UPDATE09032013/161 Donder op, trojka: Que Se Lixe a Troika

Afgelopen weekend gingen vele honderdduizenden, anderen spreken van anderhalf miljoen, Portugezen de straat op om het aftreden te eisen van de regering Coelho, omdat alle al opgebrachte bezuinigingen slechts hebben resulteert in een economische krimp die bijna 2 keer zo groot is geworden als geprognotiseerd. De leuze van de betogingen was: rot op, IMF, ECB en EU. De Portugese regering heeft de dwingend opgelegde bezuinigingen en belastingverhogingen doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een sterk gedaalde koopkracht, zit 17% van de beroepsbevolking werkeloos thuis en zijn duizenden kleinere bedrijven failliet gegaan. Het centrum-rechtse kabinet wil nu nieuwe belastingverhogingen doorvoeren. Het volk is woedend. Heeft Portugal nog een sociaal gezicht? Nee, het belang van een land zijn de bewoners en niet de financiële markten: je kunt niet God dienen en de mammon (betekent in het Syrisch 'geld, rijkdom'), citaat uit Mattheus 6:24. Net zoals in Griekenland en in Spanje is ook in Portugal de rek uit de samenleving. Dan wordt de tijd rijp voor een ingreep in het staatsbestel.

Eurocommissaris van economische en monetaire zaken, de Fin Olli Rehn, doet een waarschuwing uitgaan dat een uittreden van Cyprus uit de eurozone als gevolg van een wanordelijke liquiditeitscrisis, tot de mogelijkheden behoort. Er is een verschil van mening tussen de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schauble, en de Eurocommissaris met betrekking tot de toegevoegde waarde van zo een klein land in de eurozone. Schauble is van mening dat we Cyprus niet gaan missen als ze uit de euro stappen.

