UPDATE14052016/324 De klok voor Gerrit Zalm tikt

In de eurogroep, de 19 ministers van Financiën van de eurozone, onder voorzitterschap van Dijssel is nog geen consensus over schuldverlichting aan Griekenland. De Duitsers liggen dwars en zijn niet van plan mee te werken aan de eis van het IMF om de Griekse schulden naar een ‘houdbaar niveau’ te brengen. Dat betekent dat het IMF nog niet is ingestapt voor het 3e Griekse hulpplan van €86 mrd, wat Dijssel als voorwaarde had geëist voor de aanvang van de vergadering van afgelopen maandag. Ook is er nog geen besluit genomen over de toekenning van een bedragje van €5 mrd om deze zomer de ECB terug te betalen. De Duitsers zijn bezig de Grieken tot op het bot te beledigen. Op de een of andere manier scheppen ze daar genoegen in. Ze hebben echter niet door dat ze hun eigen belangen aan het schaden zijn. De rekening daarvan krijgen de 19 eurolanden over twee jaar gepresenteerd. Wat is er gaande in Griekenland? De staatsschuld bedraagt ca €300 mrd, dat is ca 200% bbp. Het huidige hulpplan van oorspronkelijk €86 mrd loopt in 2018 af en afgesproken is dat de Grieken dan de zaken zover op orde hebben dat ze zelf weer de financiële markten op kunnen en niet langer afhankelijk zijn van de Europese geldschieters/ECB/IMF. In het opschoningsplan is opgenomen dat de Griekse schuld moet worden gesaneerd. De eurogroep zegt niets te zien in het kwijtschelden van schulden. Dat ligt heel slecht bij de politieke leiders want die hebben de volksvertegenwoordigers en de kiezers beloofd dat er geen ‘cent meer naar de Grieken gaat’. Het beleid is momenteel dat onder alle omstandigheden de vorderingen op Griekenland overeind moeten worden gehouden. Desnoods moet de rente worden verlaagd, desnoods wordt de rente -tijdelijk- op nul gezet en wordt de aflossing met tien, misschien wel 20 jaar verlengd. Dat laatste betekent tot 2075. Dat zo’n aanpak realiseerbaar is over een zo lange periode, daar geloof ik niet in. Dat twee generaties Grieken die last blijven dragen, gaat echt niet gebeuren. Er zit een dissonant in het beleidsstuk waardoor het niet uitvoerbaar is. Europa, de 19 eurolanden, kunnen wel zus of zo willen, maar er zijn nog twee partners, die roet in het eten kunnen gooien. Dat is de ECB, die zijn aflossing van €3,75 mrd van de Grieken niet terugkrijgt deze zomer, als de eurogroep eisen blijft stellen die niet te verwezenlijken zijn door de Grieken. En dan het IMF: als er geen schuldverlichting komt stapt het IMF niet meer in de boot. En dat laatste is belangrijk want met een langlopende staatsschuld van 200% bbp en het IMF dat is uitgestapt blijven beleggers aan de zijlijn staan en worden de financiële problemen van de 19 eurolanden alleen maar groter en onbeheersbaarder. Terug naar de vergadering van de eurogroep van maandag. Griekenland kan nog niet rekenen op geld uit het vorig jaar gesloten leningenprogramma 2015-2018. Hoewel het land flinke vorderingen heeft geboekt, hebben de eurolanden nog niet besloten over te gaan tot de uitbetaling van geld. Dat de Griekse regering zondagavond nog een aantal bezuinigingen door het parlement loodste werd door de ministers van Financiën van de eurolanden verwelkomd, zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop. “Dit effent de weg” voor de afsluiting van de eerste evaluatie en dat is nodig voordat er weer geld kan worden overgemaakt. De eurolanden besloten na te gaan denken over maatregelen die de enorme schuldenberg van Griekenland op de korte, middellange en eventueel lange termijn kunnen gaan verlichten. Daar zijn ze al twee jaar mee bezig maar nog geen streep verder gekomen. Ze hebben ruimte geschapen door €86 mrd aan de Grieken uit te lenen, terwijl niet duidelijk is of de Grieken hun schulden ooit terug kunnen betalen. Het verhogen van de schulden was een fatale blunder van de financiële beleidsmakers. Van kwijtschelding is geen sprake en ook op de korte termijn kan het programma niet worden aangepast, zo schetste Dijsselbloem de ‘rode lijnen’. Al deze maatregelen worden ingevoerd om er voor te zorgen dat ook het Internationaal Monetair Fonds meedoet aan dit Griekse steunprogramma. Het IMF wil daar alleen aan bijdragen als Griekenland daadwerkelijk geholpen wordt zijn schuld op een houdbaar niveau te krijgen. Daarvoor is wat het fonds betreft schuldenverlichting een onmisbare stap.

