UPDATE15082015/285 De ramingen van het CPB zijn slechts een indicatie, maar ook niet meer dan dat”, vindt Bas Jacobs

De toestand van Imtech (Internatio Müller Techniek) is zeer zorgwekkend. Maandag is het bedrijf gestopt met het betalen van leveranciers en onderaannemers. Dinsdag heeft de holding surceance van betaling aangevraagd. De twee bewindvoerders van Imtech, advocaten Peters en Princen, willen snel om tafel met de banken. Volgens hen hebben de 40 geldschieters waaronder banken vorderingen van €1,2 miljard op Imtech. Bovendien zijn ABN Amro, ING, Rabobank en Commerzbank op 5 augustus extra zekerheden overeengekomen bij pogingen om een stille doorstart te maken. Die vier banken hebben 47,4% van de aandelen in handen. Die zekerheden plaatsen andere schuldeisers achteraan in de rij, reden voor de bewindvoerders om nu al een verzoek bij de banken te hebben gedaan af te zien van deze rechten. "De banken zijn op dit moment de eigenaren van Imtech." De bewindvoerders zijn hoopvol om snel delen van het bedrijf bij kopers te kunnen onderbrengen. Al snel werd bekend dat PON Holding en investeerder Parcom een bod willen doen op Imtech Marine. Begrijpelijk: er zullen wel voldoende gegadigden zijn die op de eerste rij willen zitten om werkmaatschappijen over te nemen. De vraag is hoe groot de goodwill is ten opzichte van de schulden. Daarbij komt ook de vraag of de holding garanties heeft gegeven aan Imtech Duitsland, ter dekking van de enorme verliezen, van onder meer het nooit gerealiseerde Poolse pretpark. De VEB wil weten of de garantstellingsverklaring van Imtech Holding aan het in faillissement geraakte Duitse dochterbedrijf aandeelhouders van Imtech direct kan raken. De impact van de verklaring is, volgens de VEB, moeilijk in te schatten, waardoor informatie op dit punt ,,essentieel'' is. De bewindvoerders willen snel met de banken aan tafel. De werkmaatschappijen, met 22.000 werknemers in dienst, waaronder 2700 (volgens de website van het bedrijf en 4500 volgens het NOS journaal) in Nederland, vallen niet direct onder de surceance. Wat mij wel opviel tijdens de persverklaring die de bewindvoerders aflegden dat het plan van aanpak behelst de positie van de (groot)aandeelhouders en de financiers. Donderdag kwam er duidelijkheid: Ingenieursbedrijf Royal Imtech is failliet verklaard door de Rechtbank in Rotterdam. Er zijn voorlopig 7300 banen veiliggesteld, waarvan 1300 in Nederland. Enkele gezonde onderdelen worden overgenomen. Investeringsmaatschappij Pon Holdings en Parcom Capital hebben een akkoord bereikt over het in zijn geheel overnemen van Imtech Marine. Op dit moment worden de details rondom de overname verder uitgewerkt. Volgens topman Gerard van de Aast van Imtech, in een reactie op het faillissement, is de verkoop van de onderdelen de beste oplossing voor het personeel. De divisies Imtech Marine en Imtech Nordic zijn onmiddellijk na het uitgesproken faillissement van de hand gedaan. De financiers hebben daartoe een nieuwe besloten vennootschap opgericht. Imtech Nordic blijft onderdeel van deze vennootschap. Het onderdeel Imtech Nordic beslaat 20% van de omzet, na Duitsland het grootste onderdeel van het concern. De huidige bewindvoerders, zijn aangesteld tot de curatoren. Zij zijn thans in overleg met mogelijke kopers voor de divisies Traffic & Infra, Imtech Spanje, Imtech België en Imtech UK / Ierland. Ook voor Nederlandse onderdelen van Imtech zou inmiddels veel interesse zijn getoond, aldus Princen. Met de verkoop komt onmiddellijk weer werkkapitaal beschikbaar voor deze twee divisies, waarmee de continuïteit van die divisies is gewaarborgd, stellen de curatoren, die zeggen uitdrukkelijk ook voor andere divisies nog mogelijkheden te zien. Voor beleggers is het duidelijk dat ze hun geld in aandelen Imtech kwijt zijn, aldus de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een reactie. Wat de positie van de banken is als financiers en als aandeelhouders in dit proces is voor mij nog niet overzichtelijk. ''Beleggers geloofden het bestuur dat stelde dat alles in orde zou komen. Ze zijn nu hun geld kwijt.'' De VEB hekelde de slechte communicatie. De vereniging laat het van de feiten in het curatorenrapport afhangen of het een schadeclaim namens beleggers wil beginnen. Er was net €1,1 mrd voor nieuwe aandelen bijgestort, toen plotseling het concern omviel. Die snelheid verraste de VEB onaangenaam. Waar dat geld is gebleven is onduidelijk. Hebben de banken dat wellicht opgeeist voor het terugbrengen van verleende overbruggingskredieten?

