UPDATE21032015/264 Na het zoet komt het zuur

Bij het lezen van de kop van dit blog zult U zeggen: 'die stelling klopt niet'. En terecht want de politiek spreekt van 'na het zuur komt het zoet'. Ik hoorde het Rutte nog zeggen in het fractieleidersdebat voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Ik heb de stelling omgedraaid na lezing van dit bericht. De koopkracht stijgt dit jaar het hardst voor de werkende Nederlander. Gepensioneerden gaan er het minst op vooruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemiddeld stijgt de koopkracht dit jaar met 1,2%, dankzij de lage inflatie en dalende pensioenpremies. Werkenden gaan er met een plus van 1,6% gemiddeld het meest op vooruit. Dat is mede het gevolg van het kabinetsbeleid om werkenden minder pensioen te laten opbouwen. De stijging van de koopkracht van de werkenden is in feite dus 'een sigaar uit eigen doos'. De geprognotiseerde dit jaar toenemende koopkracht komt niet voort uit het bezuinigings- en hervormingsbeleid van de twee kabinetten Rutte, maar is het gevolg van externe ontwikkelingen, als de fors gedaalde olieprijs en een deflatoire prijsontwikkeling. Dat Rutte, deze week, beweerde dat de aantrekkende economie het gevolg was van het door zijn kabinet gevoerde beleid, was een electorale uitspraak, met als doel kiezers te doen stemmen op de VVD dan wel de PvdA. Gepensioneerden zien hun koopkracht met 0,7% toenemen, maar dat is minder dan andere bevolkingsgroepen. Dat komt doordat de pensioenen niet dan wel beperkt gecorrigeerd worden voor de inflatie. Daarbij komt dat na het zoet het zuur komt. Volgend jaar, namelijk, is er – zoals het er nu voor staat – gemiddeld geen toename van de koopkracht. Werkenden gaan er dan nog wel 0,3% op vooruit, maar gepensioneerden verliezen 1,3%. Het kabinet zal in augustus – zoals elk jaar – bij het afronden van de Prinsjesdagstukken bekijken of voor bepaalde groepen maatregelen nodig zijn om hun koopkracht te versterken. Het CPB heeft ook gekeken naar de vermogensrendementsheffing. In de huidige situatie wordt uitgegaan van een fictief rendement op vermogen (aandelen, spaargeld, obligaties) van 4%, waarover 30% belasting wordt geheven. Daardoor is er in feite sprake van een vermogensbelasting van 1,2%, met een drempel dit jaar van €21.330 p.p. ongeacht of het vermogen van mensen nou daadwerkelijk is gestegen of niet. Het kabinet wil – terecht – af van die heffing. In het nieuwe belastingstelsel moet volgens het kabinet voortaan het reële rendement op vermogen worden belast. Hoe is alleen nog niet duidelijk. Het CPB stelt dat het voordeel van de kabinetskeuze is is dat die uitgaat van het 'draagkrachtprincipe'. Wie in een jaar veel heeft verdiend op zijn aandelen of spaarrekening betaalt daarover ook meer belasting. Nadeel is wel dat de opbrengst voor de schatkist moeilijker is te voorspellen. Als de beurs instort of de rente daalt erg, is er minder echt behaald rendement en zullen de belastinginkomsten daarover dus ook tegenvallen.

Zondag 22 maart 2015 was om 21:00 uur op NPO2 te zien een aflevering van VPRO/Tegenlicht met als thema 'het werken van morgen'. Het programma blijft beschikbaar bij Uitzending gemist. Het gaat over een zoektocht naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk in onze samenleving en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk. Volgens alarmerende studies dreigt straks bijna 50% van al onze banen wereldwijd vervangen te gaan worden door robots, computers en verregaande automatisering. En dit geldt al lang niet meer alleen voor fabrieksbanen en laaggeschoolde arbeid, zoals in de afgelopen decennia. Deze tweede golf van automatisering zal de arbeidsmarkt veel dieper raken dan de eerste. Ook miljoenen goedbetaalde en tot nu toe altijd veilig geachte banen in het middensegment worden bedreigd. Deze transitie kan desastreuze gevolgen hebben, volgens pessimistische economen bestaat de wereld straks uit een kleine, rijke elite, een sterk verarmde middenklasse en een enorme onderklasse. VPRO Tegenlicht sprak voor Het Werken van Morgen'' met Andrew McAfee, MIT-professor en co-auteur van 'The Second Machine Age'. Om een massaal verlies van banen te voorkomen en het ontstaan van nieuwe beroepen en een andere manier van werken een kans te geven moeten burgers, overheid en onderwijs, volgens de schrijver, snel de bakens verzetten. Niet morgen, maar vandaag. Want de technologische trein raast in hoger tempo dan ooit tevoren voort, terwijl de meeste landen zich nog nauwelijks bewust zijn van wat komen gaat. In de Amerikaanse stad Boston, worden veel van de robot- en computertoepassingen ontwikkeld die de manier waarop wij werken sterk zullen veranderen. De robot-industrie van Boston is booming en in de labs van start-ups en universiteiten als MIT en Harvard wordt volop gewerkt aan robots voor o.a. kantoren, ziekenhuizen en de bouwwereld. Op de Eliot Innovation School in het oude centrum van Boston wordt kinderen al vanaf de kleuterklas geleerd te denken in algoritmen. In dagelijkse robotics lessen worden kinderen tussen 4 en 14 jaar oud voorbereid op de hi-tech samenleving van de toekomst en het werken van morgen. Toen Ruud Kok op zijn 17e een contract tekende als postbode bij het Staatsbedrijf der Posterijen dacht hij daar tot zijn pensioen wel goed te zitten. Maar door automatisering en de opkomst van het internet liep het anders. Op 59-jarige leeftijd is Ruud nu aan een totaal nieuwe carrière begonnen. Mijn grootvader heeft in zijn hele leven de kost verdiend in één ambachtelijk beroep. Mijn vader heeft op zijn 35ste een switch moeten maken. Ikzelf heb drie keer een herstart gemaakt. Mijn kinderen en kleinkinderen leven in een samenleving met permanente educatie en omscholing. In de uitzending zien we 'Anke' die haar werk met andere freelance functies en disciplines deelt. Ze heeft in reactie op wat anderen misschien als de grote en beangstigende onzekerheid in het nieuwe werken zien een hybride en flexibel carrièrepad gecreëerd. Hier moeten we onze ogen niet voor sluiten. Onze politieke leiders leven nog in een samenleving van 'gisteren', maar de realiteit van 'morgen' heeft de toekomst. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten.

Een waarschuwing van onze oosterburen: Wir rasen 2015 ungebremst in den größten Crash der Geschichte. Dagegen war 2008 ein Spaziergang. Denn der nächste Crash wird größer sein. Sehr viel größer! Und er wird nicht nur die Börse treffen. Versicherungen, Banken und sogar Staaten werden pleitegehen!

