UPDATE08042011

Eerst maar even een goed voornemen. Ik zal geen blog meer plaatsen , die is opgebouwd uit 19 A4tjes. Gekkenwerk …………….. sorry!

Het belangrijkste nieuws komt van RTLZ waar Hans de Geus een analyse geeft van de penibele financiële situatie waarin de VS momenteel verkeert. 71% van de Amerikanen wil dat de overheid gaat wanbetalen. Stop met betalen van rente en aflossingen', vindt een grote meerderheid. Binnen enkele weken moet het Congres in de VS het verhogen van het schuldplafond van de overheid goedkeuren. Terwijl iedereen zich nu druk maakt over het rondkrijgen van de Amerikaanse begroting en een mogelijk 'shutdown' van de overheid, hangt er een volgend, nóg groter zwaard van Damocles boven ons hoofd: het verhogen van het schuldplafond. De tweede grote uitdaging voor het financiële bestuur van Amerika in korte tijd dus. Het enge is: 71% van de Amerikanen wil dat het plafond níet wordt verhoogd. $14,300 miljard (=$14.300.000.000.000) is het huidige maximum dat de Amerikaanse overheid in het krijt mag staan. Die grens is binnen enkele weken in zicht. Als de regering geen toestemming krijgt voor een hogere 'debt ceiling', betekent dat dat de VS geen nieuwe leningen meer kunnen uitschrijven. Dat betekent automatisch, dat er op de bestaande Treasuries geen rente en aflossingen meer kunnen worden betaald. Normaal gesproken is het routinekwestie: de afgelopen 70 jaar is er 80 keer tot een verhoging van het schuldplafond besloten. Waarschijnlijk zal ook nu op het allerlaatst de wijsheid boven komen drijven. Maar….je moet er niet aan denken dat populisten, met de stemming onder het volk in het achterhoofd, de kop in de wind gooien. Hoe het ook afloopt, gezond is het niet alsmaar de schulden te blijven verhogen. Totale financiële chaos op mondiaal niveau zal het gevolg zijn; andere landen die ook weigeren hun leningen af te lossen; de kapitaalmarkt zou compleet opdrogen, niemand kan nog geld lenen. De kredietcrisis van 2008 zou er niets bij zijn. Beangstigend, fascinerend, maar zo ondenkbaar dat ervan wordt uitgegaan dat het wel goed zal komen. Hoewel niet iedereen er gerust op is, de dollar verzwakt ook vandaag weer verder in waarde tot 1,4471. AEX sloot in het rood op 366,94, de DJIA -0,24% op 12380,05 en de Nasdaq – 0,5% op 2321,18.

