UPDATE21052016/325 Rothschild Bank Now Under Criminal Investigation Over Missing $4 Billion in Global Corruption Probe

Op 12 mei jl wijdde thefreethoughtproject.com/ aandacht aan grote financiële problemen over verdwenen geld bij The Edmond de Rothschild Group, een internationale onafhankelijke financiële groep, family-owned, gesticht in 1953 in Parijs,die is gespecialiseerd in private banking, asset management, private equity, corporate finance en funds administration. Edmond’s son Benjamin de Rothschild succeeded his father as head of the group in 1997. Last year, Benjamin appointed his wife, Ariane, chairwoman of the executive committee. The Swiss unit traces its roots to the acquisition of Banque Privee in Geneva in 1965. Citaat uit de Wall Street Journal: The Luxembourg unit of Edmond de Rothschild Group, a private bank that manages money on behalf of wealthy clients, said it is “cooperating” with an official investigation of money that may have flowed from a Malaysian government investment fund at the center of various world-wide corruption probes… The Luxembourg investigation widens probes of the 1Malaysia Development Berhad (1MDB), the fund was established by Malaysian Prime Minister Najib Razak in 2009 as a government investment fund, already under way by authorities in Switzerland, Malaysia, Singapore, Hong Kong and Abu Dhabi. Swiss authorities said in January that 1MDB-related losses from misappropriation could reach $4 billion. The Luxembourg prosecutor said its case was connected to the investigation in Switzerland. 1MDB was created to invest in local energy and real-estate projects to boost the Malaysian economy. The fund amassed $11 billion in debt which it has struggled to repay. Last July,The Wall Street Journal reported that almost $700 million was transferred to Mr. Najib’s bank accounts via a web of entities, money which investigators believe originated with 1MDB. 1MDB has denied sending money to Mr. Najib’s accounts and denied wrongdoing and said it is cooperating with probes. Now, the Luxembourg unit of Rothschild banking empire is being investigated by the Luxembourg state prosecutors office — alleged to have sent hundreds of millions of dollars to an account at a bank in Luxembourg that originated from 1Malaysia Development Berhad (1MDB). There have been widespread accusations of corruption surrounding Razak after $1 billion dollars in deposits into his personal bank accounts were revealed. The deposits totaled hundreds of millions of dollars more than had previously been exposed by probes into state fund 1MDB, according to the Wall Street Journal. The Luxembourg investigation stems from an international probe of money that may have flowed from the Malaysian government investment fund, which is at the center of various worldwide corruption probes. “Edmond de Rothschild Europe is actively cooperating in the judicial proceedings,” a spokeswoman for the Edmond de Rothschild Group told the WSJ. The Edmond de Rothschild Group oversees roughly $164 billion in assets, according to Bloomberg.

The Rothschild Family as we know it is descended from Mayer Amschel Rothschild, who was born in what is now Frankfurt, Germany. The son of Jewish moneychanger and trader Amschel Moses Rothschild, Mayer Amschel Rothschild (1744) was the fourth of 8 children, and went on to establish a huge international banking empire. Through his 5 sons, Mayer Amschel Rothschild expanded his banking business, which was founded in the 1760s, to international areas and, as such, managed to bequeath his huge wealth, unlike many rich members of the Jewish community at the time. Mayer Amschel’s 5 sons were each stationed at one of the major European financial centres, one in Frankfurt, London, Naples, Vienna, and Paris. This passing on of Mayer Amschel’s wealth and business meant that his sons could continue to build on the foundations of their father’s success. In the 19th century the Rothschild Family were at the height of their powers, and were known all around the financial world. Their great fortune and ingenious business minds meant that they carried great power during this time. They utilised this power by affecting some very significant events in human history in order to profit greatly from it. This included backing the British forces with huge sums of money during the Napoleonic Wars (more on that later) and funding Brazil’s claim for independence from Portugal. The Rothschild banking dynasty is a family line that has been accused of pulling the political strings of many different governments through their control of various economic systems throughout the world. Historically, there is ample evidence to show that the family has used insider trading to bilk money from both private and public funds. Towards the end of the Napoleonic Wars, in 1813, Nathan Mayer Rothschild saw Napoleon’s war efforts as a threat to his business practices and decided to step in to help defeat the French conqueror. He became the most important financier of the British war effort pouring the equivalent of $900 million dollars in today’s dollars in 1815 alone. The defeat of Napoleon, and subsequent ending of the Napoleonic Wars, which started in 1803 and raged throughout the continent for 12 years before finally coming to an end in 1815. During the Battle of Waterloo in the Napoleonic wars, Nathan Rothschild was responsible for one of the oldest cases of “insider trading,” which led to the Rothschild family robbing a whole nation blind. When the battle of Waterloo took place in 1815, horse messengers were the fastest method of communicating information. The Rothschild’s took advantage of this by having their own spies on the frontlines of the battle that would then expedite the information to the family faster than the messengers used by the military. When the British won the battle, Nathan Rothschild, was, of course, the first to know, and he immediately went to the stock exchange and started selling stocks while putting out the rumor that the French had won the war. This created a panic on the floor of the stock exchange and investors all over England began frantically selling their stocks. With the price of all stocks plummeting Rothschild was able to buy out the whole English market for a fraction of its cost. When word returned that the English had actually been victorious, the value of the market soared, and overnight Nathan Rothschild expanded his family’s wealth and cemented their position as one of the richest, and most influential families in the world. Although the Rothschild family now keeps a very low public profile, they still have significant business operations across a wide spectrum of sectors. While you may not find any one particular Rothschild on the Forbes’ most rich list, the family is estimated to control $1 trillion dollars in assets across the globe, thus having a strong voice across the geopolitical spectrum that many perceive as a hidden hand manipulating events silently from behind a veil of virtual secrecy and silence. Source: http://thefreethoughtproject.com/rothschild-bank-criminal-investigation-related-missing-4-billion-dollars/

De vraag is hoe de werkelijke gang van zaken zich heeft afgespeeld na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Waterloo. Bekend is dat de in Londen wonende broer Nathan van het Rothschild-imperium een fabelachtig vermogen bij elkaar heeft verdiend, omdat hij als eerste – via postduiven – vernomen had dat Napoleon, geheel tegen de verwachtingen in, de Slag bij Waterloo had verloren. Die winsten werden gemaakt omdat in de periode dat Nathan Rothschild beschikte over de informatie van de gewonnen strijd bij Waterloo door onder meer het Engelse leger en het bekend worden daarvan in de Londense financiële wereld, een tijdslek zit waarin geruchten werden verspreid dat Napoleon had gewonnen. De vraag, die ik niet kan beantwoorden is ‘wie er achter het verspreiden van die onware informatie heeft gezeten. Was daar opzet in het spel waardoor er maar één grote winnaar was en verder allemaal grote verliezers. Zet mij toch aan het denken. Het zou een briljante strategie zijn geweest, die alle medespelers op het verkeerde been zette. Of deze gebeurtenis 120 jaar later heeft geleid tot de Holocaust is maar een gissing.

