UPDATE19072014/229 De zwarte zwaan op komst?

Het past mij vanaf deze plaats mijn condoleances aan te bieden aan de familie, vrienden en bekenden van de omgekomen passagiers en bemanning van de neergestorte Boeing 777 van Malaysia Airlines vlucht MH17 nabij de Russisch/Oekraïense grens. Ik wil mij nadrukkelijk onthouden de vinger in de richting van de schuldigen te wijzen, zoals dat in Washington en Kiev al wordt gedaan. Ik sta meer aan de kant van Rutte die eerst een gedegen onderzoek wil, voordat hij actie wil tegen de veroorzakers. De van komaf Algerijnse columnist Ephimenco schrijft dat 'de spontane vorm van nationale rouw ons doet beseffen dat op ons continent een vuile oorlog woedt. En dat er, tot nu toe, weinig is gedaan om deze te helpen beëindigen. Om de vrede in ons eigen huis en achtertuin te herstellen.' De vraag is: als gevolg waarvan is dit vliegtuig met zijn 300 passagiers en crew van het radarscherm verdwenen en is neergestort. Er zijn legio mogelijkheden mogelijk. Het toestel kan op 10 km hoogte in aanraking zijn gekomen met vallend gruis/gesteente uit het heelal en daarna zijn ontploft. Het kan zijn de toestel te kampen heeft gekregen met technische problemen, die onbeheersbaar werden voor de bemanning. Er kan een bom tot ontploffing zijn gebracht in het toestel. Het toestel kan uit de lucht zijn geschoten vanaf land, zee of vanuit een ander toestel. Is dat dan expres dan wel per ongeluk gebeurd? Zijn er direct belanghebbende partijen, dan wel partijen die er belang bij hebben 'derden' in een kwaad daglicht te stellen. Waarom hebben de luchtverkeersleiders in Kiev het toestel geen toestemming gegeven hoger dan de 10 km te gaan vliegen, zoals Malaysian Airlines had gevraagd? Welke partijen beschikken over het hoogopgeleide personeel dat het geavanceerde militaire oorlogstuig kan bedienen. Ik heb begrepen dat het heel onwaarschijnlijk is dat de eerste de beste terrorist dit hoogwaardig technisch materieel kan bedienen. De zwarte dozen moeten voor een deel antwoord geven op een aantal van deze onzekerheden. Ook is de juridische positie van de Oekraïense republiek, die in Kiev zetelt, van belang want het toestel is op hun grondgebied neergestort, ook al vecht het leger daar tegen de separatisten. Ik doe niet mee aan al degenen die nu al duiden naar eventuele schuldigen en onschuldigen, al was het alleen maar om te voorkomen dat partijen 'ons' op een dwaalspoor willen brengen.

In het vorige blog heb ik de stelling neergezet dat ik de afhankelijkheid van de samenleving van de financiële structuur beangstigend vind. Ik heb daarvoor verwezen naar de enorme hoeveelheden geld die door een aantal centrale banken, onder meer de BoE, BoJ, FED, ECB, in de markt worden gezet en waarvan het onduidelijk is of en zo ja wanneer die overtollige liquiditeiten weer uit de markt genomen kunnen worden. Eigenlijk is de vraag of het terughalen ervan kan plaatsvinden zonder dat dat grote consequenties heeft voor economie en de financiële status. Gaat dat gepaard met een renteverhoging, teruglopende koersen op financiële markten, inflatie, het instorten van economische groei? Ik heb daarvoor geen antwoord paraat, maar vrees voor het ergste. Onder 2100 beleggers peilde DFT deze week of ze zich zorgen maken over een nieuwe bankencrisis. 37% reageerde met 'ja', 28% vreest voor nog meer tegenvallende bedrijfsberichten, 9% van de respondenten is vooral bezorgd over een zwarte zwaan. Dus een onverwachte gebeurtenis met grote gevolgen. Verder liet 26% weten zich nauwelijks ergens zorgen te maken.

