UPDATE14072012/124 HUBRIS often indicates a loss of contact with reality

De Tweede Kamer staat achter de steun aan noodlijdende Spaanse banken. De eurolanden willen de banken €100 mrd lenen en mogelijk wordt de eerste € 30 mrd nog deze maand overgemaakt. Een ruime meerderheid van VVD, CDA, PvdA, GL en D66, gaf minister De Jager steun voor dit plan. PVV, SP, Christen Unie, SGP, PvdD en de groep Kortenoeven-Hernandez waren tegen. De voorstanders benadrukten dat de Spaanse banken echt geen bonussen meer mogen uitkeren aan bestuurders en commissarissen, zoals is afgesproken. Er is in Brussel geen afspraak gemaakt dat aan handelaren geen bonussen meer mogen worden toegekend. De salarissen van de bestuurders worden gemaximeerd op €300.000 per jaar. De Jager zegde de commissie Financiën van de 2e Kamer toe erop aan te dringen dat op de naleving van deze afspraken door de Toezichthouder banken (de ECB) wordt toegezien en aan Brussel wordt gerapporteerd. Vaag bleef de minister over de aanwending van de tranches uit het toe te kennen bedrag aan noodhulp aan Spanje ad €100 mrd. Er mag geen geld naar Spaanse banken om in een liquiditeitsbehoefte te voorzien.** Er mag alleen geld naar de banken dat is bestemd voor herkapitalisatie. Als er liquiditeitsproblemen zijn moeten daarvoor andere bronnen worden aangesproken. Het bleef, ondanks aandringen van een aantal volksvertegenwoordigers, ook voor mij, onduidelijk hoe vooraf kan worden vastgesteld dat de noodhulp niet wordt gebruikt bij een bankrun. Het bleef bij de uitspraak van de Jager dat dat beoordeeld moet worden door de ECB. Maar die toets is de eerste maanden nog niet beschikbaar. De Spaanse regering zal ook kwaliteitseisen moeten gaan stellen aan de bestuurders van de (spaar)banken. Onvoldoend gekwalificeerde bestuurders zullen plaats moeten maken voor opvolgers. Er moet een frisse wind gaan waaien door het Spaanse bankwezen en wij, Europese belastingbetalers, gaan dat betalen. Verder is erover gesproken dat aandeelhouders en houders van achtergestelde leningen van de probleembanken worden betrokken bij de financiering van de herkapitalisatie. Meer dan dit kwam er niet over de tafel. Het bleef, alles bijeen, onduidelijk op welke aanwijzingen het EFSF gaat toetsen bij de eerste tranche van €30 mrd. Voor een meerderheid van de Kamer was dat geen probleem. **Spaanse banken hebben in juni het recordbedrag van 337 miljard euro geleend bij de Europese Centrale Bank (ECB). Veel kleinere Spaanse banken kunnen nauwelijks meer geld lenen op de financiële markten en zijn daarom afhankelijk van kredieten van de ECB. Die bereiken dit jaar daardoor elke maand een nieuw record. In mei groeiden de leningen tot bijna 288 miljard euro. In juni vorig jaar leenden de Spaanse banken nog slechts 48 miljard euro van de ECB. Het laat zien hoe groot de problemen in het Spaanse bankwezen zijn.