Het maken van historische vergelijkingen is momenteel ook heel actueel in Engeland in de aanloop van het Brexit-referendum. Zo voerde het afgelopen weekend de leider van het ‘leave’ kamp de ideeën van Hitler en Napoleon naar voren in relatie tot de gevaren van de Europese Unie van nu. De oud-burgemeester van Londen, Boris Johnson, ziet niets in een autoritair gezag van Brussel en verwees onder andere naar het beleid dat Adolf Hitler in de late dertiger en eerste veertiger jaren van de vorige eeuw, voerde en dat Europa in een puinhoop achterliet. En waar Johnson op scoort is het gebrek aan visie over de 28 lidstaten van de Europese Unie en gebrek aan beleid door de Europese leiders in Brussel voor een aantal complexe problemen, die niet worden aangepakt en opgelost. En dan rest de vraag, waar ook in het Verenigd Koninkrijk over wordt nagedacht, of en zo ja wat de meerwaarde is van een autoritair geleid Europa. De opbrengsten van de interne handel zijn een succes, zolang de armere landen er maar in slagen de rekeningen van de importen te blijven betalen zonder in een instabiele financiële situatie te geraken. Als de Engelsen, onverhoopt, toch uit de EU stappen zal dat tot onrust leiden op financieel/economische terreinen. De vraag is dan of Europa onder aanvoering van Berlijn/Merkel een doorstart kan maken, gezien de huidige spanningen tussen Oost- en West en Zuid en Noord Europa. Bij het sluiten van dit blog was de uitslag van de Presidentsverkiezing in Oostenrijk nog niet bekend. Neem heel West-Europa, dat in een sociale crisis verkeert waaraan de betrokken lidstaten en Brussel als hoofdstad van de EU in onvoldoende mate op inspelen: neem de toenemende onzekerheid over werk, zowel onder jongeren als ouderen, de veranderingen in de arbeidscultuur, wonen, zorg en cultuur. Het volk is het zat om de sluitpost te zijn van de onmacht van hun politieke leiders. In het Griekse dossier heeft het IMF nu ingegrepen. Door de onmacht van de Eurogroep onder voorzitterschap van onze landgenoot Dijssel heeft het IMF de regie overgenomen en een voorstel op tafel gelegd voor schuldverlichting voor de Grieken dat ervan uitgaat dat de Grieken tot 2040 helemaal niets hoeven te betalen over een groot deel van hun schulden: geen rente, geen aflossingen. Daarna zouden de komende 40 jaar de schulden moeten worden terugbetaald en wordt de rente vastgelegd op 1,5%. Dijssel wil komende dinsdag dat de Eurogroep daarover een besluit neemt. Mogelijk moet een voorstel nog langs de 19 nationale parlementen. Ik wist niet wat ik las want het voorstel lijkt heel sterk op hetgeen ik een jaar geleden al op tafel heb gelegd toen ik mij tegenstander verklaarde van een derde hulplening aan de Grieken van €86 mrd. Ik was er toen voorstander van de Grieken zelf verantwoordelijkheid te geven voor het op gang brengen van hun economie door ze €50 mrd voorschot te verlenen uit de opbrengst van hun privatiseringen en leg de betaling van schuldaflossingen en rentebetalingen vooralsnog stil. De basis van het voorstel van het IMF lijkt hierop.

