UPDATE15022014/208 Het is een korte termijnactie, die niet het toekomstperspectief gaat bieden waarnaar gestreefd moet worden: een complete herinrichting van onze samenleving

De affaire Plasterk kost de PvdA 2 zetels in de politieke peiling van Maurice de Hond dd 9 februari 2014. In de peiling van 16 februari staat de coalitie op een verlies van 49 zetels ten opzichte van de huidige zetels in de 2e Kamer. Als de 3 gedoogpartijen worden meegeteld is het verlies -37 zetels. D66, de CU en de SGP staan alle drie wel in de plus. De VVD staat nu op 18 zetels, de PvdA op 12: de coalitie heeft dus 30 zetels evenveel als de PVV in zijn eentje. 48% van de kiezers denkt dat minister Plasterk in oktober bewust heeft gelogen over het verzamelen van data van telefoongesprekken; 28% zegt dat hij niet gelogen heeft. Ruim 30% denkt dat hij niet op de hoogte was wat er echt is gebeurd. 47% vindt dat hij moet aftreden, voor 35% hoeft dat niet. Vooral kiezers van PVV en SP vinden dat hij moet opstappen. Ikzelf denk dat hij met de uitspraken die hij in oktober deed bij Nieuwsuur, onverstandig misschien wel tegen beter weten in, heeft gehandeld. Een liegende Plasterk wordt in het zadel gehouden door de twee kleine Christelijke gedoogpartijen in het debat over het verzamelen van metadata door de veiligheidsdiensten, bestemd voor de NSA. Het was natuurlijk wel een beetje vervelend voor Plasterk dat de Kamer hem met zijn eigen uitspraken confronteerde. Zo zei hij op 30 oktober in Nieuwsuur dat hij er goed naar had laten kijken en daaruit kon concluderen dat het echt de NSA was die Nederlandse burgers zomaar bespioneerde (hoe durven die vervelende Amerikanen! Bah! Plasterk zou ze wel even aanpakken!). Gisteren klopte dat verhaal ineens niet meer. Hij had het uit zijn duim gezogen. Hij had er naar laten kijken maar hij bedoelde daarmee niet te zeggen dat het onderzocht was. Er was geen politicus die er een touw aan vast kon knopen, maar op het Haagse Pluche betekent dat niet dat je op moet stappen. Het was natuurlijk niet netjes van hem, dat 'speculeren'. Een foutje ……………dat moet toch kunnen. De christelijke gedoogpartijen (ChristenUnie en SGP) hadden geen zin om hem naar huis te sturen. Ze willen hun grip op het kabinet namelijk niet verliezen, om daarmee wat 'kruimels' binnen te kunnen halen. Als een blunderende, draaiende en ronduit liegende minister daarvoor moet aanblijven, ach 'ouwe jongens krentenbrood' toch! Hij had zijn verontschuldigingen toch aangeboden en de garantie gegeven dat het nooit meer voor zou komen, zei Rutte later. Maar wat is een excuus en een garantie waard van een liegende minister? D66 diende de motie van wantrouwen in mede namens de andere oppositiepartijen SP, PVV, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en het lid Bontes. Deze partijen hebben samen maar 63 van de in totaal 150 zetels in de Tweede Kamer. Plasterk concludeerde dat hij kon aanblijven. De realiteit is dat hij 'aangeschoten wild' is, wiens woorden niet meer worden vertrouwd. Ephimenco is hard in zijn oordeel over de blunderende bewindsman. In zijn column schrijft hij over de poppenkast in de 2e Kamer “Persoonlijk vind ik dat een incompetente minister die zijn babbeltjes nergens op baseert, moet plaatsmaken voor een minder telegenieke maar wel deskundige bestuurder. Maar wat ik zag was een laffe bangerik die bereid was honderd keer zijn slappe excuses en gekonfijte tong op een dienblad op te dissen.” Samsom toonde zich verbolgen over het handelen van D66, hij en Rutte liggen echter aan de leiband van Pechtold en dat realiseerde hij zich onvoldoende. Zonder D66 bestaat er geen kabinet Rutte II meer. Wat wil Samsom nu met zijn uitspraak dat het 'volstrekt onbegrijpelijk' was wat D66 deed. Plasterk is te licht bevonden en valt toch wel door de mand op enig moment. Kwestie van tijd. Onbegrijpelijke boosheid van Samsom.

