UPDATE18022017/364 Europa zal meer geld moeten stoppen in de NATO

De Verenigde Staten zijn en blijven onlosmakelijk verbonden met de NAVO. Ook al zoeken de Amerikanen naar een weg voor een goede relatie met Rusland, ze zijn niet blind voor de dreiging van de Russische grootmacht, verzekerde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence op de veiligheidsconferentie in München. Met zijn uitspraken trad hij in het voetspoor van de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis, die de NAVO-bondgenoten ook al sussend toesprak. De VS zullen zich niet van het bondgenootschap afkeren. Wel zullen de Europese lidstaten (veel) dieper in de buidel moeten tasten.

In het vorige blog (363) schreef ik onder meer ‘over de doorrekening van de partijprogramma’s van de politieke partijen door het CPB’ het volgende: Minister van Financiën Dijsselbloem noemde het een zorgwekkende ontwikkeling dat sommige politieke partijen niet meedoen aan de doorrekeningen van het CPB. Dit jaar hebben de PVV, 50Plus en de PvdD gezegd geen informatie over hun verkiezingsprogramma te leveren. “Ze kunnen kiezers knollen voor citroenen verkopen”, zegt Dijssel daarover. Hij vindt dat partijen moeten kunnen laten zien hoe ze voorgestelde maatregelen betalen. Interessant is de reactie van PvdD-leider Marianne Thieme die zegt dat er boekhouders (technocraten) aan de macht zijn: “Daar moeten we mee stoppen”. Daarover is nog wel meer te zeggen. Hoe werkt dat proces en hoe betrouwbaar is de output die beschikbaar wordt gesteld aan de politieke partijen? Interessant is welke aannames het CPB hanteert bij de doorrekening met betrekking tot de ontwikkeling van de rente, de inflatie, de werkgelegenheid, de koopkracht, het monetaire beleid van de ECB, het prijsniveau van de euro, de gevolgen van de brexit, het Europese beleid voor de boeren, de bedrijven, de banken, de afloop van het Griekse dossier, de vluchtelingenpolitiek en de gevolgen van een andere wind uit de VS en wellicht Rusland en de afloop van de (burger)oorlogen in het Midden Oosten en de hongersnood in Afrikaanse landen. En dat alles dan voor de komende 3 regeringsperiodes (12 jaar). De situatie is nu zo dat het CPB en het kabinet de uitslag van de doorrekeningen kunnen bijsturen (door de aannames te bewerken). Ik heb mij wel eens afgevraagd of de Algemene Rekenkamer ooit de aannames van het CPB voor de totstandkoming van het kabinet Balkenende IV (2007-2010), Rutte 1 (2010-2012) en Rutte 2 (2012-2017) heeft geëvalueerd. Hoe verhouden die aannames en verwachtingen zich tot de reële ontwikkelingen en data om de vraag, achteraf, te kunnen beantwoorden in hoeverre doorrekeningen zinvol zijn en voor wie.

Overheid en toezichthouders zien toenemende onzekerheden rond de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Dat staat in een gepubliceerd verslag van regulier overleg tussen De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën dat onlangs is gehouden. Mogelijke bedreigingen zijn het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering, het Britse vertrek uit de Europese Unie, verkiezingen in verscheidene andere Europese landen en de terugkerende discussie over de Griekse overheidsschuld. Daarnaast blijft de Europese bankensector worstelen met veel leningen op de balans die waarschijnlijk niet meer kunnen worden terugbetaald.