De miljardensteun voor de Spaanse banken, waar de Tweede Kamer donderdag over oordeelde, is een van de vele losse eindjes in de aanpak van de eurocrisis. De vraag is of de Europese leiders die allemaal op tijd aan elkaar geknoopt krijgen. Hadden we in Europa maar een Alexander Hamilton, verzuchten commentatoren. De eerste Amerikaanse minister van financiën wist aan het einde van de achttiende eeuw een deal te regelen tussen staten met veel schulden en financieel gezonde staten. Hamilton legde daarmee de basis voor de Amerikaanse muntunie. De euro moet het voorlopig zonder zo'n visionair doen. De voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en de eurogroep, de Duitse bondskanselier, de Franse president en de overige regeringsleiders, ze ploeteren in regelmatig overleg voort. En de nationale regeringen moeten hun voorzichtige stapjes steeds weer voorleggen aan hun parlementen. Het argument – als we niets doen gaat het helemáál mis – komt steeds terug in de crisis: bij de eerste miljardensteun voor Griekenland in 2010, daarna bij de garantstellingen voor het noodfonds voor de euro, de pakketten voor Ierland, Portugal en nog een keer Griekenland en de instelling van het permanente noodfonds ESM. Bij iedere stap is het wantrouwen in de parlementen van de noordelijke lidstaten groot. Tot nu toe hebben de Duitse Bondsdag en de Tweede Kamer steeds ingestemd, maar in Duitsland ligt het allemaal wat ingewikkelder: daar moet ook het Constitutionele Hof toestemming verlenen, wat weer voor vertraging zorgt bij de invoering van het ESM. Het wordt niet uitgesloten dat het hof het nieuwe noodfonds alleen zal steunen onder strenge voorwaarden, met wellicht zelfs een – uniek – Duits referendum over de toekomst van Europa. Als de Duitsers die kans krijgen, wordt dat een zeer belangrijk moment voor het Europa van morgen. De Europese eenwording kan dan een nieuwe stimulans krijgen of ze kan voor jaren in de wacht worden gezet.

De Spaanse regering wil 3,5 miljard euro bezuinigen met een reorganisatie van de overheidsinstellingen en het verlagen van de kosten. Ook wordt de btw verhoogd van 18 naar 21%. De fiscale maatregelen moeten in de komende 2,5 jaar €65 mrd opbrengen. De Europese Commissie ziet de aangekondigde maatregelen als een belangrijke stap bij het terugdringen van het begrotingstekort, aldus een woordvoerder in Brussel. Volgens Rajoy wordt het mes gezet in een groot aantal overheidsdiensten, de salarissen van bestuurders zoals burgemeesters en bankdirecteuren, de werkgelegenheid bij lokale besturen en lokale publieke bedrijven. Daarbij worden spoorweg-, luchthaven- en havenbedrijven geprivatiseerd. Werknemers van de overheid moeten rekenen op een salarisverlaging van 7%. Daarnaast zullen er kostenbesparingen moeten komen uit hervormingen binnen de regionale overheden. De kerstbonus voor hogere ambtenaren wordt dit jaar afgeschaft, aldus Rajoy. De premier gaf verder aan dat voordelen bij onroerendgoedbelastingen vervallen. Verder worden de belastingen op energie voor bedrijven en consumenten verhoogd en gaan de accijnzen op tabak omhoog. De inkomstenbelasting gaat echter omlaag. De Spaanse overheid gaat ook snijden in de uitkeringen voor nieuwe werklozen en in subsidies voor het zoeken naar werk en subsidies voor gehandicapte mensen. De duur van een werkloosheidsuitkering blijft onveranderd. De Spaanse werkloosheid bedraagt een kwart van de beroepsbevolking, onder jongeren is het de helft. Spanje moet zijn overheidstekort volgens nieuwe afspraken die deze week met de andere eurolanden zijn gemaakt dit jaar terugdringen tot 6,3% van het bruto binnenlands product (bbp), in plaats van 5,3% zoals eerder werd afgesproken. Volgend jaar moet het gat krimpen tot 4,5%, om in 2014 uit te komen op 2,8%. Mogelijk komen op 20 juli a.s. de eurolanden overeen dat de Spaanse bankensector eind juli 30 miljard noodsteun gaat ontvangen. In ruil voor die steun stemde Spanje in met strengere regels voor zijn banken. Een nieuw hoofdpijndossier is er ook al. Banken hebben namelijk spaargeld van burgers omgezet in veel risicovollere financiële producten b.v. achtergestelde bankleningen. Vaak zonder dat de klanten de risico's kenden van die conversie. Dat schrijft de Financial Times. De spaartegoeden werden onder meer gestoken in financiële producten van de eigen bank. Daarmee probeerden de banken tot op het laatste moment zelf het hoofd boven water te houden. Maar nu de financials staatssteun krijgen, mag dat niet meer. Eerst moeten banken en aandeelhouders hun verliezen nemen, pas dan komt Europa met geld over de brug, zei men maar daar komt in de praktijk niets van terecht. De nood is te hoog. In totaal gaat het om zo'n €70 miljard aan spaargeld. Spanje is een bodemloze put, waar alle goedbedoelde leningen vanuit het noodfonds in verdwijnen en nooit meer boven water komen. De politiek speelt het casino-spel 'alles of niets'. Het eindresultaat van de gok ligt voor de hand. Spanje is een decentraal land dat wordt geregeerd vanuit 17 regio's. Dat is een inefficiënte vorm van besturen, dat het land heel veel geld kost omdat al die regio's steeds weer bezig zijn met 'het wiel uit te vinden'.