Een groep van 15% van de werknemers met een flexibel contract werkt altijd op ongebruikelijke uren. Een groeiend aantal mensen heeft een onzeker contract, zoals een nulurencontract of een uitzendcontract. Dit blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV onder 4200 mensen. Ruim een derde van de werknemers met een onzeker contract geeft aan 'erg vaak' 's avonds, 's nachts of in het weekend te werken. Zekerheden als het weekend dreigen te verdwijnen, als iedereen buiten de cao aan het werk moet, stelt de vakbond. ,,Werken als andere mensen, bijvoorbeeld je partner of je kinderen vrij zijn, betekent een enorme aanslag op het sociale leven. De vakbond overhandigt de resultaten van het onderzoek komende donderdag aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). De constatering zal wel juist zijn, maar waar moet de oplossing vandaan komen?
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën waarschuwde deze week voor een bubbel op de beurs. Volgens hem staat zowel de beurs als de reële economie er op alle fronten beter voor dan een poosje geleden, maar het heeft ook risico's in zich. ,,Er zou een bubbel kunnen ontstaan. Dat is voor de kleine belegger altijd een risico, dus enige voorzichtigheid is op zijn plaats'', aldus de minister in zijn wekelijkse gesprek bij RTL Z. De negatieve rente die hier en daar geldt ,,kan problematisch worden als het te lang zou duren''. Dat kan leiden tot ontsparen en dat is dan wel zorgwekkend, aldus de minister. Dijssel is voorzichtig met advies aan mensen omdat hij niet in hun huishoudboekje kan kijken. Voor wie een hypotheek 'onder water' heeft, kan het verstandig zijn deels af te lossen. En ook al is de rente bijna nul, dan nog kan het verstandig zijn om wat geld achter de hand te houden. Deze uitspraken vragen om een kritische reactie. Dat er risico's zijn voor een bubbel heeft Klaas Knot weken geleden al geuit. Ook in het licht van de kwantitatieve verruiming die de ECB uitvoert. Als de economie groeit in relatie tot de prijsvorming op de aandelen-, obligatie- en grondstoffenmarkten is er geen vuiltje aan de lucht. Maar juist daarover zijn er twijfels. Verder is de verwachting dat in de VS deze zomer de rente omhoog gaat, terwijl de ECB extreem lage rentetarieven nastreeft. Als een bubbel implodeert is dat net zo erg voor grote als voor kleine beleggers. De opgebouwde pensioenreserves bij pensioenfondsen en verzekeraars voor werknemers worden dan ook getroffen. Dus die uitspraak is lariekoek: als beurzen hun vertrouwen in de economie en financiële producten verliezen is dat slecht voor iedereen. RABO maakte bekend dat zij niet uitsluiten dat, in de toekomst, ook spaarders getroffen kunnen gaan worden door negatieve rentetarieven. Dat betekent dan dat spaarders op hun spaargeld rente aan de bank moeten gaan betalen. Het is natuurlijk te gek voor woorden, maar ja de RABO sluit dat niet uit. En als de RABO daartoe overgaat is het niet uitgesloten dat andere banken dit beleid ook gaan volgen. Voor de goede orde dit beleid komt niet van Dijssel en zijn eurogroep, maar van Draghi en de centrale bankiers van de 19 eurolanden. Ik ben het niet eens met de aanname van Dijssel dat een negatieve rente tot ontsparingen leidt, die zorgwekkend zijn. Dat burgers geld aan de bank moeten betalen voor hun spaargeld kan ertoe leiden dat ze meer gaan consumeren, omdat dat het gevoel zal oproepen dat het geld geen waarde meer heeft. En die conclusie deel ik wel. Eerder heb ik al eens verdedigd dat de waarde van geld afhankelijk is van de hoogte van de rente. Als de rente hoog is is er grote vraag naar, is de rente laag dan is de geldmarkt overvoert met geld, waar geen vraag naar is. Daarom ben ik ook een groot tegenstanders van de kwantatitieve verruiming omdat Draghi heeft aangekondigd dat hij tot september volgend jaar voornemens is €1080 mrd in de markt te pompen, waarvan ik verwacht dat daarvoor geen voldoende investeringsprojecten voorhanden zijn. Ik vraag mij af of in zijn uitspraak dat het verstandig kan zijn om wat geld achter de hand te houden, geen 'verborgen' boodschap zit. Dijssel zal toch niet bedoelen te zeggen dat burgers er goed aan doen niet alle spaargeld op de bank te zetten, maar om ook geld achter de hand te houden in een 'ouwe sok'. Dit voelt niet goed aan.

