UPDATE16122017/408 Rutte maakt van de bijstand het nieuwe minimumloon en dat is beneden alle peil

Thierry Henri Philippe Baudet, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, is, tot ieders verbazing, bij EenVandaag gekozen tot politicus van het jaar 2017. De politieke peiling van Maurice de Hond toont dit weekend een verlies van één zetel ten opzichte van 14 dagen eerder voor de: VVD, CU en de PVV en die drie zetels gaan naar D66, Forum voor Democratie en de SP. Sedert de verkiezingen van de 2e Kamer van 15 maart 2017 hebben de VVD, 8 zetels verloren, CDA 5, D66 2, de PVV 6 en GL 1. De winst ging naar het Forum voor Democratie (+13), PvdA (+6), PvdD (+2) en 50+ (+1).

Gijs van Dijk en Jasper van Dijk en Linda Voortman, vertegenwoordigend de links oppositie in de Tweede Kamer (PvdA, SP en GL), trekken aan de bel over het asociale beleid dat het kabinet Rutte III voert voor werknemers met een arbeidsbeperking. Ik heb al meerdere malen daar aandacht aan besteed. Rutte is niet de leider van dit land dat de belangen behartigt van alle mensen die in dit land wonen. Het is te gek voor woorden dat de loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten gaat worden afgeschaft. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de CU en het CDA hier niet ingrijpen. Ik kan wel zeggen dat het sociale beleid dat Rutte voert inhumaan is, maar Rutte heeft een plaat voor zijn kop en drukt gewoon zijn plannen door en de coalitiepartners kijken toe vanaf de zijlijn. Er ligt een akkoord waarbij gewone, normale burgers er écht op vooruitgaan, zei Mark Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord. Werknemers met een arbeidsbeperking vallen daar kennelijk niet onder. Zij gaan er onder Rutte III juist op achteruit. De loonkostensubsidie, die het in dienst nemen van arbeidsbeperkten moet stimuleren, wordt snoeihard afgeschaft. Deze buitensporige bezuiniging van 0,5 mrd maakt dat mensen straks onder het minimumloon gaan werken. Het kabinet zorgt goed voor topinkomens en multinationals, maar kwetsbare groepen staan in de kou. Dankzij loonkostensubsidie krijgen mensen met een arbeidsbeperking, die zelf niet volledig het minimumloon verdienen, dit loon toch uitbetaald als zij gaan werken. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, ontvangen zij een subsidie van de gemeente. Een prima regeling, die ervoor zorgt dat arbeidsgehandicapten een fatsoenlijk inkomen ontvangen. De regering wil de loonkostensubsidie nu gaan vervangen door loondispensatie. Hierbij ontvangt de werknemer een klein deel salaris van de werkgever, en daarnaast moet hij zelf een uitkering aanvragen bij de gemeente. Dit kan betekenen dat mensen onder het minimumloon uitkomen. Bovendien bouwen zij geen pensioen op en hebben zij geen recht op een uitkering bij werkloosheid (WW) of arbeidsongeschiktheid (WIA). Het kabinet maakt dus een eind aan het minimumloon, een rechtstreekse aanval op onze beschaving. Wij vinden dat ronduit asociaal. Werknemers met een arbeidsbeperking moeten volwaardig mee kunnen doen: ook voor hen moet werken lonen. Rutte maakt van de bijstand het nieuwe minimumloon en dat is beneden alle peil. Invoering van loondispensatie zorgt er bovendien voor dat arbeidsbeperkten levenslang in de uitkering blijven zitten. Er is voor hen dan vrijwel geen uitzicht meer op enige groei. Zij krijgen hiermee een aparte positie binnen het bedrijf. Een volwaardige plek binnen een organisatie blijft een wensdroom voor arbeidsbeperkten. Wij vinden dat iedereen volledig moet kunnen meedraaien binnen een bedrijf en dat niemand een aparte positie dient te krijgen. Alle werknemers verdienen waardering en zekerheid. Het verlies van inkomen is niet het enige waar werknemers met een arbeidsbeperking mee te maken krijgen. Ook de volledige administratie komt bij hen terecht. Dit is een voorbode van ellende. Wanneer iemand tijdelijk meer gaat werken, kan het zijn dat enorme bedragen moeten worden terugbetaald. Dit vergroot de kans op schulden, terugvorderingen en loonbeslag bij mensen die vaak toch al in een kwetsbare positie zitten. Wij zijn niet de enigen die dit voorstel niet zien zitten. Ook werkgevers en wethouders geven aan dat dit plan contraproductief zal uitpakken. Wanneer mensen namelijk meer gaan werken, zullen zij niet meer gaan verdienen. Hiermee vervalt elke prikkel om te gaan werken. Werknemers met een beperking verdienen gelijke waardering en gelijke beloning. Dat betekent minimaal het minimumloon. Deze ordinaire bezuiniging op kwetsbare mensen in tijden van overvloed is ondoordacht en buitengewoon schadelijk. Wij willen dat dit plan van tafel gaat. Pas dan gaan de normale Nederlanders er inderdaad op vooruit.

