UPDATE11072015/280 Griekse volk vernederd door Europa

Ik begin maar met de laatste ontwikkelingen met betrekking tot een derde hulpprogramma voor een periode van drie jaar ter grootte van >€80 mrd. De vergadering van de Europese Raad is afgelast, heeft EU-president Donald Tusk laten weten. Wel komen de leiders van de negentien eurolanden, de zogenaamde eurozonetop, bij elkaar om over Griekenland te praten. De Eurogroep heeft zaterdag vergadert van 15|:00 uur tot middernacht en heeft geen tastbare resultaten opgeleverd. Die vergadering werd zondagmorgen om 11:00 uur voortgezet.Die vergadering duurde voort tot het signaal dat de vergadering van de eurotop was aangevangen. De belangrijkste vraag is of er solide hervormings- en besparingsplannen zijn om de Griekse economie uit het slop te trekken en of de Griekse regering echt bereid is die door te voeren. Meerdere landen zeggen geen vertrouwen meer te hebben in het nakomen van het voorgenomen beleid door de Griekse regering. De eurogroep zette het licht om te gaan onderhandelen over een derde leningenprogramma nog niet op groen, maar er wordt een aanbeveling gegeven aan de regeringsleiders. De eurotop begon om 16 uur en ,,duurt totdat we een conclusie hebben over Griekenland''. Die conclusie is er niet gekomen. De Eurogroep heeft een zespuntenplan neergelegd bij de eurotop. Aanvullende eisen aan de Grieken die binnen twee dagen door het Griekse Parlement moeten worden goedgekeurd. Nieuwssite Politico citeert uit een document dat door de Eurogroep tijdens de vergadering van gisteren en vandaag is opgesteld. Daarin stellen de ministers 'aanvullende eisen om het pad van de Griekse schuld te effenen'. Het afschrijven van schuld, waar Griekenland op hoopt, wordt echter uitgesloten. De schuldeisers willen dat de Griekse overheid voor aanstaande woensdag onder andere instemt met een gestroomlijnder BTW(23%)-stelsel, een soberder pensioenstelsel en het electriciteitsnetwerk privatiseert. Griekenland is de laatste 5 maanden €25 mrd kwijtgeraakt. Na 17 uur onderhandelen is er een deal van de eurozonetop en Griekenland. Tsipras heeft vrijwel alles moeten slikken wat hem werd opgedrongen. Een van de Griekse ochtendbladen opende met de kop 'Merkel verwoest opnieuw Europa'. Beleggers reageerden enthousiast op de deal: de aandelenkoersen stegen snel, de euro moest een stapje terug zetten. De afgedwongen hervormingen en bezuinigingen, alsmede een waarborg ter waarde van €50 mrd aan vastgoed, waaronder vliegvelden en havens, moet in Luxemburg worden gestald. Er is nu al veel weerstand tegen de gesloten deal. Het is de vraag of het kabinet en het parlement daarmee instemmen. Anderzijds komt de Eurogroep nog met een herstructueringsbeleid, waarbij Griekse banken worden geherkapitaliseerd door spaargeld van de burgers om te gaan zetten in (risicodragend) aandelenkapitaal van de banken. Weg spaargeld. Anderzijds 'is er een realistisch alternatief'? De Grieken kunnen, in theorie, de deur met Europa dichtslaan, maar dan ….? De Grieken zullen de broekriem strakker moeten aantrekken. En Europa moet maar hopen dat al de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd en het gewenste resultaat opleveren. Als dat niet gaat lukken wordt de situatie heel ononerzichtelijk. Volgens mij is deze deal maar een tussenstap op weg naar …………………. een volgende confrontatie. 

Griekenland verkeert in een situatie die moet worden omschreven als 'tussen vallen of heel heel langzaam opstaan'. De vernedering voor de Grieken is groot. Ze hopen op een Trojaans paard dan wel op een sterke leider, zoals Achilles de held van de Trojaanse oorlog was.