Dijsselbloem erkende dat hij ook verwacht dat er op een gegeven moment “problemen” kunnen zijn met de houdbaarheid van de Griekse schuld. Maar hij onderstreepte dat er nog geen definitief besluit over verlichting is genomen. De eurogroep verkeert in een onmogelijke positie, die op enig moment tot ongewenste financiële ontwikkelingen zal leiden. De grote fout die de 19 ministers van Financiën van de eurolanden maken is het ontnemen van een haalbaar perspectief voor de Grieken. De €300 mrd aan schulden moeten in 2060 worden terugbetaald. Daar komt bij dat de Duitsers en Dijsselbloem niet genegen zijn kwijtschelding van Griekse schulden toe te staan. Nee, de oplossing moet komen om de terugbetaling van de schulden nog verder naar de toekomst te verschuiven. Daar is geen maatschappelijk draagvlak voor onder de Griekse bevolking. Het zal alleen maar de roep om de drachme verder versterken. In feite wil Europa de komende 65 jaar de Grieken als slaven laten werken.

Duitsland moet meer hervormen en investeren om te profiteren van het economisch herstel in de eurozone. Dat zegt het IMF in een gepubliceerd rapport. Hoewel Duitsland er niet slecht voor staat, kan het land veel meer doen om meer tot bloei te komen. Het Internationaal Monetair Fonds pleit bijvoorbeeld voor structurelere hervormingen in de arbeidsmarkt. Daardoor zouden vrouwen, vluchtelingen en oudere werknemers vaker aan de slag kunnen. Ook moet Duitsland meer gaan investeren, bijvoorbeeld door de infrastructuur te verbeteren. Die investeringen moeten zowel van de overheid als het bedrijfsleven komen. Door de extreem lage rente is het heel goedkoop om geld te lenen, dat geïnvesteerd kan worden in projecten die meer renderen en bovendien de economie ook structureel in de goede richting duwen. De teugels mogen ook strakker aangetrokken worden in de financiële sector. Volgens het IMF moeten raden van toezicht bij banken bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook moeten de Duitsers samenwerken met Europese autoriteiten om de nieuwe Bankenunie op te tuigen. Duitsland is thuishaven van een aantal systeembanken. Wanneer die in de problemen komen, kan dat grote schokgolven in de rest van de financiële sector veroorzaken. Het IMF verwacht dat Duitsland dit jaar in een bescheiden tempo blijft groeien. De sterke binnenlandse vraag biedt tegenwicht aan de zwakke vraag vanuit het buitenland. Belastingparadijzen zijn “niet economisch te rechtvaardigen”. Meer dan driehonderd vooraanstaande economen in de wereld vinden dat kleine landjes waar allerlei geldzaken buiten het oog van belastingdiensten gehouden worden “geen bruikbaar economisch doel” dienen. Deze fiscale vrijhavens zouden daarom beter afgeschaft kunnen worden, zeggen ze. De opmerkingen staan in een gepubliceerde brief van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Die is ondertekend door tal van gerenommeerde experts, waaronder schrijver en econoom Thomas Piketty, Nobelprijs-winnaar Angus Deaton en VN-adviseur Jeffrey Sachs. De deskundigen pleiten voor nieuwe internationale afspraken die zorgen voor meer fiscale transparantie. Hoewel de economen doorgaans op veel thema’s met elkaar van mening verschillen, delen ze, als het gaat om belastingontduiking, allemaal dezelfde mening. De recent naar buiten gekomen Panama Papers laten volgens hen duidelijk zien op wat voor manier het bestaan van belastingparadijzen corruptie in de hand werkt. Kleine landjes, waar de overheid bijvoorbeeld stimuleert om via brievenbuskantoren winst door te sluizen, verstoren de werking van de wereldeconomie, zo wordt benadrukt in de brief. Een select groepje rijke individuen en multinationals ondervindt de voordelen, terwijl de kans op economisch succes en welvaart voor andere mensen en bedrijven wordt verkleind. Door het bestaan van belastingparadijzen lopen veel armere landen bovendien miljarden aan belastinginkomsten mis. Deze week kwamen in Londen veel wereldleiders bij elkaar om te praten over de bestrijding van corruptie. Belastingontduiking vormt daarbij een van de belangrijkste gespreksonderwerpen.

