UPDATE14062014/225 Dit blog verschijnt later door een internetstoring

Ik heb al eerder gewezen op onrust in de samenleving over de grote verhuizing van jeugd- en thuistaken en werken naar vermogen van de centrale overheid naar de gemeentes. Breed gedragen worden er twijfels geuit of het niet veel verstandiger zou zijn geweest deze operaties gefaseerd uit te voeren. Ik heb daarbij de vraag neergelegd of de 403 gemeenten in ons land klaar zijn voor de enorme klus die van hen wordt verwacht. Het kabinet heeft een voorstel naast zich neergelegd om een onafhankelijke commissie te laten bekijken of de lokale overheden en de zorgverzekeraars wel in voldoende mate, kwalitatief en kwantitatief, in de startblokken staan. Het kabinet stelde te blijven bij de ingangsdatum van 1 januari 2015. Ik heb daar grote vraagtekens bij gezet. Dat gevoel werd deze week versterkt door VVD-wethouder voor Financiën in Amstelveen, Herbert Raat, met de uitspraak dat de gemeente Amstelveen het komende jaar voor een bezuinigingsopgave staat van €10,9 mln, waardoor elke euro moet worden omgedraaid en er vervelende keuzes moeten worden gemaakt. Er zijn nog een aantal onzekerheden over hoe de gemeente alle opgelegde zorgtaken moet gaan uitvoeren. Er is nog geen budget als gevolg van het feit dat er nog geen zicht is op de hoogte van de algemene uitkering van het Rijk. Kennelijk vinden er nog achterhoede gevechten plaats over de hoogte van de budgetten om de zorgtaken uit te kunnen voeren. Het kabinet wil voorkomen dat pottenkijkers in de brei gaan rondkijken. Ik hou het erop dat uiteindelijk het kabinet zal moeten besluiten bakzeil te moeten halen en de voorgenomen overdracht van taken te moeten gaan faseren.

