UPDATE18062016/329 Nederland als Belastingparadijs gered?

De twee oppositie partijen die in de 2e Kamer 79 zetels bezetten, maar in de laatst peiling van de Hond nog slechts 32, hebben van het kabinet €1.200.000.000 gekregen om te besteden in de volgende begroting 2017. Dat zal door het kabinet zijn gedaan om aan het kiezersvolk te laten zien hoe goed dit kabinet het wel niet heeft gedaan, maar dat is lariekoek. De PvdA gaat €200 mln in het onderwijs steken en €400 mln bezuinigingen in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan worden teruggedraaid. De VVD zet niet de mens centraal door €300 mln naar defensie, waarmee buitenlandse missies, ook militaire, en materieelproblemen kunnen worden opgelost. Verder gaat er €300 mln naar het VVD-ministerie van V&J voor de Nationale Politie en het terugdraaien van bezuinigingen bij het OM en enkele gevangenissen worden niet gesloten. Waarom zijn de grote oppositiepartijen niet gevraagd met voorstellen om de meevaller te verdelen? Onverstandig, want wie zitten er over een jaar in het volgende kabinet? En dan de hamvraag: ‘waar komen die meevallers vandaan’ en is er met onverwachte tegenvallers rekening gehouden, zoals een Brexit? Het volk wordt bedot door Rutte en zijn kabinet. Neem de afwijzing van het associatieverdrag met Oekraïne. De uitslag van het referendum was duidelijk, maar daar heeft Rutte toch een heel andere mening over. Het ziet ernaar uit dat hij zijn Europese gezicht op de laatste dag waarop hij voorzitter is van de EU, zijn gezicht voor Brussel gaat redden, het was een volledig mislukt halfjaar, door het Associatieverdrag toch te gaan ondertekenen. De VVD’er Rutte is ‘totaal geen voorstander van referenda’, sowieso is de VVD een groot tegenstander het volk te raadplegen over politiek, sociaal- en maatschappelijke onderwerpen. Rutte moet voor de overdracht van de voorzittershamer van de EU, eerst nog wel even in Brussel de ondertekening van het Verdrag komen bespreken in Europees verband. De Belgische autocratie zal Rutte vrijwillig dwingen zijn handtekening te plaatsen. Hoe hij dat aan zijn achterban gaat uitleggen, wordt nog heel spannend. Het kan nog best een hele hete zomer worden.

Zijn we op weg naar de Brexit of kiest het Britse volk op laatste moment toch voor samen met Europa? Een aantal oneliners: ‘De Britten dragen vaak bij aan compromissen op veiligheidsgebied. Een Brexit vergroot de tegenstellingen in Europa dus.’ en ‘Zonder de grote Britse economie staat de EU zwakker in de strijd tegen de Russische en Chinese exportbedrijven.’ “Jean Claude Juncker is de kapitein van de Titanic, hij ziet de grote grijze ijsberg voor zich liggen en toch geeft hij het commando ‘met volle kracht vooruit. Dat is wat er op dit moment gebeurt met de Europese Unie.” Cameron zegt ‘het gaat om de handel’, maar in werkelijkheid gaat het erover of de Britten hun onafhankelijkheid willen inleveren voor een autocratisch regerend Brussel, zegt een van de mensen achter de ‘leave’ campagne. Het is Alan Sked, hoogleraar internationale geschiedenis aan de London School of Economics. The Sun,de krant met de grootste oplage in Groot-Brittannië,steunt een vertrek van het land uit de EU. De Britten bepalen in een referendum op 23 juni of hun land lid moet blijven. Een gehele voorpagina van The Sun was gewijd aan de uitleg waarom een Brexit het beste is. De krant schrijft zeer kritisch over de EU,die “steeds inhaliger en nuttelozer” zou zijn geworden en grote problemen totaal niet zou oplossen. Brussel wordt beschuldigd van “dictatuur”. “Buiten de EU kunnen we rijker en veiliger zijn en onze eigen toekomst bepalen”, is de conclusie van The Sun. De Brexit campagne is stilgelegd omdat een linkse parlementariër van Labour. Jo Cox, die tegen Brexit campagne voerde, op straat is geliquideerd. De moordenaar heeft extreemrechtse banden. De dader zou geen banden hebben gehad met het Brexit-team. Het motief van de dader, een werkloze tuinman genaamd Tommy Mair, zou moeten worden gezocht in het feit dat hij ‘Britain First’ heeft geroepen. Vrij vertaald dus ‘eigen volk eerst’. Even later viel deze ‘loner’ ook een 77-jarige man aan, die gewond raakte. Volgens zijn jongere broer had Mair al jaren mentale problemen. Tevens is bekend geworden dat hij lid was van S.A. Patriot, een Zuid-Afrikaans webmagazine dat wordt gepubliceerd door de pro-apartheidsorganisatie White Rhino Club. Net als de meeste andere Labour-kamerleden voerde Cox de afgelopen weken campagne voor het Britse lidmaatschap van de EU. ‘Immigratie is een legitieme zorg, maar het is geen reden om de Europese Unie te verlaten,’ luidde haar laatste tweet. De voor- en tegenstanders van een zogenoemde Brexit hebben hun campagne na de moord voorlopig opgeschort. Haar uitspraken over een ruimhartig asielbeleid en lidmaatschap van de Europese Unie maakten haar niet bij iedereen geliefd. Eerder dit jaar heeft ze aangifte gedaan van ‘kwaadaardige berichten’, liet de politie weten. Daarvoor is in maart één man opgepakt, maar dat is niet de verdachte van haar moord geweest. Het is erg dat extremisten kennelijk vrij rondlopen en onvoldoende worden gevolgd. Maar het mag geen invloed hebben op de uitslag van het referendum.

