UPDATE20102011/70

Net voor publicatie van het blog van 18102011/69 kwam de mededeling dat 24 Italiaanse kredietverschaffers door S&P waren gedowngrated. Het aantal banken lijkt veel maar of het volume ook groot is, kan ik niet beoordelen. Wat mij aansprak in het bericht was de motivatie van S&P. De kredietbeoordelaar denkt dat Italiaanse banken bij het aantrekken van nieuw kapitaal door de stijgende rente op Italiaanse staatsobligaties steeds duurder uit zullen zijn. Als de Italiaanse overheid aangestuurd door Berlusconi geen nieuwe maatregelen neemt om de groei van de economie te stimuleren, zullen de banken er lange tijd slecht voor blijven staan. Het bericht veroorzaakte geen deining op de financiële markten. Kennelijk was de afwaardering al verwerkt in de prijzen.

Moody's Investors Service Inc. heeft het kredietwaardigheidsoordeel voor Spanje met twee stappen verlaagd naar A1 van Aa2. De outlook blijft daarnaast negatief, waardoor het oordeel de komende tijd verder omlaag kan. Het ratingbureau schrijft de verlaging toe aan de grote financieringsbehoefte van het Zuid-Europese land alsmede het hoge schuldniveau van de Spaanse bankensector en het bedrijfsleven, die ze kwetsbaar maken voor verdere financieringsstress. Er is nog altijd geen geloofwaardige oplossing voor de crisis in Europa gepresenteerd, terwijl de al gematigde economische groeivooruitzichten in Spanje verder zijn verminderd, stelt Moody's verder.

In het laatste blog heb ik ook aandacht besteed aan de problematiek bij de pensioenfondsen met betrekking tot de gehanteerde verrekenrente bij de bepaling van de pensioenverplichtingen. Allereerst een vraag vooraf: over welke kennis moet een politicus beschikken om minister van Sociale Zaken te kunnen worden? Minister Kamp heeft naar buiten gebracht dat pensioenfondsen die er slecht voorstaan volgend jaar de pensioenpremie niet hoeven te verhogen om uit de problemen te komen. Dat zou kunnen betekenen dat de overheid ervoor gekozen heeft opgebouwde pensioenrechten te gaan afstempelen. Even afwachten waarmee DNB over de brug komt. Maar als het probleem wordt opgelost door af te gaan stempelen zullen gepensioneerden Henk Kamp dat 'in dank' afnemen, maar niet heus. Kamp zelf zegt daarover dat lagere pensioenen voor hem een reële mogelijkheid zijn. Dit kabinet is een ramp voor dit land inclusief Rutte, de Jager en Kamp, die de bekwaamheid missen dit land te besturen. De pensioenfondsen zeggen dat de grote problemen bij de fondsen het gevolg zijn van de trage besluitvorming van de Europese Regeringsleiders over te nemen crisismaatregelen. Er komt volgende week een extra EU-top waar een allesomvattend en ambitieus pakket aan maatregelen moet worden genomen.