Een demonstratie in Istanboel tegen nieuwe internetwetgeving is afgelopen weekend uitgelopen op een confrontatie met de politie. Agenten gebruikten traangas en waterkanonnen tegen honderden betogers die zich op het Taksimplein hadden verzameld. Er werd gedemonstreerd tegen de in het parlement aangenomen wet die de Turkse teleautoriteit TIB de macht verleent om webpagina's te blokkeren zonder gerechtelijk bevel. Op deze wijze wil president Erdogan voorkomen dat nog meer informatie uitlekt over de corruptie waaraan de huidige machthebbers zich schuldig hebben gemaakt. Op http://www.tijd.be/r/t/1/id/9463643 is onder meer te lezen dat de TIB voortaan op eigen houtje internetsites mag blokkeren, die informatie bevatten die een inbreuk vormt op het privéleven of die als discriminatoir of beledigend wordt beschouwd. Dat kan natuurlijk zeer breed worden geïnterpreteerd en aanleiding geven tot – politiek gedicteerde – willekeur. Ook kan de TIB bij de providers informatie opvragen over het sitebezoek van internauten en die twee jaar bijhouden. De controle op het internetverkeer werd opgedreven kort nadat conversaties tussen regeringsmedewerkers en zakenlui op het internet waren uitgelekt. Die informatie wekte opnieuw het vermoeden dat er op zijn minst sprake is van pogingen tot omkoping. De stevigere greep op het internet wakkert opnieuw de bezorgdheid aan dat Erdogan de vrije meningsuiting in zijn land wil beknotten. Met dit beleid van Erdogan, dat de vrijheid van meningsuiting sterk beperkt, zullen de financiële markten niet blij zijn. Ook Brussel zal niet staan te juichen: de toetreding van Turkije tot de EU kunnen we voorlopig wel even vergeten.

In het vorige blog heb ik mijn verontrusting uitgesproken over de stellingname van het Constitutionele Hof in Karlsruhe over de vraag of de ECB wel dan wel niet buiten haar mandaat treedt met het opkopen van staatsobligaties, het zogenaamde OMT-programma. De Bundesbank, de centrale bank van onze oosterburen, heeft vanaf het eerste moment zich verzet tegen het uitvoeren van zo een beleid dat strijdig zou zijn met het verbod op monetaire financiering. Het Bundesverfassungsgericht heeft de handen nog vrij om, na het advies van het Europees Gerechtshof, daarover een standpunt in te nemen. Met de pauze die nu is ontstaan kan de onzekerheid over de rechtmatigheid en effectiviteit van het ECB beleid voortduren. De vraag is hoe deze ontwikkeling door de financiële markten zal worden geïnterpreteerd. De markten zijn gekalmeerd toen Draghi in de zomer van 2012 aankondigde dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro overeind te houden. Er is toen vanuit gegaan dat door het inzetten van monetaire tools, waaronder het opkopen van staatsleningen, aan de zwakke eurolanden noodsteun zou kunnen worden gegeven. Aangenomen moet worden dat in deze 'tussenperiode' de ECB zo een beleid zal uitvoeren. Draghi zou zich daarmee in een onmogelijke positie manoeuvreren. De speelruimte van Draghi en de ECB is door de Duitse vertragingsprocedure sterk verzwakt. Hetgeen consequenties kan hebben in het vertrouwen van de euro.

