UPDATE17102015/294 Asielkosten lopen uit de hand

VK: Op de vergadering van de 28 regeringsleiders in Brussel berispten EU-president Tusk en Commissievoorzitter Juncker de regeringsleiders voor het niet nakomen van hun financiële beloften. Van de vorige maand toegezegde €2,8 mrd voor de opvang van vluchtelingen is nog geen €300 mln binnen. Ook zijn de lidstaten maar mondjesmaat bereid de hun toegewezen asielquota in te vullen. De leiders beloofden beterschap. In de slotverklaring pleitten de premiers voor een betere bewaking van Europa's buitengrenzen, in eerste instantie door meer samenwerking van de nationale grenswachten. Hollande pleitte – in navolging van Juncker – voor de oprichting van een Europese grenswacht. Premier Rutte nam daar direct afstand van om 'moeilijke discussies over soevereiniteit' te vermijden. Een bitse discussie ontstond nadat mevrouw Merkel aandacht had gevraagd voor een permanent crisismechanisme voor de spreiding van migranten over de EU-landen. De Commissie presenteert binnenkort een voorstel daartoe. De Hongaarse, Slowaakse en Poolse premiers verzetten zich fel tegen het expliciet benoemen van zo'n spreidingsplan in de slotverklaring. Een dag later besloot Hongarije de grens met Kroatië af te sluiten. Deze landen keerden zich al eerder tegen Brusselse asielquota. Dankzij steun van Italië en Zweden kreeg Merkel uiteindelijk ten dele haar zin: een impliciete verwijzing naar het Commissieplan dat eraan komt.

In mijn blog van vorig weekend heb ik geciteerd uit een column van Ephimenco, waarin hij een uitspraak aanhaalt van de Turkse president Erdogan, gedaan in 1998, waarin hij zegt “democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.” In zijn visie is het doel de islamisering van Europa te verwezenlijken. In zijn column van vandaag haakt hij daarop aan. Hij benoemt de EU-fundamenten: humanisme en de joods-christelijke waarden, verdraagzaamheid, empathie en mensenrechten. De columnist zet Frans Timmermans neer als een verrader van onze culturele waarden als hij deze week, geheel onvoorbereid en onverwachts, aan tafel komt te zitten met Erdogan. Ik citeer Ephimenco: 'Kruipend voor de president met een glimlach van onderwerping op de lippen, gaf de Nederlandse vice-voorzitter van de Europese Commissie alle EU-kroonjuwelen in één klap weg' Het onderhoud in Ankara deed de columnist denken aan de mythische verloochening van München 1938, waar de agressieve annexatie door de Duitse Führer van het Tsjechische Sudetenland door de 'grote mogendheden', Frankrijk en Engeland, werd geaccepteerd. Het verdrag zou de vrede in Europa garanderen, het verdrag werd door premier Neville Chamberrlain van het Verenigd Koninkrijk aangeduid met 'Peace for our time'. Elf maanden later, op 1 september 1939, viel het Duitse leger Polen binnen. Een vergelijking van Erdogan met Hitler gaat mank, maar Erdogan, wordt wel neergezet als een politieke schurk en een onverlichte despoot die tegenstanders en journalisten opsluit, mensenrechten schendt en oorlogen begint omwille van zijn opgezwollen ego. Ook toen, 77 jaar geleden, zat West-Europa in een complexe crisis en ook toen werden er vergaande concessies gedaan. Ook toen werd Europa de les gelezen. Europa wordt nu geconfronteerd met uitspraken van de Turken dat die plaats bieden aan 2,5 miljoen vluchtelingen. Maar de realiteit is dat er maar 250.000 in opvangkampen zitten en de rest zwerft ergens in Turkije op zoek naar werk en voedsel. Het zijn juist die vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië, die een voetreis naar Europa maken. Die €3 mrd die de Turken nu willen hebben slaat helemaal nergens op. En de €7 mrd die de Turken al zouden hebben uitgegeven aan vluchtelingenwerk is een slag in de lucht. Maar wel verklaarbaar volgens Ephimenco. Erdogan is een tot in zijn diepste vezels Eurofoob, die de EU veracht. Juist hij vraagt nu om een versnelde toetreding van Turkije in de EU en vrij reizen voor 75 miljoen Turken in de EU. Hij is de man die de sluizen naar Europa wagenwijd heeft opgezet en de Syriërs aangemoedigd naar Europa te vertrekken. Nu onze politieke elite op hun knieën zitten voor de Ottomaanse manipulator met de vraag onder welke voorwaarden hij de grenzen voor de vluchtelingen wil afsluiten, toont hij zijn macht en vertelt hij vervolgens hoe de Turken ons uit een Gordiaanse knoop gaan halen. De hele column staat in de Verdieping bladzijde 28. Aanbevolen. Trouw stelt de vraag of een mogelijke toezegging aan de Turken voor reizen zonder visa kan leiden naar een nieuwe stroom Turken op weg naar Europa. Erdogan heeft gezegd dat de Turkse gastarbeiders de soldaten zijn die gaan strijden voor de islamisering van Europa. Ik weet bijna zeker dat er nu lezers zijn die denken dat ik Wilders ondersteun. Ik ben geen fan van hem en van zijn PVV. Ik stem niet op hem en zal dat ook niet gaan doen. Maar wat wel blijft is dat ik ook geen fan ben van Erdogan als ik kijk naar hoe hij met mensenrechten omgaat, met de Koerden, hoe hij nog altijd de Armeense genocide, 100 jaar later, nog steeds verdoezelt, hoe hij een paleis heeft laten bouwen van een immense grootte en hoe hij zijn macht gebruikt. Maar de realiteit is wel dat de EU met complexe problemen worstelt (hun eigen schuld, hadden ze maar eerder moeten ingrijpen in het Midden Oosten) en dat Erdogan de sleutel in zijn bezit heeft. De vraag is welke prijs wij daarvoor moeten betalen? De volgende vraag is hoeveel geld er dan wel naar Libanon, Jordanië en Irak moet gaan? En wat gaat er in Syrië gebeuren nu Iran grondtroepen gaat inzetten en de Russen hun luchtmacht inzetten tegen de door de Amerikanen gesteunde groepen militairen die vechten tegen het regime van Assad? Veel vraagtekens …….

