UPDATE19052012/117 EU, een dictatuur in wording

EU-voorzitter Barroso waarschuwde in het afgelopen weekend dat het land zijn verplichtingen moet nakomen of de EU zal moeten verlaten. Twee dagen later heet het dat Griekenland moet in de eurozone moet blijven. Voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, blijft dit kristal helder. De zegsvrouwe van voorzitter José Manuel Barroso stelde dat het voor de toekomst van het land en de Grieken van belang is om binnen de euro te blijven en zich te houden aan de gemaakte afspraken. De speculaties over een vertrek van Griekenland uit de eurozone werden de laatste dagen sterk aangewakkerd. Eerst zei Barroso dat ,,als een clublid de regels van de club niet naleeft, het beter zou zijn als deze de club zou verlaten''. Volgens zijn woordvoerder was die opmerking niet specifiek gericht op de situatie in Griekenland, maar een algemeen commentaar. Deze uitspraak zaait verwarring. Iemand, bijvoorbeeld een regeringsleider uit het eurozonegebied, heeft Barosso opgedragen zijn uitspraak over het verlaten van de eurozone door Griekenland te corrigeren. Dat zou verband kunnen houden met berekeningen over de kosten die een uittrede van de Grieken met zich mee zal brengen. Wat Duitsland betreft zou dat gaan om €71 mrd. Dat is veel geld, ook voor Duitsland. Merkel zit hier niet op te wachten, ook al vanwege het wegvallen vanvertrouwen in haar beleid in eigen land. We zien in Europa een verschuiving van de politieke macht van rechts naar links. Kijk naar Spanje en Frankrijk. De linkse macht wil soepeler omgaan met strenge begrotingsregels die door Merkel, gesteund door Rutte en de Jager, aan de eurolanden zijn opgelegd. Volgens kredietbeoordelaar Moody's heeft de politieke impasse in Griekenland de kans op een wanordelijk faillissement van het land en een uiteindelijk vertrek uit de eurozone vergroot. De vraag is hoe de confrontatie zal verlopen en welke argumenten zullen worden ingezet bij het eerste gesprek tussen de rechtse Merkel en de linkse Hollande. De positie van de Grieken is helder: 80% van de Grieken wil in de eurozone blijven maar een grote meerderheid wil van de wurgcontracten af die door de trojka zijn opgelegd. Als beide partijen water bij de wijn doen, is een oplossing voorhanden. Alleen moet de trojka mildere regels opleggen en ik vrees dat Merkel en de Brusselse politici daar niets voor voelen. In de greep naar de macht in Europa past geen stap terug. Wie niet voor mij is, uitvoert wat wij opleggen, is tegen mij en dat moet aan den lijve worden ondervinden. Als de Grieken failliet gaan is de vraag welke gevolgen dat zal hebben voor Europa. En hoe reageren de credit-agency's erop? Maandag vergaderde de 17 ministers van Financiën in Brussel. Voor de aanvang van de vergadering stelde de Jager zich agressief op met de uitspraak dat wat afgesproken is moet worden uitgevoerd, het alternatief is dat Griekenland uit de euro moet worden gezet. Als de Grieken het hervormingspact niet uitvoeren zoals het is vastgelegd dan zal dat veel ellende opleveren voor de Grieken. Het klonk mij in de oren als 'dreigende taal'. Wij gaan niet heronderhandelen over de gemaakte afspraken. Take it or leave it, van versoepeling kan geen sprake zijn. Ondertussen kwamen uit Berlijn berichten dat om de Grieken te helpen de zware lasten en de hervormingen uit te kunnen voeren er middelen naar de Grieken zouden kunnen gaan om de economie weer op de rails te kunnen zetten. Geld vanuit een Groeipact, Europese fondsen en/of van de EIB. Er zou dus iets gedaan kunnen worden door Brussel om de Grieken een perspectief te bieden voor na 2020. Heel verrassend sprak Juncker, de voorzitter van de vergadering van de ministers van Financiën van de 17 eurolanden, na afloop heel verzoenende woorden over de Grieken: 'we moeten alles in het werk stellen om de Grieken binnen de eurozone te houden'. Dat klonk alweer een heel stuk milder. Dat de Grieken, in ieder geval een deel van hun schulden moeten terugbetalen is een gegeven. Maar je kunt niet meer eisen dan het land opbrengt en de, aan de Grieken opgelegde, eisen zijn niet realistisch. Ik heb het al eerder beschreven: ieder land kan slechts manoeuvreren binnen een bepaalde bandbreedte, die afhankelijk zijn van de stand van de economie, de financiële status, de werkeloosheid, de kwaliteit van het onderwijs en de verzorgingsstaat. Natuurlijk moet er hervormd worden, ingrijpend hervormd ook en daarvoor betrekkelijk weinig tijd hebben. De economie moet van de grond af worden opgebouwd. Dat doen we niet even in een handomdraai. En dan blijft de trojka maar doorduwen dat ook de banken moeten worden terugbetaald uit de opbrengst van bezuinigingen. De banken hebben de Grieken tien jaar lang leningen gegeven zonder daarop een risico-analyse los te laten, waardoor de banken uiteindelijk met oninbare leningen werden geconfronteerd. De Europese politiek heeft zich vrij snel, met name Merkel en Sarkouzy, opgeworpen de belangen van de banken te gaan behartigen ten kostte van de Europese burgers. De hoogste prioriteit voor de Grieken zou de opbouw van de economie moeten zijn, maar nee Brussel eist eerst bezuinigingen en aflossingen van de staats- en bankenschulden. En de Jager blijft dat maar schreeuwen. Is er niemand in de politiek die hem eens goed de les leest. De belangen van Europa, die op het spel staan, zijn veel groter dan de arrogante opstelling over het niet bespreekbaar maken van het openbreken van de wurgcontracten. Krijgt Wientjes toch nog gelijk: onze politici zijn te onbekwaam om de grote problemen van deze tijd beheersbaar te maken. JP Morgan, heeft berekend dat als de Grieken teruggaan naar de drachme er een financieel belang van bijna €400 mrd mee gemoeid is. De grootste verliezers zijn dan de (centrale) banken, de ECB, de eurolanden en het Europese bedrijfsleven. De Franse banque BNP Paribas schat in dat het Griekse bbp met 20% zal afnemen, de inflatie gaat stijgen naar 40 tot 50% en de emu-schuld naar de 200% bbp stijgen. Welke uitstraling dat kan hebben naar de 16 eurolanden laat ik maar even wat het is. Ik wijs wel op het besmettingsgevaar (bankrun, bedrijven en particulieren halen hun spaargeld van de bank en stoppen dat in een ouwe sok) en de aantasting van het vertrouwen in de euro. Alles bijeen lijkt het de verstandigste optie om met de Grieken aan tafel te gaan zitten en nieuwe contracten af te sluiten, met een minder rigoureuze aanslag op de koopkracht van de Grieken.