De Duitse vermogensadviseur Günter Hannich is daar deze week ook heel kritisch over. Jeder Tag, an dem die EZB weiter Geld in den Markt pumpt, erhöht das Crash-Risiko. Jeden Tag können die riesigen Blasen platzen. Der Crash wird kommen. Derzeit sorgt Griechenland für die großen Schlagzeilen Eurozone. Das Land wird wegen der massiven Schuldenproblem an den Pranger stellt. Doch die wirklich großen Schulden haben auch die großen Länder der Eurozone. Das vergessen viele Beobachter immer wieder. Was denken Sie denn, welches Land in der Eurozone die absolut gesehen größten Schulden bisher angehäuft hat? Die Antwort ist: Deutschland mit rund €2,2 Billionen Schulden. Knapp dahinter rangiert Italien. Das Land hat Anfang diesen Jahres die Verschuldung auf €2,165 Billionen nach oben geschraubt. Im Vergleich zum Vormonat entspricht das einem Zuwachs von fast €31 Milliarden. Knapp dahinter rangiert Frankreich mit annähernd €2 Billionen Staatsschulden. Diese drei Länder stehen für zwei Drittel aller Staatsschulden in der Eurozone. Und selbst wenn man die Krisenländer aus dem Eurorettungsschirm als Basis heranzieht, liegen alle Schulden dieser Länder niedriger wie die Bruttoschulden nur eines der Top 3 Länder der Eurozone. Griechenlands Gesamtschulen von knapp €330 Mrd. entsprechen nur 3,5% der Gesamtschulden der Eurozone. Daran wird in die Perspektive schon deutlich: Dieses kleine Land setzt mit diesem Schuldenstand allein die Stabilität der gesamten Eurozone aufs Spiel. Fakt ist aber: In der Euro-Zone steigt der Schuldenstand insgesamt immer weiter an. Die Staatsverschuldung der Euro-Zone lag Ende 2013 bei knapp 91% der gesamten Wirtschaftsleistung. Das hört sich nicht nur hoch an. Das ist auch hoch: Wie Sie bestimmt wissen, liegt die Obergrenze für die einzelnen Mitgliedsländer bei einer Verschuldung von maximal 60% im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Doch jetzt kommt's: Nur 5 von 18 Ländern erfüllen diese Quote überhaupt. Zudem sind das eher kleine Länder wie Estland, Lettland oder auch Luxemburg und Finnland. An der Spitze dieser Liste steht natürlich Griechenland mit einer Schuldenquote von fast 175%. Irland, Italien und Portugal liegen alle drei noch über dem extrem kritischen Wert von 120%. Wieso ist dieser Wert so entscheidend? In der Geschichte hat sich gezeigt, dass Länder die längere Zeit eine so hohe Schuldenquote hatten, um einen Schuldenschnitt nicht herumgekommen sind. Genau dieses Szenario erwarte ich auch für die notleidenden Euroländer – aber davon hören Sie aktuell nicht viel, denn das kleine Griechenland nimmt alle Schlagzeilen zur Lage der Euro-Zone in Beschlag. Reactie: waar ligt nu het probleem in Europa, bij Duitsland, Italië en Frankrijk of bij Griekenland. Wie kan ons de grootste schade toebrengen?
De verkiezingen voor PS en indirect de Eerste Kamer zijn voorbij. Toch is het interessant om te zien wat de grootste zorgen zijn van de kiezers. Werk en inkomen staan bovenaan de lijst. Economie en financiën (47%), inkomen en prijzen (22%) en werkgelegenheid (20%) worden genoemd als voornaamste punten van zorg. Het CBS constateert in de periode 2006-2012 een belangrijke verschuiving in de kiezerszorgen. In 2006 werd de integratie van minderheden in de samenleving nog het meest genoemd. In 2010 was de economie de voornaamste bron van zorg, maar die is toegenomen. De economie stond in 2010 bij de helft van de Nederlandse kiezers bovenaan, twee jaar later steeg dat aandeel gestegen tot bijna twee derde. De angst voor aantasting van de eigen financiële positie nam in die periode toe van 48 naar 59%. Politieke deskundigen van socialistische en liberale huize spraken voor de verkiezingen over politieke vergezichten. Over de toestand van de Nederlandse economie in 2020 en 2050. En ze schetsen vergezichten, maar vragen zich niet af of Nederland, als soevereine staat, dan nog wel bestaat. Erg kortzichtig. De voorlopige uitslag van de verkiezingen laat een gefragmenteerd beeld zien waarin regeren moet gaan plaatsvinden met veel compromissen. In de Tweede Kamer heeft de coalitie nog maar 76 zetels en in de Eerste Kamer komen ze, op basis van de nu bekende cijfers, uit op 21 van de 75 zetels. De VVD bleef de grootste partij met 13 zetels maar de PvdA staat nu op de zesde plek met nog maar 8 zetels. Het CDA is tweede met 12 zetels(kritische oppositie), D66 scoort 10 zetels (gedoger) en de beide oppositiepartijen SP en PVV staan op 9 zetels. Ondanks de verdeelde situatie zijn de beide coalitiepartijen vastberaden het karwei af te maken in de komende 2 jaar, ondanks de stem van het volk die kritischer heeft geoordeeld over het beleid van het kabinet Rutte II. Pechtold heeft nu de macht het beleid van het kabinet om te buigen, wat hij het afgelopen jaar ook al heeft gedaan. Buma, blijft kritisch , langs de zijlijn, staan. In de Eerste Kamer moeten nog 2 zetels geritseld worden voor een meerderheid van de coalitie en de 3 gedogers. GL is een optie, maar die zullen linkse eisen stellen. De grootste verliezer is Diederik Samsom die 43% van zijn achterban verloor. Hij bleef vertrouwen uitspreken in het beleid alleen “moeten we nog harder gaan werken”. Die man weet echt niet waar hij mee bezig is. Het enige wat hij moet doen is opstappen. Daarmee zou hij het land een grote dienst bewijzen.