De Europese regeringsleiders stellen Turkije miljarden euro's financiële steun in het vooruitzicht als het land meewerkt de vluchtelingenstroom naar de EU in te dammen. De regeringsleiders beloven verder haast te maken met het afschaffen van de visumplicht voor 75 miljoen Turken die naar Europa willen reizen. Het zou gaan om €3 mrd, inclusief €½ mrd dat al eerder was toegezegd, grotendeels op te brengen door de 28 lidstaten. "Van dat geld moet Turkije onder meer zorgen dat de kinderen van de Syrische gezinnen naar school kunnen, en dat de ouders toegang krijgen tot de Turkse arbeidsmarkt. De gedachte daarachter is dat ze niet meer zo snel naar Europa willen doorreizen, omdat de opvang, zoals dat nu nog het geval is, in Turkije zo slecht is. Het einddoel is toch dat er niet zo veel Syriërs meer naar Europa komen. Dat kan door hen te laten deelnemen aan het economisch verkeer in Turkije, of, als de oorlog ooit een keer ophoudt, dat zij terug gaan naar Syrië om het land weer op te bouwen. En Europa wil ook dat Turkije de Syriërs en de andere nationaliteiten terugneemt die in Europa worden teruggestuurd." De Europese Raad was tevreden over de 'deal' die EU-Commissaris Frans Timmermans in Ankara had gesloten. Met hulp van de Turken zou een groot Europees probleem worden opgelost. Het gaat allemaal niet voor niks, maar daar moeten we niet te lang over zeuren. EU-president Tusk noemde het EU-Turkije Actieplan, waarin de afspraken zijn vastgelegd, 'een grote stap voorwaarts' om de migratiecrisis beheersbaar te maken. De Duitse bondskanselier Merkel toonde zich tevreden na afloop van de EU-top. Zonder hulp van de Turken wordt de vluchtelingenstroom richting Europa niet beheersbaar, is haar standpunt. Ze ontmoet zondag de Turkse president Erdogan, maar of Angela Merkel het boegbeeld van Europa blijft is de vraag. 33% van de Duitsers wil van haar af ………………… en dan de fraude van Volkswagen, mogelijk het gekochte WK Voetbal van 2006 en de enorme vluchtelingenstroom naar Duitsland. Andere leiders toonden scepsis over te nauwe banden met Turkije waar de mensenrechten de laatste jaren steeds vaker geschonden worden. De Franse president Hollande waarschuwde bij aankomst in Brussel dat versoepeling van de visa-vereisten nog geen gelopen race is. 'Dat we Turkije nodig hebben om de vluchtelingen tegen te houden, wil niet zeggen dat we alle voorwaarden laten varen', aldus Hollande. EU-landen vreesden eerder voor een intocht van Turken als die zonder beperking naar de EU mogen reizen. Na afloop zei voorzitter Juncker van de Europese Commissie dat 'een versnelling' van de gesprekken over het verdwijnen van de visumplicht, geenszins betekent dat de EU-voorwaarden (deugdelijke paspoorten; betere controle wie uit Turkije binnenkomt; respect mensenrechten) verwateren. Het afschaffen van de visa valt of staat ook met de medewerking van Ankara om vluchtelingen buiten de EU te houden. Het EU-Turkije Actieplan spreekt over 'omvangrijke nieuwe fondsen' voor Turkije voor de opvang van vluchtelingen aldaar. Turkije herbergt naar eigen zeggen circa 2,5 miljoen vluchtelingen (vooral uit Syrië) en heeft voor de opvang al €7 mrd uitgegeven. Het nieuwe EU-geld moet de opvang voor de vluchtelingen verbeteren, ook met onderwijs, zorg en banen. De Turkse president Erdogan had wel stevige kritiek op Europa. Zo betichtte hij Brussel ervan niet eerlijk te zijn over een potentieel EU-lidmaatschap voor Turkije. "We liggen ver voor op de meeste EU-landen, maar helaas zijn ze niet oprecht." Ook voor de suggestie dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Nobelprijs voor de Vrede had moeten krijgen voor de Duitse opvang van vluchtelingen had de Turkse president geen goed woord over. "Wij hebben 2,5 miljoen vluchtelingen, dat kan niemand iets schelen." Turkije vangt die vluchtelingen op, meer dan welk ander land ter wereld. Honderdduizenden zitten in vluchtelingenkampen, maar het merendeel moet het zelf zien te rooien. Dit leidt er weer toe dat mensen proberen de oversteek naar Europa te maken, op zoek naar een beter leven. De Europese Commissie wil dat Turkije meer gaat doen om vluchtelingen uit met name Syrië op te vangen, om te voorkomen dat zij doorreizen naar Europa. De Commissie heeft de afgelopen tijd een aantal voorstellen gedaan aan Turkije om dat doel te bereiken. De EU stelt Turkije onder meer financiële steun en een versnelde versoepeling van de visumregels in het vooruitzicht, en ook een intensivering van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. In ruil daarvoor zou Turkije onder meer de opvang van vluchtelingen moeten verbeteren, en de controles aan de grenzen moeten verscherpen. Turkije op haar beurt belooft de registratie van de migranten serieus uit te voeren en te zorgen voor afdoende bescherming. In het Actieplan zeggen Brussel en Ankara verder de grenzen (vooral tussen Turkije, Griekenland en Bulgarije) beter te bewaken en mensensmokkelaars hard aan te pakken. Verder is de EU bereid de onderhandelingen met Turkije over het EU-lidmaatschap nieuw leven in te blazen. De EU spreekt met geen woord over mensenrechten die aan de lopende band worden geschonden. Verder vraag ik mij af waarom de EU Turkije binnenhaalt, het is maar voor 3% Europees en dus voor 97% Aziatisch. Ook de hoofdstad Ankara ligt in Anatolië. De grootste stad van het land, Istanboel vroeger Constantinopel geheten, ligt in het Europese deel(tje) van het land. De president van het land regeert als een dictator, hij duldt geen tegenspraak en de Koerden onderdrukt hij. Stellingen van de PKK in Noord Irak bombardeert hij. Door het feit dat het land ook lid is van de NAVO is het nog niet Europees. Het Actieplan wordt komende weken uitonderhandeld door de Europese Commissie en Ankara, mede om het precieze steunbedrag vast te stellen. Grote teleurstelling ontstond toen 12 uur nadat de regeringsleiders de deal met de Turken hadden omarmd, de regerende Turkse AK-partij tegensprak dat er een voorlopige overeenkomst ligt tussen Turkije en de Europese Unie over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Een woordvoerder van de regeringspartij zegt dat er nog steeds wordt onderhandeld. Hij stelt verder dat zijn land zich niet laat omkopen. De regerende AK-partij en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken benadrukten dat het actieplan nog geen definitieve vorm heeft gekregen. Volgens minister Sinirlioglu is de indruk dat de regering, in ruil voor geld, vluchtelingen in Turkije zal houden, onjuist. Het plan is nog in de conceptfase, zegt hij. Turkije ziet ook een andere optie voor het vluchtelingenvraagstuk. Ankara heeft bij de EU aangedrongen op de vorming van een veilige zone in Syrië, zodat verjaagde mensen op de vlucht in hun eigen land kunnen blijven, stelt Sinirlioglu. Een plan daarvoor presenteerden de Turken afgelopen zomer al. President Erdogan uitte zich kritisch over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen met Europa over de toetreding van Turkije tot de EU. Minister Koenders sprak van een voorlopige vluchtelingenovereenkomst. "Het blijkt dat er ook met Turkije veel mogelijk is", zei hij. Premier Rutte zei dat investeren in betere opvang in Turkije ook in het belang van Nederland is, omdat vluchtelingen dan minder snel doorreizen. Concluderend kunnen we stellen dat De Europese Unie en Turkije er nog niet uit zijn over de invulling van een actieplan dat ervoor moet zorgen dat de vluchtelingenstroom naar Europa sterk afneemt. Op hoofdlijnen werd een akkoord bereikt, maar nu blijkt dat beide kanten nog een aantal voorwaarden hebben over de uitvoering. Dijsselbloem zegt dat dit jaar €1 mrd wordt uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, dat bedrag staat ook in de begroting, maar deskundigen verwachten dat die kosten wel kunnen oplopen naar €2 mrd.

De stroom vluchtelingen bepaalt nog altijd de politieke agenda en ik verwacht dat de discussie daarover nog wel enige tijd zal voortgaan. Deze week lekte een Duits plan uit dat migranten voor de Duitse grens zouden moeten worden geïnterneerd in zogenaamde 'transitzones'. Op deze wijze zouden vluchtelingen uit veilige landen , die geen recht krijgen op asiel, Duitsland niet binnen komen. Het is een idee van de CDU van Merkel en de CSU uit Bayern. De coalitiepartner SPD bewaart nog enige afstand van het geuite idee. Uit die hoek kwamen uitspraken als 'massakampen in niemandsland, waarbij de detentie van tienduizenden vluchtelingen meer problemen gaan veroorzaken dan oplossen'. Ik kan mij voorstellen dat 'massakampen' in Duitsland nog altijd een zwaar beladen begrip is. Invoering ervan betekent dat de grenscontroles over een afstand van 4.000 km moeten worden heringevoerd. De transitzones zouden afgeschermd moeten worden van de buitenwereld door hekken. Het einde van Schengen lijkt dan in zicht. In september kwamen 163.000 vluchtelingen binnen, waarvan 33.000 geen oorlogsvluchtelingen waren. In Nederland kwamen deze week de VVD en het kabinet met een voorzet om de asielopvang te versoberen. De coalitie stellen voor aan dat mensen die zijn erkend als vluchtelingen, zogenaamde statushouders, een zo laag mogelijke levensstandaard krijgen. Ze krijgen geen bijstand meer, althans niet in de vorm die voor Nederlanders geldt. De voorrang voor huurhuizen in de sociale sector vervalt. Ze zouden nu worden ondergebracht in 'semipermanente' huisvesting, als zeecontainers en zo. Ze krijgen geen huur- en zorgtoeslag meer. En dat zou gelden voor de eerste vijf jaar dat ze hier verblijven. Als de politiek ermee akkoord gaat dat bijstand niet langer in geld wordt uitgekeerd, maar in natura. De waarde daarvan moet echter wel gelijkwaardig zijn aan de bijstandsuitkering aan autochtonen. Het kan op grond van internationaal recht niet zo zijn dat statushouders met een tent, een zak brood, een tweedehands trui en wat zakgeld worden afgescheept. Er zullen in ieder geval voor de wintermaanden voorzieningen worden getroffen. Artikel 23 van het VN-vluchtelingenverdrag zegt daarover: De Verdragssluitende Staten zullen de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen, wat de ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud betreft, op dezelfde wijze als hun onderdanen behandelen. De laatste prognose van ons kabinet is dat er dit jaar 60.000 asielzoekers worden verwacht.
De financiële positie van grote pensioenfondsen in Nederland is in het derde kwartaal verder aangetast. De onrust op de financiële markten door de haperende groei van de Chinese economie en de lage rente zijn de boosdoeners. Vier van de vijf grootste fondsen kregen zulke harde tikken dat hun dekkingsgraad onder de 100% is gezakt. Het betekent dat deze fondsen – ambtenarenfonds ABP (99,7), zorgfonds PFZW (99%) en de metaalfondsen PME (99%) en PMT (99,8%) – gemeten over twaalf maanden een te laag minimaal vereist eigen vermogen hebben. Daar is overigens al sprake van als de dekkingsgraad onder de 104 tot 105% komt. De fondsen beslissen de komende weken of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen ze willen nemen om hun buffers de komende jaren aan te vullen. Dat geven ze aan in nieuwe herstelplannen die ze begin volgend jaar moeten indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die moet vervolgens nog akkoord gaan met de voorgestelde maatregelen. Volgens de Pensioenfederatie zal een en ander de komende jaren nog vrijwel nergens leiden tot verlaging van de pensioenen. Maar voor miljoenen deelnemers raakt een verhoging van de pensioenen met de inflatie (indexering) steeds verder uit beeld, zegt de koepelorganisatie. Pensioenfondsen zuchten al langer onder de aanhoudend lage rente, die het effect heeft dat de pensioenverplichtingen van de fondsen flink stijgen. Dat kon het afgelopen kwartaal in de verste verte niet worden gecompenseerd door de rendementen op beleggingen. Alle fondsen wijzen in dat verband naar China, waarvan de groeiverwachtingen sterk zijn afgenomen. Dat veroorzaakt grote onrust op de financiële markten, die de beleggingsportefeuilles van de pensioenfondsen hard raakte. Vooral op aandelen maar ook op beleggingen in grondstoffen werden miljarden verloren. Dat had bij ABP bijvoorbeeld tot gevolg dat het beschikbare vermogen met €11 mrd afnam tot €345 mrd. Het grootste pensioenfonds boekte een negatief rendement van 3,1%. Bij PFZW, het op een na grootste fonds, daalde het belegd vermogen met €4,8 mrd tot €161,4 mrd, bij een negatief rendement van 3,2%. Beleggers zeggen dat pensioenfondsen best in bedrijven mogen beleggen die voor grootschalige vervuiling zorgen, kinderarbeid laten verrichten of torenhoge beloningen uitkeren. Het enige wat moet tellen, is het rendement. Het komt mij heel kortzichtig over en versterkt mijn beeld van de financiële markten als casino's.