Onderstaand bericht werd door beleggers positief ontvangen, terwijl bij mij de zorgen gaan toenemen. Persbureau Bloomberg maakte begin van deze week bekend dat de Europese Centrale Bank bekend zou gaan maken (hetgeen niet is gebeurd) dat zij aan Europese banken tot €700 mrd aan goedkoop kapitaal gaan aanbieden. ECB-voorzitter Draghi moet dat publiekelijk nog wel even bevestigen, maar de ECB zet met deze injectie een volgende stap om de eurozone sneller te laten groeien, nu zichtbaar is dat het goedkope geld de reële economie niet overal bereikt en banken er vooral hun buffers mee versterken. Dat Draghi daar nu pas is achtergekomen tekent het zwakke beleid dat hij voert. Hij stelt dat eerdere geldinjecties niet zijn gebruikt voor leningen aan bedrijven, maar voor speculatie op de financiële markten waardoor aandelen skyhigh zijn gegaan en voor een goedkope ophoging door banken van de opgelegde buffers. MKB-bedrijven en huishoudens zijn momenteel de zwakste schakels in de eurozone. Het zogeheten TLTRO-programma, onderdeel van het juni-pakket met ingrepen, biedt vier jaar lang funding tegen lage kosten, oplopend tot bijna $1.000 mrd. Dit is ondermaats beleid van de ECB, dat het gezondsmakingsproces van het bankwezen in de eurozone verder frustreert. Op de keper beschouwt gaat de centrale bank van de Muntunie zwakke banken overeind houden in plaats dat ze een sanering doorvoeren. Ik heb er geen goed woord voor over. Dit bericht van persbureau Boomberg, wellicht voorbarig, toont een falend beleid van de ECB en laat voor Draghi weinig meer over dan op te stappen. De landen van de eurozone moeten hun samenwerking verder verdiepen en leren ,,samen te regeren'', zegt Mario Draghi. Hij benadrukt dat nog nauwere Europese samenwerking nodig is om de groei te stimuleren en meer banen te creëren. Mogelijk zou daarbij een soort Europees overzichtsorgaan kunnen worden opgericht om de hervormingen in de lidstaten af te dwingen, aldus Draghi. Hij noemde als voorbeeld voor een dergelijk model het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij gaf verder aan dat het van groot belang is dat de begrotingsregels worden gerespecteerd. De ECB-president stelde dat als de Europese samenwerking ongedaan zou worden gemaakt dit een nederlaag zou zijn voor alle landen, die ze zelf hebben veroorzaakt. Voor de goede orde: de inflatie in de eurozone is in juni 0,5%, bouwproductie in de eurozone is gedaald en het economisch herstel blijft zwak. Banken die niet slagen voor de uitgebreide balans- en stresstesten van de Europese Centrale Bank krijgen eind oktober 2 weken de tijd om aan te geven hoe zij hun kapitaal gaan versterken. Dat staat te lezen in een update van de ECB over het onderzoek naar de gezondheid van de 128 grootste banken in de eurozone. De ECB liet daarbij weten dat banken in september of oktober een voorlopige uitslag krijgen van de testen. De definitieve resultaten krijgen ze echter pas kort voor het moment dat ze worden gepubliceerd, in de tweede helft van oktober. Het gaat hierbij om het onderzoek naar de balansen van banken (de zogeheten asset quality review of AQR) en de stresstesten die op basis daarvan moeten uitwijzen of banken economische schokken kunnen doorstaan. Banken die onder normale omstandigheden of op basis van de AQR al kapitaal tekortkomen moeten hun gaten in 6 maanden zien te dichten. Banken die het pessimistische scenario van de stresstest niet doorstaan moeten hun positie binnen 9 maanden op orde brengen.

