groei valt verder tegen ten opzichte van eerdere ramingen, wat grotendeels het gevolg is van de €6 mrd aan bezuinigingen. Dit voorjaar werd nog gerekend met een groei van 1% volgend jaar, maar dat komt nu op 0,5% uit. Het begrotingstekort komt hoger uit dan de EU-norm, maar er is deze zomer afgesproken met Brussel om €6 mrd te bezuinigen en daar blijft het bij. Vakorganisatie FNV zegt dat de ramingen de vrees onderstrepen dat de bezuinigingen desastreus zijn voor het land. ,,Het geeft ook aan dat het terecht is dat wij actie ondernemen tegen de bezuinigingen.'' Ook de CNV vindt de hoge werkloosheid onacceptabel. ,,Nederland raakt bijna aan de 10% werkloosheid in 2014. Dat mogen we niet laten gebeuren'', stelde voorzitter Jaap Smit. Hij zei verder dat de CNV het koopkrachtverlies bij onderhandelingen over nieuwe cao's ,,zoveel mogelijk'' wil repareren.

Gepensioneerden hebben volgens de ANBO al jaren te maken met een daling van hun inkomen, als gevolg van het uitblijven van pensioenindexatie en als gevolg van de kortingen.

Reacties op het vervroegd uitlekken van de MEV 2014 van het CPB. De Haagse rekenmeesters zien volgend jaar zonniger tegemoet dan de banken en economen. ‘De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 1,25% en zal in 2014 een nulgroei noteren.’ Was getekend, het economisch bureau van Rabobank, vorige week. Eerder maakten de economen van ABN Amro (+0,4%) en ING (+0,1%) hun voorspellingen bekend. Hoogleraar financiële markten Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam) noemt het „naar voren halen van belastinginkomsten op het moment dat het herstel zich aandient” geen gek idee. „Het is in ieder geval beter dan nog meer bezuinigen.” Dat moge zo zijn maar dat is maar een eenmalig effect. Hoe betrouwbaar zijn de prognoses van het CPB, daarnaar is onderzoek gedaan: 20 van de 21 prognoses, waren te optimistisch. Dat gegeven moeten we in ons achterhoofd houden als de economische groei volgend jaar 0,5% gaat groeien. Wat gaat er volgend jaar allemaal veranderen? Bron: DFT. In 2015 wordt het aantal kindregelingen afgebouwd van 11 naar 4 door regelingen samen te voegen of af te schaffen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven over. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken zal 9 op de 10 huishoudens met kinderen door deze maatregelen inleveren. Tussen 2014 en 2016 gaan zullen veel ouders gaan merken dat ze minder kinderbijslag ontvangen. Op dit moment is het bedrag dat ouders ontvangen voor oudere kinderen hoger dan voor kinderen tot 5 jaar. In 2014, 2015, 2016 en 2017 gaan de bedragen voor oudere kinderen omlaag tot het niveau van een kind tot 5 jaar. Voor grote gezinnen kan dit tot 1000 euro per jaar schelen. Verder stijgen de bedragen van het kindgebonden-budget, maar wordt de inkomensgrens strenger en is er een vermogenstoets toegevoegd. De algemene heffingskorting die werkende Nederlanders allemaal ontvangen (€2001 netto per jaar) gaat stapsgewijs verdwijnen voor inkomens die in de hoogste belastingschijf vallen (zij verdienen meer dan €55.991 bruto). De manier waarop de heffingskorting verdwijnt is nog niet bekend. Het kabinet geeft iedere werkende vanaf 2014 een extra arbeidskorting van €375. Uw werkgever verwerkt deze korting op de inkomstenbelasting in uw loon. Voor de hoogste inkomens wordt de arbeidskorting echter in drie jaar tijd afgebouwd naar nul. In het regeerakkoord hadden PvdA en VVD afgesproken om het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk te maken vanaf 2015. Nu geldt voor iedereen een eigen risico van €350. Het was de bedoeling dit te laten oplopen van €180 naar €595, afhankelijk van het inkomen. Het kabinet heeft nu besloten om het eigen risico toch voor iedereen op €350 te houden. In plaats hiervan zullen huishoudens met lagere inkomens extra zorgtoeslag ontvangen. Om de woningmarkt een impuls te geven heeft het kabinet besloten om particulieren vanaf 2014 meer belastingvrij te laten schenken. Nu mogen ouders hun kinderen €51.407 schenken als het geld aan financiering van een eigen woning besteed wordt. Volgend jaar loopt deze grens op tot €100.000 en mag die ook benut worden om aan anderen dan eigen kinderen te schenken. Om ongeveer €1 mrd te bezuinigen heeft het kabinet besloten de grenzen van de belastingschijven in 2014 niet te laten meestijgen met de inflatie. Hierdoor gaan mensen meer belasting betalen. Het scheelt werknemers met een inkomen komend jaar €16 tot €112, stellen ING-economen. Voor inkomens tot €19.000 heeft dit geen gevolgen. Ongeveer 4,6 miljoen huishoudens ontvangen op dit moment één of meerdere toeslagen. Het kabinet wil dit aantal terugdringen tot 3,7 miljoen. De