De econoom Martin Visser interviewt op DFT, gedurende een klein halfuur, gasten over financieel-monetaire onderwerpen. In de eerste aflevering sprak hij met Arnoud Boot, Nederlands hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Bankraad van de Nederlandsche Bank en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij gaf een boeiend college dat te zien is op http://www.telegraaf.nl/tv/dft/25776925/___Gerrit_Zalm_zou_moeten_opstappen___.html Enkele interessante uitspraken: Gerrit Zalm heeft zijn opdracht bij ABN Amro uitgevoerd, anderen moeten nu het roer overnemen en Dé Bank uit het nationale isolement gaan halen. Het beleid van de nieuwe Rabo topman Wiebe Draijer geeft geen helder beeld waar hij met de Rabo bank naartoe wil. De ingrijpende reorganisatie kwam veel te laat en de doelstellingen worden niet helder ingevuld. In het hele bankwezen komen nog reorganisaties, waardoor alsnog de helft van het personeel zal moeten vertrekken. Mogelijk zal 1 op de 3 banken in de eurozone gesaneerd worden, verwacht het IMF. Het monetaire beleid van de ECB is failliet. Het ontbeert Draghi aan maatschappelijk draagvlak voor zijn extreem monetaire beleid van lage rentes en een veel te ruime geldcreatie. Zijn beleid past niet in een democratische samenleving. De ECB zal verantwoording moeten gaan afleggen over het gevoerde beleid. De waarschuwingen aan de 19 regeringsleiders dat ze aan de bak moeten met investeringen in de toekomst is niet voldoende. Banken moeten een steviger solvabiliteit opbouwen, waardoor risico’s kunnen worden opgevangen met een groter eigen vermogen.

De positieve bijdrage van vluchtelingen uit Syrië op de Turkse economie wordt onderschat. Dit concludeert Standard & Poors. S&P wijst er allereerst op dat de vluchtelingen hun spaarpotjes en hun eventuele inkomsten in het grijze circuit aanwenden voor uitgaven. Daar bovenop komt de financiële steun van de Turkse overheid aan vluchtelingen, zowel binnen als buiten de kampen. Het ratingbureau becijfert de jaarlijkse bijdrage aan de Turkse economie op 0,2-0,3%. S&P wijst er wel op dat de naar schatting 0,5-1 miljoen vluchtelingen die in het grijze circuit werken, ervoor zorgen dat de werkloosheid op een hoge 10% blijft. Het ratingbureau benadrukt dat de Turkse economie ook dankzij de lage olieprijs, overheidsstimuleringen en de jonge en groeiende beroepsbevolking goed blijft draaien.

