UPDATE20012011-2

De overheden van de rijke eurolanden zetten nu het spaargeld en de pensioenreserves van de burgers in, in een poging de euromuntunie overeind te houden. Het is een heilloze weg die door de Europese politieke en monetaire elite wordt bewandeld. Ik onderschrijf wat Rene Tissen schrijft: aan het einde van de oefening resteren nog slechts losers.
Tijdens de februari vergadering van de Europese regeringsleiders zal uitbreiding van het steunfonds agendapunt nummer 1 zijn. {Minister de Jager heeft gisteren laten weten dat Nederland bereid is mee te werken aan uitbreiding van de capaciteit van het Europese noodfonds voor eurolanden die in financiële problemen verkeren. Als met het EU-noodfonds minder kan worden geleend dan de toegezegde 750 miljard euro, wil het desnoods voor een hoger bedrag garant staan dan de huidige 26 miljard. ,,Het fonds moet effectiever en efficiënter'', zei de minister in Brussel na overleg met zijn collega's van de andere zestien eurolanden. Hij eist wel dat alle eurolanden dan maatregelen treffen om hun begroting te saneren en hun economie te versterken, zoals Nederland dat ook doet. ,,Het fonds is een onderdeel van de totale strategie, maar niet het belangrijkste.'' De verbetering van het vangnet is bedoeld om de financiële markten gerust te stellen. Een verhoging of zelfs verdubbeling van de huidige omvang van het noodfonds, waarvoor de afgelopen weken is gepleit, is volgens De Jager niet nodig. Alleen Ierland heeft er tot dusver een beroep op heeft gedaan. ,,Het fonds is zeer indrukwekkend en voldoende'', zei De Jager. Naast Nederland voelt onder meer ook Duitsland niets voor een hoger noodfonds. Het noodfonds van 750 miljard is om eurolanden te helpen die hun schulden niet meer kunnen financieren/terugbetalen. Het fonds leent geld op de kapitaalmarkt met garanties van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. De eurolanden staan in totaal voor 440 miljard euro garant, maar in de praktijk kan daarmee maar 250 miljard worden geleend. Dat komt doordat de eurolanden flinke reserves aanhouden om zo goedkoop mogelijk te kunnen lenen. Mocht een groot euroland in problemen komen dan is die 250 miljard te weinig. Volgens De Jager zijn diverse oplossingen denkbaar. De eurolanden gaan daar nu op studeren. Ze hopen al voor de EU-top van begin februari een oplossing te hebben. Misschien komen ze binnenkort nog eens bijeen om erover te praten. De Jager wilde niet zeggen voor welke bedrag Nederland eventueel extra garant zal staan. Bron: rtlz.nl} Tenzij er alsnog een konijn uit de hoed kan worden getoverd. Echter, alle mogelijke konijnen –zelfs hazen- zijn al de revue gepasseerd. Daarnaast worden alle financiële trucs uit de kast gehaald –denkbare en ondenkbare- om maar vooral de werkelijke ernst van de situatie te verdoezelen. De Amerikanen noemen dit “extend and pretend’ en hebben er zelf ook een handje van. Treurig is dat vooral de banken momenteel profiteren van de wederzijdse handel met de ECB. Waar ik zorg over heb is de aankoop van zo goed als waardeloos staatspapier van de problematische landen door de ECB. Dat wordt de erfenis van Trichet als hij binnenkort opstapt. Ook dat is een fenomeen dat zich in Amerika voordoet (richting de Federal Reserve) en waar de bevolking woedend over is. Van alle schuldtransacties krijgen banken miljardencommissies en zo verdienen de banken aan deze crisis door het balletje lekker heen en weer te slaan. Prettige bonussen zijn het gevolg en daar scheldt iedereen wel op, maar ze gaan gewoon door, zij het in de publicitaire luwte. Zelfs de Engelse premier Cameron merkt momenteel dat hij de banken niet in het gareel krijgt. Vanwege het systeem. Tot slot zegt Tissen over doemdenken het volgende: oogjes in het licht van een aanstormende auto en wij staan dus stil. De ongerustheid van hele bevolkingsgroepen in Europa neemt toe. In de probleemstaten is zelfs sprake van aanhoudend verzet. Elders –zoals in Duitsland en Nederland- is het financieel zonnig en warm, dat nog wel. We leven in revolutionaire tijden.

