UPDATE18052013/171 Het vertrouwen in de regering is zwaar beschadigd

In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond heeft hij onderzocht welk rapportcijfer de kiezers geven aan de politieke partijen. De laagste score is voor de PvdD met een 3,6, daarboven met een 3,7 de PVV en de SGP, GL scoort 3,8. 50+ scoort een 4, de PvdA een 4,4, de VVD, SP en de CU een 4,5, het CDA verrassenderwijs een 4,7 en D66 voert het rijtje aan met een 4,8. Geen enkele partij haalt dus een voldoende. In de zetelverdeling per 12 mei scoort de PvdA 1 zetel meer en komt op 20, die gaat ten kostte van het CDA die naar 14 zetels gaat. De PVV blijft de grootste partij met 27 zetels. De coalitie heeft nog 44 van de 79 zetels over. Het kabinet Rutte/Asscher krijgt een zeer slecht rapportcijfer voor het beleid dat zij voeren. Het electoraat spreekt duidelijke taal, zowel voor de oppositie- als voor de coalitiepartijen. Een escape voor de Haagse politiek is er nauwelijks. Wel heeft de partij van Wilders de meeste zetels in de peilingen van de laatste weken, maar wel met een 3,7 op zijn rapport. Evident is dat het beleid van bezuinigingen van de liberale/sociaal-democratische regering wordt afgewezen. Mijns inziens terecht. Het voornemen van de beide formateurs, Rutte en Samsom, om in totaal €42 mrd te gaan bezuinigen (plus wat er wellicht nog bijkomt voor 2014) leidt tot een toename van de armoede, stijging van de werkeloosheid, daling van de koopkracht en een afname van de economische activiteiten. Dat er iets moet gebeuren om uit deze crisis te komen staat niet ter discussie. De oneliner van Rutte dat de bezuinigingen nodig zijn om straks 'sterker uit de crisis te komen' slaat nergens op. Je zou kunnen zeggen dat er 3 trajecten zijn om 'beter uit de crisis te komen'. Bezuinigingen, zoals het kabinet dat voor ogen heeft, brengt ons land alleen maar meer ellende. Optie twee is: hervormen en optie drie is investeren. Een combinatie van die laatste twee levert voor mij het beste resultaat op. Hervormen moet en daar moet morgen mee begonnen worden, De arbeidsmarkt, de zorg, het onderwijs, de financiële wereld, een sanering in de bankensector, en veiligheid moeten met nieuwe doelstellingen worden ingericht en dat opschoonproces gaat gepaard met bezuinigingen. En dat moet ook, maar dat zijn geen bezuinigingen die ons naar armoede leiden maar naar groei. Daarmee kan worden geïnvesteerd in 'de nieuwe wereld'. En dan ontstaat er nieuw perspectief, dan zijn we uit de crisis en kunnen we ons herprofileren. Het lijkt zo simpel! Alleen is het dat voor Rutte en Samsom ook?

Nog even waarom de arbeidsmarkt nu moet worden opgeschud: Nederland telt op dit moment 1 miljoen werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Dat zijn dus werknemers met een nuluren-contract, flexwerkers e.d. Die geen houvast hebben in de zekerheid van een baan. Een generatie die opgroeit met hoppen. Jaarcontracten die, volgens het Sociaal Akkoord, nog maar één keer mogen worden verlengd (was twee keer), in de hoop dat de werkgever daarna zal besluiten een vast contract aan te bieden. Maar gaan werkgevers dat dan ook massaal doen. Een andere onzekerheid zijn de zzp'ers.

Nieuws uit Frankfurt: De Europese Centrale Bank (ECB) wil dat er een complete Europese bankenunie wordt opgetuigd voordat de centrale bank het toezicht op de belangrijkste Europese banken op zich neemt. Dat stelde ECB-bestuurder Jörg Asmussen. Hij benadrukte daarbij het belang van een gezamenlijke Europese pot om de kosten van het faillissement van grote banken uit te betalen. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble benadrukte de afgelopen weken dat daarvoor een nieuw Europees verdrag noodzakelijk is. Volgens hem moeten die kosten in ieder geval in de beginfase van de bankenunie nog door landen afzonderlijk worden betaald. De ECB wil echter dat er één Europees fonds komt voor het zogeheten resolutiemechanisme. Dat fonds moet volgens Asmussen beschikbaar zijn op het moment dat de ECB de toezichtstaken op zich neemt, naar verwachting in de zomer van volgend jaar. De ECB mag dit wel willen om een start te maken met de bankencontroles, maar dan zullen de rijkere eurolanden over de brug moeten komen met geld en zover is het nog lang niet.

