UPDATE21042012/113 Catshuis-onderhandelingen mislukt

CATSHUISBERAAD MISLUKT – WILDERS VERTROKKEN. In het volgende blog meer daarover. 

In mijn laatste blog heb ik een aanname gepleegd die achteraf niet juist bleek te zijn. Er waren woensdag berichten dat het CPB donderdag met de doorrekening zou komen van het resultaat van zeven weken onderhandelen in het Catshuis. De rekenaars waren nog niet klaar en zouden vandaag de resultaten aanbieden aan de onderhandelaars. Het CPB rekent onder meer uit in hoeverre het begrotingstekort met de maatregelen wordt teruggedrongen en wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid en de koopkracht van de burgers. We wachten af of de mediastilte wordt doorgezet in de eindfase van de onderhandelingen. In de peilingen van deze week is het aantal zetels van de coalitie plus de gedoogpartner gedaald naar 67. Het CDA zou nu nog maar 12 zetels krijgen (thans 21) en zou naar de zesde plaats zakken in de 2e Kamer. Ook de PVV daalde, de VVD is met stip de grootste partij met 37 zetels. Ik heb al gemeld dat vanuit het bedrijfsleven een luide roep klinkt om een zakenkabinet. Ik zou daaraan de volgende invulling willen geven: een kabinet met als opdracht het land door een moeilijke periode te loodsen, bestaande uit ministers, specialisten op hun gebied, veelal met kennis die ze hebben opgedaan in het bedrijfsleven, zonder een directe binding met een politieke partijen dan wel programma's. Ik heb meer dan een jaar geleden al eens gepleit voor de aanstelling van een 'kabinet van nationale eenheid'. Deze tekst heeft wekenlang op de cover gestaan van de website van het toenmalige actualiteitenprogramma Nova. Vanuit mijn optiek wordt zo een kabinet niet gevormd door coalities van politieke partijen maar door een zo breed mogelijk politiek draagvlak, op basis van een regeringsprogramma dat die van de politieke partijen overstijgt. De ministers hoeven geen politieke kleur te hebben en vertegenwoordigen in het kabinet geen politieke partij.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in april gedaald. De vertrouwensindex zakte naar -19,8 van -19,1 in maart. De index voor de gehele EU ging naar -20,1 van -19,3 een maand eerder.

Huishoudens in Nederland hebben in februari 1,3 procent minder besteed aan goederen en diensten. Die krimp is ongeveer even groot als in de afgelopen maanden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, voor de extra schrikkeldag en voor de verandering in de koopdagen. Door het koude weer was het gasverbruik in februari veel hoger dan in dezelfde maand van 2011. Dit zorgde voor wat hogere totale consumptieuitgaven. Bij een gelijk gasgebruik was de krimp in de totale consumptie op 3% uitgekomen. De consumptie van goederen liep in februari met bijna 3% terug vergeleken met een jaar eerder. Aan duurzame goederen werd 9% minder besteed. Consumenten gaven onder meer veel minder uit aan auto's. Aan voedings- en genotmiddelen schaften ze zich bijna 2% minder aan. De uitgave voor diensten lagen een fractie lager dan een jaar eerder. Op zich lijkt dit een positief bericht maar het is het niet. Omdat de maand februari koud was hebben de huishoudens meer energie gebruikt. Die rekening moet later nog betaald worden. Pas als de resultaten bekend en doorgerekend zijn van het Catshuis-beraad kunnen consumenten pas zien hoe groot de aanslag wordt op de koopkracht volgend jaar. Eerlijk gezegd denk ik dat het consumentenvertrouwen verder onder druk komt te staan.

RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar voedselbanken in Nederland. Meer dan 60.000 mensen zijn voor hun eten en drinken mede afhankelijk van voedselbanken. Het aantal klanten is de laatste 4 maanden met 13% toegenomen. Hier en daar zijn er zelfs wachtlijsten. Van de zijde van schuldhulpverleners wordt gesteld dat de gestegen zorgkosten een belangrijke oorzaak zijn voor de gestegen armoede. In enkele steden zijn er kledingbanken opgericht waar arme mensen twee keer per jaar kleding kunnen krijgen.

