UPDATE10082013/182 Een verdere lastenverzwaring als gevolg van de €6 mrd bezuinigingen is ongewenst

Patrick van Schie is historicus en directeur van de Telderstichting, het onafhankelijk wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme. Hij schrijft op persoonlijke titel een column, waaruit ik citeer. Toen in de aanloop naar de zomer de Bulgaarse uitkeringsfraude aan het licht kwam, bleek dat 70% van alle Nederlandse huishoudens de een of andere toeslag van de belastingdienst krijgt. Het kan nog bonter: berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat maar liefst ruim 91% van alle Nederlandse huishoudens gebruik maakt van minimaal één sociale voorziening (voor alle duidelijkheid: daar zit de AOW niet bij); de meeste huishoudens doen zelfs een beroep op twee, drie of nog (veel) meer van de 31 onderzochte regelingen (en er zijn er nog tal van andere). Ooit zijn sociale voorzieningen in het leven geroepen voor mensen die in dit rijke land buiten de boot vallen, die steun behoeven, structureel bij bijvoorbeeld voor mensen met een zware handicap of tijdelijk in geval van niet-verwijtbare werkloosheid. We denken dan aan mensen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen, na bijvoorbeeld een ernstig ongeval of omdat zij in een laagconjunctuur ondanks verwoede pogingen een baan te vinden daarin niet slagen wegens een tijdelijk gebrek aan voldoende betaalde banen. Voor zulke gevallen zijn sociale voorzieningen ook zeker verdedigbaar. Laten we ervan uitgaan dat het in zwaar weer gaat om tussen de 10 en 20% van de bevolking. Maar niemand zal met droge ogen kunnen volhouden dat meer dan 91% van alle Nederlandse huishoudens hulpbehoevend is. De Nederlandse bevolking staat qua koopkracht in de top-15 van de wereld, boven welvarende landen als Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden en Canada. Ondanks de huidige crisis zitten de terrasjes vol en gaat het grootste deel van de huishoudens op (buitenlandse) vakantie, in de meeste gevallen meer dan één keer per jaar. Met het massale beroep dat nu op sociale voorzieningen wordt gedaan zijn de verhoudingen op hun kop gezet. De amper 9% van de huishoudens die van geen enkele regeling gebruik maakt, kan worden gezien als de 'uitgebuite' klasse van de 21e eeuw. De overigen teren deels op hún zakken. Het systeem is dusdanig verziekt dat elke hervorming automatisch veel verzet zal oproepen, omdat er altijd grote groepen zijn die denken dat zij bij hervorming moeten inleveren. Denken, want kennelijk beseffen zij niet dat wat zij in de ene hand innen, hun vaak in de vorm van belastingen en premies al uit de andere hand is ontnomen. Zelfstandigheid zou de norm moeten zijn, hulpbehoevendheid de uitzondering. Een kwart eeuw geleden, toen het aantal arbeidsongeschikten richting één miljoen ging, merkte toenmalig premier Ruud Lubbers op: 'Nederland is ziek'. Inmiddels is ons sociaal systeem ingericht op de gedachte: 'Nederland is ziek, zwak en misselijk.' Niet de bevolking is echter misselijk maar het systeem. Het is hoognodig dat weer gezond te maken, deels omdat Nederland op deze manier de concurrentie met meer vitale landen niet aan kan maar belangrijker omdat het ongezond is om zelfredzaamheid van burgers zo te ondermijnen. Belastingen en premies zullen fors omlaag kunnen als burgers weer aanwennen dat zij alleen in geval van werkelijke nood een beroep op sociale voorzieningen kunnen doen. Als het rondpompen van belastingen richting uitkeringen mindert ontstaat ruimte voor reële bestedingen door burgers en investeringen door ondernemers. Dat zal de kracht van onze economie èn de zelfstandigheid van de burgers ten goede komen. Reactie: ik weet niet in hoeverre ik van Schie wil en kan volgen. Dat getal van 91% is extreem, daar wil ik eerst een uitwerking van zien. Als ik om me heen kijk zie ik bij familie, vrienden en kennissen, nergens die 91% terug. Dat betekent dat elders 100% wordt gescoord. Wat helemaal niet past bij deze constatering is het beleid van het kabinet Rutte II. Om de problemen in dit land op te lossen voert Rutte geen beleid om zo snel mogelijk een einde te maken van de afhankelijkheid van burgers van sociaal/financiele ondersteuning, neen hij gaat met maatschappelijke instellingen in gesprek om aan de markt te vragen hoe zij denken dat de problemen in hun specialiteit kunnen worden opgelost. En wat gaat er dan in de zorg, op het terrein van arbeid en pensioen, in de bouw en de vastgoedmarkt, juist iedereen schuift zowel moeilijke zaken door naar later, dan wel proberen ze te bezuinigen op zaken die hen niet in de portemonnee raken. De hypotheekrenteaftrek moet veel ingrijpender worden aangepakt en voor alle generaties op dezelfde wijze. De zorg moet ingrijpend worden georganiseerd. Neem een ooglidoperatie in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar geeft max €500, het ziekenhuis kent 2 tarieven: gaat het om een medische ingreep dan staat daar een tarief voor van €1550, is het cosmetisch dan daalt dezelfde medische door dezelfde chirurg naar €975. Maar er is nog een andere optie en dat is een 'behandelcentrum in het ziekenhuis, ik neem aan van het type kliniek, dat dezelfde ingreep, door dezelfde chirurg, uitvoert voor €975. De vraag is dan wel wat je precies krijgt van die zorgverleners. In ieder geval moet de AGB-code + de DGB prestatiecode heel kritisch worden 'gerepareerd'. Daar zijn miljarden mee te verdienen, ook als alle zorgverzekeraars dezelfde vergoedingen gaan vaststellen. Daardoor komt er ruimte om de zorgpremie te verlagen en dan denk ik niet aan 10%. Het eerste wat er nu moet gaan gebeuren is dat alle gesloten akkoorden, met de zorg, sociale partners, de bouw- en de vastgoedsector en de pensioenfondsen, van tafel moeten. De regering moet gaan regeren en als dat niet lukt moet Rutte naar de Koning.