Rabobank kwam als eerste bank met een reactie. Ze verwachten een substantieel verlies te gaan lijden op de belangen bij dit bedrijf. ,,Dat ligt voor de hand. Alle partijen zullen hier verlies op lijden. Er zijn banken en financiële partijen bij betrokken. Maar hoe groot, in welke orde en wanneer, moeten we afwachten. De zaak ligt nu bij de bewindvoerders'', aldus de woordvoerder. ABN AMRO wilde desgevraagd niet ,,op één specifieke klant' ingaan. Ook ING doet geen uitspraken over ,,onze relatie met individuele bedrijven en de daarbij behorende leningen en andere dienstverlening''. De bank gaf wel aan samen met de twee andere Nederlandse banken betrokken te blijven bij de gesprekken om de continuïteit van onderdelen van Imtech te waarborgen, en daarmee ook een deel van de banen te behouden. ,,Gezien het proces doen we geen verdere mededelingen over de details''. Commerzbank was nog niet direct bereikbaar voor een reactie. Media berichten over 'schaamteloos handelen van de Raad van Bestuur'. Jongens van de snelle auto's. Achteraf moet er worden geconstateerd dat de accountant, de leiding en een regiment aan banken en adviseurs geen vinger achter de problematiek hebben kunnen krijgen, waardoor schade voor opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en beleggers. Er is onbegrip voor het feit dat banken nog eens €1,2 mrd aan aandelen in Imtech pompten op een moment dat het helder was dat het bedrijf langs de rand van de afgrond manoeuvreerde. Al eerder kwam naar buiten dat er in Polen en Duitsland sprake was van fraude, corruptie en omkopingsschandalen. Het avontuur met het pretpark in Polen heeft €600 tot €800 mln gekost. Dan rijst de vraag waarom de Raad van Commissarissen niet eerder heeft ingegrepen. In 2015 werd €559 mln verlies gemaakt. De grote waarde van het zo goed als failliete bedrijf is de kennis bij de organisatie en het personeel en de waarde van lopende (onderhouds)contracten. Maar welke prijs zijn kopers bereid daarvoor te betalen (om de kredieten van de banken af te betalen). De curator van het failliet verklaarde Imtech heeft keihard uitgehaald naar de banken. Volgens hem werken de banken de verkoop van onderdelen van het bedrijf tegen. De banken hebben de rekeningen geblokkeerd, waardoor het bedrijf moeilijk draait. 'Ik zeg tegen de banken: Kom op. Zorg dat er geld is om de tankpassen te betalen, de leaseauto's te laten rijden. Daarmee geef je lucht en tijd'. Zo simpel ligt de zaak echter niet. Dat zich veel bedrijven bij de curatoren hebben gemeld voor overname van een of meerdere werkmaatschappijen/activiteiten was ter verwachten. Veel zullen proberen voor een 'dubbeltje op de eerste rij te zitten'. De banken hebben er belang bij een hoge opbrengst te generen om de verliezen op hun kredieten en beleggingen in Imtech zoveel mogelijk te beperken. Daarbij speelt mee dat er zo'n veertig financiers betrokken bij Imtech zijn, waaronder twaalf verschillende banken. Met name Rabobank moet het ontgelden. Deze laat weten zich niet te herkennen in de kritiek. Uiteraard betreuren de banken de ontwikkelingen die hebben geleid tot de situatie rond Imtech en de gevolgen voor alle betrokkenen. Er zijn – naast de banken – ook vele buitenlandse financiers betrokken bij het huidige ingewikkelde proces. Ook Rabobank blijft hierin constructief participeren om een eventuele doorstart van de nog niet failliete bedrijfsonderdelen mede mogelijk te maken en om zo wellicht een deel te behouden.' Wij kijken wel naar een bedrijf dat uit haar voegen is gegroeid. Technisch een mooi bedrijf, dat aan grootheidswaanzin ten onder is gegaan. Prachtige technische hoogstandjes, maar een organisatie die niet onder control was. De groei was onbeheersbaar en werd een niet beheersbare obsessie. Economisch bezien kan de ondergang van het bedrijf grote schade toebrengen bij honderden (onder)aannemers en installateurs. Minister Kamp (Economische Zaken) ziet weinig mogelijkheden voor een doorstart van dit bedrijf. Kamp spreekt over een "forse, langdurige problematiek". De minister bevestigde achter de schermen te hebben gezocht naar een oplossing voor behoud van banen in Nederland. Dat is niet gelukt, zei hij. De oorzaak voor de ondergang van technisch dienstverlener Imtech ligt in het door schandalen en fraude ontsierde verleden. De directe aanleiding is echter het vastlopen van de steeds ingewikkelder schuldenstructuur. Afgelopen weekend wedde de driekoppige raad van bestuur van het in grote problemen verkerende Imtech – naast topman Gerard van de Aast en cfo Hans Turkesteen ook de beoogd nieuwe bestuursvoorzitter Paul van Gelder – samen met president commissaris Frans Cremers nog op twee paarden. Naast onderhandelingen over extra liquide middelen met de schuldeisers, werd actief gezocht naar een koper die het bedrijf in zijn geheel wilde overnemen. In 2012 bedroeg de omzet bij Imtech €5,33 mrd en maakte de installateur €226,3 mln verlies. In 2013 verloor het bedrijf €696 en in 2014 was dat €559 mln bij €3,89 mrd. Beursbedrijf Euronext wees deze beursweek het ingenieursbedrijf toe aan de zogenoemde 'recovery box', onder handelaren 'het strafbankje' genoemd. Dat is een standaard procedure bij een bedrijf met financiële problemen dat aan de beurs is genoteerd. De koersbewegingen schoten deze week omlaag en omhoog: -40%, -40%, +48%. We praten dan wel over 40, 30 en 10 cent meer dan wel minder. Euronext schortte donderdag de handel in Imtech op, bij een laatste notering van €0,39, in afwachting van het persbericht over het uitgesproken faillissement van de holding. Het fonds sloot de week af op €0,12 en maandag na beurs wordt het fonds verwijderd uit de Midkap.

Installatiebedrijf Imtech is nog €21 mln schuldig aan zijn Duitse onderdeel. Het uitblijven van die betaling is de directe aanleiding voor de faillissementsaanvraag van Imtech Duitsland geweest. Dat maakte de curator van Imtech Duitsland bekend. Volgens deze curator is het vanwege de financiële problemen bij het moederbedrijf niet waarschijnlijk dat de schuld spoedig afgelost zal worden. De bewindvoerder meldde verder dat de onderhandelingen met banken over een krediet voor Imtech Duitsland lopen en dat de banken bevroren tegoeden hebben vrijgegeven zodat Imtech Duitsland verder kan gaan. De curator gaf ook aan dat circa 960 projecten worden getroffen door de faillissementsaanvraag van Imtech Duitsland. De werknemers bij die projecten blijven doorwerken, aldus de bewindvoerder. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar het falende toezicht en het geknoei van bazen van de noodlijdende gebouweninstallateur Imtech. Door de fraudepraktijken van Imtech-managers staan duizenden banen op de tocht. „Het is nog te vroeg voor grote conclusies over het handelen van bij Imtech betrokken personen en organisaties. Maar er is alle reden voor nader, onafhankelijk onderzoek ook al om te bezien of er spraske is geweest van verwijtbaar mismanagement. De ’Imtech-koe’ dient wel degelijk in de kont te worden gekeken”, zegt hoogleraar forensische accountancy Pheijfer van Universiteit Nyenrode. Hij verwijst daarmee naar Imtech-topman Gerard van de Aast die stelt dat het weinig zin heeft „de koe in de kont te kijken”. CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil opheldering van minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) over de potentiële miljoenenstrop die een ondergang van Imtech kan opleveren voor de staatskas. Het installatiebedrijf is betrokken bij veel bouwprojecten van de overheid en ze vraagt zich af of deze wel op een goede manier kunnen worden afgerond bij een eventueel faillissement van het noodlijdende bedrijf.

De Chinese munt is deze week gedevalueerd. Eerst met 1,9% en daarna nog een keer met 1,6% tegenover de dollar. De yuan zakte weg naar het laagste niveau sinds vier jaar. Ook andere Aziatische munten lieten een neergaande beweging zien. De Chinese centrale bank maakte deze onverwachte stap die bedoeld kan zijn om de export aan te jagen en als een stap naar een verdere hervorming van financiële stelsel in het Aziatische land. De Chinese centrale bank stelde bereid te zijn om de waarde van de eigen munt te steunen als de markt zou zijn ,,verstoord''. Dat zeiden bestuurders van de centrale bank donderdag tijdens een hun zeldzame persconferenties. De centrale bankiers reageerden op de sterke daling van de yuan. Die duikeling volgde op een besluit van de Chinese overheid om beter op marktontwikkelingen te letten bij de vaststelling van de waarde van de munt. De centrale bank gaf opnieuw aan geen reden te zien voor een verdere devaluatie. Berichten dat de bank uit zou zijn op een daling van 10% noemde vicepresident Yi Gang ,,ongefundeerd''. De koers kan binnenkort weer gaan stijgen, voegde hij daaraan toe. Na de persconferentie zwakte de daling van de yuan af. In de toekomst kan de yuan blijven schommelen. 

