UPDATE10012011/3

De recente hervormingen binnen de eurozone gaan niet ver genoeg. Dat heeft het Luxemburgse bestuurslid Yves Mersch van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd. ,,De Europese voorstellen om het economisch bestuur in de eurozone te hervormen zijn een stap in de goede richting, maar ze zijn niet ambitieus genoeg om te garanderen dat de monetaire unie gezond en efficiënt functioneert”, aldus Mersch. Volgens hem moet er sneller worden ingegrepen bij buitensporige tekorten door snel sancties op te leggen. Verder moet er meer nadruk worden gelegd op de nationale schuld. De schuldencrisis is volgens Mersch ontstaan, doordat eurolanden niet in staat waren elkaars economisch beleid te controleren. Daarom moeten er procedures worden ingevoerd opdat dat wel wordt gedaan. De Griekse rente ging aan het einde van het oude jaar verder omhoog naar 12,55%. Dat zegt veel over het vertrouwen op de financiële markten over een goede afloop van het Griekse drama.

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in december onverwacht gedaald. De index waarmee Conference Board het consumentenvertrouwen meet, kwam in december uit op 52,5. In november stond de graadmeter nog op 54,3. Economen hadden voor december een stijging tot 56,0 voorspeld. Zowel het oordeel over de huidige economische situatie als de verwachting voor de nabije toekomst viel somberder uit dan in november. Ook de inschattingen over de arbeidsmarkt waren in december pessimistischer dan een maand eerder.

De huizenprijzen in twintig grote Amerikaanse steden zijn in oktober met 1 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dit bleek uit de zogenoemde Case-Shiller index. Het cijfer viel deskundigen tegen. Door persbureau Reuters geraadpleegde economen rekenden gemiddeld op een daling met 0,6 procent. Op jaarbasis was sprake van een daling met 0,8 procent. Hier werd gerekend op een afname met 0,1 procent.

De bezuinigingen van de Britse overheid zorgen volgend jaar voor een verdere daling van de huizenprijzen in het land. Dat meldt de Britse krant Financial Times woensdag na een rondgang langs economen. Vijftig van de 56 ondervraagde economen verwachten dat de prijzen volgend jaar met 5 tot 10 procent dalen ten opzichte van 2010. De bezuinigingen raken potentiële huizenkopers in de portemonnee en schaden het vertrouwen in de ontwikkeling van de economie, zo stellen ze. De prijzen van Britse koophuizen zijn de afgelopen jaren al flink gedaald. Tussen de piek van de verkoopprijzen in 2007 en het dal in 2009 verloren huizen in Groot-Brittannië gemiddeld 20 procent van hun waarde. Ongeveer de helft van dat verlies werd vervolgens weer goedgemaakt, maar sinds afgelopen zomer nemen de prijzen weer langzaam af.

Door nieuwe Europese regelgeving moeten nieuwe huurders die meer dan 33.000 euro verdienen straks mogelijk honderden euro’s meer betalen per maand voor hun woning, terwijl hun minder verdienende buurman voor de oude huurprijs mag blijven zitten. Corporaties mogen namelijk per 1 januari, als gevolg van Europese regelgeving, huishoudens met een jaarinkomen boven 33.614 euro geen woning meer aanbieden met een maandhuur lager dan 652 euro. Een aantal verhuurders gaat nu de huur van sociale huurwoningen alleen voor deze ‘veelverdieners’ verhogen tot 653 euro of hoger.

In de Tweede Kamer is begrip voor de stap van de corporaties. “Het gevaar is echter wel dat deze woningen een vrije huur gaan krijgen. Woningcorporaties moeten zich wel zien in te houden met huurstijgingen. Maar gegeven de huidige omstandigheden is het een beetje nood breekt wet”. Het CDA ziet helemaal geen probleem met de vercommercialisering van sociale huurwoningen. Rob van Son, directeur van corporatie Etten-Leur, wil bijvoorbeeld woningen die nu maandelijks 550 euro kosten ruim honderd euro duurder maken. Voor mensen die minder dan 33.000 euro verdienen, blijft de oude huurprijs gelden.