De laatste UPDATE was nog maar net gepost of het bericht verscheen dat de demissionaire Portugese regering van José Socrates de handschoen in de ring heeft gegooid en bij de EU heeft aangeklopt voor financiële steun uit het steunfonds. Het zou gaan om 90 mrd euro. Een probleem is dat de bezuinigingsplannen die de Portugese overheid had willen doorvoeren door het parlement zijn weggestemd. Een ding is wel helder dat Portugal in de staatshuishouding zullen moeten gaan snijden en diep ook nog. Het is niet duidelijk of het interim-kabinet wel bevoegd is om een steunaanvraag bij de EU in te dienen. Dat moet later nog blijken. Barroso, de voorzitter van de EC, (zelf ook een Portugees) heeft premier Socrates verzekerd dat het verzoek om steun zo snel mogelijk wordt behandeld, volgens de geldende regels. Barroso is ervan overtuigd dat Portugal zijn problemen zal overwinnen, zo schrijft hij in een verklaring. Op de achtergrond speelt mee dat er al langer een toenemende druk bestond op Portugal om een beroep te doen op het noodfonds. Veel eurolanden, waaronder ook Nederland, zijn bang dat de stabiliteit van de euro door de Portugese schuldencrisis in gevaar komt. Premier Mark Rutte onderstreepte dat de EU het land niet zal laten vallen, maar dat het wel aan strenge bezuinigingseisen moet voldoen om voor financiële steun in aanmerking te komen. Het bericht komt niet als een verrassing. Maanden geleden heb ik al geschreven dat Portugal het in zijn eentje niet zou kunnen redden. Ik hoorde gisteren op TV een Portugese burger zeggen dat zijn land financieel/economisch niet sterk en stabiel genoeg was en is om zijn eigen valuta op te kunnen geven om in de muntunie te kunnen stappen: bij de grote jongens te kunnen horen. Niet alleen Portugal, ook Griekenland, Ierland, Spanje en wellicht ook Italië en België kunnen niet overeind blijven zonder de monetaire tools te kunnen hanteren. De euro brengt ons meer onheil dan heil. Al die zwakkere broeders zouden de mogelijkheid moeten krijgen, eventueel tijdelijk, terug te keren naar de eigen valuta (drachmen, Ierse ponden, escudo's peseta's, lires) om met een devaluatie het financiële evenwicht te kunnen herstellen. Nu zijn we afhankelijk van de ECB en de goedwillendheid van de Europese Unie. Mogelijk heeft de verwachte renteverhoging van 7 april van de ECB met 25 basispunten ook een rol gespeeld. De rente staat nu op 1,25%, hetgeen nog uitzonderlijk laag is te noemen. Ik verwacht, op grond van een oplopende inflatie, nog zeker 2 of 3 renteverhogingen dit jaar. De FED hanteert nog altijd een rente van 0% en de Engelse centrale bank nam de 0,25% renteverhoging ook niet over van de ECB maar hield de rente op 0,5% terwijl de inflatie daar al wel naar 4,4% is gestegen. Steeds duidelijker wordt dat de centrale banken zich, door de financiële crisis in een hoek hebben laten manoeuvreren waar ze zich nauwelijks nog kunnen bewegen zonder schade aan te richten. Ik heb hier al 1,5 jaar geleden voor gewaarschuwd. De rente is te lang te laag geweest hetgeen leidt tot zeepbellen in grondstoffen, zegt Hans de Geus bij RTLZ. De prijsstijgingen zijn te zien bij zowel producten die we gebruiken in de industrie als bij producten die worden gebruikt om in te beleggen, zoals goud, zilver en palladium. ''Het gekke is dat ook de aandelenkoersen stijgen”. Mogelijk wordt dat veroorzaakt doordat de rente nog steeds heel laag staat. Beleggers zoeken dan naar andere beleggingen. Het is moeilijk onderscheid te maken tussen wat economie-gedreven is en wat minder verband houdt met de echte economie. Ook de euro blijft maar stijgen tegenover de dollar.

Is het wel zo riskant om de huizenmarkt juist nu te hervormen, of doet de overheid er juist goed aan om nu alle pijn ineens te nemen? Een onderwerp van de Kijker aan zet bij RTLZ. De gouden tijden zijn voorbij in de huizenmarkt en de prijzen kunnen zelfs nog wel met 5% dalen, zo vrezen de makelaars. Belangenclubs waarschuwen de overheid nu niet allerlei maatregelen te nemen, die huizenkopers nerveus maken en de markt verder kunnen ontregelen. Maar is dat wel zo verstandig? We dachten het hier in Nederland zo goed voor elkaar te hebben. Onze huizenmarkt was immuun voor prijsdalingen want er is tenslotte een constant tekort aan woningen. Dat was dus wreed ontwaken toen de recessie ook de huizenmarkt raakte. Het duurde even, maar ook makelaars zijn nu overtuigd van een substantiële neergang. Onze overheid en de toezichthouders zijn intussen wel langzaam bezig de huizenmarkt strenger te reguleren. Tophypotheken, aflossingsvrije hypotheken, de nationale hypotheekgarantie, maximale financiering, alles wordt aangepakt. De hypotheekrenteaftrek zelf nog niet, maar vriend en vijand zijn het er over eens dat dat slechts een kwestie is van tijd.

