UPDATE21052012 Een Europese dictatuur in wording?

In mijn blog van 19 mei jongstleden heb ik gewaarschuwd voor een greep naar de macht in de 17 eurolanden tegelijk uitgevoerd door een ondemocratische instelling (het ESM) op basis van dictatoriale Verdragsregels, op een wijze dat de burgers daarover geen inspraak krijgen, die 1 juli 2012 moet ingaan. De vraag is of die aanpak niet in strijd is met de Grondwet. Wij worden gedwongen soevereiniteit af te geven aan het ESM/EU die is vastgelegd in de Grondwet van het Koninkrijk Nederland. Alexander Sassen van Elsloo is oprichter van Sassen Research & Consultancy Company. Hij schrijft regelmatig columns. Onder deze link zit zijn column over het ESM: de Schulden Unie.   Nederland staat in vuur en vlam, maar om de verkeerde reden. Het Kunduzakkoord leidt alleen maar af van het echte gevaar. Dit neemt niet weg dat ik niet walg van het akkoord. In mijn column Droomland Nederland stelde ik al dat werken steeds zwaarder bestraft wordt. De Kunduz coalitie zet deze trend trouwmatig voort. Dat de overheid veel te groot is, zich teveel bemoeit met ons leven, de één na de andere contraproductieve economische maatregel neemt en alleen aan symptoombestrijding doet, daar wordt niets aan gedaan. Intussen zijn ze bij het CDA aan het strijden voor het lijsttrekkerschap alsof het the Voice of Holland betreft. Het feit dat één van de gedoodverfde favorieten van het CDA niet eens wist wie de ECB voorzit (Mario Draghi), geeft maar weer eens aan dat de top zich helemaal niet met de belangrijkste zaken bezig houdt. Het klinkt mij allemaal even vals in de oren. Bij GroenLinks hebben we Sap en Dibi waar eerstgenoemde zich Afghaans heeft ingegraven samen met haar Kunduzclub en laatstgenoemde als onbekwaam is beoordeeld maar toch het debat met Sap is gestart met BAM!. Samsom, Wilders en Roemer zijn aan het steggelen over of het begrotingstekort 3 of 4 procent mag zijn, iets waar ik gek van word, want het maakt allemaal niets uit. Door al dat politieke geneuzel missen de politici en de kiezers de big picture: de eurozone staat op het punt te imploderen en zal de EU in haar val meesleuren. De politieke partijen hebben verhitte discussies waar in de woonkamer de zitbank moet staan terwijl ze niet door hebben dat het huis in lichter laaie staat. Het naar mijn mening (sinds 2010 al) onafwendbare faillissement van Griekenland (met tot gevolg de Grieken uit de euro en EU stappen) gaat een kettingreactie veroorzaken waar politici veel te luchtig over doen. Zo zijn niet alleen de Grieken massaal hun geld aan het weghalen bij de banken, ook de Spanjaarden zijn ermee bezig.Bij de Spaanse bank Bankia, die nota bene deels genationaliseerd gaat worden, is er in een zeer korte tijd al EUR 1 miljard van de rekeningen gehaald. Niet zo gek als je beseft dat de PIIGS (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) in de media altijd in een zin genoemd worden. Als Griekenland omvalt dan zal iedere Portugees, Ier, Italiaan en Spanjaard het spaargeld direct weghalen. Dit heet dus een run op de bank, beetje DSB toestanden zeg maar. Maar waar vroeger dit het meest gevreesde scenario was ligt dat nu anders. Spaarders zijn niet meer de belangrijkste leveranciers van kapitaal voor banken; banken lenen, herlenen en her-herlenen van hergeleende gelden (hoe dit werkt klik hier en hier ) tussen elkaar. De echte run op de bank is als de PIIGS banken niet meer vertrouwd worden door de andere banken. Deze banken zijn namelijk bang voor een soort Lehman deel II, waar de banken niet weten of hun transactiepartner (de PIIGS banken) wel kunnen leveren. Sterker nog, op een gegeven moment vertrouwen de niet-PIIGS banken elkaar ook niet meer want ze weten niet wie van hen direct of indirect blootstelling heeft naar de PIIGS en haar banken. Dit heet een systeemcrisis en het komt rap dichterbij. Einde citaat Alexander Sassen van Elsloo.

