UPDATE18012014/204 Wajongeren komen niet aan de bak

Ik heb een kleine pauze laten vallen voordat ik dit blog ben gaan schrijven. Al maanden schrijf ik steeds weer dat dit land met deze regering en met deze premier het land structureel niet uit de crisis gaan halen. Waarom niet: omdat het beleid dat ze voeren niet deugdelijk is en al zeker ons land niet gaat leiden naar een heringerichte samenleving. Wat ons te wachten staat is een nog verdere afbraak van de maatschappij, waarin wij leven. Gebrek aan visie van deze premier en dit kabinet. Dit kabinet heeft geen flauw benul van hoe de woningmarkt moet worden aangepakt, hoe het pensioen in de toekomst moet worden opgezet, hoe de zorg moet worden aangepakt, hoe het onderwijs jongeren moet gaan opleiden voor een beroep in de toekomst, hoe de werkeloosheid omlaag moet worden gebracht, hoe de arbeidsmarkt, met rechten en plichten voor werkgevers en werknemers, vorm moet worden gegeven. Hoe los je dat probleem dan op: je gaat op zoek naar partners die je een kant en klare oplossing aanbieden. Dat denkt althans de politiek. In feite zoeken de marktpartijen, die in de arm genomen worden, naar een aanpak die voor hen niet ongunstig uitvalt. Het gevolg daarvan is dat de broodnodige hervormingen niet of nauwelijks worden aangepakt. Het kabinet, gesteund door Brussel, voert bezuinigingen door, ingrepen die hard aankomen bij het volk. En oplossen doet het niets. Als de rente met 2% stijgt zijn alle bezuinigingen zinloos geweest, omdat de stijging van de rente op de staatsschuld de opgebrachte fiscale en begrotingsingrepen overtreft. De vraag is dan ook “waar wachten we op?” Inmiddels is het volk er wel van overtuigd dat de Haagse politiek de rol van de 'reddende engel' niet kan spelen. De hoogst noodzakelijke wijsheid en kennis van zaken om het politieke beleid om te buigen ontbreekt.

En dan de gemeenteraadsverkiezingen. De grote vraag van de 2 coalitiepartijen en de drie gedogers of de schade te beperken is. Ik denk van wel omdat de 20% kiezers die op de PVV zouden stemmen bij deze verkiezing geen alternatief hebben (in Almere en den Haag uitgezonderd). Misschien stemt een kleine groep op de SP of het CDA maar de grootste groep stemt helemaal niet. En als dat zo plaatsvindt dan worden zetels verdeeld op basis van een lagere opkomst en dat werkt dan positief uit voor de partijen die slecht in de peilingen staan. Iets anders zijn de verkiezingen later dit voorjaar voor het Europees Parlement. Daar kunnen wel harde klappen gaan vallen. De kiezers in Europa gaan bepalen hoe de toekomst van Europa eruit gaat zien. Dat wordt nog spannend.

Een andere zaak is de stand van zaken in de financiële wereld. Rating agency Fitch stelt dat de vooruitzichten voor de meeste Nederlandse banken negatief zijn. De negatieve vooruitzichten voor ING en ABN Amro weerspiegelen datzelfde oordeel dat gekoppeld is aan de AAA-rating van Nederland omdat ING nog een deel staatssteun moet aflossen en omdat ABN Amro in handen is van de overheid. Bij Rabobank ziet Fitch de druk op het huidige bedrijfsmodel toenemen. Fitch denkt dat de Nederlandse banken dit jaar gemakkelijk terecht kunnen op de geld- en kapitaalmarkten hoewel de omvang van eventuele uitgiften „waarschijnlijk bescheiden” zullen zijn. „Dit weerspiegelt de verwachting van een lage kredietvraag, het nog altijd lage consumentenvertrouwen en een lage consumptie.” Een andere vraag is hoe het verzet moet worden gezien dat bankiers voeren tegen de verhoging van het risicodragend vermogen van de banken. Het zogenaamde 'ophogen van de buffers'. 5 jaar geleden was iedereen het erover eens dat een eigen vermogen van 8% voor nutsbanken en 11% voor systeembanken, noodzakelijk was. Nu maken de bankiers grote heisa over een verhoging naar 4%. En ik ben daar niet onduidelijk over: een bank met een risicodragend vermogen van 4% is niet stabiel in onzekere tijden. Maar zeg ik er wel bij als de banken fondsen gaan opbouwen ter meerdere zekerheid van de verplichtingen uit het deposito-garantie-stelsel, vind ik dat positief. Maar als er geld moet worden geschoven om zwakke banken elders in de eurozone voor omvallen te behoeden, slaat de wijzer weer de andere kant uit. Alhoewel ik daar nergens iets over gelezen heb, zou het ook zo kunnen worden uitgevoerd dat voor hulp aan zwakke banken als tegenprestatie aandelenrechten moeten worden afgegeven.