In het vorig blog schreef ik dat 'Duitsland zijn eigen economie tegen nieuwe problemen kan beschermen door de leiding te nemen bij het oplossen van problemen in de eurozone'. Dat stelt het IMF. Wat is de boodschap die verpakt zit in deze stelling. Op de eerste plaats moet Duitsland de leiding nemen in Europa en op de tweede plaats moeten de Duitsers zich volledig gaan inzetten met alle financiele en economische middelen om de eurozone voor een ondergang te behoeden. Vertaald in de Merkel doctrine zal dat wel betekenen dat ook Nederland mee zal moeten gaan betalen door zijn spaargelden ter waarde van €400 mrd en pensioenreserves van €1100 mrd in te gaan zetten om Zuid-Europese schuldenlasten af te betalen en delen van het Europese bankwezen te redden van de ondergang, voor zover die banken levensvatbaar zijn. Dat is een heel hoge prijs, die de rijke Eurolanden moeten gaan betalen. Kennelijk ziet het IMF geen andere oplossing meer voor de toekomst van Europa. Prof Rene Tissen schrijft in een column over wel of geen licht in de tunnel “tijdens het acht uur journaal van 7 augustus 2013 spraken de bestuursvoorzitters van ING en Delta Lloyd zich positief uit over de Europese economie en zagen zij voor volgend jaar licht aan het einde van de tunnel voor Nederland. Als het kabinet Rutte II nu maar snel af zou zien van de aangekondigde extra bezuinigingen van 6 miljard euro, kwam het allemaal weer goed. Diezelfde middag sprak Mohamed El-Erian van het beleggingsfonds PIMCO in een column voor het Financieel Dagblad over “Europe’s fake normal”, waarin hij schamper vaststelde dat door politici en banken kennelijk de pauzeknop van slecht nieuws was ingedrukt, in afwachting van de Duitse verkiezingen op 22 september 2013. Terwijl de bestuurlijke elite van een dubbeltje een kwartje probeert te maken geeft El-Erian nog geen stuiver voor Europa.” Gaan we de berg op of toch af? Tissen heeft daar een visie op.