De balans tussen wat we internationaal regelen en waar we zélf nationaal nog wat over te zeggen hebben, is steeds verder zoek geraakt. Daarom zijn er nieuwe spelregels nodig voor globalisering en voor Europa. Dat schrijven RTL Z-journaliste Hella Hueck en econoom Robert Went van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 'Hoeveel globalisering verdraagt de mens', de vierde aflevering van hun serie 'Economie van overmorgen'. Hueck en Went schetsen de stand van zaken aan de hand van de situatie in Griekenland en de kritiek op TTIP, het nieuwe handelsverdrag met de Verenigde Staten dat in de maak is. "In beide gevallen zien we dat het overdragen van soevereiniteit niet per definitie beter is voor een land. Want wat voor zelfbeschikkingsrecht hebben de Grieken nog?" Het TTIP-verdrag gaat niet veel betekenen voor de groei van Europa, daar zijn vriend en vijand het over eens. Maar Nederland zal, als het verdrag er eenmaal is, minder greep hebben op kwaliteitseisen op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid en milieu. "We zitten klem in een politiek trilemma", schrijven Hueck en Went. "Democratie, economische integratie en nationale soevereiniteit gaan niet alledrie samen. We moeten er twee kiezen." Hueck en Went pleiten daarom voor nieuwe spelregels voor de wereldeconomie. Aanstaande donderdag spreken ze daarover met de onderminister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam (tram 26 richting Ijburg stopt voor de deur), die op hun pleidooi zal reageren en haar visie over globalisering, Europa en TTIP zal ontvouwen. Ik kan U van harte aanbevelen het onderliggende stuk te lezen op http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/redactie/public/economievanovermorgen4/index.html Voor wat betreft de voortgang, de uitkomst en de toekomst van het TTIP-contract, heb ik geen aandacht besteed. Des te meer over globalisering, soevereiniteit en Europees bestuur. Wat mij opvalt in de situatieschets van Hueck en Went is het ontbreken van de ECB en haar president, Mario Draghi. Met name het monetaire beleid dat hij voert ter ondersteuning van financieel/economische doelstellingen voor de 19 lidstaten van de Muntunie. Esther Bijlo schrijft in de weekendeditie van Trouw een artikel over het gigantische opkoopprogramma van de ECB in het kader van Quantitative Easing (QE). Zijn er al conclusies te trekken na de eerste twee weken? De koers van de € t/o $ dit jaar al met 10% gedaald (van 1,203 naar 1,0822). De kapitaalmarkt rente is extreem gedaald (10 jaar Nederlandse Staat van 0,646% naar 0,262%). De vergelijkbare Duitse rente sloot deze week af op 0,179%. De vraag is hoe de mix van een forse koersdaling met een extreem lage rente (die naar een negatieve rente beweegt) gaat reageren op de doelstellingen van de ECB: de inflatie moet richting de 2% en het geld dat nu in de markt wordt gepompt moet worden gebruikt door de banken voor de financiering van nieuwe investeringen. Hoe houden de financiële markten zich met betrekking tot de 'alltime highs' op de aandelenmarkten en de koersvorming op de obligatiemarkten? Deskundigen, neem Dijssel en Knot, waarschuwen voor het gevaar van zeepbellen. Zolang er een gigantische hoeveelheid geld in de markt zit waarvoor nauwelijks financieringsprojecten beschikbaar zijn, kiezen beleggers (waaronder ook banken, verzekeraars en institutionele beleggers) voor beleggingen in effecten. Die markt wordt weer pas gezond op het moment dat de liquiditeiten een sanering ondergaan, waardoor de vraag naar geld gepaard gaat met stijgende rentetarieven. Zijn de gevolgen van de QE voor het bedrijfsleven en de consument wel positief? Welke rol speelt de sterk gedaalde olieprijs in dit krachtenspel? De afgelopen week zakte de olieprijs verder weg, maar mede door de gedaalde eurokoers bleef het prijseffect, in ons land, aan de pomp achterwege. Dalen de energieprijzen eigenlijk wel voor de consument? Het rendement van beleggingen van de pensioenfondsen staat onder druk gezien het gedaalde effectieve rendement op staatsobligaties. Dat heeft gevolgen voor de verrekenrente en pensioenuitkeringen. De koopkracht van gepensioneerden daalt komend jaar flink. En hoe verhoudt Europa zich in relatie tot al deze ontwikkelingen. Met betrekking tot de politieke vooruitzichten zegt Juncker (EC-voorzitter) 'dat Europa veel meer zal moeten samenwerken'. Hij komt na de zomer met voorstellen voor een verdere integratie in Europa. Ook Draghi hint al enige tijd op meer economische en politieke verweving binnen de Muntunie. Wim Duisenberg zei ooit 'een munt weerspiegelt wat mensen gemeenschappelijk hebben'. Klaas Knot zei in het FD dat 'meer Europese integratie noodzakelijk is; de economieën van de eurolanden moeten meer naar elkaar toe groeien'. De realiteit doet mij zeggen dat dat streven vooralsnog een illusie lijkt te zijn. Meerdere landen hebben geklaagd bij de voorzitter van de Europese top, Donald Tusk, over het extra crisisberaad over Griekenland in de marge van de top in Brussel. Ze zijn ontevreden over de spoedvergadering, de minitop van afgelopen donderdagavond, omdat daarvoor uitsluitend waren uitgenodigd Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande en de voorzitters van de Europese instellingen. Zo zit minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën erbij als voorzitter van de eurogroep. Bovendien hameren ze erop dat besluiten over Griekse steun thuishoren in de eurogroep (het overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden). Voorafgaand aan de top hebben de Beneluxlanden gesproken met Tusk, zeggen bronnen tegen persbureau ANP. Met name de Belgen hebben hem laten weten ontevreden te zijn over het ingelaste beraad. Nederland heeft naar verluidt benadrukt dat de boodschap aan de Grieken moet zijn dat zij hun afspraken nakomen. Premier Mark Rutte had kort voor de top in Brussel gezegd het „niet zo'n punt” te vinden dat hij er niet bij was. Zijn Belgische collega Charles Michel noemde het onderonsje echter onaanvaardbaar: „Ik heb geen mandaat gegeven aan Frankrijk en Duitsland om in mijn naam te onderhandelen.” Hun Luxemburgse ambtgenoot Xavier Bettel zei dat hij „er graag bij zou zijn geweest.” Na de kritiek heeft Tusk aan het begin van het overleg van de 28 regeringsleiders gevraagd of er behoefte was aan een overleg met alle eurolanden. Maar daar ging naar verluidt geen euroland op in. Tusk verzekerde de aanwezigen dat tijdens het speciale treffen met de Grieken geen besluiten worden genomen. Deze minitop in Brussel over de escalerende crisis in Griekenland heeft weinig resultaat opgeleverd. De Grieken komen komende week met een hervormingsplan, waarover de Oostenrijkse minister Hans Jörg Schelling van Financiën zegt „We hebben twee problemen op dit moment. Het ene is het vertrouwen in Griekenland, omdat als wij iets beslissen het de volgende dag weer anders is. Het tweede probleem is dat we niet de feiten en cijfers krijgen. En het is erg moeilijk om beslissingen te nemen op basis van niets”, zegt Schelling. Hij merkte verder op dat de Griekse regering tegen de afspraken in het Griekse parlement keer op keer maatregelen introduceert waarover met de ministers van Financiën van de eurozone geen overeenstemming is bereikt. „Ze doen dit elke dag, en dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen. Dat is het grootste probleem dat we op dit moment hebben”, aldus Schelling. Dat is het grote verschil tussen de sociale agenda van de Grieken en de financiële van de eurogroep en de geldverschaffers. De oproep van de Griekse premier Tsipras “de EU heeft doortastende politieke initiatieven nodig die zowel de democratie als de verdragen respecteren, zodat we de crisis achter ons kunnen laten en het pad naar de groei kunnen inslaan.” viel in droog zand. Niemand van het illustere gezelschap wilde ook maar een millimeter bewegen. Dat is slecht nieuws voor de Grieken, maar de gevolgen voor de 18 andere eurolanden kunnen ook uitlopen op een grote debacle. De bekwaamheden van onze politici, niet alleen in Brussel, zijn onvoldoende om de complexe problematiek, waarin Europa verkeert, onder controle te houden en op te lossen. Ze verschuilen zich achter Draghi, die voor hen de financiële situatie moet oplossen. Het enige wat onze politieke leiders doen is zich teweerstellen tegen de de besluitvorming (opgelegde bezuinigingen en hervormingen, met als bijwerking veel armoede onder de bevolking) van de overbelening aan de Grieken, ze verzetten geen stap en weigeren een evaluatie uit te voeren naar de gevolgen ervan voor de Grieken. Dat is een zwaktebod, waar binnenkort de Grieken de dupe van worden . Wat ik zou doen als ik het in Griekenland voor het zeggen zou hebben, dan zou ik alle banken (ook de filialen in het buitenland) tot dinsdagmorgen sluiten om een verdere bankrun te voorkomen. Als maandag Merkel niet beweegt, moet de Griekse regering besluiten de rente- en terugbetaling van alle leningen stop te zetten. En dan afwachten wat er gaat gebeuren. Ik zou niet direct uit de euro stappen, maar dat nog een week aanzien. Als er niemand beweegt, ik ga daar niet vanuit, dan volgt een Grexit. Ik verwacht, eerlijk gezegd, dat er een drukte van jawelste gaat ontstaan van partijen, landen, instituties die allemaal de helpende hand willen gaan aanreiken. Dan zal blijken wat Europa waard is en of het bestaansrecht heeft in zijn huidige statuur.