In mijn blog van 28 februari jl http://www.02051935.nl/2012/02/28/dit-is-een-noodkreet/ heb ik gewaarschuwd voor de gevolgen van een eventuele ratificering van het ESM. Dat schreef ik naar de stand van zaken per eind februari 2012. Inmiddels begint de tijd te dringen aangezien het ESM per 1 juli aanstaande in werking zou treden. Een ratificatie door het parlement en het demissionaire kabinet kan dramatische gevolgen opleveren voor Nederland. Het beeld dringt zich op dat de structuur van het ESM noodfonds de EU in een dictatoriale staatsvorm giet. Het ESM is een instituut dat boven de wet en de rechtspraak staat en imuun is voor aanspraken van derden. Het bestuur en de werknemers kunnen niet voor de rechter worden gedaagd, maar zij kunnen dat wel met 'derden'. Ze leggen aan niemand verantwoording af en worden niet democratisch gekozen. Ze kunnen het begrotingenbeleid en het fiscale beleid van de participerende landen overnemen en stellen daarbij het parlement buiten werking. Kritiek wordt niet geduld. In feite wordt de vrije meningsuiting sterk beperkt. Het verdrag spreekt een taal van gehoorzamen en uitvoeren. Als het ESM geld nodig heeft moet een land datonherroepelijk en onvoorwaardelijk binnen 7 dagen beschikbaar stellen. Er is daarover geen discussie mogelijk. In feite voert Brussel een staatsgreep uit in 17 landen tegelijk. Treaty on the Establishment of the European Stability Mechanism (ESM) http://www.european-council.europa.eu/eurozone-governance/esm-treaty-signature  There is a big difference with the first version is that the signatories oblige themselves to pay, but in order to get a loan when they ask for it, they must also sign another treaty, that is not ready yet, the TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION. Ondanks alle kritiek die Geert Wilders over zich heen heeft gekregen na zijn terugtreden uit het Catshuisberaad, moet ik hier toch melden dat hij de enige volksvertegenwoordiger is die aan de bel gaat trekken over de ratificering van het ESM-verdrag. Hij start een kort geding over de rechtsgeldigheid van dit Verdrag. Wilders heeft Bram Moszkowicz bereid gevonden dit geding te gaan voeren. Het is te gek voor woorden dat 2e Kamerleden hun standpunt verdedigen met de stelling: 'door tegen de ratificatie te stemmen zeg je dat je tegen Europa bent'. De grootst mogelijke nonsens: door mee te werken aan ratificatie leg je de basis voor een Europese Unie die dictatoriaal wordt geleid. Door voor te stemmen werkt het parlement mee aan het buitenspel zetten van ons land en onze democratie. Bekijk onderstaande links voor meer inhoudelijke informatie.