De economische groei in ons land trekt aan. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 0,5% ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).,,Het gaat om de sterkste groei in een jaar tijd”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Het is het achtste kwartaal op rij dat de Nederlandse economie groeit. ,,Het economische beeld verbetert. Consumenten en producenten zijn positiever dan de maanden hiervoor.” Wat het CBS er niet bijverteld is dat de panelen verschuiven en dat economische modellen niet meer het verwachte resultaat opleveren. Zo groeit de economie wel, maar het aantal banen krimpt en het aantal (onvrijwillige) zelfstandigen/ZZPérs neemt toe. Verontrustend is dat de consumenten vooral meer zijn gaan uitgeven aan horeca-uitgaven, het uitgaansleven, recreatie en cultuur. Opvallend is dat deze ontwikkeling plaatsvindt in een periode waarin de waarde van het geld is teruggebracht naar bijna nul. Het rentetarief van de ECB is, zeg maar, nul procent, de inflatie in ons land is ook nul procent en er is zoveel geld in de markt gepompt de financiële partijen geld toebetalen aan eerste klas partijen die geld willen lenen voor de korte termijn (negatieve renten dus) en voor tien jaarsgeld wordt nog slechts 0,232% per jaar betaald in de komende tien jaar. De verwachtingen zijn dus ZEER somber gestemd. Dat het volk spaargeld gaat uitgeven is geen uiting van ‘kracht’ maar van ‘zwakte’, maar dat zegt Mulligen er niet bij. Voor mij manipuleert hij daarmee de realiteit. Ook de werkgelegenheid in Nederland is in het eerste kwartaal van 2016 per saldo iets afgenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vooral in de zorg daalde het aantal banen. Wel steeg het aantal vacatures en ging het aantal werklozen omlaag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst in twee jaar dat het aantal banen afnam. Op jaarbasis nam het aantal banen met bijna 100.000 toe. De werkloosheid daalde van 6,7 naar 6,5% op jaarbasis wel te verstaan. Met dit cijfer scoren we het in de eurozone bovengemiddeld. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen benadrukte de sterke stijging van de werkgelegenheid in het laatste kwartaal van 2015, toen de sterkste groei sinds 2008 werd gemeten. “Een kleine correctie”, zo sprak hij nu. Wat blijft is dat onder het volk grote zorg bestaat over verschuivingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt van vast naar tijdelijk werk dan wel naar ZZP-contracten (goedkoop werk zonder sociale lasten). Hierover wordt wel aan de bel getrokken maar geen tastbare resultaten geboekt. De toekomst voor veel jongeren wordt als onzeker ervaren.

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5% gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe schatting. Eerder werd uitgegaan van een groei in de 19 eurolanden van 0,6%. In het vierde kwartaal van 2015 ging de economie van het eurogebied met slechts 0,3% vooruit. Voor de gehele Europese Unie kwam de groei ook uit op 0,5%. Op jaarbasis bedroeg de groei van de eurozone 1,5% en voor de EU 1,7%.

ING en ABN Amro hebben hun winsten afgelopen kwartaal naar verwachting zien dalen. Bij ABN Amro daalde de nettowinst in het eerste kwartaal met 13% tot €475 mln, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam vooral door wettelijke heffingen als de bankenbelasting, die het resultaat met €98 mln drukten. Eerder had ING al weten dat ook daar de kosten rondom regelgeving stevig waren opgelopen en het resultaat zouden drukken. Topman Gerrit Zalm van ABN Amro sprak in zijn kwartaalbericht van een ”uitdagende start” van 2016 door de onrust op de financiële markten. Het financiële concern had last van de zorgen over de Chinese economie, de lagere olieprijzen en de verdere verlaging van de rente. De zogeheten provisiebaten daalden daardoor. ING zag zijn onderliggende winst in heel 2015 nog met bijna een kwart stijgen, naar €4,2 mrd. Door het aanhoudende herstel van de economie hoefde ING daarbij minder geld opzij te zetten voor mogelijke wanbetalingen op leningen dan voorheen. In het eerste kwartaal heeft ING bijna 30% minder winst geboekt dan een jaar eerder. De bank was minder geld kwijt aan slechte leningen, maar zag de kosten rond regelgeving stevig oplopen. ING meldt een nettowinst van €1,3 mrd over de eerste drie maanden van 2016, tegen €1,8 mrd een jaar eerder. Zonder eenmalige mee- en tegenvallers zakte het resultaat met 29% naar €842 mln. ING wist de rente-inkomsten met 2% op te schroeven, terwijl de provisies min of meer stabiliseerden. Het nieuwe toezichtsregime in de bankensector bracht bijna een half miljard euro aan kosten met zich mee, tegen €174 mln een jaar eerder. ING verwacht dat de regelgevingskosten in heel 2016 met ruim €300 mln oplopen naar circa €960 mln. Klanten stortten vorig kwartaal per saldo €8,8 mrd bij op hun rekeningen bij ING. Daarnaast werd voor €7,1 mrd aan nieuwe leningen verstrekt. De bank reserveerde in de eerste drie maanden van het jaar €265 mln voor slechte leningen. De stroppenpot was daarmee bijna €170 mln kleiner dan een jaar eerder. Tegenover de gunstige resultaten van de consumentenbank stonden mindere prestaties van de zakenbank. Daar werd de winst geraakt door de enorme onrust die in de eerste maanden van dit jaar op de financiële markten heerste. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers gaf bij de presentatie van de jaarcijfers aan dat ING goed op koers ligt en dit jaar naar verwachting door kan groeien. Tegelijkertijd blijven de economische omstandigheden heel onzeker, voegde hij daaraan toe. In de eurozone, en vooral in Nederland, zet het herstel naar verwachting door. De economische transitie in China zorgt echter voor veel onzekerheid, net zoals de enorme daling van de olieprijs. ING ziet ook de kosten voor het toezicht op de bankensector steeds verder oplopen. In 2015 liep die rekening met 52% op naar €620 mln. Voor dit jaar wordt een verdere toename voorzien. Ik heb me afgevraagd, bij het lezen van deze toelichting op de kwartaalcijfers of de instroom van nieuw geld bij ING op termijn wel een positieve bijdrage levert voor de resultaten. Wat moeten banken met al het overbodige geld doen, mede als ik kijk naar de enorme stijging van de kosten van de regelgeving en de gevolgen van het veel strengere regime van de Toezichthouders. Niet alles wat glimt is van goud. Misschien moeten banken wel kleiner en gespecialiseerder gaan werken met een hogere solvabiliteit. Misschien is juist groot wel kostenverhogend.

