UPDATE18082012/129 Kabinet van Nationale Eenheid II

Ik heb in een aantal blogs gesproken over de 'nieuwe wereld' in relatie tot de 'wereld'. Daar kunnen vragen over ontstaan. Ik kies voor de invalshoek die voortkomt uit de lange-golf-beweging van Kondratieff. Vanuit die context is 'de wereld' de overgangssituatie tussen het 4e segment, de winter, van de oude golf (die startte in 1949) en het begin van het 1e segment, de lente, van de nieuwe golf, waarvan ik aanneem dat die binnen tien jaar inzet. Die periode, waarin de samenleving, de economie en de financiele staat van dienst moeten worden opgeschoond: een langdurige beperking van schuldreductie, lage groei, lage rente en beperkte inflatie (ik noem dat ook wel eens: het opruimen van de overbodige ballast dan wel het puin opruimen waaraan de 'nieuwe wereld' geen behoefte heeft). Die 'wereld' wordt na de opstart van een nieuwe lange-golf-beweging: de 'oude wereld'. Onder de 'nieuwe wereld' versta ik al datgene wat de volgende generatie gaat opstarten en gaat inrichten. Al datgene waar accenten gelegd gaan worden: duurzaamheid, klimaatverandering, energiebeheersing, fossiele brandstoffen, aandacht voor het milieu en zo. Na verloop van enige tijd wordt die 'nieuwe wereld' weer 'de wereld'.

Onderstaande alinea is aanbevelenswaardig voor de heren politici Roemer en Wilders: Europese leiders moeten zich voorbereiden op het uiteenvallen van de eurozone. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Finland, Erkki Tuomioja. Volgens Tuomioja bereiden Finse ambtenaren zich met betrekking tot de gemeenschappelijke munt voor op ,,elke eventualiteit''. Het opbreken van de euro heeft niet de voorkeur van de Finse regering, aldus de minister. ,,Maar we moeten wel voorbereid zijn.'' ,,Er zijn nu geen regels die aangeven hoe een land de eurozone kan verlaten, maar dat is slechts een kwestie van tijd'', aldus Tuomioja. ,,Of het zuiden of het noorden zal breken met de munt, want deze dwangbuis veroorzaakt ellende voor miljoenen mensen en vernietigt de toekomst van Europa. Het is een totale catastrofe.'' Het opbreken van de eurozone betekent volgens de minister niet het einde van de Europese Unie. ,,Het zou de EU zelfs beter kunnen laten werken''. Minister Alexander Stubb (Europese zaken en buitenlandse handel) liet aan persbureau Reuters weten dat de visie van zijn collega niet het officiële standpunt van de Finse regering weergeeft. Hij benadrukte dat zijn land voor de volle 100 procent achter de euro staat. Finland is een van de vier landen binnen de eurozone (Duitsland, Nederland, Luxemburg) met een AAA-rating, de hoogste kredietwaardigheid. Ik kan de redenering van Tuomioja wel volgen: de muntunie opblazen dan wel overeind houden voor de zeuro (de rijkere landen stappen -tijdelijk- uit de muntunie opdat de zuidelijke landen de zeuro kunnen devalueren en daarmee hun economische positie kunnen versterken) en de kracht van de EU versterken door de bouw van een politieke unie. Ik realiseer me dat dit revolutionair zou zijn, maar toch moet er een doorbraak worden geforceerd.

Actuele nieuwsitems deze week waren onder meer :

 • Voedselprijzen stijgen snel en sterk: speculeren daarin voedt de crisis; de G20 wil met een gezamenlijke actie voorkomen dat de snel stijgende prijzen van graan, mais en soja tot een nieuwe voedselcrisis gaat leiden, met als gevolg miljoenen mensen die de hongersnood sterven;

 • Een klein berichtje met mogelijk een groot effect: China gaat Noord-Korea helpen met hun economie op poten te zetten;

 • Bankrekeningen van studenten staan steeds roder en roder;

 • Amerikaanse huizenmarkt stort onverwachts in;