Ondanks een extreem lage dekkingsgraad van 37% wordt het aanvullende pensioen van zo’n duizend voormalige Europarlementariërs niet gekort. Het pensioenfonds kampt met giga-tekorten. Nu ga je je toch afvragen hoe het mogelijk is om te zakken naar een dekkingsgraad van 37%. Waar is dat geld heen gegaan? We krijgen er geen antwoord op. Geen nood: de rekening wordt 1 op 1 doorgeschoven naar het Europees Parlement: op de begroting is €270 mln opzij gezet om het gat te dichten. Uitgesproken zelfverrijking van EU-pensionado’s die de spaarpot van de volgzame burger-premiebetaler schouderophalend leeghalen. Volgens de Nederlandse pensioendeskundige Theo Kocken hebben de gepensioneerde parlementariërs veel te weinig premie betaald voor het pensioen dat ze krijgen. “Het is een absurde pensioenregeling met veel te veel toezeggingen voor veel te weinig premie.” In Nederland mogen fondsen met een dekkingsgraad onder de 105 % de pensioenen niet verhogen. Bij een veel lagere dekkingsgraad worden de pensioenen zelfs gekort. In Brussel zijn de pensioenen vorig jaar – ondanks het tekort – opnieuw verhoogd. Wie heeft daarover besloten?
Theo Kocken verteld vervolgens dat jaarrekening van het parlement “helemaal een lachertje is”, want volgens Kocken geeft het fonds geen duidelijke inzage in de financiële risico’s. Dit laatste is helemaal te beschamend voor woorden. Maar waarschijnlijk worden deze geheimhoudingen in stand gehouden door de huidige EU-parlementariërs. Want straks zijn zij zelf aan de beurt om deze uitkeringen gniffelend in ontvangst te nemen. Een EU-begrotingsgat van €10 mrd en meer dan 20.833 richtlijnen en verordeningen waarover moet worden onderhandeld. En wie gaat de 3800 Britten die salaris of pensioen van de EU ontvangen straks betalen? De ‘brexit’ wordt een opgave van formaat, dat concluderen journalisten van het Amerikaanse Politico, na bestudering van 21 rapporten van verschillende comités in het Europees Parlement. Zo zouden er veertig EU-wetten per werkdag moeten worden afgewerkt om de werkzaamheden als gevolg van de brexit uitvoering in de twee jaar die er voor de onderhandelingen staat af te krijgen. Ook zal het EU-verdrag deels moeten worden herschreven omdat het Verenigd Koninkrijk in allerlei artikelen wordt geschrapt. Er zal iets moeten worden geregeld voor de 1800 Britten die nu bij de EU-instellingen werken, en voor de 2000 voormalige Britse EU-ambtenaren met pensioenrecht. De rapporten, opgesteld tussen oktober 2016 en januari, geven de journalisten een gedetailleerd beeld over wat de onderhandelaars tussen de EU en de Britten te wachten staat zodra de Britse regering de officiële scheidingspapieren naar Brussel stuurt.

Het Kadaster is elke maand het doelwit van circa 11.000 DDoS-aanvallen en hackpogingen. Geen enkele aanval heeft geleid tot inbreuk op of de aantasting van de computersystemen van de organisatie. Het Kadaster laat dit weten in reactie op berichtgeving door het FD. De zakenkrant meldde dat slepende computerproblemen het Kadaster plagen met onacceptabel grote veiligheidskwesties als gevolg. Volgens het FD is het systeem zo lek dat het Kadaster vreest dat foutieve informatie in de registraties van onroerendgoedbezit, hypothecaire onderpanden en beslagen kan sluipen. In de reactie laat het Kadaster weten dat er op dit moment geen enkele aanleiding is te twijfelen aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de informatiebeveiliging van de organisatie. ,,Onze infrastructuur kent gescheiden systemen. Uiteraard werken we altijd aan verbetering en worden maatregelen getroffen voor onze informatiebeveiliging door interne en externe onderzoeken.” Het Kadaster meldt dat die onderzoeken elk jaar opnieuw worden gedaan. Dit voorval, 11.000 cyberaanvallen per maand, eist dat digitale processen een veel zwaardere beveiliging moeten krijgen. Er hoeft maar een cybercrimineel te zijn die erin slaagt tot de kern van het systeem door te dringen. Overigens geldt deze waarschuwing ook voor de banken en het hele financiële stelsel. Dat geldt ook voor nepberichten die als ‘waar’ in de media worden gebracht.