Eurocommissaris Frans Timmermans maakt zich grote zorgen over de Griekse regering, zei hij afgelopen zondag in Buitenhof. Ik maak mij meer zorgen over de visie die onze vertegenwoordiger in de Europese Commissie heeft op het functioneren van de Europese Unie. Brussel zou zich heel druk moeten maken over de politieke invulling van de EU, maar Timmermans is de man van de regeltjes. Europa verkeert in een hervormingsfase in de richting van een verenigd Europa, maar Timmermans kijkt nog met de bril van 'gisteren'. Europa zal zich moeten bewijzen richting de burgers van de 28 lidstaten met een beleid dat perspectieven biedt voor nieuwe generaties. Juncker geeft daarvan blijk. We staan nog aan het begin van een complexe ontwikkeling, maar er is maar één weg die volgende generaties nodig hebben om Europa op de kaart te houden. Daarbij hebben we Griekenland nodig. De opmerking van Timmermans dat "Het enige wat de twee coalitiepartijen daar verbindt,is dat ze anti-Europa zijn". Daarom is de vraag 'waarom burgers dat zijn'. Zou het misschien kunnen zijn dat het Europese beleid van het laatste decennium heeft geleid tot grote armoede in meerdere landen? En dat Europa afgestraft gaat worden voor het één-dimensionale beleid dat is gevoerd? Het zou zo maar kunnen gebeuren. Het beleid dat Brussel heeft gevoerd is te kenmerken als 'onderdanig aan de financiële markten', ten kostte van een stilvallende economisch met a-sociale gevolgen. Kijk naar de toegenomen armoede en hoge werkeloosheid en jongeren die nauwelijks aan de slag komen op de arbeidsmarkt. Timmermans verwees onder meer naar de Griekse minister van Defensie, de heer Kammenros. Die zei onlangs dat Griekenland veel vluchtelingen zal doorlaten naar het Westen als het land de euro moet verlaten. Timmermans noemde dat dreigement krankzinnig en schandalig. Dat mag hij vinden als hij zich maar afvraagt waarom de Grieken zich door Europa in de steek gelaten voelen en worden opgezadeld (instroom van vluchtelingen) waar Brussel hoofdverantwoordelijke voor is. Ze voelen zich in de steek gelaten en vernedert door de ongekend hoge eisen die de trojka aan de Grieken heeft opgelegd. De Duitse minister Schaüble wordt daarvoor verantwoordelijk gesteld. Juncker zei vorige week daarover dat dit is geen tijd is voor verdeeldheid, dit is een tijd om samen te komen.” Dat spreekt mij sterker aan. Maar ja, de realiteit is dat Schaüble het niet zou betreuren als de Grieken uit de Muntunie zouden stappen, Timmermans deelt dat standpunt niet. Hij verwacht NIET dat het tot een Grexit komt, maar onderkent wel dat het tot een drama zou leiden.

De Nederlandse exportmotor blijft volop doordraaien. In januari is er ruim 10% meer uitgevoerd dan vorig jaar. Dat is de hoogste groei in vier jaar tijd, zegt het CBS. Vooral aardolieproducten, machines en apparaten wisten hun weg naar het buitenland te vinden. Naast export van in Nederland gemaakte goederen doet ons land ook veel aan zogeheten 'wederuitvoer'. Ook dat volume groeide in januari. Bij wederuitvoer maken producten een tussenstop in ons land, maar zonder dat Nederlandse bedrijven er veel mee doen. Zo kunnen losse goederen in Nederland verpakt worden voor verder transport. Het CBS houdt de situatie in de Nederlandse exportsector ook bij via de zogeheten 'Exportradar'. Die wijst erop dat de omstandigheden in maart zijn verbeterd. De wisselkoersen zijn gunstiger en ook zijn Nederlandse ondernemers minder negatief geworden over het aantal buitenlandse orders. In mijn vorige blog heb ik gewezen dat er ook negatieve gevolgen kunnen optreden bij een lage eurokoers. Het is niet alleen maar +++++.

De Spaanse bank Banco de Madrid heeft na een bankrun al zijn activiteiten gestaakt en uitstel van betaling aangevraagd. Klanten van de bank haalden de afgelopen dagen massaal hun spaargeld weg. Dat gebeurde nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën het moederbedrijf van Banco de Madrid vorige week van witwassen had beschuldigd. Volgens de Spaanse centrale bank is de financiële positie van Banco de Madrid „sterk verslechterd” door de bankrun. Spaartegoeden tot 100.000 euro zijn gedekt onder het depositogarantiestelsel, aldus de Banco de España. Het is de eerste keer dat een Spaanse bank omvalt sinds 2003. Het Amerikaanse ministerie van Financiën typeerde het moederbedrijf Banca Privada d'Andorra (BPA), gevestigd in de dwergstaat Andorra in de Pyreneeën, als „primair een witwasonderneming”.

Martinair gaat voor juni 2016 zijn vloot terugbrengen van 10 naar 4 toestellen. Dat heeft gevolgen voor 330 banen, zegt de vrachtdochter van KLM. Martinair heeft enkele tientallen piloten die door de reorganisatie boventallig worden, binnen de luchtvaartgroep kunnen herplaatsen. Zij zijn aan de slag gegaan bij Transavia. Zo'n 110 vliegers hebben geen gebruik gemaakt van de interne herplaatsingsmogelijkheden. Voor hen wordt een oplossing buiten KLM gezocht, maar als dat niet lukt kan dat gedwongen ontslag betekenen. Bij het grondpersoneel van Martinair op Schiphol staan nog eens 170 banen op de tocht. Ook voor deze medewerkers probeert Martinair intern ander werk te vinden. Ook kunnen zij mogelijk gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling. Daarnaast komen door de ingreep vijftig arbeidsplaatsen in het buitenland te vervallen. Air France-KLM maakte eerder al bekend dat de vrachtvloot van Martinair de komende tijd wordt verkleind tot vier Boeing 747's waarmee uitsluitend vracht wordt vervoerd. In Frankrijk houdt de vrachtdivisie nog twee Boeing 777's over. Verder blijft het luchtvaartconcern goederen vervoeren in het ruim van passagiersvliegtuigen. De maatregelen zijn volgens het bedrijf noodzakelijk om een einde te maken aan de aanhoudende verliezen op vrachtvervoer. Eerder werd uitgegaan van het verlies van mogelijk tot vierhonderd banen.

V&D ziet het sluiten van winkels niet als oplossing voor de financiële problemen waar het warenhuis mee kampt. Die boodschap gaat de leiding van de keten komende twee weken op ruim 120 personeelsbijeenkomsten aan zijn medewerkers verkondigen. Het betreft een poging om de verstoorde verhoudingen met het personeel te herstellen. De vakbonden hadden V&D hierom gevraagd. Daarna kunnen de V&D en de bonden pas weer om de tafel om verder te praten over de salarisverlaging die het warenhuis wil doorvoeren. Het hebben van minder vestigingen zou ertoe leiden dat de kosten die V&D maakt over minder locaties verdeeld zouden moeten worden, redeneert het warenhuis. Het vertrek van vele winkelmedewerkers betekent daarnaast hoge afvloeiingskosten. Ook wordt het serviceniveau op de winkelvloer dan negatief beïnvloed, aldus V&D.