 • de Nederlandse economie krimpt in het 2e kwartaal niet langer: het CBS rapporteert een lichte groei van 0,2% ten opzichte van het 1e kwartaal en een krimp van 0,5% gerelateerd aan het 2e kwartaal 2011. In juli zijn uitzonderlijk veel bedrijven gefailleerd: 725 bedrijven en instellingen. De bouwsector maakt zware tijden door. De toename van de werkeloosheid, tot boven een half miljoen, verstoort een herstel van de economische groei. Nederland heeft een gezonde economie nodig om de werkgelegenheid te verhogen, zegt Henk Kamp. Het is nodig dat we financieel orde op zaken stellen. De export nam in het 2e kwartaal toe als gevolg van de zwakkere euro en een grotere vraag naar energie tegen gestegen prijzen vanaf Rotterdam naar het Europese achterland. Deze onverwachte opwelling wordt niet ondersteund door een verbetering van de basis-parameters van onze economie. De vlag kan dus nog niet uit;

 • De groei van de Duitse economie valt terug: groei in het 2e kwartaal bedraagt nog 0,3%. De groei van de Duitse export halveert dit jaar. Dure Duitse automodellen komen slecht uit een nieuwe strenge botsproef in de VS. De C-klasse wagens als Mercedes Benz en Audi A4 krijgen de beoordeling 'gebrekkig';

 • Het grootste Duitse bouwbedrijf Hochtief boekt in het 2e kwartaal een verlies van €15 mln, maar blijft bij haar prognose van >€180 mln winst over 2012;

 • Moody's prognotiseert een teruglopende krimp in Griekenland in 2013. In het 2e kwartaal liep de economische krimp terug van 6,5% in het 1e kwartaal naar 6,2%. Alhoewel daarover geen mededelingen worden gedaan zou deze lichte daling het gevolg kunnen zijn door het voorjaars-toerisme. Nog altijs is bijna 25% van de Grieken werkeloos, jongeren <25 jaar zelfs 55%. De Griekse centrale bank verwacht over 2012 een krimp van 4,5%. Dat lijkt mij redelijk optimistisch tenzij de regering er dit jaar nog in slaagt voor een redelijke prijs 23 Griekse havens van de hand te doen. De Duitse minister van Economische Zaken verklaarde deze week nogmaals dat zijn land geen voorstander is, uit coulance overwegingen, van uitstel van bezuinigingen en hervormingen in Griekenland, men wacht de voorstellen van de trojka af;

 • De economie in de 17 landen van de eurozone krimpt in het 2e kwartaal licht met 0,2%. De inflatie blijft staan op 2,4%;

 • Van Lanschot Bankiers ziet het resultaat over het eerste halfjaar met 87% dalen;

 • Het Duitse energiebedrijf RWE, waar Essent onder valt, gaat 10.400 arbeidsplaatsen schrappen in een poging de winstgevendheid per eind 2014 met €1 mrd te verbeteren;

 • Duitse bedrijven maken zich grote zorgen over de toenemende pensioenlasten als gevolg van de lage rentes. ,,De pensioenverplichtingen zijn een enorm probleem voor veel bedrijven''. ,,Als de lage rentes lang aanhouden, kan dat een serieus probleem worden''. Uit berekeningen blijkt dat de 30 bedrijven in de DAX-index van Duitsland dit jaar €300 mrd aan pensioenkosten kwijt zijn, een groei van €40 mrd;

 • Een groep Duitse academici wil de uitspraak van het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe over het permanente Europese steunfonds ESM op 12 september aanvechten. De zaak is aangekondigd door de groep Europolis, geleid door hoogleraar Markus Kerber. Ze vinden dat het hof eerst moet wachten op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een vergelijkbare zaak die is aangespannen door een Iers parlementslid. Oorspronkelijk zou het ESM al op 1 juli in werking moeten zijn getreden. De groep academici vindt dat het ESM het Duitse zelfbeschikkingsrecht en het voortbestaan van de Duitse democratie in gevaar brengt. Het Duitse parlement heeft al ingestemd met het ESM en de nieuwe Europese verdragen om de schuldencrisis te stoppen. De Duitse president mag die echter pas bekrachtigen na goedkeuring van het hof in Karlsruhe;