De ECB heeft de groeiramingen voor 2017 opwaarts bijgesteld van 2,2% naar 2,4%. Voor een plus van 1,9% tegen een eerdere voorspelling van 1,7%, zo bleek uit de toelichting van ECB-president Mario Draghi op het rentebesluit van afgelopen donderdagmiddag. . Daarnaast heeft de ECB de inflatieverwachtingen voor het komende jaar naar boven bijgesteld van 1,2% naar 1,4%, terwijl de inflatieraming voor 2019 ongewijzigd blijft op 1,5% en voor 2020 wordt een inflatiepeil van 1,7% voorzien. Draghi benadrukte dat veel monetaire stimulering nog nodig zal zijn om de inflatie richting de doelstelling van 2% te krijgen. Draghi liet eveneens weten geen nieuwe mededelingen meer te doen over het opkoopprogramma dat vanaf januari zal worden gehalveerd naar een maandelijks bedrag van €30 miljard tot in ieder geval september 2018, zoals in oktober al werd aangekondigd. De ECB hield zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven ongemoeid op de historische lage niveau’s. De herfinancieringsrente bleef op 0%, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4%, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen. Ook de toelichting door Mario Draghi was weinig opzienbarend, stelt macro-econoom Joost van Leenders (Kempen). Volgend jaar wordt er voor €1000 miljard aan Europees staatspapier geherfinancierd. „De ECB kan hier maximaal €200 miljard van kopen. Het blijft bij mij nog steeds een groot raadsel waarom de ECB maar niet stopt met geld in de markten te pompen. De uiterst ongewenste bijwerkingen, in ieder geval voor de Noord-Europese (rijkere) eurolanden, veroorzaken uiteindelijk een chaos, een walhalla voor speculanten, die uiteindelijk zal eindigen in een hyper-inflatie. Een ontwikkeling die zijn weerga niet kent. De monetaire ontwikkelingen in Frankfurt worden beinvloed door de opvolger van de in februari aftredende FED voorzitterJanet Yellen: de Republikein Jerome Powell. Ondanks dat daar de rente deze week van 0,25% is verhoogd naar 0,5%, blijft de rente historisch laag. Zeker vergeleken met de middellange rente, stel 10 jaars geld, van 2,36%. Of het opkoopprogramma in de VS ter waarde van €3800 mrd heeft gewerkt, is nog maar zeer de vraag. In elk geval bleef de economie na 2013 groeien, daalde de officiële werkloosheid, kwamen er veel banen bij en staan de koersen van beursgenoteerde bedrijven op recordhoogte. Zelfs de inflatie in de VS is iets aangetrokken. Yellen heeft als Fed-voorzitter meer lof en instemming dan hoon geoogst, al gold dat ook voor Greenspan. Die zou later, toen de crisis uitbrak, alsnog bakken kritiek over zich heen krijgen. Yellen mag nu, op 71-jarige leeftijd, vanaf de zijlijn toekijken hoe haar opvolger een andere bijzondere taak uitvoert: het afbouwen van die ongekende hoeveelheid leningen. De laatste acht jaar heeft de FED inmiddels voor 4,5 biljoen dollar aan staatsobligaties op zijn balans staan. In hoeverre deze enorme geldberg afgebouwd gaat worden hangt het ervan af of de FED ook gaat stoppen met het herbeleggen van aflossingen en de rente die de Fed ontvangt op de obligaties die ze hebben gekocht. Het is de vraag of en zo ja hoe het experiment met kwantitatieve verruiming (QE), het opkopen van staatsobligaties, af gaat lopen. De geschiedenis leert ons dat zo een gigantische