Europa kan worden gered, voorspelt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. De internationale brandmuur tegen de schuldencrisis wordt behoorlijk opgehoogd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan rekenen op een extraatje van $430 miljard. „Ook al is het IMF-geld niet specifiek bedoeld voor Europa, in de Europese schuldencrisis ligt nu toch de grootste bedreiging voor de wereldeconomie. Dus daar zal het IMF met zijn blusdeken op focussen.” In de pot van het IMF zit in elk geval genoeg om het Europese noodfonds inclusief hulp van het IMF ruim boven de gewenste €1000 miljard effectief te tillen.” „En dat is een heleboel geld waar we over spreken, voldoende om ook landen als Italië en Spanje onder de paraplu te houden.”

Lagarde spreekt van een ‘licht herstel, een lentebriesje’, maar wel met donkere wolken aan de horizon. Er is hoge werkloosheid in grote delen van de wereld, trage groei en niet te vergeten hoge olieprijzen. Maar de grootste bedreiging voor de fragiele wereldeconomie is ‘Europa’, het ‘epicentrum’ van neerwaartse risico’s. Geen wonder, want het zijn risico’s in de eurozone die huiveringwekkend kunnen uitpakken. De crisis in de eurozone ontwikkelde zich eind vorig jaar in de richting van een nieuw Lehman-moment, stelt IMF-hoofdeconoom Olivier Blanchard, tot een nieuw hartinfarct. De wereldleiders zijn er trots op dat ze een herhaling van de Depressie van de jaren dertig van de vorig eeuw hebben weten te voorkomen, dat de kredietcrisis slechts uitgemond is in de Grote Recessie. Maar een tweede Lehman kan niet meer opgevangen worden. Aantekening in de kantlijn: de wereldleiders spreken voor hun beurt. De wens is de vader van de gedachte! Deze Grote recessie kan nog moeiteloos overgaan naar een depressie als de panelen gaan verschuiven b.v. in de financiële wereld. Gelukkig hebben de Europese leiders en vooral de Europese Centrale Bank (ECB) met hun maatregelen dat scenario afgewend, zei Blanchard. ‘Maar wat is het een achtbaansrit geweest in de afgelopen zes maanden’, verzuchtte hij. Met de injectie van meer dan € 1000 mrd aan liquiditeiten in het Europese financiële systeem is evenwel niet veel meer dan tijd gekocht door de ECB. Nu komt het erop aan dat beleidsmakers hun afspraken implementeren. De ‘Fiscal Compact’, waarin eurolanden zich onder andere vast hebben gelegd op begrotingsdiscipline en ook de mogelijke inzet van de noodfondsen is afgesproken, moet zijn beslag krijgen. Het komt erop neer dat landen hun stuwmeer aan schuld laten leeglopen. Tegelijk moeten ook de banken hun huis op orde brengen. Maar juist hier zitten de grootste risico’s voor de wereldeconomie. ‘Deleveraging’ is noodzakelijk, maar het moet wel beheerst plaatsvinden. Als banken simultaan hun balansen verkorten, dreigt de kredietverlening op te drogen en loopt de economie vast. Het IMF becijfert dat de Europese banken hun balans in de komende achttien maanden voor $ 2600 mrd opschonen, algauw 7% van hun balanstotaal. Een kwart daarvan gebeurt via krimp van de kredietverlening, de rest via de verkoop van activiteiten, wat zich vooral buiten de eurozone zal laten voelen. Dit scenario voltrekt zich als de verschillende overheden inderdaad de beloofde maatregelen doorvoeren. Blijven Spanje en Italië in gebreke, dan zullen de banken nog veel harder moeten snijden om hun balans in lijn te krijgen met de economische risico’s: voor misschien wel $ 3800 mrd. In dat geval wordt het wel heel lastig een ‘credit crunch’ te vermijden. Het is daarom zorgelijk dat Spanje en Italië deze week aangaven hun begrotingsdoelen niet te halen. Het gaat langer duren, zeiden ze. Zo zal de Italiaanse overheidsbegroting niet al in 2013 in evenwicht zijn, maar pas een jaar later. Het IMF was daar al van uitgegaan en ook dat het Spaanse tekort hoger zal uitpakken. Opmerkelijk genoeg is de Bezuinigen versus stimuleren’-discussie in de ogen van het IMF toch niet meteen een probleem. ‘Het risico bestaat dat te veel wordt gestaard naar de kale cijfers’, benadrukt directeur Carlo Cottarelli van de begrotingsdivisie van het IMF. ‘Veel beter is het om naar de cijfers te kijken die zijn aangepast voor de economische conjunctuur.’ Op die manier creëert het IMF wat extra bewegingsruimte voor de overheden en toont het zich opnieuw minder rigide dan Europa zelf. De ‘bezuinigen versus stimuleren’-discussie, waarbij het fonds neigde naar de school van extra besteden, is overigens ondertussen volledig verstomd. Afgezien van Duitsland heeft geen land bewegingsruimte. Wel zijn er een aantal landen die hun automatische stabilisatoren aan kunnen zetten als de economie inzakt, wat inhoudt dat de tekorten wat mogen oplopen. Om welke landen dit gaat, blijft onduidelijk, maar Nederland zou er een van zijn.