De inflatie in zowel de eurozone als de Europese Unie als geheel is vorige maand uitgekomen op -0,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. De deflatie steeg met 0,2% ten opzichte van maart. De daling was vooral toe te schrijven aan de lagere prijzen voor brandstof en gas. Restaurants en cafés hadden juist het grootste opwaartse effect. Dat is toe te schrijven aan het toeristenverkeer. In zeventien lidstaten was de inflatie negatief in april. De grootste dalingen op jaarbasis waren te zien in Roemenië, Bulgarije en Cyprus. In België lag de inflatie het hoogst met 1,5%. In Nederland kwam de inflatie uit op 0,2%. De deflatoire ontwikkelingen in de eurozone zijn slecht nieuws voor het monetaire beleid van de ECB. Het initiatief van het IMF duidt op een ruimere interpretatie van Dijssel c.s. dat schulden, die eurolanden aangaan ook conform de afgesproken voorwaarden moeten worden terugbetaald. Het IMF gaat er nu vanuit dat er zich omstandigheden kunnen voordoen die de strenge regels van de Eurogroep tot een soepeler uitvoering nopen. Dat lijkt mij een verstandige beleidswijziging. Verderop in dit blog wijs ik op de gevolgen van te hoge staatsschulden voor het monetaire beleid.

Winkelbedrijf Blokker Holding heeft vorig jaar €52 mln verlies geleden. Het is het tweede jaar op rij dat de keten rode cijfers schrijft. In het boekjaar 2014 zette Blokker Holding een verlies van €20 mln in de boeken. Volgens het bedrijf is het oplopende verlies te wijten aan een negatieve ontwikkeling van de marges en hogere kosten vanwege reorganisaties en herstructurering en de concurrentie van Action en webshops als Coolblue en Bol.com. Blokker zit midden in een reorganisatie. Het concern wil moderniseren. In totaal heeft Blokker vorig jaar €59 mln geïnvesteerd in onder meer de website en de vernieuwing van de formules. In april maakte het bedrijf bekend 390 extra banen te schrappen. Vorig jaar verdwenen er ook al 250 banen bij de winkelketens Blokker en Xenos. Verder zijn verlieslatende winkels gesloten. “De voorzieningen voor herstructurering, die deel uitmaken van ons plan om de winkelformules weer in een toppositie te brengen, drukten fors op ons resultaat in 2015. Consequenties die we duidelijk hebben ingecalculeerd”, zegt bestuursvoorzitter Casper Meijer. “Toch zien wij ook dat in 2015 de financiële resultaten zijn achtergebleven door tegenvallende marges op de verkopen door kortingsacties en lagere prijzen, maar ook door de kosten die gemaakt zijn om het bedrijf te moderniseren naar een nieuwe winkelformule. “Binnen alle sectoren vielen de margeontwikkelingen tegen. De omzet van de webshops van Blokker Holding is wel gestegen van €98 mln in 2014 naar €133 mln vorig jaar. Hierbij is ook de omzet uit online bestelpunten in de winkels meegerekend. De familie Blokker heeft €130 mln in het bedrijf gestoken waardoor het eigen vermogen is gestegen naar €544 mln en de solvabiliteit is versterkt. Ook is er een meerjarige kredietfaciliteit overeengekomen met de familie/aandeelhouders, waarmee de liquiditeit voor de onderneming is veiliggesteld. Het bedrijf vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over de ontwikkelingen in 2016, aangezien een groot deel van het resultaat traditioneel behaald wordt in het tweede halfjaar. Wel laat Blokker weten de investeringen op te voeren ten opzichte van vorig jaar. De lay-out en inrichting in 450 Blokker-winkels gaat snel plaatsvinden. 150 andere vestigingen worden gesloten. Er werken bijna zevenduizend mensen bij de Nederlandse winkels van Blokker. Wereldwijd telt het bedrijf ongeveer 22.000 medewerkers. Onder de holding vallen naast Blokker onder meer de ketens Xenos, Bart Smit, Leen Bakker en Big Bazar. Het nieuws over de tegenvallende ontwikkelingen bij het Blokker Retail concern komt niet als een verrassing, na de ontwikkelingen bij andere retailbedrijven, waaronder V&D en de Hema. Of de nieuwe Blokker-formule aanslaat en tot de noodzakelijke financiële resultaten leidt, zal de toekomst leren.

Op twee dagen verschijnen een aantal berichten over de staat van onze maatschappij. Het kabinet meldt aan de 2e Kamer dat de staatsschuld in 2015 is gedaald van €452 mrd naar €442 mrd. De Algemene Rekenkamer trekt aan de bel over de staat van onderhoud van het militaire materieel, vooral bij de land- en luchtmacht, door achterstallig onderhoud en een gebrek aan reserve-onderdelen, waardoor Defensie in 2015 niet kon voldoen aan haar operationele taken ter bescherming van Nederland en in NAVO-verband. De Nationale Politie meldt over 2015 een budgettair tekort van €72 mln. Dan is er ook nog een rapport dat is gemaakt in opdracht van minister Van der Steur. De recherche heeft te kampen met stroperig overleg, oncollegiaal en onprofessioneel gedrag en het ontbreekt de rechercheurs vaak aan elementaire vaardigheden. Rechercheurs klagen over inefficiënte uitrusting en onvoldoende wendbaarheid van de organisatie. De onderzoekers pleiten voor de komst van een eigen beroepsorganisatie die toeziet op de kwaliteit van rechercheurs en hun werk. Minister van der Steur concludeert overigens dat de politie op de goede weg is. Dat zou onder meer blijken uit de prestaties bij de forensische opsporing. En dan wij ik nog op het ontbreken van onderzoek naar matchfixing in de sport, cybercriminaliteit en kleine misdaden, waarvan aangiften zelden in behandeling worden genomen. De grootste tegenvaller voor het kabinet is een gerechtelijke uitspraak dat gemeentes niet zomaar huishoudelijke hulp mogen weigeren aan mensen die aankloppen bij de gemeente om hulp. De rechter heeft in drie zaken rond het afschaffen van huishoudelijke hulp uitspraak gedaan. De gemeente Utrecht en Rotterdam moeten weer huishoudelijke hulp geven aan mensen die dat nodig hebben. In de derde zaak, die was aangespannen tegen de gemeente Aa en Hunze heeft de rechter van de Centrale Raad van Beroep beslist dat de gemeente hulp wel mag aanpassen. “Dat komt omdat de gemeente eerst dat goed heeft laten onderzoeken”. De voorwaarde is dan wel dat die persoon op hem of haar afgestemde hulp wordt aangeboden. