UPDATE17022018/415 Rutte voelt zich het slachtoffer van het vertrek van zijn maatje Zijlstra

Ik keek naar een interview op WNL met de minister-president onder meer over het vertrek van zijn partijgenoot Halbe Zijlstra, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij manoeuvreerde zich in de slachtofferrol. Wat mij ook stoorde was het feit dat hij achter zijn bewindslieden blijft staan, ook al verkeren ze in een hopeloze positie. Dat is een vorm van slecht leiderschap. De vraag waarom er zoveel liberale bewindslieden in het bewind van de kabinetten Rutte II en III vervroegd moesten opstappen en slechts één minister van VVD-huize met hem meewilde gaan naar het huidige kabinet. En zelfs die moest in de demissioneerde tijd van Rutte II opstappen. Rutte is geen staatsman, waaraan dit land (en trouwens ook de EU) grote behoefte heeft, maar een prutser. Hoe lang duurt het nog dat ik de vrijheid heb dit te mogen zeggen en schrijven. De tijd nadert dat ik een blok aan het been wordt van de regerende coalitiepartijen? Toch wil ik gezegd hebben dat dit geen nep-nieuws is.

Halbe Zijlstra afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Rutte, Buma en Pechtold steunden de liberale bewindsman in de aanloop naar het debet daarover in de Tweede Kamer. Rutte voelt zich in de hoek gedrukt voelen, door het handelen van Zijlstra, één van de grote liberale voormannen. De val van Halbe Zijlstra beschadigt de premier. Eerder stapten Ivo Opstelten, Janine Hennes, Ard van der Steur al op, allemaal VVD’ers, die opstapten uit het kabinet Rutte II. En dan nu één van de voornaamste architecten van het kabinet Rutte III. Wie daaraan schuldig is, daar deed Rutte niet moeilijk over in de Kamer: ik handelde ‘naïef’ en maakte een inschattingsfout. Opnieuw dacht hij politiek den Haag om de tuin te kunnen leiden, door de Kamer niet te informeren over ‘de leugen’ van Zijlstra aan het VVD-congres op 21 mei 2016. Zijlstra informeerde het liberale kader van zijn partij daar in 2006 dat hij in een datsja (buitenhuis) van de Russische president Vladimir Poetin was geweest en hem daar heeft horen zeggen dat Poetin nog altijd streeft naar het Grote Rusland/Sovjet Unie (met de Baltische Staten, Wit-Rusland, Oekraïne en als dat te realiseren zou zijn ook Kazachstan). Zijlstra heeft echter nooit een direct contact gehad met Poetin. Hij had die informatie uit de tweede hand van oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer, die daar wel te gast was als ‘special guest’. Van der Veer ontkent echter dat hij de informatie, zoals Zijlstra die bracht, van hem is. Daar viel de verdediging van Zijlstra en Rutte dat hij zijn bron wilde beschermen in tuigen. De premier blijft bij zijn eerdere stelling dat er geen sprake is van ‘nepnieuws’ maar dat de inhoud van de boodschap nog overeind zou zijn. En dat zullen de Russen ook wel begrijpen. De vorm die Zijlstra hiervoor gekozen heeft is “onverstandig”. “De inhoud staat. We kennen de politiek van Rusland: expansief naar de omliggende staten.” Voor de relatie met Rusland heeft de kwestie volgens de premier geen gevolgen. “Omdat de Russen heel goed weten dat de inhoud klopt.” De geplande diplomatieke reis naar Moskou waar hij zijn ambtgenoot Sergej Lavrov zou ontmoeten, is van de agenda geschrapt. Is liegen voor een Nederlandse diplomaat een ernstig delict? Ja, wij zijn een land die het buitenland graag de les leest op het terrein van mensenrechten. Een land dat niet meedoet aan de smerige kanten van de internationale machtspolitiek. Wij zeggen te streven naar het handhaven van het internationaal Recht en zich daaraan houdt, maar de realiteit is dat wij de Kinderrechten schenden, dat wij er alles aan doen om het buitenland te laten geloven dat wij helemaal geen ‘belastingparadijs’ zijn, dat in de late veertiger jaren in Nederlands Oost-Indië, tijdens de twee politionele acties (Aksi Polisionil) een bloedige oorlog is gevoerd, om te voorkomen dat Nederlandsch Oost-Indië, tegenwoordig Indonesië, de zelfstandigheid van de voormalige kolonie niet wilde erkennen, ondanks dat koningin Wilhelmina in 1942 die zelfstandigheid had beloofd. De vraag is dan ook ‘waar staat onze minister van Buitenlandse Zaken’? En welke VVD’er wil er nog toetreden tot het kabinet Rutte III. Jeanine Hennis wordt genoemd voor de post van Buitenlandse Zaken, is geen goed idee, of komt Rutte met een nieuw gezicht dat van de parlementariër Han ten Broeke of nog beter de huidige ambassadeur van ons land in Rusland, de VVD’er mevrouw Renée Jones-Bos?