RTLZ: Binnen de Europese Centrale Bank (ECB) bestaat verdeeldheid over de wijze waarop banken worden gesteund, zegt DNB-topman Klaas Knot. Sommige ECB-bestuurders maken zich zorgen over het uitlenen van geld tegen een onderpand dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de ECB. ,,Ik ben als centrale bankier hier natuurlijk niet gelukkig over", zegt Knot. De hoge eisen die aan onderpanden worden gesteld, zijn bedoeld om te voorkomen dat de ECB verlies lijdt als banken failliet gaan. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van Knot, zijn Duitse evenknie Jens Weidmann en andere ECB-bestuurders, is nu afgesproken dat alle concessies die centrale banken doen aan onderpandkwaliteit voor eigen risico zijn. Ik ga hier een kanttekening bij plaatsen. Knot is onze belangenbehartiger voor monetaire zaken in Frankfurt bij de ECB. Hij zit daar aan tafel en heeft een stem met betrekking tot het beleid van de Europese Centrale Bank. Dus als hij het beleid niet steunt moet hij dat daar, en nergens anders, zeggen. Zo nodig moet hij daar met zijn vuist op de tafel slaan. Dat zou ik alleszins redelijk vinden, ter behartiging van de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking. Daarom is het vreemd dat hij naar de Volkskrant stapt en daar zijn boodschap neerlegt. De vraag is dan lezen ze dat in Frankfurt en trekt Draghi zich daar iets van aan? Ik wil mijn kritiek wel in een context zetten. De voorganger van Knol, de flamboyante Wellink, rook in 2008 onraad bij de IJslandse Landesbanki, die in Nederland toestemming van de DNB had gekregen voor een internet-spaarbank Icesave met een max. limiet van €750 mln, en reisde naar Reykjavik voor een bezoek aan zijn IJslandse collega. Toen hij terugkwam op Schiphol was het hem duidelijk dat er grote risico's waren. Maar hij waarschuwde niemand. Hij handhaafde niet eens de limiet van het opgelegde spaarbedrag. Uiteindelijk ging een paar maanden later Icesave failliet en bleek €1.300 mln 'weg' te zijn. En Wellink wist maanden tevoren dat dit ging gebeuren.