Ik kon mijn ogen niet geloven wat ik in de laatste column van prof dr R. Tissen las. Ik heb mijn bril schoongemaakt om er zeker van te zijn dat het echt was. Zo revolutionair heb ik het eerder nog niet meegemaakt. Geweldig gewoonweg. Lees en geniet want zo een initiatief moet je zoeken als een speld in een hooiberg. Als, ja als, dit voorstel wordt aangenomen voltrekt zich een geheel nieuw toekomstperspectief.

In Amerika is een van de opmerkelijkste wetsvoorstellen ooit over de economie ingediend, nota bene door de Republikeinse Partij.
Een tijdje geleden had niemand het voor mogelijk gehouden dat afgevaardigde Dennis Kuncinich zelfs maar in staat zou worden gesteld om een motie in te dienen ter opheffing van de Federal Reserve (FED) en –in dezelfde adem- ter omvorming van Amerika van een op geld gerichte economie naar een economie van de volledige werkgelegenheid. Het wetsvoorstel is slechts in één opzicht zwak. Het beoogt alle macht in handen van de politiek –de vertegenwoordigende democratie- te leggen, inclusief het eventueel bijdrukken van geld. Dat is zo’n onzalig idee dat het zelfs de goede kanten van het wetsvoorstel in een absurdistisch –en daardoor onmogelijk- daglicht stelt. Het voorstel om de Federal Reserve op te heffen is niettemin uitstekend en verdient onze volledige internationale steun. Als geen ander heeft de Amerikaanse Centrale Bank laten zien dat het slechts voor de belangen van zichzelf en een selecte groep van internationale voorkeursbanken (als Goldman Sachs, JP Morgan Chase) opkomt, tot grote schade van de lokale bevolking.
Meer principieel moet de Federal Reserve worden opgeheven omdat het een economie beoogt die is gebaseerd op overmatige schulden -zelfs de architect daarvan is- en in feite een carrousel van koop en verkoop van waardeloos geld in stand houd dat het karakter van een piramidespel draagt. Er moet in Amerika een nieuwe centrale bank komen met het mandaat om een -betrouwbaar en stabiel functionerend- geldsysteem voor de westerse economie te bedenken en uit te voeren, namens het volk en in het belang van het volk, inclusief hun kleinkinderen (lees: lange termijn). Het tweede deel van het wetsvoorstel van Kuncinich is zo mogelijk nog spectaculairder dan de afschaffing van de Federal Reserve. Het gaat –niets meer of minder- om een fundamentele verandering in het denken over de economie, namelijk van geld naar werk. De kapitalistische economie die uit deze crisis voortkomt hoort geld niet als uitgangspunt te hebben, maar werk en dus mensen. In een dergelijke economie gaat het uiteraard wél om geld, maar draait het er niet om. Er moet economische bedrijvigheid door ondernemers worden gecreëerd die mensen betekenisvol werk kan bieden. Dat is werk waar ze hun toekomst op kunnen baseren. Het scheppen van werkgelegenheid moet weer een echte ondernemingsdoelstelling worden, bij voorkeur in eigen land. Op basis daarvan kan dan weer samenwerking met het buitenland worden aangegaan, maar in een later stadium. Critici van het wetsvoorstel van Kuncinich zullen onmiddellijk wijzen op het socialistische –zelfs communistische- karakter van een dergelijke economie, ook al is dat klinkklare onzin. Zodra namelijk de westerse economie werk als centrale uitgangspunt kiest kan de balans tussen het produceren (van geld) en het consumeren ervan worden hersteld en dat is dringend nodig. Ook in Europa moeten we toe naar een economie van werk ongeacht de vergrijzing. Liever een tekort aan arbeidskrachten dan te weinig werk. Het laatste brengt immers alleen armoede, hoe uitgesteld die ook kan zijn.
Zal het wetsvoorstel van Kuncinich het halen?