Obama en Merkel hebben afgelopen woensdag laten weten dat de sancties tegen Rusland verder worden opgevoerd. Als reden wordt opgegeven 'onvoldoende inzet' voor vrede en veiligheid in Oekraïne en de teruggave van De Krim. Beurzen in heel Europa zakten in dieprode cijfers na de bekendmaking van de extra sancties. Britse aandelen vielen naar het diepste punt in drie maanden. Beleggers vrezen dat de sancties die de Amerikaanse president Obama oplegde, direct de belangen van het Britse BP in Rusland gaan raken. Dit oliebedrijf bezit 20% van de belangrijkste Russische oliereus Rosneft. Dit bedrijf krijgt in Europa en de VS geen krediet meer, net als het Russische Novatek, Gazprombank en VEB. Obama legde onder andere reisbeperkingen voor Russische politici en de zakenelite rondom president Poetin op. Hun tegoeden in het buitenland worden bevroren. De EU ging hierin mee en zet de financiering van nieuwe leningen stop van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voor nieuwe projecten in Rusland. De Russische premier Dmitri Medvedev noemde de westerse sancties „boosaardig”. De vrees is dat de Russen hard zullen terugslaan en het Europese en Amerikaanse bedrijfsleven zullen schaden. Volgens Moskou is de EU bezweken onder Amerikaanse chantage om de maatregelen in te voeren. De sancties gaan volgens Rusland in tegen de eigen Europese economische belangen. Enkele maanden geleden heb ik al eens geschreven dat het IQ van Poetin hoger ligt dan dat van Obama. Daar voeg ik nu ook Merkel aan toe. Poetin is volgens mij een schaker die zeker drie zetten vooruit kan 'denken'. Terwijl de onrust in het Midden Oosten veel aandacht vraagt van het Westen, heeft Poetin deze week rondgereisd in 'de achtertuin' van de VS en daar goede zaken gedaan. Het zal in Washington 'pijn' hebben gedaan de moeten vernemen dat Poetin met de loftrompet is binnengehaald in Zuid- en Midden Amerika. De broers Raul en Fidel Castro kregen te horen dat Rusland een oude schuld uit de Sovjetperiode van €23 mrd aan Cuba kwijtscheldt. Zo mag Rusland satelliet-spionage-installaties plaatsen in Cuba en Nicaragua, gaat Rusland het door China te financieren nieuwe Panamakanaal in Nicaragua bewaken en gaat het Russische staatskernenergiebedrijf Rosatom Argentinië helpen bij de bouw van centrales. Oliebedrijf Rosneft mag gaan boren voor de kust van Cuba, niet ver van Florida en de Russische marine en luchtmacht krijgen landingsrechten in Nicaragua, Cuba en Venezuela. In Nicaragua werd Poetin als een held door president Ortega ontvangen. In Argentinië zegde hij president Christina Fernandez Kirchner toe haar te zullen steunen in het dossier Malvinas, de Britse Falklandeilanden. Als tegenprestatie mag de staatsomroep Russia Today 24 uur per dag uitzenden in Argentinië. Daarbij komt dat de Latino-landen zich afzijdig zullen houden van 'Oekraïne'. Ook de Brics-landen staan aan de zijde van Poetin. In Brazilië zijn de Brics-landen bijeen om als tegenwicht tegen de overmacht in het IMF en de Wereldbank een eigen Brics-ontwikkelingsbank en valutafonds op te richten. Brics staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De Amerikanen voelen zich bedreigt, dat is wel duidelijk. Merkel staat wat ongemakkelijk achter Obama. Deze week waren de 28 regeringsleiders bijeen in Brussel om, nog net voor het zomerreces, de eerste 3 Europese posten in te vullen. Dat lukte niet, niet verwonderlijk, want de Europese Raad staat bekend als een college dat zijn uiterste best doet om besluiten niet te nemen, maar vooruit te schuiven. Officieel wordt dan gezegd dat 'het spel' nog niet 'rijp' is om gespeeld te worden. Ik vind het onverantwoordelijk gedrag van de 28 regeringsleiders om het vakantie te gaan en eind augustus de draad weer op te nemen. Europa zit met een EC, die in feite is afgetreden. Ik doe nu een ferme uitspraak: ik vind dat Juncker, de nieuw benoemde voorzitter van de EC, waarvan de commissarissen nog benoemd moeten worden, de regie nu maar in eigen hand moet nemen en zelf 12 commissarissen gaat benoemen. Er moet gestopt worden met aan ieder land een zetel toe te wijzen. Wijs regio's aan, de Baltische Staten, Benelux, Iberisch schiereiland, Griekenland, Malta en Cyprus, Oost-Europese landen en benoem regio-commissarissen. Voor zware portefeuilles kan dan later nog een staatssecretaris worden benoemd. Brussel moet nu de regie gaan voeren in deze woelige tijd in Oost-Europa en het Midden Oosten.

Goed nieuws wordt gemeld over een forse stijging van de verkoop van (nieuwbouw)huizen en oplopende prijzen in het 2e kwartaal, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Uit een nadere beschouwing blijkt echter dat het bericht enige nuances mist. De stijging van woningen en de oplopende prijzen doet zich uitsluitend voor in enkele grootstedelijke agglomeraties, als Amsterdam. Elders, ik noem dat 'de provincie', blijft de verkoop achter en is van een prijsstijging geen sprake. Nog altijd staan huizen >400 dagen in de verkoop. Daarbij komt dat hypotheeknemers nog altijd strenge eisen stellen aan het verstrekken van hypotheken als gevolg van de nieuw opgelegde hypotheekvoorwaarden, die hogere financiële eisen stellen aan de huizenkopers. Dat blijft in de markt zwaar meewegen. De lofzang van het NVM was net iets te enthousiast, ook al omdat verkochte huizen nog geen getransporteerde (bij de notaris betaalde) huizen zijn.