Alle positieve berichten van financieel/economische en monetaire instellingen, dat er in de eurozone economisch herstel staat aan te komen, ten spijt, de tegenvallers blijven nog altijd de markt tergen. Ondanks het zomerseizoen blijft de Griekse werkeloosheid stijgen. In mei naar 27,6% van de beroepsbevolking. In Nederland is, volgens het CBS de inflatie gestegen naar het hoogste niveau sinds september 2008. Het gemiddelde prijspeil lag in juli gemiddeld 3,1% hoger dan een jaar eerder. In juni bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging in juli kwam vooral door de forse stijging van de woninghuren. Ook duurdere telefoon- en internetdiensten en de prijzen van kleding voerden de inflatie op. De huren stegen in juli gemiddeld met 4,5%. Dat is de sterkste stijging van de afgelopen 18 jaar. Die toename komt door een wijziging in het beleid waardoor de huren nu niet alleen met het inflatiepercentage van het voorgaande jaar mogen stijgen, maar ook met een extra inkomensafhankelijk percentage kunnen worden verhoogd. De grootste verliezers verliezers bij dit inflatie-cijfer zijn de spaarders, die op hun spaargeld zo rond de 1,5% rente krijgen. Daarover moet spaargeld, boven het heffingsvrije vermogen (dit jaar €21139), 1,2% belasting worden betaald. Spaargeld kost dus: rente 1,5%, inkomstenbelasting stel minder dan 1,2%, inflatie 3,1% = max min 2,8%, waarmee de koopkracht van dit spaargeld daalt. Volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode, die afwijkt van de definities van het CBS, nam de inflatie in juli af van 3,2 naar 3,1%. In de eurozone bedroeg de geldontwaarding vorige maand gemiddeld 1,6%. Een ander bericht gaat over 64.103 Nederlanders die spoorloos zijn verdwenen (zoek zijn volgens het BKR) om zich te onttrekken aan de achtervolging van deurwaarders, incassobureaus en de fiscus als gevolg van grote betalingsachterstanden. In totaal zouden 720.000 Nederlanders kampen met betalingsschulden. De Commerzbank heeft haar netto winst in het 2e kwartaal grotendeels zien verdampen, tot €43 mln, door voorzieningen die zijn genomen op slechte leningen. De voorzieningen stegen naar €537 mln, vooral op Britse vastgoedleningen. Ik hoorde deze week de econoom Bas Jacobs er nog eens op wijzen dat Europa voortgang moet gaan maken met het opschonen van de bankbalansen. Banken komen naar buiten met, zo op het oog, redelijke resultaten, maar in hoeverre de voorzieningen voor dubieuze vorderingen in een redelijke verhouding staan tot de waarde van de onderliggende zekerheden, is niet transparant. Volgens Jacobs moet daar nog een hele slag in worden gemaakt, waarbij we rekening moeten houden met grote tegenvallers. Al fietsend door onze hoofdstad valt het mij steeds meer op dat MKB-ondernemers de handdoek in de ring gooien. In iedere winkelstraat staan er wel panden leeg of wordt op de winkelruiten aangekondigd “totale opheffingsuitverkoop” of “sale 70% ook op de nieuwe collectie” of “korting 25% op alle artikelen ook de A-merken plus nemen wij de 21% BTW voor onze rekening”. Dat kan voor de consument heel aantrekkelijk zijn, maar de ondernemer doet zoiets alleen als zijn omzet zwaar is teruggevallen. Je ziet in de binnensteden wel welke ondernemers deze fase van de crisis gaan overleven en welke het erg zwaar krijgen. In het FD was te lezen 'we zien licht aan het einde van de tunnel' dat ‘Europa midden in een overgang zit van gematigd negatieve naar gematigd positieve groeicijfers en dat proces zet door’, zegt Han de Jong, hoofdeconoom van ABN Amro. Voor het afgelopen kwartaal rekent de markt nog op een minnetje van 0,2%, maar voor het lopende kwartaal ligt weer economische groei in het verschiet. De belangrijkste oorzaak voor de ommekeer is volgens De Jong dat de zwaarste bezuinigingsrondes voorbij zijn. Geplande belastingverhogingen, bijvoorbeeld in Italië, zijn teruggedraaid en dat schept lucht voor gezinnen en bedrijven. Veel waarnemers stellen wel dat Nederland het nog moeilijk heeft, ook vergeleken met Zuid-Europese economieën. Mede doordat hier nog € 6 mrd aan extra bezuinigingen in het verschiet liggen, heeft Nederland moeite aan te haken. Bij Knevel en van den Brink werd donderdagavond Han de Jong ondervraagd over de uitspraken van twee topmannen uit de financiële wereld: Jan Hommen en Niek Hoek, van ING en Delta Lloyd, over de eerste tekenen van economisch herstel. De 'lichtpuntjes' zijn vooral in de rest van Europa, buiten Nederland. Maar als het herstel doorzet, dan zal ook Nederland daarvan profiteren. Jammer dat gastpresentator Mathijs Bouman niet doorvroeg op het voorbehoud dat de beide bankiers maakten voor het herstel van de economische groei: de voorgenomen bezuinigingen van €6 mrd moeten wel eerst van tafel. En daar voeg ik dan aan toe: de hervormingen moeten wel doorgezet worden. Die kosten wel geld maar leveren werk en banen op. En dat we nog niet op het omslagpunt zijn blijkt uit het bericht dat 'de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in juni 1,0% lager was dan in juni 2012. De industriële productie ligt al zes maanden op rij onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. Met 6,9% kromp de productie in de elektrotechnische- en machine-industrie het meest. Ook de productie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie (5,8%) en de transportmiddelenindustrie (4,7%) was fors lager. Han de Jong zegt dat de geplande belastingverhogingen zijn teruggedraaid, dat is correct, maar dat betekent wel dat het herstelprogramma onder druk komt te staan en de emu-schuld zou kunnen gaan stijgen. Ik ben er niet op tegen als de Italianen er maar in slagen werk en banen te scheppen.