DFT: Voor ruim 3 miljoen werkende en gepensioneerde ambtenaren dreigt een fikse korting op hun pensioen wanneer de salarissen bij de overheid binnenkort verhoogd worden met 5,05% tot 2017. Er wordt gesproken over een pensioen-premieverhoging van max 2%. De financiële positie van pensioenfonds ABP verslechtert verder als het akkoord tussen minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) en drie kleine vakbonden wordt doorgevoerd. Een korting op het ambtenarenpensioen is niet uitgesloten. Dat staat in een brief die het bestuur van ABP heeft gestuurd naar de Pensioenkamer, waarin sociale partners afspraken maken over de pensioenregeling. Plasterk heeft het CNV en twee andere ambtenarenbonden 5,05% meer salaris en €500 extra beloofd. Hij financiert dat deels uit een versobering van het pensioen. Daarbij zal de werkgeverspremie moeten worden verlaagd. Die lagere premie leidt direct tot een verslechtering van de financiële positie van het ABP, zo schrijft het bestuur. "Daarmee neemt de kans op het moeten doorvoeren van een korting toe bij een implementatie van de uitgangspunten van sociale partners", zo staat in de brief. Het ABP heeft met 98,1% al een zeer lage dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Daarom heeft het pensioenfonds, net als 154 andere fondsen, een herstelplan ingediend bij toezichthouder DNB. Het bestuur heeft berekend dat het herstel aanzienlijk langer zal duren als de werkgeverspremie wordt verlaagd, zoals Plasterk en de bonden hebben afgesproken. In plaats van 9,6 jaar duurt herstel dan 11,3 jaar. En dat is problematisch, aldus de analyse, want herstel mag niet langer dan 11 jaar duren. "Dit zou betekenen dat, bij een feitelijke dekkingsgraad ultimo 2015 van 98,1% of lager, de maximale herstelperiode wordt overschreden indien tijdens het herstelpad gerekend wordt met het verstrekken van indexatie volgens het beleid van ABP." Daarom moeten Plasterk en de bonden kiezen hoe ze dit oplossen: hogere premies, minder indexatie van de pensioenen of een korting. Meteen korten is nog niet nodig, aldus het ABP. "Dit betekent overigens niet dat er in deze situatie ook direct tot een korting zal moeten worden overgegaan. Als er geen herstel plaatsvindt binnen de maximale herstelperiode moet het fonds, om het ultimum remedium een korting te voorkomen, additionele maatregelen nemen." Wel neemt de kans toe dat in de toekomst moet worden gekort. Als de financiële positie van het ABP niet snel genoeg verbetert, wordt zo'n pensioenkorting onvermijdelijk. Volgens het ABP-bestuur is de kans dat er gekort moet worden dankzij het loonakkoord toegenomen van 14% naar 21%. Een woordvoerder van ABP wijst erop dat er nog volop overleg is met de sociale partners en dat daarbij niet alleen naar de gevolgen van het loonakkoord wordt gekeken: "We zijn met sociale partners in gesprek over de algehele financiële positie van het fonds. Het gaat niet goed. We hebben te maken met een dalende dekkingsgraad, dalend rendement, aanhoudend lage rente en ook nog de effecten van het loonakkoord. Het is een ingewikkelde brei waarover overleg wordt gevoerd." Vakbond FNV heeft zich steeds tegen het loonakkoord verzet. Volgens de bond is Plasterk's loonbod een sigaar uit eigen doos, omdat de salarisstijging deels uit pensioenversobering wordt gefinancierd. Voortaan worden de pensioenen niet meer aangepast aan de loonontwikkeling, maar aan de prijsstijging. CNV stelt dat van versobering geen sprake is. ABP is daar duidelijk over: "Omdat de looninflatie in de meeste scenario’s hoger ligt dan de prijsinflatie, betekent een overstap op prijsindexatie dus een versobering van het pensioen." Plasterk loopt nu het risico dat hij die 'sigaar uit eigen doos' alsnog zelf moet betalen. Het loonakkoord is immers al beklonken, de aanpassing van het pensioen is al vastgesteld door de Pensioenkamer en de afspraken zijn voor rijksambtenaren, defensie en de rechterlijke macht al omgezet in een cao. Als de gehoopte premieverlaging alsnog niet doorgaat, heeft Plasterk een financieel probleem. Uit de analyse blijkt overigens dat ABP er ook zonder het loonakkoord erg beroerd voor staat. Een dekkingsgraad van 98,1% is zeer laag. Blijkens de brief is toezichthouder DNB hier erg bezorgd over. "Van de onderzochte pensioenfondsen is het gat tussen de actuele dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad bij ABP het grootst", zo verwoordt het ABP-bestuur de bevindingen van onderzoek van DNB bij 155 pensioenfondsen. Daarbij constateert DNB dat het herstel van het fonds volledig uit beleggingsresultaten moet komen. De pensioenpremie van ABP is al dusdanig laag dat die de dekkingsgraad alleen maar doet afnemen. Dat effect wordt met het loonakkoord nog eens verder vergroot. Bij een zogeheten premiedekkingsgraad van 100% heeft de premie geen voordelig of nadelig effect op de financiële positie van een fonds. ABP zit daar met 80% ver onder: "Door de overstap op prijsindexatie (en de hogere disconteringsvoet voor de premie die daarbij kan worden gehanteerd) en het niet heffen van premieopslagen daalt de premiedekkingsgraad van ABP van circa 80% naar circa 67%." Kennis genomen hebbende van deze ABP-analyse heeft het kabinet aan rapport aan de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat werkgevers en werknemers meer premie moeten gaan betalen voor hun pensioen. Als reden daarvoor wordt genoemd 'de lage marktrente waardoor toegezegd pensioen miljarden euro’s duurder wordt. Komend jaar gaat het om 12%. Het onmiddellijke effect op de pensioenpremies valt nog mee, onderstreept het kabinet. Die gaan gemiddeld 2% omhoog, maar dat betekent wel dat vrijwel alle pensioenfondsen een extra hypotheek nemen op de toekomst. Zij speculeren in toenemende mate op beurswinsten. Of de stijging de komende jaren beperkt kan blijven, is twijfelachtig. Nu al is vrijwel zeker dat in de jaren na 2016 de premie 5% hoger zal zijn, zo blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. DFT schrijft dat Nederlanders waarschijnlijk sneller dan verwacht de gevolgen gaan merken van de problemen bij pensioenfondsen. Werkenden en bedrijven moeten meer betalen voor minder pensioen. En gepensioneerden moeten volgend jaar al vrezen voor kortingen. Doorrekeningen van De Nederlandsche Bank die vorige week voor onrust zorgden zijn nu al achterhaald, zegt Marcel Lever van het Centraal Planbureau. Daarin werd de verwachting uitgesproken dat 25 fondsen over vijf jaar een korting moeten doorvoeren van gemiddeld 3%. Maar de slechte kwartaalresultaten die de grootste vijf pensioenfondsen deze week presenteerden, bleven buiten beeld. „Op basis van de huidige verslechtering zullen waarschijnlijk meer fondsen een grotere korting moeten doorvoeren”, zegt Lever.