Hoe gaan de Britten komende donderdag stemmen voor stay or leave? In grote lijnen: Engeland stemt voor Brexit, Schotten en Noord Ierland en delen van Wales stemmen voor ‘stay’, de Engelsen stemmen voor Brexit. De Schotten willen onder de Engelse invloed weg, maar ze hebben maar één groot exportartikel en dat is olie en daar valt vandaag de dag weinig aan te verdienen. De Noord-Ierse boeren worden overeind gehouden door subsidies aan de boeren, maar hoelang gaat dat nog door? En dan de Engelsen zelf ik citeer uit een interview met een oudere vrouw. ‘We moeten zo snel mogelijk uitstappen. De EU is één grote teleurstelling: totaal corrupt en ondemocratisch. Als we niet voor een Brexit kiezen worden we de slaven van de Brusselse autocratie. De EU is fundamenteel anti-christelijk, maar in werkelijkheid seculier. De Britse identiteit staat op het spel. De Britse cultuur wordt bedreigd, door de Brusselse autocraten. We worden bang gemaakt met het instorten van onze economie, maar of de EU blijft bestaan wordt ook niet gegarandeerd. Als Obama en Merkel ons waarschuwen voor de ondergang, dan is er zeker iets aan de hand. De waarschuwers behartigen op de eerste plaats hun eigen belang. Ze willen ons onderwerpen aan het ondemocratische gezag van Brussel en Berlijn. De Britten hebben zich in WOII ontworsteld aan de onderwerping aan het Nazi-rijk van Hitler en nu wordt er een tweede poging ingezet door Merkel met steun van Brussel. Dat zal ons geen tweede keer gebeuren. Wij kijken naar het continent en zien de ineenstorting naderbijkomen, dan moet je je snel uit de voeten maken. En als wij daarvoor een prijs moeten betalen, dan zal dat altijd minder zijn dat meedokken aan de afbetaling van de boedelschulden van de EU.

