UPDATE09082014/232 Het wordt onrustig overal in de wereld

Portugal wil met 4,9 miljard euro voorkomen dat de grootste bank van het land omvalt. Volgens directeur Carlos Costa van de Portugese centrale bank moet Banco Espírito Santo worden gered om te voorkomen dat de rest van het financiële systeem in het land besmet raakt. Dat argument houdt geen stand want uit de stresstest die momenteel wordt uitgevoerd door de EBA, in opdracht van de ECB, wordt uitgevoerd zullen wel meer banken in de problemen kunnen geraken en die kunnen ook de soliditeit van het financiële systeem aantasten. Met deze stellingname moet zo goed als iedere bank overeind gehouden worden, terwijl de opzet juist is het kaf van het koren te scheiden. De miljarden om de bank te redden, komen uit een Europees fonds om banken in moeilijkheden te ondersteunen, zegt Costa. Dat fonds werd opgericht tijdens de eurocrisis. Banco Espírito Santo verloor vorige week zo'n 75% van zijn waarde. De aandelen kelderden nadat de bank een recordverlies van ruim €3,5 mrd in een half jaar bekend maakte. Deze Nieuwe Bank komt in handen van het reddingsfonds van de centrale bank van Portugal, terwijl de aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties van BES het met de meer problematische onderdelen moeten stellen. Daartoe behoren onder meer de leningen aan andere delen van het Espirito Santo-conglomeraat. De grote financiële problemen van moederbedrijf Espirito Santo International zadelden BES de afgelopen tijd op met miljarden aan verliezen (op speculatief handelen) en dreigden de bank onderuit te halen. De kritische belegger meldt over dit dossier: In mei van dit jaar raakte de financiële wereld lichtelijk gealarmeerd. Het bleek dat de financiële groep Espirito Santo International, gevestigd in Luxemburg, gesjoemeld (boekhoudkundige onregelmatigheden) had met de cijfers. De tweede bank van Portugal, Banco Espirito Santo (BES), was een volle dochter van deze financiële groep. BES had niet alleen veel leningen verstrekt aan het moederbedrijf, maar ook een groot deel van het schuldpapier verkocht aan haar eigen clientèle. De Nationale Bank van Portugal wist echter vrij snel de gevoelens van onrust weg te nemen door te beweren dat BES zeer wel in staat was schokken, veroorzaakt door het moederbedrijf, financieel op te vangen. Voor de zekerheid werd het eigen vermogen van BES in juni nog met €1,09 mrd versterkt. Het bleek allemaal een loze belofte. Woensdag 30 juli bleek bij de presentatie van de cijfers over het eerste halfjaar, dat de schuld niet € 2 mrd bedroeg, maar €3,58 mrd. Bovendien presenteerde de bank afschrijvingen ter waarde van nog eens € 4,25 mrd. De Bank van Portugal was uitgegaan van een verlies van € 2 mrd. Het veel groter dan verwachte verlies was deels het gevolg van illegaal handelen van BES zelf. Tegen de uitdrukkelijke wens in van de centrale bank was BES doorgegaan met het verschaffen van leningen aan het moederbedrijf, dat alweer op 18 juli in surseance was getreden om de schuldeisers van zich af te houden. De gevolgen van het bekend worden van deze cijfers waren enorm. De koers van het aandeel stortte in naar een niveau van €0,12 per aandeel en werd de handel in aandelen BES tijdelijk opgeschort. Daarmee werd het ook nog eens onmogelijk om nieuw kapitaal aan te trekken. Vorig weekeinde werd daarom een reddingsplan opgesteld volgens de laatste richtlijnen van de Europese toezichthouders. Uitgangspunt bij het reddingsplan was, dat de belastingbetaler en de seniore crediteuren voor financiële schade behoed moesten worden. De klap zou op de schouders van aandeelhouders en houders van achtergestelde leningen terecht komen. [de vraag is wie de seniore crediteuren zijn die hier in bescherming worden genomen. Vrienden, zakenrelaties van de familie Espírito Santo?] In concreto komt het reddingsplan erop neer, dat de gezonde onderdelen van BES, plus de belangen van de voornaamste crediteuren onder gebracht worden in een Novo Banco, die een kapitaalsinjectie zal ontvangen van € 4,9 miljard. Het nieuwe management moet vervolgens het vertrouwen van nieuwe beleggers gaan wekken en op den duur de bank weer naar de markt brengen. De ‘vergiftigde’ assets van de bank worden ondergebracht in een zogeheten bad bank. Dat zijn vooral assets die behoren aan het failliete moederbedrijf en aan de Angolese dochter van BES. Daarin verdwijnen echter ook de belangen van aandeelhouders en houders van achtergestelde leningen. Zij moeten in lijdzaamheid hun ziel bezitten en afwachten wat er uiteindelijk nog aan waarde van hun assets overblijft. Dat kan mee of tegenvallen. Een van de meest aansprekende slachtoffers van deze maatregelen was de Franse bank Credit Agricole. Die heeft een belang van 15% in BES. De bank waardeerde dit belang op nul en kon daardoor een bedrag van €708 mln afschrijven. Daardoor daalde de winst over het 2de kwartaal tot €17 mln. Dat is jammer voor Credit Agricole en andere aandeelhouders en belanghebbenden van BES. BES was onlangs al gesommeerd om zijn kapitaal te versterken. Op dat moment werd nog gesteld dat een redding door de staat alleen als laatste middel zou worden ingezet. Volgens Costa hoeven Portugese spaarders zich geen zorgen te maken over hun geld. “Er is geen risico voor de overheidsfinanciën en de belastingbetaler”. Redelijk zou zijn als ook hier, evenals op Cyprus, de norm van €100.000 per spaarder zou worden gehanteerd. Ook Europese belastingbetalers hoeven niet bezorgd te zijn, omdat het geld uit het fonds een lening is, aldus de directeur. Deze laatste uitspraak is van nul en gener waarde. De vraag is of de debiteur in staat is de rente en aflossing van de lening tijdig te kunnen (terug)betalen.