Hedgefondsen stappen in hoog tempo uit beleggingen in goud, doorgaans een teken van vertrouwen in de Amerikaanse economie en/of een sterke dollar. De fondsen hebben hun lange termijn beleggingen al zes weken teruggebracht, maar het tempo van afbouw van beleggingen in goud neemt nu toe. Goud heeft over de laatste twee jaar rond 29% aan waarde verloren, na een toename tussen 2007 en 2011 van 70% in prijs.

Griekenland heeft deze week weer geld terugbetaald aan het IMF. Een regeringswoordvoerder zei dat het land zoals gepland €584 mln heeft overgemaakt. Het geld is onderdeel van een reeks terugbetalingen aan het fonds. Voor 20 maart moet nu nog ongeveer €300 mln aan het fonds worden afgedragen. De staatskas in Athene is bijna leeg. De regering haalt onder meer geld weg mede dankzij een beroep op geld van staatsbedrijven, pensioenfondsen en uit de kassen voor sociale voorzieningen om aan verplichtingen te voldoen. Griekenland kan met zijn huidige middelen nog tot 8 april vooruit. Dat betekent dat de ambtenarensalarissen deze maand nog betaald kunnen worden. Daarna is nieuwe steun nodig om een bankroet van het land te voorkomen. Dat stelt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van berekeningen van de Europese Commissie. Na 9 april wordt de situatie echt kritiek. Dan moet opnieuw een flink bedrag (€467 mln) worden terugbetaald aan het Internationaal Monetair Fonds, terwijl voor ruim €2 mrd aan kortlopende leningen aflopen. Volgens waarnemers komt de Griekse regering over 2 weken zonder geld te zitten, als er geen regeling wordt getroffen met Europese partijen die het Griekse schip van staat drijvende houden. De regering van Griekenland komt met plannen die in ieder geval voor even een einde moeten maken aan de acute geldnood. Het land heeft acuut €2 mrd nodig. Hij is van plan €1 mrd aan kortlopende leningen in de markt te zetten. Daarnaast blijft hij hopen op coulance van schuldeisers als het IMF en de ECB. De verhoudingen met de schuldeisers staan echter op scherp doordat de nieuwe regering probeert onder de strikte voorwaarden uit te komen die aan de noodhulp zijn gesteld. Griekenland heeft circa €1,6 mrd nodig om kortlopende leningen te herfinancieren. Daarnaast staat het land voor het terugbetalen van €350 mln aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en krijgt de Europese Centrale Bank (ECB) €110 mln aan rente op obligaties. Mocht die €2 mrd worden gevonden, dan is het land zeker niet uit de problemen. Later deze maand moeten de ambtenarensalarissen weer worden betaald. Als er niemand in Brussel ingrijpt met een aanpak die de Grieken uit de gevarenzone haalt (door schulden kwijt te schelden, noodhulp beschikbaar te stellen in de vorm van eeuwigdurende obligaties tegen 0% (net zoals de Duitsers hebben gehad na WOII) en een deel van de rente op schulden fors te verlagen en tegelijkertijd de opbouw van de Griekse economie te stimuleren door het verlenen van forse subsidies) dan is Griekenland verloren voor Europa. En daar zijn niet alleen de Grieken verantwoordelijk voor. Ook de regeringsleiders van de eurozone en hun ministers van Financiën, de ECB, het IMF en de EC moeten zich dat aanrekenen. Premier Alexis Tsipras sprak daar deze week in Brussel met de Europese leiders over en is voor komende week door Merkel uitgenodigd voor een rendez-vous. Voor dat gesprek in Berlijn zijn 2 opties: of hij krijgt, onder uit de zak, de les gelezen hoe hij zich aan de opgelegde regels en voorwaarden dient te houden ofwel Duitsland gaat een royaal gebaar maken over de nooit betaalde herstelbetalingen uit WOII.

Als Griekenland daadwerkelijk zijn grenzen opent om vluchtelingen door te laten reizen naar de rest van EU, wordt het land direct uitgesloten van het Schengenakkoord. Dat antwoordde premier Rutte deze week op Kamervragen. De Griekse minister van Defensie heeft gedreigd de grenzen open te zetten als de EU zijn land niet helpt onder zijn voorwaarden. Onder de vluchtelingen zijn volgens hem mogelijk ook IS-strijders. Rutte noemt dat "een idioot dreigement, te bizar en onzinnig om over na te denken". Mocht het toch gebeuren, dan keren de grenscontroles voor reizigers uit Griekenland meteen terug, zei hij. Stoere taal van de premier, maar de vraag is of en zo ja wie een Schengenland uit het akkoord kunnen verwijderen. Wie hebben daar iets over te zeggen? De EC in de persoon van Dimitris Avramopoulos (1953), die sinds 1 november 2014 het Griekse lid van de Europese Commissie is. In de Commissie-Juncker heeft hij de portefeuille migratie en binnenlandse zaken, waaronder de vrije verkeer van personen zoals vastgelegd in het Schengenakkoord valt. Dan heeft het EP ook nog een stem in het kapittel. Om 'meteen' te regelen dat één land wordt verwijderd, hou ik voor onmogelijk. De betekenis van de dreigende taal die in Athene wordt gesproken zal gezocht moeten worden in de dwingende regelgeving die door de trojka is opgelegd en die het land in armoede heeft gestort. Europa heeft de plicht om de grenslanden die betrokken zijn bij de vluchtelingenstroom en financieel te ondersteunen en te helpen op logistiek terrein. Als Rutte zegt dat het "een idioot dreigement is, te bizar en onzinnig om over na te denken", zegt hij in feite daarover niet te hebben nagedacht. Hij zou hebben moeten kiezen voor ' hulp aan de Grieken en Italianen bij de verwerking van de vluchtelingen/asielzoekers'. Slechte beurt voor Rutte: een dikke onvoldoende.

10.000 agressieve betogers waren woensdag naar Frankfurt gekomen om de feestelijke officiële opening te verstoren van het al in gebruik zijnde hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank (ECB). Zeker 350 mensen zijn opgepakt wegens openlijke geweldpleging, brandstichting en vandalisme. Vele tientallen aanhangers van de antikapitalistische groep Blockupy zijn ook gewond. Er zijn grote vernielingen aangericht onder meer door brandstichting. Voorzitter Rainer Wendt van de politievakbond zei dat „de gewelddadige bende afkomstig uit heel Europa” het antikapitalisme enkel als dekmantel gebruikt om de staat aan te vallen. „Het geweld heeft in omvang en fanatisme een nieuw niveau bereikt”, klaagde Wendt. 7000 politieagenten probeerden te voorkomen dat de ongeregeldheden zich nog verder zouden verspreiden. De schade in Frankfurt is enorm. Zo is de opera in het centrum beschadigd door de demonstranten en ook winkels moesten het ontgelden. Ten minste vier scholen in het oosten van de stad zijn uit voorzorg gesloten. Twee gingen helemaal niet open, twee andere stuurden 's ochtends hun leerlingen voortijdig naar huis. Een moordproces is naar vrijdag verschoven omdat justitie de beklaagde niet van de vrouwengevangenis in het noordoosten van de stad naar de rechtbank durfde te vervoeren. Werknemers van de Europese Centrale Bank waren gewaarschuwd niet op te vallen als bankemployé. De antikapitalisten beschuldigen de ECB van de armoede in Griekenland als gevolg van de opgelegde bezuinigingsmaatregelen. Tijdens de officiële opening sprak ECB-president Mario Draghi ook over het protest. Hij zei dat de verwijten over de crisis aan het adres van de bank niet eerlijk zijn, omdat de ECB juist de kwalijke gevolgen van de economische crisis indamt.