Nederlandse burgers en ondernemers zullen nog jaren rekening moeten houden met magere economische tijden, zegt Klaas Knot. Uiteindelijk zal de eurocrisis overwonnen worden. Volgens Knot heeft de Nederlandse economie een flinke knauw gekregen. Er is geen andere optie dan de tering naar de nering te zetten, zo weet hij. ,,Dat kost tijd en zet een rem op de bestedingen'', aldus de centrale bankier. Volgens Knot kan Nederland er niet op rekenen dat de problemen door groei worden opgelost. ,,Als er sprake is van overmatige schuld zal die echt moeten worden teruggebracht. Dat geldt voor overheden, banken en gezinnen.'' Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal volgens Knot de crisis blussen. Europa kan volgens hem dan ook worden gered wanneer de internationale brandmuur tegen de crisis wordt opgehoogd. Ik reageer op de uitspraken van Knot. Zijn uitspraken zijn niet spraakmakend. De euro- en schuldencrisis worden niet opgelost door het IMF. Problematisch is het feit dat wij, Europeanen, niet in staat zijn onze problemen zelf op orde te krijgen. Merkel wil niet verder gaan en dat is te weinig om vertrouwen te krijgen van de financiële markten. Ik ben misschien wel helemaal niet zo blij met de steun van het IMF. De honderden miljarden die het IMF beschikbaar gaat stellen moeten wel, met rente, terugbetaald worden. En wie gaat dat doen. De arme landen kunnen dat niet dus wordt de rekening neergelegd bij de 4 landen die nog een AAA-status hebben. Daar horen wij dus bij. Als Duitsland principieel is accepteren ze de IMF-hulp niet, maar ik denk dat ze zover niet gaan. We zitten nu in een fase van de 'negen magere koeien' en het gezondmakingsproces kan nog lang duren. Tien jaar zeker. Onze vooruitgang hangt af van de snelheid waarmee de zwakke landen als, Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje, Italië, België, Cyprus en Frankrijk, erin slagen financieel/economisch in rustiger vaarwater terecht te komen en er geen bankencrisis uitbreekt. Nog afgezien van de feiten dat wijzelf het emu-saldo tot onder de 3% moeten terugbrengen en de emu-schuld onder de 60% van het bbp. En dan loert op de achtergrond nog altijd een herkapitalisatie, met een opschoningsprogramma, van de banken. Ik schrok vanmorgen van onderstaand bericht over de noodtoestand in waarin de Griekse banken zich bevinden. Geld stoppen in de banken betekent ook dat de banken rente en aflossing moeten kunnen opbrengen. Nee, in Griekenland is het nog lang geen rozengeur en maneschijn. De vraag voor mij is of schenkingen uit de Europese fondsen de economische motor weer aan de gang kunnen krijgen. En hoe groot is de politieke stabiliteit na de verkiezingen van volgende maand. Wat zegt he IMF over dit thema?

Europa moet meer doen om de schuldencrisis te bestrijden, zegt Christine Lagarde. Ondanks de inspanningen van de afgelopen maanden zijn er nog altijd veel ,,donkere wolken'', stelde ze. ,,Europa moet het goede werk volhouden en doorbouwen op de inspanningen die zijn geleverd'', zei de presidente van het IMF in aanloop naar de voorjaarsvergaderingen van het IMF. ,,De afgesproken hervormingen moeten worden doorgevoerd en de integratie moet verder worden verdiept.'' Ook Griekenland is nog niet klaar, benadrukte ze. ,,Er zijn veel wetten doorgevoerd, maar het blijft allemaal draaien om de implementatie. Daarbij moet er vooral worden gezorgd dat de offers goed worden verdeeld, door de inning van belastingen te verbeteren.'' Lagarde ging ook in op mogelijke steun voor landen in het Midden-Oosten die afgelopen jaar grote politieke omwentelingen hebben meegemaakt, zoals Egypte. ,,We staan klaar om te helpen en we weten wat nodig is. We hebben echter ook een sterke verbondenheid van de lokale leiders nodig. Wij hebben onze regels ten aanzien van leningen en daar houden we ons aan.''

DFT: De vier grootste banken van Griekenland hebben over 2011 zeer zware verliezen geleden door de afschrijvingen op Griekse staatsobligaties en de diepe economische crisis in het land. De grootste bank van Griekenland, National Bank of Greece, belandde voor €12,3 mrd in het rood, Alpha Bank verloor €3,8 mrd en Eurobank ging voor €5,5 mrd in het schip. Piraeus Bank raakte €6,3 mrd kwijt. Dat is in totaal circa 13% van het Griekse bruto binnenlands product. De banken moesten van Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) meedoen aan de grote afschrijving op Griekse schulden in ruil voor steun. Door de zware verliezen zijn de kapitaalposities van de banken erg zwak geworden. In het nieuwe Griekse reddingspakket is ongeveer €50 mrd aan steun voor de banken toegezegd. De Griekse regering wil komende week de banken te hulp schieten met €25 mrd. De Griekse premier Lucas Papademos is van mening dat herkapitalisatie van de banken van essentieel belang is voor het herstel van de economie. Hij benadrukte dat de banken het geld moeten aanwenden om krediet te verstrekken aan middelgrote en kleine bedrijven om de economie te stimuleren. Anders komt de recessie ,,nooit ten einde'', aldus Papademos. Door de diepe recessie en de hoge werkloosheid in Griekenland kampen de banken met een toenemend aantal slechte leningen. Op de Griekse beurs zijn bankaandelen in de afgelopen 12 maanden al 74% in waarde gekelderd. De Griekse beurs zelf daalde 50%.