De industrie in de eurolanden heeft in augustus 0,5% minder geproduceerd dan in juli. Dat meldt Eurostat deze week op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers. In juli steeg de productie nog met 0,8% op maandbasis. De energieproductie nam onder invloed van de lagere olie- en gasprijzen met 3% af. Er werden 1% minder kapitaalgoederen afgeleverd en 0,1% minder niet-duurzame consumptiegoederen. De productie van halffabricaten daarentegen steeg met 0,2%, die van duurzame consumptiegoederen met 2,3%. Als we echter de productiecijfers van augustus afzetten tegen die van een jaar geleden krijgen we een heel ander beeld. Dan is de productie in de eurozone met 0,9% gestegen en is er sprake van een groei van 1,9% in de hele EU. In Griekenland komt de industriële productie weer wat op stoom, na de verlammende perikelen rond een nieuw steunprogramma in de eerste jaarhelft. Het land was in augustus de grootste positieve uitschieter onder de eurolanden met een productietoename van 3,9%, voor zover cijfers uit individuele landen voorhanden zijn. Van de grote EU-landen scoren Spanje, Duitsland, Ierland en Nederland het zwakst. Op de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de Peruaanse hoofdstad Lima meldde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dat het economische herstel in de eurozone de komende tijd doorzet, ondanks de tegenvallende vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie. Het IMF voorspelde deze week dat de internationale economische groei dit jaar terugvalt tot het laagste niveau sinds 2009. Dat komt vooral door de afzwakkende groei in China, waarvan de effecten wereldwijd worden gevoeld. Dijsselbloem beaamde dat de economische hervormingen die China doorvoert, kunnen leiden tot een lagere groei van 's werelds op een na grootste economie. ,,Maar het herstel in de eurozone zet door en wordt verbreed. Dat zien we ook aan de werkloosheid, die begint te dalen.'' Ik maak bij deze uitspraak van Dijssel een kanttekening. De werkloosheid in Nederland is in september uitgekomen op hetzelfde niveau als in de twee voorgaande maanden. Daarmee is een einde gekomen aan de daling van het aantal werklozen die in het begin van dit jaar werd ingezet, zegt het CBS. De werkloosheid stagneerde op 6,8% van de beroepsbevolking. Het CBS telde vorige maand in totaal 607.000 werklozen, dat waren er 4000 minder dan drie maanden eerder. Het aantal mensen met betaald werk was in september even hoog als in juni. Tot die maand nam het aantal werkenden nog toe. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen maanden gegroeid, van 11,1% in juni tot 11,5% vorige maand. In totaal staan 161.000 jongeren (15 tot 25 jaar) nu te boek als werkloos. Dit aantal groeit sinds april, maar ligt nog wel lager dan een jaar geleden. In september had ruim 65 procent van de in totaal 12,7 miljoen 15- tot 75-jarigen betaald werk. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. In de afgelopen twaalf maanden is vooral het aantal werkende vrouwen toegenomen, aldus het CBS. De groei in China is afgenomen, de opkomende markten hebben daar last van, Brazilië maakt moeilijke tijden door, een renteverhoging door de FED zal een einde inluiden van de goedkope dollarleningen waarmee andere landen zich hebben gefinancierd (zodra de $rente wordt verhoogd, gaat de waarde van de dollar stijgen, waardoor rente- en aflossingen van deze leningen in lokale valuta duurder worden) en de teruglopende industriële productie in de eurozone, die verder kan dalen door grote problemen in de auto-industrie, vooralsnog in Duitsland. Volgens de minister zijn de ramingen van het IMF vaak aan de sombere kant. ,,Vorig jaar zagen we een zelfs een korte dip in de economie nadat het IMF ook al met sombere prognoses was gekomen, waarna het herstel vervolgens weer vrolijk werd doorgezet. We moeten een beetje oppassen dat waarschuwingen niet hun eigen waarheid creëren.'' Anders dan in voorgaande jaren staat Griekenland deze keer niet hoog op de agenda bij de IMF-bijeenkomsten, zei eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, ondanks dat het IMF nog altijd moet besluiten of er weer wordt meegedaan aan noodkredieten voor het Zuid-Europese land. Bekend is dat het IMF eisen aan de eurolanden heeft gesteld, die ervoor moeten zorgen dat de Griekse staatsschuld houdbaar wordt. De discussies daarover zijn nog niet afgerond. Zo is het volgens Dijsselbloem de vraag op welke manier er reële aannames over de schuld kunnen worden gemaakt. Ook kan het volgens hem handiger zijn om afspraken te maken over schuldhulp over enkele jaren, als de Griekse overheid er in blijft slagen om haar financiën in de hand te houden. Dijsselbloem liet verder weten te rekenen op een nieuwe termijn voor IMF-topvrouw Christine Lagarde. Die gaf aan ook na afloop van haar eerste termijn van vijf jaar, in juli, graag aan het roer te blijven staan van het fonds.

De export van Duitsland is in augustus met 5,2% gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat is de sterkste krimp sinds begin 2009. In juli exporteerde de grootste economie van Europa nog een bijgestelde 2,2% meer dan in juni. De import van Duitsland kromp in augustus met 3,1%. Het Duitse handelsoverschot kwam uit op €15,3 mrd, tegen €25 mrd een maand eerder. Duitsland heeft te kampen met een afzwakkende vraag in opkomende markten als China. Eerder deze week bleek al dat ook de Duitse industriële productie en de fabrieksorders in augustus fors zijn afgenomen. De sterke daling van de Duitse export is slecht nieuws voor Nederland. Ongeveer een vijfde van de totale Nederlandse export gaat naar onze oosterburen. Bij een minder sterke vraag naar Duitse producten zal het Nederlandse bedrijfsleven daar de negatieve gevolgen van ondervinden. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat, als gevolg van mega-fraude bij te goeder naam en faam bekend staande autofabrieken, de komende 12 maanden de productie en de export zal terugvallen, dan wel blijvend zal afnemen.

Deutsche Bank zal over het derde kwartaal een forse afschrijving inboeken, die waarschijnlijk effect heeft op de uitbetaling van het dividend over het hele jaar. Deutsche Bank kampt met de gevolgen van de strengere regelgeving bij banken. Ook zijn de vooruitzichten voor de verkoop van Postbank minder rooskleurig dan eerder voorzien en moet de bank afschrijven op bezittingen in Azië. In totaal zal het bedrijf een ,,bijzondere waardevermindering" van €5,6 mrd in de boeken zetten. Daardoor wordt de uitbetaling van dividend over het hele jaar mogelijk verminderd dan wel, in het ernstigste geval, geschrapt. Het verlies voor belastingen zal in het derde kwartaal uitkomen op circa €6 mrd. Onder de streep resteert een nettoverlies van €6,2 mrd.

VW gaat jaarlijks €1 mrd minder investeren en kostenbesparingen versnellen. De problemen bij Volkswagen sijpelen langzaam door tot op de werkvloer. Volgens de ondernemingsraad van de geplaagde automaker staan er banen op de tocht bij de onderneming. "Wij zullen er alles aan doen om al onze collega's voor het bedrijf te behouden", zo meldden de vertegenwoordigers van de werknemers. In het bestuur van Volkswagen zou zijn gesproken over meerdere scenario's, om de kosten te drukken. Snijden in het personeelsbestand is er daar één van. Logischerwijs zijn werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst dan als eersten aan de beurt. "Wij weten dat er verschillende scenario's besproken zijn", aldus een zegsman van de ondernemingsraad.

Het bedrijf gaat het accent van dieselwagens verleggen naar hybride auto's. Het bedrijf heeft €6,5 mrd gereserveerd voor het herstel van de sjoemelsoftware. Ook reserveert het bedrijf geld voor de kosten van juristen voor de behandeling van claims. De groep schuldigen en medeplichtigen in het dieselschandaal bij automaker Volkswagen breidt zich als een olievlek uit. Volgens de Duitse krant Der Spiegel zijn tientallen managers betrokken geweest bij de manipulatie van de emissietesten. Er wordt een getal genoemd van dertig leidingggevenden. Dat is meer dan de "kleine groep" waar eerder over werd gesproken. Volgens bronnen kan het aantal "schuldigen" nog verder oplopen. Ook werd bekend dat de beoogd topman voor de Noord-Amerikaanse divisie, Winfried Vahland, het bedrijf na 25 dienstjaren verlaat. De Duitse Justitie heeft Volkswagen laten weten dat alle 8½ miljoen VW diesel auto´s met sjoemelsoftware in Europa vanaf 1 januari aanstaande gratis moeten worden ´gerepareerd´. De voormalige baas van dochter Skoda vertrekt volgens de onderneming op eigen verzoek. Naar verluidt zou hij verbolgen zijn over het feit dat hij is gepasseerd als opvolger van de onlangs vertrokken topman Martin Winterkorn. Volkswagen heeft onlangs zelf de licentieaanvraag voor dieselauto's in de VS voor het modeljaar 2016 ingetrokken. Volgens AP zou Volkswagen nu hebben erkend dat vorige week onderzoekers van de Environmental Protection Agency in Californië vraagtekens hebben gezet bij software in de Volkswagen dieselmodellen voor 2016. De software zou ervoor zorgen dat de katalysator die schadelijke stikstofoxiden omzet in stikstof en onschadelijke gassen, extra snel opwarmt. Of dit alleen tijdens emissietests gebeurt, is nog niet duidelijk. Er wordt nu gekeken of Volkswagen ook met de nieuwste modellen een poging heeft gedaan de Amerikaanse emissienormen te omzeilen. Ook de allernieuwste dieselmodellen van Volkswagen voor de Amerikaanse markt zijn mogelijk voorzien van verdachte software om de emissienormen te omzeilen. Hierdoor loopt de levering van nieuwe VW's in de Verenigde Staten waarschijnlijk vertraging op. Het autoconcern benadrukt dat Europese auto's met een dieselmotor aan de strengere Europese euro-6-norm voldoen. Het schandaal kostte topman Winterkorn zijn positie, en ook alle topmannen van Research & Development werden op non-actief gezet. De geplaagde automaker Volkswagen handhaaft een eerder toegezegde miljardeninvestering in Spanje. Volgens de Spaanse minister van Industrie Josè Manuel Soria steekt de Duitse automaker, zoals beloofd, de komende vijf jaar €4,2 mrd in de industrie. ,,Dat zou de top van VW hebben gegarandeerd". Volkswagen is een belangrijke werkgever voor Spanje. De automaker, die in 1986 het Spaanse Seat overnam, is goed voor 22.000 banen. De auto-industrie is goed voor bijna 10% van de economische productie van het Zuid-Europese land en houdt circa 9% van de beroepsbevolking van Spanje aan het werk. Volkswagen maakte wel bekend dat het flink moet snijden in de kosten om de gevolgen van het gesjoemel met software bij emissietesten het hoofd te kunnen bieden.

Het vertrouwen van Duitse beleggers in de eigen economie is in oktober verder in elkaar geklapt. Het is de zevende maand op rij dat de ZEW-index die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weergeeft, een verzwakking laat zien. De index daalde van 12,1 in september naar 1,9 in oktober. De index die het vertrouwen in de huidige situatie weerspiegelt gleed weg van 67,5 naar 55,2. Er zijn zorgen dat een wereldwijde economische afkoeling, aangejaagd door China, negatieve gevolgen zal hebben voor de Europese economie. Het schandaal rond het Volkswagen concern heeft het sentiment ook geen goed gedaan. Het vertrouwen werd ook aangetast door een verdere verzwakking van opkomende economieën, waaronder China. De verdere afkoeling resulteerde in een daling van de Duitse export met 5,2% in augustus, de sterkste min sinds het dieptepunt van de recessie in 2009. De vooraanstaande economische instituten in Duitsland verlaagden daarna hun groeiprognoses.
De Britse bank Barclays versnelt de noodgedwongen inkrimping van zijn zakenbank. Volgens ingewijden zal het concern op korte termijn stoppen met zijn handelsactiviteiten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. De Financial Times schrijft dat Barclays zich wil richten op de Britse en Amerikaanse activiteiten. De bezuinigingen zullen vooral de handel- en effectentransacties treffen in Singapore, Hongkong, India, Rusland, Frankrijk, Italië, Spanje, Brazilië en Mexico. Barclays zelf weigerde commentaar te geven. Eerder werd al bekend dat de bank fors het mes zet in zijn zakenbankdivisie. Vorig jaar kondigde Barclays aan een kwart van de banen te schrappen en een derde tot de helft van de bezittingen af te stoten. De beoogde nieuwe bestuursvoorzitter Jef Staley, komt naar verwachting begin volgend jaar aan het roer, als opvolger van Antony Jenkins die in juli werd ontslagen. Naar verluidt ging de herstructurering onder Jenkins niet snel genoeg.