RTLZ meldde deze week dat Danièle Nouy, de pas benoemde chef van het Europees bankentoezicht, waarschuwt dat sommige banken in de eurozone geen toekomst hebben en moeten verdwijnen. Dat zou betekenen dat het toezicht op Europese banken veel strenger moet worden. Nouy zegt in een interview in de Financial Times ook dat zij de banden tussen overheden en banken wil verminderen. Omdat overheden banken moest redden, kwamen ze uiteindelijk zelf in de problemen of zagen in ieder geval hun staatsschuld flink oplopen, zoals in Nederland. Zij wil dat banken kapitaal aanhouden als buffer voor hun beleggingen in staatspapier. ''Een van de belangrijkste lessen uit de huidige crisis is dat er geen risicoloze bezittingen zijn, dus beleggen in staatspapier is niet langer zonder risico's. Dat is aangetoond, dus nu moeten we daarop reageren'', aldus Nouy. ''Ik geef toe dat het misschien niet het beste moment is om middenin de crisis de regels te wijzigen, maar de ruimte om in te grijpen is er nu wel.'' De Française pleit er nu voor dat sommige banken op een ordentelijke manier moeten kunnen verdwijnen. ''We moeten ze niet per se laten fuseren met andere financiële instellingen''. De uitspraken van Nouy komen op een moment dat wordt gewerkt aan het beoordelen van de financiële positie van banken. In de 'Asset Quality Review' worden de risico’s die banken lopen en de kwaliteit van hun bezittingen bekeken. Daarna wordt via een stresstest bepaald in hoeverre banken een nieuwe crisis kunnen doorstaan. Dit alles gebeurt voorafgaand aan de start van het Europees bankentoezicht, eind dit jaar. In Nederland worden ING Bank, ABN Amro, Rabobank, SNS Bank, NWB, BNG en RBS Nederland onderzocht. Nouy is het eens met ECB-president Mario Draghi, haar baas, dat de komende 'gezondheidscheck' van banken in de eurozone een aantal slachtoffers op moet leveren om de test geloofwaardig te laten zijn. ''We moeten accepteren dat sommige instellingen geen toekomst hebben.'' Daarmee pareerde Nouy speculatie dat de zwakke broeders gered kunnen worden in een overnamegolf en ondersteund door het nog te vormen resolutiefonds van €70 mrd. ''We moeten een aantal banken op een ordelijke wijze laten omvallen.” De Française zei wel dat de banken in de eurozone er in het algemeen beter voor staan dan beleggers denken. Het toezichtsorgaan van de ECB dat Nouy gaat leiden, officieel de Single Supervisory Mechanism, ziet in november het levenslicht. De instantie gaat de vinger aan de pols houden bij de 130 grootste banken in de eurozone. Kleinere instellingen, in totaal 5870, zijn de verantwoordelijkheid van nationale toezichthouders, maar Nouy gaf aan ook daar de hoofdrol voor zich op te zullen eisen als daar aanleiding toe is. En laat ik daar niet onduidelijk over zijn, daar ligt nog veel werk voor de SSM, om de toetsingsnormen vast te leggen. In het verleden hebben nationale centrale banken maar heeeel matig gepresteerd als het gaat over de uitvoering van de functie van Toezichthouder. Ook de politiek heeft zich bezig gehouden met dit onderwerp. Er was een intentie dat banken moesten worden gedeeld in nuts- en zakenbank activiteiten, maar de bankenlobby heeft een zware druk uitgeoefend op de Europese Commissie met het resultaat dat de EC het voorstel niet langer ondersteunt. Ook hebben de bankenlobbyisten neergelegd dat financiële buffers met een leverage ratio van 4% voldoende moet zijn om de risico's die banken lopen af te kunnen dekken. Daar is een groot verschil van mening over. Prof. Dr Ewald Engelen heeft daar een uitgesproken mening over, hij wantrouwt het bankwezen en gaat daarom voor buffers van 20%. Ook andere wetenschappers hanteren een hoger risicodragend vermogen voor de dekking van de spaargelden. Ikzelf zet in voor 8% bij nutsbanken en 11% bij zakenbanken. In de 2e Kamer werd daar recentelijk over gediscussieerd. De VVD is bang dat Nederlandse banken met hogere buffers moeilijker kunnen concurreren met andere banken in Europa en dat door een hogere buffer de kredietverlening aan burgers en bedrijven in Nederland nog verder onder druk komt te staan. ,,Niet nu en zeker niet eenzijdig van 3 naar 4 procent'', zei VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Maar de voorstanders zijn het niet met haar eens. Henk Nijboer (PvdA) sprak van de 'mythe' dat de hogere buffer de kredietverlening beperkt. Hogere kapitaaleisen zijn ,,superbelangrijk'' voor de stabiliteit in de financiële sector, aldus Nijboer. De verhoging naar 4 procent is wat hem betreft nog maar een eerste stap. Datzelfde vindt ook Wouter Koolmees (D66). Hij noemt de 4 procent echter 'nattevingerwerk' en vraagt Dijsselbloem een onderzoek in te stellen naar de ideale hoogte van de buffer. Dijsselbloem heeft eerder wel eens gezegd dat ook een buffer van 9% voor banken als ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Reaal eigenlijk niet hoog genoeg is. Een grote buffer moet de ,,eerste reddingsboei'' zijn voor een bank die in de problemen komt en voorkomen dat de staat weer moet bijspringen, zoals eerder bij ABN, ING en SNS. Maar voorlopig zet het kabinet in op 4%, een percentage dat door de meeste Nederlandse banken overigens al (bijna) wordt gehaald. Wat de woordvoerder van de VVD stelt is grote kul. Er zijn twee opties: of in Brussel of in Frankfurt wordt bepaald hoe hoog het risicodragend vermogen van de banken moet zijn. Den Haag heeft daarin geen stem: zij praten slechts mee voor spek en bonen. De vraag is hoe sterk de positie is binnen de eurozone van de Duitse autoriteiten. Het lijkt erop dat de Duitsers de macht die Draghi naar zich toegetrokken heeft aan het inperken is. Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank moet gebonden zijn aan heel strenge eisen. Alleen op die manier wordt voorkomen dat de centrale bank voor het karretje van de politiek wordt gespannen.