De verkoop van bestaande huizen in de Verenigde Staten is in maart op jaarbasis uitgekomen op 4,48 miljoen. In februari ging het op jaarbasis om een herziene 4,60 miljoen woningen.

De Amerikaanse bank Bank of America heeft in het eerste kwartaal een nettowinst geboekt van 653 miljoen dollar (498 miljoen euro). Een jaar eerder werd nog een winst behaald van 2 miljard dollar. De lagere winst is het gevolg van boekhoudkundige lasten die de bank moest nemen. De inkomsten daalden in het afgelopen kwartaal tot 22,5 miljard dollar. Ondanks de lagere resultaten op jaarbasis zag Bank of America bij elk bedrijfsonderdeel de winstgevendheid verbeteren in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Volgens Bank of America namen de voorzieningen voor verliezen op slechte leningen met 37 procent af. Toch daalde het netto resultaat met 66%.
DFT/Süddeutsche Zeitung: Frankrijk en Duitsland hebben bij monde van hun ministers van Binnenlandse Zaken opgeroepen tot periodieke herinvoering van grenscontroles. De ministers Hans-Peter Friedrich en Claude Guéant schrijven aan hun EU-collega's dat grenscontroles als laatste redmiddel en voor bepaalde tijd mogelijk moeten zijn, indien landen aan de buitengrens van Europa hun grenzen niet strenger beveiligen. Sinds de oprichting van de zogenoemde Schengenruimte in 1985 zijn de grenzen tussen deelnemende staten vrij van controles. Tot op heden zijn dat 26 Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat om 22 lidstaten van de Europese Unie en vier landen die geen lid daarvan zijn. Premier Mark Rutte sprak in een reactie van een „interessant voorstel” en zegt dat het kabinet het goed zal bestuderen. Er is volgens hem een klassiek spanningsveld tussen het vrij verkeer dat leidt tot grotere welvaart in Europa en het gerechtvaardigde verlangen van landen dat landen aan de buitengrenzen van Europa de grenscontroles goed op orde hebben.

Ik geloofde niet wat ik las. Ik heb onderstaand bericht gelezen en gecheckd. Het kabinet verlaagt het budget voor de Wereldomroep met 70% naar €14 mln en de directeur heeft een vertrekpremie afgedwongen van €1 mln. Hoofdredacteur Rik Rensen van de Wereldomroep is zojuist opgestapt uit de stuurgroep die belast is met de reorganisatie. Hij was in een keiharde strijd verwikkeld met directeur Jan Hoek om wie de macht krijgt na de ingrijpende reorganisatie waarbij 270 van 350 medewerkers op straat komen te staan. Het kabinet wil dat de Wereldomroep dit jaar drastisch reorganiseert en bezuinigt. Het jaarlijkse budget wordt met 32 miljoen euro verlaagd. Het personeel krijgt uiterlijk voor 1 juni het ontslag aangezegd. Jan Hoek verlangt een vertrekregeling van ruim een miljoen euro, voor zover het hoogste bedrag dat ooit aan een omroepbaas is uitgekeerd. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zei na afloop van de ministerraad heel kritisch te zullen kijken naar de vertrekregeling. D66 en de SP hebben de minister om opheldering over de zaak gevraagd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemde op Twitter een vertrekpremie van 1 miljoen euro „ongelooflijk”. Rensen en Hoek zijn al wekenlang in oorlog over wie het na de reorganisatie voor het zeggen krijgt. De redactie heeft met verslagenheid gereageerd op het vertrek. Rensen was een belangrijke spil als het gaat om de toekomstvisie van de Wereldomroep. De positie van Hoek wankelt. De redactie heeft grote moeite met zijn machtspositie.