De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn minder somber dan eerder in het jaar. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In Duitsland nadert de economische groei volgens de OESO inmiddels het niveau van het langjarig gemiddelde, net als in Frankrijk. In Italië is de situatie afgelopen maand opnieuw wat verbeterd. De denktank van de geïndustrialiseerde landen voorziet verder dat de economische groei in de Verenigde Staten verder aantrekt. In China komt de groei na een kleine dip weer terug op het gemiddelde. Eurostat brengt echter een ander beeld naar buiten: de Italiaanse economie krimpt verder; de Franse economie krimpt opnieuw; de Nederlandse economie blijft in de recessie en de Duitse en Belgische economie vertonen een minieme groei. ,,Bezuinigingen, oplopende werkloosheid, banken die strenge voorwaarden stellen aan leningen, de stijging van de euro ten opzichte van de yen en de matige internationale groei drukken de economie. De economieën van de eurolanden zijn in het eerste kwartaal met gemiddeld 0,2% gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Met de zesde achtereenvolgende krimp bevindt de eurozone zich in de langste recessie sinds de oprichting van de muntunie. Van de eurolanden waarvan de gegevens beschikbaar waren vertoonden alleen België en Duitsland een minieme groei van 0,1%. De Oostenrijkse economie stabiliseerde op kwartaalbasis. De economie van Cyprus ging het sterkst achteruit. Daar werd een krimp van 1,3% gemeten. In Spanje en Italië werd de economie 0,5% kleiner. Maar in Engeland werd een plusje van 0,3% gerealiseerd. De werkeloosheid in Nederland is gestegen naar 650.000 in april. Dat is een toename per werkdag van 333 werkelozen. Er zijn het laatste jaar 100.000 banen weggevallen. De overheidsuitgaven daalden met 0,9%, de investeringen namen af met 11,6%. De economie nam in die 12 maanden af met 1,7%. De consumptie uitgaven daalden met 2,1%. De consument lost zijn schulden af, maar laat het geld niet rollen. Als de minister van Financiën zegt dat de krimp sneller daalt dan de prognoses aangaven, is dat juist maar ik deel zijn mening niet dat we einde dit jaar uit de crisis zullen zijn. We leiden economen op met het beeld dat de economie maakbaar is. Zo van: je draait wat kranen open of juist dicht en dan lost het probleem zich op, als je wel de juiste kranen open of dicht hebt gedraaid. Zo simpel is het niet. Eerst zullen de onderliggende fundamenten moeten worden versterkt en verstorende ballast moeten worden verwijderd. Het IMF blijft waarschuwen voor de te hoge schulden bij de huishoudens, zwakte in de financiële sector, dalende vastgoedprijzen en een zwakke binnenlandse vraag. Die zaken moeten allemaal weer op orde komen. Het beleid dat Rutte voert, gesteund door Samsom, is er een van de dempende groei. Met dit beleid wordt de economie structureel niet aangezwengeld. Daar is meer voor nodig. Daar moeten duurzame investeringen worden opgestart en, zegt het IMF, Nederland zou dat moeten kunnen omdat het nog een relatief lage staatsschuld hebben. Ik kan wel blijven schrijven dat het roer om moet, maar Rutte gaat gewoon door op de ingeslagen weg. De enigen die daar iets aan kunnen doen zijn de VVD en Samsom. Die moeten de stekker eruit trekken. Over Rutte gesproken, die werd woensdagavond voor Jan met de korte achternaam gezet door Dijssel, die hem vertelde dat de Eurogroep, met acht stemmen tegen, besloten had dat Nederland een extra bedrag van tussen de €350 en €500 mln gaat bijdragen om de EU-uitgaven te bekostigen. Dat geld komt niet meer terug uit Brussel, zei Dijssel tegen verontwaardigde kamerleden. Ze hadden van Rutte de toezegging gekregen dat op de laatste EU-top geen besluit was genomen dat er meer geld naar Brussel zou gaan. Daarvoor kreeg hij de handjes wel op elkaar. Kennelijk buiten de 27 regeringsleiders om heeft de EC nu toch de nodige gelden bij elkaar gesprokkeld. Nederland had ook 'nee' gestemd maar de voorstanders waren toch in de meerderheid geweest. Ik heb daar al meerdere keren over geschreven: de machtsstrijd in de EU/eurozone tussen het kamp Merkel en Hollande. Overigens Hollande heeft ook van zich laten horen: hij stelt dat meer Europa nodig is. De EU moet een economische regering krijgen, een 'energiegemeenschap' gaan vormen, de jeugdwerkeloosheid gaat bestrijden en over 2 jaar zover moet zijn dat er een politieke unie kan worden gevormd. Dat is nog eens mannentaal, dat hoor ik Merkel en Rutte nog niet zeggen. Is Hollande 'en route' om Europa vorm te gaan geven?