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning begin 2015 heeft ongeveer een kwart van de gemeentes de huishoudelijke hulp teruggeschroefd of afgeschaft. “In de wet staat namelijk niet duidelijk dat de gemeente daar voor moet zorgen”. Dat is verwijtbaar aan de wetgever, het parlement dus. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die definitief is, kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. “In gemeentes waar geen onderzoek is gedaan naar welke zorg de mensen nodig hebben, zal de huishoudelijke hulp weer moeten terugkeren.” Meerdere belangenorganisaties gaven enthousiaste reacties op de uitspraak van de rechterlijke macht. TNO heeft onderzoek gedaan naar de uitstoot van schadelijke stoffen door diesel-bezorgbusjes, die pakketjes afleveren en winkels bevoorraden. De uitslag is verontrustend voor de gezondheid. Gemiddeld werd 1600 mg stikstofdioxine gemeten, waar het wettelijke maximum 280 bedraagt. De namen van de boosdoeners zijn bekend. DNB doet op deze dag drie zeer verontrustende uitspraken, die ik lees als een schreeuw om aandacht. Vanaf volgend jaar worden vrijwel zeker zo’n 200.000 ouderen gekort op hun pensioen. Eind maart zaten volgens de centrale bank 27 fondsen zo zwaar in de problemen, dat ze de uitkeringen zullen moeten verlagen met gemiddeld ongeveer €5,50 per maand. In totaal zijn bij de ‘probleemfondsen’ 1,8 miljoen mensen aangesloten. De problemen worden veroorzaakt door lage rente en beleggingsresultaten. Grote pensioenfondsen als ABP, Zorg en Welzijn en Metaal en Bouw hoeven op basis van de DNB-cijfers nog niet te korten. Eind december komt daarover meer duidelijkheid. Aan de ene kant overdrijft de centrale bank de gevolgen van een eventuele korting op de pensioenen. Het gaat gemiddeld over 5½ euro per maand bruto, dat zal voor de meesten om 17 cent per dag gaan. De vraag is echter of een korting in deze vorm een bijdrage levert voor de pensioenfondsen, die in financiële problemen verkeren door een te lage dekkingsgraad. Mijn antwoord is ‘neen’: het is niet meer dan een symbolische daad die op zich aan een verbetering van de dekkingsgraad geen bijdrage levert. Veel ernstiger is de voorstelling van zaken die DNB aan de Kamerleden presenteert. Ze vegen hun straatje schoon en leggen de verantwoordelijkheid van het falende monetaire beleid van de ECB, waarvoor DNB mede verantwoordelijkheid draagt, bij de pensioenfondsen. Dat is een schande van de eerste orde, waarvoor Klaas Knot ter verantwoording moet worden geroepen. Wat is het geval: pensioenfondsen die hun dekkingsgraden de afgelopen maanden zagen verslechteren richting 90%, hebben dat in belangrijke mate aan zichzelf te danken, schrijft de centrale bank in de mei-rapportage aan de Kamer is gestuurd. De fondsen in onderdekking, waaronder de grootste vier van ons land, wijzen graag naar de ’kunstmatig’ lage rente als boosdoener voor hun slechte prestaties. Maar in een analyse van de herstelplannen van 183 noodlijdende fondsen komt toezichthouder DNB tot een andere conclusie. De fondsen die nu nog verder in de problemen zitten dan een jaar geleden hebben meer risico genomen dan nodig was. Hoewel DNB geen namen noemt van specifieke fondsen is, voor DFT, duidelijk dat ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PfZW behoren tot de fondsen die het meeste risico namen. Zij gokten, naar nu blijkt ten onrechte, op een stijging van de rente en hoge rendementen op aandelen. Hier toont DNB maar de helft van de werkelijkheid. Ja, het zal best zo zijn dat er hier en daar aannames zijn gepleegd door fondsbeheerders dat die ‘gekken in Frankfurt’ tot bezinning zouden komen en hun beleid zouden ombuigen. Dat Draghi maar doorgaat met zijn zinloze beleid en dat fondsbeheerders daardoor in verwarring zijn geraakt is de verantwoordelijkheid van De Nederlandsche Bank, die daarover met belanghebbende partijen onvoldoende heeft gecommuniceerd. Daarbij komt dat er pensioenfondsen zijn die veel betere rendementen hebben gerealiseerd in 2015 dan de hoogte van de verrekenrente die ze opgelegd hebben gekregen van DNB voor de berekening van de dekkingsgraad. Mij is bekend is dat er pensioenfondsen zijn die betere resultaten hebben gescoord dan de centrale bank de volksvertegenwoordigers wil doen geloven. Ik wil het maar even gezegd hebben en het is niet mijn enige kritiek op de centrale bank. Directeur Frank Elderson maakt zich zorgen over misbruik dat er in de Nederlandse financiële sector wordt gemaakt, waarop de toezichthouder onvoldoende grip heeft. Het gaat dan over nominee-diensten die worden aangeboden door trustkantoren die meldingsplichtig zijn, maar waaraan nauwelijks gevolg wordt gegeven. Er speelt ook een groot verschil van mening tussen Dijssel en Knot over het handelen van de staatsbank ABN Amro in de Guernsey dossiers over belastingontwijking dan wel ontduiking door anonieme klanten van de bank. Een jaar geleden heeft DNB ABN Amro al een reprimande gegeven wegens het ernstig tekortschieten van de bank in het onderzoek naar zogenoemde nominee-klanten. Dijssel verdedigt ABN Amro dat de staatsbank wettelijk gezien nominee-diensten mag aanbieden, terwijl de centrale bank dat ernstig betwijfelt, meen ik te lezen in de verantwoording dat ‘banken moeten stoppen met diensten aan te bieden die de identiteit van de klant verhullen’. Een