Delta Lloyd heeft deze week op de beurs weer fors aan waarde verloren na een serie adviesverlagingen. Rond half tien stond het verzekeringsbedrijf 14,5% lager. Dinsdag sloot het fonds al 20,2% lager gesloten en woensdag opende dit aandeel 14,5% in de min, vooral op zijn slechter dan verwachte resultaten en omdat zijn solvabiliteit sterker dan verwacht was teruggevallen. Zakenbank Goldman Sachs heeft daarop Delta Lloyd lager gezet in zijn advies: van 'kopen' tot 'neutraal', zonder koersdoelwijziging. SNS Securities kwam kort erna met advies om Delta Lloyd op neutraal te zetten, tegen 'accumulate' in zijn vorige advies. Onderzoeksbureau Morningstar had het aandeel de avond ervoor 'under review' gezet. Aanleiding voor het toezicht door Morningstar is de mogelijke betrokkenheid van Delta Lloyd Asset Management bij het profiteren van voorkennis bij de introductie van een vaste rekenrente voor verzekeraars. Volgens Morningstar is er, hangende het beroep van de fondsbeheerder, veel onzekerheid over de mate van betrokkenheid en is het op dit moment onmogelijk in te schatten wat de risico’s zijn voor beleggers. Morningstar zegt de situatie bij de verzekeraar opnieuw te beoordelen zodra er meer duidelijkheid is over de verdere gevolgen van deze kwestie.

Voedings- en wasmiddelenconcern Unilever opende woensdag bijna 5% lager op de beurs. Kort voor opening van de handel zetten analisten van Goldman Sachs de zwaargewicht in de AEX op 'verkopen'. Het Amerikaanse Goldman Sachs zette het oordeel lager, komend van neutraal, bij een koersdoel van €35, komend van €38. Het aandeel sloot de week af op €39,135. Goldman Sachs is nog wel positief over Unilevers positie bij luxere schoonheidsproducten. Maar dit vormt een gering deel van de groepsomzet. De zakenbank vreest veel meer de afname van de groei bij het Brits-Nederlandse (het Engelse bedrijf Lever Brothers en de Nederlandse Margarine Unie) concern in de opkomende markten, waar het inmiddels ruim de helft van zijn omzet verdient. Analisten zien een 'structureel lagere groei'. Producten van lokale bedrijven vormen, dankzij digitale winkelverkopen, daarnaast een steeds grotere bedreiging voor zijn aandeel en marges.

Grondstoffenprijzen gingen deze week over een breed front verder achteruit. Analisten wijzen vooral op de Chinese yuan, die is gedevalueerd tegenover de dollar. ,,Dat de Chinezen de yuan hebben gedevalueerd zegt alles over hoe het met de Chinese economie gaat: niet goed'', zegt handelaar Cees Smit van Today's Vermogensbeheer. ,,De trend in grondstoffen was al langer over een breed front slecht, maar dit versterkt het effect naar beneden toe'', aldus Smit.

Vrij kort nadat ik vorig weekend blog 285 op het net had gezet kwam de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung met het bericht dat er een akkoord was bereikt tussen Griekenland en de schuldeisers (de trojka). Er ligt een document van 27 pagina's met hervormingen die Griekenland de komende drie jaar moet uitvoeren. De deal was nodig voordat Griekenland een derde steunpakket ter grootte van €86 miljard zou krijgen. Mijn eerste reactie was: dit is een deal bedacht door technocraten. Ik proef hier de denkwereld in van Dijssel. De Griekse regering en het parlement zullen ermee in moeten stemmen. Er zal moeten blijken in welke mate de opgelegde hervormingen binnen de tijdsperiode van 3 jaar doorgevoerd kunnen worden, hoe groot de opbrengst dan wel de schade zal zijn voor de Griekse samenleving. Hoe hoog is het humane gehalte van wat nu is afgesproken en welk rendement de inspanning gaat opleveren. Dan daarna komen de technocraten van de Eurogroep weer in beeld. Die moeten ook instemmen met de deal. Er is ook de vraag of de €86 mrd voldoende is voor de Grieken om de komende drie jaar aan alle betalingsverplichtingen aan de schuldeisers te kunnen voldoen en welk bedrag is ingecalculeerd voor de wederopbouw van de Griekse economie, de gezondmaking van de Griekse banken en de Griekse samenleving. Naar verluidt wil Griekenland een half miljard euro bezuinigen op defensieuitgaven. Sommige beroepen worden niet langer beschermd, wat concurrentie mogelijk moet maken. Tot dusverre heeft Duitsland zich terughoudend opgesteld in de wandelgangen van het overleg in Athene, of de Duitsers met de deal gaan instemmen is nog maar de vraag. Dat laatste kan nog spannend worden, want het is nog niet bekend of Duitsland instemt met de plannen. Eerder waarschuwde de Duitse regering al dat ze liever een paar weken langer zou dooronderhandelen en Griekenland dan met een overbruggingsfinanciering overeind zouden houden. Wanneer de 19 eurolanden wel hun goedkeuring verlenen, is het steunprogramma in ieder geval op tijd voor 20 augustus. Dan moet Griekenland een afbetaling doen aan de Europese Centrale Bank. Binnen 24 uur nadat berichten over een deal bekend werden, kwam de Finse minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini naar buiten met een reactie dat een derde steunpakket voor Griekenland niet zal gaan werken en slechts de problemen die de eurozone teisteren vooruit zal schuiven. ,,We moeten toegeven dat dit niet gaat werken", zo liet hij optekenen. Zijn partij, de euro-sceptische De Ware Finnen, is evenwel bereid om over een nieuw reddingsplan voor Griekenland te praten. ,,Toestaan dat de Grieken falen, zou Europa alleen maar meer kosten", aldus Soini. Deze week zijn de eerste politieke besluiten genomen over de voorwaarden van het derde hulppakket. Komende week moeten de 18 nationale regeringen en parlementen ermee akkoord gaan. Onduidelijk is de positie die het IMF inneemt. Er is geen mandaat om te participeren in het derde hulpplan van €86 mrd in de komende drie jaar. Mogelijk wordt daar later dit jaar pas een positie over ingenomen in Washington. Christine Lagarde heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat de eurolanden een 'forse schuldverlichting' toekennen aan de Grieken. Volgens haar, ik deel dat standpunt, is een schuld van 175% bbp onhoudbaar voor dit relatief kleine euroland. Het heeft volgens mij geen enkele zin als de eurolanden zichzelf wijsmaken dat de Grieken de totale schuld zouden kunnen terugbetalen aan de schuldeisers. De politieke elite van de eurozone zullen naar hun kiezers terug moeten om ze te vertellen dat de voorstelling van zaken die ze hebben gegeven over de terugbetaling van de leningen aan de Grieken , achteraf, ook vooraf, bezien, te optimistisch is geweest. Dat zal wel even slikken zijn.

