UPDATE07092013/186 Het wordt nooit meer zoals het was, zegt Rutte

Premier Mark Rutte heeft de aftrap verricht van het nieuwe politieke jaar met de zogenaamde H.J. Schoo-lezing in de Rode Hoed. De hoop dat de minister-president die gelegenheid zou gebruiken om het vaderland zijn visie op de toekomst zou geven, bleek ijdele hoop. “Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet de liberaal in mij zich daar met alles tegen.” Dat is duidelijke taal, waarmee hij zegt dat hij onbekwaam is de inwoners van dit land te vertellen hoe hij werkt aan het Nederland van de volgende generatie. De tijd begint te dringen dat hij naar de Koning moet om te vertellen dat hij niet de man is die in staat is Nederland naar de toekomst te begeleiden. Het bleef bij de voorzienendheid van de premier dat het licht aan het einde van de tunnel anders zal zijn dan het vroeger was. Een overheid in afgeslankte vorm en een samenleving die zich zelf maar moet redden. De pijn van de bezuinigingen probeerde hij met een zalfje wat te verlichten door erop te wijzen dat het noodzakelijk is. De deelakkoorden die dit kabinet heeft afgesloten met partijen uit de samenleving lossen de problemen, waarmee dit land kampt, niet een, twee, drie op. Het is ook maar de vraag hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor al de gesloten akkoorden. Het is ook de vraag hoe representatief de partijen zijn waarmee akkoorden zijn gesloten. Ik sluit zeker niet uit dat het uitgangspunt is geweest om met zo weinig mogelijk pijn met de overheid tot overeenstemming te geraken. Veel onderwerpen zijn ook vooruit geschoven. Zo van 'dat zien we later wel weer'. Lex Oomkes zegt daarover: “al die akkoorden, hoe politiek opportuun voor de coalitie dan ook, zijn akkoorden waarbij deelbelangen worden uitgeruild. De functie van politieke organen is nu juist afwegingen tussen deelbelangen te maken en te komen tot iets dat wordt bestempeld tot het algemeen belang.” Niet het feit dat die akkoorden zijn gesloten, iets waar de premier fier over is, maar de vraag of de inhoud en uitvoering leiden tot de oplossing van de problematiek. Wat ik persoonlijk miste in zijn betoog is de relatie van Nederland in de EU/eurozone van 'morgen'. Het bovenstaande in acht genomen was het een uitermate zwak betoog van de premier. Hier sprak geen krachtige leider, die weet wat hij moet doen en waar hij naartoe gaat. Het volk blijft in het ongewisse over de toekomst. Deze man moet zo snel mogelijk van het politieke speelveld verwijderd worden.

Een andere schokkende mededeling haalde de voorpagina's: Nederland stond afgelopen jaar in de Top5 van de sterkste economieën en is nu naar de achtste plek gegaan. Van de Top5 naar de Top10, stelt het World Economic Forum en de Erasmus Universiteit. Minister van Economische Zaken Henk Kamp vindt het 'jammer' dat het kabinetsbeleid niet succesvol wordt beoordeeld. Hij vindt dat Nederland terug moet naar de Top5, maar hij vindt een vijfde plek eigenlijk te laag. Pechtold spreekt van een pijnlijke terugval. Roemer zegt dat dit kabinet Nederland op achterstand zet. Rutte maakt consequent steeds weer de verkeerde keuzes. Het CDA is geschrokken. Nou dat ben ik niet hoor. Ik ben nog heel tevreden met een achtste plek. Ik sluit helemaal niet uit dat we binnen 2 jaar naar de Top20 verschuiven. Waarom, zult U zeggen zo pessimistisch. Henk Volberda, hoogleraar, de man meegewerkt heeft aan de diagnose zegt daarover 'dat wij één van de weinige Europese landen zijn die afgelopen jaar niet in staat zijn geweest aan te haken bij de lichte economische groei. Onze financiële markten werken niet goed en de stabiliteit van de banken is onvoldoende. Bovendien is ons begrotingstekort te groot. We moeten wel stellen dat ook elders in Europa deze problemen spelen. Specifiek voor ons land noemt hij 'het grootste obstakel voor het realiseren voor groei het 'praatmodel' is van deze regering. Het kabinet sloot akkoorden maar effecten daarvan zijn niet waarneembaar. Iedereen blijft naar elkaar kijken en er gebeurt nauwelijks iets. Over de arbeidsmarkt benoemt hij 2 zaken: er zijn te weinig vakmensen op MBO-niveau en er zijn te weinig technici op HBO-niveau. Het Techniek/pact dat tussen de werkgevers en overheid is afgesloten moet in feite nog van start gaan en resultaten zullen we pas over enkele jaren zien. Een ander tekort in het kabinetsbeleid noemt hij het uitblijven van investeringen. En daar waar er plannen voor zijn gemaakt in de techniek, energie en agro-industrie wordt het geld nog niet beschikbaar gesteld. Volberta wil dat het kabinet het voortouw neemt nu het MKB in 'zwaar weer' verkeert. Hij spreekt dan over honderden miljoenen. Het achterblijven van innovatiekracht is het gevolg van een falend kabinetsbeleid op het gebied van de topsectoren. Alle zeilen moeten nu worden bijgezet! De TOP5 bestaat nu uit Zwitserland, Singapore, Finland, Duitsland en de VS.