De inflatie in Groot-Brittannië is in juni gestegen naar 1,9%, van 1,5% in mei. De inflatie werd onder meer gestuwd door de prijzen van kleding en voedsel. De producentenprijzen in Groot-Brittannië gingen in juni met 0,2% omlaag op maandbasis, aldus het Engelse statistiekbureau. De detailhandelsomzetten in ons land stijgen minder snel op jaarbasis. In mei is de detailhandelsomzet in mei met 0,9% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De prijzen in de winkels daalden licht, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd doordat klanten meer kochten. De stijging van de winkelomzet in mei was wel minder sterk dan in april, toen de verkoop met 3,3% toenam. Dit cijfer is herzien van een eerder gemelde omzetstijging met 3,4%. De omzet in winkels voor voedings- en genotmiddelen ging in mei met 1,5% omhoog. Bij supermarkten werd een omzetstijging opgetekend met 1,6%. De zogenoemde non-foodwinkels behaalden een omzetstijging van 0,6%. De omzet in winkels voor consumentenelektronica steeg in mei veel minder sterk steeg dan een maand eerder. De omzet ging met 0,5% omhoog, tegen een toename met 9% een maand eerder. In april was er nog sprake van een flinke groei bij computerwinkels. Ook de omzet van doe-het-zelfzaken nam minder sterk toe dan in de voorgaande maanden. Bij winkels voor woninginrichting daalde de omzet met 2,6%. De verkoop van postorderbedrijven en internetwinkels bleef het goed doen met een plus van 9,6%. De Nederlandse export is in de maand mei met 2,8% afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het is voor het eerst in 4,5 jaar dat de exportcijfers een dergelijke krimp laten zien, aldus het CBS. De daling in mei volgt op een periode van een aantal maanden van matige groei. Het zachte weer heeft er onder meer voor gezorgd dat er minder aardgas is geëxporteerd. Ook zijn er minder aardolieproducten uitgevoerd. De import nam in mei wel toe. Het volume van de ingevoerde goederen was 1,3% groter dan een jaar geleden. Ook steeg de import iets in vergelijking met april. Eerder werd al bekend dat de productie van de Nederlandse industrie in mei minder groeide dan in voorgaande maanden. De export van eerder geïmporteerde producten die in ons land bewerkt zijn, lag ook lager in vergelijking met een jaar eerder. De waarde van de export bedroeg in de maand mei €35,5 mrd. Dat is 4,8% minder dan in mei 2013. De importwaarde lag met €32,2 mrd 1,1% lager in vergelijking met een jaar geleden. Het handelsoverschot was €3,3 mrd, tegen €1,4 mrd dan vorig jaar. Door een lagere groei van de Duitse industriële productie voorziet het CBS ook voor juni en juli slechtere exportcijfers. Wel is de stemming van de ondernemers in de industrie nog steeds licht positief, aldus het statistiekbureau.

Uit een onderzoek van het FD en TNS Nipo blijkt dat ondernemers dit kabinet een onvoldoende geven voor het economisch beleid, dat zij voeren. Het kabinet krijgt een 5,4 omdat het te weinig doet om de economische groei te bevorderen. Ondernemers zijn vooral ontevreden over de zogeheten Quotumwet, waarover ik in het laatste blog al over heb geschreven. Die wet verplicht bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. 71% van de ondernemers ziet niets in die maatregel. Ook zien ze weinig in de lastendruk die, zo zegt MKB Nederland, voor ondernemers alleen maar zijn toegenomen in crisistijd. Toch zijn er ook ondernemers, die positief oordelen. Het vertrouwen in het kabinet is namelijk toegenomen ten opzichte van een eerder onderzoek in oktober vorig jaar. Toen had 18% van de ondernemers vertrouwen in het kabinet, nu is dat 30%. De populairste minister is Jeroen Dijssebloem van Financiën. Hij krijgt van de ondernemers een 6,9. De vraag voor mij is op basis van welke overwegingen dat hoge cijfer wordt gegeven.