De Britse krant The Guardian meldde dinsdagavond dat Duitsland en Frankrijk overeenstemming hebben bereikt over de verruiming van het fonds dat onderdeel is van een groter plan om de uit de bocht gevlogen schuldencrisis te beteugelen. Dow Jones meldde woensdagochtend juist weer het tegendeel namelijk dat die berichten onjuist zijn. Toch staan de beurzen woensdagmorgen hoger. Er is zeker nog geen overeenstemming over de aanpak van de euro-crisis. Woensdagavond is de Franse president Nicolas Sarkozy onderweg naar Frankfurt om daar de meningsverschillen op te lossen tussen zijn land en Duitsland over de rol die de Europese Centrale Bank (ECB) in het Europese noodfonds EFSF moet krijgen. Er wordt op hoog niveau over de problematiek gesproken. Frankrijk wil het EFSF omvormen tot een soort bank, iets waar Duitsland weinig voor voelt. Sarkozy had eerder op de dag al telefonisch contact met Merkel over deze zaak. Behalve de Duitse bondskanselier Angela Merkel zullen volgens de woordvoerder van Sarkozy ook ECB-president Jean-Claude Trichet, diens opvolger Mario Draghi, voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy in Frankfurt aanwezig. Later op de avond werd bekend dat er gesproken is maar de betrokkenen hebben daarover geen mededelingen gedaan. Dat wekt de suggestie dat Frankrijk en Duitsland nog geen overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijk plan van aanpak dat rust en vertrouwen op de financiële markten moet brengen. De slagkracht van Europa moet worden vergroot en daarop zal de EU-top aanstaande zondag een antwoord moeten geven dat het vertrouwen van de financiële markten krijgt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is niet van plan al voor de EU-top van komende zondag een advies te geven over de verstrekking van het volgende deel van de hulpleningen aan Griekenland. Het IMF zou de voorspellingen van de EU over de toekomstige schuldenlast van Griekenland te optimistisch vinden. Het zou daarom de uitkomsten van de top willen afwachten voordat het een oordeel velt over de houdbaarheid van die schulden. Een woordvoerder van eurocommissaris Olli Rehn zei vandaag desgevraagd dat de conclusies in het rapport de meningen van alle drie de partijen zijn. Naast het IMF maken experts van de Europese Commissie en van de Europese Centrale Bank deel uit van de trojka. Het bestuur van het IMF zal begin november de conclusies van het rapport definitief onderschrijven, zo verwacht de zegsman die toevoegde dat dit in lijn der verwachting ligt. Het volledige trojkarapport over Griekenland, waaruit moet blijken of het land voldoende vorderingen maakt om in aanmerking te komen voor het volgende deel van de hulp, wordt uiterlijk volgende week verwacht. Het is wel duidelijk dat de deskundigen van de drie partijen van de trojka niet eensgezind zijn over de gepleegde aannames. De afgelopen tijd is er druk op de experts uitgeoefend om hun oordeel al dit weekend af te leveren. De woordvoerder van Rehn zei dat de ministers van Financiën van de eurolanden nog voorafgaand aan de vergadering, die vrijdag plaatsvindt, het standpunt van de trojka zullen kennen. Een precies tijdstip wilde hij niet noemen. ,,Op het gepaste moment.” ,,Het IMF wil zeker afwachten waar de regeringsleiders mee komen'', stelde een bron. Een onhoudbare schuldenlast maakt het voor het IMF onmogelijk om een positief advies te geven over nieuwe hulpleningen. Een grotere afwaardering van de Griekse schulden zou in dit verband kunnen helpen. Die vermindert de Griekse schuldenberg, zodat de last op termijn weer houdbaar wordt. In juli werd al afgesproken dat private investeerders (banken en financiële instellingen, op vrijwillige basis … alhoewel) 21 procent afschrijven op hun Griekse obligaties. Landen binnen de eurozone zouden inmiddels echter stevig inzetten op een aanzienlijk hogere afschrijving, ook als banken en andere investeerders daar niet vrijwillig aan mee willen werken. Dat zou een heel slechte start zijn van een zo ingrijpend proces!!