Ik heb een tijdje de columns van Prof Dr R. Tissen niet gelezen. Mag eigenlijk niet kunnen, maar ja ………het gebeurde toch. Lezers kennen mijn standpunt over de zienswijzen van Tissen. Ik deel veel, soms heel veel, van wat hij publiceert op RTLZ. Ik kan zijn columns van 8 en 10 mei van harte aanbevelen. In zijn column 'stilzitten en toekijken' schrijft hij over het wanbeleid van de centrale bankiers en wat de gevolgen daarvan voor de burgers –kunnen – zijn. Hij is niet mals. Over de explosieve stijging van de prijzen op aandelenbeurzen zegt hij: “voorbij zijn de tijden dat de effectenbeurzen een weerspiegeling waren van de prestaties van ondernemingen, uitgedrukt in hun dividendbeleid en strategische toekomstscenario’s. Zelfs een herkenbare relatie met de macro-economische kwaliteiten van een land, zoals bijvoorbeeld uitgedrukt in het concurrentievermogen van landen, is niet langer aanwezig. Het gaat nu gewoon over pompen, geld pompen. Totdat het zaakje zichzelf opblaast.' Dus pompen en verzuipen. Over de grote centrale bankiers heeft hij – terecht – geen goed woord over. Voor het ongelimiteerd openzetten van de geldkranen, nodig om het beleid van een omvangrijke kwantitatieve geldverruiming in de VS te kunnen uitvoeren in de hoop dat de economie daar aantrekt, heeft Tissen geen goed woord over. “Het toppunt van arrogantie van centrale banken is dat zij onomwonden toegeven zich in onbekend vaarwater te bevinden. Alsof het daarmee gelegitimeerd is om een beleid te voeren dat wereldwijd het beetje vertrouwen in geld dat er bij burgers nog over is na vijf jaar van schuldencrisis, onderuit te halen. Mag een centrale bank risico’s van een dergelijke omvang nemen? Waarschijnlijk is dat politici over enkele maanden wederom als mosterd na de maaltijd morele ‘moord en brand’ zullen schreeuwen, maar daar heeft dan niemand nog iets aan.“ In zijn column van 8 mei schrijft René Tissen over 'vier loodzware problemen, die opgelost moeten worden' om Nederland en Europa weer op de rails te zetten. Over hoe 'wonen, werken en winkelen' een deeloplossing is van de problemen, die er nu zijn, en niet worden opgelost met dit regeringsbeleid. Kortom buitengewoon interessant om er kennis van te nemen. Ik heb er, ondanks het realistische doemscenario, van kunnen smullen, zij het wel met pijn in het hart.

In Aylesbury, een plaatsje ten noordwesten van Londen, kwamen vorig weekend de ministers van Financiën en de directeuren van de centralebanken van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Italië en de VS bijeen voor overleg over financieel/economische onderwerpen. Namens de Eurogroep was ook Dijssel aanwezig. Dat is wat 'overdone' omdat 4 van de 7 landen afkomstig zijn uit de eurolanden. Er werd een 'vreemde' uitspraak gedaan waarvan ik de reikwijdte niet kan bepalen. Japan heeft, om uit een deflatoire spiraal te geraken, de geldkranen opengedraaid in de hoop dat hiermede weer inflatie in Japan zal ontstaan. Dat heeft tot gevolg gehad dat de waarde van de yen in de afgelopen maanden tegenover de dollar met 30% is gedaald. Dat betekent dat Japanse exporterende bedrijven concurrerender op de wereldmarkt kunnen handelen. Nu zegt de G7 dat 'ze niet enkel uit eigen belang met behulp van devaluatie monetair beleid voeren'. Wat is het idee achter deze uitspraak? De G7-bijeenkomst op het Engelse platteland leverde verder geen aanwijzingen op dat de onenigheid over de aanpak van de crisis afneemt. De zeven belangrijkste industriële mogendheden op deze wereld hebben dus, zo concludeer ik, geen oplossing kunnen definiëren voor de economische crisis anders dan op monetair gebied de persen aan te zetten. God zegene de greep!

De gelederen zijn afgelopen zondag bij de PvdA weer gesloten, werd naar buiten gebracht. Samsom werd niet naar huis gestuurd, maar gebrek aan duidelijkheid, ook binnen de fractie blijft aanwezig. Samsom zit opgezadeld met de 'zwarte piet', want er moet nog wel het een en ander worden bijgeschaafd. Mogelijk heeft Samsom de leden wel met een kluitje in het riet gestuurd. In mijn vorig blog schreef ik dat de vicepremier Lodewijk Asscher bij P&W nadrukkelijk heeft gesteld dat uitgeprocedeerde asielzoekers die geen reisdocumenten krijgen voor een vlucht naar hun thuisland een verblijfsvergunning krijgen. Dat blijkt te zijn afgesproken en ligt vast in het 'buitenschuldbeleid', maar die regeling wordt maar mondjesmaat toegepast. Asielzoekers zonder documenten die hier illegaal verblijven mogen niet in de cel verdwijnen. Dat zou een stukje humaan vreemdelingenbeleid zijn, maar in het wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Teeven is dat niet terug te vinden. Als iemand vier keer wordt opgepakt als een illegaal dan pleegt hij een misdrijf en gaat hij de cel in. In het regeerakkoord staat dat hulpverlening aan vreemdelingen zonder papieren nimmer en nooit strafbaar zal zijn. Teeven's interpretatie hiervan is dat hulpverleners wel degelijk strafbaar kunnen zijn als ze medeplichtigheid kan worden verweten aan een strafbaar feit. De politie mag geen quotum worden opgelegd door minister Opstelten voor het oppakken van illegalen. De vreemdelingen detentie zal verbeteren, zei Teeven eerder in de 2e Kamer, maar gedetineerden in hongerstaking op Schiphol worden in een isoleercel gezet, waar ze pas uitkomen als ze 3 maaltijden hebben gegeten. Inmiddels zijn er 2 hongerstakers in een ziekenhuis opgenomen. Wie niet meer drinkt is met een week overleden. De hongerstaking heeft als grond dat ze op Schiphol slecht behandeld worden. Dat beeld wordt bevestigd door een pastor die recentelijk het uitzetcentrum op Rotterdam Airport heeft bezocht. Zij vraagt aandacht voor mensen die op zoek zijn naar een veilig thuis. Er zal veel moeten gebeuren voordat de PvdA het woord 'mensenrechten' weer mag uitspreken. Wie wordt de opvolger van Dolmatov. Samsom heeft daar de sleutel van in zijn hand. Er moet met de VVD worden gesproken over een halvering van de vreemdelingendetentie, maar het is niet de bedoeling van de achterban van de PvdA dat er dan 2 gedetineerden in één cel komen. Asielzoekers mogen niet langdurig worden gedetineerd. Detentie is voorbehouden aan vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn en kunnen worden uitgewezen naar hun land van herkomst. Nu zitten jaarlijks 6.000 illegalen vast en worden er maar 3.000 met succes teruggebracht naar hun thuisland. Er is nog een lange weg te gaan voor Samsom en het is de vraag hoe de 1e Kamer naar dit wetsvoorstel kijkt. Er schijnen tussen de PvdA en de VVD gesprekken te zijn, die niet worden bevestigd. Maar de PvdA zal voor het in het zadel houden van Weekers een 'beloning' willen hebben. Zo gaat het nu eenmaal in politiek den Haag: voor wat, hoort wat!