Lezers van dit blog kennen mijn standpunt over het oplossen van het Griekse probleem. Het toekennen van de hoogste prioriteit aan het nakomen van betalingsverplichtingen aan de drie grote schuldeisers (IMF, Europa en ECB) moet in de kast. We moeten stoppen met de Grieken nog dieper in de schulden te stoppen: niet nog nog meer geld naar de Grieken. Zo een besluit maakt geld vrij om de Griekse economie weer draaiende te krijgen, waardoor werkelozen weer aan het werk kunnen. Ook het snijden in salarissen en uitkeringen moet van tafel. Op dit moment moet er ook geen BTW worden verhoogd. De consument moet zeker niet beperkt worden in hun uitgaven. De koopkracht moet verder omhoog. En ja er moeten ook hervormingen worden doorgevoerd. En er moet ook weer geinvesteerd gaan worden. Kortom er moeten hervormingen ter hand worden genomen en de economie moet positieve impulsen krijgen. Verder zou ik, uit het oogpunt van solidariteit binnen de eurozone, de helft van de schulden, stel €120 mrd, over te laten nemen door de Eurogroep en deze met quota aan eurolanden (niet op basis van vrijwilligheid) terug te laten betalen in stel tien jaar. Een zogenaamde solidariteitsheffing. Er moet ook meer duidelijkheid komen over de herkapitalisatie van de Griekse banken. Als daarover op korte termijn geen duidelijkheid komt, komt er van alle goede voornemens niets terecht. Aan dit geklungel van onze financieel/economische politieke elite moet snel een einde komen. Verder kan de EC dan gelijk de vergoeding vaststellen die EU-landen ontvangen voor de opvang van (boot)vluchtelingen en asielzoekers die via de Middellandse Zee en Turkije voet aan wal in Europa zetten. Voor de Grieken betekent dat dat er mensen aan het werk kunnen worden gezet, waardoor er weer meer geld gaat rollen. De kosten van dit hele migratie-proces moeten middels quota worden omgeslagen op alle EU-leden waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat de EU-politieke bobo's jarenlang zich achter het waanidee van Griekenland opzadelen met een ondraagbare schuldenlast, zijn blijven staan en niemand aan de noodrem heeft getrokken.

Maandag bleek dat de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wel wat voorbarig was geweest over de overstemming die er zou zijn bereikt tussen de onderhandelaars in Athene. De week begon met de melding dat de onderhandelingen over een nieuwe miljardenleningenpakket voor het noodlijdende Griekenland in een eindfase waren aangekomen. De gesprekken tussen de Griekse onderhandelaars en experts van de geldschieters lopen voorspoedig en een zogeheten Memorandum of Understanding (een intentieovereenkomst, MoU) zou later in de week rond kunnen komen. Het gaat over een driejarig leningenprogramma voor circa 86 miljard euro uit het Europees noodfonds ESM. Sinds half juli onderhandelt de Griekse regering met vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het ESM over de voorwaarden voor de steun. Een woordvoerster van de Europese Commissie zei maandag dat er „dag en nacht” gewerkt wordt om de tekst van het MoU af te ronden. Ook komt er een lijst met acties die de Griekse regering op korte termijn moet uitvoeren wil Athene in aanmerking komen voor geld. Als er een definitief akkoord komt, dan is het eerst aan het Griekse parlement om zich te buigen over de overeenkomst en de voorwaarden die gelden voor de financiële steun. Pas daarna komen de eurolanden bij elkaar om te praten over het MoU. Een vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) zou aan het einde van de week kunnen plaatshebben. Begin volgende week is het dan de beurt aan de nationale parlementen van de andere achttien eurolanden, waaronder de Nederlandse Tweede Kamer (die pas op 31 augustus terugkomt van zomerreces) en de Duitse Bondsdag. De parlementen moeten instemmen voordat het akkoord van kracht gaat en Griekenland geld krijgt. Dat is de formele benadering. De Europese Commissie, die geen geldschieter is, maar namens de eurolanden onderhandelt, denkt dat het haalbaar is om deze maand nog een deal te sluiten. „En het liefst voor 20 augustus”, zei een woordvoerster. Dan moet Griekenland een flinke afbetaling doen aan de ECB en het land zou dit graag doen uit het nieuwe leningenpakket. Als er echter nog geen akkoord is, dan zal het land een nieuw overbruggingskrediet moeten krijgen. Athene kreeg in juli al acute noodsteun van ruim €7,1 mrd om de bankensector draaiende te houden en om leningen af te betalen. De strop om de Griekse samenleving, waaruit geen escape mogelijk is, schrijf ik toe aan een tweetal politieke besluiten. Het eerste is dat Merkel in 2009 besloot dat Europa de enorme Griekse schuldenlasten aan het Europese bankwezen, ter grootte van €200 mrd, overnam, zogenaamd om de banken te redden van de ondergang. Duidelijk had toen al moeten zijn dat het betrekkelijk kleine landje Griekenland, met een belang van 2% in de eurozone, nooit van zijn leven die schulden zou kunnen terugbetalen. Over hoe dat dan heeft kunnen gebeuren is een andere zaak, waar de regeringsleiders van de eurolanden met boter op hun hoofd lopen. Er moest een heel staketsel worden opgericht om de banken hun vorderingen op Griekenland te kunnen terugbetalen en om de verstrekte hulpleningen, van €240 mrd, weer terugbetaald te krijgen aan de drie grote schuldeisers (IMF, EU en ECB). Grote fout die daarbij gemaakt is, is de aanname dat technocraten in staat zouden met een plan van aanpak, met uitschakeling van de humanitaire gevolgen voor de Griekse samenleving, gedurende 20 jaar de afbetaling van de schulden te realiseren. Het was en voor de EU/eurozone en voor de Griekse regeringen duidelijk moeten zijn dat dit een niet realistisch plan was. Het is voor mij ook een raadsel dat de regeringen Papandreou en Samaras zich in hebben laten pakken door de trojka door de twee hulppakketten te accepteren. Kijk, wat goed is voor de Grieken is dat de Griekse economie en inrichting grondig gaat worden heringericht. Maar het blijft een illusie dat de schuldeisers al het uitgeleende geld ooit terugkrijgen. Het Griekse Parlement ging vrijdagmorgen akkoord met de voorwaarden van bezuinigingsmaatregelen van het derde Europese hulpplan. Van de 297 (300 -3) aanwezige parlementsleden stemden 222 voor de bezuinigingsmaatregelen, 64 stemden tegen. 11 Syriza-parlementariërs onthielden zich van stemming of waren niet aanwezig. Daarnaast hebben binnen Syriza 31 leden tegengestemd. "Het aantal dissidenten is groter geworden. Dat maakt de breuk binnen de partij echt definitief. Tsipras zal moet beslissen wat hij met de dissidenten gaat doen. Dat zou eventueel kunnen leiden tot vervroegde verkiezingen". Dissidente leden van Syriza hebben al gezegd na te denken over een afsplitsing van de partij.