 • Doordat kopers van woningen in ons land de gevraagde prijs niet kunnen of willen betalen, ook omdat velen hun financiering niet rond kunnen krijgen bij de bank, en de verkopers hun vraagprijzen maar mondjesmaat verlagen, mede omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen daarvoor geen toestemming verleent in verband met de verstrekte Nationale Hypotheek Garantie, worden huizen slechts moeizaam verkocht. Naar verwachting van de Rabo-bank dalen de prijzen van bestaande koopwoningen dit jaar met gemiddeld 5% en volgend jaar nogmaals met 4%;

 • De Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO ) vindt dat de Europese Centrale Bank (ECB) obligaties van eurolanden in nood moet opkopen. Dat zegt de secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurria. „De voorzitter van de ECB, Mario Draghi, heeft duidelijk gezegd hoe de ECB de crisis kan afwenden door obligaties op te kopen, en ik steun dat beleid”. „Het signaal aan de markten was duidelijk: de speculanten zullen hun gok tegen de euro verliezen, want de ECB zal alle mogelijke middelen gaan inzetten”. Op 2 augustus verklaarde Draghi dat de ECB aan een inkoopprogramma van staatspapier kan meedoen, „met een omvang die volstaat om het doel te bereiken”. Op zich doet de OESO een zwaktebod. De financieel/economische problemen in Spanje en Italië kunnen kennelijk niet anders worden opgelost dan door marktmanipulatie. De vraag die niet beantwoord wordt is hoe het Merkel-kamp hierover denkt;

 • Het kamp Monti/van Rompuy/Rajoy zet nieuwe pionnen in tegen het bolwerk Merkel. Draghi is daarvan de schuldige. Die heeft voor zijn beurt gesproken met zijn uitspraak op 26 juli dat de ECB 'alles zal doen om de eurozone te redden. Daarbij zijn verdere ingrepen door de ECB op de obligatiemarkten niet uitgesloten. Binnen ons mandaat is de ECB bereid alles te doen wat nodig is om de euro te behouden. En geloof me, dat is voldoende.' Draghi gaf daarbij aan dat de werking van de geldmarkten door de hoge rentes op staatsleningen van zwakke eurolanden wordt verstoord en dat ingrepen op die markten binnen het mandaat van de ECB vallen. Met die woorden rechtvaardigde de ECB eerder ook al ingrepen op de markten voor staatsleningen. Deze uitspraken heeft Draghi gedaan zonder overleg te plegen met de leden van de Raad van Bestuur (Governing Council) van de ECB. Kennelijk is hij op zijn vingers getikt (door het kamp Merkel) want op de ECB-persconferentie een paar dagen later klonk het al heel wat minder overtuigend. De clash binnen het monetair comité van de ECB lijkt voorlopig in het voordeel van Bundesbankvoorzitter Jens Weidmann beslecht. De ECB zit al een tijdje in een moeilijk parket: de spanningen binnen de €zone zijn dermate toegenomen, dat van de bank een meer pro-actief beleid wordt verwacht om de crisis te bezweren. Een beleid waarbij, volgens sommigen (met de Bundesbank als exponent), de centrale bank haar boekje fors te buiten gaat. De hele rel draait rond het aankopen van overheidsobligaties. In de statuten van de ECB staat dat de bank geen overheidsobligaties mag kopen, maar dat verbod, zegt men nu, zou enkel op aankopen op de primaire markt slaan (het onmiddellijk onderschrijven van obligatie-emissies). In de secundaire markt heeft de ECB wel al aankopen gedaan, iets waar Bundesbank-voorzitter Weidmann altijd tegen heeft gestemd. Maar deze obligatie-aankopen konden tot nu toe op weinig begrip rekenen bij de Bundesbank. Het trauma van de hyperinflatie van de jaren 20 heeft ervoor gezorgd dat prijsstabiliteit het hoogste goed is in Duitsland, met de Bundesbank als expliciete bewaker van deze stabiliteit. Dat verklaart waarom de Duitsers in 1999 met heel wat argwaan tegen de overgang van de DM naar de € aankeken. Zou de ECB een even goede inflatiebestrijder zijn als de Bundesbank? Jens Weidmann maakt zich echter zorgen dat het aankopen van overheidsobligaties het geld in omloop doet toenemen. En als er teveel geld in omloop komt, dan betekent dat onvermijdelijk hogere inflatie. Na deze uitgebreide intro is het duidelijk dat Rayol tracht Draghi aan zijn gedane 'toezeggingen' te houden, alhoewel het, naar de letter van de tekst, geen harde uitspraken waren. De woorden van Mario Draghi worden nu zo geïnterpreteerd dat de centrale bank nadenkt over nieuwe ingrepen op de obligatiemarkten, die bedoeld zijn om de sterke stijging van de rentes op Zuid-Europese staatsobligaties in te dammen. Die ingrepen zouden in samenwerking met de Europese noodfondsen moeten worden uitgevoerd. Draghi wordt door Rayol in een hoek gemanoeuvreerd waar hij niet wil staan met zijn uitspraak dat 'we geen beslissing nemen voordat we weten wat de ECB hierover heeft besloten''. Het is helemaal niet zeker dat de ECB hier al een standpunt heeft ingenomen. Of dit bericht in de besluitvorming meespeelt is de vraag: leningen van Spaanse banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) zijn in juli opnieuw tot recordhoogte gestegen. Spaanse banken leenden €375,5 mrd van de ECB. Door de grote problemen in een groot deel van de Spaanse bankensector kunnen veel Spaanse banken bijna alleen nog bij de ECB terecht voor kredieten. De leningen van de centrale bank aan Spaanse banken vertonen daardoor al sinds begin dit jaar een sterk stijgende lijn. De kredietportefeuilles van de Spaanse banken bestonden in juni voor 9,4% uit slechte leningen, het hoogste percentage ooit. Dat blijkt uit cijfers die de Spaanse centrale bank heeft gepubliceerd. Een maand eerder stond nog 8,95 procent van de uitstaande leningen als dubieus te boek. Het gaat in totaal om een bedrag van 164,4 miljoen (moet dit niet miljard zijn?) euro aan kredieten waarvan hoogst onzeker is of ze nog zullen worden afgelost. Dat is een toename met €8,4 mrd ten opzichte van mei. Sinds 4 jaar geleden de zeepbel op de Spaanse vastgoedmarkt uiteenspatte, worden steeds meer leningen niet terugbetaald. Veel Spaanse banken zijn daardoor in grote moeilijkheden geraakt en kunnen zonder overheidshulp het hoofd niet langer boven water houden. Het land verkeert ook nog voor de tweede keer sinds 2009 in een recessie. Een kwart van de Spanjaarden is nog steeds werkloos.