Het economische herstel in de eurozone krijgt steun van de flink gedaalde inflatie, die extra koopkracht oplevert. Ook komt de kredietverlening voorzichtig weer op gang. Vooral voor exporterende industriële bedrijven die profiteren van de groeiversnelling van de wereldeconomie — met name in de VS, Groot-Brittannië en Japan — ontstaat er ruimte. Het herstel van de wereldeconomie kan Nederland een handje helpen, volgens Bernard Wientjes van VNO-NCW. ‘Vooral het exportgerichte bedrijfsleven, zoals de chemie- en de voedselsector, doet het goed. Binnenlandse krachten kunnen die ontluikende groei alleen maar verstoren.’ Daarom roept hij de politiek op voor rust te zorgen. ‘Geen paniek over pensioenen, geen lastenverzwaringen.’ Reactie: wat moet ik met tegengestelde uitspraken dan wel aannames dat de inflatie in de eurozone in juli stabiel is gebleven op 1,6% en dat het cijfer in Nederland nog altijd dubbel zo hoog is als gevolg van forse huurverhogingen en de BTW verhoging naar 21%. Dus ' het economische herstel in de eurozone krijgt steun van de flink gedaalde inflatie, die extra koopkracht oplevert'. Hier staat dus dat als de inflatie niet fors gaat dalen, extra kooppracht uitblijft en het herstel van de economie een illusie zal blijken te zijn. De tijd zal het leren. Het optimisme bij beleggers voor de Amerikaanse economie moet een tegenvaller(tje) incasseren: het aantal eerste aanvragen voor een ww uitkering in de VS is in week 31 met 5.000 opgelopen naar 333.000.