Mark Rutte verkeert in zwaar weer. Zijn optimisme heeft plaats gemaakt voor neerslachtigheid. Het onhaalbaarheid van het regeerakkoord, dat hij sloot met Samsom, is kennelijk tot hem doorgedrongen. Hij erkende deze week tegenover zijn achterban dat het kabinet een 'rotstart' heeft gemaakt. De economische vooruitzichten zijn slecht, de oppositie in de 1e Kamer blijft kritisch, de kritiek uit de samenleving komt hard aan. De premier heeft zich moeten verdedigen tegen de verwijten uit eigen kring tegen nieuwe lastenverzwaringen. Het liberale beleid 'van het op orde brengen van de overheidsfinanciën' krijgt van hem de hoogste prioriteit. Ook als dat betekent dat de belastingen en bezuinigingen opnieuw omhoog gaan. Of hij daarvoor steun kreeg van zijn achterban betwijfel ik. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt kritiek gehoord. Ook daar vraagt men zich af waar dit kabinet mee bezig is. Het bedrijfsleven zou dit land uit de crisis kunnen halen, maar dan moet Rutte de economie weer opstarten. Hij moet nog naar Canossa om de EC te laten weten dat Nederland dit jaar niet aan de norm van het emu-saldo kan voldoen. Of dat in 2014 wel gaat lukken is maar zeer de vraag. Het CPB en het kabinet verwachten van wel, maar wie zit dqaar op te wachten. We raken ook steeds verder weg van de beoogde emu-schuld. Nog steeds neemt iedere dag de staatsschuld met €50 mln toe. Ook al zou het kabinet erin slagen alle voorgestelde hervormingen en bezuinigingen door te voeren ook dan zal in 2017 de staatsschuld zijn opgelopen tot >70% bbp. Trouw interviewde deze week een aantal deskundigen over de aanpak van de economische crisis. Dit land moet gaan investeren in innovatie en moet stoppen met symtoombestrijding. In het elitaire gezelschap bevonden zich onder meer Adjiedj Bakas, Barbara Baarsma, Roger van Boxtel, Aalt Dijkhuizen, Wiebe Drayer, Rob van Gijzel, Doekle Terpstra, Willem Vermeend en Herman Wijffels. Enkele topics: In India studeren per jaar 100.000 ingenieurs af van het niveau TU Delft; stop het geld van onze pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken; durf te bouwen en te renoveren; geef de flexwerker ook kans op een hypotheek; verbind wegen, wifi en water; leg een accent op onderwijs, scholing en bijscholing, zorg ervoor dat het onderwijs geschoolde jongeren aflevert waarop het bedrijfsleven zit te wachten (techniek en beta-geschoolden); leg de nadruk op innovatieve duurzame investeringen bv in de bouwsector en in (tol)wegen, openbaar vervoer en duurzame (lokale) energieparken. Er moet een brede economische vernieuwing worden opgestart. De toon wordt nu gezet op bezuinigen en het overleg met de sociale partners. Er moeten oplossingen komen voor het betaalbaar houden van de zorg, een duurzame decentrale energiehuishouding, schone mobiliteit en voedselveiligheid. En dan moet bouwen en wonen weer worden vlotgetrokken worden. Het woonakkoord moet op de schop want de hypotheekrenteaftrek moet voor alle groepen, oud en jong, starters en ouderen op dezelfde wijze worden ingericht. Niks geen preferente positie voor de VVD-achterban. Het beeld doemt op dat Rutte tracht een dood paard nog aan het bewegen te krijgen. Het is dat Samsom hem nog overeind houdt: die ging deze week in de 2e Kamer op de knieën -figuurlijk- voor alle oppositiepartijen of ze asjeblieft de plannen van het kabinet Rutte/Asscher willen steunen. Ik kreeg er een gevoel van vernedering bij. Het enige wat Samsom krijgt is een pak slaag in de peilingen. De peiling van 7 maart is de volgende: VVD 32 zetels, PvdA 24, 50+ 19, PVV 18; SP 17; S66 15; CDA 11, CU 6 en de3 SGP 3. De coalitie heeft 56 zetels, het CDA valt terug en 50+ staat op de derde plaats.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft deze week verwarring gesticht over oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank. Die zou, volgens Dijsselbloem, gewoon hebben moeten verschijnen op een hoorzitting van de Tweede Kamer over de teloorgang en de nationalisatie van SNS Reaal. Maar Wellink is helemaal niet uitgenodigd door de Kamerleden, blijkt uit navraag. Dijsselbloem was bij Room for Discussion, een interviewprogramma met studenten van de Universiteit van Amsterdam, hard in zijn oproep aan Wellink. ''Ik vind dat hij gewoon de morele plicht heeft om verantwoording af te leggen", zei Dijsselbloem, die verder zei het ,,zeer te betreuren" dat Wellink besloten heeft niet naar de Kamer te komen. ,,Hij heeft in een cruciale periode leiding gegeven aan DNB. Het zou goed zijn als hij zou vertellen hoe het gegaan is."Maar navraag bij de vaste Kamercommissie van Financiën, die de hoorzitting organiseert, leert echter dat Wellink helemaal niet uitgenodigd is. Overigens bleef het een schimmig beeld dat door de verantwoordelijken bij de toezichthouder. Ze lieten het achterste van hun tong niet zien. Wat in de verantwoording niet spoort is dar de bobo's aan de Kamerleden laten weten dat DNB in 2006 een zorgvuldig besluit is genomen maar dat, achteraf bezien, ze dat, met de kennis van nu, niet meer zouden doen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2006 een zorgvuldige beslissing genomen door SNS Reaal toestemming te verlenen voor de overname van Bouwfonds Property Finance van ABN Amro. Dat zeiden oud-toezichthouders van DNB afgelopen vrijdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De huidige toezichthouder bij DNB, directeur Jan Sijbrand, beaamde dat later in de hoorzitting, maar zei er wel bij dat DNB de overname nu nooit meer zou goedkeuren. De overname van Bouwfonds heeft SNS in de jaren erna opgebroken. De vastgoedportefeuille hing de bank als een molensteen om de nek en de top van de bank slaagde er niet in de problemen onder controle te brengen. Het spijt het te moeten schrijven maar de toezichthouder gaat hier niet vrijuit. Waarom is er in de periode niet eerder ingegrepen? DNB maakte hier dezelfde fouten in het beleid als bij IceSafe en DSB. Ze wisten exact wat er aan de hand was, maar ze grepen niet in. Ze wachtten af totdat de boel omviel. In alle drie de gevallen. Eind vorig jaar liep het bij SNS REAAL zo uit de hand dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op 1 februari besloot SNS te nationaliseren, omdat het concern volgens hem anders failliet was gegaan. Volgens Sijbrand is er de afgelopen 5 jaar veel veranderd in hoe gekeken wordt naar de risico's bij banken. ,,Dingen die nu heel evident lijken, waren dat een paar jaar geleden niet.'' Volgens hem klapte de val voor SNS in 2009 dicht, toen het slecht begon te gaan met het vastgoed. Volgens Sijbrand had de reddingsoperatie ook niet veel goedkoper gekund voor de Nederlandse belastingbetaler door bijvoorbeeld eerder in te grijpen. ,,Ingrijpen op een ander moment had geen geld gescheeld'', zei Sijbrand. En daar geloof ik helemaal niets van. Volgens oud-bestuurslid Arnold Schilder was de vastgoedfinancieringstak van Bouwfonds van onbesproken gedrag en waren er geen signalen van fraude. Vastgoed was destijds ,,een aantrekkelijke tak van sport'', zei Schilder. De rendementen waren goed en de risico's werden als laag ingeschat. In de hoorzitting kwam vrijdag ook de huidige raad van commissarissen van SNS aan het woord. Voorzitter Piero Overmars stelde dat alles bij de overname van Property Finance volgens de regels is verlopen. Kamerleden van vooral het CDA en SP waren ontevreden over de analyse van Overmars. ,,Ik mis de kritische zelfreflectie'', zei CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Overmars had aan het begin van de hoorzitting gewaarschuwd voor scherpe aanvallen op personen. Hij verwees naar de 'hetze' tegen oud-topman Sjoerd van Keulen. Die zou vanwege ernstige bedreigingen in februari in het buitenland zijn ondergedoken, nadat op Twitter was opgeroepen om hem te bestoken met mailtjes. In de media was zijn huis te zien. Het 'old boys network' draaide op volle toeren: iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Wordt vervolgd.