In het voorgaande blog heb ik laten blijken dat ik verrast was over de uitspraken van VNO-NCW, MKB Nederland en de LTO over de aangekondigde financieel/economische sancties van de VS en de EU aan het adres van Rusland. Ze steunden het beleid van het kabinet ten volle. Nu de Russen hebben teruggeslagen en economische sancties hebben aangekondigd in de vorm van een lijst van geboycotte producten voor één jaar: rund- en varkensvlees, vis, noten, melkproducten, waaronder kaas, en groente en fruit afkomstig uit de Europese Unie, Canada, Australië en de VS, die Rusland niet meer in mogen. De reactie hierop van de kant van de LTO was enigermate verrassend, mag ik wel zeggen. De boycot die de Russen nu uitvaardigen is beangstigend voor de land- en tuinbouw en de veeteelt. We moeten naar Brussel voor financiële steun, in welke vorm dan ook. 'Dergelijke sancties zijn nog nooit vertoond', zegt Ruud Huinre, directeur Food & Agri van de Rabobank. De sancties van Rusland raken de hele Europese en Amerikaanse landbouwsector. De Europese meer dan de Amerikaanse. Boeren en tuinders zullen hard getroffen worden door forse prijsdalingen van hun producten als paprika's, tomaten, komkommers, bloemkool, sla, andijvie en spinazie. De notering van paprika's op de veiling in Zaltbommel daalde van €1 naar €0,20 per kilo, tomaten brengen nog maar 0 tot €0,10 op, waar €0,50 tot €0,60 normaal zou zijn. . Vooralsnog gaan onverkochte partijen tomaten de koelcel in, maar die zijn daar maar beperkt houdbaar. Het effect kan wel zijn dat de getroffen producten binnenkort goedkoper worden aangeboden in de schappen bij de supermarkt, die geen vaste inkoopcontracten hebben lopen. Maandag gaan de verschillende vervoersorganisaties om tafel om te praten over compensatie voor het weggevallen vervoer van groente en fruit, dat ze door de economische sancties niet meer aan Rusland kunnen leveren. Vanuit Brussel wordt gemeld dat het nog wel weken kan duren voordat de EU eventueel besluit over financiële steun aan boeren, die getroffen worden door de Russische sancties op landbouwproducten. Een zegsman benadrukte dat eerst de situatie grondig moet worden bekeken. Na een eerste analyse door een speciaal team van de Europese Commissie komen komende donderdag hooggeplaatste landbouwdeskundigen van alle EU-lidstaten in Brussel bijeen om zich met de EC te beraden. Daarbij gaat het vooral om het vinden van alternatieve afzetmarkten voor Europese landbouwproducten. Er is nog geen bijeenkomst van de EU-ministers van Landbouw gepland naar aanleiding van de Russische maatregelen die gevolgd zijn op de Europese sancties. Met die sancties straft de EU Moskou voor zijn steun aan de pro-Russische rebellen in het buurland Oekraïne. Eurocommissaris Ciolos benadrukt in een verklaring dat de EU over middelen beschikt om de boeren te helpen, ,,zodra dit nodig is''. Ook bestaat er een pot van €400 mln als crisisreserve. Het fonds is bedoeld om verstoringen van de markt, bijvoorbeeld door sancties, op te vangen. Ciolos toont zich ,,ervan overtuigd dat onze veerkrachtige landbouwsector zich snel zal heroriënteren naar nieuwe markten en kansen. Maar er moet steun zijn om te helpen dat deze overgang soepel gebeurt. Dit vereist een gezamenlijk Europees antwoord.'' De vraag is de €400 mln wel voldoende is om een jaar lang alle tegenslag te compenseren voor de boeren in de 28 lidstaten. Mijn antwoord is 'nee', ik denk meer in de richting van miljarden euro's. Onder deze omstandigheden wordt er wel een hoge prijs betaald door de EU voor de strafmaatregelen aan Rusland. Is daar wel voldoende over nagedacht? Ook daarop zeg ik 'nee'. Behalve de directe schade die de Russische sancties aan Europa toebrengen ligt er ook nog een deflatoir effect op de loer, dalende prijzen, daar zullen ze in Frankfurt en Brussel niet zo blij mee zijn. Verder gaven de Russen aan dat ze een vliegverbod boven Russisch grondgebied overwegen voor Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dit zou dan gaan om doorgaand vliegverkeer naar Azië. Luchtvaartdeskundige Hans Heerkens ziet grote problemen. Niet alleen de kosten voor het omvliegen lopen op, maar vliegtuigen moeten soms ook een tussenstop maken en kunnen minder vluchten per dag maken. Ook worden hierdoor de vluchtschema's ontregeld voor passagiers die onderweg moeten overstappen. President Poetin stelt met de economische maatregelen 'de veiligheid van de Russische Federatie te waarborgen'. De invoerbeperking is een antwoord op de sancties die westerse landen invoerden na het neerschieten van het toestel van Malaysian Airlines boven het oosten van Oekraïne, waarover tot dusverre nog geen berichten zijn verschenen over de plaats gevonden hebbende ramp, en de Russische steun aan de separatisten in Oost-Oekraïne.