Het CDA wil dat Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in de Tweede Kamer uitleg geeft over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van vorige week donderdag. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wil graag een toelichting van Knot, tevens bestuurder van de ECB, omdat het rentebesluit de Nederlandse spaar- en pensioenvermogens beïnvloedt. ,,Het mag best transparant zijn hoe de Nederlandse belangen zijn meegewogen'', aldus Van Hijum, die ook kritiek aanhaalt dat kredieten te goedkoop beschikbaar zouden worden gesteld aan Zuid-Europese landen waardoor de noodzaak voor echte hervormingen zou afnemen. De CDA'er heeft niet de bedoeling om Knot ter verantwoording te roepen. ,,De ECB is onafhankelijk''. In feite is het aanspreekpunt voor de Haagse politiek de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Deze week presenteerde DNB hun halfjaarlijkse rapportage over de financieel/economische ontwikkelingen in Nederland. Wat mij opviel is dat niet de president van de centrale bank, Klaas Knot, zelf de cijfers en ramingen van commentaar voorzag maar Job Swank, directeur bij DNB. Juist ook omdat eerdere aannames over 2014 niet gerealiseerd gaan worden, zelfs zwaar tegenvallen. De economische groei zal dit jaar uitkomen op o,2%, bij een eerdere prognose van 0,5%. Ook nu weer wordt een voorstelling van zaken gegeven dat in 2015 en 2016 het allemaal veel beter gaat worden. Alvorens daarop verder in te gaan doe ik een stapje zijwaarts. Ik las een column van Johan ten Hove, voordat DNB met zijn ramingen naar buiten kwam, die een mooie omschrijving geeft van de multiplier, de snelheid waarin geld circuleert in de samenleving. Hij beschrijft daarin de wens van premier Rutte om de consumentenbestedingen te verhogen. “We moeten spullen kopen, vooral grote. Want al die spullen moeten gemaakt worden , verhandeld, getransporteerd, uitgesteld, opgeslagen, gerepareerd, geregistreerd, gepromoot, vernietigd, gerecycled ………. “ We moeten geld gaan uitgeven voor de economie en dus ook voor de werkgelegenheid. Maar de vraag is dan wel of het beleid van dit kabinet voldoende vertrouwen aan de burgers geeft om spaargeld, bedoeld voor slechtere tijden, nu te gaan besteden aan 'spullen'. De columnist beargumenteert dat door te verwijzen naar een onderzoek waaruit blijkt dat de ongelijkheid van vermogens in ons land 'verrassend groot' is. Net zo groot als in het meest kapitalistische land ter wereld, de VS. De drie rijkste Nederlanders bezitten meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. De rijkste 10% bezit 61% van het totale private vermogen (€1200 mrd) en dat is dan ca €720 mrd. Wat betreft de inkomens, schrijft Johan ten Hove dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Dit impliceert dat de armen die wel spullen willen kopen daar geen geld voor hebben en de rijken die het geld wel hebben, hebben al genoeg spulletjes. Ik denk dat ten Hove hier wel een punt heeft. De bezuinigingen van het kabinet, die vooralsnog door blijven gaan (voor zover het in de pijplijn zit), raken de armen veel harder dan de rijken. Als er dan een voorstel op tafel ligt over een betere prijs voor de factor arbeid, zegt de VVD dat zij er niet aan meewerken wat geld weg te halen bij de rijken. Dat betekent wel dat hij wil dat de consumenten meer gaan consumeren maar tegelijkertijd haalt hij steeds meer geld weg uit de portemonnee van diezelfde consumenten. Met dit beleid verdient hij geen vertrouwen van het volk. Ik keer terug naar de halfjaarrapportage van DNB. Aan de ene kant zegt de centrale bank geven de consumenten dit jaar minder uit dan in 2013, maar in 2015 en 2016 komt de omslag, zonder daarvoor ook maar één gedegen argument aan te reiken. De export valt dit jaar wat tegen. De geprognosticeerde groei in de export daalde van 3,5% naar 2,9%. De