Een broodnodige correctie op de rekenrente maakt pensioenfondsen klaar voor de toekomst, betoogt Benne van Popta, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Metaal en Techniek. Ook wil hij zeker geen ’big bang’, de naderende grote hervorming van het pensioenstelsel. Fondsen, sociale partners en politiek bereiden zich voor op een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Bij de formatie wil de SER een blauwdruk van een nieuw stelsel op tafel leggen. Dat zou dan in de volgende kabinetsperiode ingevoerd moeten worden. Benne van Popta van PMT (ongeveer 1,2 miljoen deelnemers) ziet geen noodzaak in grote hervormingen. “Met een nieuw pensioencontract krijgen deelnemers niet opeens meer geld.” Volgens hem is de uitkeringshoogte een belangrijker probleem dan de manier waarop pensioengeld wordt verdeeld. Voor PMT en zijn deelnemers in ieder geval. Want deelnemers in de metaal, blijven in tegenstelling tot in andere sectoren tientallen jaren daar actief, er werken weinig zzp’ers en inkomensverschillen zijn klein. Hij wil wel dingen veranderen, maar weigert een blauwdruk van een nieuw perfect stelsel voor iedereen. Van Popta ziet vooral graag meer stabiliteit in de uitkering, door niet snel te hoeven korten en wel te indexeren. “Door pensioentoezeggingen op een later moment te doen, verminder je de rentegevoeligheid.” Van Popta wenst voor al die verschillende fondsen een hybride stelsel, waarbij fondsen anders werken per sector. “In de ene sector, waar werknemers kort in werken en pensioen opbouwen, kun je persoonlijke pensioenpotjes invoeren. Om in andere de kracht van collectiviteit te behouden.” De pensioenbaas wil veranderingen, zoals meer inzicht in pensioenopbouw, in kleine stapjes. Nu valt volgens hem op de tekentafel niet te voorspellen welk stelsel nodig is in 2022. Hij wil stap voor stap bijsturen en verwijst naar oud-premier Den Uyl. “Hij zei dat je met kleine stappen ook voor grote vernieuwing kan zorgen. Het enige verschil is dat je de bevolking meeneemt.” Van Popta ziet een groot obstakel voor stelselaanpassing: lage dekkingsgraden (veel fondsen, zoals PMT komen niet boven 100%) door lage rentes. Dus is er continu dreiging van kortingen. Veel fondsen, dachten bijna heel 2016 dat ze moesten gaan korten, maar die ingreep werd net afgewend. Van Popta wil de rekenrente waarmee fondsen toekomstige verplichtingen waarderen (afgeleid van rentes op risicovrij papier) corrigeren. “Anders blijven kortingen boven ons hoofd hangen. Stabiliteit is nodig richting stelselvernieuwing.” De PMT-baas vindt de huidige situatie onrechtvaardig omdat rentes laag zijn door het monetaire beleid van de ECB. “Daarom moet er gecorrigeerd worden. Houd je deze rente, dan beloon je jongeren en benadeel je ouderen. Als dat ECB-effect 50 basispunten is en je zou die er tijdelijk bij doen, dan wordt onze rekenrente ruim 2%, stijgt de dekkingsgraad met 6%punten en komen we op zo’n 105%.” Die 105% is net boven de DNB-eis waar onder meer PMT eind 2019 op moet zitten om onvoorwaardelijke kortingen te voorkomen. Andere in de politiek geopperde rekenrente-aanpassingen, zoals een permanente bodem van 2% of 4% ziet Van Popta niet zitten. “Dat leidt tot onaanvaardbare verschuivingen tussen generaties.” Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) en het CPB toonden in januari dat een permanente bodem jongeren tot zelfs 30% pensioen kan kosten, omdat dan nu meer wordt uitgekeerd, terwijl de positie van fondsen niet verbetert. “Het is niet mijn bedoeling de situatie beter voor te stellen dan die is, maar we moeten het ECB-effect corrigeren. Zonder die barrière te slechten, komt die transitie niet op gang.” Ik heb mijn mening over dit thema al meerdere keren gegeven. Ook na deze inbreng blijf ik erbij dat, waar deelnemers (werknemers) veertig jaar hun pensioenvermogen opbouwen de verrekenrente daaraan moet worden gekoppeld. Wat de toezichthouder (DNB) nu doet, de verrekenrente afleiden van de actuele rente, meegaan met de waan van de dag, bemoeilijkt het beheer van de pensioenreserves. Als we naar de gemiddelde rente kijken over de periode 1977-2017 en 1997-2017 plus een schatting over de periode 2017-2037, dan zal blijken dat een verrekenrente van 4% nog aan de te lage kant ligt. Wel moet er bij de gemiddelde rente rekening worden gehouden dat de opbrengsten over de laatst 10 jaar zwaarder tellen dan die over de eerste 10.