De orderboeken in de bouw zijn weliswaar weer beter gevuld, maar dat komt niet doordat de bouw echt aantrekt. Volgens het Economisch Bureau van ING heeft het te maken met het winterweer, waardoor werkzaamheden in de tijd zijn opgeschoven. En doordat aannemers failliet zijn gegaan, wordt de koek verdeeld over minder partijen, waardoor de orderboeken van de overgebleven partijen gemiddeld voller zijn. ING verwacht voor dit jaar nog een krimp van de bouwproductie van slechts 1 procent. Het orderboek van een gemiddeld bouwbedrijf steeg van december tot en met februari weliswaar van 5,9 naar 6,3 maanden werk op voorraad. Maar de beter gevulde orderboeken zijn volgens ING geen voorbode van betere tijden. Het reilen en zeilen van de architecten is doorgaans een eerste voorbode van daadwerkelijk herstel in de woningbouwmarkt. "Als we naar de ontwikkeling van de architectenbranche kijken, zien we echter nog geen verbetering." De verkoop van nieuwbouwwoningen wil ook nog niet op gang komen. Volgens ING werden in de afgelopen twaalf jaar in het laatste kwartaal van het jaar gemiddeld bijna 10 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht ten opzichte van andere kwartalen. "Deze eindejaarsrally kwam in 2010 echter niet voor." In de laatste drie maanden van het jaar werden "slechts" 1,5 procent meer nieuwe huizen verkocht dan gemiddeld in de andere kwartalen. Ook werd er volgens ING op internet niet eerder zo weinig gezocht op de term 'nieuwbouw' als eind vorig jaar.

Woensdagavond zag ik bij Nieuwsuur een item over de kritiek die de EU heeft op de twee Amerikaanse kredietbeoordelaars S&P en Moody's. Fitch is Engels en klein. Ik kan me daarbij wel wat voorstellen. De eurozone zit met zwakke broeders, Griekenland, Ierland en nu ook officieel Portugal en landen als Spanje, Italië en België zitten nog in de wachtkamer. Wat de eurozone nodig heeft is support van de credit rating agency's. En dat komt er nog niet. S&P en Moody's zijn realistisch kritisch en dat moeten ze ook zijn. Het zijn dienstverleners, die zowel beleggers als financiële markten dienen. Zijn ze altijd objectief? Daar worden nog wel eens vraagtekens bij gezet b.v. bij de waardering van de sub-primes. U weet wel: die mandjes met Amerikaanse rommelhypotheken, die in juli 2007 onrustig werd waarvoor BNP Paribas als reden afgaf: "The complete absence of liquidity in certain market segments of the U.S. securitization market has made it impossible to value certain assets fairly regardless of their quality or credit rating." De hele fraude van de Amerikaanse zakenbanken rondom dit dossier is niet alleen op het conto te schrijven van de beide credit rating agency's. We moeten ook in ogenschouw nemen dat geen enkele centrale bankier in de wereld doorhad wat er in werkelijkheid gebeurde. Nout Wellink is daar heel duidelijk over geweest: 'met alle know-how die ons ter beschikking stond konden wij er niet achter komen waar ineens al die gigantische winsten bij de banken vandaan kwamen'. Zelfs de grote bankiers zeiden dat ze dat pas veel te laat in beeld kregen. Namelijk toen het onheil geschiet was. Achteraf bleek dat financiële producten door beta-vakkers, wiskundigen, werden ontwikkeld, die de ballen verstand hadden van geld. De leningsvoorwaarden werden vastgelegd op 2000 A4tjes. Die worden dus door geen mens gelezen, kennelijk ook niet bij de centrale banken. Dat er iets goed fout ging met de handel in sub-primes is wel helder, maar dat alleen de ratingburo's daaraan schuldig zijn, nee dat gaat me weer te ver. Terug naar de eurozone. De markt werkt met ratings. Als de rating van een land dan wel een bank of bedrijf wordt verlaagd, de reden wordt altijd wel opgegeven, stijgt de rente. Hoe groter het risico wordt ingeschat hoe hoger de rente wordt die betaald moet worden aan de geldverschaffer. Nederland heeft een AAA rating, Duitsland en Frankrijk ook, België heeft AA+, Spain AA, Italië A+, Portugal en Ierland A- en Griekenland BB+. Libië en Tunesië BBB+ en Egypte BB+. Wat de Europese Raad wil is dat de zwakke broeders een kans krijgen hun economie en financiën weer op orde te krijgen, door de staatsuitgaven te beperken en belastingen te verhogen en door geldleningen vanuit het noodfonds beschikbaar te stellen. Soms leidt dat niet tot het gewenste resultaat, soms daalt de koopkracht zoveel dat de economische groei in een krimp omslaat. Het is de functie van de ratingburo's daarover onderbouwde oordelen uit te spreken en dat wordt niet altijd en overal gewaardeerd. Stel, Portugal krijgt 80 mrd euro uit het noodfonds, maar na een jaar moet geconcludeerd worden dat Portugal steeds verder wegzakt. Eigenlijk moet er afgestempeld gaan worden, maar de Europese Raad besluit door te financieren en het probleem naar voren te schuiven. Dan zit Brussel niet te wachten op een kritisch geluid over dit dossier van over de oceaan. De financiële markten echter wel. Vandaar dat Europa een eigen ratingburo gaat opzetten: het ESMA. Al in de Oudheid 'werd de boodschapper van het slechte nieuws de tong afgesneden', figuurlijk gesproken is dat nog altijd zo. Niemand, in onze tijd, zit op slecht nieuws te wachten ook al is dat gegrond op realistische aannames.