Een waarschuwing van Moody's aan het adres van de regeringsleiders van de 17 eurolanden, de EC, de ECB en het IMF. Onze politieke elite, ook de Jager en de meerderheid van de 2e Kamer, denkt nog steeds dat Brussel de touwtjes in handen heeft. Dat moeten we echt helemaal vergeten. Ook Brussel loopt achter de financiële markten aan. En de uitspraak van Draghi, die zich in toenemende mate gegijzeld voelt door het door de ECB gevoerde monetaire beleid en daardoor zit opgescheept met massa's staatsobligaties van zwakke landen en zwakke banken, roept Europa toe: 'blijven bezuinigingen ondanks de sociale onrust die dat oproept'. Een noodkreet van iemand die geen enkele kant meer opkan door het mismanagement van de schuldencrisis. Ondanks een afwaardering van Italië door kredietbeoordelaar Moody’s met twee stappen, kon het land op de laatste beursdag van de week nog tegen een rente onder de 5% aan nieuw geld komen. Moody’s vreest een domino-effect wanneer Griekenland mogelijk de eurozone verlaat en maakt zich ook zorgen over de situatie van de Spaanse banken. Door de toenemende sociale onrust dreigt de onderbuik van Europa een kruitvat te worden, zeker nu de werkloosheid verder blijft oplopen en er een hele generatie verloren dreigt te gaan. De bezuinigingen leggen niet alleen druk op het huishoudbudget van gezinnen, de werkloosheid zal er de komende tijd ook nog door oplopen. Inmiddels zijn er 17,6 miljoen mensen zonder werk in de eurozone.

Novagalicia Bank heeft Brussel gevraagd om 6 miljard euro aan noodsteun om zijn gehavende balans te repareren. Dat maakte de bank uit de autonome regio Galicië in het noordwesten van Spanje deze week bekend. Een woordvoerder van de bank, die vorig jaar genationaliseerd werd, zei dat er 4,2 miljard euro nodig is om verliezen op vastgoedbezittingen te dempen. ,,We vragen om 6 miljard euro in verband met een breder herkapitalisatieplan.''

Spanje krijgt nog deze maand €30 mrd voor hulp aan zijn bankensector uit een totale pot van €100 mrd. Uit documenten van het noodfonds EFSF blijkt dat er medio november nog eens 45 miljard euro volgt. Uit twee onafhankelijke onderzoeken die Madrid liet uitvoeren bleek recent dat de Spaanse banken tussen €51 en €62 mrd nodig hebben.

Ook Italië heeft deze week in Brussel kenbaar gemaakt dat Italië een aanvraag gaat doen voor Europese noodhulp. Het IMF heeft de prognoses voor de hoogte van de Italiaanse staatsschuld bijgesteld: dit jaar van 123,4% bbp naar 125,8% en voor 2013 van 123,8% naar 126,4%. Met deze cijfers heeft Italië de een na hoogste staatsschuld, uitgedrukt in een % van het bbp, van de 17 eurolanden.

