UPDATE21072012/125 Het IMF gooit de handdoek in de ring?

Wij maken ons druk over een noodlening van het EFSF van €30 mrd aan Spanje, bestemd voor de herkapitalisatie van Spaanse banken in grote problemen, die zo nodig deze maand nog beschikbaar wordt gesteld. Ik vraag me af waar het om gaat als ik lees dat de Spaanse banken in de maand juni €337 mrd hebben geleend van de ECB. Hoe slecht de liquiditeitspositie is laat het cijfer zien hoeveel de banken in juni vorig jaar hadden geleend: €48 mrd. Daaroverheen komt een uitspraak van de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann, die dit weekend liet weten dat de Europese hulp aan Spanje zich moet richten op de hele economie van het noodlijdende EU-land en niet alleen op de banksector. ,,De balansen van banken weerspiegelen de stand van zaken van de hele economie. Als investeerders zien dat de voorwaarden voor de hulp aan Spanje verder gaan dan alleen de banksector, zou dat een positief effect kunnen hebben op de obligatiemarkten''. Spanje is opgedeeld in 17 regio, die autonoom werken. Iedere regio voert haar eigen financieel/economisch beleid. Gezien de soms penibele situaties waarin regio's zich bevinden heeft de Spaanse overheid al een noodfonds aangekondigd van €18 mrd. De regio Catalonië heeft al laten weten daar een beroep te gaan doen. Daar zijn dit weekend bijgekomen de regio's Valencia en Murcia. De Spaanse premier Mariano Rajoy kondigde vorige week een bezuinigingspakket aan van in totaal 65 miljard euro. De Europese Unie eist dat de Spaanse regering in haar uitgaven snoeit, in ruil voor leningen die kunnen oplopen tot 100 miljard euro om de wankele Spaanse banken overeind te houden. Als ik zie hoe hoog het belang van de ECB nu al is opgelopen, stelt die €65 mrd veel te weinig voor. Daaroverheen komt de Europese banktoezichthouder EBA naar buiten dat Europese banken de komende jaren meer kapitaal moeten gaan aanhouden ten opzichte van hun leningen dan de internationale regels voorschrijven. De EBA verplichtte Europese banken om in juni dit jaar de verhouding tussen het kapitaal en het vreemd vermogen tijdelijk op te krikken tot 9%. De EBA wil die eis nu permanent maken. Volgens de internationale regels van Basel III moeten banken vanaf 2019 een kapitaalbuffer van minimaal 7% hebben. Dit kan oplopen tot 9,5% voor grote banken. De EBA wil echter dat Europese banken hun huidige kapitaalniveau handhaven en aantonen hoe ze vanaf 2019 aan de internationale regels gaan voldoen. De verplichte buffer van Basel III is lager dan die van de EBA. Onder de nieuwe Baselse regels tellen echter minder bezittingen mee in de berekening van het kernkapitaal. De regels van de EBA zullen waarschijnlijk niet bij alle banken en overheden in goede aarde vallen. De afgelopen maanden was er al veel weerstand tegen de wens van de EBA om de kapitaalbuffers te verhogen in een tijd dat de financiële markten onder druk staan.