Het economische herstel in de eurozone is nog altijd matig, waardoor de werkloosheid de komende jaren hoog blijft en het risico op een nieuwe terugval blijft, zegt het IMF. De denktank wijst erop dat de bestedingen en investeringen in de eurozone laag blijven, omdat consumenten, bedrijven en banken bezig zijn hun financiële positie te versterken. Daarbij zijn de financiële markten nog altijd versplinterd, waardoor er grote verschillen bestaan tussen de rentes die moeten worden betaald in Noord- en Zuid-Europa. [dat is niet helemaal correct, er zijn wel verschillen maar die worden steeds kleiner] Het IMF verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar met iets meer dan 1% groeit en volgend jaar 1,5% groter wordt. In de jaren daarna blijft de groei volgens het fonds rond dat niveau hangen. De werkloosheid daalt vanaf dit jaar licht, maar blijft voorlopig hoog. Zonder verdere hervormingen dreigt de economie in de eurolanden over enkele jaren te stagneren, waarschuwt het IMF. Daarom moet er meer worden gedaan om de kredietverlening in de eurozone aan de gang te helpen en om de hoge jeugdwerkloosheid in veel landen te bestrijden. Landen die er financieel beter voorstaan zouden hun investeringen moeten opvoeren, terwijl landen met grote tekorten hun concurrentiepositie verder versterken.

Ook de aanhoudend lage inflatie blijft een punt van zorg. Als die situatie niet verandert, adviseert het IMF de Europese Centrale Bank (ECB) om op grote schaal bezittingen zoals staatsobligaties op te kopen van banken. Die zouden zo van meer middelen worden voorzien, zodat de kredietverlening kan toenemen en de inflatie kan stijgen. [dat is naar mijn mening een model, dat allang achterhaald is. Op de 1e plaats hebben we in Japan de afgelopen 20 jaar gezien waartoe ruimere liquiditeiten leiden: deflatie, een torenhoge staatsschuld en een nauwelijks bewegende economische groei. Ik geloof er niets van dat een verdere verruiming van de geldmarkt leidt naar een toename van de kredietverlening aan bedrijven, zolang er ‘geen stip op de horizon’ zichtbaar is. Niet de financieel/monetaire autoriteiten zijn aan zet maar de politieke Europese leiders. Het IMF ziet één drempel over het hoofd en dat is verwijtbaar.]

De industriële productie is in de maand mei flink afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Jaar op jaar is er nog wel een groei, maar die is mager. Wat zegt dit over de rest van de economie? 'Het economisch herstel verloopt in de eurozone tergend langzaam en is niet echt iets om heel vrolijk van te worden.' De Europese industrie produceert ook aanzienlijk minder. Eerder zagen we al een onverwachte terugval in Frankrijk en Duitsland. Maar nu blijkt het in de hele eurozone minder goed te gaan: -1,1% op maandbasis en 0,5% op jaarbasis. Frankrijk is het grootste drama: -4%. Een falend beleid van de EC van Barosso en Rehn, op instigatie van Berlijn?

De Amerikaanse bank Citigroup moet $7 mrd betalen aan de autoriteiten in de VS vanwege de handel in rommelhypotheken. De bank koopt daarmee verdere vervolging af. Eerder liepen de onderhandelingen nog vast, omdat de bank met een te laag schikkingsvoorstel was gekomen. Citigroup betaalt nu $5,4 mrd in cash en zet $2,5 mrd opzij voor genoegdoening van consumenten. Het grootste deel van het cashbedrag, $4 mrd, gaat naar het ministerie van Justitie, zo staat in een verklaring die Citigroup naar buiten heeft gebracht. In verband met de schikking neemt Citigroup een last voor belastingen van $3,8 mrd, die wordt verwerkt in de cijfers over het tweede kwartaal. De zaak draait om de verkoop van beleggingsproducten op basis van hypotheken, die uiteindelijk waardeloos bleken., zogenaamde rommelhypotheken. Citi-topman Michael Corbat stelt dat de schikking in het belang van de aandeelhouders is. "We kunnen ons nu focussen op de toekomst, in plaats van op het verleden." [wat is het belang van de belegger dan precies?]