Naast actuele ontwikkelingen beperk ik mij in dit blog tot 2 onderwerpen: de schuldenproblematiek in de eurozone en de onderwerpen die op de politieke agenda staan voor de verkiezingen over 4 weken.

Ik heb nog eens nagedacht over de mogelijkheden die er zijn voor het oplossen van de schuldencrisis van de zwakke Zuid-Europese landen. Of het ESM, de ECB, het IMF of de EU de helpende hand gaan bieden aan Spanje en Italië of dat het voorstel van prof Tissen over kwijtschelding van schulden wordt gevolgd: in alle denkbare gevallen is er 'een partij' die de prijs daarvoor moet betalen. Iemand krijgt de 'zwarte piet'. Als de ECB dan wel het ESM dan wel de EU/Europese Raad de overschulden gaat overnemen de rekening komt via/via terecht op het bord van de belastingbetalers van de rijkere eurolanden. Met deze manoeuvre wordt het probleem niet opgelost maar wordt slechts 'tijd gewonnen', schuldtitels verhuizen, ze worden verschoven met als doel een lagere rente en een langere aflossingstermijn te verkrijgen. Als het IMF de boot ingaat omdat het geprognotiseerde herstelprogramma niet kan worden gerealiseerd, komen de verliezen indirect ook bij de EU terecht. Zelfs als er besloten zou gaan worden de overschulden kwijt te schelden, zullen beleggers die verliezen voor haar rekening moeten nemen. Neem een institutionele belegger, een pensioenfonds, die beleggingen heeft in Italiaans staatspapier. Besloten wordt om Italië €200 mrd schuld kwijt te schelden, schuldpapier waarvan het pensioenfonds €40 mrd in positie heeft. De opgebouwde pensioenreserves dalen met de verantwoorde marktwaarde van die €40 mrd en dat heeft gevolgen voor de dekkingsgraad. Gevolg is dat het pensioenfonds en/of de pensioenpremie voor de deelnemers en de werkgevers omhoog moet en/of de uit te keren pensioenen omlaag moeten worden gebracht. Als de institutionele belegger een bank is zal ook die het verlies moeten nemen met gevolgen voor de herkapitalisatie: buffers moeten worden versterkt. Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat de overschulden van landen in de eurozone 'een strop om de nek' zijn van Europa en van de Europese burgers. Kijk, dat er iets moet gaan gebeuren is duidelijk maar het ESM en eurobonds zijn op dit moment voor mij geen reddingsboei.

