UPDATE19062012 Europese problemen nog lang niet opgelost

De Grieken hebben afgelopen zondag strategisch gestemd. 'We willen in de EU/euro blijven maar er moet wel onderhandeld gaan worden over de door de trojka opgelegde bezuinigingen en hervormingen'. De door Europa afgedwongen voorwaarden in relatie tot de toegezegde noodhulp moeten worden versoepeld. Maar willen Brussel, Frankfurt en Washington dat wel? Merkel wil het in ieder geval niet, heeft zij overduidelijk laten weten. Als het IMF daaraan gehoor zou willen geven, erkennen ze dat zij foute aannames hebben gepleegd en dat betekent gezichtsverlies in de financiële wereld. De realiteit is dat Griekenland weer geregeerd moet gaan worden en wel binnen de kaders die tot de mogelijkheden behoren. Een groot vertrouwen in de Griekse politici, en zeker niet in de partijen die in het verleden het land tot aan de rand van de afgrond hebben gebracht, is er onder de Griekse bevolking niet. 40% heeft extreem links en extreem rechts gestemd. De socialist Venizelos, minister van Financien in het oude kabinet, roept nu op tot de vorming van een kabinet van Nationale Eenheid, maar was wel de bewindspersoon die in Brussel heeft onderhandeld over de zware bezuinigingen die aan het land zijn opgelegd. Lasten die het Griekse volk niet kunnen dragen. Mensen die dichter bij de Griekse samenleving staan luiden de noodklok. De crisis is namelijk nog helemaal niet voorbij: het ergste moet nog komen. De opdracht waarmee het volgende kabinet wordt belast is het geven van positieve impulsen aan de Griekse economie en gaan heronderhandelen met de trojka over de onhaalbaarheid van de afgedwongen straffen. Het consumentenvertrouwen moet zich gaan herstellen en het bedrijfsleven moet weer durven te investeren. De hoogste prioriteit moet krijgen een herstart van de Griekse economie. Dat zal Merkel moeten accepteren en moeten instemmen met het verschuiven van de aflossingsverplichtingen. De burgers moeten weer geld in de portemonnee krijgen en dat gaan uitgeven. Het bedrijfsleven moet weer gaan exporteren met concurrerende prijzen en kwalitatief goede producten. Daar moet de trojka de komende jaren in gaan investeren. Er moeten donaties komen uit Europese fondsen en moet er een Marshall-plan voor Griekenland worden opgezet. En hoe hard het ook klinkt: de beleggers (waaronder Franse en Duitse banken) moeten gaan afzien van rente en aflossingsbedragen. Griekenland verkeert in de donkerste dagen van hun bestaan en de Grieken moeten ondersteund worden in hun streven zich uit deze crisis te worstelen. Laat ik hierover niet onduidelijk zijn: er moet nu snel hulp komen, de situatie wordt als 'levensgevaarlijk' beschouwd. De werkeloosheid is hoog, het begrotingstekort stijgt nog altijd evenals de staatsschuld, de zorgsector is ingestort. Apotheken hebben het moeilijk omdat de staat de ingediende declaraties al een jaar niet meer betaalt, ziekenhuizen zitten zonder medicijnen, publieke voorzieningen werken niet dan wel nauwelijks meer. De overheid kan het gezag in delen van de hoofdstad niet meer handhaven. “De Griekse Staat staat op instorten”. De toestand in Griekenland is niet meer humaan te noemen, maar de christen-democrate Merkel wil dat niet inzien. Trouwens de christen-democraat de Jager, onze minister van Financiën, blèrt even hard mee. Is dat de christen-democratie anno 2012? Merkel moet duidelijk worden gemaakt dat een slecht pan een slecht plan blijft ook als je luid blijft verkondigen dat het een steengoed plan is. Zij moet als eerste weten wat er kan gaan gebeuren als een land wordt vernederd door te hoge eisen te stellen aan volk en vaderland. Laat ze kijken naar de 30er jaren in haar eigen land en in welke toestand dat eindigde in 1945. De toestand voor Europa ziet er heel erg triest uit vanwege Griekenland, maar ook voor Spanje, kijkend naar de reacties op de financiele markten.