De staatsschuld in de eurozone is in het 3e kwartaal gedaald van 93,4 naar 92,7% bbp. De grootste schuldenaar is Griekenland met 172%, daarna volgt Italië met 133%. Nederland zit in de middenmoot met 74% (€447.902.065.000). Estland staat met stip bovenaan met de kleinste staatsschuld uitgedrukt in het bbp: 10%, daarna volgt Luxemburg met 23%. Is dat nu goed of slecht nieuws. Als we kijken naar de staatsschuld tien en twintig jaar geleden dan zien we dat de staatsschuld in 1994 €218.266 mrd (72% bbp) bedroeg en in 2004 €257.604 mrd (52% bbp). De grootste en belangrijkste opdracht waar dit land voor staat is de herinrichting van de samenleving, in de meest brede zin van het woord. Ik vrees dat de hervormingen en investeringen, die hiervoor nodig zijn, geld gaan kosten met als gevolg dat de staatsschuld nog verder gaat stijgen.

Reorganisaties in het bedrijfsleven zijn aan de orde van de dag. Voor het bankwezen worden op nog meer dan 10.000 ontslagen gerekend, juweliersketen Siebel is failliet en of er een doorstart in afgeslankte vorm komt, is nog maar de vraag. De etikettenmaker Avery gaat zijn vestiging in Hazerswoude sluiten en brengt zijn productie naar het Duitse Schwelm. 186 arbeidsplaatsen verdwijnen hierdoor. Beter Bed gaat over tot sluiting van de ketens Slaapgenoten en Matrassen Concord in de Benelux. Bij Wegener komen er nieuwe bezuinigingen aan, waarvan nog onduidelijk is om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat. Peugeot gaat nog eens 1500 banen schrappen bovenop de 11.200 die al eerder waren aangekondigd. De vooruitzichten voor werk voor wajongeren, zoals staatssecretaris Klijnsma die heeft geschetst, vallen tegen: ca 80% van de werkgevers in de sectoren vervoer, voeding, industrie en bouw geeft aan geen werk te hebben voor deze groep. Het FNV wil dat wajongeren pas mogen worden tewerkgesteld in het bedrijfsleven en bij de overheid als ze zijn herkeurd en vastgesteld is welke arbeid door hen kan worden uitgevoerd. 

Als ik naar de autoriteiten luister zou het beter gaan met onze economie. Ik heb daar zo mijn twijfels over, maar goed de boodschap wordt met veel druk en aplomp naar buiten gebracht. Maar grote bedrijven presenteren teleurstellende cijfers. Shell geeft een winstwaarschuwing, de omzet bij Unilever daalt (bij een beter resultaat), DSM en Ahold kwamen met tegenvallende cijfers. Het consumentenvertrouwen steeg naar -12%. Het CBS waarschuwt dat zo een verbetering niet altijd betekent dat de economie aantrekt. Het kan ook een fout signaal zijn, daar moeten we rekening mee houden. De koopkracht gaat dit jaar stijgen, maar lang niet voor iedereen, zegt het Nibud. 740.000 Nederlanders zitten in de financiele problemen, dat cijfer blijft vooralsnog stijgen. De huizenprijzen zijn in de maand november wat aangetrokken.

Op http://fd.nl/economie-politiek/629304-1401/schuldencrisis-ebt-weg is te lezen dat het nieuwe jaar voor de eurozone goed is begonnen. Over een breed vlak dalen de kapitaalmarktrentes, vooral die van de economisch zwakke, perifere eurolanden, zoals Portugal, Spanje, Griekenland en Italië. Analisten van ABN Amro en Rabobank denken dat de rentes in Zuid-Europa verder omlaag gaan, met dank aan Mario Draghi, die nog eens duidelijk liet weten dat de eurozone de schuldencrisis nog niet achter zich heeft gelaten. Optimistische uitspraken over de Europese opleving van EU-voorzitter José Barroso noemde hij prematuur. De markten gaan ervan uit dat zolang het monetaire beleid ruim blijft en zo nodig nog verruimd wordt als er toch weer een paar beren op de weg opduiken.

Slotstand indices 17 januari 2014/week 4: AEX 408,26; BEL 20 2.969,15; CAC 40 4.327,50; DAX 30 9.742,96; FTSE 100 6.829,30; SMI 8478,89; RTS (Rusland) 1397,53; DJIA 16458,56; Nasdaq 100 3591,246; Nikkei 15734,46; Hang Seng 23142,47; All Ords 5.316,40; €/$ 1,3541; goud $1254,10, dat is €29.748,28 per kg, 3 maands Euribor 0,302%, 10 jarig 2,069%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.