toeslagen worden ook eenvoudiger gemaakt door zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget samen te voegen tot een zogenoemde huishoudentoeslag. De samengevoegde toeslag kan later langzaam verlaagd worden. Mogelijk gaat de zorgtoeslag in de toekomst ook direct naar de zorgverzekeraar in plaats van naar de burger. Het kabinet wil de woningmarkt een impuls geven door te zorgen dat pensioenfondsen er geld in steken. Hiertoe onderhandelt het kabinet met pensioenfondsen over de oprichting van een Nationaal Hypotheek Instituut. Dit wordt een hypotheekbank waar tientallen miljarden aan pensioengeld ingestopt wordt om hypotheken van banken op te kopen. De overheid staat garant voor dit geld, zodat de pensioenfondsen vrijwel geen risico lopen. Ik heb daar al eerder commentaar op gegeven: voor hypotheken zonder NHG, die onder water staan, kan dat inhouden dat de belastingbetaler uiteindelijk wordt opgezadeld met verliezen die bij de banken hadden moeten blijven. Gepensioneerden verliezen vanaf 2014 €25 per maand door afschaffing van de Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB). 3 miljoen gepensioneerden verliezen de koopkrachttegemoetkoming, maar alleen de rijkere AOW'ers gaan er hierdoor op achteruit. Lage inkomens (precieze grenzen nog onbekend) worden hiervoor gecompenseerd via de huishoudentoeslag (samenvoeging van toeslagen). Van 1,7 miljoen huishoudens staan de hypotheken onder water. Voor hen wacht een restschuld als ze het huis nu willen verkopen. Op dit moment lopen veel mensen er tegenaan dat de restschuld lastig mee te financieren is bij een nieuwe hypotheek. Het kabinet heeft daarom besloten om het mogelijk te maken om ook Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen voor het financieren van (een deel van) de restschuld. Hierdoor worden banken mogelijk soepeler met het meefinancieren van de restschuld. Hoe deze maatregel precies wordt uitgewerkt is nog niet bekend. Ik zet hier uitroeptekens bij, dat snapt U natuurlijk wel. Lage inkomens krijgen een eenmalig extraatje van ongeveer €100. Via welke regeling dit bedrag bij de minima terechtkomt is nog niet bekend. Lonen van ambtenaren worden in 2014 niet gecorrigeerd voor inflatie. Het voorstel in het regeerakkoord om inkomens van ambtenaren te bevriezen of op de nullijn te zetten, wordt daarmee gehandhaafd ondanks druk vanuit de vakbonden. De nullijn voor zorg- en onderwijspersoneel is volgens bronnen rond het kabinet wel versoepeld. Stamrecht-bv's verdwijnen in 2014. Dit zijn constructies om ontslagvergoedingen in onder te brengen. Zo kunnen mensen in stapjes belasting betalen over deze vergoedingen. Het kabinet hoopt dat het geld nu minder lang vaststaat. Als mensen hun gouden handdruk gaan uitgeven kan dat de economie stimuleren. Dat betekent dan wel dat ze hun oudedagsvoorziening nu gaan consumeren. Onzalig voorstel. Pensioenen worden versoberd. Het kabinet wil de pensioenopbouw van Nederlanders flink beperken van 2,15% naar 1,75% van het inkomen. Er is nog discussie over of er nog 0,10% extra opgebouwd kan worden in een soort spaaroptie. De versobering heeft ook invloed op het pensioen dat u individueel opbouwt via lijfrentepolissen of banksparen. Het voorstel om de pensioenopbouw te verlagen wordt begin oktober behandeld in de Eerste Kamer, waar het kabinet nog steun nodig heeft voor de plannen. Belangrijk thema hierbij is of pensioenfondsen de premies voor werknemers ook verlagen. Dit is namelijk niet zeker. Gebeurt dit niet dan bouwen pensioenspaarders uiteindelijk lagere pensioenuitkering op en zien ze dit niet terug in een hoger netto salaris nu. Binnen de pensioenwereld bestaan grote zorgen over het effect op de pensioenpremies van de nieuwe regels voor de oude dag van dit kabinet. Voor sommige pensioenfondsen zou de premie flink omhoog moeten, terwijl deelnemers tegelijkertijd ook minder pensioen gaan opbouwen. In plaats van de eerder aangekondigde €500 mln wordt er nu €300 mln bezuinigd op regelingen voor kleine ondernemers, vanaf 2015. Het kabinet was van plan om flink te snijden in de starters- en zelfstandigenaftrek. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het plan om de zelfstandigenaftrek voor zzp'ers helemaal te schrappen doorgaat. Er gingen onlangs geruchten dat de accijnzen op brandstof voor auto's in 2014 verder verhoogd zouden worden om met dat geld het gebruik van biobrandstof te stimuleren. Volgens staatssecretaris van Financiën Weekers zal dit geen maatregel zijn in het pakket dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. De in het regeerakkoord besproken accijnsverhoging voor lpg en diesel (7 cent en 3 cent per liter) gaat wel gewoon door.