De Eurogroep heeft daarop besloten akkoord te gaan met de voorgestelde deal. Dat betekent dat de Grieken uiterlijk 20 augustus, komende donderdag, €26 mrd (de eerste tranche van een hulplening van €86 mrd in de komende drie jaar) krijgen overgemaakt om leningen aan de ECB en het IMF over te maken en €10 mrd in het Griekse bankwezen te steken. Een tegenvaller was dat het IMF nog wel aan tafel zit, maar in deze fase niet meefinanciert aan deze Derde Hulplening. Kennelijk houden ze hun poot stijf om eerst de Grieken een deel van hun schulden kwijt te schelden. Bronnen in Brussel zeggen dat dat mogelijk later dit jaar gaat plaatsvinden. Eerst gaan de ministers van Financiën van de eurolanden eerst hun achterban (parlement en burgers) daarop voorbereiden. De Eurogroep heeft nog wel een kleine wijziging aangebracht in de deal: er worden meer checkpoints uitgevoerd, nu maandelijks, om vast te stellen of het hervormingsplan en de opgelegde bezuinigingen in het overeengekomen tijdspad worden uitgevoerd en de verwachte resultaten opleveren. Als de komende week de nationale parlementen in de eurozone ermee akkoord gaan is de deal rond. Een moeilijk onderhandelingspunt bleef het vertrouwen in de nakoming van de overeengekomen opdrachten door de Grieken. Verder waren er vraagtekens over de prijs om "de Griekse banken overeind te houden". "Er moest worden besloten of het dat wel waard is. Vanwege de bankrun van de afgelopen maanden, is daar heel veel geld nodig. Nu hebben de ministers van Financiën gezegd dat ze toch gaan proberen om de bancaire sector overeind te houden, met een garantiefonds van €25 mrd." De Eurogroep werd geconfronteerd met een kritische document dat de Europese instellingen naar buiten brachten over de Griekse schuldsituatie. Zij schrijven dat de toekomst van de Grieken we weinig florissant uitziet. Lees de alarmerende inhoud van het document http://www.telegraaf.nl/dft/article24376765.ece/BINARY/Griekse+schuldpositie.pdf Wat blijft is dat Europa wel door moet omdat ze zich niet kunnen permitteren om het IMF en de ECB met oninbare leningen 'het bosch in te sturen'. Ik kan niet anders concluderen dan dat de Eurogroep onder voorzitterschap van Dijssel de verliezer is geworden van het krachtenspel tussen de belanghebbenden Griekenland, EC, IMF en de ECB. Het IMF blijft aan tafel zitten, bepaalt het beleid en wacht af. Het EMS gaat de eerstvolgende aflossing betalen. Griekenland krijgt komende week €26 mrd van in totaal €86 mrd (waar ik overigens erg tegen ben) en de ECB krijgt een overbruggingskrediet terug. Daarbij gaat de eurozone een fonds stichten ter ondersteuning van de Griekse banken ter grootte van €25 mrd. En nog dit jaar gaan de eurolanden een deel van de Griekse schuld kwijtschelden. Daarover zei Dijssel eerder 'onbespreekbaar' het uiterste wat wij zouden willen doen is de looptijd van leningen verlengen en de rente verlagen. Rutte en Dijssel krijgen nog heel wat uit te leggen aan het parlement en aan het volk. Daarbij komt dat de volksvertegenwoordigers in de 18 eurolanden geen enkele stem meer hebben in de 'deal met de Grieken'. Het enige wat ze mogen is het voorstel accorderen. De zaak is al beklonken en dat vloeit voort uit de volgorde van behandeling. Fase 1: de Griekse regering onderhandelt met de trojka; fase 2: stemming over de overeenkomst in het Griekse parlement; fase 3: behandeling door de Eurogroep; fase 4: de parlementen van de eurolanden mogen er ook nog iets van vinden, maar zijn in feite al buitenspel gezet, als gevolg dat de nationale parlementen in fase 3 hun mening hadden moet kunnen geven. Ook al komt er nog wat gekonkel, de Grieken krijgen woensdag geld om het IMF en de ECB te betalen. Waar dat geld vandaan komt maakt de EC wel uit.

ABN Amro moet van de rechtbank Amsterdam bijna één miljoen euro schadevergoeding betalen aan een cliënte, omdat zij dankzij de bank voor tonnen het schip is ingegaan met riskante beleggingen. De rijke klant had eind 1997 voor fl 4,1 mln aan aandelen verkocht. Een deel van die opbrengst zette de destijds 55-jarige cliënte op een spaarrekening bij ABN Amro, de rest, bijna fl 4,1 mln, zette zij op een Beleggers Rendement Rekening. In totaal belegde de vrouw in 1998 bijna fl 3,9 mln. Zonder dat de cliënte het wist, kreeg zij van de bank het maximale risicoprofiel aangemeten. Volgens haar advocaat, mr. Hendrik Jan Bos had de bank onder meer voor een half miljoen aan World Online aandelen voor haar aangeschaft. Mede daardoor leed de vrouw als sinds 2000 flinke verliezen op haar beleggingen en klaagde daarover eind 2002 bij de bank. De rechtbank in Amsterdam heeft de vrouw nu in het gelijk gesteld. Volgens de rechter heeft ABN Amro haar zorgplicht geschonden en moet de bank schade vergoeden. Die schade bestaat uit het verschil tussen het rendement van wat wel een passende beleggingsportefeuillle zou zijn geweest en de verliesportefeuille die de bank voor haar samenstelde, wat neerkomt op €547.578. Daarbovenop moet de bank de wettelijke rente betalen van €377.502,70, waardoor de totale rekening uitkomt op €925.080,70.

De zuivelboeren maken zware tijden door als gevolg van het EU-beleid om de quota voor het houden van koeien los te laten in relatie tot het fosfaatplafond dat door Brussel wordt gehanteerd. Mede als gevolg daarvan is de melkprijs voor de boeren in de afgelopen 12 maanden gedaald van 39 eurocent naar 27 eurocent. Dat is een daling met 30%, in de supermarkten daalde de melk maar 5% in prijs.

De productie in de industrie van de eurozone is in juni met 0,4% gedaald in vergelijking met een maand eerder. In mei nam de productie met een herziene 0,2% af. Voor de gehele Europese Unie was in juni sprake van een productiedaling met 0,2%. Volgens Eurostat werd in de EU in juni de sterkste daling van de productie op maandbasis gemeten in Kroatië (min 2,9%), gevolgd door Portugal (min 2,1%) en Ierland (min 2%). De sterkste stijging komt voor rekening van Denemarken (plus 4,2%). Daarna volgen Nederland en Slowakije.