De economische handelsoorlog met Rusland zal in de landbouw, voedingsmiddelenindustrie en delen van de transportsector en de groothandel duidelijk voelbaar zijn, meldt de ING. Tienduizend banen in Nederland zouden hierdoor verloren kunnen gaan. De directe en indirecte handel in de getroffen sectoren met Rusland levert ons €937 mln per jaar op. De sancties zouden in deze sectoren mogelijk 10.000 banen kunnen raken, een vijfde van de banen verbonden aan handel met Rusland. In de eerste vijf maanden van dit jaar was de economische schade van de crisis in de Oekraïne reeds voelbaar, aldus de bank. Nederland exporteerde tot en met mei 10% minder naar Rusland dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is uitzonderlijk veel. De Russische vraag is nu goed voor 51.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Deze arbeidsplaatsen, die verbonden zijn aan de €3,7 mrd aan productie voor Rusland, zijn vooral te vinden in de landbouw (4.000), de zakelijke dienstverlening (9.000), detail- en groothandel (12.000) en transport (2.000). Er wordt ingeschat dat er in de landbouw, transportsector en groothandel en de voedingsmiddelenindustrie 10.000 arbeidsplaatsen kunnen wegvallen, Toch bedraagt de export naar Rusland maar 1,2% van de totale uitvoer, met de aantekening dat als we meetellen de indirecte export via derden naar Rusland dan stijgt het aandeel tot 1,7%. Welke zakelijke belangen zijn er in het geding in relatie tot Rusland: ING heeft €8,5 mrd aan kredieten uitstaan, Shell heeft €5 mrd aan belangen. Heineken heeft in Rusland een marktaandeel van 13% voor €670 mln, Bos Kalis werkt aan een project in Sint Sint-Petersburg van €155 mln, Nutreco €44 mln, Philips en Unilever zijn ook grote partijen.

