UPDATE11072011

De ontwikkelingen in de financiële wereld gaan zo snel dat ik al een aantal keren dit blog heb moeten aanpassen. Omdat het de bedoeling was dat dit blog afgelopen weekend zou zijn gepubliceerd, ga ik vandaag trachten actuele ontwikkelingen mee te nemen en dit blog op internet te zetten.

Ik begin met enkele korte aantekeningen over nieuwsfeiten van 11 juli 2011.

In 2010 is een koopkrachtdaling opgetreden van 0,5%, de grootste daling sinds 1985, rapporteert het CBS;

De AEX staat in het rood; financials onder druk, dollar noteert 1,4027;

Aandelenbeurzen sluiten diep in het rood: AEX -1,85%,  AMX -2,68%, BEL-20 -2,61%, FTSE -1,03%, CAC-40 -2,71%, DAX -2,33%, DJIA -1,08% (na 2,5 uur handel) euro verzwakt door Italië;

De landen van de EU zijn bereid te accepteren dat sommige Griekse staatsobligaties in default gaan. Dit als onderdeel van een nieuw reddingsplan. De nieuwe strategie zou ook nieuwe concessies van Europese partijen kunnen inhouden om de schuld te verlagen, zoals een verdere verlaging van de rentetarieven en een breed terugkoopprogramma van obligaties. Ook zou het kunnen impliceren dat wordt afgezien van een Frans plan om banken hun leningen aan Griekenland te laten doorrollen, schrijft de Financial Times vandaag. We wachten op de besluitvorming van de ministers van Financiën van de eurolanden die vandaag bijeenkomen;

De besprekingen van het Witte Huis met de democraten en de republikeinen over de schuldenproblematiek in de VS, hebben vannacht geen succes opgeleverd. Er lag op tafel een bezuinigingsplan van 4 biljoen dollar. De republikeinen hebben dat plan afgeschoten omdat het gepaard zou gaan met belastingverhogingen;

In India worden dit jaar lagere autoverkopen verwacht;

China heeft afgelopen maand fors minder geim/exporteerd dan in mei. De toename van de import nam af van +28,4% naar +19,3%; de toename van de export nam ook af van +19,4% naar +17,9%;

Het begint er intussen steeds meer op te lijken dat Italië de volgende patiënt aan het euroinfuus wordt. Amerikaanse hedgefondsen speculeren tegen Italiaans staatspapier en de rente loopt op, Berlusconi bekritiseert de voorgenomen bezuinigingen. De lange Italiaanse staatsrente is vandaag gestegen naar 5,34%, de hoogste stand in 9 jaar. De aandelenkoersen van Italiaanse banken daalden vanmorgen verder. Beleggers vrezen dat de schuldencrisis in de eurozone zich uitbreidt naar Italië. De EU heeft voor vandaag geen speciaal beraad bijeen geroepen, eerder kwamen berichten naar buiten dat Herman van Rompuy maandagmorgen overleg zou voeren met Europese Centrale Bank-voorzitter Jean-Claude Trichet, commissievoorzitter José Manuel Barroso, voorzitter van de eurozone Jean-Claude Juncker en eurocommissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken).