Er is deze week een groot verschil van mening boven komen drijven over de route die Europa moet aanhouden nadat het Griekse volk zich duidelijk heeft uitgesproken over de voortzetting van het neoliberale beleid van de instituties (nieuwe naam voor wat eerder de trojka heette en de laatste maanden werd aangeduid met de Brusselse Groep). Ruim 61% zei 'nee' en 89% van de parlementsleden staat achter Tsipras. Daarmee geeft het volk aan af te willen van het rechtse financieel/economische beleid wat hen wordt opgelegd. Veel reacties uit de politieke elite, ook in Nederland en Duitsland gaan in de richting van 'blijf zitten waar je zit en verroer je niet'. 'We laten die Grieken gewoon doodbloeden en dan doen ze, uiteindelijk, toch datgene wat wij willen dat ze doen'. Het spelletje 'blufpoker' dat Dijssel, Merkel en Juncker hebben gespeeld met Tsipras en Varoufakis is in het nadeel van de Grieken geëindigd. De Griekse financiële- en economische status is miserabel. De Grieken willen onder alle omstandigheden in de eurozone blijven, maar de prijs die de 18 eurolanden moeten betalen is hoog, voor meerdere eurolanden zelfs te hoog. Het afgedwongen vertrek van Varoufakis zal geen verzwakking voor de Griekse regering te zijn, mogelijk zelfs een versterking. De opvolger op Financiën in Athene is de 55-jarige Efklidis Tsakalotus, geboren in Rotterdam, afgestudeerd in Oxford in 1989 en hoogleraar economie aan de Universiteit van Athene, hij staat bekend als een linkse hardliner, die het brein achter het economische beleid van Syriza wordt genoemd. De eerste reacties over de 'stem van het Griekse volk' waren sterk verdeeld. De Franse president Hollande, socialist, liet als eerste regeringsleider binnen de eurozone weten dat hij de deur openhoudt om de Grieken binnen de EU en de euro te houden. De Duitse christen-democrate Merkel, die in eigen land zwaar onder druk staat over de Europese puinhopen, die haar beleid heeft veroorzaakt, drukt zich veel gematigder uit: ze zegt wel dat Griekenland in de EU en de eurozone moet blijven , maar de Grieken moeten dat wel op eigen kracht doen. Nog meer Duits geld naar Athene is geen optie. Wij wachten af waarmee de Grieken nu weer aankomen. Na de ingelast eurozonetop, dinsdagavond, waar de deadline voor de Grieken werd gelegd op 10 juli 2015 om 08:30 uur Brusselse tijd gaf Merkel na afloop een korte verklaring, waarvan de lichaamstaal boekdelen sprak: haar vertrouwen in de goede afloop heeft ze niet meer. In ieder geval echt ondersteunend voor de Grieken klonk het niet. De vraag staat centraal hoe solidair de 18 andere eurolanden zijn in het bereiken van een compromis dat ook voor de langere termijn standhoudt. Het Griekse volk is vrij unaniem over het falende beleid dat de geldschieters het land hebben opgelegd: de aannames deugden niet en de uitvoering veroorzaakte een humanitaire ramp. Ze willen op deze weg niet verder met nieuwe bezuinigingen, en terecht. De pensioenuitkeringen zijn al verlaagd van €1200 per maand naar €600 en nu wil de Eurogroep de uitkering nogmaals halveren. Het grote probleem voor de Grieken is de drempel te nemen van Dijssel c.s. Deze institutie kent maar één route en dat is die van meer hervormingen en bezuinigingen en dat wordt een doodlopende weg voor alle partijen. Verder blijven politici maar zeggen dat de Grieken al €250 mrd aan leningen hebben gehad en dat de economie nog altijd niet groeit. Dat laatste is juist, ondanks alle gedane inspanningen, is de negatieve ontwikkeling niet te stoppen door de gedaalde koopkracht en de extreem hoge werkeloosheid, die het trojka-beleid heeft veroorzaakt. De Regeringsleiders van de eurozone houden het falende beleid van Merkel, de eurozonetop en de Europese Commissie buiten beeld. Merkel heeft in 2009 besloten de Westeuropese banken te redden van de ondergang door hun zo goed als waardeloze beleggingen in Grieks papier over te laten nemen door de Grieken en vervolgens de Grieken volgestopt met noodleningen, waarmee ze €200 mrd aan de banken hebben afbetaald. Omdat de zogenaamde elite-deskundigen, die het proces moesten bewaken veel te positieve aannames hebben gehanteerd, ontstond er een puinhoop die Brussel denkt op te kunnen lossen van nog meer van hetzelfde medicijn toe te dienen. Deze situatie maakt wel het verschil met andere landen die financieel zijn geholpen, waardoor het besmettingsgevaar minder groot is als Brusselse politici ons willen doen geloven. De deur staat open voor de Grieken in Brussel, maar waar leidt dat toe. Rutte en Dijssel stellen dat de schuldpositie van de Grieken houdbaar is, om de reden dat over een paar jaar de renteverplichtingen zo zijn gedaald dat ze nog maar 15% bnp zijn. Dat moet voor de Grieken haalbaar zijn. Ze vertellen er niet bij dat de EMU-schuld 180% bbp is. Door die schuld naar achteren te schuiven wordt de terugbetaling neergelegd bij de volgende generatie Grieken. Maar juist die generatie verkeert in een uitzichtloze positie doordat 60% thuis zit zonder werk en inkomen. Er is maar één optie en dat is kwijtschelden.