DFT: De ECB zit lelijk in haar maag met de mogelijke ernstige economische gevolgen van een handelsoorlog met Rusland. ECB-president Draghi moet erkennen dat toenemende politieke spanningen rond Rusland en in het Midden-Oosten een bedreiging voor het herstel van de Europese economie vormen. Anderzijds is hij van oordeel dat hij elke maand ook niet ad hoc wil reageren op veranderende omstandigheden, voorlopig gokt hij erop dat de maatregelen van juni (o.a. negatieve rente voor banken die geld stallen in Frankfurt) gaan werken. [die maatregelingen hebben in juli dus nog niet naar behoren gewerkt] In september komt ook de eerste tranche van €400 mrd beschikbaar aan goedkoop geld voor de banken. Ze krijgen dit geld alleen als ze het doorlenen aan burgers en bedrijven. Draghi verwacht veel vraag en denkt dat de banken uiteindelijk wel €450 tot €850 mrd zullen willen opnemen. Dat zou een forse injectie voor de economie betekenen. En als dat allemaal nog niet genoeg is, houdt hij nog een kaart op zak, het opkopen van bedrijfsobligaties van banken, de z.g. Asset Backed Securities. Hierdoor komt er nog meer geld in de markt. Dat opkopen van ABS-leningen kan nog een stap verder gaan, de ECB koopt dan ook staatspapier op van banken, een volledige kwantitatieve verruiming zoals de Amerikaanse FED dat al jaren heeft gedaan en nog doet. Volgens Draghi zijn wel voorbereidingen getroffen voor het opkopen van ABS-leningen maar is de definitieve beslissing nog niet genomen. Volgens Draghi zet het zwakke herstel van de economie voorlopig toch door, ondanks de spanningen. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne zullen Europa harder raken dan andere delen van de wereld, stelde Draghi. De gevolgen van de sancties tegen Rusland en de tegenmaatregelen die daar worden genomen, zijn volgens hem nog niet in te schatten. Maar de berichten over de tegensancties die de afgelopen dagen zijn genomen, beloven weinig goeds. De ECB zal de gevolgen van de crisis in Rusland voor de Europese economie nauwgezet in de gaten houden, beloofde Draghi. De aandelenbeurzen noteerden in rode cijfers en de verwachting is dat die marktbeweging verder doorzet. Daarbij speelt ook een rol: de militaire aanvallen van de Amerikaanse luchtmacht op stellingen van ISIS in Noord Irak, de situatie in Syrië, de oorlogshandelingen in Gaza, de toestand in Libië, Oekraïne en het uitdijende ebolavirus in West Afrika. Daarbij moet ook de onzekerheid worden meegenomen over de selective default waarin Argentinië zich bevindt. Verder stelde Draghi deze week nog weer eens aan de orde dat de stresstest voor de banken strenger zal zijn dan ooit. Hij benadrukte dat bij de presentatie van de richtlijnen voor de test, die mede wordt gebaseerd op het uitgebreide onderzoek naar de balansen van Europese banken waaraan al maanden wordt gewerkt. De ECB gaat streng letten op de informatie die banken zelf daarvoor aanleveren. [die aanpak deugt dus al niet, informatie die banken in het nauw zelf mogen opstellen kan gemanipuleerd zijn: de ECB stelt zelf vast/berekent zelf de ratio’s