De verdere escalatie van de Europese schuldencrisis raakt de groei van de internationale economie. Die valt daardoor wat lager uit dan enkele maanden geleden werd gedacht, stelt het IMF. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie in 2012 met 3,5% groeit en volgend jaar 3,9% vooruitgaat. Die prognoses zijn een fractie somberder dan de ramingen die het fonds in april publiceerde. De bijstelling bleef beperkt door de gunstige ontwikkelingen in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal verging het de internationale economie echter aanzienlijk slechter dan verwacht. Het IMF ziet nog altijd grote risico's voor een verdere terugval van de wereldeconomie. Om die te voorkomen, moet Europa snel werk maken van de afspraken die op de EU-top van eind juni zijn gemaakt, zodat de rentes op staatsobligaties van bijvoorbeeld Spanje en Italië kunnen afnemen. Daarvoor zijn afspraken over een banken- en begrotingsunie noodzakelijk, aldus het IMF. Europa is echter niet de enige bedreiging. In de Verenigde Staten moeten politici in de komende maanden zien te voorkomen dat de economie in een wurggreep van forse bezuinigingen terechtkomt. Daarvoor zijn brede afspraken nodig over de verhoging van het schuldenplafond en de manier waarop de Amerikaanse staatsschuld op de langere termijn wordt verkleind. Het IMF verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar met 0,3% krimpt en volgend jaar met 0,7% groeit. Voor Spanje en Italië worden 2 jaar van economische krimp voorspeld. Het fonds geeft geen nieuwe prognose voor de Nederlandse economie. Het IMF kan wel aandringen op de totstandkoming van een Europese bankenunie, maar daarover staan de neuzen niet gelijkgericht. Ja, Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Ierland, Cyprus en misschien ook nog wel in België zal men daar enthousiast op reageren. Maar dan zal eerst wel een antwoord moeten komen welke tegenprestatie deze landen bereid zijn te brengen aan die landen die de enorme schuldenberg van Zuid-Europa op hun nek krijgen. Ik denk dan aan Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk en Luxemburg. Het kan de oplossing van de Europese schuldencrisis misschien wel dichterbij brengen maar ik zie dat, op dit moment, nog niet gebeuren. Die lasten zijn gewoonweg veel te groot om te dragen. Nederland zal terughoudend reageren, Finland doet niet mee zonder extra zekerheden en Duitsland zal die hele last van Zuid-Europa niet dragen. Ik vrees dat zo een manoeuvre Europa van de kaart veegt. En dan zijn we nog verder weg. Als dit het niet is, waar ligt de oplossing dan wel. Ik vrees van: nergens. Ja, de financiële markten bulken van het geld. Er is zoveel dat ze aan 'veilige havens' bereid zijn rente toe te betalen als die havens kortlopend geld willen opnemen. Maar dat betekent niet dat ze zonder 'waarborg' geld willen lenen aan de zwakke broeders. Nee, dan moeten er harde garanties worden afgegeven ter meerdere zekerheid van ……………. En die garanties komen dan onder meer van de Staat der Nederlanden en dat zijn U en ik. Uw en mijn spaar- en pensioengeld en ons vastgoed, wordt daartoe door de Jager en een meerderheid van het parlement ingezet. Als onze inzet in het casinospel, wat momenteel gespeeld wordt, in een bodemloze put valt, zijn we ons geld kwijt en worden net zo arm als de burgers uit de zwakke landen. En niemand zal dan nog medelijden met ons hebben. Waar onze politici ons naartoe leiden is de weg naar de hel! 

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om Griekse staatsobligaties -tijdelijk- niet meer te accepteren als onderpand voor andere leningen. De maatregel geldt vanaf 25 juli en zal pas worden herzien als de zogenoemde trojka met nieuwe bevindingen over de situatie in Griekenland komt, zo laat de ECB weten. Op 25 juli loopt een inkoopprogramma van de ECB af. De beslissing heeft directe gevolgen voor Griekse banken, die het Griekse staatspapier veel aanbieden aan de ECB als onderpand voor nieuwe kredieten. Deze banken kunnen in de tussentijd hun financieringsbehoefte ledigen bij de Griekse centrale bank, aldus de ECB. De leningen die via de nationale centrale bank verstrekt worden zijn voor de banken vaak iets duurder dan die van de ECB.