http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm

De radeloosheid onder Duitse politici slaat toe. De druk binnen de eurozone voor meer structurele hervormingen, waarmee banen en economische groei worden gecreeerd neemt toe. Ben Knapen, demissionair staatssecretaris voor Europese Zaken, is nog van de oude stempel. Hij mist het voortschrijdend inzicht dat erop wijst dat schuldvereffening moet gaan plaatsvinden. Ik wijs daar al > een half jaar op, maar Knapen blijft erbij: wij hebben met Griekenland afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder noodhulp wordt verleend en daar blijven we bij. Dat die 'voorwaarden' wurgcontracten zijn, kennelijk zij dat zo. 17 parlementen hebben die 'voorwaarden' goedgekeurd, dus is er geen enkele reden voor herbezinning. Toch wordt de roep om schuldvereffening luider. Dat houdt in dat de rijkere eurolanden, als Duitsland, Finland, Nederland, Luxemburg en misschien ook wel Oostenrijk financiele middelen beschikbaar gaan stellen om Spaanse en Italiaanse schulden af te gaan betalen. Dat zou ook wel eens de doelstelling kunnen zijn van het ESM, dat 1 juli zou gaan functioneren. Ik heb hierboven nog maar weer eens gewezen op de dictatoriale structuur van dit instituut. Ik spreek mijn vrees uit dat onze €800 mrd aan pensioenreserves door Brussel zullen worden gevorderd om daarmee schulden van de zwakke broeders te betalen. Met dezelfde tools van het ESM kan ook het spaargeld van de Nederlandse burgers worden gevorderd voor, laat ik het noemen, Europese doelen. Ik beschreef dat begrip al eerder met de uitspraak: de Griekse schulden zijn ook onze schulden en de Duitse bezittingen zijn ook de Griekse bezittingen. Dat ligt vast in de structuur van een (monetaire) unie. Alleen de rijkere landen hebben daar nog geen oor naar. Zwakkere landen in de eurozone hebben meer steun nodig van de harde kern van de landen met de gemeenschappelijke munt om hun problemen te kunnen oplossen. Dat zegt de Britse minister van Financiën George Osborne; Engeland is echter geen lid van de eurozone. „De landen van de eurozone moeten pal achter hun munt staan of het vooruitzicht van een Grieks exit uit de euro accepteren, met alle risico's van dien.” Osborne: „Hoe kunnen ze achter de euro staan? De landen met grote tekorten en een laag concurrentievermogen moeten doorgaan hun problemen het hoofd te bieden. Maar bij gebrek aan flexibele wisselkoersen verergeren de problemen bij politieke en economische moeilijkheden alleen maar als er geen steun komt van de kern van de eurozone.” Hij zegt dat de eurozone „de onverbiddelijke logica” van de monetaire unie moet volgen in de richting van meer begrotingsintegratie en „verdeling van lasten”, met euro-obligaties als een mogelijke optie. De Franse president François Hollande ondersteunt deze gedachte. Hij moet wel want met alleen het begrotingspact als middel de eurocrisis te bestrijden, komt hij niet ver als hij de puinhoop van Sarkouzy moet opruimen en ruimte voor nieuw beleid wil creeeren. Hollande gaat in Europa opnieuw pleiten voor de uitgifte van euro-obligaties, waardoor de rijkere eurolanden goedkopere gelden beschikbaar gaan stellen. Hollande kondigde aan dat hij op een aankomende top van EU-landen met voorstellen komt. „Ik zal alle voorstellen voor economische groei schetsen op deze informele bijeenkomst op 23 mei”, zei Hollande aan het slot van de G8-top in Camp David tegen journalisten. „Van dit pakket zullen euro-obligaties deel uitmaken en ik zal niet de enige zijn met dat voorstel. Ik kreeg hiervan bevestiging op de G8.” Hollande zei dat hij druk zal uitoefenen op Berlijn om het Duitse veto tegen de uitgifte van euro-obligaties op te heffen, of om de Europese Centrale Bank rechtstreeks geld te laten lenen aan landen uit de eurozone. Maar voor een rijk land als Duitsland zou de rente in een gezamenlijke 'pool' van obligaties sterk kunnen oplopen. Daarnaast zouden probleemlanden te makkelijk toegang tot te veel kredieten kunnen krijgen. Frankrijk gaat het begrotingspact (het idee van Merkel) nog niet ratificeren zolang een nieuw groeipact niet is opgericht. Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen. Rutte stelde dit weekend, na afloop van de G8 (het Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada en Rusland) bijeenkomst in Camp David, in Chicago in een reactie op de uitkomst van het overleg van de 8 grootste economieën ter wereld (G8). Daar kwam de Duitse aanpak onder vuur te liggen om vooral door bezuinigingen de schuldencrisis aan te pakken. Rutte beklemtoonde dat Nederland de Duitse opvatting deelt: 'We liggen heel dicht bij de Duitsers.' Op de G8 werd Duitsland naar verluidt door de 7 andere landen onder druk gezet om niet alleen te bezuinigingen. Die eenzijdige aanpak drastische koers zou het herstel van de economie in gevaar kunnen brengen. Dat betekent dat Hollande en Monti niet achter Merkel zijn gaan staan. Dat moet worden aangemerkt als een scheuring van haar aanpak binnen de eurolanden. De Britse premier David Cameron stelt dat de leiders van de vooraanstaande industrielanden van de G8 vooruitgang boeken bij het aanpakken van de crisis in de eurozone. Na een ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama zei hij dat er „een groeiend gevoel van urgentie” bestaat dat er maatregelen moeten worden genomen om de crisis op te lossen. Cameron noemde de Europese crisis en de „zeer hoge olieprijs” de grootste bedreigingen voor de economieën van de grote industrielanden. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble benadrukt dat solidariteit „geen eenrichtingsverkeer” is. De Grieken moeten zich aan de afspraken houden als ze in de eurozone willen blijven, gaf hij nogmaals aan. „Het een kan niet zonder het ander. Als iemand in Griekenland dat wel gelooft, dan houdt hij zichzelf of zijn kiezers enorm voor de gek.” Een Grieks bankroet is volgens Schäuble „uiteraard” nog te voorkomen. „Met dat doel hebben we een omvangrijk programma met de Grieken opgesteld, dat ze voor jaren van de financiële markten vrijwaart. Nu komt het erop aan dat Griekenland zich aan zijn verplichtingen houdt.” Punt een: Duitsland kan niet eisen dat Griekenland onvrijwillig uit de muntunie wordt gegooid. Punt twee: een ongecontroleerde uittreding leidt tot een financiele chaos. Punt drie: de eis van Duitsland en Nederland c.s. dat de Grieken moeten meewerken aan het leegroven van hun land door de trojka-partijen is, om ethische redenen, niet eisbaar. Europa en het IMF vragen van de Grieken een bovenmenselijke inspanning te leveren. Prof Dr R.E. © 2012 Tissen schrijft daarover in zijn column http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/toekomst-aan-de-grieken-zelf.xml Punt vier: Griekenland moet een beroep doen op ontbinding van de wurgcontracten op grond van humanitaire redenen. Punt vijf: de Europese Unie mag niet langer de belangen van de bankensector laten prefereren boven die van de lidstaten.