waaraan banken moeten voldoen] Als die in de ogen van de ECB teveel afwijkt van de inschattingen van andere banken, dan kunnen instellingen worden gedwongen hun werk opnieuw te doen. [en wat bereikt de ECB daarmee? In ieder geval dat het vertrouwen in die bank geschaad is] Bij de stresstest wordt bekeken of banken een zware economische crisis kunnen doorstaan. Ik begin er langzamerhand steeds minder vertrouwen in te krijgen dat de ECB een grondige sanering in het Europese bankwezen gaat doorvoeren. Het is nog steeds niet duidelijk wie en waar en onder welke regels wordt bepaald of banken de stresstest niet overleven en wat er met die banken dan gaat gebeuren. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat, wat nu in Portugal gebeurt met de BES, de overheid Europees geld gaat steken, om een consortium waarin een bank zit, te redden van de ondergang. Europees geld is geld van de belastingbetaler en Dijssel had ons nog zo beloofd dat dat nooit meer zou gebeuren. Zo’n toezegging is dus ook niets waard. De ECB kondigt aan dat banken die niet slagen voor de uitgebreide balans- en stresstesten eind oktober 2 weken de tijd krijgen om aan te geven hoe zij hun kapitaal gaan versterken. [en als ze daarin niet slagen, wat dan?] De banken krijgen eind september of begin oktober de voorlopige uitslagen van de onderzoeken. Banken die onder normale omstandigheden of op basis van het balansonderzoek (de 'asset quality review, of AQR) al kapitaal tekortkomen moeten hun gaten in 6 maanden zien te dichten. Banken die het pessimistische scenario van de stresstest niet doorstaan moeten hun positie binnen 9 maanden op orde brengen. Dit zijn modellen die van achter een bureau zijn bedacht. De echte wereld denkt en reageert helemaal niet op deze manier. Een bank die op instorten staat en die van de ECB 9 maanden de tijd krijgt om zaken weer op orde te brengen. Op het moment dat de geruchtenmachine in september gaat draaien liggen de zwakke banken al plat voordat die informatie naar buiten komt. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot de rentetarieven in de eurozone deze maand ongewijzigd te laten op 0,15%. Dat laatste maakt op mij geen enkele indruk. Het zal mij worst zijn of de ECB-rente 0,15% of 0,05% is. Waar ik mij wel grote zorgen over maak is het voornemen van Draghi om nog weer eens honderden miljarden aan euro's in het geldsysteem te pompen. Op enig moment loopt deze geldverruiming gigantisch uit de hand en veroorzaakt, mede door de onevenredig hoge overheidsschulden, de opwarming van de aarde met, uiteindelijk, 6 graden (deze eeuw nog), onzekerheid over de afloop van de banken stresstest, onrust in het Midden-Oosten, politiek/militaire spanningen tussen het Westen en Rusland, een dalend welzijn in grote delen van Europa en de verwachting voor een mega-instorting van het op kapitalistische wijze ingerichte financieel/economische stelsel. Ik herhaal het nog maar eens: de waarde van een valuta wordt bepaald door de hoogte van de rente en door het vertrouwen dat het heeft , bij beleggers, consumenten en banken.