Er is heibel in de tent rond de Europese schuldencrisis. Ik begin steeds ernstiger te twijfelen of onze Europese leiders erin zullen slagen met een plan van aanpak te komen dat breed gedragen wordt door de EU/IMF, door de banken, de ECB en de zwakke broeders. Op dit moment is er geen consensus meer binnen de eurolanden over een plan van aanpak. De Jager is uit een compromis gestapt dat de ministers van Financiën van de eurolanden drie weken geleden drie weken geleden bereikten in Luxemburg over de voorwaarden voor extra financiële steun aan Griekenland, waarbij de private sector (de banken) zou participeren op basis van vrijwilligheid. De Jager stelde deze week in een interview in het FD dat dwang kan worden uitgeoefend om te komen tot een substantiële bijdrage van de banken, die leidt naar een oplossing van het Griekse schuldenprobleem. Die uitspraak staat dwars op het compromis van de eurolanden dat uitging van een vrijwillige deelname van de private sector en steun van de kredietbeoordelaars, die het noodplan niet zouden beoordelen als een 'wanbetaling'. Deze beide elementen wuift de Jager nu weg. Daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de stellingnames van het IMF en van de ECB, dat ten allen tijde moet worden voorkomen dat Griekenland in default terechtkomt. Doordat zowel S&P's en Moody's het Griekse staatspapier een junkstatus hebben toegekend zouden banken het Griekse papier in portefeuille moeten herwaarderen. Dat kan banken in de problemen brengen. Verder leggen de regels van Basel III aan de banken zwaardere buffers op in beleggingen van zwakke debiteuren. De problemen worden groter en de oplossing komt niet dichterbij. De ratings van de kredietbeoordelaars voor Griekenland en Portugal blokkeren een uitweg voor de Europese politiek. Het zwarte pietenspel is begonnen en iedereen probeert zijn/haar eigen desk schoon te houden. Het meest voor de hand ligt 'afstempelen' en de zwakke broeders een herstart laten maken met subsidies van de EU in een poging economische groei te genereren. In deze fase is het plan nieuwe zware bezuinigingen door te drukken catastrofaal. Het uitvoeren van hervormingen is daarbij noodzakelijk. Ik heb al eerder aangegeven op welke terreinen er hervormd moet gaan worden. Maar nu niet en bezuinigingen en belastingverhogingen en hervormingen. Dat trekt de kar in Griekenland niet. Er mag in geen geval een coup gaan plaatsvinden, die een eigen weg opgaat. Voor wat betreft Portugal sta ik op hetzelfde standpunt. Op de eerste plaats hervormen en pas daarna gaan bezuinigingen op de staatsuitgaven en de belastingen verhogen als daar ruimte voor is. Een daling van de koopkracht zal de economische groei doen omslaan in een krimp. En zolang er geen groei is is er ook geen capaciteit om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Zo een structureel probleem laat zich niet oplossen met een liquiditeitsverruiming. Maar dat hebben ze in Brussel en Frankfurt nog steeds niet door. Daar komen mijn onrustige gevoelens vandaan over de afloop van de Europese financiële problemen. Europa heeft wijsheid nodig geen straatvechters. EC/commissaris Neelie Kroes uitte dit weekend kritiek op de kritische Europa-houding van Nederland, dat door minister Leers werd beaamd. Nederland moet ophouden met het terugvragen van geld van de EU en het Europa/beeld milder maken. Het kabinet had al besloten daartoe over te gaan. Toch is de Jager bereid zich in Brussel immens impopulair te maken als hij zijn zin niet krijgt.

DFT: Het Nederlandse belang in de schuldencrisis rond Griekenland moet, tegen elke prijs, worden verdedigd. Veel landen zijn ontevreden en vragen of het nou echt nodig is dat Nederland zo'n grote broek aantrekt. „Dan zeg ik, de Jager, ja, het gaat wel om financiële garanties en leningen vanuit Nederland en dat ligt hier terecht heel gevoelig”. De minister wil alleen onder strenge voorwaarden meewerken aan verdere financiële steun aan het noodlijdende Griekenland, en een meerderheid van de Tweede Kamer houdt hem strak aan die lijn. De Jager is afhankelijk van de steun van oppositiepartijen omdat gedoogpartner PVV geen cent aan Griekenland wil besteden. De Jager gebruikt de stemming in het Nederlandse parlement ook om in Brussel te verantwoorden waarom hij geen millimeter wenst op te schuiven. De Brusselse ergernis neemt hij op de koop toe. „Het is minder relevant wat ze van je vinden.”