Zijn de huidige financieel/economische en monetaire ontwikkelingen voor de ECB voldoende redenen om het ruime liquiditeits-beleid dat gepaard gaat met extreemlage rentes, snel te beëindigen? Het lijkt erop ondanks dat ECB-voorzitter Mario Draghi, bij de laatste vergadering in zijn toelichting nog de kaarten op de borst hield over een wijziging in het monetaire beleid, in maart zal aankondigen dat de geldkraan eind september wordt dichtgedraaid. Dat stelt Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders. Volgens Zangana zal naar verwachting bij de komende beleidvergadering van de ECB in maart de forward guidance worden aangepast en de intentie uitgesproken om het maandelijkse opkoopprogramma van €30 miljard aan obligaties in september stop te gaan zetten. Hij wijst er op dat de voorspoedige groei in de eurozone en het herstel van de werkgelegenheid de deur wijd open hebben gezet om een verkrapping van het monetaire beleid door te gaan voeren. De aantrekkende lonen en toenemende bestedingen binnen de EU zullen eveneens aanleiding geven aan de ECB om een monetaire normalisatie in gang te zetten, stelt Zangana. Hij benadrukt dat de enige zorg die binnen de ECB kan leven is dat een te snel afscheid van de kwantitatieve verruiming er voor kan zorgen dat de waarde van de euro zal toenemen. Recent gaven enkele ECB-leden, waaronder DNB-president Klas Knot, al een schot voor de boeg om na september een einde te gaan maken aan de opkoopregeling van de ECB. Ik kan die verwachtingen wel ondersteunen. Het is hoog tijd de geldkranen in Frankfurt dicht te gaan draaien, ondanks de onzekerheid hoe de financiële markten op een rentestijging zullen gaan reageren.

De sterke koersmutaties op de beurzen (zowel voor obligaties, aandelen en de $ en de €) van afgelopen week zijn geen reden tot zorg, gezien de nog altijd sterke economische groei. Wel blijven hervormingen noodzakelijk om toekomstige crises af te wenden. Dat heeft directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tijdens een economische conferentie in Dubai zei Lagarde dat een marktcorrectie er al langer aan zat te komen. De huidige stand van de wereldeconomie stemt haar evenwel ,,redelijk optimistisch”. ,,Maar wij kunnen niet achterover leunen en verwachten dat de groei gewoon doorzet”, waarschuwde de Française. Stijgende rentes en vrees voor een hard oplopende inflatie leidden afgelopen week tot een uitverkoop op de aandelenmarkten wereldwijd. In Amsterdam ging de toonaangevende AEX-index in een week tijd bijna 6% omlaag. Maar later trokken de koersen weer enigermate aan.