Enkele reacties: op de Europese aandelenmarkten brak maandag geen paniek uit. Aan het einde van de week sloten de beurzen in de plus. Kenneliojk hebben beleggers vertrouwen in de goede afloop. Het verzoek van de Griekse centrale bank aan de ECB voor opnieuw €3 mrd steun voor de Griekse banken is aangehouden. De staatsbank ABN Amro gaat voor een Grexit. Griekenland kan rekenen op steun van Rusland, zegt Poetin. Italië: de uitspraak van het Griekse volk moet worden gerespecteerd. Rutte: de Grieken hoeven niet te rekenen op een handreiking aan Tsipras. Wij trekken ons helemaal niets aan van de 'nee' stem van het Griekse volk. Dijssel: de geloofwaardigheid van de eurozone staat op het spel: hervormen en bezuinigen, er zit niets anders op. De politieke elite moet zich realiseren dat Europa verkeert in een situatie waarin de panelen zomaar kunnen gaan schuiven. Van een rechts beleid naar een beleid links van het midden. De kans op een scheuring binnen de eurozone is denkbaar: rijk tegen arm, links tegen rechts, humaan tegen inhumaan. Het zou zomaar allemaal kunnen gebeuren.

HLN.be meldt na afloop van de vergaderingen van de Eurogroep en de eurozonetop van 7 juli 2015: De Griekse regering heeft van de leiders van de eurozone tot vrijdagochtend 8.30 uur de tijd gekregen om ultieme, gedetailleerde voorstellen in te dienen voor structurele hervormingen. Die moeten ten laatste tegen zondag een akkoord over nieuwe financiële steun van de instituties. Dat hebben Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gesteld. Juncker gaf voor het eerst toe dat de EU een Grexit-scenario heeft voorbereid, tot "in detail". Amerikaans president Barack Obama heeft de Duits bondskanselier Angela Merkel opgeroepen zich soepeler op te stellen. Merkel houdt echter het been stijf. Nu Griekenland op de rand van een wanordelijke uitstap uit de eurozone staat, heeft Obama zich voor het eerst in maanden persoonlijk gemengd in het crisisoverleg. Hij sprak met de Griekse premier Tsipras en de Duitse bondskanselier Merkel. Aan Merkel maakte Obama duidelijk "dat het in ieders belang is een duurzaam akkoord te bereiken dat Griekenland toelaat hervormingen door te voeren, economisch te groeien en een schuldduurzaamheid binnen de eurozone te bereiken", aldus een mededeling van het Witte Huis. Ondanks deze aanmaning van Obama, veegde Merkel de schuldherschikkingsplannen resoluut van tafel. Waarnemers menen dat het Witte Huis op het punt staat openlijk te breken met Duitsland en Merkel streng op de vingers te tikken voor haar onwrikbaarheid. Paul Mason van het Britse Channel 4 stelt dat de Grieken gisteren wel degelijk een voorstel aan de Eurogroep hebben voorgelegd, maar dat het door de ministers van Financiën van de eurolanden niet werd aanvaard. Er zou een accidentele grexit voorbereid worden en er zijn ook plannen om een 'haircut' van bankdeposito's door te voeren waarbij een deel van de banktegoeden van Griekse burgers wordt aangeslagen. Dat gebeurde ook tijdens de crisis in Cyprus, alleen zou de haircut in Griekenland veel drastischer zijn. Op dit moment is er, wegens het uitblijven van nieuwe voorstellen, geen basis voor onderhandelingen, zei de president van de eurozonetop, de Pool Donald Tusk na de vergadering. Wij verwachten uiterlijk over 2 dagen een ultiem pakket voorstellen van Athene. Juncker legde de deadline op 10 juli om half negen. Daaraan voorafgaand zou Athene alvast een formele aanvraag indienen voor steun van het noodfonds ESM. Eind deze week moeten de instellingen (Commissie, ECB en IMF) de nieuwe Griekse voorstellen analyseren, waarna de eurogroep zich er politiek over uitspreekt. Vervolgens komen alle 28 Europese leiders zondagavond opnieuw samen. Mogelijk wordt de vergadering voorafgegaan door een nieuwe top van de negentien eurolanden. Zowel Tusk als Juncker hanteerden heel sterke taal op de afsluitende persconferentie van de eurotop. "Ik heb nooit over deadlines willen spreken, maar de ultieme deadline is eind deze week", zei Tusk. Volgens Juncker, die met de nodige gebaren eiste dat de Grieken nu eindelijk eens duidelijk maken "waar ze naartoe willen", is op dit ogenblik geen enkele hypothese uitgesloten. "We hebben een Grexit-scenario in detail voorbereid, een scenario voor humanitaire hulp aan Griekenland en ook een scenario voor een akkoord zodat we Griekenland in de euro kunnen houden, wat ik verkies." Een oplossing voor Griekenland is er niet zomaar. Juncker zei dat dat een vertrek van het land uit de eurozone, of zelfs uit de Europese Unie, geen optie is. „Dat zou een te gemakkelijke oplossing zijn, en die bestaan niet. Het gaat om het sluiten van een compromis.”Juncker maakte zich wel kwaad dat de instellingen door Athene voor terroristen werden uitgescholden. "Wie zijn ze en wie denken ze dat ik ben?", zei hij boos. [Ik denk dat de Grieken boos zijn dat Juncker zich niet gedraagt als een waardige voorzitter van de Europese Commissie, en geen oog heeft voor de humanitaire ramp die zich daar voltrekt]