 

Het ging al enkele weken niet goed bij SAAB. Het Zweedse autobedrijf is onderdeel van Spyker Cars en heeft voor tientallen miljoenen Zweedse kronen aan onbetaalde rekeningen bij leveranciers open staan. ,,Ik weet niet exact hoeveel het in totaal is, maar we praten over tientallen miljoenen kronen'', aldus Svenake Berglie, bestuurder van brancheorganisatie FKG. Tien miljoen Zweedse kroon staat gelijk aan circa 1,1 miljoen euro. Wegens gebrek aan onderdelen is de productie bij SAAB tijdelijk stilgelegd.

 

Dit bericht is een slecht nieuws. Olieprijzen stijgen later dit jaar tot boven de 130 dollar per vat. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters onder 32 oliehandelaren. Een op de vijf rekent zelfs op een niveau van 150 dollar per vat. Een einde aan de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is voorlopig niet in zicht, zo luidt de consensus. Brentolie kwam deze week voor het eerst sinds 2008 boven de 120 dollar per vat uit. Vanmorgen noteert Brent $123,49 bij een dollar van 1,4396. Bij olieprijzen tussen de 130 en 150 dollar per vat gaan bij economen de alarmbellen rinkelen. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Decision Economics valt in de Verenigde Staten de groei 0,5 tot 0,75 procent lager uit bij een niveau van 130 dollar per vat. 's Werelds grootste economie groeit momenteel in een tempo van 2,5 tot 3 procent.

In de VS dringt de tijd om tot overeenstemming te komen over de begroting voor het komende halfjaar. President Barack Obama zal een nieuwe poging wagen om een deal te sluiten met zijn Democratische partijgenoten en de Republikeinse oppositie in het Congres over de begroting voor de komende 6 maanden. Lukt het niet voor het einde van deze week tot een akkoord te komen, dan dreigen veel overheidsdiensten bij gebrek aan financiering tijdelijk te worden gesloten. De VS kampen met een begrotingstekort van 1,65 biljoen dollar. Obama heeft drastische bezuinigingen aangekondigd maar de Republikeinen vinden dat de regering nog veel meer kan besparen op bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, milieubescherming en ontwikkelingshulp. De president vreest dat nog meer bezuinigingen slecht zullen uitpakken voor de economie, die herstellende is van de diepste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

 

De Ijslanders zijn tegen terugbetaling van de Icesaveschulden. Een meerderheid van de IJslanders is tegen het akkoord over de terugbetaling van de Icesaveschulden van 3,9 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië. In een opiniepeiling liet 57 procent weten tegen het voorstel te zijn, 43 procent is voor. Zaterdag moeten de IJslanders hun stem uitbrengen in een referendum over het akkoord voor terugbetaling van de verloren spaartegoeden van de omgevallen IJslandse internetspaarbank Icesave. Bij een peiling medio maart was nog een kleine meerderheid van 52 procent van de IJslanders voor terugbetaling van de Icesaveschulden. Nederland en Groot-Brittannië schoten het bedrag voor aan spaarders van Icesave om hen te compenseren voor de ondergang van Icesave in oktober 2008. In maart 2010 werd ook al een referendum gehouden over terugbetaling van de Icesaveschulden en toen stemden de IJslanders tegen, waarna het voorstel van tafel ging. In het huidige voorstel van Nederland en Groot-Brittannië krijgt IJsland tot 2046 de tijd om het geld terug te betalen.