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg adviseren deze week in hun column op DFT het kabinet over nieuw beleid om zo optimaal mogelijk te profiteren van een kleine opleving in de wereldeconomie. Lees deze column Nu de economie aanjagen en stoppen met lastenverzwaringen . Ik vind dat de beide heren over de gevolgen van het beleid van dit neo-liberaal/sociaal-democratische kabinet heenstappen. In feite laten deze beide economen van socialistische komaf hun voorman, Diederik Samsom, wel erg hard vallen. Willem Vermeend was als staatssecretaris medeverantwoordelijk voor de privatisering van KPN. Hij zegt nu spijt te hebben van de manier waarop dat is gebeurd. De PvdA’er vindt dat in de wet, waarvoor hij verantwoordelijk was, vastgelegd had moeten worden dat KPN nooit eigendom mag worden van een buitenlands bedrijf. Hij wijst erop dat dit in andere landen zoals Frankrijk en Duitsland wel goed geregeld is. KPN werd in 1989 verzelfstandigd en ging in 1994 naar de beurs. Prof Dr Willem Vermeend was staatssecretaris van Financien van 1994 tot 2000 en verantwoordelijk voor de privatisering van KPN. Vermeend zegt nu dat het kabinet zich snel moet afvragen of onze economie en werkgelegenheid er mee gediend zijn dat de Mexicaanse investeerder Carlos Slim straks de absolute baas wordt van ons nationale telecombedrijf KPN en vanuit Mexico alle beslissingen kan nemen die hij maar wil. In de meeste Europese landen is de overname van een strategisch bedrijf dat vergelijkbaar is met KPN onmogelijk: nationale economische, strategische en andere maatschappelijke belangen worden daar beschermd. Ons land dat eerder al toeliet dat de energiebedrijven aan het buitenland werden verkocht, geldt op dit vlak als de gekke Henkie van Europa. Onder het motto: laat de markt zijn zegenrijke werk doen, laten wij toe dat in Nederland in beginsel alle (strategisch) belangrijke bedrijven door het buitenland opgekocht kunnen worden. Het wordt hoog tijd dat de Haagse politiek zich realiseert dat de markt het dikwijls minder goed met ons land voor heeft. Andere landen hadden dat al eerder door en hebben, in het verleden, al passende maatregelen getroffen. Het zou nog veel verstandiger zijn geweest als Vermeend zelf 20 jaar geleden had nagedacht over deze ongewenste ontwikkelijk en stappen zou hebben ondernomen om dat te voorkomen.

Dat er enige ontwikkelingen zijn die een minder negatief beeld geven, kunnen een positief beeld scheppen. Maar wat er op dit moment gebeurt is dat dat sprankeltje hoop wordt opgeblazen tot een hoogte van 'de crisis is over zijn dieptepunt heen'. Dat laatste is heel overdreven. En dat de euro is gered is nog lang niet zeker. Dat effectenbeurzen recordhoogtes bereiken hoeft lang niet altijd te betekenen dat de toekomst er rooskleurig uitziet. Het is een kunstmatige ingreep van de centrale banken, die het over-optimisme veroorzaken. Dat geldt voor de FED, de BOJ en de ECB. Je draait de geldkranen open, je overspoelt de banken met grote hoeveelheden geld, waardoor de rente daalt tot net is boven de 0% en de halleluja stemming is compleet. Het probleem is alleen dat dat geld bedoeld was ter stimulering van de kredietverlening aan het bedrijfsleven en particulieren. En dat is nu juist wat de banken maar mondjesmaat doen. Ze gebruiken het geld van de centrale banken om daarmee te speculeren op de financiële markten. Op het moment dat de centrale banken genoodzaakt worden om het overtollige geld terug te halen, waardoor de rente gaat stijgen, loopt de ballon leeg tot 'normalere' waarden. En dat noemen we dan een crash en daardoor storten we in een depressie. In die zin vind ik de visie van Vermeend en van der Ploeg onvoldoende realistisch. Ik deel de mening van de beide heren al heel lang dat het bezuinigingspakket van tafel moet, maar dat de nodige hervormingen, waarover ik al *tig keer geschreven heb, snel worden aangepakt. Het beleid van dit kabinet, volgens de opzet van Rutte en Samsom, remt de groei steeds verder af. Het gebrek aan vertrouwen in deze regering is opgelopen tot 74%, waaronder ook veel stemmers op de PvdA en VVD, voornamelijk doordat het beleid de economische groei afremt. 52% van de Nederlanders denkt dat de economische situatie in de komende 6 maanden verder verslechtert. Er is geen land in Europa waar het consumentenvertrouwen op zo'n laag pitje staat als hier. De adviezen van Vermeend en van der Ploeg aan het kabinet zijn wellicht goed bedoeld, maar ze worden door dit kabinet niet uitgevoerd. De enige weg voor Rutte is de weg naar de Koning.