Het is nog onduidelijk op welke manier de stootkracht van het noodfonds voor eurolanden (EFSF) eventueel zal worden verhoogd. Dat blijkt uit een ontwerprapport van het Duitse ministerie van Financiën, dat morgenmiddag zal worden besproken tijdens de bijeenkomst van ministers van Financiën uit de eurozone. De laatste weken wordt er stevig onderhandeld over de manier waarop de middelen van het EFSF efficiënter kunnen worden ingezet, zodat de mogelijkheden van het fonds worden verruimd. ,,Of en in welke vorm de mogelijkheid tot een verbetering van de efficiëntie daadwerkelijk in de richtlijnen wordt opgenomen, staat momenteel nog open''. De hefboomfunctie kan worden ingezet, alhoewel eraan wordt getwijfeld of het plan waarover gesproken wordt, de 20% norm, acceptabel is voor de markt. In het rapport wordt onder meer uitgelegd op welke manier het EFSF kan worden gebruikt om de obligatiemarkten te ondersteunen. Het fonds krijgt zoals eerder afgesproken de mogelijkheid om obligaties op te kopen van eurolanden. Dit kan direct bij uitgifte van de schuldpapieren of in latere instantie op de markt. Als het aan Duitsland ligt dan gaan hier echter strenge eisen voor gelden. Zo komen landen volgens de richtlijnen alleen in aanmerking zolang ze hun overheidstekort en staatsschuld binnen de perken weten te houden. Ook mag het tekort op de lopende rekening, het verschil tussen import en export, niet te groot zijn. Daarnaast moeten de banken in het land gezond zijn en moet het land zich houden aan beloftes om de economie te hervormen. Het geld uit het noodfonds kan, via leningen aan overheden, ook worden gebruikt om belangrijke banken te steunen. Deze mogelijkheid mag volgens de Duitse richtlijnen echter alleen in laatste instantie worden gebruikt. De oplossing voor problemen in de bankensector moet eerst worden gezocht op de markt of bij de overheden zelf. De beslissing om geld te lenen voor steun aan banken moet worden genomen door de ministers van Financiën van de eurozone. De omvang van de lening zou in samenwerking met de Europese toezichthouder worden bepaald door nationale toezichthouders.

Het tekort op de lopende rekening van de 27 lidstaten van de Europese Unie is in het tweede kwartaal van 2011 opgelopen tot 35,2 miljard euro. In het eerste kwartaal was sprake van een tekort van 33,2 miljard euro. De toename in het tweede kwartaal kwam onder meer door een toename van het tekort op de goederenrekening, het verschil tussen de export en import van goederen. Bij de handel in diensten was sprake van een groter overschot dan in het voorgaande kwartaal. In het 2e kwartaal noteerde de EU een overschot tegenover onder meer Zwitserland (16,3 miljard euro) en de Verenigde Staten (13 miljard euro). Tekorten waren er tegenover China (30,2 miljard euro), Rusland (17,9 miljard euro) en Japan (6,7 miljard euro).

Ambtenaren en werknemers in de particuliere sector legden woensdag en donderdag in heel Griekenland het werk voor 48 uur neer. De vakbonden die samen de helft van de 4 miljoen werkende Grieken vertegenwoordigen, hebben opgeroepen tot een massaal protest tegen de bezuinigingen van de regering. Het land is de laatste tijd wel wat gewend als het om stakingen gaat, maar dit moet de grootste staking worden sinds het begin van de financiële crisis twee jaar geleden. Een Griekse krant sprak al van ,,de moeder aller stakingen''. Personeel van veerdiensten gaf maandag al een voorproefje door het werk al neer te leggen en in de straten van Athene stapelt het vuil zich al dagen op omdat het niet meer wordt opgehaald. Het parlement stemt deze week over de bezuinigingen die de Griekse regering onder internationale druk heeft aangekondigd. De ambtenarensalarissen en de pensioenen gaan fors naar beneden en duizenden ambtenaren dreigen hun baan te verliezen. Ook gaan de belastingen omhoog. Griekenland zit zwaar in de schulden en moet financieel orde op zaken stellen. Papandreou heeft alle partijen in het Griekse parlement gevraagd voor de nieuwe bezuinigingsvoorstellen te stemmen. Dat is ook gebeurd.

Met de crisis in Griekenland stromen de hulpgelden het land niet alleen binnen, tegelijkertijd stromen er ook miljarden weg. Griekse burgers en bedrijven stallen hun geld massaal bij Zwitserse banken in plaats van in eigen land. Dat meldt de Financial Times Deutschland. Een groot deel van de Griekse miljarden zou echter zwart geld zijn. Volgens de krant is er 200 miljard euro weggesluisd. Vanwege het bankgeheim is Zwitserland een populair oord voor vermogenden om een deel van hun rijkdom te verbergen. Er wordt aan gewerkt de kapitaalvlucht te beteugelen.

