UPDATE20012011-1

Het afgelopen weekend sloot de AEX in de plus op 361,32 bij een $/€ koers van 1,3324. De aandelenbeurzen blijven positief gestemd. De Duitse economie draait als een tierelier.

Voor de beeldvorming hier een aantal kerncijfers van over de Nederlandse economie afkomstig van het CBP. De inkomsten van de Staat worden voor 2011 begroot op 235 mrd, de uitgaven op 255 mrd. Het begrotingstekort is dus, in acht genomen de aangekondigde bezuinigingen, 20 mrd. De economische groei daalt van 1,75% in 2010 naar 1,5%. Het aantal werkelozen blijft stabiel staan op 435.000. De staatsschuld, uitgedrukt in een % van het bbp stijgt dit jaar van 64,5 naar 66,2% Het financieringstekort bedroeg in 2009 fin tekort 5,4%, in 2010 5,8% en wordt voor dit jaar geschat op -3,9%. De inflatie stijgt van 1,25% naar 1,5%. CAO lonen stijgen dit jaar met 1,5% was 1,0% vorig jaar. De gemiddelde koopkracht krimpt van 0,5% in 2010 naar 0,25% dit jaar. Voor het koopkrachtplaatje van 2011 verwacht Drs Eddy Haket van vakcentrale MHP dat de koopkracht van werknemers in 2011 sterker gaat dalen dan op Prinsjesdag was voorspeld. „De koopkrachtdaling komt eerder uit op 0,5 tot 1 procent dan op de aangekondigde 0,25 procent.” Bron: DFT

Prijsverhogingen en lastenverzwaringen zullen dit jaar voor een ongekende aanval op de portemonnee van de gemiddelde Nederlander zorgen. Vrijwel alles wordt duurder, terwijl ook hogere (lokale) lasten er inhakken bij de burger. Volgens Haket zien de meeste werknemers deze maand op hun loonstrookje weliswaar een iets hoger nettosalaris staan. Mensen met een modaal maandinkomen van 2546 euro ontvangen bijvoorbeeld 9,34 euro meer. Maar de pan uitrijzende brandstofprijzen, hogere lokale belastingen, de stijgende premie van de zorgverzekering (met een afgenomen dekking van de basispolis) en duurdere kinderopvang doen deze loonstijging als sneeuw voor de zon verdwijnen. De vakbondsman ziet weinig ruimte voor het kabinet om de pijn in de portemonnee van consumenten te verzachten.

„We gaan er dit jaar hard op achteruit”, constateert ook bespaarexpert Alex Klein. Volgens hem hebben gepensioneerden die gekort worden op hun oude dag, zelfs zo’n 5 procent minder te besteden. „Het enige dat iedereen kan doen, is bezuinigen.” Gezien alle ontwikkelingen zijn Nederlanders niet positief over de dikte van hun portemonnee in 2011. Zo’n 62 procent verwacht minder te besteden te hebben, blijkt uit een internetpeiling van het Nationaal Instituut voor Budgetontwikkeling (Nibud). Slechts 10 procent van de deelnemers aan het onderzoek denkt meer geld te kunnen uitgeven.

Ga er maar aan staan wat er allemaal in prijs omhoog gaat: boodschappen, zorgverzekeringen, brandstof, bellen, kinderopvang, postzegels, accijnzen, boetes, parkeren, etc. Ook voor theaterkaartjes, gas en autoverzekeringen moeten we in de loop van dit jaar dieper in de buidel tasten.

Het nettoloon stijgt bovendien niet bij iedereen; premiestijgingen voor de ziektekosten en bij sommigen voor de pensioenen kunnen roet in het eten gooien. En voor de gepensioneerden met een inkomen boven de 32.738 euro wordt de houdbaarheidsbijdrage ook wel genoemd de Bos-belasting ingevoerd.