Ik doe even een stapje terug naar de Spaanse dossier. Wat is hier aan de hand? Hoe groot zijn de problemen en wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Als ik naar het Griekse dossier kijk is de situatie vrijwel identiek. Ik begin met een uiterst kwalijke uitspraak aan te halen die Mario Draghi, de president van de ECB, deze week heeft gedaan in het Europese Parlement: de eurozone moet 'doorgaan met bezuinigen, ook als dat leidt tot sociale spanningen'. Weet de politieke en monetaire elite in Europa wel waar ze het over hebben? Wat de gevolgen zijn voor de samenleving van de bevelen die ze doen uitgaan? Het antwoord is: NEE. Ze hebben geen flauw idee over de gevolgen van de commando's op financieel/economisch en sociaal/maatschappelijk terrein. Neem Spanje. Grote problemen, niet alleen bij de (spaar)banken met hun gefinancierde investeringen in de vastgoedsector, vorderingen die waardeloos zijn geworden; een hypothekencrisis als gevolg van de grote werkeloosheid die al jaren voortduurt. In de laatste 5 jaar zijn al 2 miljoen huizen ontruimd als gevolg van achterstand in de betaling van de hypotheekrente. Spanje kent geen sociale woningbouw en dat betekent dat al die mensen die uit hun huis zijn gezet en geen onderdak hebben kunnen vinden, op straat moeten wonen. De hypotheeknemers blijven achter met de restschulden van geveilde woningen, maar vooralsnog zijn die vorderingen oninbaar. Maar als ze dubieuze debiteuren gaan afschrijven wordt de solvabiliteit nog zwakker. Vandaar dat ik in mijn vorige blog schreef dat 'een deel van de Spaanse banken op instorten staat, de vastgoedmarkt op zijn achterste ligt, de werkeloosheid 25% bedraagt, de jeugdwerkeloosheid zelfs 50%, het emu-saldo ver boven de norm ligt, de Spaanse aandelen er aangeboden bij liggen en de schatkist leeg is. Daar komt bij dat de regering, in al haar wijsheid, heeft besloten de duimschroeven nog verder aan te draaien. De realiteit is dat de situatie uitzichtloos is en dat de toekomst er nog veel slechter uit gaat zien als de BTW 3% wordt verhoogd, de belastingen en accijnzen omhoog gaan, de sociale uitkeringen hier en daar worden beperkt, de ambtenarensalarissen met 7% worden verlaagd, en, dat doet de deur voor mij dicht, de subsidie om gehandicapte mensen aan het werk te houden, vervalt. En dan staan ze in Brussel te applaudisseren! Dat moet dan de Europese intelligentsia zijn, die zo royaal voor Spanje zijn geweest om de periode voor het op orde brengen van de ontsporingen met één jaar (tot 2014) uit te breiden. We mogen heel blij zijn als Spanje zijn zaakjes binnen tien jaar weer enigermate op orde heeft gebracht. Ik denk echter dat de ontsporingen in Spanje zo groot en diep zijn dat het ze niet meer lukt de zaak op orde te krijgen zonder een herstart vanaf punt nul. Dat het volk, na de aankondiging van nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen, de straat op ging om te protesteren, snap ik wel. Met deze aanpak doet Rayol een aanslag op de koopkracht en dat betekent dat de werkeloosheid nog verder zal toenemen en de huisuitzettingen gewoon doorgaan. Zoals de vlag er nu bijstaat denk ik dat de banken gewoon gered gaan worden door de Noord-Europese belastingbetalers. Maar een ding is zeker: het volk heeft het laatste woord. Politici zijn altijd maar passanten. Ze komen en gaan (en kunnen veel ellende veroorzaken) maar het volk blijft en op enig moment stellen ze orde op zaken.