Hoewel de inflatie in de eurozone vorige maand hard is opgelopen geholpen door de opmars van de energieprijzen, zal de Europese Centrale Bank terughoudend blijven met een mogelijke afbouw van het stimuleringsprogramma. Dat is volgens Carsten Brzeski, econoom bij ING af te lezen uit de notulen van de laatste ECB-rentevergadering. De ECB kondigde in december aan om het bestaande opkoopprogramma te verlengen tot het eind van dit jaar, maar het maandelijks opkoopbedrag van staatsobligaties vanaf april te verminderen naar €60 miljard. Volgens Brzeski komt uit de ECB-notulen van de laatste vergadering in januari een bevestiging naar voren dat ECB-president Mario Draghi het nog te vroeg vindt om te overwegen het bestaande monetaire programma aan te gaan passen. De meeste ECB leden liet zelfs weten een terugtrekkende beweging riskant te vinden en nadelig kan uitpakken voor de aantrekkende inflatie in de eurozone, benadrukt Brzeski. Ondanks deze enigermate geruststellende woorden van de zijde van de ECB blijf ik bij mijn standpunt dat het monetaire beleid, dat Mario Draghi verdedigd niet de rust zal brengen die Europa hard nodig heeft. De rente die ik krijg op mijn spaarrekening levert nog maar 0,4% op. Anderzijds kost een hypotheek met een vaste rentetermijn van 20 jaar ook maar 2,2%. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst.

Niet alleen topbestuurders, maar iedereen in de publieke en semipublieke sector gaat binnenkort niet meer verdienen dan een minister. Dat betekent dat nu ook bekende televisiepresentatoren tegen een financieel plafond aan gaan lopen. Minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) wil al jaren ‘aanvaardbare’ salarissen, en maakte daar in het begin van de regeerperiode met de VVD afspraken over. In 2017 verdient een minister 181.000 euro, en dat is volgens Plasterk een prima bedrag om voor te werken. Een voorstel, de laatste stap van de minister om de topinkomens in de sector aan banden te leggen, is naar de Raad van State gestuurd. Het voorstel van Plasterk komt er nu definitief op neer dat nu iedereen die werkt in een organisatie die (deels) met publiek geld wordt gefinancierd qua salaris aan banden wordt gelegd. Eerder werd dat plafond al ingesteld voor bestuurders van dergelijke organisaties. Als het voorstel wordt aangenomen gaat dat dus ook gelden voor bijvoorbeeld managers in de zorg, maar ook voor televisiepresentatoren. Maar Matthijs van Nieuwkerk, die afgelopen jaar veel kritiek over zich heen kreeg omdat hij ruim een half miljoen euro verdient, gaat niet in een klap terug naar die 181.000 euro. Dat mag namelijk niet. Er is een overgangsperiode van zeven jaar, waarbij vier jaar op hetzelfde salaris kan worden gewerkt. Alleen voor presentatoren die nieuw in dienst komen van de publieke omroep gaat de wet meteen in. Dat geldt uiteraard ook voor mensen die bij andere organisaties aan de slag gaan. Medisch specialisten en luchtverkeersleiders behouden wel een hoger salaris. Een uitzondering bij bijvoorbeeld de publieke omroep kan ook worden gemaakt, maar daar moet de ministerraad per geval over beslissen. De salarissen van nieuwe zorg- en onderwijsbestuurders werden in 2013 al teruggeschroefd naar 130% van een ministersalaris, maar sinds 2015 is dat ministersalaris zelf de norm.