Waar banken veel te weinig aandacht aan schenken zijn de gevaren van de kant van cyber-criminelen, zowel van klanten van de bank als van de bank zelf. Zo kwam deze week opnieuw een waarschuwing naar buiten dat dieven voor de tweede keer hebben weten in te breken in Swift, het wereldwijde systeem waarmee betalingen tussen banken onderling worden gedaan, en geld hebben gestolen van een bank. Dat meldt de New York Times. Swift, dat wordt gebruikt door duizenden banken en bedrijven om geld rond te pompen, wordt gezien als het veiligste financiële berichtensysteem ter wereld. In februari werd al $81 mln, omgerekend €71,4 mln, gestolen van de centrale bank van Bangladesh. Bij die diefstal wisten de daders de Federal Reserve Bank in New York opdracht te geven geld over te maken naar rekeningen in de Filipijnen. De tweede aanval betrof een commerciële bank, maar Swift wil nog niet zeggen welke dat was. In een brief die de organisatie naar gebruikers wil sturen, zou staan dat de twee aanvallen veel overeenkomsten vertonen en vermoedelijk onderdeel waren van een grotere campagne waarin banken worden aangevallen. De dieven wisten volgens Swift de hand te leggen op geldige netwerkgegevens, de frauduleuze transfers in werking te zetten en malware op bankcomputers te installeren om hun handelingen te verhullen. De aanvallers zijn mogelijk insiders of hackers of beide. De dieven hebben ook mogelijk bankmedewerkers zover weten te krijgen belangrijke informatie aan ze te geven. Kortom, hoe de cyber-criminelen deze frauduleuze handelingen uitvoeren. Wat mij nog veel meer zorgen baart is het gebrek aan transparantie in de overboekingssystematiek. Welke instantie heeft de juridische en feitelijke macht om onderzoeken in te stellen bij alle aangesloten banken en financiële instituten van Swift over waar geld naartoe gaat en vervolgens wordt doorgeboekt, wordt verdeeld en hoe het verdwijnt van de bovenwereld naar de onderwereld? Ik vrees dat niemand die macht heeft en dat de criminelen daar gebruik van maken. Daarom moeten deelnemers aan Swift die de nodige transparantie niet kunnen leveren worden uitgesloten van deelname, centrale banken moeten instaan voor de vereiste zekerheden en transparantie van de gebruikte systemen voor participatie aan het overboekingssysteem. Tevens moeten centrale banken veel indringender toezicht houden op bank- en creditcardmaatschappijen voor wat betreft hun zorgplicht ter voorkoming van diefstal van gelden van klanten door cyber-criminelen.