Nederland moet kindbruiden uit landen als Syrië juist niet weigeren. Dat zegt prinses Mabel deze week, nadat de Eerste Kamer met voorrang een wet op kindbruiden heeft goedgekeurd. Daarin is vastgesteld dat huwelijken van meisjes onder de achttien jaar, die gedwongen zijn tot een huwelijk, ongeldig worden verklaard.,,Wat we moeten doen, is kijken hoe we de meisjes het beste kunnen helpen. Je lost het probleem niet op door te zeggen ‘we willen niet dat je naar Nederland komt’. Hier worden ze nu goed geholpen", aldus de prinses. ,,Het idee dat zo’n meisje alleen achterblijft in een vluchtelingenkamp maakt mij alleen maar nog meer ongerust over wat er met haar zal gebeuren.” Prinses Mabel zet zich met haar organisatie Girls Not Brides in tegen gedwongen kindhuwelijken. Het kabinet zit in de maag met hoe het om moet gaan met kindhuwelijken in Nederland. Zo lang Nederland nog buitenlandse huwelijken met minderjarigen erkent, kunnen vluchtelingen die hier komen hun minderjarige bruid over laten komen. Het gaat daarbij zelfs zo ver dat een meerderjarige in Nederland seks mag hebben met zijn minderjarige vrouw. Alleen als de kindbruid aangeeft dat er sprake is van dwang, kan dat aangepakt worden, zegt staatssecretaris Dijkhoff. Het kabinet en de Kamer wilden daarom dat er snel een wet in de senaat zou worden aangenomen die een einde moet maken aan de erkenning van dit soort huwelijken. Dijkhoff waarschuwt wel dat de praktijk van kindhuwelijken na het aannemen van die wet, zal blijven bestaan in Nederland. Een minderjarig meisje kan dan bijvoorbeeld nog steeds naar Nederland worden gehaald omdat haar vader hier asiel heeft aangevraagd. Onderwijl kan haar meerderjarige man hier ook asiel aanvragen zodat ze in Nederland toch hun relatie voort kunnen zetten. "Daar moeten we alert op blijven."

De Kamer vindt de huidige praktijk erg onwenselijk. De staatssecretaris zegt dat kindbruiden nu al een voogd toegewezen krijgen of onderzocht worden door de kinderbescherming. Dijkhoff zou meer willen doen, maar dat kan nog niet volgens de huidige wet. Aanleiding voor de grote haast is de toenemende instroom van mensen uit Syrië. Onder hen zouden zich ook veel jonge meisjes bevinden die zijn getrouwd met oudere mannen. In Nederland is het niet toegestaan als minderjarige te trouwen, of er moet speciale toestemming voor zijn. Bovendien is seksuele omgang strafbaar tussen meerderjarigen en kinderen onder de zestien, ook als dat vrijwillig is. Tussen de zestien en achttien jaar is seks niet verboden maar gelden er wel wettelijke beperkingen. Vanaf achttien is iemand meerderjarig. Nederland accepteerde buitenlandse huwelijken van minderjarigen vanaf vijftien jaar als ze legaal zijn gesloten in het herkomstland. De nieuwe wet trekt die leeftijd op naar achttien jaar. De nieuwe wet regelt niet alleen het tegengaan van kindbruiden uit het buitenland, maar beperkt ook het sluiten van huwelijken tussen neef en nicht. Ook zijn er meer mogelijkheden voor de autoriteiten om op te treden tegen huwelijksdwang, ook als een huwelijk al onder dwang gesloten is.

De honderdduizenden Wall Street-bankiers verdienen weer op het niveau van 2007, gemiddeld $404.800. Dat is 14% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit het salarisoverzicht van het New Yorkse State Comptroller-kantoor, een lokale overheidsinstantie. Het is voor het eerst sinds de crisis dat de gemiddelde uitbetaling op Wall Street, inclusief bonus, dit niveau heeft bereikt. Het is voor zover bekend in omvang de op twee na hoogste beloning, aangepast voor inflatie. De stijging zit vooral in de verbeterde de bonus, gemiddeld met 2% stijging tot $172.900 vorig jaar. Het gemiddelde salaris op Wall Street is nu zes keer hoger dan het salaris in de vrije sector in New York, ook het tempo van beloningsgroei is de hoogste in 30 jaar. In 1981 verdiende een bankier op Wall Street nog twee keer zoveel als een buurman in Jersey in de bedrijfssector.

Banken lopen nog altijd groot risico met hun financieringen in commercieel vastgoed. Die waarschuwing geeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) af in het nieuwe halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS), dat onlasngs werd gepubliceerd. De verliezen op vastgoed zijn de afgenomen drie jaar weliswaar afgenomen, maar de risico’s op zowel kantoren als winkelpanden worden volgens DNB door ‘structurele trends’ alleen maar groter. Omdat het ruimtegebruik per kantoormedewerker alleen maar kleiner wordt, voorziet DNB geen stevige afname in de leegstand in dit type vastgoed. Ook dalen de prijzen op B- en C-locaties. Hier is het kantooroppervlak juist veel groter dan de A-locaties, waar de prijzen wel stijgen. Omdat deze laatste categorie slechts 5 tot 10% van de markt beslaat, bestaan grote verschillen in de woningmarkt die zich gemiddeld qua prijzen stabiliseert. Ook signaleert DNB dat de vraag naar winkelpanden alleen maar verder zal dalen omdat consumenten steeds meer online winkelen. „De lokale omzetdaling van traditionele winkelverkopen zal zich naar verwachting doorvertalen in een toename van de leegstand”, zo wordt voorspeld. Hoofdstraten en winkelcentra in grote steden vormen hierop de uitzondering. Wel voegt DNB toe dat de precieze impact van de toenemende leegstand nog ‘niet te bepalen’ is, omdat de relatie met omzetdaling niet eenduidig is. Naast de vastgoeddreiging ligt volgens DNB verminderde marktliquiditeit voor financiële instellingen op de loer. Onvoldoende voorbereid zijn op situaties waarin de geldbron op markten opeens geheel opdroogt kan leiden tot grote verliezen en financieringsrisico’s. Vooral beleggingsfondsen zijn erg kwetsbaar voor dit doomscenario. Voor verzekeraars staat het bedrijfsmodel onder druk door de aanhoudende lage rente en afnemende vraag naar levensverzekeringen.

De Britse bank Standard Chartered gaat duizend managers ontslaan, ongeveer een kwart van het hoogste management van het financiële concern. Dat heeft de bank vorige week gemeld in een interne memo aan het personeel. De ingreep moet helpen de kosten te drukken. Ook zou de bank van plan zijn onderdelen te verkopen en minder presterende activiteiten te verlaten. Standard Chartered is sterk gericht op opkomende markten, met name Azië. Door de economische tegenwind in die regio's staan de resultaten al twee jaar onder druk.

Turkse aandelen zijn te goedkoop, zo concludeert de vooraanstaande Saxo Bank-econoom Steen Jakobsen. Zij visie is dat beleggers het politieke risico veel te hoog inprijzen. Beleggers tonen zich terughoudend met de verkiezingen op 1 november voor de deur. De ervaring wijst volgens Jakobsen echter uit dat de politiek nauwelijks invloed heeft op de economie. Zodoende voorziet hij een opluchtingsrally na de verkiezingen. Voorts verwacht de econoom dat Turkije zal profiteren van China’s buitenlandse investeringen in infrastructuur. China kijkt niet zozeer naar de politieke situatie en investeert nu reeds flink in Turkije. Voorts denkt Jakobsen dat het uitstel van de renteverhoging in de VS Turkije en zeker ook zijn sterk ingezakte lira ten goede zal komen. De risico’s liggen volgens de econoom vooral op het binnenlandse vlak. Zo zou de huidige inflatie van 8% door de weggezakte lira verder kunnen oplopen. Jakobsen benadrukt dat Turkije op lange termijn nog veel hordes moet nemen. ,,Turkije kan op termijn op economisch gebied weer meedoen met de Champions League waar het behoort. Maar net als in de sport moet het eerst in vorm komen.” De realiteit is wel dat er in nabuurlanden een oorlog woedt, waarvan nog helemaal niet duidelijk is wanneer daar een einde aan komt. Verder zijn er binnenlandse onlusten die worden toegeschreven aan de PKK. Als de AKP op 1 november geen meerderheid haalt bij de verkiezingen ontstaat in Turkije een onzekere situatie.