In de afgelopen jaren is breed in de samenleving sprake van fraude. Laat ik er eens een paar op een rijtje zetten. Rundergehakt betekent nog niet altijd dat het gehakt uit 100% rundvlees bestaat. Er kan ook paardenvlees door gemengd zijn. Op zich is dat niet zo erg, want paardenvlees is ook goed te eten, maar het moet dan wel op het etiket staan. Niet alleen in Duitsland, ook in Nederland worden legbatterij-eieren verkocht als scharrel- of vrije uitloop eieren. De consument betaalt teveel voor deze eieren. Het zou in ons land gaan om miljoenen stuks. Sinds deze week weten we dat groen ook grijs kan zijn. Wij produceren maar een klein deel van de groene energie, voornamelijk windenergie, wat wij tekort komen dekken we af met CO2 certificaten uit de Scandinavische landen, hoofdzakelijk uit Noorwegen. Die stroom noemen we dan grijs. Dat wordt niet duidelijk gecomuniceerd met de afnemers. Verder moet de overheid de opwekking van duurzame energie veel krachtiger ondersteunen. Een andere vorm van fraude is het dossier zorg- en huurtoeslag. Vanaf het allereerste moment in juni 2005 toen de Wet op de zorgtoeslag van kracht werd, was staatssecreataris Wijn al gewaarschuwd dat de wet veel lekken had, waarmee zou kunnen worden gefraudeerd. Dat Bulgaren daarvan ruimschoots hebben geprofiteerd was dus ingecalculeerd. Ik wil ook nog wel iets zeggen over de wankele positie van Weekers. Dat fraude kon worden gepleegd met deze wet komt niet voor rekening van de staatssecretaris maar van de 1e en 2e Kamer. Die hadden moeten weten dat het een 'mission impossible' zou gaan worden. Het past wel in het beeld van de wetgever die de laatste tien jaar veel wetgeving door de Kamers heeft gedrukt, zonder aandacht te besteden aan een grondige uitvoering van controlemechanismen. Burgers en ondernemers moesten zelf de verantwoording nemen voor de juiste uitvoering van wetten. We weten dat dat zo niet werkt. Slagers kun je niet hun eigen vlees laten keuren. Dat gaat 9 keer goed, maar de 10e keer gaat het fout. Wat ik Weekers kwalijk neem is dat hij in 2011 al wist dat er met zorg- en huurtoeslag werd gefraudeerd en dat niet krachtdadig heeft aangepakt. Het kan niet zo zijn dat de media, RTL Nieuws, Brandpunt, het AD en de VK, middels de WOB aan informatie moeten komen waaruit blijkt dat de staatssecretaris al veel langer op de hoogte had kunnen zijn van de gepleegde fraudes. Als ik dan hoor dat er nog 100.000 dossiers bij de fiscus liggen waarvan nog moet worden beoordeeld of de toegekende voorschotten terecht zijn geweest, dan had Weekers eerder aan de bel moeten trekken. Maar nu heeft hij z´n kop in het zand gestoken en dat is verwijtbaar. Ik heb de staatssecretaris, bij de beantwoording van de vragen in eerste instantie, dinsdagavond enkele honderden keren euuu horen zeggen. Dat gebeurde op momenten dat Weekers het antwoord op een vraag niet paraat had. Heel storend. De PvdA had zich van stemming moeten onthouden. Dit is de tweede staatssecretaris van de VVD die binnenboord wordt gehouden, ondanks dat er sprake is van falend beleid. Bij de Bulgaren gaat het om €95 mln maar in totaal om €1200 mln. Hoe kan een kabinet dat zo groots gaat bezuinigen op een moment dat de staatskas wagenwijd open staat voor fraudeurs. Onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen het aan deze bewindsman hebben overgelaten om te beslissen of hij wel in staat is om de grote problemen waarvoor hij staat, aan te pakken. Mijn antwoord is dat hij daar niet toe in staat is, want als dat zo zou zijn was hij al jaren aan de gang gegaan met de aanpak van de fraude.