Over wat er de afgelopen week de revue passeerde. Eerst uitte Angela Merkel haar ongenoegen over de handelwijze van kredietbeoordelaars over Griekenland en Portugal, daarna liet Barosso, in niet mis te verstane taal, het Europees Parlement weten dat Europa zich niet langer laat ringeloren door Amerikaanse credit-rating-agences. Daarna liet de ECB weten zich pas dan iets aan te gaan trekken van de ratings van eurolanden als alle vier de kredietbeoordelaars een junkstatus aangeven. Dat is pure nonsens en nog een slecht beleid ook. Ik zeg daar verderop in dit blog nog wel wat meer over. Er zijn geen vier grote credit-rating-agences. Er zijn twee grote kredietbeoordelaars: Standard & Poor’s, Moody’s en dan nog Fitch. Daarvan is Fitch Ratings de kleinste met twee hoofdkantoren: een in NY, de andere in London. Heel toevallig ligt Londen in Europa en is 'the City' het belangrijkste Europese financiële centrum. Alle drie kredietbeoordelaars hebben een selectieve default aangekondigd dan wel uitgesproken. Is er dan nog wel een weg terug. Barosso wil van die drie kredietbeoordelaars af en wil een eigen Europese kredietbeoordelaar, die doet wat de Europese politiek wil horen. Hij zegt daarover dat 'wij beter dan de Amerikanen weten wat goed is voor Europa en hoe de Europese problemen moeten worden opgelost. De vraag is of de financiële markten zitten te wachten op een op voorhand reeds geprogrammeerde financieel dienstverlener. We gaan nog zien waartoe de aansturing van de ECB (Trichet ging door zijn knieën) door de Europese politiek (EU/EC/EP/ER en de ministers van Financiën van de eurolanden) heeft geleid. Ze zitten in Frankfurt opgescheept met voor vele tientallen miljarden euro's aan junkbonds van zwakke broeders uit de eurozone. Om dan nog maar niet te praten over de leningen van de ECB aan Griekse, Portugese en Ierse banken en binnenkort wellicht ook wel Italiaanse? Om de verwarring nog groter te maken dan hij al is kopte deze week het FD 'De Jager wil bankensteun aan Grieken afdwingen'. En laat nu juist Moody's daar bevreesd voor zijn. Dat de kredietbeoordelaars een andere visie hebben dan de politieke en monetaire leiders in Europa. Onze elite kijkt naar de financiële problemen in een land uit de eurozone en bedenkt daarbij een route hoe die problemen hanteerbaar blijven, waarbij zoveel mogelijk schade wordt voorkomen. Een kredietbeoordelaar doet in feite hetzelfde maar betrekt daar wel bij het plan van aanpak zoals dat door de Europese leiders is afgesproken. En daar zit het verschil. De Europese politici zijn niet in staat de banken en de financiële markten aan te sturen. Ze lopen, tot dusverre, achter de ontwikkelingen aan. En dat zal in de ogen van de kredietbeoordelaars zwaar meewegen. Vandaar de junkstatus. Daarmee geven ze aan dat ze niet geloven in de Griekse en Portugese aanpak door de problemen voor zich uit te schuiven, in plaats van aan te pakken en op te lossen.

De Europese Commissie zegt ,,niet verbaasd'' te zijn dat minister Jan Kees de Jager van Financiën banken en andere private beleggers desnoods wil verplichten mee te betalen aan een nieuw steunplan voor Griekenland. ,,Minister De Jager is kennelijk van gedachten veranderd. Hij kan dat vandaag toelichten aan de andere ministers van de eurogroep. Maar Nederland heeft altijd gepleit voor een substantiële bijdrage van de private sector. Het zal moeilijk zijn dat voor elkaar te krijgen op vrijwillige basis.'' De Jager afwijkt hiermee af van het standpunt van de eurogroep, dat hij eerder heeft onderschreven. Dat luidde dat private steun aan Griekenland alleen vrijwillig zou moeten plaatsvinden.