Tusk benadrukte dat er alleen maar verliezende partijen zullen zijn als er geen akkoord uit de bus komt en het "worstcasescenario" werkelijkheid wordt. "Ons onvermogen om een akkoord te vinden kan leiden tot het bankroet van Griekenland en de insolvabiliteit van zijn banken. Voor het Griekse volk zal dat zeker pijnlijk zijn. Maar ik twijfel er niet aan dat dit heel Europa zal aantasten, ook in de geopolitieke betekenis. Wie de illusie heeft dat dat niet zo is, is naïef." Hij riep de Europese leiders op tot consensus te komen en wees erop dat bij een Grieks vertrek uit de eurozone iedereen verliezer is. ,,Iedereen heeft de verantwoordelijkheid de crisis op te lossen. Volgens Tusk beleven we het meest kritieke moment in de geschiedenis van de EU en van de eurozone. Zondag 12 juli 2015 moet de dag van de waarheid worden.

Griekenland wil een oplossing voor de enorme financiële problemen, die het land naar de rand van de afgrond hebben gebracht. Dat herhaalde de Griekse premier Alexis Tsipras woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij beloofde dat Griekenland nog een formeel verzoek voor een nieuwe lening stuurt naar het noodfonds ESM. Tsipras zei een mandaat van het Griekse volk te hebben om een sociaal rechtvaardige oplossing van het Griekse probleem te zoeken, zonder de fouten uit het verleden. Hij zei dat als er geen groei komt Griekenland nooit uit de crisis kan komen. Daarvoor moet ,,zonder taboes'' worden gekeken naar de enorme publieke schuld. Ook moeten de kartels in Griekenland worden aangepakt, en moet er meer controle komen op de overheidsuitgaven. Het Griekse belastingsysteem is volgens Tsipras volledig ingestort, mede omdat ,,nergens zo hard en lang'' is bezuinigd als in Griekenland. Hij wil dat de belastingontduiking eindelijk wordt aangepakt. In het Europees parlement verklaarde hij dat Griekenland de laatste vijf jaar als een bezuinigingslaboratorium is gebruikt. Hij beschreef die proef als mislukt. De bevolking is volgens hem uitgeput door de inspanningen die al geleverd zijn. Tsipras hoopt op een overeenkomst die uitzicht biedt op een uitweg uit de crisis; hij wil via een "essentiële" dialoog bereiken dat de schuld tot een redelijke omvang wordt teruggebracht. In zijn speech ging hij tekeer tegen de lage belastingmoraal van het Griekse establishment. Hij zei dat hij wat dat betreft Europa gelijk moet geven. Maar het allemaal wel gebeurd tijdens voorgaande regeringen.