Ik heb er al eerder over geschreven over het onwrikbare, inhumane beleid van de Duitse bondskanselier. Wij wisten dat ze uit Oost-Duitsland kwam en lid was geweest van de Communistische Partij. Volgens haar zeggen was dat noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een studie aan de Universiteit. Uit de biografie 'Het eerste leven van Angela M.' komt echter een ander beeld naar voren. Bild meldde deze week dat ze ten tijde van de Duitse Democratische Republiek (DDR) mogelijk veel dichter bij het communistische bewind stond, dan zij wil doen geloven. Volgens Bild doet de domineesdochter Merkel alsof zij, net als veel andere christenen in Oost-Duitsland, een houding van een stil verzet innam tegen de communistische staatspartij SED. Ze ontkent niet dat ze lid was van de Communistische Partij. Merkel ontkent niet dat ze een functie heeft gehad bij de communistische jeugdbeweging FDJ en was ze verantwoordelijk voor onder meer propaganda van culturele activiteiten. Bij een vertoning in Berlijn van een door haar uitgekozen speelfilm, de Oost-Duitse klassieker Die Legende von Paul und Paula, zei ze: 'Wat voor mij belangrijk is: ik heb niets verborgen gehouden.' Ze benadrukte dat ze over haar DDR-verleden altijd open is geweest en wel heeft aangegeven lid te zijn geweest van de FDJ, maar altijd vanuit de gedachte daarmee gemeenschapswerk te verrichten. Merkel zou na de val van de Berlijnse Muur in 1989 niet meteen voorstander zijn geweest van de hereniging met West-Duitsland. Zij wilde een democratisch socialisme in een zelfstandig Oost-Duitsland. Dit is des te opmerkelijker omdat zij haar vooraanstaande rol in de Duitse politiek te danken heeft aan haar mentor en voorganger Helmut Kohl, de 'kanselier van de eenheid'. Toch een smetje.

De overheid is een onbetrouwbare partner in zaken. Je sluit een hypotheek af bij de aankoop van een huis en je koopt daarbij een garantie voor betalingsproblemen voor onvoorziene omstandigheden. De premie daarvoor was 0,7% van het hypotheekbedrag, thans 0,85%. De overheid zelf schrijft op haar website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-de-nationale-hypotheek-garantie-nhg-en-hoe-vraag-ik-nhg-aan.html?ns_campaign=Thema-bouwen_wonen_en_leefomgeving&ro_adgrp=Koopwoning_nationale_hypotheekgarantie&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bhypotheekgarantie&ns_fee=0.00&gclid=CP6Qy_nOn7cCFTIQtAodV3EAuQ De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot € 320.000. Met de NHG leent u veilig: indien u door overmacht uw hypotheek niet meer kunt betalen neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente. Uw hypotheekadviseur of bank kan voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de NHG en vraagt deze voor u aan. Kwijtschelden restschuld bij (gedwongen) verkoop woning. U kunt in de situatie komen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt wordt, gaat scheiden of uw partner overlijdt. Dit kan ertoe leiden dat u uw woning gedwongen moet verkopen. Wanneer de opbrengst onvoldoende is om uw hypotheekschuld af te lossen, betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de organisatie die de NHG uitvoert) uw restschuld aan de geldverstrekker. Als u aan de voorwaardentoets voldoet, wordt uw restschuld kwijtgescholden. U moet wel er aan meewerken om de schuld zo laag mogelijk te houden. Allemaal heel redelijk, maar wat nu blijkt is dat de dekkingsvoorwaarden gedurende de looptijd van de afgesloten contracten zijn gewijzigd. En dat kan voor de private partijen, de hypotheekgever en nemer, heel nadelig uitpakken. RTL Nieuws meldt een ingrijpende wijziging met betrekking tot de betaling van de restschuld: De Nationale Hypotheek Garantie stelt vanaf dit jaar een ondergrens aan prijs waarvoor uw huis verkocht moet worden. Uw huis moet minimaal 95 procent van de getaxeerde waarde opbrengen. Dus als een huis een waarde heeft van €200.000 heeft, moet dat voor €190.000 verkocht worden. Daarnaast stelt de Nationale Hypotheek Garantie vanaf dit jaar voor aan consumenten om een deel van hun hypotheekschuld kwijt te schelden, zodat ze in hun huis kunnen blijven wonen. Van verhuizen en het vergoeden van de restschuld is dus geen sprake. Als de consument niet aan het voorstel meewerkt, ziet de NHG de verkoop niet als ‘gedwongen’ en wordt de restschuld niet vergoed. Makelaar Arno Wingen van de site huisverkopenmetverlies.nl vindt het nieuwe beleid van de NHG onrechtvaardig. Hypotheekadviseurs die anoniem willen blijven zeggen dat er willekeur en onduidelijkheid heerst. De Vereniging Eigen Huis zegt de problemen te herkennen. Daar komen veel klachten binnen van consumenten, hypotheekadviseurs en banken. De Nationale Hypotheek Garantie komt op korte termijn met een zogenoemde werkinstructie, waarin duidelijk staat wanneer mensen nou wèl hun restschuld vergoed krijgen en wanneer niet. Dit beleid riekt naar 'onbehoorlijk bestuur' van de zijde van de regering. Het zal toch weer niet Blok zijn die de plank volledig misslaat of is het deze keer Dijssel, die zich schuldig maakt aan misleiding of misschien wel oplichting (het onder valse voorwendsels verzekeren van ……….). Hier handelt dit kabinet zich als een misleidende bestuurder. Je koopt een huis en je sluit een garantiecontract met de overheid als partner. En als op enig moment de markt tegenzit, de prijzen zo'n 24% zijn gedaald, wijzigt de overheid de regels door de betaling van de restsschuld te maximeren tot 5% van de waarde van de woning. SCHANDE Het enige wat het kabinet hiermee bereikt is dat de woningmarkt niet van de grond komt en de huizenprijzen verder zullen dalen. Het volk moet nu laten weten dat de overheid de grens van het betamelijke heeft overschreden.