Enkele tienduizenden ouderen in ons land begeven zich momenteel niet op de arbeidsmarkt. Zij hebben het zoeken naar werk opgegeven, omdat ze verwachten dat ze toch geen baan vinden. Afgelopen jaar waren er 22.000 mannen en 28.000 vrouwen van 55 jaar en ouder die wel zouden kunnen werken, maar niet naar werk zochten, omdat ze niet verwachten nog een baan te vinden. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Het UWV meldt dat werkgevers weer vaker te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures. Vooral in de techniek en ICT zoeken ze hard naar goede vakmensen. Ook in de zorg en in de bouw blijken sommige vacatures maar lastig te vervullen. Door de vergrijzing en te weinig mensen met een passende opleiding die aansluit bij deze vacatures, houdt de schaarste nog wel aan. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS spreekt over onbenut arbeidsaanbod. Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) voelde afgelopen jaar de negatieve gevolgen van de nieuwe wet Aanpak van Schijnconstructies (WAS) die in het leven is geroepen om schijnconstructies tegen te gaan. Dat komt neer op circa 122.000 zelfstandigen die één of meer opdrachten misliepen, zo concludeert de Kamer van Koophandel (KvK) na eigen onderzoek. Enerzijds voelen opdrachtgevers zich onzekerder over het inhuren van zzp’ers. Daarnaast wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op een tussenpersoon zoals een bemiddelaar of een payrollbedrijf om risico’s in te dammen. De zzp’er verliest hierdoor wel zijn zelfstandigheid en soms ook zijn fiscale voordelen, benadrukt de KvK. De zogenoemde wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Maar in plaats daarvan zijn de ondernemers volgens criticasters in grote onzekerheid beland. Door felle kritiek op de wet DBA zag staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) zich eerder al genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Eerst moeten de oorzaken van onzekerheid en grijze gebieden tussen flex- en vaste arbeid zijn weggenomen. Dat duurt mogelijk nog jaren. Volgens een woordvoerster van het ministerie kunnen opdrachtgevers dus gerust zaken doen met zzp’ers, omdat de Belastingdienst tot die tijd niks doet. “Geen boetes, geen naheffingen, geen handhaving”, zo benadrukte ze. Bij echte kwaadwillenden die zich schuldig maken aan fraude, zwendel en oplichting wordt overigens wel gehandhaafd. Tot nu toe zijn zeven opdrachtgevers in het vizier van de Belastingdienst gekomen.

Nederland verzet zich niet langer tegen een snellere Europese aanpak van een vorm van belastingontwijking door multinationals. Het gaat daarbij om bepaalde omstandigheden waardoor deze ondernemingen bijvoorbeeld in Nederland en in een ander land geen belasting betalen. Het gaat dus slechts om één bepaalde wetsontduiking. Het betekent niet dat Nederland geen ‘belastingparadijs’ meer is. Op aandringen van de Tweede Kamer zegde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) toe dat Nederland in Brussel niet zal aansturen op verder uitstel van invoering. Aanvankelijk wilde de regering een latere invoerdatum dan 2019, zodat bijvoorbeeld de Verenigde Staten hun zaken op orde konden brengen. De Tweede Kamer met onder meer regeringspartij PvdA vindt dat niet kunnen. De meerderheid schaarde zich achter de oproep van SP-Kamerlid Arnold Merkies. Hij wil dat aan de ongewenste situatie waarbij bedrijven ontsnappen aan heffingen, zo snel mogelijk een einde komt.

De economische groei van de eurolanden is in de laatste drie maanden van vorig jaar gestabiliseerd op 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De groei was daarmee iets beperkter dan de plus van 0,5% die onlangs op basis van een eerste raming werd gemeld. De vooruitgang ten opzichte van een jaar eerder was met 1,7% ook een fractie lager dan eerder werd gedacht. De sterkste groei in de eurozone werd gemeten in Litouwen, waar de economie 1,3% groter was dan in het derde kwartaal. Onder de grote economieën was Spanje de uitblinker, met een plus van 0,7%. De Duitse en Franse economie groeiden met 0,4%, terwijl Nederland het met 0,5% iets beter deed dan het gemiddelde onder de landen waar met de euro wordt betaald.