Aegon kan zijn borst gaan natmaken. De deur is, door de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad, wagenwijd opengezet voor nieuwe claims in de woekerpolisaffaire, die het bedrijf honderden miljoenen zouden kosten. In het advies zegt de advocaat-generaal dat het verzekeringsbedrijf fout zat bij het verstrekken van woekerpolissen. Wederom lijkt de rechterlijke macht vast te stellen dat er wel degelijk sprake is geweest van misleiding bij de verkoop van de verzekeringspolissen. Dat is een gevoelige tik voor deze en wellicht ook andere verzekeraars. De Hoge Raad neemt doorgaans adviezen van de advocaat-generaal over. De kans is nu groot dat Aegon megaclaims tegemoet kan zien. De rechtszaak gaat specifiek over de Koersplan-polissen, een product dat de verzekeraar tussen 1987 en 1998 heeft verkocht. In totaal heeft Aegon 700.000 zogeheten Koersplan-polissen verkocht. In deze zaak zijn 35.000 polissen aangemeld. Als daaraan een uitkering moet worden gedaan, dan kost dat de verzekeraar €30 tot €35 miljoen. De overige 665.000 polishouders kunnen na de uitspraak van de Hoge Raad alsnog hun gelijk halen. Als iedereen dat doet, loopt de kostenpost voor Aegon op tot in de honderden miljoenen euro’s.

Kort nieuws

In de VS ging in het 4e kwartaal de productiviteit omlaag;

Goldman Sachs vreest voor inflatie en waarschuwt voor een stijging van de rente in de VS;

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de rating van Italië verlaagd naar BBB+. Het is de eerste verlaging van de kredietstatus na de verkiezingen van 2 weken geleden. Die hebben geen duidelijke meerderheid opgeleverd in de Senaat. Fitch ziet tevens negatieve vooruitzichten voor de Italiaanse economie, die zich bevindt in ,,een van de diepste recessies in Europa'', aldus de krant la Repubblica. Eerder hadden de kredietbeoordelaars Standard & Poor's en Moody's Italië al uit de kopgroep van de A-landen gehaald;

De effectenbeurzen in New York zijn op de laatste werkdag van deze week hoger gesloten. Daarmee beleefden ze de op één na beste week van het jaar en haalde de Dow voor de vierde dag op rij een recordstand. De stemming werd gesteund door sterke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent (67,58 punten) hoger. De brede S&P 500 klom ook 0,5 procent (6,92 punten) tot 1551,18 punten. Ook de S&P 500 koerst richting het hoogste slotniveau ooit. Technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent (12,28 punten) in de plus. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari fors sterker toegenomen dan verwacht. Er kwamen, buiten de agrarische sector, 236.000 nieuwe banen bij, terwijl economen op veel minder hadden gerekend. De werkloosheid in de VS daalde onverwachts tot 7,7% van de beroepsbevolking, van 7,9% in januari.

Slotstand indices 8 maart 2013/week 10: AEX 352,43; BEL 20 2.632,62; CAC 40 3.840,15; DAX 30 7.986,47; FTSE 100 6.483,58; SMI 7.744,84; RTS (Rusland) 1.532,66; DJIA 14.397,07; Nasdaq 100 2.804,111; Nikkei 12.283,62; Hang Seng 23091,95; All Ords 5.137,50; € $1,3004; goud $1579,20 dat is €38.998,32 per kg, 3 maands Euribor 0,200%, 10 jarig 1,792%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.