 Kort Nieuws

De Nederlandse detailhandel heeft de omzet in maart van dit jaar met 5,3% zien teruglopen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De hoeveelheid verkochte spullen daalde met 7,8%, de prijzen waren 2,6% hoger. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzetdaling werd vooral veroorzaakt door een sterke krimp bij de non-foodwinkels (min 12%). De grootste klappen kregen de doe-het-zelfwinkels, kledingwinkels en textielsupermarkten. ,,Het is een forse krimp. Sommige branches hebben mogelijk last gehad van het relatief koude weer in maart. Maar het komt natuurlijk ook doordat de inkomens zijn gedaald. Daardoor hebben mensen minder te besteden'', vertelt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Ook de samenstelling van de koopdagen was in maart minder gunstig dan een jaar eerder. Het negatieve effect hiervan op de omzet wordt geschat op zo’n 2%. Winkels in voedings- en genotmiddelen wisten wel meer omzet te behalen, met een plus van ongeveer 4%. De groei is vooral toe te schrijven aan de supermarkten, die de verkopen met ruim 5% zagen toenemen. Dat kwam deels doordat de inkopen voor Pasen dit jaar voornamelijk in maart plaatsvonden en vorig jaar vooral in april. Postorderbedrijven en internetwinkels wisten de opgaande lijn vast te houden met een omzetgroei van 6%. Webwinkels presteren al tijden beter dan 'stenen' winkels. De krimp van de detailhandel, goed voor 40% van de totale consumptie, kwam in de eerste drie maanden van het jaar uit op 3,4%.

Ca 14% van de Nederlanders kampt met betaalachterstanden. Bijna de helft ligt daar regelmatig wakker van. De rekening van de zorgkosten wordt genoemd als het grootste probleem. Die rekeningen blijven het langste liggen. 3% van de Nederlanders heeft echt grote problemen. Dat meer dan de helft van Nederlanders met problemen zich daar nauwelijks zorgen over maakt, tekent de ernst van het probleem.

Curator Mr Louis Deterink waarschuwt ervoor dat banken bedrijven die in problemen verkeren meer ruimte moet worden geboden om deze crisis te overleven, anders volgt er een nieuwe golf van faillissementen. Bedrijven zijn door de aanhoudende economische crisis veel van hun financiële weerbaarheid verloren. 2012 was een gitzwart jaar voor de bouwsector, dit jaar zijn de winkels aan de beurt als gevolg van het lage consumentenvertrouwen, de gedaalde koopkracht en de gevolgen van de bezuinigingen van de kabinetten Rutte I en II. Ook in de transportsector, de logistiek en de zakelijke dienstverlening krijgen bedrijven het steeds moeilijker. Veel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zien de toekomst somber in.

Ooit had Nederland een goudgerand pensioenstelsel, maar die tijd is voorbij, wordt gezegd. Er wordt dan gekeken naar de 66 pensioenfondsen die aan twee miljoen pensioengerechtigden hebben doen weten dat de pensioenuitkeringen moeten worden gekort.

De sociaal/maatschappelijke omstandigheden in Spanje verslechteren nog altijd. Sinds de aanvang van de crisis zijn 400.000 gezinnen uit hun koophuizen gezet dan wel vertrokken. Een aantal zijn naar een kraakpand verhuisd, zolang dat wordt getolereerd. Wie komt er op voor de Spaanse burgers?

In het Verre Oosten is de vraag van burgers naar goud toegenomen. Op de beurs Shanghai Gold Exchange is de handel in edelmetaal geëxplodeerd. Om aan de vraag naar goud te kunnen voldoen is dit edelmetaal overgevlogen uit Zwitserland en Londen. Toch daalde de goudprijs deze week en bereikte de DJIA een all-time-high.

In België vragen spaarders zich af hoe veilig hun geld nog is bij de bank? Ja er is een nationaal deposito-garantie-stelsel voor €100.000 per persoon per bank. Dat betekent dat een totaal spaarsaldo bij één bank van >€100.000 op goed vertrouwen daar in bewaring wordt gegeven. De uitspraak van Dijssel, in zijn functie van voorzitter van de Eurogroep, dat Brussel kan besluiten, bij problemen met banken in één van de 17 eurolanden, spaargeld >€100.000 van binnenlandse- als van buitenlandse spaarders, kan worden geconfisqueerd (=onteigend) voor een reddingsactie voor die bank(en). Daarvoor moet nog wel even het EU-verdrag worden aangepast door de nationale parlementen. Een ander aspect betreffende de 'veiligheid' van spaargeld <€100.000 is de looptijd van het dgs. Bij de instelling is door de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos, een looptijd ingesteld van 12 maanden. Dat betekent dat het contract ieder jaar weer moet worden verlengd. Of die regeling nog steeds onder deze voorwaarden loopt, is mij niet bekend. Je moet je afvragen welke waarde moet worden toegekend aan de zekerheid die het dgs moet geven voor de 17 eurolanden. Die 17 overheden staan nu garant voor de financiële verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Niet alle landen zijn zo solvabel dat zij die verplichting kunnen nakomen. Ligt er ook aan of en onder welke voorwaarden de financiële markten de helpende hand zullen toesteken. Een ding is zeker: de garantieverplichting van de Cypriotische overheid zou €30 mrd zijn en er is een depot van €30 mln. In Nederland heeft de overheid het risico doorgeschoven naar de banken en de uitvoering naar DNB. De Belgen vragen zich af hoe goudgerand het dgs eigenlijk is en hoe groot het risico is dat de Eurogroep gesteund door de EC de voorwaarden tussentijds kan gaan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.