De industriële productie in de eurozone is in maart onverwacht met 0,3% gedaald ten opzichte van februari. Vergeleken met een jaar eerder produceerde de industrie in de eurolanden in maart 2,2% minder. In februari groeide de industriële productie nog met 0,8 procent. Dat cijfer is herzien van een eerder gemelde 0,5 procent. De krimp in februari op jaarbasis is bijgesteld van 1,8 procent naar 1,5 procent.

De eurozone verblijft nog steeds in een onzekere periode, waarin de toekomst onzeker is en blijft. Hieronder enkele data, die dit beeld bevestigen:

In het eerste kwartaal is de Italiaanse economie met 0,8% gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal;

Krimp noch groei in de eurozone in het eerste kwartaal ten opzichte van het 4e kwartaal 2011 als het eerste kwartaal 2011;

De SNS bank ziet de winst afnemen in het eerste kwartaal door de verliezen die moesten worden genomen in de Griekse schuldendeal ad €12 mln en de vastgoedtak ad €64 mln. De winst bedroeg €31 mln. SNS zou eind volgend jaar staatssteun terugbetalen, maar in deze onzekere tijden waar geen gegadigden zich melden voor de verzekeringstak, o.a. Zwitserleven, wordt het de vraag of dat gaat lukken;

Er is werk aan de winkel voor de Jager: de recessie in ons land houdt aan. De krimp in het eerste kwartaal bedroeg 1,1% ten opzichte van een jaar eerder;

Hollande vloog naar Berlijn om te spreken over de instelling van een EU-pact voor de groei, ter bevordering van de economische groei en het terugbrengen van de wederzijdse schulden. Daarmee zou het accent kunnen worden verschoven van begrotingsdiscipline (3%) naar groei;

Spanje heeft een dreigende situatie bereikt: door de turbulentie op de obligatiemarkt dreigt het land een kritische rendementsgrens van Clear Net te doorbreken, waardoor banken extra onderpand moeten storten voor leningen bij buitenlandse banken. De grens wordt bereikt zodra de 10-jaarsrente de 6,5% bereikt;

De Europese Centrale Bank (ECB) trekt de handen af van het Griekse bankwezen en verlaat Griekenland. Veel Griekse banken zijn dusdanig zwak dat de ECB het niet meer verantwoord vindt om die van financiële steun te voorzien, meldt het Financieele Dagblad.

Volgens goed ingevoerde bronnen in Brussel worden daarom steeds meer risico's bij de Griekse centrale bank neergelegd. Bij een eventuele exit van Griekenland uit de euro is de financiële last voor de achterblijvende landen enigszins beperkt door het handelen van de ECB;

Het gerucht gaat in de markt dat de 'gewone' meeting die de ECB vandaag zou hebben in Frankfurt in werkelijkheid een noodbijeenkomst is. Op dat gerucht kalmeerde de sfeer vanmorgen op de obligatiemarkt nadat aanvankelijk de rendementen op Spaans en Italiaans staatspapier flink stegen. Mogelijk speculeren beleggers op een eventuele nieuwe ingreep van de ECB om de Europese malaise het hoofd te bieden. Desondanks is het geloof daarin nog niet breed gedragen, aangezien de AEX ook in de loop van de ochtend nog een duidelijke min noteert.

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van de Griekse banken verlaagd, in navolging van de Griekse kredietverlaging donderdag. Fitch verlaagde de ratings van National Bank of Greece, Efg Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Piraeus Bank en Agricultural Bank of Greece naar CCC van B-. Donderdag werd de rating van Griekenland al verlaagd naar CCC. Volgens Fitch is het land kwetsbaar voor faillissement door het toegenomen risico dat Griekenland wordt gedwongen uit de euro te stappen.