Vorige week hebben de Europese ministers van Transport besloten dat de huidige Europese regelgeving voor het testen van NOx, CO2 duidelijk genoeg is, maar dat de lidstaten het laten afweten deze regels te handhaven. Volgens Berlijn zijn de Europese regels te vaag om sjoemelende autofabrikanten (zie dossier VW) voor de uitstoot van NOx uit dieselmotoren te bestraffen. Door deze besluitvorming komen de autofabrikanten heel soepeltjes weg van hoge schadeclaims. Volgens Berlijn zijn de Europese regels te vaag om sjoemelende autofabrikanten voor de uitstoot van NOx uit dieselmotoren te bestraffen. Door deze besluitvorming komen de autofabrikanten heel gemakkelijk weg van hoge schadeclaims. De 28 lidstaten lopen nu het risico dat zij claims aan de broek krijgen omdat zij verzuimd hebben de Europese regels te controleren op uitvoering. Berlijn wil steun hebben om de autofabrikanten aan te pakken en waartoe besluiten de ministerraad van Transport onder voorzitterschap van de VVD’er Melanie Schutz van Haegen: de overheden, dat zijn U en ik, zullen de toegebrachte milieuschade voor hun rekening gaan nemen. Kamp, een vooraanstaand VVD’er, neemt nog net even voordat de aftocht blaast, nog enkele vreselijke besluiten, waarvoor geen meerderheid voor in de Kamer is. Er ligt de nieuwe Mijnbouwwet op tafel, die hij zo kan uitvoeren, maar hield dat even tegen om de NAM nog gauw toestemming te geven voor proefboringen in het Natuurgebied bij Schiermonnikoog. De Kamer moet haar verantwoordelijkheid nemen en het vertrouwen in beide VVD-ministers opzeggen. Dat moet dan het een na laatste signaal aan Rutte zijn voordat Rutte II opstapt. Het kabinet (VVD/PvdA) zelf is zeer tevreden over de successen die ze gerealiseerd hebben. De coalitiepartners zijn er, vanaf het begin, niet in geslaagd een helder antwoord te formuleren op de vraag waar grote behoefte aan bestand (en bestaat): waar staat Nederland nu en hoe staat de toekomst eruit. Rutte II is een visieloze club bestuurders. Rutte ontkende dat ook niet. In september 2013 verdedigde Rutte zich voor de kritiek op zijn beleid met de uitspraak “als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen.” Onbegrijpelijk dat de PvdA, op dat moment niet heeft ingegrepen en dat de oppositie die uitspraak van de premier voor kennisgeving heeft aangenomen. Een verdere toekomst in de politiek zie ik voor de premier niet.

Hoe zal het monetaire beleid van de ECB eruit gaan zien? Draghi zal zich moeten afvragen of hij verder moet met het ingezette beleid van geldverruiming en extreem lage rentes of dat hij en zijn 19 kompanen een pas op de plaats dan wel rechtsomkeert moeten maken. Tot dusverre is > 1€ biljoen aan gratis geld in de Europese economieën gepompt en het resultaat is vrijwel nul. Er is een deflatie ontstaan in plaats de zo hoognodige 2% inflatie. Het lijkt er sterk op dat de gedaalde olieprijs van veel groter belang is dan de ruimgeld-beleid. We zien dat al 20 jaar in Japan, waar de Japanse Centrale Bank sinds 2012 > €2 biljoen aan Yen in de economie heeft gestoken, een diep triest project dat tot niets heeft geleid. De modellen voor het aanzwengelen van de economie middels goedkoop geld en ruime liquiditeiten leveren niet het gewenste resultaat. Hooguit vliegen de aandelenkoersen omhoog. De Duitse tienjarige rente noteerde deze week een historisch dieptepunt van -0,006%. Hier doet dat geld 0,148%

Maar er is ook goed nieuws. De wereld is op zoek naar een nieuwe superdiplomaat m/v als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Er vallen al namen: geen Amerikaanse, Russische, Chinese, Japanse of Europese toppolitici. Namen vallen er ook: -Danilo Türk, Irina Bokova, Igor Luksic, Sdusana Malcorra, Miroslav Lajcak, Natalia Gherman, Helen Clark, Srgjan Kerim, Antonio Guterres, Vesna Pusic en Vuk Jeremic.