De Europese Centrale bank (ECB) versoepelt tot nader order de eisen die worden gesteld aan Portugees staatspapier, zoals ze dat ook al doen met Grieks papier. Dat liet ECB-president Jean-Claude Trichet weten. Dit betekent dat Portugese staatsleningen ook bij een verdere afwaardering door kredietbeoordelaars voorlopig kunnen worden gebruikt als onderpand voor leningen bij de ECB. Eerder vorige week verlaagde kredietbureau Moody's de rating van Portugal tot 'junk'. De ECB mag obligaties met zo'n lage waardering normaal gesproken niet accepteren als onderpand. De ECB maakte eerder dezelfde uitzondering voor de schulden van Griekenland en Ierland. De centrale bank blijft fel gekant tegen elke vorm van herstructurering van de Griekse schuld die door kredietbeoordelaars als een wanbetaling wordt opgevat, benadrukte Trichet. ,,We zijn tegen een credit event'', aldus de centralebankpresident. De ECB bemoeit zich volgens Trichet niet met de pogingen om private investeerders een bijdrage te laten leveren aan nieuwe financiële hulp voor Griekenland. De centrale bank blijft echter tegen elke vorm van dwang, bleek uit zijn toelichting. ,,Ons standpunt is niet veranderd'', stelde hij. Vanmorgen werd bekend dat er vandaag wordt gesproken binnen de eurolanden over een selectieve default. Dat zou betekenen dat het Franse, door Duitsland gesteunde, plan om Griekse obligaties die de volgende drie jaar op vervaldatum komen slechts voor 30% te innen en 70% te herinvesteren in nieuwe obligaties, van tafel gaat. Het Griekse probleem is nog complexer: steun van het ECB voor Griekenland is cruciaal omdat de meeste Griekse banken voor hun financiering volledig afhankelijk zijn geworden van het ECB.

Oppositiepartijen PvdA en D66 verwijten De Jager dat hij onrust aanwakkert terwijl een oplossing van de Griekse crisis juist gebaat is bij publicitaire terughoudendheid. Op dit moment vinden gesprekken plaats met banken zodat niet alleen belastingbetalers in Europa opdraaien voor opnieuw een miljardenpakket noodsteun aan Athene. Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer, vindt het onverstandig dat minister De Jager openbare uitspraken doet over de verplichte bijdrage van banken aan zo'n nieuw steunpakket voor Griekenland. Kredietbeoordelaars reageren daar dezer dagen uiterst zenuwachtig op. "In een samenhangend pakket voor Griekenland zullen de banken substantieel moeten bijdragen", aldus Plasterk. "Maar ik vraag me af of het verstandig is dat, terwijl gepraat wordt met de banken, de ene dag een minister van financiën benadrukt dat het allemaal vrijwillig is en de volgende dag zegt dat het verplicht is. Dat draagt bij aan een gevoel van paniek. Er is nu even geen behoefte aan stoere taal. We moeten een oplossing bereiken binnen de eurolanden."

ECB verhoogt rente met 25 basispunten tot 1,5%. De voedselprijzen in de wereld naderen opnieuw een recordhoogte, zegt de FAO. In juni hebben de voedselprijzen een flinke sprong gemaakt. Vooral de suikerprijs heeft een sterke stijging laten zien. Suiker is 14% in waarde gestegen de afgelopen maand vanwege een hogere vraag en lagere productie in Brazilië. De voedselindex van de FAO is daardoor vorig maand uitgekomen op 234 punten, dichtbij het record van 239 punten dat in februari werd aangetikt.