Westerse kledingmerken hebben, na de verschrikkelijke ramp in Bangladesh, de handen ineengeslagen om daar betere werkomstandigheden af te dwingen. 1127 werknemers hebben dat met hun dood moeten betalen. De Schone Kleren Campagne komt eraan. Om een inzicht te geven hoe de opbrengst van een T-shirt, bij de firma Primark, van €29 wordt verdeeld: arbeidskosten €0,18, overheadkosten €0,27, winst bedrijf €1,15, materiaalkosten €3,40, dat is €5 en daarmee is het product gereed om te worden geexporteerd. Dan is er nog €24 te verdelen: Tussenpersonen pikken ook een graantje mee: €1,20, het vervoer kost €2,19, de eigenaar van het kledingmerk krijgt ook ook een deel €3,61 en tot slot de winkel waar het T-shirt aan de man/vrouw gebracht wordt krijgt de resterende €17, dat is 59% van de opbrengst incl BTW.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra denkt dat het mogelijk is het belastingstelsel zo te hervormen dat in de toekomst hypotheekrenteaftrek niet meer nodig is. Zijlstra zegt dat tijdens het Verantwoordingsdebat, de jaarlijkse terugblik van de 2e Kamer op het voorgaande jaar. Zijlstra had het niet over de korte termijn, maar over een eventuele brede herziening van het belastingstelsel in de toekomst. De door het kabinet ingestelde commissie Van Dijkhuizen werkt aan voorstellen daarvoor. Zijlstra staat niet afwijzend tegenover een 'vlaktaks', waarbij er slechts één tarief is voor de inkomstenbelasting. Coalitiepartner PvdA voelt daar overigens niets voor. Zijlstra pleitte tijdens het Verantwoordingsdebat voor een kleinere overheid. Die moet zich zo weinig mogelijk met burgers bemoeien en alleen randvoorwaarden scheppen. Dat betekent volgens Zijlstra onder meer: geen subsidie meer voor mantelzorg. Ook het systeem van huur- en zorgtoeslagen moet volgens hem op de helling. Deze week kwam VVD-staatssecretaris Frans Weekers in grote politieke problemen door een grote fraudeaffaire met toeslagen. Zijlstra wees erop dat door toedoen van Weekers de fraude met toeslagen is teruggedrongen. De liberaal denkt echter dat ,,de kern van het probleem in het stelsel zit'' en dat alleen ,,knip- en plakwerk'' niet voldoende is. Bij het verstrekken van toeslagen vindt de controle achteraf plaats, waardoor het systeem fraudegevoelig is. Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer drong er donderdag op aan het toeslagensysteem minder fraudegevoelig te maken. Hij onderstreepte dat in het huidige systeem ,,alles gericht is op snelheid en service'' bij het verstrekken van toeslagen en dat misbruik te gemakkelijk is.

Zijlstra zei verder dat het waarschijnlijk niet lukt de bezuinigingen voor volgend jaar in te vullen met alleen hervormingen in bijvoorbeeld de sociale zekerheid. De VVD heeft weliswaar een sterke voorkeur voor hervormingen, maar die hebben als nadeel dat ze een 'ingroeitijd' kennen, zei Zijlstra. Het kabinet moet volgend jaar waarschijnlijk zo'n 4 miljard extra bezuinigen om het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent te krijgen. Het besluit hierover valt in augustus. Een reactie op de uitspraken van de VVD-fractievoorzitter: de hervorming van de hypotheekrenteaftrek, zoals vastgelegd in het Woonakkoord zal geen lang leven beschoren zijn. Het hele Woonakkoord verdwijnt binnen afzienbare tijd van tafel, omdat het niet gaat werken op de wijze die minister Blok voor ogen staat. Trouwens Brussel heeft ook al laten weten dat de regeling zoals vastgelegd in het regeerakkoord geen houdbaarheidsdatum heeft, alleen al door het feit dat het discriminerend is voor staters. Ik heb altijd de indruk dat een vlaktax goed is voor de topverdieners en slecht voor de midden- en lagere inkomens. Bij een vlaktax dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten niet. De complete mislukking van het toeslagenstelsel komt volledig voor rekening van het Parlement. Toen het van start ging is gewaarschuwd voor lekken in het systeem. Daar is nu inmiddels de hele Kamer wel achter gekomen. Ja, nu wil de staatssecretaris dat geld bij de fraudeurs gaan terughalen, dat gaat -grosso modo- niet lukken: van een kale kip kun je niet plukken en het ministerie en het OM hebben daar de mankracht niet voor. Zeker niet nu er op Financiën ambtenarenbanen verdwijnen moeten in het kader van de Bezuinigingsronden. Nog steeds denkt de VVD in termen van 'bezuinigingen' en niet van investeringen in de toekomst. Het

Internetbankieren was deze week bij ING een aantal keer gestoord voor kortere tijdsperioden als gevolg van Ddos-aanvallen. Wie deze hackers zijn en waar ze vandaan komen is nog onduidelijk.