De Spaanse overheid heeft een noodfonds opgezet van 18 miljard euro om de in geldnood verkerende autonome regio's in het land te hulp te schieten. Dat maakte de Spaanse minister van Economische Zaken Luis de Guindos bekend. Het fonds wordt gefinancierd met een lening van 6 miljard euro van de Spaanse nationale lotterij en geld afkomstig van de schatkist, aldus de minister. In ruil voor de steun moeten de 17 autonome regio's aan strenge eisen voldoen en hun tekorten reduceren. De decentralisatie van Spanje heeft veel geld gekost en tal van lagere overheden kampen, mede door eigen ambitieuze en kostbare bouwprojecten, met enorme tekorten. Volgens sommige schattingen komen de autonome regio's zeker 36 miljard euro tekort.

Dit jaar gaat een record aan faillissementen opleveren, verwacht het economische bureau van ABN Amro. Het aantal bedrijven dat over de kop ging, bedroeg vorig jaar volgens officiële statistieken 7140. ABN Amro voorziet voor dit jaar een toename van 20 procent, waarmee de vorige piek (8040 stuks) van 2009 zal worden overtroffen. ,,De meeste ondernemers hebben al twee economische crises achter de rug en echt betere tijden breken maar niet aan. Nog meer besparen zal voor een groot deel van de bedrijfssectoren vermoedelijk geen optie meer zijn". De bouwsector vertoont nu al een piek aan uitgesproken faillissementen, en sectoren die sterk op de consument gericht zijn zullen binnenkort extra problemen ondervinden door de op handen zijnde btw-verhoging. Als gevolg van deze ontwikkeling zal de werkeloosheid in ons land gaan toenemen. Wij hebben lang een comfortabele positie gehad binnen de eurozone, maar de cijfers lopen op. Hadden wij vorig jaar zomer nog maar 5% werkeloosheid, dat cijfer is opgelopen naar 6,2% en zal in 2014 doorstijgen naar 7,5%. Nederland is binnen de eurozone geen buitenbeentje. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties geeft een waarschuwing af dat de werkloosheid in de eurozone enorm dreigt toe te nemen, als een adequate aanpak uitblijft. Miljoenen banen staan op de tocht: het zou gaan om 4,5 miljoen banen. Volgens de ILO is "een groeistrategie met banen als speerpunt'' noodzakelijk om een drastisch oplopende werkloosheid te voorkomen. Volgens de laatste cijfers van de ILO zijn in de eurozone 17,4 miljoen mensen werkloos. De organisatie neemt in een rapport stelling tegen bezuinigingsmaatregelen die de bevolking hard treffen. Volgens de opstellers moeten aandeelhouders een groter deel van de pijn dragen. In de aanbevelingen noemt de ILO het noodzakelijk om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De organisatie pleit ervoor om structuurfondsen van de EU te gebruiken om banen te creëren en de Europese Investeringsbank aan het werk te zetten. Volgens het rapport had het banenverlies in de eurozone nog erger kunnen zijn. Bedrijven hebben hun personeel veelal in dienst gehouden toen de economie terug ging lopen, in de hoop dat de economie zou aantrekken. Als die verwachting niet uitkomt zullen alsnog ontslagen vallen, waarschuwt de ILO.

De woningmarkt is in het tweede kwartaal iets in beweging gekomen volgens de makelaars. Voorzitter Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt dat door onzekerheid over de overdrachtsbelasting aankopen van woningen naar voren zijn gehaald. ,,Maar ook zien we een nieuw realisme in de markt. Mensen zetten hun huis scherper te koop, waardoor de markt in beweging komt'', aldus Hukker. Volgens de NVM zijn in het tweede kwartaal 20,2 procent meer woningen verkocht dan in de voorgaande 3 maanden. Tegelijkertijd daalde de gemiddelde verkoopprijs van huizen met 0,7 procent. Gemiddeld werd een woning voor 215.000 euro verkocht. Een maand geleden meldde het Kadaster al dat de verkoop van woningen iets in de lift zat. De NVM is blij met de opleving, maar Hukker waarschuwt dat het nog altijd moeizaam gaat op de woningmarkt. ,,Dit kwartaal was een klein lichtpuntje, zo een die extra opvalt als het buiten heel donker is. We hebben geen indicatie voor een structureel herstel.''