In principe beperk ik mij tot commentaar te leveren op financieel/economische ontwikkelingen in relatie tot het gevoerde politieke beleid. Ik doe nu een stapje zijwaarts als ik naar de onrust in het Midden Oosten kijk. Syrië, het kalifaat van ISIS, Irak, Iran, Sjiieten, Soennieten en de escalatie tussen Israël en Hamas. Is hier ergens sprake van oorlogshandelingen? Ja, op het moment dat Israël grondtroepen ging inzetten in Gaza. Een ding is zeker namelijk dat er geen sprake is van vrede. Ik maak mij in steeds grotere mate zorgen over de ontwikkelingen tussen Israël en de Palestijnen. En ik ben niet de enige. Maar dit conflict is niet meer de grootste brandhaard in het Midden-Oosten. Het 'kruidvat' omvat Irak, Iran, Jemen, Saoedi-Arabië, Syrië, Hezbollah, Libanon en het 'islamitisch kalifaat' dat is uitgeroepen door de terreurgroep ISIS in het veroverde gebied in Irak door ISIS-leider Abu Bakr. De panelen verschuiven en de VS schuiven mee. Voor hen, zo lijkt het tenminste, is Iran van een groter belang. Staat de VS het opwekken van kernenergie toe aan de Iraanse machthebbers? Ik deel het beleid van dit kabinet voor een 2-staten oplossing voor de Palestijnen. Maar niet onder de voorwaarden zoals die worden gevoerd: toekijken en afwachten. Die 2-staten oplossing komt er nooit zolang er geen druk van 'bevriende staten' wordt uitgeoefend op de beide partijen. Die druk moet leiden tot de overtuiging dat verdergaan met het huidige beleid geen oplossing biedt voor Israël en de Palestijnen. Netanjahoe wil in Gaza doorvechten 'totdat er rust en vrede is bereikt'. Dat is een illusie. De Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die in 1967 door Israël werden bezet en daar Joodse nederzettingen bouwde en ondanks dat de Veiligheidsraad dat breed veroordeelde ging Israël door met het bouwen van nieuwe woningen tot op de dag van vandaag. De kolonisten zijn het grootste probleem van dit dossier. Israël heeft geen uitweg meer om tot een oplossing te komen met de Palestijnen, ook al zouden ze dat willen. De enige mogelijkheid om een opening te forceren is als de 'bevriende naties' de betrekkingen met Israël op een laag pitje zouden zetten. Met het inzetten van militaire kracht tegen de Hamas wordt geen vrede bereikt. Uiteindelijk maakt Israël daar alleen maar meer vijanden door. Wijsheid, dat hebben ze in Jeruzalem nodig. Geef de Palestijnen waar ze recht op hebben, dat is een hoge prijs die Israël daarvoor moet betalen, maar uiteindelijk zal David de strijd van Goliat winnen, valt te lezen in het Oude Testament: 1 Samuel 17. Het verhaal gaat over een groot, zwaar bewapend land, de Filistijnen, met een krachtpatser als voorman: Goliat. De tegenstander was Israël, met het leger van Saul. David stel ik me voor als een jongetje die met een wapen, een katapult, stenen naar de tegenstander schoot. Maar hij was slim en daardoor wonnen de Israëlieten de strijd. De rollen zijn nu omgekeerd: Israël is zwaar bewapend en Hamas schiet met raketjes, die nauwelijks schade toebrengen aan de tegenstander. Ik sluit niet uit dat uiteindelijk de kolonisten een blok aan het been worden voor vrede en rust in dat deel van het Midden Oosten. De poging van Egypte begin deze week voor een wapenstilstand werd door beide partijen niet omarmd. Israël keurde een wapenstilstand met de Palestijnse beweging Hamas op de Gazastrook voor 6 uur goed. Maar haviken in het kabinet van Netanyahu zijn tegen een bestand en de onderhandelingen. Hamas had nog wel een, nog onbekend, voorbehoud gemaakt op het Egyptische voorstel voor indirecte onderhandelingen in Caïro. De gewapende tak van Hamas maakt er ook geen geheim van tegen het plan te zijn. De al-Qassam Brigades reageerde met: „onze strijd tegen de vijand gaat door”. Het voorstel is niet met de Brigades besproken en het vergoten Palestijnse bloed zal niet voor niets zijn. Het Egyptische plan „is de inkt niet waard waarmee het geschreven is”. De Arabische Liga heeft zich voor het staakt-het-vuren uitgesproken „om de dood van meer onschuldigen te voorkomen”. Het dodental van de Israëlische acties tegen de Gazastrook loopt in de honderden, veelal onschuldige burgers en kinderen, aldus de leider van de Palestijnse hulpdiensten. In minder dan een week zijn volgens hem bijna 1400 mensen gewond geraakt door de bombardementen.