De staatsbank ABNAmro heeft in het 1e kwartaal 17% minder winst gemaakt dan een jaar eerder. De winst daalde van €503 mln naar €415 mln. Zonder een meevaller uit de opbrengst van Grieks papier zou de winst €290 mln hebben bedragen. De bank gaat 400 full-time banen schrappen, een deel hiervan vertrekt door natuurlijk verloop en herplaatsing. De efficiencyratio van de bank kwam uit op 68% tegen 57% een jaar eerder en 79% in het vierde kwartaal. De daling heeft volgens de bank dezelfde oorzaak als bij de afname van de nettowinst. De core Tier 1-ratio daalde naar 11,6%, hoofdzakelijk als gevolg van een toename van de risicogewogen activa (RWA). Die steeg met €4,6 miljard tot €126,1 miljard. De toename van credit risk RWA met EUR3,3 miljard was voornamelijk het gevolg van de overheveling van portefeuilles en zal naar verwachting tijdelijk zijn.

Een slecht bericht voor de koopkracht van de burger. De woninghuur in de sociale sector gaat de komende jaren fors omhoog, verwacht het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Uit onderzoek blijkt dat woningcorporaties de maandhuur van gemiddeld €441 nu naar €543 in 2017. Bijna 25% in 4 jaar tijd en dat alles als gevolg van het Woonakkoord van minister Blok. Om financieel gezond te blijven moeten de corporaties de huren wel verhogen om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse verhuurdersheffing van €1,7 mrd aan de schatkist. De must die de corporaties wordt opgedrongen snap ik wel, maar dat krankzinnige voorstel van Blok niet. Deze minister is volstrekt onbekwaam, maar dat is voor VVD-bewindspersonen niet belangrijk (Teeven, Weekers, Kamp, Blok).

De transportsector lijdt zwaar onder de stilte in de bouwwereld. 40% van de ondernemers in transport en logistiek verwacht in het 2e kwartaal van dit jaar failliet te gaan. De verwachtingen voor een spoedig herstel zijn laag: 74% van de ondernemers verwacht op zijn vroegst pas volgend jaar enig herstel. In het eerste kwartaal gingen 14% meer bedrijven in deze sector failliet dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij 23% van de bedrijven was sprake van een grotere bedrijvigheid en bij 47% was die lager in het eerste kwartaal.

Van enig herstel op de woningmarkt is in de afgelopen maanden nog geen sprake. De NVM meldde in april dat in het eerste kwartaal 23.750 woningen zijn verkocht, ruim 20% minder dan een jaar daarvoor. Het aantal afgesloten hypotheken daalde, volgens het Kadaster, met 24,8% en kwam uit op 10.693. In maart was er nog sprake van 8.933 verkochte woningen, in april daalde de verkoop naar 6.554, dat is een afname van 26,6% ten opzichte van maart en 20,4% ten opzichte van april 2012. De bouwproductie in de eurozone is in maart met 1,7% gedaald. De huizenbouw in de VS is in april scherp gedaald. Voor iedereen die denkt dat de misère op de woningmarkt voorbij is, schrijft The Economist dat de huizenprijzen in ons land nog 33% te duur zijn in relatie tot het inkomen. Er staat ons dus nog wel iets te wachten.

De EC is tevreden over de voortgang van de opgelegde bezuinigingen en hervormingen, die in werking zijn gezet. De krimp lag in 2012 boven de doelstelling maar het begrotingstekort viel mee (en ligt daar nu veel lager dan in Nederland). De vooruitzichten voor de Grieken na 2014 zijn nog wazig. De kosten van de arbeid zijn gedaald maar de prijzen liggen nog te hoog. De marges van de producenten moeten dus nog verder omlaag dan wel de kosten van arbeid moeten verder omlaag. De privatisering van staatsbedrijven ligt achter op het schema en levert te weinig op. De belastingdienst moet nog een tandje bijzetten om meer belastingen binnen te halen. Wat ik mis in dit verslag van de EC is een sociale paragraaf, waarin de EC verantwoording over wat de financiële ingrepen hebben teweeggebracht in de samenleving. Hoe groot is de sociale schade en de armoede door het gevoerde beleid.

Slotstand indices 17 mei 2013/week 20: AEX 368,08; BEL 20 2.732,29; CAC 40 4.001,27; DAX 30 8.398,00; FTSE 100 6.723,06; SMI 8.280,25; RTS (Rusland) 1.405,34; DJIA 15.354,40; Nasdaq 100 3.028,956; Nikkei 15138,12; Hang Seng 23082,68; All Ords 5.159,80; € $1,2839; goud $1360,20 dat is €34.031,81 per kg, 3 maands Euribor 0,203%, 10 jarig 1,565%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.