Opnieuw slaat de Amerikaanse rechter Griesa, die betrokken is bij het Argentinië-dossier, toe. Ik heb daar geen goed woord voor over en dat kan gebeuren omdat er geen regelingen zijn gemaakt voor landen die in een default-situatie terechtkomen. Het IMF, dat wordt tegengewerkt door de VS, zegt daar al jaren aan te werken, maar de realiteit is dat 'aasgieren nog altijd een financiële chaos' kunnen veroorzaken door niet mee te gaan in een schuldregeling, afboeking van 75% van de vordering, die door 93% van de schuldeisers is geaccepteerd. Argentinië mag niet langer beweren dat het land aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en dat de recente wanbetaling niet aan de Argentijnse overheid is te wijten. [op zich is dat ook zo; rechter Griesa heeft de Argentijnen verboden de schuldeisers een betaling te doen] Argentinië kon eind juli niet aan zijn verplichtingen voldoen omdat het land geen akkoord wist te sluiten met houders van obligaties waarop het land jaren geleden al verzaakte. Een betaling aan huidige schuldeisers, waarvoor Argentinië geld beschikbaar had gesteld via een Amerikaanse bank, werd vanwege het uitblijven van een akkoord met de drie hedgefunds (gokbedrijven die niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel (waarmee te al een flinke winst zouden behalen) maar doorprocederen om het onderste uit de kan te halen, door de rechter verboden. Er borrelen vragen op over wie die federale rechter voor de United States District Court voor het Southern District van New York, Thomas Poole Griesa (geboren 11 oktober 1930, Kansas City) is, die gokverslavingsinstincten honoreert namens de wetgever. Is de man zelf soms ook gokverslaafd? Speelt geld een rol? Is hij chantabel? Heeft hij v erplichtingen jegens de eiosers? Dementeert deze 83-jarige rechter, parkinson? Hoe is het mogelijk dat op zo'n hoge leeftijd nog recht kan worden gesproken met zulke grote consequenties? Is hij daarvoor nog wel handelingsbekwaam? Waarom grijpt een hogere rechter hier niet in? De VS zet met de uitspraken van deze man zichzelf wel in de etalage, als belangenverdediger van gokverslaafden! Sindsdien betoogt Argentinië onder meer via advertenties dat het zelf aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Die opvatting werd deze week, door de rechter, echter van tafel geveegd. Hij wees erop dat Argentinië zijn verplichtingen aan alle schuldeisers, ook de dwarsliggers, moet voldoen, niet aan een bepaalde groep. ,,Het heeft geen zin om te zeggen dat de ene verplichting belangrijker is dan de andere'', stelde hij. Argentinië heeft zich nu tot het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag gewend omdat het door toedoen van de Amerikaanse rechter Griesa in gebreke moet blijven bij de aflossing van leningen. De bemoeienis van de Amerikaanse rechter 'schendt de Argentijnse soevereiniteit', stelt het Zuid-Amerikaanse land. Dat heeft het ICJ in een verklaring laten weten. Het ICJ is de instantie van de Verenigde Naties die geschillen tussen lidstaten moet beslechten. Het ICJ doet voorlopig niets met de Argentijnse klacht. Het heeft deze doorgestuurd naar de Verenigde Staten en kan deze pas in behandeling nemen als de VS de rechtsmacht van de VN in de zaak erkennen. Het conflict vindt zijn oorsprong in de uitspraak van de Amerikaanse rechter dat Argentinië een schuld aan een groep schuldeisers onder leiding van een New Yorks hedge fund volledig moet voldoen. Deze groep, die slechts een belang van 7% vertegenwoordigt, weigerde genoegen te nemen met een geringere terugbetaling, waar andere schuldeisers wel mee akkoord waren gegaan. Door de weigering is de hele schuldenregeling op losse schroeven komen te staan. Wie grijpt hier in? De tijd dringt.