De ECB heeft strenge grenzen nodig waarbinnen ze kunnen handelen. Dat zegt president Jens Weidmann van de Bundesbank op een congres voor juristen in Karlsruhe. In diezelfde stad oordeelde het Constitutioneel Hof dat de ECB haar boekje te buiten gaat met het opkoopprogramma van staatsobligaties, het zogenaamde OMT-programma. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank moet gebonden zijn aan strenge eisen. Alleen op die manier wordt voorkomen dat de centrale bank voor het karretje van de politiek wordt gespannen. Weidmann is tegen dat opkoopprogramma. 'Vooral in een zo complexe structuur als de Europese monetaire unie hebben de onafhankelijke centrale banken onveranderbare grenzen nodig aan hun flexibiliteit, zoals het verbod op monetaire financiering, zodat de onafhankelijkheid niet ter discussie kan worden gesteld', zei de Bundesbank-president. 'Alleen zo is gegarandeerd dat het doel van prijsstabiliteit, zelfs in crisistijd, niet achter de verzekering van de solvabiliteit van een staat wordt gesteld.' Het is nu de vraag hoe het European Court of Justice (ECJ) in Luxemburg oordeelt of en hoe de uitvoering van het OMT-programma door de ECB zich verhoudt tot de Europese verdragen. Er ligt nu een spanningsveld bloot over de grenzen van het monetaire beleid tussen de onafhankelijke centrale banken en de politiek. Ruim 20 jaar geleden werd al gesteld dat 'de enige goede centrale bank die is die 'nee' kan zeggen tegen de politiek.' De reactie van de ECB kwam per kerende post: De uitspraak van de Duitse rechters van het Constitutioneel Hof hebben geen enkele invloed op het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Indien nodig, kan de ECB dat nieuwe instrument meteen inzetten, stelt Benoît Coeuré, bestuurslid van de ECB. 'De status van het “Outright Monetary Transactions” (OMT) is onveranderd. Het staat klaar om gebruikt te worden al is het hoogst onwaarschijnlijk dat het gebruikt moet worden op dit moment.' De belofte van ECB-president Mario Draghi om alles te doen wat nodig is om de euro te redden in juli 2012 heeft beleggers toen gerustgesteld. De vraag is: hoe lang nog?

Niet alleen uit Duitsland komen waarschuwingen voor een zeepbel-implosie op de financiële markten. Moneynews meldt: Stocks Will Collapse by 50% in 2014. It is only a matter of time before the stock market plunges, according to several reputable experts.
“We have no right to be surprised by a severe and imminent stock market crash,” explains Mark Spitznagel, a hedge fund manager, who is notorious for his hugely profitable billion-dollar bet on the 2008 crisis. “In fact, we must absolutely expect it." Unfortunately Spitznagel isn’t alone. “We are in a gigantic financial asset bubble,” warns Swiss adviser and fund manager Marc Faber. “It could burst any day.” Faber doesn’t hesitate to put the blame squarely on President Obama’s big government policies and the Federal Reserve’s risky low-rate policies, which, he says, “penalize the income earners, the savers who save, your parents — why should your parents be forced to speculate in stocks and in real estate and everything under the sun?” Billion-dollar investor Warren Buffett is rumored to be preparing for a crash as well. The “Warren Buffett Indicator,” also known as the “Total-Market-Cap to GDP Ratio,” is breaching sell-alert status and a collapse may happen at any moment. So with an inevitable crash looming, what are Main Street investors to do? One option is to sell all your stocks and stuff your money under the mattress, and another option is to risk everything and ride out the storm.

Kort Nieuws

De bezuinigingsoperaties die het kabinet blijft doorzetten blijven leiden tot verzet in de samenleving. Als mensen geraakt worden in het portemonnee ageren ze daartegen, ook als dat ' tegen beter in' is. Huiseigenaren hebben eerst gestreden tegen de afbouw van de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Nu blijkt dat voor iedere huizenbezitter, ook voor hen die een onbelast woonhuis hebben, het eigenwoningforfait, een vorm van belasting voor hen die niet in een huurhuis wonen, wordt verhoogd van 0,6 naar 0,7%. Dat betekent dat de aanslag voor de IB over 2014 wordt verhoogd.

Wat gebeurt er in de VS? In week 6 is een recordbedrag van $24 mrd aan aandelen onttrokken, waarvan $13 mrd in obligatiefondsen werd belegd. De ommezwaai is volgens Citigroup toe te schrijven aan de afgenomen risicobereidheid onder beleggers vanwege de turbulentie op de valutamarkten in opkomende landen en de twijfels over de kracht van het wereldwijde economisch herstel.

Ik heb al meerdere malen geschreven over de fraude met de Liborrente. Banken en zogenaamde deskundigen minimaliseren de schade die door de fraude zou zijn veroorzaakt. Hier een citaat uit een artikel over dit onderwerp, waar de links, onder meer van BBC News, zijn overgenomen: We hebben het hier over de dagelijks bepaalde rentestand voor meer dan vier keer de totale wereldproductie. Een basispuntje (0,01%) van dit financiële monster gedurende 24 uur is al 100 miljoen euro. Morgan Stanley schat de manipulatie op 35 basispunten naar benedengedurende minimaal vier jaar. De Rabobank probeerden jaren van fraude af te doen als een marginaal incidentje, met een mea maxima culpa op YouTube van de CEO. Het zou volgens dat filmpje, maar ook een complete aflevering van Zembla  slechts gaan over een handelaar en een 'doorgever'. Een beetje prijzig geneuzel in een iets losgeslagen afdeling, meer niet. De banken zitten echter wel op het strafbankje. Deze pdf ziet al 35 miljard civiele vorderingen aankomen. Banken verwachten acht miljard advocaatkosten, kregen almiljarden aan boetes over zich heen, Fannie Mea wil  800 miljoen dollar terug, en er verdween bijna een half miljard aan onterechte bonussen. Dat alles terwijl nog genoeg autoriteiten civiele en strafzaken moeten starten. De fraude naar beneden is echter volgens BBC & Economist zelfs geïnitieerd door assistent gouverneur Paul Tucker van de Engelse centrale bank, tevens toezichthouder in gesprek met bijvoorbeeld de vorige CEO Bob Diamond van Barclays. Een monsterschandaal, kortom, maar dat haal je niet uit de gemiddelde berichtgeving in de media.