Italiaanse autoriteiten hebben voor €245 mln beslag gelegd bij UniCredit, de grootste bank van Italië, wegens vermeende belastingontduiking. Een woordvoerder van de bank zei ,,erg verbaasd" te zijn over de beslaglegging omdat hij er ,,zeker van is dat UniCredit juist heeft gehandeld''. De bank zou via een ingewikkeld mechanisme rentegelden hebben opgevoerd in de belastingopgave als dividenden, die in Italië grotendeels aftrekbaar zijn. Daardoor hoefde de bank minder belasting te betalen.

De Europese Commissie heeft invallen gedaan bij meerdere banken om te kijken of er geknoeid wordt met de samenstelling van de rente die aan de basis ligt van de Euribor-tarieven. De inspecties, die onaangekondigd waren, werden uitgevoerd bij bedrijven die zich bezig houden met de handel in derivaten. Er is een vermoeden dat er sprake is van kartelvorming bij de handel in financiële producten.

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in het derde kwartaal van 2011 bijna 2 miljard dollar meer winst gemaakt dan een jaar eerder door boekhoudkundige truc. De bank realiseerde vorig kwartaal een winst van 2,2 miljard dollar uit voortgezette activiteiten, tegen 314 miljoen dollar een jaar eerder. De totale opbrengsten van de bank namen met 2,5 miljard dollar toe tot 9,9 miljard dollar. De positieve resultaten waren vooral het gevolg van een boekhoudkundige winst van 3,4 miljard dollar. Die hing samen met de waardering van de schulden van Morgan Stanley. Eerder deze week meldden concurrentenCitigroup en JPMorgan Chase een vergelijkbare boekhoudkundige winst van ruim 1,5 miljard dollar. Topman James Gorman sprak in een toelichting van turbulente marktomstandigheden. In het afgelopen kwartaal is de Amerikaanse bankensector onder meer geconfronteerd met de onrust rond de afwaardering van de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid en de mogelijke gevolgen van de Europese schuldencrisis.

Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie is in oktober verder weggezakt. De indicator waarmee dat gemeten wordt daalde met 3 punten naar min 33. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het vertrouwen in het economisch klimaat daalde wederom en is de afgelopen maanden al aanzienlijk verslechterd. Ook over de economie in de komende 12 maanden zijn consumenten een stuk negatiever dan een maand eerder. Het oordeel over de economie in het afgelopen jaar verslechterde, net als de koopbereidheid. Consumenten waren tevens negatiever over hun eigen financiële situatie. Wel vonden ze de tijd minder ongunstig voor het doen van grote aankopen. Over de arbeidsmarkt zijn consumenten ongekend pessimistisch. In oktober verwachtte 65 procent dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal stijgen, terwijl maar 7 procent een daling voorziet. Volgens het CBS zijn consumenten voor het eerst in anderhalf jaar tijd zo uitgesproken negatief over de arbeidsmarkt.

Het aantal werklozen is in september met 17.000 opgelopen tot 438.000, zo heeft het CBS gemeld. Dat betekent dat 5,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. Het aantal werklozen is in september voor de derde maand op rij toegenomen. Gemiddeld steeg de werkloosheid in het afgelopen kwartaal met zo’n 15.000 per maand. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden vrijwel gelijk is gebleven. Het aantal WW-uitkeringen daalde, een trend die zich volgens het CBS vaak voordoet in september. Het aantal werklozen is in september bij mannen en vrouwen ongeveer even sterk toegenomen. Voor de tweede maand op rij vertoonde het aantal werkzoekenden tot 25 jaar een stijging. Het aantal jonge werkzoekenden ligt nog wel 10 procent onder het niveau van een jaar geleden. Bij technische beroepen is al vrijwel het hele jaar sprake van een daling van het aantal werkzoekenden.