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is deze week gedaald tot het laagste niveau sinds november vorig jaar. Valutahandelaren verleggen hun blik wat meer naar de Verenigde Staten, waar de rente door het aanhoudende economische herstel mogelijk eerder dan verwacht zal worden verhoogd. De euro sloot deze week op $1,3411. De waarde van de Europese munt loopt al sinds mei van dit jaar geleidelijk terug. In die maand werd nog een piek van bijna 1,40 dollar bereikt. De goedkopere euro kan de bijzonder lage inflatie in de eurozone enigszins stimuleren, aangezien goederen die in dollars worden afgerekend duurder worden. Tegelijkertijd worden producten uit de eurolanden aantrekkelijker op buitenlandse markten, waardoor de export kan stijgen.

De economie en de beurs trekken flink aan onder president Barack Obama, maar ook de staatsschuld van de Amerikaanse overheid vliegt omhoog. In de ruim 5 jaar onder Obama is de schuld gestegen van $10,6 naar nu $17,7 triljoen ($17.700.000.000.000). Opvallend feit is dat de federale schuld met 105% nu groter is als het Bruto Nationaal Product van de VS. De Amerikanen verdienen met elkaar jaarlijks $16,8 miljard. De regering Obama komt al 5 jaar jaarlijks het enorme bedrag van ruim $1.000 mrd tekort. De schuld is opgelopen naar $55.000 per Amerikaan, of ruim $150.000 per huishouden. Toen Obama begon als president was de schuld per huishouden nog maar $62.000. Een gemiddeld gezin verdient ruim $51.000 per jaar.

De Italiaanse economie is in het tweede kwartaal met 0,2% gekrompen ten opzichte van de eerste 3 maanden van dit jaar. Met de nieuwe krimp komt de op twee na grootste economie van de eurozone opnieuw in een recessie, terwijl er van herstel na de vorige periode van neergang nog geen sprake is geweest. In de eerste 3 maanden van dit jaar ging de Italiaanse economie al met 0,1% achteruit. De economie van Italië gaat al sinds de tweede helft van 2011 bijna onafgebroken achteruit. Alleen in de laatste 3 maanden van vorig jaar werd een minieme groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal (0,1%) gerealiseerd. De laatste groei in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder dateert van het derde kwartaal van 2011.

Nederland is hard toe aan extra loonsverhogingen. Jaar na jaar zijn hier de lonen gematigd, maar daar moet nu maar eens een einde aan komen. We hoeven niet bang te zijn onze concurrentiepositie te verspelen, want Duitse bedrijven delen ook steeds grotere loonstijgingen uit. Dat betogen economen naar aanleiding van de loondiscussie in Duitsland. Centrale bankier Jens Weidmann wil dat Duitse lonen zo’n 3% stijgen. Dat zou voor Nederland ook moeten kunnen. Vakbonden en werkgevers liggen al maanden in de clinch over loonsverhogingen. Circa 400 cao’s zijn nog altijd niet verlengd. Werkgevers verwijten de bonden dat ze te star vasthouden aan hun looneis van 3%. De bonden menen dat werknemers na vele magere jaren recht hebben op meer koopkracht. „We hebben al veel geprobeerd, maar niets helpt om de consumptie aan te zwengelen”, zegt de Groningse hoogleraar internationale economie Steven Brakman. „Misschien moeten we nu iets creatiefs doen: meer loonsverhoging zal zeker helpen om de bestedingen te stimuleren. Voor onze concurrentiepositie hoeven we niet te vrezen als de Duitsers het ook gaan doen.” „De loonkosten kunnen 3 tot 3,5% stijgen”, zegt Lex Hoogduin, oud-directeur van De Nederlandsche Bank. Volgens hem is dat belangrijk om de inflatie aan te wakkeren. De gemiddelde prijsstijging is in Europa heel erg laag. Hoogduin: „Nu dreigt er deflatie en als je daar eenmaal in terechtkomt, kom je er moeilijk weer uit.” Hij wijst erop dat iedereen met schulden, zoals een hypotheek, last heeft van de ongekend lage inflatie. Volgens econoom Robin Fransman moet de koopkracht omhoog. „De inflatie en de koopkracht zijn te laag om het economisch herstel mogelijk te maken.”