Duitsland houdt vast aan het akkoord dat de Europese Unie met Griekenland heeft gesloten. Minister van Financiën Wolfgang Schäuble laat weten dat er wat hem betreft niet opnieuw onderhandeld kan worden over de maatregelen die het land moet nemen om de begroting op orde te krijgen. ,,Het akkoord is tot in het kleinste detail voorbereid. Daar kunnen we niet opnieuw over onderhandelen''. In Griekenland worden volgende maand nieuwe verkiezingen gehouden, nadat op 15 mei gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet definitief op niets waren uitgelopen. Volgens Schäuble zullen de partijen die de nieuwe verkiezingen winnen, ,,moeten beslissen of ze de voorwaarden accepteren of niet.'' Eerder al hebben Frankrijk en Duitsland laten blijken dat over het akkoord dat onder meer voorziet in ingrijpende bezuinigingen op de overheidsuitgaven, niet opnieuw kan worden onderhandeld. Maar dat nog wel in een periode dat Nicolas Sarkouzy president was. Van Francois Hollande is bekend dat hij groei een hogere prioriteit geeft dan aan begrotingsdiscipline. Schäuble kan zijn poot wel stijf houden, maar erg realistisch is die uitspraak niet. Het wordt hoog tijd dat ook de Duitsers zich realiseren dat je een land geen zwaardere lasten kunt opleggen dan die uitvoerbaar zijn. Wat de trojka heeft gedaan is Griekenland opzadelen met een onmogelijk uitvoerbare deal. Vandaar dat ik spreek over de wurgcontracten die zo snel mogelijk van tafel moeten. Dat zowel het IMF, de ECB en de EU/de Europese politieke elite broddelwerk hebben afgeleverd, is een stelling waar nog maar eens diep over moet worden nagedacht. In feite moeten we het Griekse volk dankbaar zijn dat ze aan Europa duidelijk hebben gemaakt dat de gesloten overeenkomsten van tafel moeten. Ik vind het plan van de extreem linkse partij van Alexis Tsipras, dat uitgaat van het afkondigen van een mortuarium van 3 tot 5 jaar, waarin geen schulden behoeven te worden afgelost en rente behoeft te worden betaald. Het geld moet Griekenland en als het land in overwegen waard. Merkel zal er wel grote moeite mee hebben maar het biedt de Grieken wel perspectief, iets wat in de voorliggende wurgcontracten ontbreekt. De voorliggende eisen van de trojka gaan uit van het leegroven van het land en als dat punt is bereikt dan laten 'ze' Griekenland in arren moede achter. De aanpak van Merkel en Rutte c.s. strookt niet met de beginselen van de Europese Unie en zal daarom moeten worden ingewisseld voor meer humanere plannen. Met andere woorden: rechts (Merkel, Rutte) zal meer naar links (Hollande) moeten buigen. En er is haast bij want de Grieken halen massaal hun spaargeld van de bank: , een bankrun dus en besmettingsgevaar. De Duitse minister Schäuble zei dat de 17 leden van de eurozone willen dat Griekenland in de euro blijft. Hij benadrukte dat het een beslissing van het Griekse volk zelf is. Dat is mooi, maar Europa kan Griekenland helemaal niet uit de muntunie gooien. De enige die dat kunnen zijn de Grieken zelf. Alle uitspraken daarover van Europese politici is pure bluf.