De Financial Times spreekt over de financiële problemen binnen de eurozone als van een onontwarbare knoop. Afwachten is nu hoe de topfunctionarissen in de eurozone zullen reageren. Niet lang geleden hadden die nog vaag de suggestie geopperd om een eigen ratingbureau op te zetten. Hebben de kredietbeoordelaars Moody's, Standard & Poor's en Fitch hun eigen voortbestaan op Europese bodem in gevaar gebracht? De kans bestaat dat vorige week geschiedenis is geschreven, nu een aantal Europese leiders zich openlijk tegen deze Amerikaanse ratingbureaus keert. Aanleiding daarvoor zijn de problemen waarmee Europa werd geconfronteerd nadat Standard & Poor's er eerst mee dreigde een 'selective default' over Griekenland uit te spreken en later bekend maakte dat Portugees staatspapier bij Moody's de junkstatus toegewezen had gekregen. Eerst was er EU-voorzitter, de Portugees, José-Manuel Barroso die Moody's openlijk terechtwees: ik denk dat de Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF Portugal een stuk beter kennen". "Ik betreur ten zeerste de timing en de omvang van de beslissing". Barroso dreigde ermee een nieuwe, Europese kredietbeoordelaar op te richten, die minder vooringenomen zou zijn. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf de ratingbureaus van hetzelfde laken een pak en zei dat beleggers 'best niet te veel rekening houden met hun ratings. Voor mij zijn de beslissingen van de trojka (EU, ECB en IMF) veel belangrijker.' Merkel werd prompt gevolgd door haar minister van Financiën Wolfgang Schaüble, die ermee dreigt het oligopolie van de 3 kredietbeoordelaars open te breken. Schaüble zag geen enkele reden om de kredietbeoordeling van Portugal met vier stappen te verlagen.

Een woordvoerder van de Europese commissie zei dat de afwaardering door Moody's vragen oproept of kredietbeoordelaars zich wel 'passend gedragen'. Die vraag zal door de Griekse premier Papandreou met een ondubbelzinnig 'nee' worden beantwoord. Hij liet eerder al zijn onvrede merken over de rol van kredietbeoordelaars die te veel zouden afgaan op geruchten en daarmee de situatie voor zijn land nog moeilijker maken. Ook het Portugese ministerie van Financiën vindt de junkstatus onterecht. Volgens het ministerie houdt Moody's geen rekening met de stappen die Portugal heeft ondernomen om de bezuinigingsmaatregelen te versnellen.
Volgens The Wall Street Journal bestaat er al een alternatief voor de kredietbeoordelaars en dat is de cds-markt. Speculanten kopen CDS om snel geld te verdienen aan het ineenstorten van de kredietwaardigheid van een land. Bij zo'n overeenkomst wordt het kredietrisico aan een derde partij verkocht. Naarmate de obligatiekoersen zakken en de onzekerheid van een terugbetaling toeneemt, stijgt het contract in waarde. CDSwaps worden vooral gebruikt om zich tegen een verlies in te dekken maar zijn ook het onderwerp van pure speculatie. 'CDS-prijzen zijn niet 100% betrouwbaar,' schrijft de krant, 'maar ze zijn wel een weerspiegeling van de bestaande informatie met betrekking tot het default van een land. Verder wordt die markt niet gecontroleerd door regulatoren die ermee kunnen dreigen je uit de markt te zetten wanneer je het (politiek) verkeerde signaal geeft'. Van diverse kanten werd bij het uitbreken van de bankencrisis in 2007 kritiek geuit op ratingbureaus: ze zouden niet snel genoeg hebben gereageerd op negatieve ontwikkelingen op de Amerikaanse woningmarkt, terwijl ze ook door de ondernemingen waarvan ze de kredietwaardigheid beoordelen worden betaald. De rol van de kredietbeoordelaars is omstreden en vaak worden ze er van verdacht niets meer te zijn dan spelers en speculanten – zoals hun rol van 'Triple-A-fabrieken' ten tijde van de kredietbubbel zou hebben aangetoond.