De campagnes voor de verkiezingen van 12 septemer a.s. draaien op volle toeren. Zijn we begonnen met het €-dossier, vreemdelingenzaken en werkgelegenheid, inmiddels zijn daar aan toegevoegd 'de financiële en etische problemen van de zorg anno 2012', de medicijnprijzen (waarom zijn geneesmiddelen in Frankrijk veel goedkoper dan hier, eigen waarneming), misstanden in verpleeg- en verzorgingshuizen, het rapport van Ab Klink dat jaarlijks de kosten in de gezondheidszorg met €6 tot €8 mrd kunnen worden verlaagd indien artsen 'geen overbodige handelingen' meer verrichten. Hieraan gekoppeld de vraag: hoe de ouderenzorg er in de toekomst uit moet gaan zien? Als er niet hard wordt ingegrepen betalen we in 2040 55% van alle overheidsuitgaven aan zorg. Wat moeten we verstaan onder overbodige handelingen: geen nierdialyse en open hart operaties meer voor mensen van 75 jaar en ouder, geen (te) dure medicijnen meer, uit het leven stappen door mensen in verpleegtehuizen en verzorgingsinstellingen, levenslange tbs-ers, levenslang gestraften, zware criminelen en voor mensen die het leven niet meer zien zitten? Nee dus, niet op deze wijze maar ……….. er moet wel gesneden gaan worden en het kan ook niet zo zijn dat de zorg alleen nog maar bereikbaar is voor de rijken, de VVD-leden en politici. Er dreigt een drama voor Europa, zegt de universitair hoofddocent in Geschiedenis van niet-Westerse samenlevingen aan de Erasmus: Gijsbert Oonk. Hij duidt op de vergrijzingsgolf in Europa. Een kleine groep werkenden die een grote groep bejaarden moet onderhouden. Een demografisch drama die een ontwrichting van de samenleving gaat veroorzaken. Er vindt een economische aardverschuiving plaats: met zware gevolgen. “De komende generatie werkenden is waarschijnlijk de eerste generatie – sinds het begin van de Industriële Revolutie – die het minder zullen hebben dan hun ouders.” De Westerse wereld heeft, na WO2, een dalend belang in de wereldproductie. De verschuiving vindt plaats naar die delen van de wereld, waar jonge mensen wonen en werken. Het adagium blijft: de jeugd heeft de toekomst. Maar Europa heeft het veel te druk met zichzelf, heeft veel te lang boven zijn stand geleefd en er mankeert een visie op de toekomst. Jonge ambitieuze Europeanen oriënteren zich voor hun toekomst buiten Europa. Zij wachten het drama niet af. Is het politieke en economische klimaat in Nederland aantrekkelijk genoeg om hier een toekomst op te bouwen? Zegt U het maar. En wat zouden we hier dan moeten doen om het aantrekkelijk te maken voor jonge ondernemers uit het buitenland? Op de allereerste plaats de crisis oplossen, groei entameren, kennis-economie versterken en het toekomstperspectief vormgeven en invullen. Dat kan ik nu wel opschrijven maar kunnen onze politici dat oppikken en uitvoeren. Ik vrees het ergste. Nog steeds is de schuldencrisis een onneembare drempel. Het enige wat de Europese elite doet is de problemen verschuiven, tijd proberen te winnen, maar de nieuwe generatie wacht daar niet op. Die gaan verder en oriënteren zich niet op Europa. Laat ik hopen: nog niet.