De Duitse vermogensadviseur, Günter Hannich, schreef afgelopen week over de enorme schade die door de trojka is aangericht in Griekenland. Neulich war eine Meldung zu lesen, die wahrlich unfassbar ist. Fakt ist demnach, dass der griechische Staat, genauer gesagt die Finanzverwaltung der Hellenischen Republik gegen mehr als eine Million Bürger des Krisenlandes mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen unbeglichenen Verbindlichkeiten vorgeht. Dabei handelt es sich um einen neuen Rekordstand. 2016 ging der griechische Fiskus „nur“ gegen knapp 840.000 Bürger des Landes mit Zwangsmaßnahmen vor; ein Jahr zuvor, sprich 2015, waren es fast 700.000 Personen. Das sind schon Dimensionen, die wohl historisch einmal sind. Wir reden hier über gut neun Prozent der griechischen Bevölkerung, gegen die der Staat mit aller fiskalischen Härte vorgeht. Wahnsinn! Wenn man diese Zahlen auf Deutschland projizieren würde, hieße das, dass die deutschen Finanzbehörden gegen gut 7,5 Millionen Bürger mit diversen Vollstreckungsmaßnahmen vorgehen würden. Das sind schon Zustände, die nur im Zusammenhang mit einer extremen Krise auftreten können. Und extrem war bzw. ist die Krise für die Bürger in Griechenland immer noch. Ja, liebe Leser, die Krise und deren Folgen für die Bürger sind historisch einmalig. Extrem hart, extrem bitter. Jüngst veröffentlichte die Marktforschungsgesellschaft New World Wealth in Zusammenarbeit mit Visual Capitalist einen Bericht, in dem das Ausmaß der deflationären Wirtschaftskrise Griechenlands beziffert wurde. Und das ist mehr als nur beachtlich. Fakt ist demnach, dass die Griechen in den letzten zehn Jahren mehr als ein Drittel ihrer Privatvermögen verloren haben. Dem Bericht zufolge sollen es exakt 37 Prozent gewesen sein. Marc Botenga schreef daarover op 15 maart 2015 al dat “De ECB hangt ons een koord om de nek”, verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras. Technische experts van de Europese Unie gaan naar Athene om er hervormingen te “begeleiden”. Het wordt tijd dat er “daden” komen, zei Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de eurogroep (de groep van ministers van Financiën van de eurozone). Zo niet dan zal Griekenland de in februari 2015 beloofde overbruggingssteun niet krijgen. Achter die woorden, zit een duidelijk ondemocratische agenda. De argumentatie dat de Griekse regering een gebrek aan daadkracht verwijten, is onzin. Pas in februari veroverde de nieuwe Griekse regering in de onderhandelingen met de eurogroep het recht om zelf haar eigen wetten te mogen uitwerken. Tot dan toe besliste immers de zogenaamde trojka welke wetten er in Athene aangenomen werden. Die ondemocratische trojka, een samenwerking van de Europese Centrale Bank (ECB), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en de Europese Commissie onderwierp Griekenland aan een bijzonder hard besparingsprogramma. Dit “reddingsplan” kelderde de Griekse economie en deed armoede en werkloosheid toenemen. De vraag blijft wat er gaat gebeuren met de enorme schulden, die de Grieken nog steeds hebben.