Het Franse begrotingstekort dreigt dit jaar hoger uit te vallen dan verwacht als gevolg van tegenvallende belastinginkomsten. Het gat kan oplopen tot ¼6 mrd, zo waarschuwt de Franse Rekenkamer. Frankrijk mikt voor dit jaar op een tekort van 3,6% bbp, na een verwacht tekort van 4,1% in 2013. In 2015 moet Frankrijk weer voldoen aan de Europese begrotingsnorm van 3%, maar het is de vraag of die wordt gehaald. De doelstelling kan volgens de Rekenkamer in gevaar komen, als het tekort over 2013 hoger uitvalt dan gepland. Ook voor dit jaar gaat de regering mogelijk uit van al te optimistische economische prognoses. Zo lijken cijfers over de werkgelegenheid en het salarisniveau waar de regering haar voorspellingen op baseert ,,fragiel''. De belastingopbrengsten zouden zomaar miljarden euro's lager kunnen uitvallen dan nu is begroot. Dat kan een hoger tekort van de raming opleveren van 0,3%. Ook over de Franse bezuinigingsplannen voor 2014 heeft de Rekenkamer zo zijn bedenkingen. De regering wil €15 mrd besparen op de overheidsuitgaven, maar door een gebrek aan details valt niet uit te sluiten dat het werkelijke bedrag lager zal uitvallen. De Europese Commissie is ook sceptisch over de ambities van de Franse regering. Brussel rekent op een begrotingstekort van 3,8% dit jaar. Volgend jaar zou Frankrijk niet verder komen dan een tekort van 3,7%, op grote afstand van het opgelegde doel van 3%. Hollande maakt moeilijke tijden door.