andere zaak is dat de toezichthouder van oordeel is dat de integriteit van de financiële sector onder de maat is en dat DNB het tij niet kan keren, zeggen ze zelf. Ik citeer ‘Het zal zeker nog enkele jaren duren voordat de toezichthouder DNB in kaart kan brengen wat er zich afspeelt in de Nederlandse financiële sector’. Ik zeg hierbij wel dat de Minister van Financiën hiervoor medeverantwoordelijkheid draagt. Maar de boodschap komt heel verontrustend over. Ik heb wel waardering dat DNB hiermee naar buiten treedt waardoor de politiek deelt in deze kennis van zaken. DNB beperkt zich tot het controleren of financiële instellingen beleid hebben opgesteld om integer gedrag te bevorderen. Er wordt nog niet gecontroleerd of dat beleid ook wordt uitgevoerd en waartoe dat leidt. Het geeft een somber gevoel dat de directie van DNB zelf vindt dat ze weinig gezag hebben over de financiële sector. De werkelijkheid is dat wensen die door de toezichthouder worden neergelegd door de banken worden afgewezen. Een probleem voor de centrale bank zijn de Panama Papers. De informatie die daaruit naar buiten is gekomen heeft duidelijk gemaakt dat financiële instellingen, waarbij de trustkantoren niet moeten worden ontzien, naar hartenlust, via banken in belastingparadijzen, fiscale constructies uitvoeren die lang niet altijd de toets der kritiek kunnen verdragen. Wat dat betreft is de centrale bank wakker geschud in de wetenschap dat de PP nog slechts het topje van de ijsberg is. Met als centrum de Zuidas telt Nederland zo’n 150 trustkantoren met een vergunning die 22.000 (brievenbus)vennootschappen beheren. DNB heeft de kennis en bemanning niet die te controleren. Zij hebben de trustkantoren een poortwachtersfunctie gegeven, maar dat werkt volstrekt onvoldoende. Logisch ook want je laat een slager ook zijn eigen vlees niet keuren. Het een na laatste onderwerp gaat over een voorstel van de SER over een nieuw pensioensysteem, waarover geen eenduidigheid bestaat. De belangen zijn divers. Fondsbeheerders zijn bij de huidige markt en het grillige monetaire beleid wereldwijd niet meer in staat garanties af te geven hoeveel pensioenuitkering, vanuit de opgebouwde pensioenpot (uit premiebetalingen) , aan een deelnemer kan worden uitgekeerd na een werkzaam leven. Je moet premie betalen maar er is geen enkele zekerheid wat dat ooit oplevert. Daarbij komen twee andere aspecten: 85 tot 90% van de werknemers heeft geen tot weinig interesse in het onderwerp, bezit geen kennis van zaken om een pensioenpot op te bouwen en kan de risico’s van een beleggingsstrategie niet overzien/beoordelen. Een kleine minderheid zegt die pot wel zelf te willen beheren en daarmee ook onoverzienbare risico’s te willen nemen (het gokaspect). De grote problematiek is dat een pensioen wordt opgebouwd in max. 40 jaar, maar er is geen enkele beleggingsspecialist die daarop een visie kan loslaten. Er is zelfs niemand die met enig gezag kan aangeven hoe de rente, olieprijs en aandelenkoersen zich in de komende drie jaar zullen gedragen. Daarover is het laatste woord dus nog niet gesproken. En dan het feest van de VVD: Rutte 10 jaar aan de macht. Centraal stond hoe hij het land weer op orde had gebracht, hoe Dijssel in de 2e Kamer jubelend had gemeld dat de staatsschuld vorig jaar met €10 mrd was teruggebracht. Hoe ziet de werkelijkheid eruit? Een heel stuk triester. Hierboven staan een aantal ontsporingen in de samenleving die het beleid van het kabinet hebben teweeggebracht. Daar kan Rutte niet trots op zijn. Trouwens ook niet op zijn geloofwaardigheid onder de bevolking (toezeggingen die hij niet nakwam), de problemen op de VVD ministeries van Defensie, maar vooral op Justitie en Veiligheid met een liegende VVD minister in de 2e Kamer “U moet mij op mijn woord geloven”, het verdwenen briefje, het Teeven-dossier met nog veel vragen over de legimiteit, de leugens van de VVD-minister in de 2e Kamer “U moet mij geloven op mijn woord”, de afgang van de beide bewindslieden nadat Nieuwsuur de (niet)-gezochte documenten presenteerde. Wat Rutte betreft zijn er kritische kanttekeningen te maken over de wijze waarop hij met deals problemen probeerde op te lossen: alle partijen achter een nietszeggend compromis te krijgen, waardoor de problemen op de arbeidsmarkt, grote delen van de zorg, het milieu, de sociale woningbouw, de onzekerheid over de waarde van opgebouwde pensioenfondsen, de gevolgen van de aardbevingen in Groningen, bleven voor wat ze waren. Een mislukt voorzitterschap van Nederland van de EU dit halfjaar, de buiging die hij maakte voor de Turkse president en de afhankelijkheid van Europa over wat Ankara dicteert. Het vluchtelingenprobleem is zeker nog niet opgelost nu bekend is geworden dat de VN-Vluchtelingenorganisatie en een aantal West-Europese landen zeggen dat Turkije geen hoogopgeleide Syrische vluchtelingen meer doorlaat. Het aantal zieke en laagopgeleide Syriërs dat de EU binnenkomt, is opvallend groot geworden nadat de deal met de Turken is opgestart. Onder meer Luxemburg en de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ole Schröder zouden zich binnenskamers hebben beklaagd over de Turkse aanpak. Tot voor kort kwamen juist opvallend veel hoogopgeleide Syrische vluchtelingen naar Duitsland, schrijft Der Spiegel. Sinds de deal met de EU over de vluchtelingencrisis selecteert niet langer de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR wie er naar Europa mogen doorreizen naar Europa maar Turkije heeft die functie naar zich toegetrokken. Het gaat zelfs zo ver dat uitreisvergunningen die al waren verstrekt weer worden ingetrokken, meldt der Spiegel. Het ging daarbij om onder meer artsen, ingenieurs en andere hoogopgeleide vakmensen.