De economische groei in Duitsland wordt volgend jaar sterk afgeremd door de Europese schuldencrisis. Berlijn verwacht dat de groei uitkomt op 1 procent, bijna de helft minder ten opzichte van de eerdere voorspelling van 1,8 procent in april. Voor dit jaar gaat Duitsland, de grootste economie van Europa, nog steeds uit van een groei met 2,9 procent. Maar dat is vooral te danken aan een sterk eerste kwartaal; in het laatste kwartaal zal de groei naar verwachting scherp vertragen. De groeiende economische onzekerheid heeft een negatieve invloed op de binnenlandse vraag. Daarnaast draagt de export ook niet meer bij aan de groei doordat de handelspartners van Duitsland het moeilijk hebben. De groeivertraging komt niet als een verrassing. Vorige week hadden een aantal vooraanstaande Duitse onderzoeksinstituten hun verwachtingen voor volgend jaar al fors naar beneden bijgesteld.

De Europese Commissie overweegt kredietbeoordelaars een spreekverbod op te leggen over Europese landen die in financiële problemen verkeren. Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) zou de toezichthouder op de financiële markten (ESMA) de mogelijkheid willen geven om kredietbureaus tijdelijk te verbieden om hun oordelen over de financiële positie van landen te publiceren. De publicatie van een afwaardering op een ,,ongelegen moment'' kan negatieve gevolgen hebben voor de financiële situatie in een land en de stabiliteit van de euro, de euro-zone en van de wereldeconomie, waarschuwt Barnier. Dit zou een vorm van manipulatie van de waarheid zijn. We functioneren in een vrije markt en hoe vervelend een afwaardering van de kredietwaardigheid ook moge zijn, geen censuur toepassen. We leven niet in een dictatuur.

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, is in het derde kwartaal gedaald naar 90 procent. Ook andere grote pensioenfondsen meldden forse verliezen in de dekkingsgraad niet alleen als gevolg van dalende aandelenkoersen maar vooral als gevolg van de lage rentestand. Bij Zorg en Welzijn daalt de dekkingsgraad naar 91%, bij PME naar 86% en PMT gaat naar 84,3%. Als de dekkingsgraad van het ABP niet stijgt van de huidige stand 90% naar minimaal 94%, is er geen ontkomen aan het korten van de pensioenuitkeringen en de opgebouwde rechten. Aan het eind van het tweede kwartaal kwam de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen nog uit op 112 procent, aan het begin van dit jaar was dat nog de wettelijk vereiste 105 procent. Een dekkingsgraad van 90 procent betekent dat tegenover elke 100 euro die ABP nu of in de toekomst uitbetaalt een vermogen van 90 euro beschikbaar is. De dekkingsgraad is het afgelopen kwartaal geleidelijk aan verslechterd. In de maand juli daalde deze met 6 procentpunt, in augustus met nog eens eenzelfde percentage en in september met 10 procentpunt. ABP verloor met zijn beleggingen in het derde kwartaal totaal 7 miljard euro, ofwel een negatief rendement van bijna 3 procent. De bezittingen waren eind september ten opzichte van het begin van het jaar met 2 miljard euro gedaald, tot 235 miljard.

In de VS is sprake van een sterke economische groeivertraging in een aantal staten hetgeen wijst op zwakke economische vooruitzichten.

De slotstanden van donderdag 20 oktober 2011. Het werd duidelijk dat er nog altijd geen overeenstemming is over een herstelplan voor de euro-crisis. Er gaan berichten dat de EU-top wordt uitgesteld. Er was sprake van een hectische handelsdag op een nerveuze beursdag. De borden staan overal roodgekleurd. Er wordt getwijfeld of er zondag op de EU-top spijkers met koppen worden geslagen. Als de top doorgaat zal dat uitsluitend een breed politiek akkoord op hoofdlijnen opleveren. De zoveelste misser dus. Het laatste nieuws is dat de EU-top wel doorgaat en dat volgende week woensdag, op een ingelaste top, besluiten worden genomen. AEX 299,01 -0,89%, CAC 40 3084,07 -2,32%, Dax 30 5766,48 -2,49%, FTSE100 5384,68 -1,21%, BEL 20 2096,69 -1,76%, Suisse Market 5657,66 -0,74%, Nikkei 8682,15 -1,03%, Hang Seng 17983,10 -1,78%, All Ords 4206,80 -1,59%. € $1,3777, goud $1620,70.