tegenvaller is te herleiden tot Nederlandse producten. Swank uit zich in wollige taal: hij zegt niet dat de bedrijfsinvesteringen toenemen maar dat hij ziet dat de bedrijfsinvesteringen nu al toenemen. Hij 'ziet' dat hij stelt het niet 'vast'. En de woningmarkt komt weer enigszins tot leven, hij zegt niet dat de woningmarkt weer tot leven komt. Ik mag misschien een zeurpiet zijn, maar ik lees die tekst met een vraagteken erachter. Net zoals over de woningmarkt: het dieptepunt wordt pas dit jaar bereikt. Eind 2016 zal de werkeloosheid nog altijd 2 keer zo hoog zijn als voor de crisis in 2008. De lasten op arbeid verminderen vindt hij geen goed idee. Ik ben het wel met hem eens dat toekomstige meevallers nu al gaan uitgeven voordat ze gerealiseerd zijn, prematuur. Hij zegt dat het kabinet prioriteit moet geven aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Voor het uitdelen van begrotingsmeevallers is het nog veel te vroeg. Want zo goed staat de begroting er nu ook weer niet voor. Daarover was er al eerder een aanvaring geweest tussen premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. In een coalitieoverleg in april met de drie gedoogpartijen ontplofte Rutte tegenover het gezelschap onderhandelaars. Het ging over een meevaller van €600 mln die het kabinet volgend jaar verwacht. Dijsselbloem legde een memo op tafel van plannen voor extra ontwikkelingshulp en een hogere afdracht aan de Europese Unie. Rutte noemde dat „onbestaanbaar” en beet Dijssel toe met „moet je daar nú over beginnen”, ook omdat er nog geen politieke deal is tussen VVD- en PvdA-bewindslieden. Swank erkent dat werkenden de afgelopen jaren flink meer belasting zijn gaan betalen. 'Maar de lasten zijn in Europese context gemiddeld, niet dramatisch dus. De vraag is, ligt daar de prioriteit?', vraagt de DNB-directeur retorisch. Het begrotingstekort daalt dankzij alle bezuinigingen en lastenverzwaringen. Toch denkt DNB niet dat het tekort volgend jaar al uitkomt op 1,8% van het bruto binnenlands product, zoals de Europese Commissie verwacht. Swank noemt dat 'vrij optimistisch'. Hij wijst erop dat de begroting er minder florissant voor staat dan op het eerste oog lijkt. 'Ik kan niet anders dan constateren dat er structureel nog veel verbeteringen zijn in de begroting.' Als het kabinet toch zou besluiten meevallers te gebruiken om lasten te verlichten, dan komt het in Brussel in de problemen, aldus Swank: 'Dan kom je de Europese Commissie vanzelf tegen.' [Opvallend is dat bij de aannames DNB ervan uitgaat dat er sprake zal zijn van ongewijzigd beleid en omstandigheden. Dat doe ik niet. In mijn achterhoofd hou ik er rekening mee dat op een of andere dag 'ergens binnen de eurozone' burgerlijke onlusten gaan uitbreken, misschien wel een burgeroorlog met of zonder een coup. Ik denk dan aan Griekenland, maar voor hetzelfde geld kan het ook in Frankrijk of Italië zijn, mogelijk als gevolg van omvallende banken die niet meer gered kunnen worden. Maar denk ook aan een natuurramp, een kerncentrale die gaat lekken of een terroristisch offensief in het Midden Oosten met als gevolg een gewapend ingrijpen. Ook de financieel/economische wereld volgt het spoor van de natuur. Na de winterslaap wordt de natuur weer wakker en ontluikt de lente met frisse kleuren, daarna volgt de zomer, daarna laten de bomen hun blaadjes weer vallen en trekken de dieren zich terug voor de overwintering. Het is een cyclus van groei en afbraak. Ik denk hierbij aan de lange golf theorie van Kondratieff waarover ik de laatste jaren regelmatig geschreven heb. We kennen de zeven vette en de zeven magere jaren, door de eeuwen heen. Wij bevinden ons thans in een periode waarin we ons moeten ontdoen van overtollige ballast. In feite doel ik op de herinrichting van onze samenleving voor de lente van de nieuwe generatie. Ik ben niet van