De economie van Oekraïne is in 2014 met 6,8% gekrompen. De economie werd onder meer hard geraakt door het conflict in het oosten van het land. De meeste zware industrie zoals steenkool en staal ligt in het oosten van Oekraïne en door het geweld kwam de productie zwaar onder druk te staan. Om te voorkomen dat het land economisch ten onder zou gaan, kreeg Oekraïne een steunpakket toegezegd van $17,5 mrd (ruim €16 mrd) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook de Europese Unie heeft steun beloofd aan Kiev. Het IMF voorspelt dat de economie van Oekraïne dit jaar met 5,5% krimpt, maar in 2016 weer groei zal laten zien. In 2013 stagneerde de economie.

Iedereen wil ons doen geloven dat het in de VS zo verschrikkelijk goed gaat. Als we naar de stijgende dollar kijken en het vertrouwen van de financiële markten klimt de Amerikaanse economie in een sneltreinvaart omhoog. En dan toch weer onderstaand bericht. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in februari met 17% gedaald in vergelijking met de voorgaande maand, tot 897.000 op jaarbasis. De sterke daling hangt samen met het slechte winterweer in grote delen van de VS. In januari kwam het aantal in aanbouw genomen huizen uit op een herziene 1,081 miljoen op jaarbasis.

Moody's heeft zijn waardering voor Philips verlaagd van A3 naar Baa1, in reactie op de tegenvallende operationele prestaties in 2014 en de voorzichtige verwachtingen met betrekking tot verbetering in de komende twee jaren. "Onze beslissing om de rating van Philips te verlagen weerspiegelt de duidelijke verslechtering van de winstgevendheid…", zegt analist Roberto Pozzi van Moody's. De afwaardering volgt op de zwakker dan verwachte operationele prestatie in 2014 en de voorzichtige verwachtingen voor het herstel. ,,Ons besluit voor de afwaardering weerspiegelt de duidelijke verslechtering van de winstgevendheid en schuldenniveaus en de slechts gedeeltelijk verwachte verbetering in de komende twaalf tot achttien maanden gezien de intense concurrentie, alsmede de aanhoudend hoge herstructurerings- en andere kosten.'' De kredietbeoordelaar gaf aan dat de rating verder kan worden verlaagd als Philips niet in staat is een ebita-marge van minstens 8 tot 9% te handhaven of de schuld verder verslechtert. Als die factoren duidelijk verbeteren, kan de rating juist worden verhoogd.

Kredietbeoordelaar Fitch is negatiever geworden over de economie van Finland. Het meest noordelijke euroland behoudt weliswaar zijn hoogste kredietstatus AAA, maar Fitch heeft het vooruitzicht van 'stabiel' naar 'negatief' bijgesteld. Fitch verwacht dat de Finse economie dit jaar veel minder hard groeit dan eerder voorspeld. Het bureau rekent nu op een groei met 0,5% in plaats van 1,1%. Finland heeft onder meer te lijden van een door de Europese sancties terugvallende export naar Rusland. Rusland is Finland's belangrijkste handelspartner. Het label 'negatief' dat Fitch nu op Finland plakt, betekent dat het verlies van de hoogste status voor het land bij deze kredietbeoordelaar een stap dichterbij is gekomen. Beoordelaar Standard & Poor's ontnam Finland al eerder de hoogste kredietstatus. Het land ging bij S&P van AAA naar AA+. Het bureau Moody's heeft de hoogste kredietstatus voor Finland tot nu toe gehandhaafd. In de eurozone zijn Duitsland en Luxemburg nog de enige landen die bij alle drie de kredietbeoordelaars (Fitch, S&P, Moody's) de hoogste status hebben.

Het VK is wel een lidstaat van de EU maar participeert niet in de Muntunie (euro-zone). Het aantal Britse werklozen is in de drie maanden tot eind januari gedaald tot het laagste niveau in ruim zes jaar. Het percentage werklozen op de beroepsbevolking bleef stabiel op 5,7%. Becijferd op basis van de rekenmethode van de International Labor Organisation (ILO) nam het aantal werklozen met 102.000 af tot 1,86 miljoen mensen. In de betreffende periode namen de salarissen met 1,6% toe, waardoor de inflatie in de sterkste mate werd gecompenseerd sinds 2008. Inclusief bonussen was de stijging 1,8%, tegen 2,1% in het vierde kwartaal. Ook het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in februari daalde met 31.000 ten opzichte van januari. Het aantal aanvragen daalt inmiddels al achtentwintig maanden op rij. De Britse centrale bank ziet een hogere kans dan voorheen dat de inflatie langdurig laag blijft, mede door de aansterkende Britse economie. Aan de andere kant wordt ook rekening gehouden met opwaartse druk op de inflatie als gevolg van een verkrappende arbeidsmarkt. De negen beleidsmakers van de Bank of England stemden unaniem voor een handhaving van de rente op het historische lage niveau van 0,5%.

Ballast Nedam is op de beurs hard gedaald. Het bouwbedrijf stelde zijn verwachting voor het resultaat in 2014 naar beneden bij, door verdere kostenoverschrijdingen bij belangrijke projecten. Eind november vorig jaar maakte Ballast Nedam bekend over geheel 2014 een negatief operationeel resultaat van €35 mln tot €45 mln te verwachten. Dat komt omdat er nog geen goedkeurende verklaring is van de accountant over de projectresultaten rondom de A15. Dat resultaat zal nu ,,materieel lager'' zijn, aldus het bedrijf zonder een concreet bedrag te noemen. Deze bijstelling volgt na verdere kostenoverschrijdingen op de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht. Bij het project A15 zijn de kostenoverschrijdingen ,,verslechterd'' en bij het A2-project heeft de verdere uitwerking van het ontwerp van de verkeerstechnische tunnelinstallaties geleid tot fors hogere kosten. Het bouwbedrijf voorziet dat de verslechtering van het resultaat zal leiden tot een aanmerkelijk lagere solvabiliteit eind 2014 dan de eerder verwachte 10%. De banken van Ballast Nedam, ING, Rabobank en Royal Bank of Scotland, hebben de voortdurende beschikbaarheid van kredietfaciliteiten bevestigd. Wel is de onderneming met zijn banken in gesprek over een aanpassing van de financiering voor de langere termijn. Die gesprekken verlopen volgens Ballast Nedam in een ,,constructieve sfeer''.