 

Friesland Bank heeft vorig jaar een verlies geleden van 43 miljoen euro, onder meer vanwege een eenmalige afwaardering van 61 miljoen euro op het belang in Van Lanschot. Zonder de eenmalige afwaardering op Van Lanschot zou de bank een winst hebben geboekt van 18 miljoen euro. ,,Zoals we eerder hebben aangegeven, is de vermogenspositie in aanloop naar de nieuwe regelgeving in het kader van Basel III een punt van aandacht'', zei Kees Beuving, voorzitter van de raad van bestuur. ,,Daarom hebben we besloten tot verkleining van ons belang in van Lanschot.''

 

De verkoop van woningen is in het eerste kwartaal met 14,3% gedaald vergeleken met het voorgaande kwartaal. Gerekend wordt op een daling van de prijzen met 0-5% in 2011. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen is daarmee uitgekomen op 21.536. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De makelaarsorganisatie spreekt van één van de slechtste kwartalen sinds het dieptepunt van de economische crisis. De prijs van de gemiddelde verkochte woning lag met 227.000 euro 1% lager dan in het vierde kwartaal. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2010 is er sprake van een daling met 1,6 procent.

Scheidend topman van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) Hans Hoogervorst adviseert huizenbezitters om te gaan aflossen, ook al hebben ze een bestaande aflossingsvrije hypotheek. ''Nederland stevent af op een financiële ramp, als de huizenmarkt niet wordt hervormd'', aldus Hoogervorst. Bij een aflossingsvrije hypotheek betalen mensen alleen de rente. Aan hun hypotheekschuld verandert niets. Wanneer mensen met zo´n aflossingsvrije hypotheek hun huis gedwongen moeten verkopen, dan zitten ze met een flinke schuld. Hoogervorst, VVDer, gaat hiermee een stuk verder dan minister Jan Kees de Jager van Financiën (CDAer). Die wil dat er per 1 augustus geen nieuwe volledig aflossingsvrije hypotheken meer worden afgesloten. Het deel van de hypotheek dat niet wordt afgelost mag dan niet meer dan de helft van de marktwaarde zijn. Volgens Hoogervorst realiseren veel huizenbezitters zich niet dat dat ze een aflossingsvrije hypotheek hebben. Hij vraagt zich af of mensen wel in staat zijn het bedrag af te lossen. ''Als grote groepen huizenbezitters in problemen komen en er gedwongen verkopen volgen, zou dit op termijn een bom onder de huizenmarkt betekenen. Er moet niet worden uitgesloten dat de huizenprijzen dit jaar tot 5% kunnen dalen. Huizen staan momenteel 268 dagen te koop en daarbij komt dat veel potentiële kopers hun huizen nog niet in de verkoop hebben gezet, mogelijk omdat verkopers door de markt gedwongen worden met hun prijs te zakken.

Minister Hillen zorgt voor opschudding bij Defensie door aan te kondigen dat er 12300 banen verdwijnen, waarvan 6000 door gedwongen ontslagen. Het inkomen van militairen gaat omlaag. Alle tanks worden verkocht, 16 F16's gaan eruit evenals 4 mijnenvegers. Kortom het mes gaat in defensie. Dat doet pijn. Opbrengst 1 mrd euro, begroting naar 7 mrd euro.