Ook vandaag schoot de rente op Spaans papier verder omhoog. De rente voor 12 maands staat schoot omhoog van 2,985% (op de vorige veiling een maand geleden) naar 5,074%. 18 maands papier steeg van 3,302% naar 5,107%. 10 jaars deed vandaag 7,08%. Italiaans 10 jarig deed 5,98%. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden dachten vorig weekend een gouden greep te hebben gedaan door de vraag van Spanje €40 mrd aan Spaanse banken beschikbaar te stellen uit het ESM, zonder voorwaarden te belonen met €100 mrd aan te Spaanse Staat, ook zonder voorwaarden. Als Europa wel voorwaarden zou vragen zou dat door het Spaanse volk als een grote vernedering worden ervaren. Lulkoek. Waarom Spanje niet en Griekenland, Portugal en Ierland wel. Gelijke monniken, gelijke kappen. Kijken we naar de Spaanse banken dan staan die er slecht voor. Het IMF denkt dat de banken €80 mrd nodig hebben voor herkapitalisatie. De belangen in de vastgoedsector zijn groot en dubieus. De werkeloosheid is bijna 25%, dat zijn 4,71 miljoen werkelozen. Dat is hoog want mei is de maand waarin de toeristische sector seizoensarbeiders aantrekt. Het begrotingstekort was vorig jaar 8,9% van het bbp. Premier Mariano Rajoy neemt de adviezen van het IMF niet over om de ambtenarensalarissen te verlagen, de omzetbelasting te verhogen en de hypotheekaftrek voor starters terug te draaien. Het zijn politiek te gevoelige onderwerpen, zegt Rajoy. De opzet van van de ministers van Financiën was de financiele markten met het royale gebaar aan Spanje te laten zien dat de Europese politiek niet langer achter de feiten aanloopt, maar zelf het heft in handen neemt. Het beeld van te weinig en te laat moest van tafel. Maar de financiele markten waren niet onder de indruk. Zelfs verre van dat: de rentes voor Spaans en Italiaans papier stegen door.

Het vertrouwen van Duitse institutionele beleggers en analisten in de economie heeft in juni een duikvlucht gemaakt. Dat blijkt uit gegevens van het onderzoeksinstistuut ZEW. De index die de ZEW gebruikt om de economische verwachtingen voor de komende maanden weer te geven daalde van een stand van +10,8 in mei naar -16,9 in juni. De ,,verwachtingen van de financiële deskundigen vormen een sterke waarschuwing voor een te optimistische kijk op de economische vooruitzichten voor Duitsland in de rest van het jaar''. Er is sprake van een ,,duidelijke neergang van de economische activiteit waarneembaar in de landen die nauwe banden met Duitsland hebben''.

Bij de Nederlandse krijgsmacht is momenteel sprake van een enorme leegloop van onmisbaar personeel. De werving van nieuwe militairen blijft 'sterk achter' bij de doelstellingen. Anderzijds staat de werkeloosheid in Nederland in het 2e halfjaar naar 7%, het hoogste niveau in 15 jaar: meer dan een half miljoen werkzoekenden.

DFT/BNR: Noud Wellink, voormalig topman van De Nederlandsche Bank, pleit voor de invoering van een begrotingsunie en euro-obligaties om Europa uit de crisis te helpen. Alleen de landen die voldoen aan de voorwaarden van de zogeheten eurobonds zouden er gebruik van moeten kunnen maken. Anders stijgt de rente volgens de oud-president van DNB pijlsnel. De belangrijkste oorzaak van de crisis is volgens Wellink de interactie tussen nationale overheden, nationaal bankwezen en financiële markten. De introductie van eurobonds zou de wisselwerking tussen verschillende landen en instituten kunnen oplossen. Europa is bezig met een voorstel voor zogenaamde 'eurobonds light version'. Een bankenunie betekent voor Nederland dat wij mede aansprakelijk worden voor de schulden van de zwakke eurolanden en de rente op staatsleningen stijgt van 2% nu naar 4% dan. En dat gaat ons x miljard euro per jaar meer kosten, waarmee de bezuinigingen moeten worden verhoogd.

De bouwproductie in de eurozone is verder gedaald.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.