Kort Nieuws

Beleggers zijn opgetogen dat de Japanse economie uit een diep dal aan het komen is. Een negatief aspect is dat de staatsschuld het afgelopen kwartaal is gestegen tot ruim een miljoen miljard (duizend biljoen) yen, een 1 met 15 nullen. In euro's is dat 7800 mrd. De Japanse staatsschuld is nu meer dan twee keer zo groot als het bruto binnenlands product (>200% bbp), en ook groter dan de economieën van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bij elkaar opgeteld. De Nederlandse staatsschuld is 72% bbp, de Belgische 100% en Griekenland stel 150%. En blij dat de beleggers zijn.

Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van twee oud-medewerkers van JPMorgan Chase in miljardenverliezen die de bank vorig jaar leed. Het zou onder meer gaan over $6 mrd die een handelaar zou hebben verloren in de derivatenhandel.

Volgens Maurice de Hond is 58% van de Nederlanders tegen een boycot van de Olympische Spelen in Sotsji, Rusland. Wel vindt 81% van de stemmers het kwalijk dat het Russische parlement de antihomowet heeft aangenomen. Maar laten de zaken wel even op een rijtje zetten. Obama blaast hoog van de toren maar misschien zou hij die energie beter kunnen stoppen in de opheffing van het detentiecentrum Guantanamo Bay waar nog altijd mensen gevangen worden gehouden zonder dat er een zaak tegen hen wordt gevoerd. Over mensenrechten gesproken: al in 2004 kwam naar buiten dat daar sprake in 2004 sprake was van voortdurende martelingen, seksuele vernedering, gedwongen drugsgebruik en godsdienstige vervolging door de Amerikaanse bewakers, stellen 3 Britse vrijgekomen gevangenen. Hun beweringen werden bevestigd door twee Franse en een Zweedse ex-gevangene. Ook zouden er minderjarige gevangenen worden vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij vijandige handelingen en oorlogsmisdaden, in elk geval Omar Ahmed Khadr, die de Canadese nationaliteit zou hebben en in juli 2002 in Afghanistan op 15-jarige leeftijd gevangen was genomen. En tegen de Nederlandse overheid zou ik willen zeggen: 'kijk eens hoe wij de procedures uitvoeren met betrekking tot minderjarige asielzoekers'. Daarin zijn wij soms verre van humaan. In Rusland is het niet strafbaar een geaardheid te hebben anders dan hetero. Daar gaat het niet over. Het gaat over de vrijheid om publiekelijk te tonen dat je gay bent. Om dat ook te kunnen tonen. Russische mannen mogen niet handje in handje over straat lopen of elkaar in de openbaarheid kussen. Die wet geldt voor alle Russische onderdanen en voor alle toeristen en gasten die daar op bezoek zijn. Die regel wordt in Nederland ook toegepast. De Nederlandse wetgeving is hier ook voor buitenlanders van toepassing. Hier mogen homo's wel handje in handje lopen en dus mogen buitenlanders dat hier ook. Alleen in Rusland mag dat niet. Als je gast bent in een ander land moet je je houden aan de regels en gewoontes die daar gebruikelijk zijn. Ik vind dat sporters de regels niet moeten provoceren. De Westerse landen, ook Nederland niet hebben schone handen als het gaat over mensenrechten. Kijk maar eens hoe wij in Indonesië tekeer zijn gegaan tijdens de Linggadjati-oorlog na de 2e Wereldoorlog. De antihomowet in Rusland wordt opgeblazen. Buitenlandse homo's anders behandelen als de Russische zou discriminerend zijn.

Slotstand indices 9 augustus 2013/week 32: AEX 375,40; BEL 20 2.807,67; CAC 40 4.076,55 DAX 30 8.338,31; FTSE 100 6.583,39; SMI 7.977,34; RTS (Rusland) 1325,72; DJIA 15.425,51; Nasdaq 100 3.118,571; Nikkei 13615,19; Hang Seng 21807,56; All Ords 5035,90; €/$ 1,3343; goud $1314,70 dat is €31.654,94 per kg, 3 maands Euribor 0,227%, 10 jarig 2,057%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.