Het volgende blog verschijnt op zijn vroegst pas op maandag de 24e oktober a.s.

Vandaar een naschrift geschreven op vrijdag 21 oktober 2011, de dag na de dood van de Libische dictator Kadhafi. De beurzen staan op dit moment groen gekleurd, de euro is > $1,38 gestegen. Waar ik nog even op terugkom is de uitspraak van het IMF dat zij nog geen beslissing nemen over een aanbeveling van de trojka over de uitbetaling van de 6e tranche uit het Europese noodfonds groot €8 mrd. Zij willen eerst wachten op de besluiten die de EU-top neemt over de euro-crisis. Evident is dat het beleid van het IMF niet meer parallel loopt met dat van het IMF. De hulp aan Griekenland moest, volgens de EU gekoppeld worden aan de kennis die het IMF heeft opgebouwd aan landen in andere continenten. Toen was DSK nog president bij het IMF. Maar daar is stuivertje gewisseld en de ene Fransman-vrouw gewisseld voor een andere: Christiane Lagarde. Die sprak al heel snel over een andere visie op de problematiek in de financiële wereld. Ik heb daar in mijn blog UPDATE van 07-09-2011 al aan gerefereerd. Niemand luisterde naar haar, maar nu zet ze haar hakken in het zand. Of het IMF verder gaat met de EU en de ECB in de Griekse trojka beslis ik pas later als duidelijk is welk beleid de EU-top gaat voeren. Die tante is niet voor de poes. Ik misschien moet ik daar wel over schrijven: terecht. Er moet nu in de eurozone krachtdadig beleid gevoerd gaan worden. Daar wacht iedereen op: ook de captains of industry van het Europese bedrijfsleven. Ook zij eisen van de Europese politieke elite een helder beleid op financieel/economisch terrein. Nog een aantal van belang zijnde berichten.

Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Europese Unie morgen moet een besluit vallen over een al dan niet gedwongen herkapitalisering van Europese banken. Tijdens de eurotop op zondag moet als het aan de Duitse regering ligt worden gesproken over een eventuele belasting op financiële transacties. Woensdag moet dan een besluit volgen over het verhogen van de vuurkracht van het Europese steunfonds EFSF en over een nieuw steunpakket voor Griekenland. Er zouden ,,geen serieuze meningsverschillen'' bestaan over de noodzakelijke versterking van het EFSF. De redenen voor de vertraging in de besluitvorming hierover zijn technisch van aard. De Duitsers lieten doorschemeren in ruil voor nieuwe steun een ,,meer permanente begeleiding'' te willen van de door de Griekse regeringen doorgevoerde hervormingen dan tot dusverre het geval is geweest. Ook moet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) betrokken blijven bij het steunprogramma aan Griekenland. Volgens de Duitsers moet de Griekse staatsschuld hiernaast terug worden gebracht van meer dan 160 procent van het bruto binnenlands product nu naar 120 procent. Er kan pas besloten worden over een eventuele verhoging van private sectorbetrokkenheid bij de Griekse schuldenreductie als het definitieve trojka-rapport over Griekenland klaar is.

De Europese Commissie maant Italië om sneller werk te maken van de beloofde bezuinigingen en hervorming van de economie. De EC vindt dat de uitvoering daarvan te traag gaat. De woordvoerder van eurocommissaris Olli Rehn (Financiën) zei dat de andere lidstaten Rome vandaag op de vingers zullen tikken. Rehn dringt vooral aan op maatregelen om de groei te bevorderen, omdat die in Italië achterblijft. ,,Dat is de achilleshiel''. Vanmiddag zijn de ministers van financiën van de eurolanden in Brussel bijeen voor overleg over de financiële crisis.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) zal de rating van vijf Europese landen, waaronder Frankrijk, verlagen als de eurozone afglijdt in een recessie en regeringen meer geld moeten lenen. S&P concludeert op basis van twee stresstests dat de overheidsfinanciën van Frankrijk bij een recessie zodanig zouden verslechteren dat een verlaging van de kredietbeoordeling van AAA naar AA+ het gevolg is. Ook de ratings van Spanje, Italië, Ierland en Portugal zouden bij een recessie worden verlaagd.