Dit bericht komt niet uit de lucht vallen, maar is een bevestiging dat als de Eurogroep niet met vergaande voorstellen komt over een sanering van de Griekse schulden, het IMF mogelijk afhaakt als geldschieter in het Derde Griekse Noodplan, dat loopt tot 2018. Christine Lagarde, topvrouw bij het IMF, heeft nog steeds twijfels over deelname aan het steunpakket van €86 miljard dat noodzakelijk is om de financiële nood in Griekenland te ledigen. Lagarde stelde tijdens een speech in Oostenrijk de gang van zaken bij Griekenland in de gaten te houden voordat het IMF een definitieve beslissing neemt over een bijdrage in de financiële steun. De IMF-topvrouw waarschuwde dat er nog vele bijeenkomsten kunnen volgen tussen de internationale geldverstrekkers en Griekenland, zolang er geen oplossing voor handen is om de Griekse schuldenlast deels kwijt te schelden en voor de toekomst houdbaar te maken. Het Europese steunfonds ESM maakte bekend om €7,5 mrd over te maken aan Griekenland. Het Zuid-Europese land kan met het geld onder meer leningen aflossen.

Dom, dom, heel dom. De Europese sancties tegen de Krim blijven in stand. De Europese Unie besloot de strafmaatregelen vanwege de inlijving door Rusland met een jaar te verlengen. Goederen uit het Oekraïense schiereiland zijn niet welkom in de EU en Europeanen en bedrijven uit de EU mogen er niet investeren. Ook mogen Europese cruiseschepen niet aanleggen in havens op het schiereiland aan de Zwarte Zee, behalve in noodsituaties. Export is beperkt mogelijk. Rusland annexeerde het Oekraïense schiereiland in 2014. De Europese Unie erkent dat niet. De sancties tegen Rusland lopen eind deze maand af. De verwachting is dat de EU die binnenkort verlengt, aangezien Rusland het vredesakkoord van Minsk niet naleeft. De Russische president Poetin zei in een reactie dat hij geen wrok koestert tegen de EU en de relaties met het blok wil verbeteren, omdat de Unie nog altijd een belangrijke handelspartner is. „Maar dat kan geen eenrichtingsverkeer zijn.” Geen verstandig besluit, zeker niet om een grote buurman te pesten. Wij barsten zelf van de problemen die we niet opgelost krijgen, wij zitten met falende bestuurders en die blazen zich op om te laten zien hoe krachtig ze wel niet zijn. In werkelijkheid stellen onze leiders niets voor. Met een buurman drijf je handel, ook wanneer je met hem van mening verschilt op onderwerpen. Dan bereik je vrede, deze aanpak kan uitlopen op een militaire confrontatie. Een ander blijk van onvermogen. De onderhandelingen met Turkije over de ‘vluchtelingen-deal’ en afschaffing van de visumplicht voor de Turken lopen niet naar wens. Wij eisen van de Turken dat zij onze normen en waarden accepteren, vanuit een machtspositie die wij onszelf aanmeten, halen wij de ambassadeur van de Europese Unie in Ankara, een Duitser ook nog, terug. Denkt onze politieke elite nu echt dat ze daar slapeloze nachten van hebben en op hun knieën terugkomen naar Brussel. Wij maken ons in de wereld alleen maar belachelijk met zo’n beleid. Nog een ander aspect, uit hetzelfde vaatje. Het WADA heeft zich ingezet het merk Meldonium per 1 januari 2016 op de dopinglijst te plaatsen. Harm Kuipers, lid van de medische commissie van de internationale schaatsfederatie ISU, denkt dat dit is gebeurd om politieke redenen. Want hij acht niet bewezen dat Meldonium prestatiebevorderend is. Het is een vorm van Poetin pesten. De List Committee heeft vervolgens beoordeeld dat Meldonium, zoals vereist, aan minstens twee van de drie voorgeschreven criteria voldoet. Die zijn: is het middel prestatiebevorderend, is het een gevaar voor de gezondheid, of is het in strijd met de ethiek van de sport. Studies die daarbij zijn gebruikt hebben geen enkele wetenschappelijke waarde. En toch nemen de internationale sportbonden het advies over. De internationale atletiekfederatie IAAF heeft besloten de voorlopige schorsing van de Russische atletiekbond te handhaven. Door het besluit kan geen enkele Russische atleet, ook niet niet nooit zijn betrapt op doping, deelnemen aan de EK in Amsterdam (6-10 juli) en aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (5-21 augustus). Het is een vorm van discriminatie om ‘schone’ Russische atleten deelname aan de Olympische Spelen in Rio te ontzeggen. De IAAF zal met namen en rugnummer moeten komen. Meldonium (Mildronate, THP, MET-88, Mildronāts en Quaterine) is een geneesmiddel tegen angina pectoris en myocardinfarct dat in 1970 in de Letse Socialistische Sovjetrepubliek werd ontwikkeld door Ivars Kalviņš om plantengroei te reguleren en als diergeneesmiddel. De IAAF schorste de Russische atletiekbond in november vorig jaar, nadat het wereldantidopingagentschap WADA in een onderzoek concludeerde dat er in Rusland sprake was van door de staat georganiseerd dopegebruik door de atleten. Bovendien werden positieve tests bedekt of vernietigd. Rusland heeft in de ogen van de IAAF de afgelopen maanden te weinig vorderingen gemaakt om het antidopingbeleid op orde te krijgen. Ook al zou die vaststelling correct zijn (hetgeen subjectief is) dan nog kunnen uitsluitend sporters worden uitgesloten die na 1 maart 2016 zijn betrapt op het middel Meldonium. Het besluit van de IAAF is niet verdedigbaar: er zullen per sporter bewijzen moeten worden voorgelegd.