Een exit van Griekenland uit de eurozone kan tot grote problemen leiden in de rest van Europa. Een miljardenschade dreigt en zwakke eurolanden zoals Italië en Spanje komen steeds verder onder druk. ,,Als Europa Griekenland laat vallen kan dat leiden tot een panieksituatie op de financiële markten die vergelijkbaar is met de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008'', zegt analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen. De markten zullen de focus verleggen naar andere zwakke eurolanden zoals Spanje, waarschuwt macro-econoom Elwin de Groot van Rabobank. ,,De rente zal stijgen en er zal een uitstroom van deposito's volgen.'' Ook Versteeg sluit niet uit dat er dan een bankrun in Spanje zal plaatsvinden.

De verschillende Griekse partijen zijn er niet in geslaagd een nieuwe coalitie te vormen, waardoor de Griekse bevolking op 17 juni opnieuw naar de stembus moet. De verwachting is dat de anti-Europese partijen nog meer terrein winnen. Als de Grieken niet meer willen bezuinigen, gaat de geldkraan dicht en zijn ze in juni failliet. Een Grieks bankroet betekent een verlies van €400 miljard dat moet worden opgebracht door de Europese belastingbetaler, maar ook voor de Grieken dreigt een totale chaos. ,,Bij een faillissement zullen verliezen worden geleden door overheden, Griekse banken en bedrijven. Er zal een nieuwe munt komen die aanzienlijk minder waard is dan de euro. De exposures die uitstaan in Griekenland worden minder waard'', zegt De Groot. De andere eurolanden zullen bij een Grieks faillissement minder happig zijn om andere zwakke broeders te helpen, meent Versteeg. ,,Waarom zouden andere landen weer miljarden uittrekken voor bijvoorbeeld Italië en Spanje, terwijl de hulp aan Griekenland niet heeft geholpen?'' Volgens De Groot is er nog ruimte om te onderhandelen. ,,De gevolgen van een exit zijn te groot.'' Versteeg: ,,Het is momenteel een politiek spel. Zowel Griekenland als Europa speelt blufpoker.'' De invloedrijke econoom Hans-Werner Sinn van het Duitse IFO-instituut is van mening dat lidstaten als Griekenland de euro moeten verlaten als ze hun schulden niet meer kunnen betalen. Hij pleit verder voor een vergaande hervorming van het huidige financiële systeem en het inperken van de bevoegdheden van de ECB. "Om in de euro te blijven, zal Griekenland de afspraken moeten nakomen en hervormingen doorvoeren, maar dat is een pijnvolle weg", stelt Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Als het land daar niet toe bereid is, zal volgens hem een scenario van een gecontroleerd faillissement de beste optie zijn om een domino-effect te voorkomen naar andere perifere EU-landen, zoals Italië en Spanje. Wat willen de Grieken eigenlijk: veel Grieken willen wel de euro houden, maar ze zijn tegen de ingrijpende bezuinigingen. Die maatregelen zijn opgelegd door de EU, de ECB en IMF in ruil voor honderden miljarden euro's aan leningen aan het straatarme land. Het land verkeert momenteel in een impasse op weg naar de volgende verkiezingen op 17 juni a.s. Merkel schijnt contact gehad te hebben met de Griekse president en hem hebben voorgesteld in een referendum in de inwoners zich uit te laten spreken over de vraag of ze in de eurozone willen blijven onder de door Brussel/Merkel opgelegde zware bezuinigingen en hervormingen die in een veel te korte termijn moeten worden uitgevoerd. De Griekse politiek voelt daar niet veel voor mede omdat Papandreou in november vorig jaar een soortgelijk referendum wilde organiseren en door de Europese politieke elite werd afgeserveerd.