Griekenland moet zichzelf failliet verklaren om onder zijn financiële problemen uit te komen. Dat stelde de topman van het Duitse financiële concern Commerzbank, Martin Blessing. ,,Alleen afschrijvingen door banken leveren Griekenland te weinig op'', stelde hij. ,,Zonder een echte herstructurering van de staatsschuld wordt Griekenland niet geholpen en komen de markten niet tot rust.'' Daarvoor is het noodzakelijk dat Griekenland zelf aangeeft dat het zijn schulden niet meer kan betalen. ,,Het moet duidelijk zijn dat landen maar twee mogelijkheden hebben. Of ze voldoen aan hun verplichtingen, of ze verklaren zichzelf failliet met alle harde consequenties van dien.''

De inmiddels opgesplitste Belgisch-Franse bank Dexia heeft enkele jaren geleden zijn kapitaalbasis op kunstmatige wijze verhoogd. De bank leende geld aan zijn aandeelhouders, die daar aandelen Dexia voor terug kochten. Dexia leende in 2006 en 2008 in totaal 1,5 miljard euro aan zijn twee grootste aandeelhouders. De Belgische Gemeentelijke Holding, dat gemeentegeld beheert, leende volgens de krant 1,2 miljard van Dexia om hier aandelen van terug te kopen. Arco, een investeringsvehikel van de christelijke vakbeweging, deed hetzelfde voor 275 miljoen euro. Op deze manier werd het kapitaal van Dexia kunstmatig verhoogd. De handelwijze van Dexia was destijds in België toegestaan, maar is nu in de hele Europese Unie verboden. De Gemeentelijke Holding heeft het bestaan van de constructie toegegeven, maar beweert dat het genoemde bedrag van 1,2 miljard enkele honderden miljoenen euro's te hoog wordt geschat.

De overheidstekorten van de eurolanden zijn vorig jaar opgelopen tot gemiddeld 6,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee kwam het tekort iets hoger uit dan eerder gedacht. In april werd het tekort op het emu-saldo in 2010 geschat op 6 procent. De staatsschuld klom tot 85,4 procent van het bbp. De schuldenberg werd eerder ingeschat op gemiddeld 85,1 procent. In de hele Europese Unie steeg het gemiddelde tekort tot 6,6 procent, in plaats van 6,4 procent zoals eerder gemeld. Ierland had relatief het grootste gat op de begroting (31,3 procent), gevolgd door Griekenland (10,6 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10,3 procent).

Duitse ondernemers zijn in oktober opnieuw somberder geworden over de economische ontwikkelingen. De index waarmee het vertrouwen wordt gemeten, daalde van 107,4 in september naar 106,4 in oktober. Het dalende vertrouwen past in het beeld van de vertragende Duitse economie. Gisteren verlaagde de Duitse regering haar verwachting voor de groei van Europa's grootste economie in 2012 van 1,8 procent naar 1 procent.

Nederlandse postbedrijven hebben vorig jaar minder post bezorgd vanwege het toenemende gebruik van internet en vermoedelijk is de krimp verder versterkt door de economische crisis. Volgens de Opta zijn er ongeveer 4,8 miljard stuks post verwerkt, een daling van 6 procent vergeleken met het jaar ervoor. De postbedrijven boekten een omzet van 1,6 miljard euro, een daling van tussen de 5 en 6 procent. Op de gewone particuliere postmarkt, waarbij de post binnen 24 uur wordt bezorgd, heeft PostNL nog een marktaandeel van bijna 100 procent.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.