Voor automobilisten is al enige tijd duidelijk dat 2011 bepaald geen gemakkelijk jaar wordt. Door de gestegen olieprijs en de zwakkere euro was men vorige maand al ruim 13 procent duurder uit aan de benzinepomp dan een jaar eerder. Het kabinet deed er op nieuwjaarsdag een flinke schep bovenop en verhoogde de accijns op benzine met bijna 0,5 cent, op diesel met 0,25 cent en op lpg met 0,86 cent per liter. Daardoor is de prijs van lpg gestegen tot recordniveau en gaan ook benzine en diesel bijna door het dak. Maar niet alleen aan de pomp zijn de prijsstijgingen enorm. Consumenten zijn ook onaangenaam verrast doordat zij bij de grote zorgverzekeraars CZ, Menzis en Zilveren Kruis voortaan ruim 120 euro per jaar meer moeten betalen voor de basispremie. Ook de aanvullende zorgpremies vallen vaak een stuk hoger uit. De dagelijkse boodschappen zijn eveneens duurder geworden. Dat komt onder meer door de stijgende voedselprijzen, waardoor meer moet worden betaald voor aardappelen, koffie, graan en suiker. Dat betekent dieper in de buidel tasten voor een kop koffie, een portie frites of een brood. Het einde van de ’supermarktoorlog’ heeft eveneens geleid tot hogere prijzen. Ik betaalde dit weekend voor een biertje in een kartonnen beker 2,50 euro dat was vroeger fl 5,50.

Naast stijgende prijzen worden huishoudens tevens geconfronteerd met oplopende (lokale) lasten. Inmiddels is al bekend dat de aanslag van waterschappen dit jaar gemiddeld 3 procent hoger uitvalt. Verder is de vraag hoe de WOZ aanslag eruit gaan zien en wat dat betekent voor de OZB (gemeentelijke belastingen). Ook wordt een bezoek aan het theater duurder door de btw-verhoging naar 19% per 1 juli a.s. De prijsstijgingen en hogere lasten kunnen hard aankomen bij de consument, voor wie dit jaar toch al een koopkrachtverlies van maximaal 1 procent was voorspeld. Ouderen die geen hoger pensioen ontvangen door de financiële crisis of zelfs worden gekort, dreigen extra hard te worden getroffen. De rente op spaartegoeden blijft extreem laag. De fiscus gaat uit van een vast rentepercentage van 4%, maar de burger krijgt niet veel meer dan 1 tot 2% van de bank.

Gezien alle ontwikkelingen zijn Nederlanders niet positief over de dikte van hun portemonnee in 2011. Liefst 62 procent verwacht dit jaar minder te besteden te hebben, zo blijkt uit een internetpeiling van het Nationaal Instituut voor Budgetontwikkeling (Nibud). Slechts 10 procent van de respondenten denkt in 2011 meer geld te kunnen uitgeven, terwijl 25 procent geen verandering voorziet.

Mensen die in geldproblemen dreigen te belanden, wordt aangeraden om hun inkomsten en uitgaven goed in kaart te brengen. Volgens het Nibud wordt dan in één klap duidelijk op welke uitgaven kan/moet worden bezuinigd. De auto sneuvelt meestal als eerste. Consumenten kunnen ook beter grip op hun geld houden door in winkels niet te pinnen, maar contant te betalen. Dan is sneller duidelijk wanneer de bodem van hun beurs in zicht komt. Ook automatische afschrijvingen op de bankrekening kunnen mensen voor onaangename verassingen plaatsen. Bron DFT

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de ontwikkeling van de economie is onverwacht gedaald. Dat blijkt uit het vorige week gepubliceerde maandelijkse onderzoek van de universiteit van Michigan. Vooral het oordeel over de huidige economische omstandigheden viel in januari veel somberder uit dan in de voorgaande maand. De verwachtingen voor de toekomst waren daarentegen iets positiever. Zo voorspelde slechts 21 procent van de ondervraagden dat de werkloosheid komend jaar zal stijgen. De afgelopen tien jaar lag dat percentage altijd hoger. De index waarmee de onderzoekers het vertrouwen meten, daalde in januari tot 72,7. In december stond de graadmeter nog op 74,5. Economen hielden gemiddeld rekening met een toename tot 75,4. Door de forse toename van de brandstofprijzen aan het einde van 2010 schoten de verwachtingen over de toekomstige inflatie omhoog. Gemiddeld verwachten Amerikaanse consumenten dat de inflatie over een jaar 3,3 procent bedraagt. Dat is de hoogste voorspelling van de afgelopen twee jaar. Eerder werd bekendgemaakt dat de inflatie in de VS in december 2010 is uitgekomen op 1,5 procent. Bron: DFT