De Nederlandse equipe naar de OS in Londen, 178 sporters, is thuisgekomen met 5 topsporters met goud en Ranomi Kromowidjojo met 2 x goud en 1 x brons. 30% van het aantal deelnemende sporters behaalde een medaille. Proficiat!

Het CDA zit in zwaar weer. In de aanloop naar de verkiezingen verbetert, in de peilingen, de zetelverdeling niet. De partij dreigt op weg te zijn naar opnieuw een zware afstraffing voor het gevoerde beleid in de afgelopen 2 jaar. Verhagen moest en zou deelnemen aan de gedoogconstructie met VVD en de PVV. Het werd een faliekante mislukking met een dramatisch einde. Buma, een keurige burgerman, heeft deze week aan de noodrem getrokken. Het CDA wil van de afstudeerboete, die opgelegd gaat worden aan studenten die > 6 jaar over twee studies van 4 jaar doen, van €3000 per jaar per student af. Daarmee ontstaat er een meerderheid voor in de 2e Kamer. Maar ja, of dat politiek uitvoerbaar is, is zeer de vraag. Op de eerste plaats word je, politiek gezien, een onbetrouwbare partner, die (te) snel van mening verandert. Op de 2e plaats is de wet die dat per 1 september a.s. in werking treedt een jaar geleden al aangenomen door zowel de 1e als de 2e Kamer. Verder is er geen alternatief aangeboden waar de baten van deze wetgeving mee kunnen worden gecompenseerd. Daarover zullen de Kunduz-partijen het eens moeten gaan worden. Er zou een gat in het Lente-akkoord komen van €360 mln per jaar. Uitweg: het invoeren van een sociaal leenstelsel, waar de VVD voor is. Inbreuk op die wetgeving maakt een uiterst zwakke indruk en dat is het laatste wat de Nederlandse politiek nodig heeft. Ander voorbeeld. Lezers weten dat ik weinig enthousiasme kan opbrengen voor het beleid van bewindsman Kamp. Hij was deze week te gast bij Knevel & van den Brink. Blijkt dat Kamp een kwart van zijn werktijd besteedt aan het trachten terug te draaien van Brusselse wetgeving. Over het schoeisel dat kappersbedienden moeten gaan dragen of over buffers die pensioenfondsen moeten gaan opbouwen om meer zekerheid te kunnen geven dat onze pensioenfondsen de pensioentoezeggingen kunnen nakomen die ze tijdens de opbouw van de pensioenrechten afgeven. Kamp is in mijn ogen altijd een zwakke minister geweest en ik vrees dat hij dat blijft. Roemer zegt in het FD dat hij zich zal verzetten tegen het betalen van boetes uit Brussel als Nederland het emu-saldo van 3% niet haalt. De hele meute politieke voormannen, behalve Wilders, valt over hem heen. Het ernstigste verwijt dat ik hoorde was dat de SP van Nederland een tweede Griekenland wil maken. Wat de Jager nog moet doen is in Brussel melden dat het Kunduz-akkoord in de gepresenteerde versie niet zal/kan worden uitgevoerd. Na de verkiezingen moet er een nieuw bezuinigingsplan geschreven worden door het nieuwe kabinet. Als dat in Brussel wordt aangeboden, het zal inmiddels wel november zijn, krijgen we een half jaar om te laten zien dat we het ook gaan uitvoeren. Als de politiek daarin niet slaagt moeten we een €1 mrd stallen in Brussel, als waarborg dat we werken aan het realiseren van de 3% norm. De eerste 18 maanden is er nog niets aan de hand en daarna is het duidelijk geworden dat bezuinigingen economische groei tegenwerken. Dus waar maakt de politiek zich druk over, Pechtold voorop. Het was donderdag een beschamende vertoning voor de Nederlandse politiek. De Kunduzgroep is vastbesloten: we hebben dit afgesproken dus we gaan dit ook uitvoeren. Kennelijk ook als dat tegen de mening van een groot deel van de bevolking ingaat. Het probleem is dat de VVD, het CDA, D66, GL en de PvdA geen alternatief voorhanden hebben. Nu bezuinigen in Nederland mag volgens het IMF niet de hoogste prioriteit hebben. Eerst groei dan pas bezuinigen. Ook de OESO, ECB en DNB staan op dat standpunt. De eurozone heeft landen nodig, als Nederland en Duitsland, waar economische groei gaat ontstaan opdat de Zuid-Europese landen zich daaraan kunnen optrekken, voordeel uit kunnen halen. Maar nee, zeggen de politieke leiders uit het midden van het politieke spectrum, wij hebben met Duitsland afgesproken dat we eerst gaan bezuinigen om onze staatshuishouding weer op orde te krijgen. Dat dat proces vele jaren in beslag zal nemen realiseert kennelijk niemand, behalve dan misschien Wilders, Roemer en hopelijk Samsom in een latere fase, zich. Het standpunt is duidelijk: we hebben dit zo afgesproken en dan voeren we dit beleid ook zo uit en accepteren geen tegenstem. Dom, dom, dom , maar mag je meer verwachten van Rutte, Buma, Samsom, Pechtold en Sap? Het komt hard aan maar het antwoord is: nee. Bij