Accountantsreuzen Deloitte en EY hebben een miljoenenclaim aan de broek wegens het meewerken aan belastingontduiking door superrijken. Ze bedachten een fiscale truc waarbij vermogende Nederlanders luxejachten konden kopen met honderdduizenden euro’s voordeel. De Belastingdienst zou Deloitte en EY voor 25 miljoen euro aansprakelijk hebben gesteld, omdat zij een fiscale constructie bedachten om rijken een superjacht te laten aanschaffen met een korting van honderdduizenden euro’s. Door hun luxe jachten niet op eigen naam te zetten, maar die onder te brengen bij een bedrijfje dat gevestigd is in een belastingparadijs en het vervolgens terug te huren, omzeilden zij 19% btw bij de aanschaf van het schip. Op een aanschafprijs van gemiddeld tien miljoen euro per schip, scheelt dat een fors. De Nederlandse fiscus kon naar dat geld fluiten. De 'omzeilregeling was een kant- en klaarproduct van Deloitte en EYdat zij miljonairs via de botenhandel aanboden. 

Hoewel de euro recent de weg geleidelijk omhoog heeft gevonden na dompers over het economische klimaat in de VS zal de Europese munt in de komende maanden gaan verzwakken. Dat voorspellen economen van de Rabobank. De euro kreeg tegenover de dollar in de afgelopen weken een steuntje in de rug tot $1,1348 onder meer na een teleurstellend Amerikaans banenrapport en een mindere gang van zaken bij de economische bedrijvigheid in de VS. Volgens de RABO-economen zal de dollar waarschijnlijk weer aan kracht winnen mede vanwege de aanhoudende overtuiging dat de Federal Reserve dit jaar nog in actie komt met een eerste rentestap, terwijl de markt steeds een monetaire verkrapping vanaf volgend jaar voorziet. Ook wijzen zij er op dat de Europese centrale Bank (ECB) naar verwachting nog meer maatregelen gaat aankondigen met een opwaartse bijstelling van het maandelijkse pakket aan obligatieaankopen. De economen voorzien de waarde van de euro richting het einde van het jaar een niveau van $1,10 opzoeken en in de komende zes maanden zal dalen tot $1,08. Ik zie teveel onzekerheden om dit bericht te ondersteunen dan wel te betwijfelen.

Het aantal personen dat minimaal een half jaar achterloopt met het betalen van de zorgpremie is van 2013 naar 2014 gestegen met 6%. Oftewel, één op de 45 volwassenen is wanbetaler. Jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de jongeren tot 35 jaar is 1 op de 29 wanbetaler tegenover 1 op de 250 bij 65-plussers. Vrouwen zijn beduidend betere betalers dan mannen: 1 op de 59 vrouwen loopt 6 maanden of langer achter met betaling van de zorgpremie, bij mannen is dit 1 op de 37. Ook als personen een uitkering ontvangen is de kans groter dat zij achterlopen met de premie. ,,Dat zich in de jongste groep veel wanbetalers bevinden, heeft te maken met hun relatief lage inkomen", legt een woordvoerster van het CBS uit. Betalers van de zorgpremie hebben een gemiddeld inkomen van ongeveer €25.000 per jaar. Bij wanbetalers bedraagt het ongeveer €16.000. Het aandeel wanbetalers is het hoogst onder de bevolking van Antilliaanse herkomst (1 op de 7), gevolgd door de Surinaamse (1 op de 12). Bij geregistreerde wanbetalers wordt de zorgpremie verhaald via loonbeslag, inhouding op uitkering of via het Centraal Justitieel Incassobureau. De zorgverzekeraar wordt via het Zorgverzekeringsfonds gecompenseerd voor de niet-ontvangen premie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) spreekt van een hardnekkig probleem. Toen het ziekenfonds nog bestond, was het percentage wanbetalers net zo hoog, aldus de minister. "We proberen met verzekeraars, gemeenten en schuldsanering maatregelen te nemen om het net te laten sluiten rond mensen die niet betalen", zegt Schippers. Zij vindt het belangrijk dat iedereen zorgpremie betaalt. "We brengen het met elkaar op en we maken er ook allemaal gebruik van als het nodig is. Het is onacceptabel als mensen zich daaraan onttrekken." Hier maakt de minister een flinke uitglijder. De werkelijkheid is dat niet alle mensen in staat zijn de zorgpremie iedere maand tijdig te betalen. Er zijn in onze samenleving gevallen die het inkomen niet hebben, die in de schuldsanering zitten, die dakloos zijn, die niet van een verslaving zijn te genezen, die geen werk hebben, kortom die geen terugvalmogelijkheid hebben om financieel orde op zaken te stellen. Dat is een maatschappelijk probleem, dat moet worden opgelost.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid moet het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam €235,9 mln schadevergoeding betalen omdat het ministerie steun voor nieuwbouw niet is nagekomen. Dat is de uitkomst van een bindend onderzoek door advocatenkantoor NautaDutilh, die door Schippers aan de Tweede Kamer is gestuurd. In 2008 ondervond Erasmus MC problemen met de financiering van nieuwbouwplannen. Er was €505 mln beschikbaar, maar de goedkoopste offerte bedroeg €854 mln. Uiteindelijk ging de offerte omlaag naar €773 mln door aanpassing van de bouwplannen. Toenmalig minister Ab Klink van VWS heeft destijds €100 mln extra toegezegd om de financiering rond te krijgen. Door een garantieregeling hierbij zou het bedrag uiteindelijk veel hoger uitkomen. Volgens NautaDutilh had het Erasmus MC zonder deze toezeggingen het nieuwbouwproject niet uitgevoerd. Schippers zette vorig jaar september een streep door de toezeggingen van haar voorganger omdat die zouden neerkomen op staatssteun. Ze kwam met het academisch ziekenhuis overeen om een schadevergoeding te laten vaststellen. Die compensatieregeling is nu door het advocatenkantoor bepaald. Volgens het kantoor kan de schadevergoeding niet worden aangemerkt als ontoelaatbare staatssteun omdat het niet hoger is dan het toegezegde bedrag van Klink. Als VWS alle toezeggingen van Klink was nagekomen had dit het ministerie €261,6 mln gekost, aldus NautaDutilh. In de Tweede Kamer ontstond vorig jaar ophef over de regeling omdat zij niet door Klink was geïnformeerd over de regeling. Volgens hem was er geen staatsrechtelijke verplichting om de Kamer te informeren.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt dan in de dezelfde periode van vorig jaar. Uit de cijfers die het bedrijf presenteerde blijkt dat de inkomsten flink afnamen door de onrust op de financiële markten. De nettowinst daalde met 36% tot $1,4 mrd (€1,25 mrd) en de baten slonken met 18% tot $6,9 mrd. Het is voor het eerst in twee jaar dat de opbrengsten van de bank lager zijn dan €7 mrd. Bestuursvoorzitter Lloyd Blankfein heeft zich tot dusver niets aangetrokken van de roep om vergaande ingrepen bij de bank te doen. In tegenstelling tot wat de buitenwacht meent, denkt de topman dat de handelsactiviteiten van de bank op termijn wel weer zullen herstellen. De inkomsten bij de handel in onder meer aandelen en obligaties daalden in het afgelopen kwartaal met 34%. Dat is aanzienlijk slechter dan de afname bij rivalen als JPMorgan Chase (min 23%) en Bank of America (min 11%). Bij Citigroup daalden de handelsinkomsten maar met 10%. De bank, die meer dan de helft van zijn inkomsten buiten de VS behaalt, voerde zijn nettowinst met 51% op tot $4,3 mrd. De baten namen met 7,8% af tot $18,5 mrd. De daling van de baten werd nog deels afgeremd doordat de kosten bij de bank met 18% daalden tot $10,7 mrd.