Kort Nieuws

Softwarereus Microsoft schrapt 18.000 banen. Het Amerikaanse bedrijf uit Redmond trekt voor de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis $1,6 miljard uit. Het is de eerste ingreep van de nieuwe topman Satya Nadella, opvolger van Steve Ballmer in februari. Rond 12.500 ontslagen vallen in zijn fabriek voor smartphone-productie. Nadella gaat het bedrijf vol op mobiele bereikbaarheid (cloud) richten en stapt uit de productie voor pc's. Het is nog niet bekend in hoeverre de Nederlandse afdeling van het concern door de reorganisatie zal worden geraakt. Finse media melden het ontslag in dit land van ruim duizend werknemers. Met name het personeel van de aangekochte Nokiadivisie en de Microsofttak die daar veel overlap mee vertoont zou klappen krijgen. Bij Microsoft werken 127.000 mensen. De vorige reorganisatie in 2009 kostte 5800 mensen hun baan.

Nederlandse ondernemers lopen jaarlijks €10 mrd mis, doordat rekeningen niet betaald worden. De betalingsdiscipline loopt nog altijd niet naar wens en dat is deels toe te schrijven aan de economische crisis. De jaaromzet is €1550 mrd, waarvan €10 mrd aan wanbetalingen. Dat is toch nog maar 0,9% en dat valt zeker niet tegen.

De vooruitzichten voor de Italiaanse bankensector blijven somber. De kwaliteit van de leningenportefeuille neemt nog altijd af en de winstgevendheid blijft laag, dat zegt kredietbeoordelaar Moody's. De credit-agency verwacht dat het aandeel probleemkredieten in de totale portefeuilles van Italiaanse banken nog zeker 1 tot 1,5 jaar hoog zal blijven. Zolang het fragiele herstel van de economie zich niet vertaalt in een overtuigende toename van werkgelegenheid, consumptie en bedrijfsinvesteringen, blijven er leningen bijkomen waarvan volledige terugbetaling twijfelachtig is. Banken zullen extra voorzieningen moeten blijven treffen voor de potentiële verliezen die daaruit voortvloeien. Dat zorgt, in combinatie met een zwakke vraag naar nieuwe leningen, voor aanhoudende druk op de winstgevendheid. Vorig jaar leden de Italiaanse banken een gezamenlijk nettoverlies van €20,6 mrd.

In de VS verbeteren de vooruitzichten op de arbeidsmarkten, terwijl sommige banken een tekort aan geschoold personeel signaleren, stelt de FED in haar maandelijkse rapportage in het Beige Boek. De huizenmarkt biedt een meer gemengd beeld, al steeg de verkoop van huizen in een aantal van de Fed-regio's. In het hele land gingen de huizenprijzen omhoog, vooral in de steden. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS is in juni met 9,3% gedaald tot 893.000 op jaarbasis in vergelijking met de voorgaande maand. In mei nam het aantal in aanbouw genomen huizen al met 7,3% af. Het aantal afgegeven bouwvergunningen kwam uit op 963.000 op jaarbasis, tegen een herziene 1,05 miljoen een maand eerder. Een snelle afname van het aantal werkelozen voert de druk op de centrale bank op om de rente op korte termijn te verhogen. Fed-voorzitter Janet Yellen verklaarde voor het Huis van Afgevaardigden dat de rente voor een 'aanzienlijke periode' laag blijft. Tot aan oktober blijft de Fed waarschijnlijk obligaties opkopen om de economie te steunen. Die kwantitatieve monetaire verruiming gaat verder worden afgebouwd in de VS.

Slotstand indices 18 juli 2014/week 29: AEX 404,40; BEL 20 3.129,24; CAC 40 4.335,31; DAX 30 9720,02; FTSE 100 6.749,45; SMI 8511,43; RTS (Rusland) 1276,28; DJIA 17.100,18; Nasdaq 100 3939,894; Nikkei 15215,71; Hang Sen 23454,86; All Ords 5519,20; €/$ 1,3524; goud $1310,90 dat is €31.116,69 per kg, 3 maands Euribor 0,201, 10 jarig Staat 1,356% .

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.