gebrek aan visie houden ze zich angstvallig vast aan de 3% afspraak. Kan Brussel ons nooit verwijten dat we aan dat onzalige Duitse plan van €28 mrd bezuinigen in de komende jaren, op onvoldoende wijze hebben meegewerkt. Het is nog veel erger dan ik hier schrijf. De vice-premier Maxime Verhagen ontving donderdag zijn Duitse collega Philipp Rösler. Ze hebben onder meer gesproken over de dieptrieste uitspraken van de socialistische voorman Roemer. Ze lieten weten dat ze 'afstand hebben genomen' van de woorden van SP-leider over de Europese begrotingsregels. Roemer had in een interview met het FD gezegd dat hij een eventuele Europese boete voor het overschrijden van de begrotingsregels niet zal betalen. Op zich is die uitspraak helemaal niet relevant, want dat gebeurt echt niet vandaag of morgen en ook nog niet volgend jaar. Dus waar maakt iedereen zich druk over? Waar Verhagen zijn verontschuldigingen wel over had moeten aanbieden aan zijn Duitse ambtgenoot is dat het A4tje met hervormings- en bezuinigingsplannen voor 2013 dat de Jager eind april heeft aangeboden bij de Europese Commissie, het zogenoemde Kunduz-akkoord, later genoemd het Lente-akkoord, al heel snel in de prullenbak lag omdat het kabinet Rutte1 op 2 onderdelen meldde dat die bezuinigingen maar door het volgende kabinet moeten worden uitgevoerd. De VVD, D66, het CDA en GL namen het akkoord integraal niet over in hun verkiezingsprogramma. Kortom, die afspraken liggen bij het oud vuil. Na de verkiezingen zal het Lente-akkoord opnieuw moeten worden opgetuigd. En erger nog: er is geen politicus die zich in de aanloop naar de verkiezingen heeft uitgesproken wat er na de verkiezingen gaat gebeuren om aan de 3% norm te voldoen. Als gevolg van de harde taal die de Jager in Europa heeft gesproken in de discussie naar steviger afspraken over de Europese begrotingsdiscipline, is Nederland een voorbeeldfunctie opgedrongen. Het ergste vond ik dat de Jager alle landen uit de eurozone met problemen het emu-saldo terug te brengen naar 3% naar den Haag uitnodigde want wij zouden die landen wel eens laten zien, hoe wij dat -succesvol- doen! Kun je je, als land, nog belachelijker maken? De Duitse minister Rösler, die een bezoek bracht aan Den Haag, zei ook dat je gemaakte afspraken dient na te komen. Verhagen had zijn Duitse collega bijgepraat over de uitspraken van Roemer omdat hij ,,het nodig vindt dat Rösler dit weet''. Verhagen onderstreepte dat de afspraken over begrotingsdiscipline er niet voor niets zijn. Door ze aan zijn laars te lappen, zet de SP-leider de Nederlands economie en werkgelegenheid op het spel. Voor de geloofwaardigheid van dit land zou het wenselijk zijn dat Verhagen niet terugkeert in de politiek. 34% van de Nederlandse beleggers is van mening dat Roemer zijn uitspraken heeft gedaan om te voorkomen dat Nederland kapotbezuinigd wordt. Ik heb bij het plaatsgevonden hebbende onder-onsje van Verhagen met zijn Duitse collega, geen goed gevoel. Wij hebben afspraken gemaakt met Brussel en gaan nu rekening en verantwoording afleggen aan Berlijn. Daar wringt de schoen. Het is toch niet zo dat in Berlijn het financieel/economische beleid van Nederland op hoofdlijnen wordt gemaakt? Kijk, ik had me nog kunnen voorstellen dat onze vice-premier de TGV naar Brussel zou hebben genomen om daar het een en ander uit te leggen aan de Europese Commissie over de uitspraak van Roemer en over het ontbreken, op dit moment, van een bezuinigingsplan voor 2013. Dat zou nog logisch hebben kunnen klinken. Want waarom wel verontschuldigingen aanbieden aan Berlijn en niet aan Brussel, Parijs, Rome, Madrid en Athene? Ik ben hier niet gerust op. Rutte is te zwak en Merkel te slim. Overigens zijn het de partijen die het Lente-akkoord de nek om hebben gedraaid, die het grootste lawaai maken. Wat wel opvalt in de campagnes is dat geen enkele partij spreekt over 'bezuinigingen' die er aankomen. Samsom was bij K&vdB en kondigde daar een bankenplan aan. Eén onderdeel was interessant: zwakke banken in de eurozone moeten omvallen. Een stelling waar ik het helemaal mee eens ben. Maar heeft de PvdA recentelijk niet voor €100 mrd noodhulp aan Spanje gestemd bestemd voor herkapitalisatie van Spaanse banken. Het antwoord is: ja. En wat weet de PvdA dan wel over de solvabiliteit van die Spaanse banken? Helemaal niks. Dat was geen opsteker voor Samsom! Het is maar dat U het weet. En tot slot een bericht bestemd voor Rutte, Blok, Verhagen, Buma, Pechtold en Samsom: de Griekse overheidsschuld is de afgelopen maanden verder gestegen en bedroeg eind juni €303,5 mrd.