Het herstel van de Nederlandse economie houdt aan, ondanks de lagere gasproductie, zo voorspelt het Centraal Planbureau. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit in 2016 naar verwachting met 2,4%. Dat blijkt uit de voorlopige raming die het CPB deze week heeft gepubliceerd. Deze raming gebruikt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) voor het opstellen van het belastingplan en de rijksbegroting voor het komende jaar. Ik heb al meerdere keren in de afgelopen jaren de vraag gesteld in welke mate deze ramingen als betrouwbaar kunnen worden aangenomen. nu.nl publiceert daarover een artikel, waarnaar deze link verwijst. In juni raamde het planbureau de economische groei voor volgend jaar nog op 2,1%. De economische groei voor dit jaar wordt op 2% geraamd. Die verwachting blijft daarmee gelijk aan de eerdere raming in juni. De voor Nederland belangrijke wereldhandel trekt daarnaast volgend jaar waarschijnlijk flink aan. Die stond in de eerste maanden van 2015 onder druk, met name door tegenvallende handel in Azië en de Verenigde Staten. De werkloosheid daalt volgend jaar tot 6,7% van de beroepsbevolking, of 600.000 mensen, zoals ook al eerder werd voorspeld. De inflatie volgens de standaard die door de Europese Centrale Bank wordt gebruikt (hicp) neemt volgend jaar toe tot 1,1%. Het overheidstekort valt komend jaar met 1,5% van het bbp in 2016 wel hoger uit dan eerder gedacht. Eerder werd voorspeld dat het gat op de begroting volgend jaar op 0,8% van het bbp zou uitkomen. Werknemers zien hun lonen volgend jaar naar verwachting gemiddeld met 1,4% stijgen. De koopkracht neemt mede daardoor met 1,1% toe, voorspeld de waarzegster. De koopkracht voor werkende Nederlanders zal volgens het CPB dit jaar met 1,3% stijgen, volgend jaar met 2,4%. Mensen met een uitkering zijn slechter af. Zij zien hun koopkracht dit jaar naar verwachting met 0,6% toenemen, volgend jaar neemt dat zelfs af met 0,3%. Ook gepensioneerden gaan erop achteruit. Dit jaar blijft hun koopkracht naar verwachting gelijk in vergelijking met vorig jaar. Volgend jaar zien zij hun koopkracht dalen met 1,1%. Of het kabinet deze cijfers voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden nog gaat repareren is de vraag. Het beleid van Rutte is de werkenden te laten profiteren van de aantrekkende economie en of hij de koopkracht van de niet werkenden en niet meer werkenden op peil houdt ligt aan het standpunt van de PvdA. Minister Asscher spreekt over een evenwichtig koopkrachtbeleid. Premier Mark Rutte wil het dreigende koopkrachtverlies voor ouderen repareren, maar wil er geen beloftes over doen. „We gaan zo goed mogelijk de minnen wegpoetsen, maar of dat lukt, daarvoor kan ik geen garanties geven”. We wachten af waarmee het kabinet gaat komen. De ambtenaren krijgen er niets bij: als ze het aanbod van 5,05% in 2 jaar niet accepteren gaat het aanbod van tafel en krijgt het vrijgemaakte geld een andere bestemming. Slikken of stikken, zegt Rutte. Ik hou rekening met de optie dat de CPB-ramingen veel optimistischer worden gebracht als ze in werkelijkheid zijn. Ja, de economie groeit, maar de wereldhandel maakt een pas op de plaats en de werkgelegenheid stijgt nauwelijks. 'Het herstel van de economie van de eurozone vlakt af.’ De economische groei valt tegen gezien in het licht van de lage olieprijzen, de extreem lage renten en de gedaalde eurokoers. De uitgesproken verwachtingen over de kwantitatieve verruiming, monetair beleid van de ECB, komen nog niet van de grond.

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg Schrijven in hun wekelijkse column voor DFT dat de economische feestvreugde snel voorbij kan zijn. Het lijkt er op dat het kabinet Rutte 2 volgende maand op Prinsjesdag kan pronken met een mooie miljoenennota. Dat valt op te maken uit de nieuwste economische ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) deze week publiceerde. Enkele citaten uit de column die te lezen is op http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/24377414/__De_economische_feestvreugde_kan_snel_voorbij_zijn__.html Wij vinden <citaat> dat Rutte 2 er rekening mee moet houden dat door zwaar weer in de wereldeconomie het rooskleurige beeld snel kan worden weggevaagd. We willen het feestje van het kabinet niet bederven, maar het zou goed zijn om in de Miljoenennota ook ruim aandacht te schenken aan de zwakkere kanten van het kabinetsbeleid en aan mogelijke economische donderwolken, en dus ook aan maatregelen waarmee de structuur van de Nederlandse economie kan worden versterkt. Laten we beginnen met de toegenomen kans op zwaar weer dat ons als exportland hard kan raken. Deze week werd de financiële wereld overvallen door het besluit van de Centrale Bank van China om de Chinese munt, de yuan, in waarde te laten dalen. Door deze devaluatie waarmee China de export wil stimuleren, dreigt er een mondiale valutastrijd te ontstaan. Deze angst voor een valutaoorlog neemt toe naarmate meer landen deze strategie gaan volgen. Eerder zagen we al dat Japan de koers van de yen drukt en dat de VS de dollar laag probeert te houden. Als deze oorlog echt uitbreekt, is dat niet alleen slecht nieuws voor onze exportsector, maar ook voor onze economische groei. Ook op een andere belangrijk beleidsterrein, dat van de fiscaliteit, wakkert de internationale concurrentiestrijd aan. Landen overbieden elkaar met belastingvoordelen voor het bedrijfsleven om zo ondernemingen van buiten aan te trekken. Vooral het VK boekt daarmee veel succes. Internationale pogingen om deze concurrentie in te dammen sorteren nog maar weinig effect. Nederland moet nu snel de vennootschapsbelasting vereenvoudigen en hervormen. Een ander risico voor Nederland is dat we ons in slaap laten sussen door de voordelen van de lage olieprijs en lage eurokoers. Die zijn mooi meegenomen maar kun je snel weer kwijtraken. Daarom moet het kabinet met Prinsjesdag met maatregelen komen die onze economie fundamenteel versterken en de hoge werkloosheid (6,7%) terugdringen. ……. Het is nodig dat de zogenoemde job killers in ons land worden aangepakt, zoals de hoge werkgeverslasten, de beperkte mogelijkheden voor bedrijfskredieten, de te lange doorbetaling bij ziekten en de torenhoge administratieve lastendruk. De structuur van onze economie kan verder worden versterkt door hogere uitgaven voor innovaties, onderwijs en onderzoek. Deze uitgaven worden nu ten onrechte als kostenposten beschouwd, terwijl het juist investeringen zijn in onze economie en toekomstige groei. Wereldwijd zien we een trend van het stimuleren van zogenoemde tech start-ups. Deze veelal jeugdige ondernemers ontwikkelen slimme internettoepassingen en nieuwe producten en diensten met behulp van nieuwe technologie als 3D-printen, internet of things, big data en robottechnologie. Ze zijn van cruciaal belang voor innovaties, banen en economische groei. </citaat>