De trojka, bestaand uit inspecteurs van de Europese Unie, de ECB en het Internationaal Monetair Fonds, begint komende week aan de officiële inspectie van de stand van zaken wat betreft de bezuinigingen en herstructureringen die Griekenland moet doorvoeren in ruil voor miljardenleningen. Griekse media suggereren dat het rapport van de trojka pas eind augustus klaar zal kunnen zijn. Verscheidene Griekse politieke spelers hebben de afgelopen tijd al gesuggereerd dat Griekenland de draconische bezuinigingsmaatregelen niet op tijd kan doorvoeren. Het land wil hiervoor meer tijd krijgen dan aanvankelijk was afgesproken. Het IMF laat aan de vooravond van de trojka-inspectie weten dat het IMF de hulp aan Griekenland wil stoppen. Of ze hiermee aangeven de handdoek in de ring te gooien dan wel een zwaardere druk op Griekenland willen zetten over het nakomen van de overeengekomen hervormingen en bezuinigingen is de vraag. De Europese leiders in Brussel zijn ingelicht over het voornemen van het IMF. Indien dat klopt en de aankondiging geen dreigement is maar een voorgenomen handeling is, kan het ertoe leiden dat Griekenland in september niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De meeste Europese landen zijn niet bereid verder geld in Griekenland te steken als het IMF afhaakt. Het IMF is als 'wonderdokter' binnengehaald op het moment dar de Europese Raad van ministers van Financiën van de 17 eurolanden moest concluderen dat er binnen de EU geen voldoende know-how aanwezig was de complexe problematiek van het G-dossier te behandelen. Op dit moment zou kunnen worden geconstateerd dat het IMF niet in haar opdracht is geslaagd. Een Grexit behoort tot de mogelijkheden.

De rente die Spanje moet betalen voor nieuwe leningen is opgelopen naar een nieuw record. De Spaanse rente bereikte de stand van 7,27 procent. Een stijging van 60 basispunten in één week tijd voor 10-jarig Spaanse overheid. Het oplopen van de rente betekent dat beleggers er weinig vertrouwen in hebben dat de Spaanse overheid z'n schulden kan betalen. Een rente van meer dan 7 procent wordt gezien als onhoudbaar op lange termijn. Eerder op de vrijdag gaven de ministers van Financiën van de zeventien eurolanden nog formeel toestemming voor Europese steun voor de Spaanse banken. In een twee uur durende videoconferentie gaven de ministers groen licht voor het Europese noodpakket van maximaal 100 miljard euro. De steun uit Europa moest rust brengen op de financiële markten en moet de Spaanse bankensector weer uit de problemen helpen. Die is in het slop gekomen door de Spaanse vastgoedcrisis. In ruil voor de steun moeten de banken wel hun kapitaal verhogen, salarissen worden aan banden gelegd en bonussen verboden. De Europese Raad had verwacht dat deze royale zet rust zou brengen op de financiële markten waardoor de Spaanse rente zou gaan dalen. Maar de reactie was omgekeerd evenredig aan de prognose. De rente steeg snel en de euro daalde naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar in twee jaar. Het nieuws dat de Spaanse regio Valencia financiële steun moet vragen aan de centrale regering viel slecht bij beleggers. De angst groeit nu dat niet alleen de Spaanse bankensector, maar heel Spanje door andere eurolanden van de ondergang zal moeten worden gered.

De euro sloot de week af op een stand van 1,2157 ten opzichte van de dollar. Ook ten opzichte van andere valuta, zoals de Canadese en Australische dollars, staat de euro nu zeer laag. Ten opzichte van de Japanse yen is de laagste stand in 11 jaar bereikt. De waardedaling van de euro werd ook ingezet nadat bekend werd dat de Europese Centrale Bank Grieks staatspapier niet langer als onderpand voor leningen gaat accepteren.

Ik had voor dit blog al 8 a4tjes klaarstaan, maar heb besloten dat aantal te halveren en mij te beperken tot drie hoofdzaken: de eurogroep, een naderend Grexit en de veel grotere financiële problemen in de samenleving, naast de banken en de vastgoedcrisis en .

Slotstand indices 20 juli 2012/week 29: AEX 319,75; BEL 20 2.249,84; CAC 40 3.193,89; DAX 30 6.630,02; FTSE 100 5.651,77; SMI 6.284,81; RTS (Rusland) 1.393,50; DJIA 12.822,57; Nasdaq 100 2.618,04; Nikkei 8.669,87; Hang Seng 19.640,80; All Ords 4.230,60; € $1,2157; goud $1584,00.

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.