De Algemene Rekenkamer heeft becijferd dat miljoenenbesparingen door bezuinigingen in de zorgtoeslag zijn mislukt. Door de tegenvallende economie was het kabinet juist veel meer geld aan zorgtoeslag kwijt dan voorzien. De bezuinigen leverde een besparing van €98 mln op, terwijl op 600 miljoen was gerekend. Die tegenvaller van €502 mln heeft een negatieve impact van 0,08% van het bbp op het overheidstekort. In totaal werd in 2012 bijna €4,6 mrd aan zorgtoeslag uitgekeerd en verdeeld onder 6,2 miljoen huishoudens. Het aantal ontvangers van de toeslag zou volgens verwachting met 410.000 dalen, maar dat werden er 200.000 minder. Ook de hoogte van de gemiddelde zorgtoeslag steeg (met 8 euro), terwijl het kabinet berekend had dat de toeslag zou dalen (met 50 euro per huishouden). Verantwoordelijk ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Jeroen Dijsselbloem van Financiën beloven voortaan meer aandacht te besteden aan de informatie over de voortgang en de effecten van de bezuinigingen op de zorgtoeslag. De beide ministers zijn echter wel van oordeel dat de beoogde bezuiniging 'vrijwel volledig' is behaald, alleen de tegenvallers waren groter dan de meevallers. Dat kostte dus een €0,5 mrd. Het CBS meldt goed nieuws: in het 4e kwartaal is de economie met 0,7% gestegen. Niet de overheid maar het bedrijfsleven heeft een goed kwartaal gedraaid. Ook in het derde kwartaal was er al enige groei (0,2%). De groei komt voort uit de investeringen die door ondernemingen werden gedaan. Daar zit wel een eenmalig effect in namelijk de nieuwe leaseauto's die nog net voor 1 januari werden aangeschaft. De export steeg met 0,4% en de industriële productie nam toe met 2,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Maar de consumenten deelden niet in de vreugde: zij gaven 0,8% minder uit, mogelijk als gevolg van het bezuinigingsbeleid van de overheid en onvoldoende vertrouwen in de politiek. Minister Kamp was overenthousiast: hij sprak al over de moeilijke periode die nu achter ons ligt.' Dat de consumentenbestedingen weer zijn gedaald weet hij aan de werkgelegenheid: “als de consumenten weten dat ze weer mogen hopen dat ook de werkgelegenheid zich zal herstellen, zullen ze meer gaan uitgeven, denkt hij”. Hij weet echter nog niet aan wanneer die situatie gaat kantelen. Dan zal de overheid eerst moeten stoppen met de bezuinigingsoperaties en moeten gaan investeren in werk. Ik schat in dat de economische groei dit kwartaal zal terugvallen. De RABO meldt dat de parameters in de woningmarkt op groen staan, maar er zijn wel hobbels: een snelle stijging van de huizenprijzen ligt niet in de lijn der verwachtingen, de restschulden (voor 250.000 huizenbezitters) blijven problematisch, de werkeloosheid neemt nog toe en de banken hanteren een hoger eigen deel in een woningfinanciering. Er staan nog altijd 1,3 miljoen huizen 'onder water'. Een ander actueel onderwerp is de arbeidsmarkt, met zijn 853.279 werkelozen (toename 700 per dag), de flexcontracten, ontslag en de hoge jeugdwerkeloosheid. Daarbij komt dat de WW-uitkering wordt in tijd teruggebracht van 3 naar 2 jaar en er komt een verplichting werk te aanvaarden dat minder betaalt. Tijdelijke contracten gaan op termijn van 3×1 jaar naar 2×1 jaar. Van werkgevers wordt verlangd dat ze de arbeidsmarkt gaan verbeteren. Er moeten meer vaste en minder tijdelijke contracten komen. De huidige ontslagvergoeding gaat op de schop en wordt vervangen door een transitievergoeding, die is bedoeld om de kosten te dekken om aan nieuw werk te komen. De gouden handdruk wordt verleden tijd. De vraag is of al deze aanpassingen meer werk gaan opleveren? Het kabinet overweegt, na zware druk vanuit de BOVAG, de per 1 januari j.l. doorgevoerde accijnsverhogingen op brandstof terug te draaien. Maar nog niet nu maar over 3 maanden, in ieder geval na de gemeenteraadsverkiezingen. De accijns op LPG is gestegen met 7 cent per liter. Het accijnstarief van diesel is omhoog gegaan met 4 cent per liter. De accijnstarieven van andere minerale oliën zijn omhoog gegaan door aanpassing aan de inflatie. De indexatiefactor voor 2014 is 1,7%. De extra inkomsten van €90 mln, die waren ingepland, worden niet gehaald omdat veel mensen en bedrijven over de grens zijn gaan tanken. Er moeten eerst nog wel andere lastenverhogingen worden gevonden om de lagere accijnsinkomsten te compenseren. Als gevolg daarvan wordt ingeschat dat, als de regering niet snel ingrijpt, de schade voor de schatkist dit jaar kan oplopen naar €180 mln. Een meevaller voor de Staat zijn de baten van €800 mln van extra aardgas dat vorig jaar uit de grond werd gehaald. Deze verhoogde gasproductie is omstreden vanwege de aardbevingen in de provincie Groningen. Minister Kamp heeft nu een productieplafond afgekondigd. Minister Kamp komt deze week met een voorstel om huurders bij wie de verhuurder zonnepanelen op hun huis heeft laten plaatsen, vanaf volgend jaar, korting kunnen krijgen op de energiebelasting. Op dit moment geldt het fiscaal voordeel alleen voor huiseigenaren en huurders met eigen panelen op het dak. Straks profiteren ook huurders die zonnepanelen meehuren met hun huis. De minister wijst erop dat de maatregel het voor verhuurders aantrekkelijker maakt te investeren in duurzame energieopwekking. Huurhuizen worden dan interessanter om aan te bieden op de woningmarkt. De belastingvrijstelling zorgt bovendien voor meer banen bij bedrijven die zonnepanelen installeren. Typisch zo'n Kamp-niemendalletje. De markt voor huurhuizen is een vraagmarkt met wachtlijsten. De huidige regeling gaat uit van het beginsel dat hij die investeert, al gauw zo'n €4000 per huis, ook de baten krijgt van de energieheffing. Daar is niets fout mee. Als de energieheffing naar de huurders gaat, zal iedere verhuurder dat in de huurprijs doorberekenen. Dat het voor woningcorporaties aantrekkelijker wordt te investeren in duurzame energieopwekking, ontgaat mij volledig.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein moet €24,6 mln terugbetalen aan zorgverzekeraars. Ook krijgt het een boete van €2,5 mln van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wegens niet correct declareren. De NZa startte vorig jaar een onderzoek omdat er melding van was gemaakt dat het ziekenhuis fouten zou maken met declaraties. Het St. Antonius liet daarop direct een extern onderzoek doen naar het gehele declaratieproces. Dat leverde 26 verbeterpunten op en een totaal van €24,6 mln aan niet correcte declaraties. Dit bedrag betaalt het ziekenhuis terug aan de zorgverzekeraars. De verkeerde declaraties werden verstuurd in de periode van 2008 tot en met 2012.

De winst van ING in het 4e kwartaal valt (niet) tegen, als gevolg van eenmalige kosten door boekhoudkundige aanpassingen in Japan en in ons land. Er werd 60% minder winst gemaakt ten opzichte van het laatste kwartaal 2012, maar als de bijzondere baten buiten beschouwing worden gelaten is de winst 2,5 keer hoger. ING maakt nog altijd hoge kosten in verband met de risico's op wanbetalingen. Met €560 mln euro lagen die kosten wel bijna 5% lager dan een jaar eerder. De totale kosten van het concern waren in het vierde kwartaal even hoog als in de laatste 3 maanden van 2012. Door de kosten van de bankenbelasting en extra reorganisatielasten waren de kosten bijna 11% hoger dan in het derde kwartaal. Beleggers reageerden tevreden op de cijfers. Er gaan nog eens 450 banen bovenop de eerder aangekondigde 2400 banen verdwijnen als gevolg van onder meer internetbankieren. Het aantal wanbetalers op uitstaande hypotheken neemt toe en zal nog verder stijgen. In 2010 ging het om 1%, vorig jaar was 1,9% besmet. Het gaat nu om €2,6 mrd. De gemiddelde hypotheekschuld steeg in de laatste 2 jaar van 84% van de woningwaarde naar 91% nu. Eind maart 2012 had de ING €141,9 mrd aan hypotheken met een risicoweging van 12%. De situatie op de Nederlandse huizenmarkt is verder verslechterd zodat de risicoweging wordt verhoogd naar 19%. Dat betekent dat de hypotheekbuffers moeten worden verhoogd.