Gemiddeld genomen gaan huishoudens er dit jaar 0,8% op vooruit en volgend jaar 1,1%. Met name tweeverdieners (1,8%) en gezinnen met kinderen (2,2%) gaan er volgend jaar op vooruit. Journalisten en politici kijken er altijd reikhalzend naar uit en lijken het ontzettend belangrijk te vinden: de groeiramingen voor de Nederlandse economie. Ze werden in juni al getrakteerd op twee prognoses. Maar waar komen die getallen vandaan en hoeveel waarde moeten we eraan hechten? De ramingen laten zien hoe hard het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting groeit of krimpt. Het bbp is een maatstaf voor wat er in Nederland gezamenlijk wordt verdiend. Het bbp komt grofweg neer op wat huishoudens consumeren, wat de overheid besteedt aan onder meer ambtenarensalarissen en materiële zaken zoals computers, de investeringen van bedrijven en de uitvoer van goederen en diensten minus de invoer. "Politici, beleidsmakers en journalisten nemen de cijfers van het CPB en andere instituten veel te letterlijk", vindt hoogleraar Bas Jacobs. "Mensen moeten vooral niet een te grote waarde toekennen aan die ramingen en het zeker niet gaan zien als een vorm van economische astrologie. De werkelijkheid wordt altijd anders dan de raming. Echt voorspellen kan maar een beetje." Voor het berekenen van groeicijfers zijn een aantal variabelen, zoals de wereldhandel, de olieprijs en de ontwikkeling van de rente, belangrijk. "Als er in die variabelen een verandering komt, dan verandert de raming onmiddellijk. Dat betekent dat je eigenlijk ook die variabelen exact moet gaan voorspellen. Maar dat kan niemand", aldus de hoogleraar. "Stel dat Griekenland er onverhoopt toch uitvalt, dan kunnen er dingen gebeuren in Europa die we gewoon niet kunnen voorzien. Je kan dat niet in een raming stoppen, maar het is wel een onzekerheidsfactor." "Ramingen komen nooit exact uit, wat niet wil zeggen dat ze zinloos zijn. Je hebt ze namelijk keihard nodig als je plannen wil maken". Het is begrijpelijk dat politici en beleidsmakers een exact cijfer willen hebben." Ik heb kennis genomen van de aan het kabinet voorgelegde ramingen. Ik hoop dat het CPB de verwachtingen goed hebben ingeschat maar ik zie nog meerdere variabelen die zomaar uit de hand kunnen lopen.

De groei van de Europese economie over het tweede kwartaal komt lager uit dan verwacht. De groei bedroeg 0,3%, terwijl 0,4% werd verwacht. “Het herstel van de economie van de eurozone verliest momentum. Dat is niet per se heel dramatisch. Maar de realiteit is dat de groei afvlakt.’ De Franse economie groeide in het tweede kwartaal met 0% ten opzichte van het eerste kwartaal. De groei van de Duitse economie was 0,3%. De Italiaanse groei bedroeg 0,2%. De beste groeicijfers kwamen uit Spanje en Griekenland. In Spanje kwam de groei in het tweede kwartaal uit op 1,0%, en boekte daarmee het beste kwartaal in acht jaar. Griekenland maakte in hetzelfde kwartaal 0,8% te zijn gegroeid.

Het leven is vorige maand in bijna alle eurolanden duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in Griekenland, Cyprus en Litouwen gingen de prijzen verder omlaag. Het prijspeil in Cyprus zakte met 2,4% ten opzichte van juli 2014. In Griekenland kwam de inflatie uit op min 1,3%. In Litouwen bleef de daling van de prijzen beperkt tot 0,2%. In Spanje stabiliseerde het prijspeil voor de tweede achtereenvolgende maand, na een lange periode van dalingen. Eerder dit jaar gingen de prijzen in meerdere eurolanden, waaronder Nederland, omlaag. Aan die trend lijkt echter een einde te zijn gekomen. In de hele eurozone bleef de inflatie stabiel op 0,2%. Daarmee ligt de geldontwaarding nog ver onder het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde peil van 2%.

Duizenden Nederlandse ouderen, zieken en gehandicapten hebben de afgelopen weken van hun gemeenten te horen gekregen dat zij vanaf 1 januari volgend jaar geen of veel minder thuiszorg krijgen. Ze moeten maar een beroep doen op hun familie, buren of andere vrijwilligers. Dat betekent dat al diegenen, die geen familie of hulp hebben, maar moeten zien wie hen een helpende hand toesteekt. Abvakabo FNV heeft inmiddels 20.000 handtekeningen gekregen onder een lopende petitie om de zorg ’te redden’. Corrie van Brenk, voorzitter van deze vakbond: „mensen beginnen te voelen wat de desastreuze gevolgen zijn van het neo-liberale kabinetsbeleid van het kabinet Rutte2 met steun van de VVD en de PvdA. Als we nu niets doen wordt 2015 een zwart jaar voor ouderen, kwetsbare kinderen en zieken. We moeten tot het uiterste gaan om de zorg te redden. Om de kwaliteit van de zorg overeind te houden, want dat is in het geding.” Doel van het kabinet is om ouderen langer thuis te laten wonen en familieleden, buren of vrijwilligers de zorgtaken te laten overnemen. „Als je de hulp door vrijwilligers en mantelzorgers laat doen, zeg je als overheid eigenlijk dat het geen vak is. Thuishulp en dagbesteding, dat is gewoon zorg. Dat is geen werkster die even langskomt. De zorg in verpleeghuizen wordt afgebroken en nu ook de thuiszorg die moet helpen dat mensen niet in een tehuis terecht komen. Dit kabinet laat de kaars aan twee kanten opbranden en wie het echt niet redt, kan een aalmoes halen bij de wethouder.” De gemeenten krijgen €3 mrd minder om dit beleid uit te voeren. Van Brenk ziet gemeenten talmen met het inkopen van zorg. „Gemeenten hebben onvoldoende ervaring met dit nieuwe beleidsterrein, dus willen ze niet meteen te veel uitgeven. Schraalhans is nu hun keukenmeester en de cliënten weten niet wat ze nog krijgen straks, als ze al wat krijgen.”

Het aantal migranten dat Europa over zee heeft bereikt,nadert de 250000, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De teller staat op 239248. Heel vorig jaar maakten 219000 mensen de oversteek via de Middellandse Zee. Volgens de IOM worden elke dag zo'n duizend bootmigranten gered. Zeker 2300 mensen overleefden de tocht dit jaar niet. De Middellandse Zee is daarmee de gevaarlijkste vluchtroute ter wereld. De meeste mensen gaan vanuit Turkije naar Griekenland. In Italië arriveren in hoofdzaak mensen die uit Libië komen. De meeste migranten komen uit Syrië en landen als Afghanistan en Eritrea. Eerst rekende Europa op 50.000 bootvluchtelingen dit jaar, later zouden het er wel 100.000 kunnen worden en nu, begin augustus, zijn het er al 240.000. Dat zijn problematische aantallen. Het is met stip et belangrijkste probleem voor de EU. De politiek weet niet hoe ermee om te gaan, er is onvoldoende capaciteit deze vluchtelingen op te vangen en onder te brengen en er zijn onvoldoende lokaties om ze naartoe te brengen. De VVD zegt dat we 'veilige havens' moeten stichten bij de brandhaarden waar het oorlog is. Neem Libanon, een klein dichtbevolkt land met 4,5 mln inwoners, dat al 1,2 mln oorlogsvluchtelingen heeft opgenomen. Ook al zou dat een optie kunnen zijn, het werkt op de langere termijn. Het is geen oplossing voor de duizend bootvluchtelingen die iedere dag voet aan wal zetten ergens in Europa. Ook al willen de EU lidstaten zelf de regie bepalen over deze volksverhuizing waarmee Europa wordt geconfronteerd, hier moet NU de EC de leiding nemen en vaste quota vaststellen voor iedere lidstaat. Het is inhumaan om de Zuidelijke eurolanden op te zadelen met deze onbeheersbare toevloed van vluchtelingen.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft de rating van twaalf Braziliaanse banken verlaagd. Dat maakte de firma woensdag bekend, daags nadat het ook al de rating voor het land verlaagde tot een niveau boven de junkstatus. Volgens Moody's zijn de economische prestaties van Brazilië minder dan verwacht. Daarnaast blijven de nodige hervormingen uit. Bij elf van de twaalf banken was Moody's wel positiever over de vooruitzichten. HSBC Brazilië was de enige bank waarvan de 'outlook' op negatief bleef staan. Dat betekent dat de bank in de komende maanden moet vrezen voor een verdere afwaardering van de kredietstatus.