Rutte die krampachtig vast wil houden wat hij heeft en geen visie heeft op de toekomst. De nieuwe generatie gaat het toch anders doen dan de manier van de babyboom-generatie. Nieuwe technologie, duurzaamheid, milieu, samenleven ….. het wordt allemaal anders. Dat het kapitalisme deze hervormingen overleeft betwijfel ik. Althans zeker niet in zijn huidige vorm. Op zeker moment wordt de relatie van arm en rijk zwaar onder druk gezet, hetgeen gepaard gaat met een enorme kapitaalvernietiging. Die onzekerheden neemt het IMF ook in acht. Onderdirecteur Min Zhu slaat op een blog alarm over een nieuwe huizenbubbel in de Westerse wereld. Hij waarschuwt dat met hoge huizenprijzen een volgende financiële crisis tot de mogelijkheden behoort. In de analyse van het IMF worden de huizenprijzen getoetst aan het historisch gemiddelde. De huizenprijzen worden afgezet tegen de huurprijzen en het inkomen. En wat blijkt dat hier en daar de woningmarkten behoorlijk zijn verhit. Het IMF noemt daarbij Australië, Canada, België, Engeland, Noorwegen en Zweden. En Nederland, wat is hier aan de hand? Sedert 2008 zijn de woningprijzen hier met 20% gedaald, dat is slechts de helft van de correctie die plaats had moeten vinden (40%). Afgezet tegen de huurprijzen lijkt er met de prijs van koopwoningen niets aan de hand te zijn, maar zegt het IMF, door het grote aantal sociale woningen wordt dat cijfer vertekend. Dus cijfermatig in orde maar wel met een vraagteken. Op twee andere aspecten scoort onze woningmarkt veel minder. Neem de loan-to-value-ratio (ltv), dat is de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van het onderliggende pand. Met 104% scoort Nederland, internationaal gezien, erg hoog. De overheid verlaagt ieder jaar dat getal wel met 1%, maar dat gaat te langzaam zegt het IMF. In de praktijk betekent dat dat de hypotheeknemer een hypotheek mag aanbieden met een maximale hoogte van 104% van de waarde van het huis. Voor de crisis was dat nog veel hoger, maar het ltv moet naar een veel lager niveau. Ik heb al eerder gezegd dat een hypotheek maximaal 75% mag bedragen van de waarde van het huis. Dat betekent wel dat kopers een groter deel van de koopsom, de bijkomende kosten (notaris, taxateur, makelaar, hypotheekbemiddelaar, assurantieagent) en de inrichting in moeten brengen. Die prijs moet worden betaald om de woningmarkt weer gezond te maken. Ook over de hypotheekrente aftrek in ons land is het IMF kritisch gestemd. Er moeten fiscale maatregelen komen die de hypotheekrenteaftrek verder beperken. Het IMF zegt dat de crisis, de opeenvolgende recessies en het ruime geldbeleid van de centrale banken de rentetarieven naar een ongekend laag niveau hebben gebracht. Het is de prijs die de Westerse wereld moet accepteren: de bijwerking van dit monetaire beleid is dat de waarde van kapitaalgoederen (waaronder huizen) en aandelen relatief veel te sterk in waarde zijn gestegen. Volgens het Centraal Planbureau groeit de Nederlandse economie dit jaar met 0,75%. In 2015 stijgt de groei naar 1,25%, maar de werkloosheid blijft hoog. De Nederlandse economie kromp in de eerste drie maanden van dit jaar onverwacht hard met 1,4%. 'Onderliggend wijzen de meeste indicatoren echter nog steeds op een voorzichtig herstel.' Ondanks de voorzichtige economische groei blijft de werkloosheid volgens de rekenmeesters hoog. 650.000 mensen zitten dit jaar zonder baan, omgerekend 7,25% van de beroepsbevolking. Dat aantal zakt volgend jaar iets, naar 635.000 (7%). Het duurt altijd even voordat economische groei terug te zien is in de werkloosheidscijfers. Het CPB houdt vast aan zijn eerdere groeivoorspelling en is daarmee optimistischer dan veel andere economen en instellingen. De Nederlandsche Bank voorziet bijvoorbeeld dat de economie dit jaar met slechts 0,2% zal groeien. ABN Amro rekent op 0,5% groei.