VVD-minister, Edith Schipper, op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,is belast met de beteugeling van de zorgkosten als grootste uitdaging. En hoe doe je dat? Onder meer door artikel 1 van de Grondwet aan je laars te lappen, waar het handelt over discriminatie. Waar dit over? Over ziekenhuizen die gedwongen worden door de zorgverzekeraars bij de behandeling van verzekerden/patiënten de kosten te beteugelen = lagere budgetten toe te kennen voor medische behandelingen. Daarin kunnen ziekenhuizen zelf hun beleid bepalen, maar in het geval waarin ikzelf ben betrokken, gaat het over leeftijds-discriminatie. Lezers weten wat mijn leeftijd is (of zouden dat kunnen weten) en mijn confrontatie met nieuwe realiteit is, dat ik niet de medische zorg van specialisten krijg, waar ik op dit moment grote behoefte aan heb. Een jaar geleden nog kreeg je van de huisarts een verwijsbrief voor een specialist, en die nam de behandeling over. Die tijd is voorbij. De huisarts is niet langer de spil in het systeem, waar de specialisten ook hun inkomen mee verdienden. De huisarts mag nog een voorstel bij de specialist indienen voor een behandeling, voorbeeld: een fietstest uitvoeren. Dat moet met een grondige onderbouwing met testen en onderzoeken van de huisarts heeft uitgevoerd, worden ingediend, bij het ene ziekenhuis nog op papier bij anderen digitaal. Die specialist kent de patiënt en neemt een standpunt in. Is dat positief dan legt hij/zij dat voor aan het specialistenoverleg van de cardiologen. Als die het verzoek steunen wordt een assistent belast met de uitvoering van de procedure. Daarbij kan de klacht van de patiënt zodanig zijn dat mogelijk ook de internist, neuroloog en longarts mee moeten doen. Die moeten op dezelfde wijze het protocol volgen als bij cardiologie. Vraag me niet hoeveel tijd dat vergt. Ik ben al vier weken onderweg en heb nog geen reactie. Maar we zijn nog niet aan het einde. Want de assistent moet dan aan het werk en het plan van aanpak gaan voorleggen aan de bewaker van het budget, dat door de zorgverzekeraars is toegezegd, als deel van de directie. Op die manier bepalen de zorgverzekeraars of een verzekerde, die iedere maand zijn/haar zorgpremie betaald, nog wel in aanmerking komt voor behandeling in het ziekenhuis. En als je dan de zorgverzekeraar daarover belt, krijg je te horen dat bepaalde ziekenhuizen het ter beschikking staande budget mag besteden naar eigen richtlijnen. En als jij dan uit de boot valt, of door leeftijddiscriminatie of door kostendiscriminatie (dure behandeling dan wel dure medicijnen), dan moet de huisarts maar op zoek gaan naar een ander ziekenhuis, waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. En we zijn nog geen meter opgeschoten. En wat zegt artikel 1 van de Grondwet daarover: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Hiermee wordt bedoeld dat discriminatie nooit is toegestaan, ongeacht de grond. De vijf gronden die in de grondwet genoemd worden, dienen slechts als voorbeeld. In de wet zijn, naast deze vijf, nog zeven discriminatiegronden vastgelegd: nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime en parttime) en soort contract (vast of tijdelijk). Er zijn nog meer gronden te bedenken waarop mensen gediscrimineerd kunnen worden, zoals lichaamslengte of uiterlijk. In dit artikel staat het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod). Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. En schending van Artikel 1 van de Grondwet staat minister Schippers toe.