De productie van de industrie in de eurozone is in mei op maandbasis met 0,6% gestegen. Dat maakte het Europees statistisch bureau Eurostat bekend. In april kromp de productie nog met een herziene 1,1%. Op jaarbasis nam de industriële productie in mei met 2,8% af. Hier werd gerekend op een krimp van 3,3%.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ontdekt dat er nog steeds veel mis gaat bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. De toezichthouder wil aanvullende wetgeving om alle partijen die beleggingen aanbieden aan klanten onder haar toezicht te brengen.

Het gaat met name om beleggingen boven de 100.000 euro bij fondsen die niet aan de beurs genoteerd staan. Toestemming van de AFM is daarbij nu niet nodig. De AFM onderzocht in de periode 2009-2011 in totaal 46 fondsen. Daaruit blijken tekortkomingen op het gebied van productaanbod, informatievoorziening en bedrijfsvoering, waardoor deze aanbieders het belang van de klant onvoldoende centraal stellen. In totaal 67 keer werd een zogenoemde handhavingsmaatregel opgelegd, zoals benoeming van een curator, het wegsturen van bestuurders of intrekking van vergunningen. De markt telt ongeveer 60.000 particuliere beleggers, die samen circa €5,5 mrd hebben belegd. De AFM heeft voor consumenten een checklist opgesteld die moet helpen de potentiële risico's van beleggingen in dit soort vastgoedfondsen in kaart te brengen.

Topman Norbert Reithofer van de Duitse autofabrikant BMW waarschuwt voor het uiteenvallen van de eurozone. Dat zou zeer schadelijke gevolgen hebben voor de Duitse economie, zegt Reithofer. ,,Bij een terugkeer naar de mark zou Duitsland te maken krijgen met een enorme opwaardering, waardoor het Duitse exportwonder zo goed als teniet wordt gedaan. De economische gevolgen zouden zeer ernstig zijn'', stelt Reithofer. De topman vindt dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de crisis te bezweren en een permanente oplossing te vinden. Volgens Reithofer gaat het vooral om begrotingsdiscipline en structurele hervormingen. ,,De Europese Unie kan niet alleen door Duitsland worden gedragen.''

Peugeot-Citroën (PSA) schrapt in Frankrijk 8000 banen. Dat maakte de autoproducent bekend. De ontslagronde is een gevolg van een sterk afnemende vraag bij de belangrijke autodivisie van het concern. De fabriek van PSA in Aulnay sluit in 2014, terwijl de fabriek in Rennes de productie vermindert, wat een effect heeft op 1400 banen. Buiten de productielijnen zullen 3600 mensen het bedrijf moeten verlaten. 'De ontslagen zijn een aanvulling op de eerdere ontslagronde', aldus de onderneming. President Hollande noemt de aangekondigde ontslagen onacceptabel;

Nog wat kort nieuws, voordat ik afsluit:

Geldschieters die geld aan Spanje lenen of geleend hebben krijgen dat allemaal terugbetaald met rente, zegt de Spaanse minister van Economische Zaken Luis de Guindos. Dat klinkt heel logisch, maar is het ook realistisch die aanname te plegen?