Jeroen Dijsselbloem geeft als reactie op de recente rapport van DNB dat de jongste raming een nieuw bewijs is dat de Nederlandse economie ,,zich geleidelijk aan het herstellen is''. ,,De verwachtingen voor 2015 zijn iets positiever dan DNB eerder dacht. Investeringen groeien, het begrotingstekort loopt terug en de werkloosheid gaat naar verwachting dalen. Het is van belang koers te houden en onverminderd door te gaan met het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën en het doorvoeren van noodzakelijke structurele hervormingen zodat de economie duurzaam groeit. De aanpak van werkloosheid heeft daarbij prioriteit'', aldus Dijsselbloem. [De vraag is hoe sterk de uitspraken van DNB zijn. Zijn de aannames op harde feiten gebaseerd of zijn het wensen, zoals de politieke financieel/economische en monetaire autoriteiten het graag willen horen? Laat ik het er maar op houden dat ‘de wens de vader is van de gedachte’.]

Het dossier Griekenland kwam deze week weer op tafel. Voordat U verder leest moet U zich realiseren dat de werkelijkheid veel dramatischer is dan hier wordt voorgeschoteld. Tegen het eind van 2015 kan het bail-outprogramma voor Griekenland een tekort hebben van rond de €11 mrd. Hiervoor waarschuwde het IMF in een nieuwe beoordeling over het reddingspakket van Griekenland. In 2014 ontstaat een financieringsgat van €4,4 mrd in het bail-outprogramma, een jaar later loopt dit gat naar verwachting op met nog eens €6,5 mrd. En wanneer de verwachte economische groei lager uitkomt, of Griekenland niet komt aan de gestelde opbrengst uit het privatiseren van staatsbedrijven, dan wordt het gat nog groter. Krachtig lijkt de uitspraak dat de steun van de Europese landen zorgt voor 'goede vooruitzichten' dat de toekomstige financieringstekorten gedicht kunnen worden. De overheidsschuld kan dit jaar teruglopen van 175,2% naar 174%. Dat betekent dat de emu-schuld van de Grieken dit jaar met 1% kan verminderen. De inkomsten en uitgaven van de Griekse begroting zijn in evenwicht. Sterker nog, Griekenland heeft een klein overschot. Daarmee doet Griekenland het beter dan Nederland. De Europese Commissie zegt dat Griekenland een primair overschot heeft van € 1,5 mrd, 0,8% bbp. Dat is het begrotingssaldo exclusief de rentelasten. Een woordvoerder van de Commissie spreekt van een 'opmerkelijke vooruitgang'. De Griekse regering zei al eerder dat het primaire tekort was omgeslagen in een overschot, maar nu is dat formeel bevestigd. Dit overschot betekent dat de Grieken erin zijn geslaagd de overheidsuitgaven zodanig terug te dringen dat die inmiddels lager zijn dan de belastinginkomsten. Ik herhaal het nog maar een keer 'exclusief rentelasten' en een eenmalige bankensteun. Inclusief rentelasten is er sprake van een tekort van 8% en wanneer de bankensteun wordt meegerekend is dat 12,7%. Waar heeft de EC het dan over? Zij zien kennelijk de herkapitalisatie van de zwakke Griekse banken over het hoofd. Voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de eurolanden, de geldschieters van Griekenland, is het primair overschot 'goed nieuws', zegt hoogleraar economie Nicholas Economides van de New York University. De kans dat Griekenland zijn leningen kan terugbetalen is hiermee toegenomen, stelt hij. Desondanks zal er schuldverlichting nodig zijn, stelt Economides. De Griekse staatsschuld bestaat voor circa 80% uit noodleningen van het IMF en de eurolanden. Ik kan de gedachten wel raden maar niet plaatsen. Hier worden feiten, data, gemanipuleerd en veel positiever voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Nemen de kansen toe dat de Grieken ooit hun schulden kunnen terugbetalen? Ik denk van niet, ik denk dat we onze vorderingen maar beter kunnen afschrijven. Maar zo een voorstel is onhaalbaar na alle uitspraken daarover van Jan Kees de Jager en Dijssel. Politiek onmogelijk, in ieder geval wil het volk het niet horen. Doen we toch gewoon of het allemaal 'koek en ei' is, dan ligt niemand er 's nachts wakker van. Ik vind van mezelf dat ik me wel erg negatief uitdruk. Stel dat er een enorme inflatie opsteekt zoals in 1923 in de Weimarrepubliek (Duitsland) waar de prijs van een kilo brood zich ontwikkelde als onderstaand weergegeven (een Mark was een Reichsmark). Bij zo een situatie is Griekenland binnen enkele maanden van al zijn schulden af. Maar ja, in eens in de hoeveel tijd gebeurt zoiets? Toch meer dan we denken: Hongarije (1945-1946), Rusland (1997), Argentinië (2002) en Zimbabwe (2006-2009).