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in december gestegen, maar minder sterk dan verwacht, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Op maandbasis stegen de verkopen met 0,6%, terwijl vooraf door Dow Jones geraadpleegde economen rekenden op een toename met 0,9%. Het cijfer voor november werd bevestigd op een toename met 0,8%. Exclusief autoverkopen stegen de verkopen in december met 0,5%, tegen een toename met 1,2% een maand eerder en een verwachte stijging van 0,7%. De maandelijkse detailhandelsverkopen worden nauwlettend gevolgd door de financiële markten, omdat zij een indicator zijn voor de consumentenuitgaven. Bron: DFT

De handelsbalans van de eurozone is onverwacht omgeslagen naar een tekort, blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. De export steeg slechts 0,2%, de import steeg maar liefst met 4,4%. Het handelsbalanstekort voor november kwam uit op 400 miljoen euro. Een jaar eerder was sprake van een overschot van 3,1 miljard euro. Het tekort was niet verwacht. Analisten hielden op voorhand gemiddeld rekening met een overschot van 1,8 miljard euro. De export van de eurolanden lag in november slechts 0,2 procent hoger dan in de maand ervoor, terwijl de invoer met 4,4 procent toenam. Daardoor ontstond het tekort op de handelsbalans. In oktober bedroeg het overschot 4,7 miljard euro. Dit cijfer werd neerwaarts herzien van een eerdere raming van 5,2 miljard euro.

'De problemen in de eurozone worden steeds erger'. Uitbreiding van het noodfonds maakt rijke landen wel armer, maar arme landen niet rijker schrijft Prof Dr R. Tissen in zijn wekelijkse column. Hoewel Portugal en Spanje de dans van de Europese ondergang weer even hebben weten te ontspringen (dankzij de succesvolle herfinanciering van een kleine portie staatschuld), weet eigenlijk iedereen wel dat het gedoe rondom deze –en andere- problematische lidstaten steeds erger wordt. De besmetting is gewoon een feit. Van de Europese regeringsleiders wordt daarom gevraagd dat zij nu eindelijk met een ‘grote stappen, snel thuis’ oplossing komen. Dat die er natuurlijk niet is, weet ook iedereen. Zonder pijn wordt het niet fijn. Tegelijkertijd groeit de sociale onrust in Europa net zo hard als die in Amerika, maar laten beide landen zich daar weinig aan gelegen liggen. Dat blijkt wel uit de nieuwste berichtgeving over Duitsland. Angela Merkel geeft haar verzet op tegen uitbreiding van het Europese steunfonds. Iedereen wist eigenlijk wel dat dit fonds ontoereikend zou zijn, maar vooral Duitsland bleef lange tijd onwillig om de besmetting onder ogen te zien. Het Duitse volk wil gewoon niet met zuur verdiend geld smijten en dat is terecht. Ten eerste omdat het fonds wel aanzienlijk zal worden uitgebreid – (naar verwachting gaat het om zo’n 250-500 miljard euro extra) maar dit niet zal helpen. Het Duitse volk is niet dom. Dat weet heel goed dat het om een druppel op de gloeiende plaat zal gaan. Ga je namelijk als burger dezelfde route op (van het aflossen van je schulden met méér schulden) als de overheid nu doet, dan weet je zeker dat een eventuele suikeroom bij zal moeten blijven springen, in de hoop dat die gekke Gerrit is. Echt bizar is het dat uitbreiding van het fonds Duitsland (en Nederland) wel behoorlijk wat armer zal maken, maar de problematische lidstaten niet rijker. U leest het goed: deze lidstaten zullen nog verder in de problemen zakken. Daarom wordt in Duitsland momenteel actie gevoerd tegen wat de omvorming van Europa tot een ‘transfer union’ wordt genoemd. In zo’n unie wordt goed geld naar kwaad geld gesmeten en blijft aan het einde van het liedje iedereen met meer schuld achter dan aan het begin van de ellende.

 Lees hier verder

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , . Bookmark de permalink.