Er is deze week grof geschut ingezet over de vraag of het Syrische leger op 21 augustus een gifgas aanval heeft uitgevoerd op de buitenwijk Ghouta in de Syrische hoofdstad. Obama zegt harde bewijzen te hebben van 'ja' en Poetin zegt van 'nee'. Poetin gaat daarbij zo ver dat hij afweerraketten aan Syrië wil leveren om de kruisraketten die de VS van plan zijn de komende 90 dagen af te gaan schieten, uit de lucht te halen. Dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden met chemische wapens is geen discussiepunt meer. Wel wie er verantwoordelijk voor is. Trouw publiceerde deze week een artikel over deze materie waarin wordt gesteld dat, volgens de Russen, de rebellen met deze gifgas ontploffing het Westen zouden hebben willen uitdagen militair in te grijpen waarmee de rebellen in een gunstiger positie zouden komen te staan in hun strijd tegen het Syrische leger. Edoch ……Mint Press News , uit Minneapolis geeft een heel andere lezing van het voorval. Er is helemaal geen aanval met gifgas uitgevoerd, door niemand. Er is ook geen kwade opzet in het spel althans dat was, op dat moment, niet het geval bij de rebellen. Een van de strijdersgroepen van het Vrije Syrische leger (de rebellen) is het Salafistische Noesra front van de rebellenleider “J”. Bij het vervoer van nieuwe wapens vanuit een depot, geleverd door Prins Badar bin Sultan, ook wel bekend met zijn bijnaam Badar Bush, hoofd van de Saoedische inlichtingendienst, naar een tunnel in de wijk Ghouta zouden strijders, bij gebrek aan kennis over wat ze vervoerden, onvoldoende zorgvuldig zijn omgegaan met de wapens die worden beschreven als 'cylinderachtig' en 'enorme gasflessen'. In die tunnel is het fout gegaan. Wat er precies is gebeurd waardoor een explosie van gifgas heeft plaatsgevonden is niet meer traceerbaar. De (rebellen)strijders die zich op het moment van de ontploffing in de tunnel bevonden zijn daarbij om het leven gekomen. Een vrouwelijke rebellenstrijdster zegt in een artikel van de Jordaanse journalist YahYa Ababneh dat de rebellen niet was verteld wat voor wapens, die aan de rebellen zijn geschonken vanuit Saoedie-Arabie, het waren en hoe ze moesten worden gebruikt. Dan zegt ze 'wij wisten niet dat het chemische wapens waren en hadden nooit gedacht dat het gifgas kon zijn.' Prins Bandar heeft het Noesra front ook niet gewaarschuwd voor de gevaren ervan bij transport. Een insider in het onderzoek in Syrie, Carla del Ponte, heeft al eerder gewaarschuwd dat de rebellen over sarin beschikten. Daar heeft toen niemand aandacht aan geschonken. Gaan de panelen nu eindelijk schuiven? Nog steeds niet. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken waren dit weekend bijeen in Vilnius bijeen en zijn tot de conclusie gekomen dat 'de gifgasaanval in Syrië, die naar alle waarschijnlijkheid vorige maand heeft plaatsgevonden, een ernstige schending van de mensenrechten is en een oorlogsmisdaad. Er zijn sterke aanwijzingen dat het Syrische regime achter de inzet van chemische wapens zit. Alles wijst op schuld van Assad. Dat mag niet zonder gevolgen blijven, zegt Europa, maar eerst moet het eindrapport van de VN-inspecteurs op tafel liggen en daarna moet de Veiligheidsraad zich erover buigen. Een oplossing van de burgeroorlog in Syrië moet niet militair worden nagestreefd maar worden bereikt aan de onderhandelingstafel, een politieke oplossing dus. Duitsland en Frankrijk hebben zich gevoegd bij dit gezamenlijke besluit van de 28 EU-landen. Het Witte Huis, dat ook geen harde bewijzen heeft voor een gifgasaanval van het Syrische leger, gebruikt nu schokkende beelden van YouTube om politici in het Amerikaanse Congres ervan te overtuigen dat een militaire actie in Syrië wel degelijk noodzakelijk is. De Amerikaanse regering heeft een selectie gemaakt van beelden van slachtoffers. Te zien is dat ze getroffen zijn door een aanval met een gifgas. Sommige mensen zijn al overleden. Er zijn close-ups gemaakt van slachtoffers met vernauwde pupillen. Met de beelden moet het Congres over de streep worden getrokken om een actie te steunen. De buitenlandcommissie van de Senaat,een onderdeel van het Congres, heeft al voor ingrijpen gestemd. Poetin zegt nog steeds dat als er 'harde bewijzen zijn' er met hem te praten valt in de Veiligheidsraad. Maar de VS heeft geen hard bewijsmateriaal en dat hebben ze nodig om een militaire actie te kunnen uitvoeren met een 'coalition of the willing'. Zo ver zijn we nog lang niet.