Moodies verlaagde de kredietstatus van 16 Spaanse banken, hetgeen een opwaarts effect had voor de Spaanse rente, die naar 6,32% steeg voor 10-jarig papier.

ABN Amro is somber gestemd over de vooruitzichten voor dit jaar, vooral als gevolg van de economische neergang in ons land. De inkomsten van de bank blijven onder druk staan en de stroppenpot voor oninbare leningen zal verder moeten worden aangevuld, voorziet het genationaliseerde bankconcern. ,,We zitten gewoon in een lastig klimaat. De vooruitzichten zijn niet goed door het achterblijven van de consumentenbestedingen en investeringen'', aldus Jan van Rutte, financieel-directeur bij ABN tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. ABN Amro zag de gerapporteerde nettowinst over het eerste kwartaal dalen van 539 miljoen euro vorig jaar tot 454 miljoen euro. De winstdaling werd veroorzaakt door een afname van de inkomsten van de bank en doordat er meer geld opzij moest worden gezet voor zogeheten slechte leningen.

De beste manier voor Italië om zich te wapenen tegen een verdieping van de crisis in Griekenland, is doorgaan met de hervormingen die de regering van premier Mario Monti heeft ingezet. Dat heeft directeur Reza Moghadam van de afdeling Europa van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd. Moghadam sprak na afloop van een regulier inspectiebezoek van het IMF aan Italië. Volgens de experts van het fonds heeft het land het laatste halfjaar opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Wel moet er nog meer gebeuren om ook de economie te laten groeien.

De werkloosheid in Portugal heeft in het eerste kwartaal een recordhoogte bereikt, terwijl de economische krimp in het land afnam. Dat bleek uit cijfers die de Portugese overheid naar buiten bracht. Het aantal werklozen steeg van 14 procent van de beroepsbevolking in het vierde kwartaal naar 14,9 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. De jeugdwerkloosheid liep op van 35,4 procent tot 36,2 procent. Dat is fors, maar nog altijd onder het niveau van 50 procent in landen als Griekenland en Spanje. De Portugese economie kromp in het eerste kwartaal met 0,1%. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 nam het bruto binnenlands product met 2,2% af in vergelijking met een daling van 2,9% op jaarbasis in het vierde kwartaal.

De Kunduz-partijen zijn rondgekomen met het 5partijenaccoord voor de begroting van 2013. De Jager gaat ervan uit dat het begrotingstekort binnen de 3% norm blijft. Het CPB gaat nu de plannen doorrekeningen voor het emu-saldo, de koopkracht, de gevolgen voor de werkloosheid en het vrij besteedbaar inkomen. De vakcentrale MHP heeft, op basis van reeds aangekondigde bezuinigingen en hervormingen koopkrachtplaatjes gemaakt, waaruit blijkt dat “een armoedeval op de loer ligt”. De middeninkomens worden het zwaarst getroffen met een daling van het vrij besteedbaar inkomen van ca 6%. Voor de goede orde dit zijn voorlopige cijfers. In het lenteakkoord worden de belastingen fors verhoogd. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn niet rooskleurig. Nederland scoort beneden het gemiddelde van de eurolanden en de vooruitzichten zijn niet optimistisch. De burgers in dit land hebben geen vertrouwen in een snelle opleving van de economische activiteit en de goede afloop van het euro-project. Dit in tegenstelling van de Duitsers, die uit de recessie zijn gekomen.