Over het beleid van Turkije kwamen de afgelopen weken al klachten binnen van vluchtelingenorganisaties. De Duitse organisatie Pro Asyl noemt de Turkse selectiecriteria “volstrekt wazig”. Daar gaat de toch al in Europa ter discussie staande aanpak van de vluchtelingenproblematiek naar de Filistijnen. Gelukkig, kun je ook zeggen. De grote vraag van enkele maanden waarom de Turken zo ruimhartig waren in het tegemoetkomen in het oplossen van de vluchtenlingenproblematiek in de Europese Unie wordt nu duidelijk. Erdogan wilde af van zieke, oude, gebrekkige en laagopgeleide Syrische vluchtelingen en bood aan dat die per vliegtuig naar Europa zouden kunnen gaan. Hoe een menselijke gedachte zit hierachter en Merkel, Samsom en Rutte, Tusk en Timmermans maar denken dat ze een briljante deal met de Turken hadden gesloten. Het toont het falende beleid van de Europese leiders. Voor een andere problematiek hadden de Regeringsleiders hun toevlucht gezocht bij Draghi. Hij zou door monetaire tools in te zetten de economische activiteiten weer nieuw leven inblazen. Het gevolg is een monetaire chaos. Maar er gloort een nieuw partner die ons gaat helpen, denken ze. Een vrijhandelszone met de VS en Canada en een Arbitrair Hof voor geschillen van bedrijven, beleggers versus overheden (buiten de bestaande nationale en Europese Rechtspraak om). Grote bedrijven en multinationales zullen wellicht enthousiast zijn, de MKB vreest een oneerlijke concurrentie en wat het gaat betekenen voor het maatschappelijk welzijn en de werkgelegenheid weten we nog niet. Wat leveren wij in: delen van onze democratische waarden van dit moment, de rechtsstaat, de agrarische sector, de huidige standaarden voor milieu, rechten van werknemers, voedselveiligheid en dierenwelzijn, zeggen de tegenstanders van TTIP, CETA en ISDS. Maar goed wat heer tien jaar beleid Rutte ons nog meer gebracht? Wat zijn de werkelijke cijfers van het financiële beleid = in 2005 bedroeg de staatsschuld €266 mrd (56,8% bbp), in 2010 €373 mrd (63,4% bbp) en eind 2015 €442 mrd (68,6% bbp). Verder kwam €7,4 mrd van de €10 mrd waarmee de staatsschuld vorig jaar daalde uit de bankensector, zo leverde de verkoop van een kwart van de aandelen ABN AMRO €3,4 mrd op. Dus veel eenmalige transacties. Verder zou Rutte het land op orde heeft gebracht met zijn aanpak van de asielaanvragen. De onrust in de VVD is zo groot gezien het grote verschil in de peilingen met de PVV dat tijdens het congres van de VVD, de partij van ‘veel beloven en weinig geven, doe de gek in vreugde leven’ (een uitspraak van mijn moeder zaliger), Halbe Zijlstra heeft de achterban van Wilders beloofd dat zij komen met een voorstel dat Nederland geen asielaanvragen in behandeling neemt van niet-Westerse komaf. Sterker nog: alleen bij grote humanitaire crises, zoals nu in Syrië, zou ons land niet-Europese vluchtelingen op moeten nemen, met een maximum van 15.000 vluchtelingen per jaar. “Voor mensen van buiten Europa moet hier geen recht meer op asiel zijn. ” Een asielstop is cruciaal, denkt de fractieleider van de VVD. “Grotere groepen blijven bij elkaar klitten, met hun eigen leefwijze en normen- en waardepatroon. Die integreren niet, die segregeren.” “Het uitgangspunt van het vluchtelingenverdrag is nooit geweest dat iedereen naar Europa kan komen, maar dat mensen veilig kunnen worden opgevangen”, aldus Zijlstra. “Wat ons betreft is dat in de regio. Want als ze hier zijn, komen ze in het circus terecht van asieladvocaten en vluchtelingenwerkers. We zien het resultaat: het wordt steeds moeilijker om mensen uit te zetten”. Waar de miljarden vandaan komen om grote hoeveelheden vluchtelingen ‘brood, bad en bed, zorg, onderwijs en werk’ te geven vertelt hij er niet bij. Dit is het beeld dat de grootste politieke partij van een van de rijkste landen in Europa aan de wereld toont.