DFT/AFN: De prijzen van verkochte koopwoningen waren in maart gemiddeld 1,2% lager dan in februari. Dat is de grootste maand-op-maanddaling ooit. De prijzen van verkochte koopwoningen waren in maart gemiddeld 4,7% lager dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijsdaling was daarmee veel groter dan in februari, toen de huizenprijzen gemiddeld nog 3,4% lager waren dan in 2011. Net als in voorgaande maanden daalden in alle provincies de prijzen van woningen. In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de prijzen van verkochte koophuizen al 3 jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. Alle woningtypen waren goedkoper dan in maart 2011. Vorige maand wisselden ruim 9000 bestaande koopwoningen van eigenaar. Dat is 13 procent minder dan een jaar eerder.

De vermeende plannen van de onderhandelaars in het Catshuis om huiseigenaren te dwingen binnen 30 jaar hun hypotheek af te lossen, zouden dramatische gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars (VvV). Volgens de organisatie zijn er sterke signalen dat wordt overwogen om de renteaftrek van huizenkopers binnen 30 jaar tot nul terug te draaien. Hierdoor zouden de maandlasten met zo'n 40% kunnen oplopen. Omdat nieuwe kopers door de hogere maandlasten minder kunnen lenen, zouden de prijzen van huizen met maximaal 20% kunnen dalen. Ook vrezen de organisaties voor een administratieve chaos. Het VvV hoopt de onderhandelingen in het Catshuis nog te kunnen beïnvloeden.

Het aantal huiseigenaren dat moeite heeft de hypotheekkosten te betalen is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen met bijna 2900. In totaal kampen nu ruim 65.000 huiseigenaren met een betalingsprobleem. Het aantal woningbezitters met betalingsproblemen stijgt al jaren. In de afgelopen vier jaar is het verdubbeld. ,,Als deze trend doorzet komen er op jaarbasis ruim 11.000 mensen extra in de problemen met de aflossing van hun hypotheek''. De economische crisis, de oplopende werkloosheid en het groeiend aantal echtscheidingen worden als oorzaken genoemd.

RTLZ: De rente op de 10-jarige Spaanse staatsleningen steeg vandaag weer tot boven de 6%. Een probleem voor de Spaanse regering is de macht die de 17 regio's hebben. Onrust over de financiële toekomst van Spanje laat de rente, die de afgelopen dagen wat afnam, weer toenemen. Beleggers vrezen dat de Spaanse staatsschuld onhoudbaar wordt door de aanhoudende economische krimp in het land. Ook de rentes op de Franse en Italiaanse staatsobligaties gingen vandaag omhoog.

DFT: Met het schandaal rond Vestia schijnt plotseling licht op de markt van rentederivaten, de grootste van alle financiële markten die veelal in de schaduw opereert. Banken, verzekeraars, hedge- en pensioenfondsen, maar ook ziekenhuizen, het Rotterdamse Havenbedrijf, gemeenten en woningcorporaties sluiten er deals. Zo’n 10 grote zakenbanken domineren het spel en verdienen er miljarden mee. De derivaten worden niet via de beurs, maar over the counter (otc, met partijen onderling) afgesloten waardoor een totaaloverzicht ontbreekt. „Het is één grote black box.” Rentederivaten, ook wel swaps genoemd, zijn nuttige instrumenten om renterisico’s mee af te dekken. En omdat (financiële) partijen over de hele wereld nu eenmaal onvoorstelbaar veel leningen aangaan, lopen ze ook allemaal renterisico. Vandaar dat de markt om die risico’s af te dekken gigantisch groot is. Volgens de laatste cijfers van de Bank for International Settlement (BIS), de bank voor alle nationale centrale banken, staat er wereldwijd voor ruim $550.000 miljard uit aan rentederivaten. Dagelijks worden er deals gesloten met een onderliggende waarde van een duizelingwekkende $4.000 mrd. Welke toezichthouders houden zich bezig met de risico's van afgesloten contracten?

Slotstand indices 20 april 2012/week 16: AEX 309,20; BEL 20 2.246,31; CAC 40 3.188,58; DAX 30 6.750,12; FTSE 100 5.772,15; SMI 6.237,79; RTS (Rusland) 1619,53; DJIA 13.029,26; Nasdaq 100 2.676,04; Nikkei 9.561,36; Hang Seng 21.010,64; All Ords 4.444,40; € $1,3218; goud $1642,40.

Ik heb besloten, meer dan in het verleden, bij geciteerde berichten met een specifiek onderwerp, de bron aan te geven die het bericht heeft gepubliceerd. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.