SNS Reaal, een zogenaamde systeembank, heeft 2013, het jaar van de nationalisatie, afgesloten met een nettoverlies van €1950 mln. Het verlies werd veroorzaakt door forse afwaarderingen bij de inmiddels afgesplitste vastgoedpoot en eenmalige tegenvallers bij de verzekeringstak. De kernactiviteiten maakten exclusief incidentele posten €386 mln winst. Het totale verlies is twee keer zo groot als in 2012, toen SNS onder de streep met een tekort van €972 mln bleef zitten. SNS Property Finance, het onderdeel dat het financiële concern een jaar geleden met aanhoudende verliezen op de rand van de afgrond had gebracht, leed een verlies van ruim €1,5 mrd. Dat kwam door een al eerder bekendgemaakte afboeking van €2 mrd op de portefeuille vastgoed en vastgoedleningen. Inmiddels is Property Finance verzelfstandigd onder de nieuwe naam Propertize. SNS Bank sloot 2013 af met een nettowinst van €190 mln. Dat was een jaar eerder nog €88 mln. De verzekeringsdochters Reaal en Zwitserleven kampten met slechte marktomstandigheden en deden het aanmerkelijk slechter dan in 2012. Door afschrijvingen verviervoudigde het verlies van de verzekeringstak als geheel ruimschoots tot €623 mln. Door de oplopende werkloosheid en dalende koopkracht stijgt het aantal hypotheekklanten van SNS Bank met een betalingsachterstand. Leningen waarvan de rentebetalingen en aflossingen meer dan 90 dagen achterlopen, vertegenwoordigden eind vorig jaar een waarde van €1,2 mrd, tegen €0,9 mrd een jaar eerder. De totale waarde van de hypotheekportefeuille daalde van €49 naar 47 mrd, door vervroegde aflossingen en een beperkte verstrekking van nieuwe leningen. De woningmarkt beleefde volgens SNS opnieuw een zwak jaar. Er werden 6,1% minder huizen verkocht en de prijzen lagen gemiddeld 6,4% lager. Een lichtpunt is volgens de bank dat het aantal verkochte woningen in de tweede jaarhelft aantrok, wat ook leidde tot een stabilisatie van de prijzen. Ondanks de nog altijd kwetsbare markt verbetert volgens SNS de kwaliteit van de nieuw verstrekte hypotheken. Dat komt doordat strengere normen worden gehanteerd en een groeiend aantal hypotheken wordt gedekt door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De voorzieningen voor hypotheken zijn toegenomen, van €161 mln in 2012 tot €173 mln vorig jaar.

BNP Paribas was in Parijs de gebeten hond na de bekendmaking van de resultaten in het vierde kwartaal. De winst daalde met driekwart door een voorziening voor een onderzoek van de Amerikaanse justitie. BNP Paribas boekte vorig kwartaal een nettowinst van €127 mln, tegen €519 mln een jaar eerder. Het concern zet €1,1 mrd opzij in verband met een onderzoek naar financiële transacties die mogelijk in strijd waren met handelssancties van de Verenigde Staten. Eerder kregen onder meer ING, HSBC en Standard Chartered al forse boetes voor transacties met landen als Cuba en Iran. In heel 2013 zakte de nettowinst van de grootste bank van Frankrijk met ruim 26% tot €4,8 mrd. De totale opbrengsten van de bank namen met bijna 1% af tot €38,8 mrd. De kosten voor wanbetalingen namen in 2013 met 3% toe tot iets meer dan €4 mrd. Daarmee lagen ze volgens de bank nog altijd op een bescheiden niveau.

„Bitte schnallen Sie sich an!
Schwerste Turbulenzen voraus!
Bruchlandung nicht ausgeschlossen!“

Opeens is er 500 ton (500.000 kg met een marktwaarde van €15 mrd) goud uit de markt verdwenen. Geen handelaar weet waar het is gebleven. Peking zwijgt, maar sterke vermoedens zijn dat grootinkoper China zijn machtige klauwen op het goud heeft gelegd. Het zou zijn wantrouwen tegenover de dollar ondersteunen. Officieel zegt China goudposities niet als een waardevolle asset te zien als waarde naast de $8,3 biljoen aan buitenlandse valutareserves die het aanhoudt. Goud is zeer volatiel: tussen 2001 en 2012 ging de koers tussen $271 en $1670 per troy ounce omhoog. De China Gold Association meldt dat de Chinese vraag naar goud met 41% is gestegen tot 1176 ton in 2013 ten opzichte van het jaar ervoor. Het land importeerde 1158 ton goud via Hongkong, het dubbele van de hoeveelheid in 2012.