De tolplannen van de Duitse minister van Verkeer, Alexander Dobrindt, rammelen op financieel vlak aan alle kanten. In plaats van de berekende inkomsten van €700 mln van buitenlandse automobilisten, komt er volgens een nieuwe studie maar ongeveer de helft binnen. Onderzoeksbureau Schmid Mobility Solutions deed in opdracht van de Groenen in de Bondsdag onderzoek naar de tol en maakt gehakt van de methodiek die Dobrindt heeft gevolgd. De minister ging bij de berekeningen uit van 130 tot 170 miljoen buitenlandse auto's die jaarlijks Duitsland aandoen. „Dat is in zoverre fout, dat er slechts 70,4 miljoen daadwerkelijk op de wegen naar Duitsland rijden. Het is klaarblijkelijk tot een dubbeltelling gekomen omdat ook het uitgaande verkeer is meegenomen”, aldus de onderzoekers. De inkomsten liggen een daardoor stuk lager. De kosten voor het hele project zouden zo'n €40 mln te laag zijn ingeschat.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft slechts €97,8 mrd aan goedkope leningen verstrekt aan banken, bedoeld om de kredietverlening en daarmee de economie te stimuleren. In twee eerdere rondes in september en december namen banken in totaal €212 mrd aan kredieten af. Dat was maar iets meer dan de helft van wat de ECB vorig jaar in totaal beschikbaar stelde. De leningen werden in juni aangekondigd en vormden toen het speerpunt van het steunbeleid van de ECB. Door de tegenvallende vraag bereikte het leningenprogramma echter niet de gewenste omvang. Mede daarom besloot de ECB begin dit jaar op grotere schaal schuldpapier te gaan opkopen. Sinds deze maand vallen ook staatsleningen onder het opkoopprogramma waarmee de lage inflatie en zwakke economische groei worden bestreden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag beklemtoond dat ze op de Europese top geen snelle oplossing voor de Griekse crisis verwacht en ook niet op maandag, wanneer ze Tsipras voor het eerst in Berlijn ontvangt. Merkel wees er donderdag ook op dat Athene met zijn geldschieters aan tafel moet en niet moet proberen in achterkamertjes alternatieven te zoeken. Op verzoek van Tsipras is er donderdagavond in Brussel apart overleg gepland voor een klein groepje hoofdrolspelers.

Politieke kringen in Athene bevestigen de mediaberichten dat het weer helemaal mis is tussen Griekenland en wat 'de trojka' (EU, ECB en IMF) werd genoemd en nu 'de instellingen' heet . De naam trojka is geschrapt, omdat de Grieken er zo'n hekel aan hadden gekregen, maar met de drie instellingen moet Athene nog steeds overleggen. Dat gebeurt niet, meldden deze week hoge ambtenaren van de eurogroep. Woensdagavond stemde het parlement in Athene in met een wet voor omvangrijke steun aan armen.

ABN Amro dat nog steeds in handen is van de Nederlandse Staat heeft het topmanagement vorig jaar een loonsverhoging van €100.000 toegekend. Met uitzondering van topman Gerrit Zalm steeg het vaste salaris van de bestuurders vorig jaar met bijna 17% naar €707.500. Die verhoging past volgens de staatsbank bij het bonusverbod voor staatsgesteunde banken. Die biedt namelijk de mogelijkheid om gemiste bonussen te compenseren voor een bedrag ter waarde van 20% van het vaste salaris. De bestuurders zagen in 2012 en 2013 nog van de salarisverhoging af, maar de commissarissen van ABN besloten de verhoging vanaf 2014 wel door te voeren. Vakbond FNV Finance noemde dat besluit „heel zuur”, aangezien het merendeel van de werknemers van de bank de afgelopen twee jaar geen extra salaris heeft ontvangen. De bank wees erop dat de bestuurders, ondanks de loonsverhoging, door het bonusverbod nog altijd 17% minder krijgen dan ze bij hun werving in 2009 werd voorgespiegeld. Vakbond CNV ziet echter weinig in die redenering. „In 2009 zag de wereld er echt heel anders uit. De toen gemaakte afspraken kunnen nu niet meer door de beugel”, aldus bestuurder Sandra Hendriks. Het jaarsalaris van bestuursvoorzitter Zalm bleef vorig jaar ongewijzigd op €759.375. Volgens de top is het bankbedrijf in dermate goede staat dat een beursnotering dit jaar kan plaatsvinden. Bestuurders van Aegon hebben over vorig jaar opnieuw bijna een extra jaarsalaris aan bonussen ontvangen. Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts ontving een totale bonus van 913.000 euro. Daarvan wordt de helft in contanten uitgekeerd en de andere helft in aandelen Aegon. Wynaendts krijgt 40% van het bedrag direct, de rest wordt gespreid over drie jaar betaald, als de resultaten van Aegon voldoen. De bonus komt bovenop zijn vaste salaris, dat vorig jaar met €105.000 steeg naar €1,15 mln. Met ingang van 2015 heeft het kabinet bonussen in de financiële sector beperkt tot maximaal 20% van het vaste jaarsalaris. Een woordvoerder gaf desgevraagd aan dat Aegon het bonusbeleid voor 2015 aan de nieuwe wet heeft aangepast. Over de verdere gevolgen voor het beloningsbeleid is volgens hem nog niets te zeggen. ING-topman Ralph Hamers moet een salarisverhoging van 28% krijgen. Zijn salaris zal met deze verhoging stijgen van €1,27 mln naar €1,63 mln per jaar. Volgens het beloningscomité zijn de salarissen van de ING-top niet verhoogd sinds de bank in 2009 afhankelijk werd van de overheid. Een voorwaarde voor overheidssteun was dat er geen bonussen mochten worden uitgekeerd. De bank heeft inmiddels alle staatssteun terugbetaald. Dat betekent dat er weer bonussen uitgekeerd mogen worden. Hamers maakt kans op een bonus van maximaal een vijfde van het basissalaris. De hoogte van de bonus hangt af van zijn prestaties. Ook bestuursleden Patrick Flynn en Wilfried Nagel kunnen eindelijk weer rekenen op een beloning. Hun salarissen stijgen van €772.000 naar €1180.000. Ook voor hen geldt dat ze een bonus van maximaal 20% van het basissalaris kunnen ontvangen.

Slotstand indices 20 maart 2015/week 12: AEX 499,12; BEL 20 3.765,80; CAC 40 5.087,49; DAX 30 12.039,37; FTSE 100 7.022,51; SMI 9.396,29; RTS (Rusland) 862,14; DJIA 18.127,65; NY-Nasdaq 100 4.458,538; Nikkei 19560,22; Hang Sen 24389,22; All Ords 5936,30; €/$ 1,0822; goud $1.182,40; dat is €35.103,09 per kg, 3 maands Euribor 0,021%, 10 jarig Staat 0,262%. Een liter diesel aan de pomp nog steeds €1,279. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.