Vanuit Brussel liet de EC weten dat de herverdeling van vluchtelingen ver achterblijft bij de doelstelling, om 160.000 vluchtelingen te herverdelen binnen de EU. Dat plan is nooit gerealiseerd. Nu ligt er een plan van 20.000 vluchtelingen, terwijl er alleen al 46.000 vluchtelingen in Griekse kampen verblijven (hoeveel vluchtelingen in Italië worden opgevangen wordt niet genoemd, maar dat zullen er ook tienduizenden zijn), waarvan er door de 28 lidstaten in totaal 1500 zijn opgenomen. Hier spreek ik een motie van wantrouwen uit over het Europese beleid en het gebrek aan discipline bij de lidstaten. Een schande van de eerste orde: de mond vol hebben over mensenrechten en hoe andere landen die moeten uitvoeren en dan zelf op deze wijze met vluchtelingen omgaan. En dan doet de EC ook uitspraken over hoe de lidstaten zijn omgegaan met de financieel/economische EMU eisen. Op basis van prognoses over 2017 zijn er nog maar 2 EU-landen die een begrotingstekort hebben van >3% dat zijn Frankrijk en Portugal. Het aantal landen met een EMU-staatsschuld van >60%bbp zijn er veel meer namelijk 13. Daarvan zijn België, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje de zwakste broeders met een staatsschuld van boven de 100% bbp (prognose 2017). Duitsland, Frankrijk, Cyprus, Finland, Ierland, Nederland, Oostenrijk en Nederland scoren tussen de 60% en 100% bbp. Brussel ontziet echter de zondaars. Ze stellen dat de begrotingsregels er niet zijn om het ontluikende vertrouwen in de kiem te smoren. Zo lanceert de EC geen procedure tegen België ondanks zijn hoge staatsschuld, maar ze pleit voor extra maatregelen om de begroting op koers te houden. Spanje, Portugal en Italië krijgen extra tijd om hun begrotingen in orde te brengen. De Europese Commissie ziet verzachtende omstandigheden voor onze zuiderburen zoals de uitgaven voor migratie en veiligheid en ziet daarom geen inbreuk op de Europese regels, net zoals voor Italië, mede gezien de inspanningen voor binnenkomende vluchtelingen, de hervormingen op de arbeidsmarkt en ingezette investeringen. Spanje en Portugal krijgen een jaar uitstel om hun begroting op orde te brengen, zegt Eurocommissaris Moscovici. De landen voldoen niet aan de eisen die Brussel stelt. De staatsschuld van beide landen is veel te hoog en daalt volgens de Commissie de komende jaren nauwelijks. Brussel wil dat Spanje en Portugal snel maatregelen nemen, maar verlenen uitstel tot na de nationale verkiezingen. Volgens Moscovici is het nu niet het juiste moment om boetes uit te delen op basis van het gevoerde beleid in het verleden. Hij kijkt liever ook naar de toekomst. Brussel wil wel dat Nederland maatregelen neemt om de arbeidsmarkt te verbeteren: de kloof tussen tijdelijke en vaste contracten neemt toe. ZZP’ers moet een betere toegang krijgen tot sociale voorzieningen. Ook moet het pensioenstelsel aangepast worden. Het is, volgens de EC, te conjunctuurgevoelig. Ook de huizen- en hypotheekmarkt vragen om aandacht. Verder moet het structurele tekort verder omlaag worden gebracht en moet de Nederlandse regering meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om aanbevelingen van de Europese Commissie aan de Europese Raad van Regeringsleiders, die het laatste woord hebben. Het blijft bij mij de vraag of het Europese begrotingsbeleid wel voldoende ruimte laat om de hoognodige investeringen in de toekomst te financieren. Worden de waarschuwingen van Draghi aan de 19 regeringsleiders van de eurolanden met betrekking tot het stimuleren van economische activiteiten niet afgeremd door de Brusselse regels? Mede kijkend naar de hoge staatsschulden bij een aantal eurolanden (Frankrijk, België, Italië, Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland en Cyprus) volg ik met zorg de ontwikkelingen van het door de ECB gevoerde monetaire beleid en het vertrouwen van de markt in de euro. Ik verwacht namelijk dat deze extreem lage rentetarieven waarop overheden kapitaal kunnen aantrekken zijn langste tijd heeft gehad en de Eurogroep zich moet voorbereiden op de gevolgen van staatsschuld-financiering bij een forse stijging van de kapitaalmarktrente. De Europese Centrale Bank zelf zegt deze week zich zorgen te maken over het gebrek aan daadkracht in veel eurolanden waar het gaat om structurele hervormingen die de economie sterker maken. De Europese Commissie dringt bij individuele landen wel aan op hervormingen, maar doet dat volgens de ECB kennelijk niet overtuigend genoeg. De centrale bank erkent dat veel landen stappen hebben gezet, met name op het gebied van arbeidsrecht, maar vindt dat meer hervormingen noodzakelijk zijn en dat die meer prioriteit verdienen dan ze nu hebben. De ECB ziet hier over het hoofd dat de uitvoering van de EMU regels door de Europese Commissie en Europese regeringsleiders (onder aanvoering