Opel moet voor een Duitse onderzoekscommissie verschijnen, nadat opnieuw berichten over verdachte uitstootgegevens van dieselwagens van de autobouwer naar buiten zijn gekomen. Dat heeft de Duitse minister van Transport Alexander Dobrindt laten weten. Uit metingen van milieulobbyclub DUH blijkt dat Opel mogelijk heeft gesjoemeld met emissiewaarden van zowel Zafira’s als Astra’s. DUH onderzocht meerdere modellen en trok vervolgens aan de bel omdat “alarmerende” emissiewaarden werden geconstateerd. Het is niet voor het eerst dit jaar dat Opel door DUH wordt beschuldigd. Eerder betrof de kritiek echter alleen Zafira’s. De autofabrikant benadrukte vrijdag opnieuw niets te met de hele sjoemelsoftware-affaire te maken te hebben. Ook vertegenwoordigers van Fiat hebben volgens Dobrindt een uitnodiging gekregen voor de zitting. Het is nog onduidelijk om welke reden de Duitse toezichthouders met het Italiaanse merk willen praten. Fiat heeft nog niet gereageerd. Wordt vervolgd?

Bedrijven gebruiken steeds vaker zeer creatieve boekhoudmethodes om hun slechte financiële prestaties op te poetsen. Bestuurders krijgen daardoor, ondanks slechte bedrijfsprestaties, toch topbonussen. Dat constateert Hans Hoogervorst, oud-minister van Financiën en voormalige voorzitter van beurswaakhond AFM, als voorman van de International Accounting Standards Board in Londen. De Nederlander ziet bijvoorbeeld een toenemend gebruik van niet algemeen geaccepteerde accountantsregels. Het gebruik is volgens Hoogervorst ‘in toenemende mate misleidend’ voor beleggers. De regels geven cijfers van bedrijven een zweem van betrouwbaarheid, terwijl dat niet terecht is. Hoogervorst maakt de vergelijking met George Clooney en de Gebochelde van de Notre Dame: de huidige zogeheten non-Gaap regels kunnen van iedereen een ster als Clooney maken, terwijl de onderliggende prestaties dat beeld totaal niet rechtvaardigen, stelde hij deze week in een toespraak in Maastricht. De nieuwste non-Gaap regels komen steeds verder los te staan van de werkelijkheid, aldus het instituut. Deze methode van boekhouden pakt volgens een eerdere berekening van Citigroup voor de weergave van alle prestaties zo’n 30% gunstiger uit dan de oude Gaap-regels. De nieuwe regels hebben grote consequenties voor bestuurders: de beloningen worden vastgesteld op basis van deze criteria, en zijn dus in de regel hoger dan onder de oude regels mogelijk was. Zo kon BP-topman Bob Dudley 20% meer beloning krijgen, tot $20 miljoen, hoewel het concern aan een van zijn slechtste jaren bezig was met $6,4 miljard verlies.

Op het Damrak ging het aandeel Aegon in de uitverkoop. De verzekeraar heeft een lastig eerste kwartaal achter de rug. De onderliggende inkomsten namen toe, maar de kwartaalwinst ging door de helft. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2016, die de verzekeraar deze week publiceerde. Zowel de omzet als de nettowinst van Aegon zijn aan de onderkant uitgekomen van verwachtingen van analisten. De onderliggende inkomsten in het eerste kwartaal stegen van €432 mln vorig jaar naar €462 mln nu, vooral door meer inkomsten uit de Europese markt. In de VS, waar Aegon het meeste geld verdient, kwam juist minder binnen. Vooral lagere beurskoersen en eenmalige tegenvallers zorgden voor lagere resultaten in de VS. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen viel verder tegen. Die daalde namelijk met 11%, vooral door tegenvallers in Azië en Polen. Beter verliepen pensioenproducten en producten voor vermogensbeheer in de VS. De nettowinst daalde in dit kwartaal naar €143 mln, tegen €289 mln vorig jaar. Topman Alex Wynaendts zag dat de cijfers het resultaat zijn van uitdagende marktomstandigheden. Daarmee doelt hij op dalende rentes en stevig schommelende beurskoersen. Aegon is wel erg tevreden met de solvabiliteitsratio van 155% (Solvency II) aan het einde van het eerste kwartaal. Dat is iets lager dan de 160% bij de jaarwisseling, maar volgens Wynaendts nog keurig binnen de eigen gewenste bandbreedte van 140 tot 170%. De daling heeft onder meer te maken met een komende dividenduitkering die alvast is meegerekend en de terugkoop van eigen aandelen. Beleggers waren niet zo enthousiast over dit dalende solvabiliteitscijfer. Zij vrezen dat hun dividend in de toekomst in gevaar komt bij een lagere solvabiliteit. Het percentage ligt ver onder dat van concurrenten, al zit het bij Aegon iets anders door de vele Amerikaanse activiteiten. De solvabiliteit van Aegon Nederland is met 135% aan de lage kant, erkent de verzekeraar, al hanteert het daarvoor een bandbreedte van 130 tot 150%. Het aandeel sloot op 4,32, een min van 11,4% in de afgelopen week.