Het groeitempo van de Nederlandse economie zal dit jaar onverminderd doorzetten, verwachten ‘economen’. Vooral het positieve sentiment onder consumenten en producenten zorgt voor dynamiek. ,,Wij verwachten dat het groeitempo dit jaar doorzet”, zegt econoom Dimitry Fleming van ING. ,,Het vertrouwen in de economie is hoog en de arbeidsmarkt trekt aan. Dat is een belangrijke motor.” ING ging eerder uit van een groei van rond de 1,6% tot 1,7% voor dit jaar, maar zal de groeiverwachting naar boven bijstellen. Fleming gaat uit van een groei van tegen de 2% voor dit jaar. ,,Als er geen gekke dingen gebeuren gaan we uit van een gezonde groei. De binnenlandse economie zit namelijk in een stevige dynamiek en dat stopt niet zomaar. We hebben bovendien nog een inhaalslag te maken.” Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de economie vorig jaar met 2,1% is gegroeid, het hoogste niveau sinds 2007. De groei is vooral te danken aan de toegenomen investeringen, export en de consumptie van gezinnen. ,,Het gaat om de hoogste groei sinds de crisis”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,En daarmee doen we het beter dan de landen om ons heen.” De vooruitzichten voor dit jaar zijn positief gezien het conjunctuurbeeld. Volgens het CBS presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend. Zo is het vertrouwen van consumenten in januari toegenomen tot het hoogste niveau in negen jaar. Ook het producentenvertrouwen steeg afgelopen maand naar de hoogste stand in bijna negen jaar. Ondernemers in de industrie zijn vooral positief over hun orderportefeuille. Beide indicatoren zitten op een hoog niveau, dus het moet gek lopen als we dit jaar niet opnieuw rond een groei van 2% uitkomen”, aldus Van Mulligen. Volgens econoom Nico Klene van ABN Amro geven de vertrouwensindicatoren aan dat consumenten en producenten hun kansen grijpen. ,,De groei in de eerste maanden ligt op een behoorlijk niveau en daarom zijn we redelijk positief over onze economie. Wij verwachten dat de groei dit jaar uitkomt op zo’n 2,25%.” Klene benadrukt verder dat het mondiale beeld is verbeterd. ,,We hebben eerst een economische crisis gehad en daartussen gebeurde er steeds wel weer iets. Maar nu is het al een tijdje rustig, het economische klimaat wereldwijd is verbeterd. Ook daar profiteren we van.” Minister Kamp (Economische Zaken) vindt dat het economische succes vooral toe te schrijven is aan het Nederlandse bedrijfsleven. ,,We zijn daardoor in vier jaar tijd van een economische krimp van 1% naar een stabiele groei van 2% gegaan.” ABN-econoom Klene denkt dat een Brits vertrek uit de Europese Unie eventueel nog roet in het eten kan gooien. ,,Dat kan het vertrouwen in de Europese economie schaden. Datzelfde geldt ook voor onvoorziene uitkomsten bij verkiezingen in Europa en het protectionisme van de Amerikaanse regering. Die onrust kan het vertrouwen onder consumenten en producenten drukken en dat gaat ten koste van economische groei.” De aantrekkende economie zorgt ook voor meer werkgelegenheid. Zo is het aantal banen in het laatste kwartaal van vorig jaar toegenomen met 53.000. Dat is de hoogste groei in vijf jaar tijd, aldus het CBS. Volgens CBS-econoom Van Mulligen kwamen de meeste banen er het afgelopen kwartaal bij in de handel, het vervoer en de horeca. Gezamenlijk zijn deze bedrijfstakken goed voor een kwart van het totaal aantal banen in ons land. De werkloosheid daalde in het laatste kwartaal tot 487.000 en dat zijn er 100.000 minder ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in februari flink gedaald ten opzichte van een maand eerder. De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van 10,4 tegen 16,6 een maand eerder.