hoeveel geld, die de persen hebben gedrukt, waardeloos kan worden. Kijk maar eens hoe, in 1923, de de ontwikkeling van de inflatie in de periode van na de Eerste Wereldoorlog zich heeft voltrokken. In de zomer van 1923 steeg het prijsniveau met een factor 10.000, wat overeenkomt met ongeveer 18% koopkrachtdaling per maand. De grootste stijging moest toen nog komen, want in de vijf maanden erna steeg ze met nog eens een factor 50.000.000. Dat is ongeveer 3.000% per maand. Vooral oktober 1923 was extreem met een prijsstijging van ongeveer 50.000%, dat is ruim 20% per dag! De stijging van de broodprijs nam in 1923 extreme vormen aan: in januari kostte een brood 250 mark, in april al 474 mark, in augustus 69000 mark en in november 201000000000 (201 miljard) mark. De grootste ellende was voorbij toen op 20 november 1923 de ‘rentemark’ werd geïntroduceerd en een herstart werd gemaakt vanaf een nieuw vertrekpunt. Op dit moment weet niemand hoe een einde gemaakt kan worden aan de demonische bezetenheid van de hebzucht. Als ik dan kijk naar de gekte van de koers van de bitcoin in Amerikaanse dollar, de laatste week, dan zie ik een stijging van $15249 naar $19750: 30% in een week!!! Waar dat vertrouwen vandaan komt, ik weet het niet. Het is geen geld, het is geen wettig betaalmiddel, de cryptocurrencies zijn waardeloos en toch werd er bijna $20.000 betaald voor één bitcoin. Ik heb er volstrekt geen vertrouwen in. De bitcoin is de grootste luchtbel in de geschiedenis van de financiële wereld. Daarvoor waarschuwt de Turkse vice-premier Mehmet Simsek. Iedereen zou weg moeten blijven van deze speculatie. Net zoals de prijs van de bitcoin buitensporig kan stijgen, kan die ook gaan crashen”, waarschuwt Simsek, die eerder zakenbankier was bij Merrill Lynch in Londen. De bitcoin heeft dit jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De prijs van de digitale munt is opgelopen van $1000 in januari naar inmiddels $19.000. Ook diverse kopstukken in de financiële wereld waarschuwen dat mensen hun geld kunnen kwijtraken als zij beleggen in de bitcoin. Scheidend hoofdeconoom Willem Buiter van de Amerikaanse Citi Bank noemt de gekte rond de digitale munt zelfs erger dan de tulpenmanie uit de zeventiende eeuw. Tegelijkertijd zijn er ook financiële dienstverleners die een goede boterham verdienen aan de bitcoin. Sinds afgelopen weekend zijn er futures te koop, waarmee in dollars kan worden gespeculeerd op de prijs van de bitcoin. Een reden voor beleggers om deze termijncontracten te kopen, is dat zij hiermee kunnen speculeren op de bitcoinkoers zonder de digitale munt zelf te hoeven bezitten. Ook worden marktplaatsen waar de cryptomunt wordt verhandeld gehackt door het regime. „We weten niet hoeveel Noord-Korea tot nu toe heeft gestolen, maar we weten wel dat de politie de hackpogingen van het regime heeft bevestigd”. In juli en augustus zouden onderdanen van Kim Jong-un bij zeker vier Zuid-Koreaanse bitcoinhandelaars hebben ingebroken via phishing-mails. De bitcoin wordt in Noord-Korea zelf gegenereerd door speciale software te laten draaien op computers. Door de waardestijging van de munt is het lucratief geworden om speciale supercomputers in het leven te roepen die zijn toegespitst op deze zogenaamde ’bitcoin-mining’.