In een persbericht bevestigde het consultingbureau Roland Berger Strategy Consultants ondertussen dat het in onderhandeling is met zowel de Duitse deelstaat Hesse, de associatie Frankfurt Main Finance als de Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse voor de oprichting, ontwikkeling en promotie van een Europees ratingbureau in Frankfurt am Main.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft cijfers vrijgegeven over de belasting op inkomens in de 34 verschillende landen van de OESO-regio. Het belastingtarief op de hoogste inkomens:

14. Portugal 42%

13 Spanje 43%

12 Italië 44.9%

9 Duitsland 47.5%

8 Frankrijk 47.8%

5 Japan 50.0%

4 Denemarken 51.6%

3 Nederland 52.0%

2 België 53.7%

1 Zweden 56.5%

Het gemiddelde aantal uren per week dat mensen in elke EU-lidstaat werken. De resultaten staan gerangschikt in omgekeerde volgorde:

#20 Verenigd Koninkrijk 42.2

#18 Tsjechië 41.2

#17 Roemenië 41.1

#16 Polen 40.9

#14 Duitsland 40.6

#13 Griekenland 40.5

#12 Spanje 40.4

#11 Portugal 40.2

#10 Luxemburg 40

#7 Frankrijk 39.4

#6 België 39.2

#4 Italië 39

#3 Nederland 38.9

#2 Ierland 38.4

#1 Denemarken 37.7

Opnieuw is er kritiek op de rol die kredietbeoordelaars spelen in de Europese financiële crisis. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de afwaardering van de Portugese kredietwaardigheid door kredietbeoordelaar Moody's. Volgens de commissie is het besluit van Moody's 'twijfelachtig' en in strijd met de beoordeling van de Europese Unie zelf over Portugal. Moody's verlaagde de kredietwaardigheid van Portugal gisteren met vier stappen tot 'junkstatus'. Volgens Moody's is de kans groot dat Portugal opnieuw financiële steun moet gaan vragen.

De huizenprijzen zijn vergeleken met een jaar geleden met 2,2% gedaald. Bovendien werden 8% minder huizen verkocht. De woningmarkt vertoonde nog geen tekenen van opleving. Het aantal woningverkopen lag weliswaar circa 7% hoger dan in het eerste kwartaal, maar blijft op een teleurstellend laag niveau. Bovendien is in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar sprake van een daling van 8% van de huizenverkopen. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 234.000 euro, een daling van 2,2% in vergelijking met een jaar eerder.

Verschillende verzwakkende economische omstandigheden komen samen in 2013 en creëren daarmee een 'perfecte storm' van wereldwijde verzwakking, zei vorige week econoom Nouriel Roubini, beter bekend als Dr. Doom, tegen zakenzender CNBC. Volgens Roubini kunnen de VS, landen van de eurozone en andere landen hun problemen vooruitschuiven, zodat een echte crisis pas later zal losbarsten. ''Maar wanneer de effecten zichtbaar worden, dat zal dat waarschijnlijk pijnlijk zijn.'' ''We hebben een probleem in de VS na de verkiezingen (in 2012) wanneer we niet de begrotingsproblemen oplossen. In China is sprake van oververhitting. Uiteindelijk wordt het een harde landing.'' Op de korte termijn voorziet Roubini een trage maar gestage groei in de VS, met een toename van het BBP tot licht boven de 2%. Werkloosheid en de problemen op de huizenmarkt zullen de groei afremmen. ''Herstel zal moeilijk zijn, aangezien de overheid snijdt in de uitgaven en ook de belastingen verhoogt om de begrotingsperikelen en de grote overheidsschuld het hoofd te bieden.