De beursgang van verzekeraar ASR is voorlopig bepaald geen succes. ‘De beursgang ASR levert Staat vele miljoenen minder op, dan waarop Dijssel had gehoopt.’ De banken die de beursgang van de verzekeraar begeleidden zouden voor 32 miljoen euro aandelen hebben teruggekocht in de afgelopen vier beursdagen. Het bedrag zou zelfs boven de €40 mln kunnen uitkomen. De prijs van een aandeel wordt zo gestabiliseerd op €19,50. Volgens de anonieme bronnen van is minimaal de helft van de verkochte aandelen ‘steunverkoop’. Het massaal terugkopen van aandelen door de banken betekent dat de Staat veel minder verdient aan de beursgang dan eerder werd gedacht: de teruggekochte aandelen mogen namelijk niet in betere tijden opnieuw naar de beurs worden gebracht, meldt RTL.

Deze keer schrijf ik een weekendoverweging over waar Europa staat en hoe de toekomst eruit ziet. Ik open met Poetin. Hij wordt neergezet als de vaandeldrager van traditionele en christelijke waarden op raamoprusland.nl Sinds de val van de Sovjet-Unie heeft het Westen getracht aan landen als Afghanistan, Irak en Libië haar systeem van ongebreidelde vrijheid en kapitalisme op te leggen, zonder acht te slaan op bezwaren in die landen tegen ‘multiculturalisme, excessieve tolerantie en ongebruikelijke familiale en seksuele relaties.’Steeds meer Europeanen scharen zich achter Poetins ideologische missie: zij zijn de massa-immigratie uit andere culturen zat. Mensen zien geen heil in de toekomst en vallen dan terug op de traditionele waarden. Daar zijn de Westerse leiders niet van gediend. Het volgende item gaat over de moord op het socialistische Kamerlid Jo Cox door een rechts extremist. Als we zouden aannemen dat zo’n voorval in het voordeel kan werken van de ‘stay’ campagne, vraag ik mij af of het hier gaat om een georkestreerde handeling? De financieel/economische en politieke belangen zijn dermate groot dat een beïnvloeding van de kiezers op deze wijze noodzakelijk kan zijn. Adriaan Schout, econoom, coördinator Europa aan Clingendael, schrijft in Letter&Geest/Trouw, over de Brexit onder andere (oneliners): waarom willen zoveel Britten (en anderen) de EU uit? Omdat de EU is veranderd. De Britten houden ons (het continent) een spiegel voor. Juist de marktgerichte Britten geloven niet meer in het economische Europese verhaal. De experts kunnen het bredere publiek maar niet overtuigen van de gevaren van een Brexit. Burgers zijn het beu te horen hoe goed de EU is en ze willen zeker geen EU-superstaat. Een interessante essay om kennis van te nemen. Het vertrouwen bij een deel van de kiezers is weg. Het vertrouwen in het Brusselse beleid is verdwenen. Een reden is dat onder oudere Engelsen nog wordt teruggedacht aan de Battle of Britain (1940-1941), die meer dan 25.000 burgerslachtoffers kostte, voornamelijk in Londen, maar ook in andere steden als Bristol, Liverpool, Birmingham en Coventry. In 1944 en 1945 werden Duitse raketten V1’s en V2 ‘s vanaf het Europese vasteland vooral op Londen gericht. Ze waren weinig precies, met meer dan achtduizend burgerslachtoffers tot gevolg. De Engelsen zijn doodsbang dat ze opnieuw onder Duits regime komen. Hitler en zijn nazistaat moge dan wel verdwenen zijn, maar Merkel vertoont eenzelfde machtsstreven om Europa te onderwerpen aan het Berlijnse regime. Zec wordt niet voor niets ‘de keizerin van Europa’ genoemd. In de Verdieping/Trouw schrijft Christoph Schmidt over de briljante Britse diplomatie, die node gemist zou gaan worden in Brussel. Als Brussel niet zonder de Engelsen kan, hoe ziet de toekomst van het continent er dan uit? Gaan andere EU-lidstaten ook uitstappen? Als de eenheid wegvalt wat blijft er dan nog over? Brussel schreeuwt wel hard van de toren maar de fundamenten zijn broos. Ik doel hier op de nieuwe migratiestrategie, waarmee Afrikaanse landen beleid wordt opgelegd, waarmee blanken de wet voorschrijven aan zwarte landen. Terzake: Het staat er nog omfloerst, maar het staat er wel degelijk. De Europese Unie moet ontwikkelingshulp gericht inzetten om vluchtelingenstromen tegen te gaan en niet terugschrikken voor sancties tegen landen die daaraan niet meewerken. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en zijn collega Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid, onthulden deze week een nieuwe migratiestrategie, die dit principe huldigt. Nog maar een halfjaar geleden bestond er grote weerstand tegen het pleidooi van onder meer de Nederlandse staatssecretaris Klaas Dijkhoff (migratie) om niet alleen met wortels, maar ook met een stok te werken. ‘Daar voel ik niets voor en ik denk dat de meeste lidstaten dit gevoel delen’, aldus de toenmalige raadsvoorzitter, de Luxemburger Jean Asselborn. ‘Meer voor meer’ zou naar zijn smaak beter werken dan ‘minder voor minder’. Volgens de Commissie moet de EU ook niet aarzelen om de geldkraan dicht te draaien of andere strafmaatregelen te nemen als landen niet willen meewerken en weigeren vluchtelingen terug te nemen. ‘Dit betekent een andere benadering en nieuwe manier van denken, met een mix van positieve en negatieve prikkels en de inzet van alle hefbomen en instrumenten.’ Volgens de mededeling valt daarbij in de eerste plaats te denken aan hulp en handelsconcessies, maar mag ‘geen enkel’ beleidsterrein worden uitgezonderd. Dus ook uitwisseling van studenten, onderzoek, klimaatbeleid, energie, milieu en landbouw.

En tot slot goed en slecht nieuws. FC Twente blijft in de eredivisie. Het verrast mij niet, want de straf van de Licentiecommissie, het terugzetten van een club naar een lagere divisie behoort niet tot de competentie van deze Commissie. Ze mogen een licentie innemen bij zware overtredingen van de reglementen. Ze kunnen een geldelijke straf opleggen. Ze kunnen een club niet laten degraderen. Dus er was geen andere optie dan FC Twente te handhaven in de eredivisie. Alleen de zwakke van Oostveen moet nu nog vertrekken. Het minder positieve nieuws komt van Dijssel. De 28 EU-lidstaten hebben een principeakkoord gesloten over de aanpak van belastingontwijking. Een hele vage tekst, waar landen heel gemakkelijk langs heen kunnen manoeuvreren, zodat Nederland, als Belastingparadijs, gewoon verder kan gaan. De voorstelling van zaken die Dijssel daarover gaf is vals. Grote bedrijven zouden met schimmige belastingconstructies landen uit elkaar weten te spelen, waardoor de Belastingparadijzen in Europa, als Luxemburg, Ierland, Nederland, Engeland Malta, Cyprus, Oostenrijk, de dupe zouden zijn. Erger kun je het niet maken. Op de Zuidas werken 32.000 specialisten aan het uitvoeren van legale en illegale belastingconstructies, waarvan Dijssel met droge ogen weet te vertellen dat wij moeten meewerken aan de schimmige fiscale constructies die fiscalisten uit de hele wereld aan ons voorleggen. Terecht is Tax Justice Network kritisch over het vage akkoord: “het hele pakket is zo zwak dat het duidelijk is dat de regeringen willen doorgaan met het spelen van belasting-concurrentie spelletjes.” Dijssel pareerde met ‘het was al moeilijk genoeg om dit akkoord te bereiken’. Alleen de Belgen hebben dit weekend nog de mogelijkheid het akkoord van tafel te krijgen. Een dieprode kaart voor Dijsel en zijn 26 kompanen. Dit is korte termijn beleid en geen onderdeel van een langetermijn visie.