Koolmees, het whiz kid van D66, verwacht dat er de komende jaren nog meer bezuinigingen/hervormingen aankomen. Zo zou het zomaar kunnen gebeuren dat 2e Pinksterdag en/of Hemelvaartdag werkdagen worden. Verder kan de werkweek weer worden opgetrokken van 36,7 uur naar 40 uur en wordt de pensioengerechtigde leeftijd nog verder verhoogd, misschien wel naar 70 jaar. Koolmees is van de strikte gehoorzaamheid aan het begrotingspact. Groei moet ook maar niet door minder te bezuinigen in 2013. Dat de samenleving nog verder moet worden hervormd is logisch: de salarissen moeten verder omlaag om te kunnen overleven. Wat ik tegen hem heb dat hij denkt als een bureaucraat niet als een strateeg. De euforie over het 5partijenakkoord is verdwenen. Uit de laatste peilingen blijkt dat er geen meerderheid meer voor is. Begrijpelijk. Er zijn te weinig structurele hervormingen en teveel korte termijn bezuinigingen. Ik twijfel sterk aan de houdbaarheid van deze ingrepen. Hollande zal er in slagen het begrotingspact open te breken en het accent te verschuiven van bezuinigingen naar groei. En dan heeft het kabinet Rutte-1 opnieuw ingezet op het verkeerde paard. Dat is het gevolg van gebrek aan voldoende kennis van zaken. En als er dan een keuze is gemaakt gaat men vastbesloten verder op de ingeslagen weg en de route naar het ongewenste doel (te weinig herstel van de economische groei).