Het pensioenfonds van de Metalektro (PME) gaat de pensioenuitkeringen in april met 0,5% verlagen. De dekkingsgraad heeft zich onvoldoende hersteld.

DFT: De inflatie in Nederland is verder gedaald van 1,7% in december naar 1,4% in januari. Dat betekent dat de koopkracht wat is toegenomen. Dat beeld wordt ondersteunt door een verdere krimp van de detailhandelsomzetten. In het laatste kwartaal van 2013 daalde de omzet met 1,7% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is in lijn met het omzetverlies in de twee voorgaande kwartalen zegt het CBS. Het omzetverlies komt vooral doordat consumenten minder kochten. De omzet van supermarkten kwam maar iets boven het niveau van het vierde kwartaal van 2012 uit. De omzetgroei was, ondanks feestmaand december, zelfs kleiner dan in het voorgaande kwartaal. Dat kwam doordat de prijzen minder hard stegen en het volume sterker kromp.

De Braziliaanse economie is in de laatste 3 maanden van vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gekrompen. Daarmee zou er nu sprake zijn van een recessie in een van de belangrijkste opkomende economieën. Volgens voorlopige cijfers van de Braziliaanse centrale bank kromp de Braziliaanse economie vorig kwartaal met 0,2%, na een achteruitgang met dezelfde marge in het derde kwartaal. De economische groei wordt onder meer geremd door de hoge rente die de centrale bank hanteert in een poging de inflatie in Brazilië in te dammen. De economische problemen in buurland Argentinië kunnen echter hun weerslag hebben op Brazilië, dat verder last kan houden van een gebrek aan regen. Daardoor kunnen waterkrachtcentrales minder energie opwekken.

Chinese banken hebben in januari, ondanks internationale zorgen, massaal leningen verstrekt tot het hoogste niveau in vier jaar. Hoewel de Chinese banken aan het begin van het jaar altijd meer uitlenen, is voor januari voor $218 mrd uitgeleend, drie keer zoveel als in december. Leningen via de niet-officiele instituten, de grote Chinese 'schaduwbanken', gingen ook met 25% omhoog. Het IMF heeft China officieel gewaarschuwd dat deze kredietberg, die voorlopig niet met hoge rentes wordt teruggedrongen, het financiële systeem van het land in problemen brengt. China wordt in toenemende mate afhankelijk van de schuld, bedrijven kunnen niet meer zonder hoge kredieten ondanks eerder renteverhogingen in stapjes afgelopen jaar. Volgens zakenbank UBS wijzen alle signalen erop dat de staat nu niet meer ingrijpt. De totale schuld van China groeide van 130% van het bbp in 2008 naar 201% vorig jaar. Moeten we ons hier zorgen over maken?

Alhoewel de Griekse regering zegt dat de Griekse economie uit het dal klimt en Griekenland geen nieuwe noodhulp meer nodig heeft, is de situatie op de arbeidsmarkt nog altijd dramatisch slecht. Op basis van de nu pas bekend gemaakte cijfers over de werkeloosheid in november is er sprake van een stijging van 27,7% naar 28,3%. Dat betekent dat >1/4 van de Griekse beroepsbevolking deze winter zonder werk zit.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in januari met 0,4% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Uit een nieuwe schatting bleek verder dat de verkopen in december 0,1% lager waren dan in november. Eerder werd voor de laatste maand van 2012 een toename met 0,2% gemeld. De verkopen exclusief auto's stabiliseerden vorige maand op het peil van december, na een toename met 0,3% in de voorgaande maand.

Als gevolg van het Fyra-drama maakte de NS vorig jaar een verlies van €43 mln.

Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat het vertrouwen in het kabinet-Rutte II laag is. Slechts 14% van de bijna 900 Nederlanders, die werden ondervraagd, gaf aan vertrouwen te hebben in deze regering. Toch verwacht minder dan een derde dat het kabinet dit jaar valt. Ruim een derde verwacht bovendien dat Rutte II de volle rit uitzit. Conclusie: het volk kan zich geen beeld vormen hoe het verder moet met dit land.

Slotstand indices 14 februari 2014/week 8: AEX 398,95; BEL 20 2.977,08; CAC 40 4.340,14; DAX 30 9.662,40; FTSE 100 6.663,62; SMI 8417,58; RTS (Rusland) 1340,59; DJIA 16154,39; Nasdaq 100 3663,878; Nikkei 14313,03; Hang Seng 22299,27; All Ords 5.366,90; €/$ 1,3692; goud $1319,10, dat is €30.980,54 per kg, 3 maands Euribor 0,287%, 10 jarig 1,906.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.