Volgens Tsipras moeten de Europese leiders kiezen voor een terugkeer naar de Europese principes van ,,democratie, solidariteit en gelijkheid''. In `1789 vond de Franse Revolutie plaats, die een volledige ommekeer teweegbracht in de staatsinrichting met de fundamenten van 'Liberté, égalité, fraternité ', vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar in die tijd werd ook gesproken over Amitié (vriendschap), Charité (liefdadigheid) en Unité (eenheid). Al deze begrippen zijn nog altijd actueel in de politieke discussie van het Griekse drama, dat zich in ons gezichtsveld afspeelt. ,,De onderhandelingen moeten zorgen voor respect van Europa voor de democratische keuze van de Grieken. De lasten moeten worden gedragen door degenen die ze kunnen dragen.'' Als er geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuw hulpprogramma, beëindigt de Europese Centrale Bank (ECB) de noodsteun waarmee de Griekse financiële sector de laatste maanden overeind wordt gehouden, zegt de Franse ECB-bestuurder Christian Noyer. De Griekse economie staat aan de rand van de afgrond. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuw hulpprogramma voor het zo goed als failliete land, dreigt een totale ineenstorting, zegt de Franse bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB). Noyer zei dat zonder akkoord, de centrale bank zich gedwongen ziet definitief een streep te zetten door de noodsteun waarmee de Griekse financiële sector al maanden op de been wordt gehouden. ,,De ECB kan niet oneindig risico's blijven nemen om de Griekse banken te ondersteunen'', zei hij. Maar dan moet hij wel het hele verhaal vertellen. Namelijk dat door het falende beleid van de Europese elite steeds weer naar Draghi wordt gekeken om de eurozone overeind te houden en het politieke falen af te dekken met tijdelijke oplossingen.

Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar politieke economie, Universiteit van Sussex, schrijft in een opiniërend artikel over 'de wijze waarop Dijsselbloem en co de Grieken aan het wurgen zijn'. De Grieken hebben in het verleden, 190 jaar geleden, in de strijd om Griekenland los te maken uit het Ottomaanse rijk, onverzettelijk te zijn en dapper te zijn. Maar ondanks de bezetting door de Nazi's, de daarop gevolgde dictatuur en nu de confrontatie met het financieel/economische wurgregime van Europa, hun daadkracht blijft groot. De toetreding van de Grieken in 2002 bracht grote risico's met zich mee: de monetaire tools om overschotten en tekorten met elkaar in evenwicht te brengen, rentebeleid en de/revaluatie van de munt, waren niet langer meer beschikbaar. In plaats daarvan moeten de lidstaten van de eurozone bezuinigingen in de overheidsuitgaven doorvoeren en de loonkosten moeten omlaag. Van der Pijl schrijft dat de euro is opgezet om zwakkere economieën te dwingen zich aan te passen aan de Duitse exportmachine. De betalingstekorten van de Zuid-Europese landen die optraden in de periode 1999-2009 werden door de banken verpakt in 'financiële producten' om mee te speculeren. Het resulteerde in de bankencrisis. Veel banken moesten worden 'gered' door de eurolanden, de belastingbetalers dus. De rekening daarvan, en de constructiefouten van de Muntunie, werden vervolgens aan de bevolking gepresenteerd in de vorm van bezuinigingen, lagere lonen, pensioenen en sociale zekerheden. In Griekenland liep dat uit op een humanitaire ramp. Dan zegt van der Pijl dat deze realiteiten niet werden onderkend. Het zijn Schäuble, Dijsselbloem en de hunnen die zijn doorgegaan op het pad van de economische afbraak. Zij zijn de geesten die de linkse Syriza-partij met alle mogelijke middelen onderuit willen halen en het rechtse neoliberale regime voort te zetten. Wie durft de handdoek in de ring te gooien? Ik heb in dit blog al een aantal keren uitgesproken dat ik twijfel aan de oprechte bedoelingen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel over haar positie ten opzichte van een Verenigd Europa. En ook nu weer vraag ik mij af waarom ze de, hoop ik, goed bedoelde adviezen van Obama naast zich neerlegt. De vraag is actueel wat zij niet wil met Europa, Griekenland, Hollande en Dijsselbloem. In mijn gedachten speelt nog steeds het idee dat zij uit is op de politieke, financiële en economische macht over heel Europa. Wat Adolf Hitler met militair geweld 70 jaar geleden niet voor elkaar kreeg, tracht zij nu via andere wegen wel te bereiken. Is dat de reden dat zij voor een gefragmenteerd Europa gaat, waar zij met pionnen kan schuiven?