 

Prof Dr Tissen schrijft over Portugal en de andere zwakke broeders: 'veel goed geld naar kwaad geld'. Blijven we als een goedgelovige zakgeld geven aan lidstaten die uiteindelijk toch voor hun eigen belang zullen kiezen en niet voor Europa? De val van Portugal is een feit. De schuldenpositie van het land is onhoudbaar geworden. Knarsetandend wordt nu een beroep op Europa gedaan. Ik had liever gezien dat Portugal zich failliet had verklaard en de onafhankelijkheid van Europa had uitgeroepen. Net als Griekenland en Ierland dat hadden moeten doen. Nu blijft het doormodderen. De nabije toekomst is voorspelbaar. Portugal krijgt geld. Heel veel geld. Daarna blijkt dat Portugal er nog slechter voorstaat dan officieel gerapporteerd en krijgt het land nog meer geld. De sociaal-politieke chaos neemt vervolgens rechtevenredig toe met de hoeveelheid steun die Portugal krijgt. De bevolking zal heus wel willen bezuinigen. Maar niet tot het gaatje. Laat staan tot het bot. Wat blijft is dat Portugal geen echte economie is. De economisch motor is een ouderwets tweetakt brommertje. Zo op het oog ziet Portugal er levensvatbaar uit. Er is een prachtige infrastructuur. De wegen zijn mooi. Gemakshalve wordt vergeten dat die allemaal door Europa zijn betaald, in de tijd van wat ik de mooie droom noem. Voor de rest zijn er in Portugal een paar machtige families en dan heb je het wel gehad. Einde oefening. Ben ik tegen Portugal. Nee, natuurlijk. Ik ga er dit jaar zelfs op vakantie en had al geboekt voor de huidige misère. Mijn kleine steentje aan de economie draag ik van harte bij. Omdat de mensen zo aardig en ontspannen zijn. De Europese regeringsleiders zullen Portugal omarmen en met verve –maar geheel kunstmatig- in stand houden. Ook nu weer zal er worden geroepen dat er geen gevaar van besmetting richting andere lidstaten is. Spanje gaat er niet aan, zelfs niet met een werkloosheid van 25%, enorme leegstand, torenhoge hypotheeklasten en naar adem happende banken. Inmiddels is Spanje kampioen in het oprichten van “bad banks” en dan doen wij Europeanen net alsof er niets aan de hand is. “Ja, doei”, zou mijn zoon van veertien zeggen. Want het gaat ook om hem. Begin juni vinden er verkiezingen in Portugal plaats. ‘Kom maar door met dat geld’, zullen de Portugezen zeggen. “Wij bepalen daarna zelf wel tot hoever we willen bezuinigen”. De kans op regeringsvorming volgens Duits-Europese principes van zorgvuldig bestuur – à la Angela Merkel- is nagenoeg nihil. Het wordt gewoon weer een robbertje potverteren. Ben ik boos? Eigenlijk wel. Tot op heden heeft niemand het aangedurfd om de problematische lidstaten tijdelijk buiten Europa te parkeren. Waarschijnlijk vrezen de Europese regeringsleiders dat als er één schaap over de dam is er teveel zullen volgen. Dan maar liever veel goed geld naar kwaad geld brengen, zo wordt geredeneerd. De telkens weer terugkerende kern van de discussie draait om de hete brij van de banken heen. Iedereen weet dat als lidstaten failliet gaan er veel banken in de gezonde lidstaten zullen zijn die het loodje gaan leggen. Dat wat nu nog gezond is of gezond oogt, wordt dan ziek. Echt ziek. Zo wankel is Europa. Resteert de vraag hoe lang Europa door kan blijven gaan met het spelen van het schuldspelletje. Wanneer bezwijkt de ene schuld onder de andere? Al eerder heb ik gepleit voor een Europees totaalplaatje. Weten wij voldoende van de Oost-Europese lidstaten? Van België? Van Frankrijk en Italië? Zo niet, dan geven wij als een goedgelovige zakgeld aan lidstaten die uiteindelijk toch voor hun eigen belang zullen kiezen. En dus niet voor Europa. Met dank aan Prof Tissen.