Het kabinet wil banken in Nederland beter bestendig maken tegen financiële crises door de verschillende activiteiten binnen een bank van elkaar scheidbaar te maken. Dat schrijft minister Jan Kees de Jager (Financiën) aan het Parlement. Zo is het de bedoeling dat bijvoorbeeld de spaartegoeden bij een bank gered kunnen worden als de rest van de bank failliet gaat. ,,We willen bij een crisis heel snel de risicodragende delen van een bank kunnen afschermen van het spaargeld. Dat is daar in vertrouwen neergezet en is dan veel veiliger dan als je het niet kun scheiden'', aldus De Jager. Hij hoopt ook dat het in de toekomst mogelijk wordt om meer spaargeld te redden dan het maximum van 100.000 euro per spaarder dat nu gegarandeerd is binnen het zogeheten depositogarantiestelsel. De minister van Financiën krijgt in de toekomst samen met De Nederlandsche Bank de bevoegdheid in te grijpen. Banken moeten zich zo organiseren dat het afschermen van risicodragende en andere activiteiten mogelijk is. De CDA-minister heeft al over zijn plannen gesproken met de Nederlandse banken. Met zijn voorstellen komt hij tegemoet aan de aanbevelingen van de commissie-De Wit, de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de kredietcrisis. Het plan is niet nieuw, er wordt al langere tijd over gesproken. Tot dusverre was het de bedoeling dat de banken nu al deze afzondering van spaargeld zouden gaan realiseren. Kennelijk heeft de minister daarover bakzeil gehaald. Met de doelstellingen ben ik het helemaal eens. Dat spaargeld wordt gesepareerd van wat ik noem het casino-bankieren is een harde noodzaak. Spaargeld is er niet om gebruikt te worden als borgvermogen van risicovolle transacties in het zakenbankieren. Dat banken zelf buffers moeten gaan opbouwen waarmee ze casino-spelletjes kunnen gaan spelen 100% accoord. We hebben van de bankencrisis geleerd hoe snel dat fout kan gaan. Het voornemen van de Jager is goed alleen de tijdslijn deugt niet. Die afscheiding moet niet straks/later/op het allerlaatste moment plaats gaan vinden, namelijk op het moment dat de bank in een crisis terecht is gekomen (want dan is het te laat) nee dat moet NU gebeuren zodat het spaargeld safe is op het moment dat de bank in de problemen geraakt. En met NU bedoel ik ook NU en niet pas in 2015 of 2020 maar het moet operationeel zijn op 1 januari 2013 of zoveel eerder als realiseerbaar is. Als het kabinet niet NU deze wetgeving in werking stelt krijgen we dezelfde situatie als we gehad hebben met het faillissement van de IceSafe bank. Op het moment dat we doorkrijgen hoe de vlag erbij staat is de kas al leeg en het spaargeld is 'weg'. Een ander aspect is dat de separatie van het spaargeld moet plaatsvinden op een wijze dat het niet kan of mag worden aangewend voor belegging in risicovolle producten (b.v. Griekse staatsleningen) of in derivaten. De wetgever moet duiden waaraan het beleggen van spaargeld moet voldoen. Verder moet de separatie zodanig worden uitgevoerd dat als een bank omvalt de spaargelden niet in de boedel vallen. De minister wil tegelijkertijd een oud plan van Wouter Bos realiseren door banken te verplichten een reservefonds op te richten waarin gelden worden bijeengebracht door de spaarders. Bij elke rentebetaling gaat een deel(tje) naar het reservefonds. Op de ANVR-wijze: als je een reis boekt bij een reisburo dat is aangesloten bij de ANVR wordt de reissom verhoogd met enkele tientjes voor het calamiteitenfonds. Als een reisburo failliet gaat en zijn verplichtingen niet meer na kan komen betaalt het calamiteitenfonds de schade die de reiziger loopt. Mijn vraag aan de minister is: “waarom zo'n reservefonds nodig als de spaargelden veilig zijn weggezet”? Waar de spaarder rekening mee moet houden is dat de hoogte van de rente zal dalen om reden dat de beleggingen minder risicovol worden en dus lager renderen.

De Amerikaanse arbeidsmarkt staat er slechter voor dan gedacht. Afgelopen maand kwamen er opnieuw nauwelijks banen bij en liep de werkloosheid op tot het hoogste niveau sinds eind vorig jaar, zo bleek vrijdag uit nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.