Europese centrale banken moeten de steun aan Griekenland en zijn zwakke bankensector beperken totdat er een nieuwe Griekse regering is. Dat zegt de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann. 'Ik zou het op dit moment geen goed idee vinden om de blootstelling van het eurosysteem aan Griekse risico's te vergroten', stelde Weidmann. 'Griekse en Europese politici moeten snel bepalen hoe het verder moet. Zij moeten bepalen of de Europese belastingbetalers nog grotere risico's moeten dragen.' Griekenland heeft zijn lot als lid van de eurozone in eigen hand, benadrukte de centrale bankier. 'Als een land afspraken, hij doelt hier op de wurgcontracten, eenzijdig opzegt, dan moeten de gevolgen duidelijk zijn.' Zowel Weidmann als de Jager, Merkel en Rutte en de Europese Commissie spelen blufpoker tegenover de Grieken. Europese overheden moeten net als de banken een groot deel van de Griekse schulden kwijtschelden om een aftocht van Griekenland uit de eurozone te voorkomen. De kosten van een Griekse exit zijn namelijk veel groter dan veel politici zich lijken te realiseren. Dat zegt hoogleraar bankwezen en financiering Harald Benink tegen het ANP. ,,Europa zegt momenteel: als de Grieken hun beloftes niet nakomen, dan moeten ze het zelf weten. Maar weet wat je wenst'', waarschuwde Benink. ,,We zijn helemaal niet klaar voor een Griekse exit. Griekenland is geen geïsoleerd geval, als zij vallen dan komt Spanje onder grote druk.'' Als Europa blijft vasthouden aan de bezuinigingen die aan Griekenland zijn opgelegd, dan lijkt een vertrek van de Grieken uit de euro onafwendbaar, aldus de Tilburgse hoogleraar. ,,Het land gaat alleen maar verder achteruit en de schuld loopt op. Je ziet de radicalisering tegen de draconische maatregelen nu al toenemen. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat men de bezuinigingen niet wil doorvoeren en dat de noodleningen worden stopgezet. Griekenland valt dan uit de eurozone.'' Bij een Griekse exit zullen Europese belastingbetalers het geld dat aan Griekenland is geleend niet terugkrijgen. De kosten lopen echter nog veel verder op, benadrukte Benink. ,,Het Europese noodfonds moet dan drastisch worden vergroot, om ervoor te zorgen dat Portugal, Spanje en Italië wel kunnen worden gered. Het fonds moet dan van 700 miljard naar bijvoorbeeld 2500 miljard euro. Dat betekent dat Nederland nog eens zo'n 100 miljard euro moet ophoesten aan garanties, of in cash.''

De overheden moeten daarom besluiten tot een even grote afschrijving op hun Griekse vorderingen als eerder aan banken en pensioenfondsen werd gevraagd, stelt Benink. Zij streepten de helft van hun obligaties weg en accepteerden een lagere rente en langere looptijd op overgebleven leningen. Dat besluit zou al voor de Griekse verkiezingen van 17 juni moeten worden genomen. ,,Het geeft Griekenland wat lucht en haalt de wind uit de zeilen van de radicale partijen. Daarnaast wordt het vertrouwen van private beleggers in Griekenland vergroot. Als ook overheden een deel van het verlies dragen, wordt de kans dat zij hun vorderingen terugkrijgen vergroot.'' Schuldverlichting zal moeilijk te verkopen zijn voor Noord-Europese politici, beseft de econoom. Een andere optie ziet hij echter niet. ,,Griekenland is al failliet. Dat politici de verliezen niet willen erkennen, betekent niet dat ze er niet aankomen.'' De druk op Merkel c.s. om ruimte te scheppen voor groeistimulerende investeringen neemt vanuit de G8, het IMF, de ECB en Europese leiders toe. Bezuinigen waar mogelijk maar investeren waar noodzakelijk. Hollande, Cameron en de Europese Commissie zullen de druk opvoeren. Merkel gaat moeilijke tijden tegemoet als vasthoudt aan haar stricte regels. Rutte, de Jager, de VVD en het CDA gaan onzekere tijden tegemoet.

De Franse president François Hollande wil niet dat de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker vervangt aan het hoofd van de eurogroep. De eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben. Momenteel staat de Luxemburgse premier Juncker aan het hoofd van die groep. De Duitse minister van Financiën Schäuble liet recent verstaan dat hij Juncker wil opvolgen. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zou Hollande niet graag hebben dat een Duitser de leiding zou nemen over de eurogroep. En als Schäuble toch de voorzittersfakkel zou overnemen, dan zou hij daarvoor eerst zijn huidige job moeten opgeven. Er is geen bevestiging te vinden van dit bericht.