Wel als er steun voor is van senator Rand Paul, de beroemde ‘Fed-basher’ van de Amerikaanse senaatscommissie voor financiën. Hij heeft al aangekondigd de afschaffing van de Federal Reserve niet uit te sluiten. Zal hij de slag om Wall Street winnen? Alleen als in 2011 zal blijken dat de Amerikaans samenleving verder in het moeras van uitzichtloze werkloosheid en armoede wegzakt. Voor mij staat dat vast. Want ook als zich herstel voordoet, zal dat op oneigenlijke gronden zijn, namelijk op overdadige schulden.

Een uitspraak van oud-premier JP Balkenende: adviezen van 55++ gaan ongelezen de prullenmand in. De politiek maakt van de wijsheid van 55-jarige geen gebruik meer. Dat is onverstandig, maar misschien heeft de wijsheid van senioren hem sterk gestoord in zijn belabberde wijze van leidinggeven. Wie zal het zeggen. Aan het einde van het afgelopen jaar hebben op de media uitspraken gedaan over wat de Nederlandse burger te wachten staat in 2011. Eerlijk gezegd heb ik niks gehoord wat ik al eerder niet de revue heb zien passeren. Ik zag in Nieuwsuur de Jager weer eens heel geruststellende woorden spreken over economie en financiën. Het wordt beter dit jaar maar einde van dit jaar zal dat pas goed zichtbaar worden. De economen Wim Boonstra, topeconoom bij de Rabo en prof Bas Jacobs van de Erasmus gaven hun visie. Delen van ons bedrijfsleven deden het goed, maar de open economie van ons land is kwetsbaar voor ontwikkelingen in de wereldeconomie. De Europese politiek heeft het dossier muntunie euro-zone onafgewerkt achtergelaten. Zwakke politieke leiders. Onzekerheid over de afloop van de euro-perikelen. In de VS is de situatie chaotisch. Veel teveel dollars in omloop gebracht, geen aantrekkende economie. Werkeloosheid blijft hoog, 42 miljoen Amerikanen moeten nog altijd in leven worden gehouden met voedselbonnen. Bezuinigingen in Europa zullen leiden tot een dalende koopkracht. Wat gaat er met de euro gebeuren? Wordt de knoflook euro realiteit? Er moet voor worden gevreesd dat Duitsland en Nederland niet bij machte zullen de zwakke euro-broeders weer op de rails te zetten. De gevolgen van de teruglopende bouwsector zullen in 2011 zichtbaar worden in de Nederlandse samenleving. Niet alleen voor de bouwers maar ook voor de hypotheekverschaffers, de woninginrichters en de onderliggende industrieën (gordijnen, tapijten, parket, keukeninrichters). In het gunstigste geval wordt 2011 een jaar als 2010. Er staan teveel parameters op teleurstellend.

Aan het einde van deze UPDATE stel ik wat vragen aan mezelf. Ik zeg er gelijk bij dat ik de antwoorden niet paraat heb. De VVD en het CDA hebben aan de 2e Kamer een voorstel neergelegd om voor een periode van 3 jaar een trainingsmissie van 545 militairen naar Noord-Afghanistan te sturen. Ik ben er zwaar op tegen om ontwikkelingsgeld in een militaire missie (zogenaamd bescherming van de trainers, die agenten op gaan leiden) te stoppen. De agenten zijn in grote getale analfabeten, die aan het einde van de dag zo stoned zijn als een garnaal. Afghanistan is nog altijd de grootste heroïneproducent ter wereld, ondanks alle gelden die door het Westen zijn geïnvesteerd om de boeren ‘om te turnen’ naar saffraan. Een mislukt project. Het lijkt me een beter voorstel eerst de burgers ´lezen en schrijven´ te gaan leren! Wat mij boeit is dat communicatie, door de technologie, een versnelling geeft tussen de politiek en de burgers in dit land. De uitslagen van de peilingen van Maurice de Hond geven binnen 48 uur inzicht over de mening van het volk. In dit geval: 70% van de gepeilden is tegen een nieuwe Afghanistan missie. Geen enkele achterban van alle politieke partijen (dus incl VVD en het CDA) is voor het voorstel. De coalitie partijen verliezen zetels, de partijen die tegenstemmen winnen en GL en D66 verliezen ieder een zetel, als waarschuwing niet voor te gaan stemmen.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.