In het vorige blog schreef ik al over een recent verschenen rapport van het IMF waarin staat dat naast de belastingverlaging van €5 mrd voor alle Nederlanders, het kabinet ook €3 tot €5 mrd aan de noodlijdende Grieken moet schenken. Dat dringende advies doet het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de monetaire organisatie is een miljardendonatie uit de andere 18 eurolanden de enige manier om Griekenland uit de financiële afgrond te trekken. Dat rapport is sensationeel te noemen. Het IMF uit zich kritisch over het gevoerde Europese beleid. De landen binnen de eurozone hebben geprobeerd dit IMF-rapport over de Griekse schulden te blokkeren. Om de schuldenlast van Griekenland dragelijk te maken zou het land de komende drie jaar nog zeker €36 miljard euro nodig hebben. Ook zou het land geholpen zijn met minder strengere voorwaarden voor uitstaande leningen. Volgens de Griekse premier Alexis Tsipras rechtvaardigt de IMF-analyse zijn beslissing om een steunpakket van de schuldeisers te weigeren als er geen schuldenverlichting komt. Tsipras stelt dat het referendum handelde over de keuze tussen of chantage door de eurolanden die met ultimatums komen die geen oplossing vormen, of voor rust voor de toekomst van Griekenland. De kiezers hebben dat goed begrepen. Het IMF stelt dat mocht Griekenland uiteindelijk de vereiste hervormingen doorvoeren, dan moeten de overige eurolanden stappen zetten om de schuldenlast van Griekenland dragelijk te maken. De Europese Commissie heeft niets om zich voor te verontschuldigen, stelde een woordvoerder na kennisname van het IMF-rapport. De strategie in Griekenland werkt nog steeds. Toch is het IMF-rapport vernietigend over de EC, het dagelijkse bestuur van de EU. De commissie had te veel de neiging besluiten op basis van consensus te nemen, boekte weinig succes met de inwilliging van de aan Athene gestelde eisen en miste ervaring met crisismanagement. Het rapport is ook kritisch over het IMF. Het fonds legde zijn latten lager en boog zijn eigen regels om, zodat het net leek alsof de Griekse staatsschuld nog wel te behappen was en het land dus kandidaat voor miljardensteun was. Het interne rapport dat het IMF over de operatie heeft opgesteld stort pijnlijke kritiek uit over de wijze waarop vooral de EU Griekenland te hulp schoot. De beweringen uit de analyse van het IMF dat het beter was geweest meteen in 2010 Griekse schulden te herstructureren of dat er niet genoeg is gedaan om hervormingen door te voeren die op economische groei zijn gericht, kloppen niet benadrukt de zegsman. Ze gaan ''voorbij aan de nauwe verwevenheid van de landen van de eurozone''. De markt zou in 2010 verschrikkelijk zijn toegetakeld. Het herstructureren van particuliere schulden zou toen ''zeker hebben geleid tot een systematische besmetting van de andere eurolanden''. Het was geen fout om dat later aan te pakken, zoals het IMF analyseert, stelt de woordvoerder. In regeringskringen in Athene heerste naar verluidt een opgewekte stemming van ''zie je wel''. Een anonieme functionaris zei tegen The Guardian dat het IMF-rapport bevestigt wat de Grieken altijd al hebben gezegd: ''De eerste noodhulp in mei 2010 tegen een prijs van 110 miljard euro, met de onverbiddelijke bezuinigingen en belastingverhogingen, was een volstrekt verkeerd medicijn voor een land met een kolossale schuld, enorme belastingontduiking en een grote schaduweconomie (..).'' Europees parlementariër Sharon Bowles stelt de vraag of de 'trojka' (EU, ECB en IMF) wel leert van zelfkritiek. ''Het is goed van het IMF fouten toe te geven, maar de vraag is: wat wordt ermee gedaan? Het IMF was ook kritisch over de bestrijding van crises in Azië, net als over Griekenland. Cyprus werd echter ook niet efficiënt afgehandeld. Het is duidelijk dat de trojka moet worden herzien'', aldus de Liberaal-Democrate Bowles. De vraag waarom de EC en een aantal, niet nader genoemde eurolanden, tegen publicatie bezwaar hebben gemaakt. We leven toch in een democratische staat, waarin kritiek mag worden geuit over de uitvoering van politiek beleid. Of niet soms?