Blokker grijpt wegens tegenvallende resultaten terug op goedlopende producten uit het verleden. Het winkelbedrijf zette nog geen jaar geleden in op een grootscheepse modernisering van 450 winkels. Artikelen als groene zeep, sudderplaatjes en de pluizentondeuse keren echter terug in de schappen. De ommezwaai heeft volgens bronnen rond de directie tot ruzie geleid in de top. Robert Bohemen, verantwoordelijk voor de vernieuwing van de winkels en de internetstrategie, zou zich hebben verzet tegen de terugkeer naar ‘vroeger’. Hij zou het veel te vroeg vinden voor conclusies en vooral de gammele logistiek (waardoor producten regelmatig niet verkrijgbaar zijn) verantwoordelijk houden voor de slechte resultaten, aldus de directiebronnen. Bohemen zit ’ziek’ thuis. Een woordvoerder van Blokker ontkent dat sprake is van onenigheid. Bruna verkeert in financiële problemen. De twee aandeelhouders PostNL en ING hebben de helpende hand toegestoken om de moeilijke situatie bij de boekwinkelketen te verbeteren. Op basis van het uitgebrachte jaarverslag over 2015 is af te lezen dat Bruna een nijpend tekort heeft aan werkkapitaal en gebukt gaat onder de tegenvallende bestedingen door consumenten en hoge investeringen door internetactiviteiten, zo meldt het FD. PostNL en ING gaan Bruna ondersteunen om het voortbestaan te verzekeren. Zo kan de boekwinkelketen volgens het FD een beroep doen op de vrije kaspositie van Postkantoren BV en indien noodzakelijk gebruik maken van een overbruggingskrediet van €5 miljoen beschikbaar te stellen door ING. Begin dit jaar werd Fred Zeegers, de directeur van Bruna, op non-actief gesteld vanwege ‘een verschil van inzicht’ met de raad van commissarissen.

Rabobank heeft zorgwekkend laag gescoord op belangrijke punten in een intern onderzoek waarin werknemers naar hun mening over de bank werd gevraagd. Het personeel mist duidelijkheid van de directie over de koers en de richting en constateert een gebrek aan voortvarendheid. Een andere veelgehoorde klacht is dat directeuren en managers de werknemers weinig ruimte geven om zelf beslissingen te nemen. HR-directeur Janine Vos van Rabobank bevestigt dat Rabobank op belangrijke punten slecht heeft gescoord in een groot zogeheten ‘Organisation Health Index’. Rabobank deed dit onderzoek eind vorig jaar voor de tweede keer.

De huizenprijzen zullen in Nederland dit jaar in doorsnee met 5% aandikken. Dat stelt kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) in een rapport over de huizenmarkt. Ons land staat daarmee derde op het Europese lijstje van landen waar de prijzen het meeste aandikken, na Ierland en Duitsland. In Ierland wordt een prijsstijging voorspeld van gemiddeld 7%, terwijl de Duitse huizenprijzen met 6% zullen stijgen. Dat komt onder meer door aanhoudend economisch herstel, toenemende werkgelegenheid en gunstige hypotheekrentes. De slechtste huizenmarkt bevindt zich in Italië, waar S&P geen groei van de prijzen voorspelt. De groei zal wel wat gaan afvlakken, aldus S&P, door bijvoorbeeld een hogere inflatie. In 2018 zullen de Nederlandse huizenprijzen daardoor gemiddeld met zo’n 3% stijgen, aldus de kredietbeoordelaar.