Ik sluit dit blog af met een beschouwing over de rapporten van de MH17 ramp van 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne van de OVV. De Russen blijven bij hun eerder ingenomen standpunt dat zij en/of de separatisten in Oost-Oekraïne iets te maken zouden hebben met de afgeschoten buk-raket. Ik begeef mij in 'gevaarlijk water', niet dat ik met een nieuwe optie kom, maar wel dat de rapportage van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) daarbij niet aansluit. Een jaar geleden, toen de kaarten nog niet waren geschud, heb ik hierover al geschreven. Het zou interessant zijn na te gaan aan welke relevante onderwerpen door de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid geen aandacht is besteed en wel om de volgende reden. De landen die hebben geparticipeerd in Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid deden dat onder de voorwaarde dat ieder land dat participeert in het onderzoek naar de ramp een veto kan uitspreken over zaken die niet mogen worden onderzocht, binnen het kader van waarheidsvinding. Hwet is heel vreemd om in geval als dit de waarheisdsvinding kan worden ingeperkt. De vraag is dan of er zaken zijn die niet zijn onderzocht en zo ja op wiens verzoek. Voor de goede orde benoem ik de landen die enig belang zouden kunnen hebben bij deze ramp: Oekraïne, want het toestel van Malaysian Airlines is op hun grondgebied neergestort, op een plek waar het leger van Oekraïne vocht tegen de Russisch gezinde separatisten. Andere belanghebbenden zijn de separatisten en Rusland, maar met welke motieven zouden zij een vliegtuig van de burgerluchtvaart willen neerhalen? In de optie 'per ongeluk' geloof ik niet. Uit geruchten uit die periode komen ook de VS en Israël naar voren. In die analyse zouden de VS, met steun van Israël, een plan hebben uitgerold waarbij Oekraïne boven Oost-Oekraïne een toestel uit de lucht zou schieten op een wijze dat daarbij de separatisten en Rusland als de schuldigen worden aangewezen. De VS, met steun van het Westen, heeft er vervolgens alles aan gedaan om Oekraïne onder controle te krijgen. De EU sloot met Kiev een associatieverdrag en het IMF verleende grote kredieten om de economie weer op de rails te zetten. Er was een complot theorie die ervan uitging dat het neerschieten van vlucht MH17 te maken zou hebben met geo-politieke ontwikkelingen. De VS zouden voet aan de grond willen hebben aan de Russische grens en hadden hun oog laten vallen op een straatarm land, met een slechte financiële positie, een relatief hoge staatsschuld en een corrupt bestuur en politiek: Oekraïne. In militair opzicht slaagde het Oekraïense leger er niet in de separatisten in Oost-Oekraïne onder controle te krijgen. In de twaalf weken voorafgaand aan 17 juli 2014 werden boven Oost-Oekraïne elf militaire vliegtuigen en acht helikopters van de Oekraïense luchtmacht, neergehaald door de separatisten. Later schreven Nederlandse bewindslieden daarover, 'omdat dit informatie is uit publieke bronnen, naar buiten gebracht door partijen met verschillende belangen, en omdat het niet de taak is van onze inlichtingendiensten om dit te onderzoeken', is daar door de Nederlandse regering geen aandacht aan besteed. Drie dagen voor de dag van de ramp vond in Kiev een vertrouwelijke briefing plaats, wat regelmatig plaatsvond, waarvoor ook onze Ambassade was uitgenodigd. Ambassaderaad Gerrie Willems in Kiev heeft een vertrouwelijk gespreksverslag gemaakt van hetgeen daar op 14 juli 2014 aan de orde werd gesteld door de Oekraïense regering. De aanwezige diplomaten werden bijgepraat over 'hoe gevaarlijk het luchtruim boven Oost-Oekraïne was en over het illegaal oversteken van de Russische-Oekraïense grens met 'zwaar militair materieel' door de Russen '. Diezelfde dag ging het verslag naar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. De 'essentie van de briefing' werd ook gezonden naar de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën, en Algemene Zaken. De premier en een aantal bewindspersonen moeten hiervan dus op de hoogte zijn geweest. De zes ministeries beoordeelden 'de essentie' van het verslag alleen op internationaal politieke gevolgen; niet op de gevaren voor de luchtvaart en voor Nederlandse passagiers, bleek later uit antwoorden op Kamervragen van het CDA en D66 van de ministers Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid), Bert Koenders (PvdA, Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis (VVD, Defensie) en staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Verkeer). Aan het verzoek om het gespreksverslag met de Kamer te delen werd geen gevolg gegeven. De vraag is interessant waarom Oekraïne zijn luchtruim niet sloot. In mijn blog van 19 juli 2014, twee dagen na de ramp, schreef ik: “Zijn er direct belanghebbende partijen, dan wel partijen die er belang bij hebben 'derden' in een kwaad daglicht te stellen. Waarom hebben de luchtverkeersleiders in Kiev het toestel geen toestemming gegeven hoger dan de opgegeven maximale hoogte van 10 km te gaan vliegen, zoals Malaysian Airlines had gevraagd? Welke partijen beschikken over het hoogopgeleide personeel dat het geavanceerde militaire oorlogstuig kan bedienen? Ik heb begrepen dat het heel onwaarschijnlijk is dat de eerste de beste terrorist dit hoogwaardig technisch materieel kan bedienen. De zwarte dozen moeten voor een deel antwoord geven op een aantal van deze onzekerheden.” Een blog later (op 26 juli) kondigde de Amerikanen aan met hard bewijzen te zullen komen, maar ik heb niets gezien. Ook Rutte wist zo goed als zeker wie de MH17 uit de lucht had geschoten, maar moest nog wel een heel klein voorbehoud maken dat het nog niet helemaal zeker is. De 2 zwarte dozen zouden in Rusland zijn om data te manipuleren, daarna zouden de dozen naar Maleisië zijn gegaan, maar uiteindelijk waren ze bij het Engelse Ministerie van Transport, waar de data zijn uitgelezen en waar werd geconstateerd dat er niet aan de zwarte dozen was gerommeld, door wie dan ook.” Er zijn een aantal vragen die nooit zijn onderzocht. Vreemd was en is nog steeds waarom twee coalitiepartijen uit het kabinet van premier Jatsenjoek in Kiev, vrijwel direct na de vliegramp zijn opgestapt. Dan is er nog een andere vreemde zaak. Een woordvoerder van de Oekraïense regering liet heel snel nadat de ramp zich had voltrokken in Kiev al weten dat de separatisten een vliegtuig uit de lucht hadden geschoten met een Buk-raket. In Kiev wisten ze kennelijk al wat er in Oost-Oekraïne had plaatsgevonden op het moment dat de neergestorte delen van het vliegtuig nog lagen te smeulen. Nog vreemder wordt het als twee maanden later media op zoek gaan in Kiev naar die woordvoerder en daar te horen krijgen dat die persoon er niet meer is want hij zou ondertussen zijn gepensioneerd en zijn vertrokken naar zijn dochter in Canada. En daar was geen adres van bekend. Dus: het luchtruim werd niet gesloten ondanks de waarschuwing die ze geven voor oorlogshandelingen bij het Oosten van Oekraïne, in Kiev weten ze al eerder welke vliegramp zich daar heeft afgespeeld terwijl ter plekke de eerste hulpverleners nog moeten arriveren, daarna valt het kabinet daar omdat twee partijen opstappen en tenslotte is een woordvoerder, die de ramp wereldkundig maakte, niet meer te vinden. En in de rapporten van het OVV is daarover niets terug te vinden. Uit het blog van 26 juli 2014 citeer ik “De vraag die ik in het vorige blog stelde 'waarom heeft de luchtverkeersleiding in Oekraïne geen positieve reactie gegeven op het verzoek van de Malaysian Airlines om boven de toegestane 10 km hoogte te mogen vliegen' ligt nog steeds op tafel. In dat licht bezien doemt er ook een andere vraag op naar aanleiding van uitspraken van Nico Voorbach, de voorzitter van de Europese pilotenvereniging ECA. Bij RTL Nieuws is te lezen dat de geheime diensten van de VS, Canada, Frankrijk, Engeland en Australië op de hoogte waren van een 'gevaar voor oorlogshandelingen tegen vliegtuigen boven het door de separatisten bezette gebied in Oost-Oekraïne'. In ieder geval is die informatie doorgespeeld naar Amerikaanse, Canadese, Franse, Engelse en Australische vliegtuigmaatschappijen.” Air France wist ervan af, maar KLM werd door niemand verwittigd. "Het ging over wat voor luchtdefensiesystemen of raketsystemen separatisten of andere militanten daar gebruikten en dat er dus een risico was dat deze raketten commerciële vluchten op grote hoogten konden bereiken", stelde Voorbach. Volgens hem was bekend 'dat deze in handen waren van mensen die dat zouden gebruiken tegen vliegtuigen van Oekraïne of Rusland en dus ook tegen passerende andere vliegtuigen, zogenaamde collateral damage'.” “ Een Spaanse luchtverkeersleider zegt dat hij Oekraïense gevechtsvliegtuigen bij het Maleisische toestel heeft zien vliegen. Dat loopt parallel met uitspraken dat de Oekraïense luchtmacht, Oekraïense militaire vliegtuigen laat begeleiden door gevechtsvliegtuigen. Soms gebeurt dat ook met commerciële vluchten boven Oost-Oekraïne. Een andere analyse is dat een SA 11 raket niet in de Boeiing 777 is geslagen maar aan de rechterzijde van het toestel is ontploft. Er zijn ook hardnekkige theorieën over andere schuldigen dan de separatisten. Het OVV stelt dat een raket aan de linkerzijde van de cockpit is ingeslagen.

En dan over de Buk-raket. De OVV zegt dat het een type 9N314M was en Ian Novikov, directeur van de fabrikant van Buk-raketten, zegt dat het zou gaan om een raket van het type 9M38. De 9M38 is een oud type raket dat tot 1986 door de Sovjet-Unie werd geproduceerd. Het Oekraïense leger heeft ook dat soort afweergeschut. Volgens Almaz-Antej, die de raketten leverde, is de levensduur van zo'n raket hooguit 25 jaar. Daarna is het gebruik ervan door de fabrikant verboden en moet de raket worden ontmanteld. Rusland maakt geen gebruik meer van de 9M38-raketten. Almaz-Antej zei deze week dat de raket is afgevuurd vanuit het dorp Zarotsjsjenskoje, dat in Oekraïens territorium ligt. Volgens de BUK-maker is het onmogelijk dat de raket werd afgevuurd vanaf de plaats Snezjnoje in rebellengebied. 'Als de raket vanaf grondgebied zou zijn afgevuurd waar separatisten actief zijn, dan zou het toestel geen schade hebben gehad aan de linkervleugel en motor.' Als de raket frontaal het toestel van vlucht MH17 was ingevlogen, zoals wordt gesteld in Nederlands onderzoek, dan zou de rechterzijde van het vliegtuig zijn geraakt. Uit onderzoek van zijn bedrijf blijkt echter dat alleen de linkerzijde van het toestel is geraakt. Uit het onderzoek van Almaz-Antej kan niet worden opgemaakt vanuit welke hoek de raket het vliegtuig precies heeft geraakt, maar de resultaten van het Russische onderzoek zijn niet in lijn met die van het internationale onderzoek onder leiding van Nederland, dat de fabrikant van BUK-raketten heeft ingezien. Novikov spreekt niet tegen dat bij het afvuren van de raket een BUK-raketsysteem is gebruikt, maar het systeem dat is ingezet zou niet meer worden gebruikt door het Russische leger. Almaz-Antey heeft een test uitgevoerd waarbij een BUK-raket een vliegtuig heeft geraakt. Hierdoor ontstonden 7.000 granaatscherven. Dat zou erop wijzen dat de raket die is gebruikt om de MH17 neer te halen van oudere makelij is dan de raket die volgens het Nederlandse onderzoek is ingezet.