Klaas Knot spreekt: niets staat een verdere renteverlaging door de ECB in de weg als de economie van de eurozone verder afzwakt. Dat is de theorie uit het boekje, de praktijk is dat daarvoor slechts 0,75% beschikbaar is voordat de rente 0% is. En we weten dat geld waarvoor je geen rente hoeft te betalen geen waarde meer heeft. Knot zit helemaal op het verkeerde spoor. Hij zit in het boemeltje naar den Helder in plaats van in de intercity naar Eindhoven;

Draghi doet ook weer een uitspraak: de inflatie daalt snel naar de 2%. Mooi, maar dat is wel in de richting van een deflatoire ontwikkeling;

Dat de werkeloosheid in Griekenland in het voorjaar verder is gestegen is niet verwonderlijk. De stijging valt niet tegen van 22 naar 22,5%;

Het vertrouwen in de euro tegenover de dollar daalde deze week even onder de $ 1,22;

SNS Reaal overweegt een verkoop van zijn pensioen- en verzekeringsactiviteiten. Een woordvoerder van de in het nauw gedreven bank en verzekeraar heeft dat bevestigd tegen ANP-Reuters. Eerder op de dag meldde SNS Reaal dat het zijn strategische opties tegen het licht houdt, zonder verder in detail te treden. Zo'n mededeling komt er doorgaans op neer dat een bedrijf nadenkt over de verkoop van onderdelen. De zegsman zei verder dat SNS Reaal tot dusver dit jaar nog altijd een netto-instroom van spaargeld ziet. Een precies bedrag kon hij niet noemen. Het bericht veroorzaakte enige ongerustheid op de markt;

Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Italiaanse staatsobligaties met twee stappen verlaagd van A3 naar BAA2. Door de verlaging kan Italië te maken krijgen met een stijging van rentes op de kapitaalmarkt, waardoor het voor het land moeilijker wordt om geld te lenen;

Ballast Nedam heeft last van zeer moeilijke marktomstandigheden. Het bouwbedrijf waarschuwt dat een eerder afgegeven prognose voor het jaarresultaat onder druk staat.

Ballast Nedam haalde in de eerste helft van het jaar een operationeel resultaat van €4 mln, een halvering ten opzichte van een jaar terug. Het nettoresultaat was break-even, terwijl de omzet 5 procent lager uitkwam op €575 mln. De orderportefeuille bedraagt €1,9 mrd. Deze resultaten en de verder verslechterende marktomstandigheden, met name bij de onderdelen Infra en Bouw & Ontwikkeling, zetten de in maart uitgesproken prognose van ongeveer gelijkblijvende resultaten voor geheel 2012 onder druk;

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in juli gedaald naar het laagste punt in 7 maanden. De graadmeter kwam uit op 72. In juni kwam de graadmeter uit op 73,2. Volgens de onderzoekers maken Amerikanen zich meer zorgen over hun financiële situatie en de kansen op de banenmarkt;

De opgepakte Amerikaanse belegger Russell Wasendorf heeft in een zelfmoordbrief bekend dat hij fraude heeft gepleegd die meer dan $100 mln (€82 mln) aan verliezen heeft veroorzaakt. Dat stelt de Amerikaanse opsporingsdienst FBI. Wasendorf was topman van de beleggingsfirma PFGBest uit Iowa. Hij probeerde deze week bij het hoofdkantoor in Cedar Falls zelfmoord te plegen, maar belandde in het ziekenhuis. Vrijdag werd hij gearresteerd door de FBI. Volgens de FBI liet de belegger voor de zelfmoordpoging een briefje achter in zijn auto waarin hij toegaf 20 jaar lang fraude te hebben gepleegd door bankdocumenten te vervalsen.

Slotstand indices 13 juli 2012/week 28: AEX 314,60; BEL 20 2.220,34; CAC 40 3.180,81; DAX 30 6.557,10; FTSE 100 5.666,13; SMI 6.181,81; RTS (Rusland) 1.352,92; DJIA 12.777,09; Nasdaq 100 2.584,97; Nikkei 8.724,12; Hang Seng 19.092,63; All Ords 4.118,30; € $1,2248; goud $1589,40. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.