Een voorstel om Nederland officieel als belastingparadijs te bestempelen heeft het in het Europees Parlement niet gehaald. Het initiatief van Paul Tang (PvdA) om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen over de bestrijding van belastingontwijking op te nemen, strandde omdat de stemmen staakten (327 voor, 327 tegen). De uitslag van de stemming laat een luguber spel zien zoals zich dat in het Europees Parlement heeft afgespeeld. Ook al was zelfs 2/3 deel van de stemmen ‘tegen’ geweest dan nog kan er geen sprake van zijn, dat daar maar enige vorm van legitimiteit, voor aanwezig is. Nederland is, ondanks het stemgedrag van het Europees Parlement, een belastingparadijs. Tang ,,baalt” naar eigen zeggen. ,,Europa durft zijn eigen belastingparadijzen niet te benoemen en de hand in eigen boezem te steken.” Aanleiding voor het voorstel was de zwarte lijst van belastingparadijzen die de EU-ministers van Financiën vorige week presenteerden. De sociaal-democraten wilden met het amendement een politiek signaal afgeven tegen de EU-lidstaten, die vorige week een zwarte lijst met zeventien overzeese belastingparadijzen publiceerden. Van tevoren was afgesproken dat er geen EU-landen op zouden staan. ,,Veel landen spreken in het openbaar schande van belastingontwijking, maar nemen hele andere besluiten achter gesloten deuren”, stelt Tang. ,,Alleen door een gemeenschappelijk Europees beleid kunnen we er zeker van zijn dat multinationals eerlijke belasting gaan betalen.” Het Nederlandse kabinet verzekerde de Tweede Kamer recentelijk nog in een brief dat ,,de aanpak van belastingontwijking de hoogste prioriteit heeft”. In Duitsland is de kritiek op vooral ‘Steueroase Niederlande’ de laatste tijd flink gegroeid, vooral door de nieuwe onthullingen uit de Paradise Papers. “Tegenover die politieke blokkade moet nu ook deze politieke uitspraak komen te staan: van deze vier landen weten we immers zeker dat ze er praktijken op na houden die gewone mensen met belastingparadijzen associëren”. Meer omstreden zijn de aanbevelingen over een EU-breed minimumtarief voor vennootschapsbelasting en de afschaffing van de unanimiteitsregel bij de EU-besluitvorming over belastingzaken. De aanpak van belastingontwijking zal volgens de parlementscommissie een stuk sneller gaan als landen geen vetorecht meer hebben bij Europese belastingwetgeving.

Na een doorbraak vorige week vrijdag heeft de EU-top tot het principeakkoord geleid voor voortgang van de Brexit-onderhandelingen. De volgende stap is nu onderhandelen over een door Londen gevraagde overgangsperiode van circa twee jaar, zodat de bedrijven meer tijd hebben om zich op de nieuwe situatie na maart 2019 in te stellen. Die transitieperiode wordt opgenomen in het uittredingsverdrag, dat in oktober klaar moet zijn. De Oostenrijkse premier Christian Kern zei net als veel andere leiders dat het lastigste deel nog moet komen: „Het is een marathon waarvan de eerste mijl net is afgelegd.” Het principeakkoord draait om de financiële vereffening, de rechten van EU-burgers en de Iers-Noord-Ierse grens. „We hebben nu zo snel mogelijk de juridisch bindende tekst nodig”, aldus premier Mark Rutte. „Als dat lukt, en we kunnen tegelijkertijd een eerste voorzichtige discussie beginnen over de toekomstige relaties, dan zouden we de schade kunnen beperken. Dat is uiteindelijk mijn doel.” Volgens Rutte is het nu ook tijd dat de Britse premier Theresa May duidelijk maakt hoe ze die toekomstige relatie vorm wil geven. Die mening is ook EU-onderhandelaar Michel Barnier toegedaan. May zei jongstleden donderdag in Brussel dat de Brexit op koers ligt. Zij kreeg applaus van haar Europese collega’s voor haar inspanningen. Vrijdag feliciteerde EU-president Donald Tusk haar. Ze was daar niet bij. May mag niet aanzitten als de 27 hun toekomst bespreken.

Een gemiddeld huishouden is volgend jaar €110 meer kwijt aan energie. Deze flinke stijging komt door hogere belastingen, netwerkkosten en energietarieven. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise. Deze gaat uit van een huishouden met een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas. De €110 is opgebouwd uit kosten voor gas en stroom (30 euro), netwerkkosten (12 euro), opslag duurzame energie (48 euro) en energiebelasting (20 euro). De schattingen schommelen al enige tijd: van €70 extra (voor het regeerakkoord) naar €150 (na het regeerakkoord) en nu dus 110 euro extra. Inmiddels is namelijk duidelijk dat de variabele energietarieven van de drie grote leveranciers – Essent, Nuon en Eneco – vanaf 1 januari omhoog gaan. Kleinere leveranciers zullen dat volgen, verwacht Pricewise.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices d.d. 15 december 2017; week 50: AEX 548,67; BEL-20 3992,27; CAC-40 5349,30; DAX 30 13.103,56 FTSE 100 7490,57; SMI 9394,71; RTS (Rusland) 1148,27; DJIA 24651,74; NY-Nasdaq 100 6466,32; Nikkei 225 22553,22; Hang Seng 28.867,31; All Ords 6087,10; SSEC 3,266.137; €/$ 1,1765; goud $1255,10; dat is €34.303,57 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,397%; 10 jaar VS 2,3675%. 10 jaar Duitse Staat 0,299%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,18%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219, elders €1,23.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.