De ECB heeft betalingen aan een van de grote banken in Letland geblokkeerd, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën ABLV Bank heeft beschuldigd van hulp aan ondersteuning van het nucleaire programma van Noord-Korea. De Europese Centrale Bank reageerde met de ingreep op een snelle verslechtering van de financiële positie van de ABLV. Er ontstond in enkele dagen een „significante verslechtering” in de liquiditeitspositie, stelt de ECB over ABLV dat een balanstotalal van €3,8 miljard heeft. Spaarders kunnen momenteel hun tegoeden niet opnemen. De ECB meldt dat de bank wegen zoekt om de tekorten aan te vullen. De kwestie speelt sinds vorige week. De Verenigde Staten hebben de activiteiten van ABLV Bank in de Verenigde Staten geblokkeerd. Bedrijven zouden via ABLV Bank hebben bijgedragen aan financiering van het nucleaire programma van Noord-Korea. Daartegen zijn door de VS sancties ingevoerd. Het gaat om de derde bank in grootte van Letland. Er is een officieel tijdelijk moratorium voor alle kredietverlening bij de bankactiviteiten afgekondigd. De centrale bank van Letland stelde de ingreep van de ECB te accepteren. Het benadrukte dat ABLV, anders dan de ECB, over voldoende bufferkapitaal beschikt. De Letse centrale bank heeft staatsobligaties van ABLV Bank gekocht om de liquiditeit te garanderen. De bank had voor €1,6 mrd aan obligaties in portefeuille. Onderdelen van argumentatie bij de ECB zouden op oude zaken rusten, stelt de Letse centrale bank.

Bij een apart incident is de Letse centralebankpresident Ilmars Rimsevics, hij staat sinds 2001 aan het hoofd van de centrale bank in de Baltische staat, die in 2004 toetrad tot de Europese Unie en waar sinds 2014 ook met de euro wordt betaald. Omdat Letland een euroland is maakt Rimšēvičs vanwege zijn functie ook deel uit van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, aangehouden, mogelijk zou het om corruptie gaan. Dat heeft de Letse minister-president Māris Kučinskis in een schriftelijke verklaring laten weten. Volgens lokale media deden Letse autoriteiten, die zich bezighouden met het opsporen van corruptie, al doorzoekingen in het kantoor en het huis van de centralebankpresident. Volgens de Letse centrale bank zijn de twee gebeurtenissen niet met elkaar verbonden. Rimsevics werkt al sinds 1992 bij de centrale bank.

Amerikaanse onderzoekers hebben naar verluidt bewijzen gevonden dat ook autofabrikant Daimler sjoemelsoftware gebruikte waarmee emissietesten beïnvloed konden worden. Dat schrijft het Duitse blad Bild am Sonntag op basis van vertrouwelijke documenten. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz is een van de autofabrikanten die extra onder een vergrootglas liggen sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten lopen er onderzoeken naar Daimler. Volgens Bild am Sonntag zou er in bepaalde auto’s van het concern onder meer technologie zijn aangetroffen die de apparatuur om schoner te rijden uitschakelt, wanneer de wagen 26 kilometer heeft gereden. Een woordvoerder van Daimler weigerde inhoudelijk commentaar te geven. Hij benadrukte daarbij dat de autoriteiten tot nu toe nog geen officiële klacht hebben ingediend. Vorig jaar heeft het bedrijf wel al miljoenen Europese dieselwagens teruggeroepen naar de garage voor bepaalde aanpassingen. Dat was volgens Daimler echter om ,,bestuurders van dieselauto’s gerust te stellen en het vertrouwen in dieseltechnologie te versterken.” Volkswagen reserveerde eerder vele miljarden euro’s voor de nasleep van het schandaal. Miljoenen dieselauto’s van het concern bleken voorzien van technologie die ervoor zorgde dat ze in testsituaties veel milieuvriendelijker leken dan zij in de dagelijkse praktijk waren.

©2018 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices d.d. 16 februari 2018; week 7: AEX 532,27; BEL-20 3941,19; CAC-40 5281,58; DAX 30 12.451,96; FTSE 100 7294,70; SMI 8986,72; RTS (Rusland) 1263,27; DJIA 25219,38; NY-Nasdaq 100 6770,663; Nikkei 21720,25; Hang Seng 31116,32; All Ords 6004,80; SSEC 3.199,48; €/$ 1,24082; BTC/USD volatile: $10.700; 1 troy ounce goud $1346,50, dat is €34.896,86 per kilo; 3 maands Euribor -0,328% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,369%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,761%; 10 jaar VS 2,8604%; 10 jaar Duitse Staat 0,714%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) 0,17%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,199.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.