Bedrijven die Nederlandse criminelen helpen misdaadgeld wit te wassen via belastingparadijzen, komen daar vaak mee weg. Het Openbaar Ministerie vervolgt deze brievenbusfirma’s vrijwel nooit, terwijl dat wel kan. Dat zegt oud-FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld in een interview in De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie ontkent zijn conclusies niet. Volgens woordvoerder Marieke van der Molen is het „voor het bewijzen van witwassen niet noodzakelijk om een eventuele gebruikte offshore-constructie te ontrafelen of te vervolgen”. De focus van het Functioneel Parket ligt „op het afpakken van vermogen dat niet uit legale inkomsten wordt verklaard”. In een op de twee strafrechtelijke onderzoeken duiken brievenbusfirma’s op, concludeerde Van Koningsveld in promotieonderzoek. Maar het leger aan adviesbureaus en trustkantoren dat die firma’s opzet en beheert, blijft vrijwel altijd buiten beeld bij het OM. Van Koningsveld vindt steun voor zijn onderzoek in de recentelijk onthulde Panama Papers. „Ook daar zag je dat de spil in het schandaal, advieskantoor Mossack Fonseca, dertig jaar lang zijn gang kon gaan zonder ooit in problemen te komen met justitie.” De FIOD zelf wil niet inhoudelijk reageren. „Het is niet aan ons om te beslissen of er vervolgd wordt of niet”, aldus een zegsman. Het OM zegt „in gesprek” te zijn met Van Koningsveld over „of en hoe zijn bevindingen kunnen bijdragen aan meer zicht op criminaliteit”. Met andere woorden: het OM heeft geen tot nauwelijks deskundigheid in huis tot vervolging over te gaan. Hoe zit dit precies, minister van der Steur?

Rio de Janeiro heeft de financiële noodtoestand uitgeroepen. Volgens de autoriteiten zijn noodmaatregelen nodig om een ,,totale instorting van de openbare veiligheid, onderwijs, transport en milieumanagement” te voorkomen tijdens de Olympische Spelen, die over 46 dagen beginnen. De staat Rio de Janeiro is voor zijn inkomsten onder meer afhankelijk van de olie-industrie. Daar staat de omzet al geruime tijd onder druk door dalende olieprijzen. Rio de Janeiro verwacht dit jaar diep in de rode cijfers te eindigen en heeft de federale overheid gevraagd om financiële steun. Tijdens de Olympische Spelen worden een half miljoen buitenlandse bezoekers verwacht. Zij hoeven zich volgens burgemeester van de stad Rio de Janeiro geen zorgen te maken. ,,De financiële noodtoestand in de staat leidt op geen enkele wijze tot vertraging van olympische projecten”, beloofde burgemeester Eduardo Paes op Twitter.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 17 juni 2016; week 23: AEX 421,77; BEL 20 3.339,69; CAC-40 4193,83; DAX 30 9.631,36; FTSE 100 6021,09; SMI 7.922,71; RTS (Rusland) 910,28; DJIA 17675,16; NY-Nasdaq 100 4.374,381; Nikkei 225 15599,66; Hang Seng 20179,45; All Ords 5248,30; SSEC 2885,105; €/$ 1,1277; goud $1298.10; dat is €37.002,14 per kg, 3 maands Euribor -0,265 (1 weeks -0,356, 1 mnds -0,356), 10 jarig Nederlandse Staat 0,148, 10 jaar VS 1,6045. Een liter diesel hier aan de pomp €1,149.

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.