van Merkel), zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon (1992) betreffende de werking van de Europese Unie, de remmende factor zijn voor de uitvoering van economische hervormingen. De kernwaarden van de Europese Unie moeten worden heroverwogen waarbij de politieke fundamenten moeten worden gestructureerd. In vergelijking hiermee is Brexit maar een klein probleem. De problematiek zit namelijk veel dieper. Het monetaire beleid van de ECB zal onder dit regime niet tot de gewenste doelstellingen leiden die Draghi formuleert. Het doel om het economisch herstel en de prijsontwikkeling in de eurozone te ondersteunen, komt niet voldoende van de grond. Zelfs als de banken geen rente betalen op herfinancieringen via de centrale bank, ze kunnen binnenkort zelfs geld toe krijgen op geld dat zij lenen om de kredietverlening op te voeren. Als zij tegoeden onderbrengen bij de ECB, moeten zij daarvoor geld betalen. Daarnaast koopt de ECB op grote schaal schuldpapier op. Ook dat helpt banken om geld vrij te spelen, dat vervolgens kan worden uitgeleend aan bedrijven en consumenten. Het is de bedoeling dat daardoor de vraag naar goederen en diensten toeneemt, zodat de prijzen gaan stijgen. Een te lage inflatie kan investeringen remmen en daarmee de economische groei belemmeren. De ECB benadrukt al van meet af aan dat dit beleid alleen voor de korte termijn werkt. Voor een blijvende verbetering is een fundamentele versterking van de economie noodzakelijk. Het is voor het eerst dat de centrale bank zo expliciet zijn zorgen uitspreekt over het gebrek aan voortgang bij de hervormingen die daarvoor noodzakelijk zijn. Aan de ene kant ben ik van mening zijn monetaire beleid moet ombuigen omdat voortzetten de problematiek alleen maar groter maakt, aan de andere kant levert een vertrek van Draghi mogelijk ook niet het gewenste resultaat. De problematiek ligt in Brussel en bij de regeringsleiders en parlementen van de 28 EU-lidstaten. De lidstaten moeten zich ondergeschikt maken aan hogere doelstellingen die die van nationale belangen overstijgen. Ik maak mij niet geliefd met deze uitspraak in het politieke landschap en toch blijf ik van mening dat ik uiteindelijk in het gelijk zal worden gesteld. Voor de goede orde ‘ik ben politiek niet aan een partij gebonden, ik plaats mezelf ‘links van het midden’. Iemand die ook naar sociaal/maatschappelijke gevolgen kijkt van het gevoerde beleid voor komende generaties, in de meest brede zin van het woord.

Ik weet niet wat ik van dit bericht moet vinden anders dan dat de parlementaire onschendbaarheid om zeep wordt geholpen. Dat roept de vraag op wat deze besluitvorming voor gevolgen kan hebben voor de veiligheid van Europa. Europa heeft zelf al genoeg problemen en zit niet te wachten op nieuwe confrontaties met de Turkse president. Turkse parlementsleden kunnen in de toekomst worden vervolgd. Na drie rondes stemde een ruime meerderheid van de parlementariërs voor afschaffing van de parlementaire onschendbaarheid. Het besluit maakt de weg vrij voor het vervolgen van parlementariërs die volgens de president banden met de Koerdische PKK-beweging hebben. Dat geldt volgens hem bijvoorbeeld voor leden van de pro-Koerdische politieke partij HDP. Erdogan beschouwt die partij als een spreekbuis van terroristen en een grote meerderheid van de volksvertegenwoordiging volgt hem daarin.

Werknemers van de al door schandalen achtervolgde Deutsche Bank hebben zichzelf mogelijk voor miljoenen verrijkt ten koste van de bank. De bank doet inmiddels onderzoek naar zittende en voormalige werknemers. Volgens de Wall Street Journal hebben de medewerkers bij elkaar $37 miljoen binnengehaald, door zonder toestemming met eigen geld te investeren in een omstreden constructie. De bank werd vorig jaar gewezen op de omstreden acties, en schortte de constructie op.

In het vorige blog stond een link naar een interview van Martin Visser op DFT met prof Dr Arnoud Boot onder de kop ‘Gerrit Zalm zou moeten opstappen’, twee dagen later was de kop van de verwijzing veranderd in ‘Veel banken gaan verdwijnen’. Accent verlegd? Zalm nog niet klaar voor vertrek?

De stijgende dieselprijs werd veroorzaakt door de dalende € vs $ (van 1,1308 naar 1,1224) en de stijgende olieprijs naar $48,80.

Slotstand indices 20 mei 2016; week 20: AEX 434,36; BEL 20 3.390,34; CAC-40 4353,90; DAX 30 9.916,02; FTSE 100 6156,32; SMI 7.997,30; RTS (Rusland) 893,09; DJIA 17500,94; NY-Nasdaq 100 4.362,903; Nikkei 225 16736,35; Hang Seng 19856,08; All Ords 5415,20; SSEC 2825,483; €/$ 1,1224; goud $1251,90; dat is €35.858,29 per kg, 3 maands Euribor -0,258 (1 weeks -0,362%, 1 mnds -0,349), 10 jarig Nederlandse Staat 0,253, 10 jaar VS 1,8462. Een liter diesel hier aan de pomp €1,109, elders €1,239.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.