Er is nogal wat verbazing dat het nieuws dat Japan gaat beleggen in euroleningen geen soelaas bood voor de euro en Portugal. Dat had je mijlenver kunnen zien aankomen als je goed kijkt naar wat Japan feitelijk doet, zegt beurscommentator Hans de Geus op RTLZ. Japan schaft, met euro's die toch al in de deviezenkast liggen, leningen aan die nog veiliger zijn dan Duitsland en Nederland. Toch heel wat anders dan China dat direct leningen van de allerzwakste eurodebiteuren opneemt en daarmee wel direct bijdraagt aan de mogelijkheid dat Europa beter door de schuldencrisis zeilt en bovendien actief het aandeel van euro's in de deviezenpot uitbreidt ten koste van dollars. Want wat koopt Japan: leningen uitgegeven door de allerbeste debiteur van Europa: het op te tuigen noodfonds EFSF waarvoor lidstaten hoofdelijk aansprakelijk zijn. De zekerheid dat Japan zijn geld terugkrijgt is dus groter dan die van Nederland, Duitsland en Frankrijk bij elkaar. Japan doet heel stoer, maar is maar wat blij dat ze voor de berg aan deviezen, voortgekomen uit een jarenlang overschot op de lopende rekening, weer een veilige belegging gevonden heeft. Die bovendien beter rendeert dan waar de Japanse Staat zelf geld voor leent.

Griekenland is niet van plan om de betaling van schuldverplichtingen uit te stellen. Dat liet een woordvoerder van de Griekse regering vandaag weten, nadat verwarring was ontstaan over de voornemens van Griekenland ten aanzien van de financiële verplichtingen.

Vicepremier Theodoros Pangalos zei gisteravond op de Griekse televisie dat Griekenland er goed aan zou doen om de afbetaling van schulden uit te stellen. Op die manier zou het land meer tijd hebben om te herstellen van de diepe economische crisis, terwijl schuldeisers uiteindelijk volledig worden terugbetaald. Volgens de regering is er echter geen sprake van uitstel van betaling. ,,Pangalos gaf zijn persoonlijke politieke mening'', aldus de woordvoerder. Veel economen denken dat Griekenland nog verder moet gaan dan alleen uitstel van betaling. Volgens hen is het onvermijdelijk dat schuldeisers een deel van de Griekse schuld moeten kwijtschelden. Zij vrezen dat de hoge schuldenlast en de enorme bezuinigingen die nodig zijn om de tekorten terug te dringen, de economie van het land anders de nek om zullen draaien. Griekenland werd vorig jaar te hulp geschoten met noodleningen van de EU en het IMF. Investeerders zijn er echter nog lang niet gerust op dat het land op langere termijn aan zijn hoge verplichtingen kan voldoen. Tegen de tijd dat de noodkredieten aflopen, in 2013, kampt Griekenland waarschijnlijk nog altijd met een schuldenlast die ruim anderhalf keer groter is dan de eigen economie. ,,Wij verwachten dat Griekenland de schuld zal herstructureren en denken dat dat in het belang van het land ook het beste idee is'', zei de Europese hoofdeconoom van Capital Economics, Ben May, vandaag. ,,We denken dat de kosten van het langdurig uitknijpen van de economie gewoon te hoog zijn.'' Bron: DFT

De EU-ministers van Financiën hebben het licht op groen gezet voor een nieuwe stresstest voor Europese banken. Die zal strenger zijn dan de test die vorig jaar zomer plaatsvond. Wanneer de banken aan de nieuwe test zullen worden onderworpen, is nog niet vastgesteld. Dat heeft minister Jan Kees de Jager van Financiën gezegd na afloop van het overleg in Brussel. Hoe de nieuwe test er precies uit zal zien, is nog niet bekend. De criteria moeten nog ontwikkeld worden, zei De Jager. In totaal worden 91 banken aan de stresstest onderworpen, dezelfde die ook vorig jaar werden onderzocht. Daarbij zijn vier Nederlandse banken: ING, ABN Amro, Rabo en SNS. Bij de vorige stresstest scoorden maar zeven banken een onvoldoende. Het ging om vijf Spaanse, een Griekse en een Duitse bank. De Ierse banken doorstonden de test wel, maar enkele maanden later veroorzaakten zij een gigantische schuldencrisis in Ierland. Bron: DFT

Veel pensioenfondsen overwegen zichzelf op te heffen en hun verplichtingen over te dragen aan een verzekeraar. Dit blijkt uit een onderzoek van accountants- en advieskantoor KPMG waarvan dinsdag de resultaten werden gepubliceerd. KPMG vroeg honderd van de ongeveer 450 Nederlandse ondernemingspensioenfondsen hoe groot zij de kans achten dat ze binnen twee jaar worden opgeheven. Bijna dertig van de ondervraagde fondsen gaven aan de kans hierop groot of zelfs heel groot te achten. In een ondernemingspensioenfonds sparen werknemers van een individueel bedrijf voor hun pensioen. Bron: DFT

Lees hier verder

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags . Bookmark de permalink.