– Extra geld voor maatwerk chronisch zieken die in de problemen komen door hogere AWBZ-bijdrage;

– Gemeenten worden in 2014 toch niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp;

– De overheid schaft 35 JSF-straaljagers aan: een investering van €4,5 mrd;

– Extra bezuiniging van €330 mln op Defensie.

Reacties vanuit de oppositie-partijen: Voor PVV-leiders Geert Wilders vormt de doorrekening van de bezuinigingsplannen van het kabinet het zoveelste bewijs dat minister-president Mark Rutte Nederland „helemaal kapot” maakt. „Opstappen Mark!SP-leider Emile Roemer noemt de cijfers dramatisch. „De effecten op de economie zijn rampzalig. Deze cijfers bewijzen het failliet van het kabinetsbeleid. Rutte moet zijn beleid drastisch wijzigen of opstappen.” Volgens CDA-leider Sybrand Buma scoort het kabinet met de CPB-cijfers een dikke onvoldoende. „Meest schokkend is nog wel de oplopende werkloosheid. Er is geen perspectief op verbetering want het kabinet blijft kiezen voor belastingverhogingen en nivellering ten koste van middeninkomens. Dit is moordend voor economische groei en het creëren van werkgelegenheid.” D66-leider Alexander Pechtold noemt het de zoveelste slechte cijfers van dit kabinet. „Dat het kabinet nu weer kiest voor korte-termijn maatregelen als extra lasten op werken en ondernemen, helpt de economie en de werkgelegenheid niet. Het kabinet moet de broodnodige hervormingen niet langer uitstellen. Nederland heeft een structurele versterking van de economie nodig, niet elk jaar opnieuw een pakket van extra belastingen en bezuinigingen.” GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik noemt het treurig dat de werkloosheid verder oploopt, terwijl meer banen creëren voorop zou moeten staan, niet bezuinigen.

Lokale VVD-kopstukken keren met Prinsjesdag in zicht de partij de rug toe of overwegen over te stappen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Nog maar een derde van de kiezers van de VVD zou nog voor de partij kiezen. En ook veel gezichten van de partij mopperen of vertrekken zelfs. Vooral lokale politici en bestuurders spreken ergernissen uit over de koers van premier Mark Rutte. De VVD meldt zelf niets van een leegloop onder leden te merken, maar zelfs drie keer zoveel aanmeldingen te krijgen als opzeggers.

Kort Nieuws

De inflatie in de eurozone is in augustus gedaald van 1,6% naar 1,3%, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de inflatie in Nederland daar 1,5% boven ligt.

De rente die de ECB banken in rekening brengt voor leningen is al geruime tijd extreem laag. Lager dan ooit eerder is voorgekomen. Maar laten banken bedrijven die krediet opnemen daarvan mee profiteren? De Bank van Internationale Betalingen (BIS) zegt dat hier slechts in heel beperkte mate sprake van is. De banken calculeren een verhoogde risicofactor in, waardoor het effect voor kredietnemers gering is.

De Rotterdamse buurgemeente Lansingerland stevent af op een verlies van minstens € 233 mln, en vermoedelijk € 286 mln, in de exploitatie van bouwgrond. Lees verder op http://fd.nl/economie-politiek/521499-1309/gemeente-verliest-kwart-miljard

De groei van de industriële bedrijvigheid in en rond NY is in september tegengevallen. De Empire State-index daalde van 8,2 naar 6,3.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.