Kort Nieuws

DFT: De Rabobank heeft een claim ontvangen van maar liefst $2 mrd van een Argentijnse consumentenorganisatie. De Argentijnen zeggen gedupeerd te zijn door de Liborfraude, waaraan de Rabobank meedeed. Door te beleggen in een Argentijnse overheidsobligatie die gekoppeld was aan de liborrente, zou flinke schade geleden zijn. Er ligt een claim van $2 mrd op tafel, maar volgens de Argentijnse consumentenorganisatie kan die oplopen tot zelfs $5 mrd. Rabobank bevestigt de claim te hebben ontvangen, maar wil inhoudelijk niet reageren. Wel wijst Rabobank erop dat er in de claim geen nieuwe feiten op tafel zijn gekomen. Rabobank trof in de Libor-zaak eerder een schikking met toezichthouders, maar kreeg sindsdien meerdere claims van consumentenorganisaties, vooral in de Verenigde Staten. Wordt vervolgd …….

De Belgisch-Franse financiële instelling Dexia is in de eerste helft van dit jaar op een hoger verlies uitgekomen dan een jaar eerder. De bijna volledig genationaliseerde bank, 95% is in handen van de Belgische en Franse overheid, moest verschillende voorzieningen treffen, waardoor een groter verlies in de boeken verscheen. Het nettoverlies bedraagt €329 mln, tegen €178 mln een jaar eerder. Dexia trof voorzieningen om de blootstelling aan de financieel noodlijdende Amerikaanse stad Detroit en het in financiële problemen verkerende Amerikaanse gebied Puerto Rico af te bouwen. Verder nam het bedrijf een last bij zijn investeringen in de duurzame energiesector in Spanje.

Ik zie zo nu en dan door de bomen het bos niet meer. Zo loopt het bij onze oosterburen alles op rolletjes en lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn en dan vraag ik me af, na lezing van onderstaand bericht, welke waarde moet ik eraan toekennen? De orders voor Duitse fabrieken zijn in juni in het sterkste tempo van de afgelopen 2,5 jaar gedaald. De fabrieken ontvingen 3,2% minder bestellingen dan in mei. Die sterkste daling sinds september 2011 kwam geheel onverwacht. In mei werden al 1,6% minder orders ontvangen dan in de voorgaande maand. De daling werd onder meer toegeschreven aan de onrust rond Oekraïne en de sancties die zijn ingevoerd tegen Rusland. Eerder werd al gewaarschuwd dat die maatregelen de export van Duitsland naar Rusland stevig kunnen raken. De orders uit het buitenland krompen in juni met 4%, onder meer doordat de vraag uit andere eurolanden 10% kleiner was dan een maand eerder. Uit eigen land kwamen bijna 2% minder bestellingen. De export van Duitsland naar Rusland neemt dit jaar door de sancties tegen Rusland naar schatting met een vijfde af.

De Franse bank Crédit Agricole heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal vrijwel geheel zien verdampen als gevolg van afschrijvingen rond het belang in de noodlijdende Portugese branchegenoot Banco Espirito Santo (BES).

De Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) meldt dat in 2013 89.000 aanmeldingen voor hulp zijn ingediend. Ter vergelijking in 2012 waren dat er 84.500. De gemiddelde schuld steeg van €33.500 naar €37.700.

In de slotminuten voor de sluiting van de AEX deze week verloor het fonds BAM 17,35% van zijn waarde door partijen die nog net voor de sluiting short gingen.

Slotstand indices 8 aug 2014/week 31: AEX 390,25; BEL 20 3.035,96; CAC 40 4.147,81; DAX 30 9009,32; FTSE 100 6.567,36; SMI 8274,65; RTS (Rusland) 1170,60; DJIA 16.553,93; Nasdaq 100 3888,092; Nikkei 14778,37; Hang Sen 24334,73; All Ords 5429,60; €/$ 1,3411; goud $1309,10294,20 dat is €31.385,42 per kg, 3 maands Euribor 0,203, 10 jarig Staat 1,244% .

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.