December 1921:

4 Mark

December 1922:

163 Mark

Januari 1923:

250 Mark

April 1923:

474 Mark

Augustus 1923:

69.000 Mark

November 1923:

201.000.000.000 Mark

Citigroup wacht een boete van $10 mrd wegens de handel in rommelhypotheken. Eerder deze maand liepen onderhandelingen tussen het Amerikaanse ministerie van Justitie en de bank nog vast, omdat de bank weigerde meer te betalen dan $4 mrd om de kwestie op te lossen. Aanklagers zouden zich nu warmlopen om alsnog een rechtszaak te beginnen.

Dat meldt Bloomberg. Citi hangt de boete boven het hoofd vanwege de verkoop van beleggingsproducten gebaseerd op hypotheken, die uiteindelijk waardeloos bleken te zijn.

Mogelijk komt het ministerie begin deze week met een aanklacht. Citigroup is niet de enige bank tegen wie nog een procedure loopt. Bank of America zou $12 mrd hebben geboden om verdere vervolging af te kopen, waar $17 mrd werd geëist. Ook zij kunnen een dagvaarding tegemoet zien, zeggen ingewijden. De Amerikaanse justitie heeft minstens 8 banken in het vizier vanwege de verkoop van hypotheekproducten, die aan de basis stonden van de financiële crisis in 2008, waaronder Credit Suisse, Wells Fargo. JPMorgan Chase betaalde in november al een boete van $13 mrd.

Kort Nieuws

De Belgische luxe supermarkt Delhaize ondervindt veel last van Alberrt Heijn en als gevolg daarvan staan nu 2500 banen op de tocht.

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de handel en wandel van drie 'belastingparadijzen' in de eurozone: Nederland, Ierland en Luxemburg. Gestart is met Apple in Ierland, Starbucks in Nederland en Fiat in Luxemburg. Ter discussie staat de vraag of hier sprake is van oneigenlijke staatssteun aan die multinationals, bezien in het licht van de tax rulings voor bedrijven in de EU. EU-commissaris Almunia onderzoekt of de belastingvoordelen in de Europese belastingparadijzen, daaronder vallen ook Cyprus, Malta en Oostenrijk, aan grote internationaal werkende ondernemingen geen grote fiscale schade toebrengen, door middel van belastingontwijking. Nederland staat aan de top de ranking waarbij 48% van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven aangeeft in Nederland een vennootschap (brievenbusbedrijven) te hebben die wordt gerund door een trustkantoor, waarmee de belastingontwijking wordt gerealiseerd. Het uitgangspunt van de EU is dat bedrijven in het land waar zijn werkzaam zijn de daar geldende belasting moeten betalen. Daarbij mag geen sprake zijn van 'trucjes' om in Nederland, bedrijfswinsten fiscaal af te rekenen als royalties, tegen een extreem lage belastingheffing. Rutte zei daarover dat alles wat zich in de schemerige wereld van de trustkantoren afspeelt, legaal is. De EU zoekt nu uit of de Europese regels op dit punt wel worden gehandhaafd. Daar zijn gerede twijfels over.

Ik sluit dit blog af met enkele citaten van de columnist Ephimenco over de terreurbeweging ISIS die hun militaire opmars in Noord Irak succesvol doorzetten. Hij kijkt naar het huidige Irak en de puinhoop die de thans 90-jarige George H.W. Bush in het begin van de 90er jaren in het Midden Oosten heeft aangericht. De wraak van de VS voor de aanval van 'nine eleven' door Saddam Hoessein te straffen voor zijn begane misstanden. De aannames voor de operatie Dessert Storm bleken achteraf niet te hebben bestaan. Irak zou de beschikking hebben gehad over massavernietigingswapens. Weliswaar werd het land niet in staat geacht een kernwapen te bouwen, maar was het vrijwel zeker dat het over mosterdgas beschikte. Uit de oorlog tegen Iran en andere bronnen waren sterke aanwijzingen dat men tevens de beschikking had over antrax, verschillende bacteriële vergiften, alsmede sarin, tabun en waterstofcyanide. De Amerikanen moesten later toegeven dat in het land geen gifgas is aangetroffen. De partij van Saddam Hoessein, de Soennieten, slaan nu, 13 jaar later, toe. 'Als we nu naar Syrie en Irak kijken, rijst de vraag hoe de toekomst van het Midden Oosten er uit gaan zien'. Hoe groot is de macht van de ISIS en welke consequenties kan dat krijgen voor Europa. Het fanatisme van de jonge moslims zal op enig moment ook in Europa voelbaar worden. De vraag daarbij is of het Westen overgaat tot het plegen van een nieuwe militaire interventie. Het resultaat daarvan zal de haat jegens het Westen alleen maar doen toenemen.