Het begrip ‘nepnieuws’ is een actueel thema in het publieke debat. Onderstaand bericht lijkt zo onlogisch, zo onwaarachtig en zo ‘gekleurd’ dat ik grote twijfels heb over het waarheidsgehalte ervan. Daar komt bij dat liberale bewindspersonen in de afgelopen tijd, uitspraken hebben gedaan die, achteraf, de toets der kritiek niet hebben doorstaan. Het gaat hier over de positie van de premier en het waarheidsgehalte van door hem gedane uitspraken. Dat meerdere topambtenaren de bijlage bij een email over de Teevendeal niet hebben gelezen, wijs ik af naar het rijk der fabelen. Dat vijf topambtenaren, tegelijkertijd dezelfde omissie hebben gepleegd, hetgeen zou betekenen dat meerdere ambtenaren onbekwaam zouden zijn in de uitoefening van hun functie, nee …… die optie wijs ik af. De messen staan op scherp want als de premier wel zou zijn geinformeerd, zou dat betekenen dat hij een enkeltje naar de Koning zou moeten boeken. Daarmee zou het kabinet Rutte II vallen. <citaat> De topadviseurs van premier Mark Rutte kunnen zich niet herinneren dat ze een mail met belangrijke informatie over de Teevendeal hebben gelezen. Een nieuwe onthulling van Nieuwsuur drukte premier Rutte opnieuw in de verdediging over zijn rol in de nasleep van de Teevendeal. Nieuwsuur meldde dat topadviseurs van de premier op de hoogte waren van belangrijke informatie over de deal. Het draait om de herinneringen van Fred Teeven aan de hoogte van de schikking met drugscrimineel Cees H. in 2000. In 2015 kwam het bonnetje van die deal, na lang zoeken, boven bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een dag eerder hadden ambtenaren van Rutte al een mail gekregen waarin stond hoe hoog dat bedrag volgens Teeven was. Het was niet duidelijk om welke ambtenaren het precies ging. Nieuwsuur-journalist Bas Haan meldt dat het gaat om de directe omgeving van Rutte: directeur-generaal Stephan Schrover van de Rijksvoorlichtingsdienst, plaatsvervangend directeur-generaal Bart van Poelgeest en de politiek assistent van de premier, Sophie Hermans. Premier Rutte heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van het bedrag. SP, D66, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie willen van de premier weten hoe het kan dat hij niet op de hoogte was van die informatie terwijl al zijn topambtenaren dat wel waren. “Had u hiervan niet op de hoogte kunnen en moeten zijn?” vragen zij. Rutte bevestigt dat zijn topambtenaren de mail hebben ontvangen. Maar zijn ambtenaren kunnen zich allemaal niet herinneren dat ze de bijlage in de mail gelezen hebben. De mail is ook later niet meer met de premier besproken. Zo’n drie weken geleden stapte Ard van der Steur nog op als minister in de nasleep van de Teevendeal. VVD’ers Ivo Opstelten, Fred Teeven en Anouchka van Miltenburg waren hem al voorgegaan. De Teevendeal is de afspraak die crimineel Cees H. in 2000 had gesloten met toenmalig officier van justitie Fred Teeven. H. was zeven jaar eerder opgepakt op verdenking van drugshandel. Het Openbaar Ministerie had vervolgens beslag gelegd op zijn bankrekeningen. Het OM besloot een schikkingsdeal te sluiten omdat niet bewezen kon worden dat het geld was verdiend met drugshandel. Dat gebeurde door officier van justitie Fred Teeven en plaatsvervangend hoofdofficier Ben Swagerman: Cees H. betaalde fl 750.000 en kreeg in ruil het in beslag genomen geld terug. In de deal werd afgesproken dat de Belastingdienst niet op de hoogte werd gebracht van de deal. Over het geld dat Cees H. terugkreeg, hoefde hij geen belasting te betalen. Jarenlang bleef onduidelijk hoeveel geld H. nu precies had teruggekregen. In 2014 onthulde Nieuwsuur dat het om zo’n 5 miljoen gulden zou gaan. Dat klopte niet, zei toenmalig minister Opstelten. Hij gaf opdracht om het ‘bonnetje’ van de transactie te vinden, maar dat lukte niet. In maart 2015 kwam Nieuwsuur met het exacte bedrag: fl 4.710.627,18. Na nieuw onderzoek in opdracht van Opstelten werd het bonnetje gevonden. Het bedrag klopte toch: Opstelten en Teeven traden af. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor de VVD. In december van dat jaar trad ook Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg af. Uit onderzoek was gebleken dat zij tot twee keer toe een belastende brief terzijde had geschoven en had laten vernietigen. Vorige maand voegde minister Van der Steur zich ook in dit rijtje gevallen VVD-kopstukken. Hij hield de eer aan zichzelf nadat hij in de Kamer zwaar onder vuur kwam te liggen.

De voordracht van Teeven voor een benoeming in de Raad van State is teruggenomen.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 17 februari 2017; week 07: AEX 499,08; BEL 20 3.610,44; CAC-40 4867,58; DAX 30 11.757,02; FTSE 100 7299,96; SMI 8.506,49; RTS (Rusland) 1152,21; DJIA 20624,05; NY-Nasdaq 100 5.324,721; Nikkei 225 19.234,62; Hang Seng 24.023,76; All Ords 5851,00; SSEC 3202,073; €/$ 1,0613; goud $1234,60; dat is €37.367,28 per kg, 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,62%, 10 jaar VS 2,4129%. 10 jaar Duitse Staat 0,306%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.