Tot slot nog enige opmerkingen over de spanningen tussen De EU en Turkije als gevolg van de vluchtelingendeal. Ebru Umar is terug in Nederland. Er is nog geen duidelijkheid of het Turkse OM haar zaak, wegens belediging van een bevriend staatshoofd, door een Nederlandse onderdaan met een Turks paspoort, is geseponeerd. Ze heeft in de media al laten weten dat ze niet terugkeert naar haar zomerhuis in Turkije. Onze vice-premier liet weten dat Nederland haar niet zal uitleveren als de Turkse Justitie, in het kader van het bestaande Uitleveringsverdrag, daartoe een verzoek indient. De besluitvorming in het Europees Parlement van deze week heeft de voortgang van vrije visa aan de Turken voorlopig stilgelegd. Het land telt wel 75 miljoen inwoners, daarmee is het groter dan het Verenigd Koninkrijk, bijna even groot als Iran en iets kleiner dan Duitsland. De discussie over de 72 voorwaarden die door Brussel zijn opgelegd om een free visum te kunnen verkrijgen, is stilgevallen nadat Erdogan op niet mis te verstane wijze duidelijk had gemaakt dat de Turkse ‘terroristenwet’ niet wordt aangepast. Dat was duidelijke taal. Het werd heel stil in Brussel toen hij zijn uitspraak onderbouwde dat de uitspraak dat de Turkse Inlichtingendienst aan de Belgische collega’s begin maart had gemeld dat Brussel rekening moest houden met een terroristische aanslag, die uiteindelijk op 22 maart plaatsvond op de luchthaven Zaventum en de ondergrondse in Brussel. De Belgische autoriteiten hadden kennelijk de waarschuwing van de Turken niet serieus genomen. En dan slaat Erdogan toe: “en die gaan ons nu de les lezen hoe je terroristen moet aanpakken”. Frans Timmermans was nogal stellig geweest in het EP over de voortgang van de realisering van de 72 eisen. Ook al neemt Europa aan dat de Turken aan de Europese eisen heeft voldaan, de toekomst zal leren dat er op meerdere onderwerpen een verschil van interpretatie zal ontstaan over de uitvoering van hetgeen is afgesproken. En laten we ook niet naar buiten brengen dat het proces van toetreding van Turkije tot de EU kan worden afgeremd. In 2020 is Turkije lid van de EU en na Duitsland het grootste land van de 29 staten. De agenda van Erdogan ziet er nu eenmaal anders uit dan die van Europa en als de Britten eind volgende maand uitstappen wordt het een ‘eitje’ om binnen te komen. Europa zit namelijk met een groot aantal problemen: gebrek aan leiderschap, gebrek aan visie, geklungel op grote onderwerpen als financieel/economisch beleid, een zwak monetair beleid zonder stevige fundamenten, de vluchtelingenstroom en -opvang, het Griekse dossier en verschillen van mening over de aanpak met het IMF, belangenverschillen tussen Oost- en West-Europa en de rijke Noord- en arme Zuid-Europese landen, kortom probleemgebieden genoeg.

Slotstand indices 13 mei 2016; week 19: AEX 433,52; BEL 20 3.376,83; CAC-40 4319,99; DAX 30 9.952,90; FTSE 100 6138,50; SMI 7.925,76; RTS (Rusland) 921,88; DJIA 17535,32; NY-Nasdaq 100 4.326,531; Nikkei 225 16412,21; Hang Seng 19712,40; All Ords 5396,30; SSEC 2827,109; €/$ 1,1308; goud $1272,80; dat is €36.178,67 per kg, 3 maands Euribor -0,257 (1 weeks -0,361%, 1 mnds -0,349), 10 jarig Nederlandse Staat 0,229, 10 jaar VS 1,743. Een liter diesel hier aan de pomp €1,079.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.