In het volgende blog zal ik onderbouwen dat na de verkiezingen zal blijken dat het niet mogelijk zal zijn een politiek kabinet te vormen. De enige escape die dan nog tot de mogelijkheden behoort is een Kabinet van Nationale Eenheid. Een regering die ons land wel uit de modder vlot kan trekken. Naar aanleiding van door mij gedane uitspraken wil ik de lezers van dit blog meer duidelijkheid geven over mijn persoon om te voorkomen dat men mij in een hokje zal plaatsen. Ik ben van een voor-de-oorlogs bouwjaar, ik heb geen strafblad, ik ben politiek ongekleurd, ben nooit lid van een politieke partij geweest en ben dat ook niet van plan. Ik ben 21 maanden dienstplichtig geweest bij de landmacht. Mijn echtgenote en mijn kinderen hebben geen enkele interesse in het blog dat ik schrijf. Ik draag rode sokken en een CDA-groene slipover. Eet, zeker in deze zomerperiode, bijna dagelijks wel een tomaat en vind Arie Slob een wijs man, die zijn dossiers kent, alhoewel ik op onderdelen afwijk van van zijn politieke doelstellingen. Ik ben kritisch ingesteld en schroom niet mezelf af te vragen waarom problemen niet 'logisch en rationeel' worden aangepakt. Ik heb de indruk dat wij in Nederland en in Europa in een boemeltje zitten dat de verkeerde kant op rijdt. En niemand trekt er aan de noodrem. Dat is voor mij verontrustend.

Slotstand indices 17 augustus 2012/week 33: AEX 335,77; BEL 20 2.389,71; CAC 40 3.488,38; DAX 30 7.040,88; FTSE 100 5.852,42; SMI 6.529,34; RTS (Rusland) 1.427,24; DJIA 13.275,20; Nasdaq 100 2.780,30; Nikkei 9.162,50; Hang Seng 20.116,07; All Ords 4.393,80; € $1,2333; goud $1615,80 dat is €42.078,83 per kg.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.