DFT heeft bijna duizend Nederlanders geënquêteerd over de stelling dat Griekenland in de eurozone moet blijven en juist Nederland de door een continue crisis geteisterde muntunie moet verlaten. Daarbij zullen we tegelijk echter wel moeten accepteren dat we de €18 van de €29 mrd, die ons land via de steunprogramma’s aan de Grieken geleend heeft, definitief kwijt zijn. Terwijl de helft vindt dat Griekenland al dan niet na concessies de euro kan behouden, kiest tegelijk bijna 60% voor een vertrek van Nederland uit de eurozone. Wel wil ruim de helft van deze groep niet terug naar de gulden, maar in plaats daarvan een nieuwe muntunie met landen als Duitsland starten. Uit de rondvraag blijkt dat zeer veel Nederlanders het Griekse nieuws op de voet volgen. Daarbij heeft ruim 40% bovendien begrip voor het feit dat de met hun rug tegen de muur staande Grieken ’nee’ hebben gezegd in hun referendum. De ondervraagden erkennen immers volmondig dat sprake is van een uiterst zorgelijke situatie, al kan deze volgens ruim een op de drie ook onze economie en die van de rest van Europa schaden.

Ondanks de aangekondigde maatregelen van de Chinese overheid afgelopen week stond de beurs in Shanghai opnieuw flink in het rood. Daarmee kreeg de recente val een stevig vervolg. De Chinese overheid heeft inmiddels nieuwe maatregelen, zoals het leveren van liquiditeit, aangekondigd om de markten te ondersteunen. Die volgen op eerder genomen stappen als verplichte aandeleninkopen door staatsgerunde fondsen, het verbieden van beursgangen en nieuwe aandelenuitgiftes en renteverlagingen. De handel in een aantal kleinere Chinese beursfondsen werd stilgelegd om aan de paniekverkopen een halt toe te roepen. Chinese aandelen zijn sinds medio juni gemiddeld bijna een derde minder waard geworden. Een verklaring van premier Li Keqiang, waarin hij probeerde de zorgen over de economie weg te nemen, zorgde volgens kenners juist voor meer onrust omdat hij niets zei over de situatie op de beurzen. ,,De autoriteiten hebben niet alleen gefaald in het stabiliseren van de situatie, ze hebben feitelijk het paniekniveau verhoogd'', aldus een vermogensbeheerder.

Softwaregigant Microsoft gaat 7800 banen schrappen, voornamelijk in de van Nokia overgenomen telefoondivisie van het bedrijf. Hierdoor moet het maar liefst $7,6 mrd afschrijven op de aankoop. Daarnaast zal het ook nog eens kosten maken voor de herstructurering. Dat komt neer op tussen de $750 mln en $850 mln. Eerder kondigde Microsoft deze nieuwe bedrijfsindeling al aan, waarbij de smartphonedivisie in de zogeheten 'hardware and devices'-tak werd gevouwen. Het is geen geheim dat Microsoft, ondanks aanhoudend werk in de sector, maar geen voet aan de grond weet te krijgen in de smartphonemarkt. Het bedrijf maakt inmiddels zijn eigen smartphones, maar in hoeverre het daarmee door blijft gaan na het ontslaan van zoveel mensen in deze tak, is niet bekend. Directeur Satya Nadella stelt dat de ontslagronde voornamelijk bedoeld is om het bedrijf efficiënter te maken. Het afgelopen jaar werden al 18.000 banen bij de softwaregigant geschrapt.

Slotstand indices 10 juli 2015; week 28: AEX 481,39; BEL 20 3.674,60; CAC 4903,07; DAX 30 11.315,63; FTSE 100 6.673,38; SMI 9.134,18; RTS (Rusland) 905,20; DJIA 17.760,41; NY-Nasdaq 100 4.420,152; Nikkei 19.779,83; Hang Sen 24909,85; All Ords 5578,10; €/$ 1,1165; goud $1.162,80; dat is €33.463,21 per kg, 3 maands Euribor -0,018% (1 weeks -0,133%, 1 mnds -0,071%), 10 jarig Staat 1,099%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,259.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.