Minister Leers, ook wel HardLeers genoemd, werd onaangenaam getroffen door het voornemen van Berlusconi om aan 25.000 bootvluchtelingen, die via Lampedusa in Italië zijn aangekomen, een zogenaamd humanitair 3-maanden visum te geven waarmee ze tijdelijk toegang krijgen tot alle Schengen-landen, dus ook Nederland. Maandag brengt Leers dit onderwerp op tafel tijdens overleg in Brussel. Het onderwerp stond al eerder dit jaar op de agenda. Eerst konden de Grieken de stroom asielzoekers niet aan die Griekenland binnenkwamen via de Turks/Griekse grens. Nu gaat het over veel grotere hoeveelheden Libiërs maar vooral Tunesiërs die met bootjes de oversteek over de Middellandse Zee maken van Noord-Afrika naar Italië. Dit land heeft niet voldoende accommodatie om de vluchtelingen op te vangen. De EU heeft eerder uitgesproken dat op dit moment de vluchtelingen niet teruggestuurd kunnen worden, maar Leers' standpunt is 'hou ze daar (Zuid-Europa) en stuur ze niet door naar hier (Nederland)'. Uiteindelijk moeten ze toch naar hun thuisland terug'. De commando's van Wilders klinken door in de benadering van de problematiek zoals die door de minister wordt gegeven. Ik deel het standpunt dat deze 'vluchtelingen' uiteindelijk terug moeten naar hun thuislanden, daarover geen discussie. Maar om Italië met het probleem op te schepen, dat gaat me ook te ver. Ik zie het voornemen van Berlusconi om alle Schengen-landen met het probleem te confronteren als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, waar ik wel begrip voor op kan brengen. Breaking news: Italie en Frankrijk gaan op de Middellandse Zee patrouilleren om te voorkomen dat nog meer Noord-Afrikanen met bootjes naar Lampedouza varen. Of wil Nederland alleen de voordelen en niet de nadelen van een communauteit? In ieder geval ons met een Jantje van Leiden ervan af te maken, mag niet lukken.

Aan het slot van deze blog een goed en een slecht bericht. Eerst maar het goede nieuws: zowel de productie als de omzet van de Nederlandse industrie is in februari gestegen. De omzetgroei is met 23% de grootste ooit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in februari ruim 9% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze productietoename is groter dan die in de voorgaande drie maanden, maar de productie lag nog wel iets onder het niveau van voor de economische crisis. En dan het minder positieve nieuws: de verkopen van groothandelaren in de Verenigde Staten zijn in februari onverwacht gedaald. De verkopen namen met 0,8 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Dat was de sterkste daling sinds maart 2009 en de eerste afname sinds juni dat jaar. De onverwachte daling, economen hadden een toename met 1,8 procent voorspeld, kan erop wijzen dat detailhandelaren rekenen op een terugval van de vraag door consumenten. Voor de nieuwe stresstest moeten de 90 Europese banken, die daaraan meedoen, een kernkapitaal van 5% van het balanstotaal hebben, heeft de Europese Bank Autoriteit bekendgemaakt. Voor mij is die 5% te laag. De norm zou 8% moeten bedragen om uit de gevarenzone te blijven. In de VS is nog altijd geen akkoord bereikt over het overheidsbudget voor het komende halfjaar. Dat kan leiden tot een 'government shutdown'. Afgevaardigden van de Democratische partij en van de Republikeinse oppositie gaan vandaag en vannacht door met onderhandelen. Als er ook morgen geen akkoord ligt, is het geld voor de overheid officieel op en worden 'niet-essentiële onderdelen' gesloten. Zo begint bijvoorbeeld de belastingdienst aan een gedeeltelijke sluiting. De politie, brandweer en het leger blijven aan het werk. Als de 'shutdown' doorgaat, kunnen veel Amerikanen voorlopig fluiten naar hun belastingteruggave. Net als in Nederland wordt in deze periode het gros van de belastingaangiftes behandeld, maar dat kan stil komen te liggen. Ook Amerikanen die bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs willen aanvragen, kunnen voor een gesloten loket komen te staan. Ook museumpersoneel kan thuisblijven. Op dit bericht verzwakte de dollar naar 1,4439. Breaking news: bij het verzenden van dit blog is er nog geen compromis. Dat moet er voor midnight (local time) zijn anders worden er morgen 800.000 ambtenaren in dienst van de federale regering naar huis gestuurd. De vraag of het goede nieuws het slechte nieuws wegdrukt kan ik niet positief benaderen. Ik vrees dat de intensiteit (de zwaarte) van negatieve ontwikkelingen het financieel/economische beeld blijft beheersen.

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.