Om dit onderwerp af te sluiten las ik een essay van Rob de Wijk, geschiedkundige en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken, over de geopolitieke dimensies die de ramp van vlucht MH17 heeft veroorzaakt. Hij laat in zijn stuk zien dat Europa Rusland onderschat, Poetin niet begrijpt en dat Europa niet meer weet wat machtspolitiek is. Onze politieke leiders, schrijft de Wijk in juli 2014, zijn 'de lessen, die we geleerd hadden uit de Koude Oorlog, alweer vergeten zijn. De spierballentaal die Westerse politieke leiders spreken aan het adres van de Russische premier, is leeg gebral, als er geen consequenties aan worden verbonden'. Op hoofdlijnen zet hij de binnenlandse Russische politiek neer als een vorm van 'soevereine democratie', naar zijn ideeën daarover, die vrij is van buitenlandse beïnvloeding en normatieve druk. Daarvoor heeft hij een breed draagvlak opgebouwd, waarin hij wordt gesteund door de orthodoxe kerk, die het antiwesterse Russische nationalisme en de toegenomen afkeer van het Westen onderschrijft. Het conflict met Oekraïne, de Krim en de separatisten in Oost-Oekraïne moeten worden geplaatst in de 'doctrine dat de stabiliteit van Rusland zou zijn gewaarborgd als delen van de oude Sovjet-Unie, mede om de Russischtaligen te beschermen, in confederale structuren zouden worden opgenomen. ' Na de 'Koude Oorlog' verdween het beeld van Rusland als de grote vijand. Deze dreiging verdween en maakte plaats voor een kortetermijnbeleid, gebaseerd op economisch gewin. Westerse pogingen om de Westerse invloedssfeer uit te breiden naar het oosten: naar ex-Sovjet Staten werd voor de Russen de 'rode lijn'. De afrekening door Rusland ontstond toen de macht van het Westen werd aangetast door de financiële crisis. De militaire macht in het Westen werd beperkt tot de inzet naar humanitaire missies. Militair zijn wij niet meer in staat onze belangen en waarden te verdedigen. De relatieve rust tijdens de Koude Oorlog was de resultante van politieke eenheid, een sterke economie en militaire geloofwaardigheid. Dat evenwicht is verbroken doordat Europa is verworden tot een verzwakt continent, waar onderlinge solidariteit, door opkomend populisme, en gebrek aan politiek leiderschap het politieke landschap ondermijnen. De oude Romeinen wisten het 2000 jaar geleden al 'wie geen oorlog wil, moet zich daarop voorbereiden'. In het essay wijst de Wijk erop dat het nog niet te laat is om orde op zaken te stellen. Maar het dreigen met sancties heeft geen enkele zin als daar geen solidariteit aan ten grondslag ligt en machtsinstrumenten worden versterkt. Maar, zeg ik dan, daar moet wel een (hoge) prijs voor worden betaald. Alleen Nederland exporteert al voor €8 mrd aan machines, bloemen, vee en chemicaliën en importeren we voor €25 mrd aan energie, gas en olie, waarvan een groot deel in Pernis wordt geraffineerd. Dan kan Fenedex (Federatie van Nederlandse exporteurs) wel zeggen dat hun leden daar wel begrip voor hebben, maar of de aandeelhouders, financiers en vakbonden daar ook zo over denken is maar helemaal de vraag. Rusland is wel onze derde grootste handelspartner buiten de EU. We moeten ons goed realiseren dat nieuwe sancties op financieel/economisch terrein kunnen leiden tot soortgelijke acties door de Russen. Daarom is het van het grootste belang dat bij alles wat er nu gaat gebeuren 'de achterdeur niet op slot wordt gegooid'. Gebeurt dat wel dan resteren drie opties aan het einde van dit geschil: zowel Rusland als het Westen komen in een economische depressie terecht die zijn weerga in de recente geschiedenis niet kent, het Westen moet zijn verlies accepteren dan wel er ontstaat een nieuwe wereldoorlog, die miljoenen slachtoffers zal eisen. Dat is geen dreigement, maar kan wel de resultante zijn van toekomstig beleid. Een derde van de Duitse industrie draait op Russisch gas, de Fransen bouwen aan 2 marineschepen voor de Russen, welke gevolgen gaat dat teweegbrengen op de arbeidsmarkt? Er was al een 'aanwijzing ' dat de ECB de geldkraan moet gaan opendraaien als er sancties worden afgekondigd. Het is een 'tool' die kan worden ingezet om de financieel/economische schade enigermate te beperken. Maar als daardoor de rente gaat stijgen, zijn we nog veel verder van huis. Ik hoor U, lezer van dit blog, al denken: als de centrale bank de geldmarkten nog meer gaat verruimen daalt de rente dan niet, in plaats van stijgen? En dan is mijn reactie: volume speelt een rol bij de totstandkoming van de prijs. Maar er is ook een ander element dat de prijs beïnvloedt en dat is 'het vertrouwen in de valuta'. Vertrouwen komt 'te voet' en verdwijnt 'te paard' of met eigentijdse woorden 'vertrouwen komt met een helikopter en verdwijnt als een bliksemschicht'. Op dat moment stort ook het Westerse kapitalistische financiële systeem in, dan zijn velen van ons straatarm en staat het allergrootste deel van onze huizen 'onder water'. Wie het artikel van de Wijk leest komt tot de conclusie dat het militaire evenwicht tussen Europa en Rusland moet worden hersteld. Dat vergt grote investeringen en vraagt om veel geld. En waar moet dat geld vandaan komen. Nog verder snijden in het welzijn van de samenleving, een grotere staatsschuld? In ieder geval zal het rijke Nederland verder verarmen. Er is nog wel een escape als we accepteren dat Rusland een andere vorm van democratie voert dan de onze en wij onze mensenrechten niet aan hen opleggen. Wij zeuren niet meer over de Krim en staan toe dat Oost-Oekraïne een federale staat wordt, die zich niet hoeven te oriënteren op Europa. Als ze de banden met Rusland willen aantrekken dan is dat hun zaak, niet de onze. Onze politici gaan toch geen geopolitiek geschil laten eindigen in een economische depressie dan wel een oorlog? Ik hoor al stemmen die spreken over een zwaar bewapende militaire missie naar Oost-Oekraïne. Laten we, in Gods naam, proberen het geschil niet uit de hand te laten lopen. De Eerste Wereldoorlog, ook wel genoemd 'De Grote Oorlog', begon met de moord op aartshertog Frans Ferdinand, waarna Oostenrijk/Hongarije de oorlog verklaarde aan Servië, en eindigde met oorlog over de hele wereld waar 8,5 miljoen doden vielen, plus nog eens vele miljoenen, de schattingen lopen uiteen van 20 tot 100 miljoen, door de Spaanse Griep, die Amerikaanse militairen in 1917/1918 meebrachten naar het Frans/Belgische front, uit de VS. Ik hoor nog teveel 'deskundigen, ook politici en militairen, dat de schuldvraag eigenlijk wel vaststaat, maar wat er precies op de data van de vluchtrecorders staat weet nog niemand. De schuldigen die de ramp van vlucht MH17 hebben veroorzaakt moeten terechtstaan, daarover wil ik geen enkele onduidelijkheid laten bestaan. Maar ik wil wel eerst duidelijkheid hebben over wat er precies gebeurd is. Natuurlijk spreek ik mijn deelneming uit naar de familie, vrienden en bekenden van de omgekomen 194 Nederlandse slachtoffers en de 104 andere inzittenden van het neergeschoten toestel. Ik citeerde en schreef dit op 26 juli 2014.

Rusland heeft de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO) gevraagd om een nieuw onderzoek te doen naar de crash met vlucht MH17 in Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Dat heeft het hoofd van de Russische luchtvaartorganisatie, Oleg Stortsjevoj, naar buiten gebracht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 door een Boekraket uit de lucht werd geschoten en presenteerde deze week de bevindingen van het onderzoek naar de ramp. De raket zou zijn afgeschoten vanaf gebied dat in handen was van door Rusland gesteunde separatisten. Moskou is het 'categorisch oneens' met de resultaten van het Nederlandse onderzoek en klopt daarom aan bij de organisatie ICAO, onderdeel van de Verenigde Naties (VN). Stortsjevoj noemde het gepresenteerde bewijsmateriaal 'ongefundeerd en vooringenomen'. ,,Ik kreeg het idee dat de commissie bewijzen heeft verzameld die aansluiten bij een tevoren gekozen theorie." Als het toestel is neergehaald met een raket kan dat volgens Moskou en de rebellen door niemand anders dan door het Oekraïense leger zijn geweest. Stortsjevoi liet doorschemeren dat Rusland van mening is dat Nederland een deel van het bewijsmateriaal heeft vervalst. Hij beschuldigde de Onderzoeksraad ervan 'belangrijke gegevens' van Rusland te hebben weggelaten. De echtheid van de scherven en andere delen van de raket die in het wrak van het toestel zijn gevonden trok hij in twijfel. Wordt vervolgd ……

Slotstand indices16 oktober 2015; week 42: AEX 447,86; BEL 20 3.425,61; CAC 4.702,79; DAX 30 10.104,43; FTSE 100 6.378,04; SMI 8.715,73; RTS (Rusland) 881,19; DJIA 17.215,97; NY-Nasdaq 100 4.438,622; Nikkei 225 18281,80; Hang Sen 23088,93; All Ords 5303,70; SSEC 3391,352; €/$ 1,1348; goud $1177,70; dat is €33.377,05 per kg, 3 maands Euribor -0,051% (1 weeks -0,149, 1 mnds -0,116%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,721%, 10 jaar VS 2,015%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,169. Langs de A2 €1,279. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.