Günter Hannich schrijft deze week in zijn nieuwsbrief: was ich schon längere Zeit sage, wird jetzt immer stärker deutlich: Nicht Inflation ist die Gefahr – nein, die viel schlimmere Deflation gefährdet Ihr Vermögen. Und die Warnungen vor den Gefahren der Deflation nehmen immer mehr zu. Jetzt gehört auch die Weltbank zu der Riege der prominenten Adressen, die die Wahrscheinlichkeit einer Deflation in der Euro-Zone hoch einschätzen. Die Experten sehen ein Sinken der Preise auf breiter Front als eine der größten Gefahren für die Weltwirtschaft. Und aktuell ist zwar die Euro-Zone flächendeckend noch von einer Deflation entfernt. In einzelnen Ländern hingegen befinden sich die Preise schon seit längerer Zeit auf dem Rückzug. Das drastischste Beispiel dafür ist sicherlich Griechenland: Auch im Mai setzt sich dort die Deflation weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr sanken in dem Krisenland die Preise um durchschnittlich 2%. Und das ist schon keine leichte deflationäre Tendenz mehr – das ist schon eine ausgewachsene Deflation. Und vor allem müssen die Griechen nun schon seit 15 Monaten mit sinkenden Preisen klarkommen. Sinkende Preise sind nicht gut – Sinkende Preise leiten Abwärtsspirale ein. Dabei machen eben viele Beobachter einen weit verbreiteten Fehler: Sinkende Preise hören sich ja gut an. Das heißt ja: Es wird alles billiger. Doch hier muss ich eine klare Warnung aussprechen. Denn die Aussicht auf weiter sinkende Preise bremst die wirtschaftliche Aktivität. Die Verbraucher halten sich mit Neuanschaffungen zurück. Die Unternehmen zögern bei neuen Investitionen. Das Ergebnis ist eine deflationäre Abwärtsspirale und die ist besonders gefährlich, denn hier hat auch die Europäische Zentralbank nur wenige Möglichkeiten einzugreifen. Aber so lange in Griechenland die Löhne weiter sinken und die Arbeitslosigkeit hoch bleiben – so lange werden eben auch die Unternehmen sich bei den Investitionen zurückhalten. In Griechenland geht zudem auch noch der Export immer weiter zurück. So sanken die griechischen Exporte in den ersten vier Monaten 2014 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 8%. Auch hier befindet sich die griechische Wirtschaft in einer Abwärtsspirale. Sie sehen an diesen Beispiel ganz klar: Auch in der Euro-Zone ist die Gefahr eines erneuten Aufflammens der Krise noch nicht gebannt. Auch wenn von offizieller Seite gerne ein anderer Eindruck vermittelt wird. Die Wahrheit ist:

  • Deutschland steht am Abgrund.

  • Die westliche Welt steht am Abgrund.

  • Wer sein Geld jetzt nicht umgehend in Sicherheit bringt, riskiert den Tod seines kompletten Vermögens.

Während uns die Medien und die Politik in Sicherheit wiegen und von einem angeblichen Ende der Krise schwafeln, braut sich in Wahrheit das Unheil zusammen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum die USA die Säbelrasseln lassen, auf die Provokationen von Russland eingehen und jetzt sogar den Ausbruch eines verheerenden Krieges riskieren? Dafür kann es nur einen Grund geben: durch Kriege können die Reichen und Mächtigen von den wahren Problemen ablenken. Schlimmer noch: Durch Kriege und Krisen hier mitten in Europa können sich die Staaten von ihren Schulden befreien, die sie sonst niemals zurückzahlen.

Slotstand indices 6 juni 2014/week 23: AEX 414,05; BEL 20 3.151,84; CAC 40 4.543,28; DAX 30 9912,87; FTSE 100 6.777,85; SMI 8653,76; RTS (Rusland) 1374,94; DJIA 16775,74; Nasdaq 100 3775,564; Nikkei 15097,84; Hang Sen 23319,23; All Ords 5383,70; €/$ 1,354; goud $1275,90 dat is €30.265,39 per kg, 3 maands Euribor 0,234, 10 jarig Staat 1,623% .

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.