Nederlandse winkeliers hebben in juni 4,7% meer omgezet dan een jaar eerder. Het gaat om de grootste omzetgroei voor de detailhandels sinds juli 2008. Er werden grofweg 5,1% meer producten en diensten verkocht, bij prijzen die gemiddeld 0,4% lager waren dan een jaar een eerder. Wat opvalt is de sterke groei van de verkopen via het internet. Hiermee werd ruim 28% meer omzet behaald. Vooral winkels in woninginrichting, drogisterijen en kledingzaken deden in juni goede zaken. Op het gebied van woninginrichting werd zelfs voor bijna 13% meer aan spullen verkocht. De woonzaken profiteerden van de aantrekkende woningmarkt. Met de voedings- en genotsmiddelenbranche ging het in juni eveneens beter, zij het in mindere mate. De omzet van supermarkten groeide met 3,7%, terwijl de omzet van de speciaalzaken iets kromp. Ook verkopers in consumentenelektronica kampten nog met een klein omzetverlies, net als de winkels in huishoudelijke artikelen. De detailhandel werd in juni wel wat geholpen door de samenstelling van de koopdagen. Die was iets gunstiger dan in dezelfde maand vorig jaar. Met juni is ook het kwartaalcijfer bekend. In het tweede kwartaal lag de omzet van de detailhandel 1,5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkopen groeiden volgens het CBS met 2,4%. ,,De weg omhoog is definitief ingeslagen'', zei Sander van Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland. De brancheorganisatie hoopt nog wel op een extra steuntje in de rug. Van Golberdinge pleitte ervoor om het algemene btw-tarief van 21 naar 18% te verlagen. Dat zou volgens hem veel extra omzet en banen opleveren. En in de grensstreek kunnen winkeliers dan hun concurrentiepositie verbeteren ten opzichte van zaken in Duitsland en België, aldus de branchevoorman.

Smartphonemaker HTC snijdt 2300 banen weg na slechte resultaten in afgelopen kwartalen. Het aandeel stortte afgelopen weken ineen. Het massaontslag bij HTC moet tot 35% van de operationele kosten drukken en het Amerikaanse bedrijf winstgevend maken. HTC was ooit de grootste smartphonemaker in de Verenigde Staten. De concurrentie kwam aanvankelijk van Apple, maar nu in toenemende mate van Xiaomi en Huawei. Bij HTC werken ruim 15,658 mensen, de aangekondigde reductie zou 15% van het totaal beslaan. De smartphonefabrikant verwacht ook het derde kwartaal dieprode cijfers te schrijven door tegenvallende prestaties in China. Dat verlies zou vijf keer zo groot worden dan was verwacht.

Het hoofd van de staatsagentschap NLFI had er, vlak voor de aankondiging van de beursgang van ABN Amro, beter aan gedaan geen dineruitnodiging te accepteren van zakenbank JPMorgan. Maar daarmee heeft de NLFI-topman Michael Enthoven geen regels overtreden. Zijn rol bij de dinerbijeenkomst vormt geen obstakel om de selectie van de banken bij de notering over te doen. Dat Dijssel nadat tumult ontstond omdat Enthoven namens zijn werkgever, staatsagentschap NLFI, aanschoof bij een besloten diner met Jamie Dimon, topman van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan. Die bank was op dat moment nog in de race. Hij was aanwezig bij het diner in een periode dat er geen contact mocht zijn over de beursgang van ABN Amro tussen NLFI en de zakenbanken die de beursgang wilden begeleiden. Bij het diner, waar vijftien vertegenwoordigers van de grote zakenbanken aanwezig waren, heeft NLFI het vertrouwen niet beschaamd. Maar terugkijkend had de NLFI-topman de uitnodiging beter in de envelop kunnen laten. De beursgang van ABN Amro wordt begeleid door ABN Amro zelf, Morgan Stanley en Deutsche Bank. Netherlands Financial Investments (NLFI) beheert de genationaliseerde Nederlandse financiële instellingen, zoals ABN Amro. Het is de organisator van de beursgang van ABN Amro.

De koers van verzekeraar Aegon heeft deze week onder druk gestaan na publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal. In die periode boekte de verzekeraar een iets hoger winst dan vorig jaar. Dat is onder meer te danken aan de sterkere dollar. Het bedrijf haalt tweederde van zijn inkomsten uit Amerika. Beleggers maakten zich vooral zorgen over de kapitaalbuffers van verzekeraars. Concurrent Delta Lloyd verloor deze week een kwart van de beurswaarde, als gevolg van tegenvallende reserves. Ook de buffer van Aegon daalde ten opzichte van het eerste kwartaal. Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts erkent de daling maar volgens hem zijn de buffers van Aegon nog steeds sterk. "We blijven een sterke kapitaalpositie behouden en dat is wat belangrijk is. De belangrijkste oorzaak van deze dalingen zijn marktontwikkelingen, maar dat zit allemaal erg ingewikkeld en technisch."
​Aegon heeft zijn raming voor de Solvency 2-ratio met 20%punt verlaagd tot 155%, het midden van de afgegeven bandbreedte. Wat "OK" is maar "niet heel sterk" Met de ratio wordt de solvabiliteit, ook wel de stabiliteit, van een verzekeraar aangegeven. Hij noemt ter vergelijking die cijfers voor Ageas (170%), Achmea (208%), Delta Lloyd (140%) en NN Group (220%), waarmee Aegon aan de onderkant van de 'peer group' zit. De tweedekwartaalcijfers zijn wat zwakker dan verwacht, opnieuw geraakt door hogere sterftecijfers in de VS. De omzetcijfers waren per saldo aan de lichte kant. Rabobank heeft een koop-advies en koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel Aegon noteert aan het slot van deze beursweek €5,966.

Slotstand indices 14 augustus 2015; week 33: AEX 473,89; BEL 20 3.648,08; CAC 4.956,47; DAX 30 10.985,14; FTSE 100 6.550,74; SMI 9.346,58; RTS (Rusland) 835,17; DJIA 17.373,38; NY-Nasdaq 100 4.530,739; Nikkei 225 20.519,45; Hang Sen 23998,93; All Ords 5360,00; €/$ 1,1109; goud $1.113,70; dat is €32.193,43 per kg, 3 maands Euribor -0,024% (1 weeks -0,14%, 1 mnds -0,084%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,829%, 10 jaar VS 2,196%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,159. 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.