De Spaanse recessie verdiept zich niet verder: dit kwartaal wordt een krimp verwacht van 0,3%. De 10-jaars rente stabiliseert op 6,3%. De Italiaanse rente staat op 5,9%.

Air France ontkent dat het tot 2015 in totaal 5000 banen wil schrappen via een vrijwillig sociaal plan. Dat meldt de Franse krant Le Figaro. Volgens de krant wil Air France-KLM, dat 103.000 medewerkers telt, het natuurlijk verloop versnellen. Elk jaar verlaten daardoor zo'n 800 mensen het bedrijf, maar dat aantal zou moeten verdubbelen met een sociaal plan dat open staat voor alle medewerkers die op deze manier het bedrijf willen verlaten. ,,Op dit moment zijn er helemaal geen onderhandelingen over mogelijke ontslagen, dit zijn geruchten'', aldus een zegsman tegen persbureau Reuters.

Het aanpassen van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie, waardoor alleen een beperkte groep (starters) er gebruik van kan maken, zal desastreuze gevolgen hebben voor de woningmarkt. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in een reactie op plannen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de NHG regelt. Steeds meer verkopers doen een beroep op de garantie, waarvoor de minister van Financiën verantwoordelijk is. ,,Zo'n maatregel op een moment dat de woningmarkt al ronduit slecht is, is erg onverstandig", stelt Roeland Kimman van de NVM. Als de plannen doorgaan wordt het volgens hem straks voor veel mensen onmogelijk om nog een huis te kopen en komt de huizenmarkt nog meer op slot te zitten. Kimman wijst erop dat tegen de 80 procent van de woningen momenteel verkocht worden met hypotheekgarantie. ,,Dat is juist wat de woningmarkt nu overeind houdt", aldus de NVM-zegsman.

Nederland is sinds 2008 wat betreft de private consumptie veranderd van een koploper binnen de eurozone in een van de zorgenkindjes. Dat stelt kredietbeoordelaar Standard & Poor's. Een verbetering valt niet voor 2013 te verwachten, aldus S&P. Dat is volgens mij nog maar zeer de vraag hoe de burgers het lenteakkoord zullen ontvangen en hoe de verkiezingen in september gaan verlopen. Volgens S&P krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 1 procent. Lage consumentenbestedingen als gevolg van de zwakke huizenmarkt en onderdekking van pensioenfondsen, zijn daarvan de belangrijkste oorzaak. ,,De groei van de private consumptie in Nederland lijkt nu meer op die van een land in de periferie van de eurozone dan op die van een land in het hart", aldus S&P. Tussen 1996 en 2000 behoorde de groei van de Nederlandse private consumptie nog tot de hoogste in West-Europa. Sinds 2000 vlakte dat al geleidelijk af, maar vanaf het derde kwartaal van 2008 is de groei van de consumentenbestedingen teruggevallen tot een van de zwakste in de eurozone, aldus S&P. Volgens hoofdeconoom Jean-Michel Six van S&P is verbetering voorlopig niet te verwachten. ,,Wij denken dat de huizenmarkt zich nog altijd in een neerwaartse spiraal bevindt". De dalende huizenprijzen, in combinatie met vrees voor werkloosheid, maken de consument onzeker en dat vertaalt zich in lagere bestedingen. Een verbetering zie ik, bij de huidige stand van de voorgelegde concept begroting 2013 aan het CPB, niet omdat het Kunduz-beraad voor de bouw en bouwnijverheid niet die maatregelen heeft genomen om het slot op de markt van koopwoningen op te heffen. De voorliggende maatregel over de hypotheekrenteaftrek zal de markt verder afsluiten. De regering, deze of de volgende, moet snel besluiten 80% van de hypotheekrenteaftrek af te bouwen en deze slechts in stand te houden voor de max. garantie die de NHG garandeert en dat is €350.000. Alles daarboven moet gefaseerd worden beeindigd. En dan bedoel ik niet op een termijn van 30 jaar maar die operatie moet in 2025 zijn afgebouwd.

De AEX sloot op 290,54, bij een € van $ 1,2813 en goud $1593,30. Facebook $34,07.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.