In mijn blog van 28 februari jl http://www.02051935.nl/2012/02/28/dit-is-een-noodkreet/ heb ik gewaarschuwd voor de gevolgen van een eventuele ratificering van het ESM. Dat schreef ik naar de stand van zaken per eind februari 2012. Inmiddels begint de tijd te dringen aangezien het ESM per 1 juli aanstaande in werking zou treden. Een ratificatie door het parlement en het demissionaire kabinet kan dramatische gevolgen opleveren voor Nederland. Het beeld dringt zich op dat de structuur van het ESM noodfonds de EU in een dictatoriale staatsvorm giet. Het ESM is een instituut dat boven de wet en de rechtspraak staat en imuun is voor aanspraken van derden. Het bestuur en de werknemers kunnen niet voor de rechter worden gedaagd, maar zij kunnen dat wel met 'derden'. Ze leggen aan niemand verantwoording af en worden niet democratisch gekozen. Ze kunnen het begrotingenbeleid en het fiscale beleid van de participerende landen overnemen en stellen daarbij het parlement buiten werking. Kritiek wordt niet geduld. In feite wordt de vrije meningsuiting sterk beperkt. Het verdrag spreekt een taal van gehoorzamen en uitvoeren. Als het ESM geld nodig heeft moet een land datonherroepelijk en onvoorwaardelijk binnen 7 dagen beschikbaar stellen. Er is daarover geen discussie mogelijk. In feite voert Brussel een staatsgreep uit in 17 landen tegelijk. Rudo de Ruijter schrijft daarover "de EU-landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren." Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

As was the first version of the ESM-treaty of 11 July 2011, the press has apparently decided that the public should not be informed about the new version of this treaty signed 2 February 2012.

Treaty on the Establishment of the European Stability Mechanism (ESM)

http://www.european-council.europa.eu/eurozone-governance/esm-treaty-signature

A big difference with the first version is that the signatories oblige themselves to pay, but in order to get a loan when they ask for it, they must also sign another treaty, that is not ready yet, the TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION.

Ondanks alle kritiek die Geert Wilders over zich heen heeft gekregen na zijn terugtreden uit het Catshuisberaad, moet ik hier toch melden dat hij een van de weinige volksvertegenwoordigers is die aan de bel gaat trekken over de ratificering van het ESM-verdrag. Hij overweegt een kort geding te gaan voeren over de rechtsgeldigheid van dit Verdrag. Mijn vraag is of ratificering van dit Verdrag niet in strijd is met de Nederlandse Grondwet. Wilders heeft Bram Moszkowicz bereid gevonden dit geding te gaan voeren. Het is te gek voor woorden dat 2e Kamerleden hun standpunt verdedigen met de stelling: 'door tegen de ratificatie te stemmen zeg je dat je tegen Europa bent'. De grootst mogelijke nonsens: door mee te werken aan ratificatie leg je de basis voor een Europese Unie die dictatoriaal wordt geleid. Door voor te stemmen werkt het parlement mee aan het buitenspel zetten van ons land en onze democratie. Bekijk onderstaande links voor meer inhoudelijke informatie.

http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm

Slotstand indices 18 mei 2012/week 20: AEX 288,77; BEL 20 2.073,88; CAC 40 3.008,00; DAX 30 6.271,22; FTSE 100 5.267,62; SMI 5.797,76; RTS (Rusland) 1.289,46; DJIA 12.369,38; Nasdaq 100 2.478,53; Nikkei 8.611,31; Hang Seng 18.951,85; All Ords 4.098,80; € $1,2776; goud $1592,10.

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.