Uit de peiling van de Hond tien dagen voor Prinsjesdag blijkt de premier en de coalitie er dramatisch voor te staan. Het vertrouwen dat het kabinet nodig heeft om te kunnen regeren is ingestort. Meer dan 55% van de geënquêteerden vindt Rutte ongeschikt voor zijn functie als premier van dit land. Een goeie 20% vindt hem 'de juiste man op de juiste plaats' en ook 20% vindt hem 'principieel' als premier. Het zal de harde kern van de VVD-achterban wel zijn. De coalitie krijgt ook deze week weer een pak slaag. Het verlies van de VVD is gestegen naar 22 zetels (van 41 naar 19) en bij de PvdA naar 27 (van 28 naar 11). Dat betekent een verlies voor de coalitie van 49 zetels (van 79 naar 30). Zonder op de trom te roffelen krijgt Wilders er weer een zetel bij en is nu met stip de grootste partij in de peiling van de Hond met 32 zetels. De andere zetel gaat naar Pechtold die op 19 virtuele zetels staat. De SP blijft op 24 staan, het CDA op 16 en 50+ op 10.

De rente op staatsleningen zowel in Europa als in de VS is deze week gestegen. In de VS en het VK is 10-jarig Staat gestegen tot 3%. De Nederlandse rente bereikte de 2,46%.

Kort Nieuws

Minister Kamp bevestigde deze week nog eens hoe tevreden hij is dat hij erin is geslaagd de pensioenfondsen en banken op één lijn te krijgen over de overname van delen van de hypotheekportefeuilles van de banken door pensioenfondsen. De prijs die de overheid daarvoor gaat betalen in de vorm van een garantiestelling voor onderwater staande hypotheken, waarop pensioenfondsen verliezen lijden, is hoog. De pensioenfondsen krijgen daarboven ook nog een rendementsgarantie. Het pact dat Kamp heeft gesloten betekent in de praktijk dat de belastingbetaler wordt opgezadeld met de verliezen die de banken op slechte hypotheken. En moeten we daar de handen voor op elkaar krijgen. Voor de banken is dit een gouden deal: je verlies wegschuiven naar de argeloze burger, die denkt dat Kamp de problemen bij de banken op te lossen. De rekening wordt over een aantal jaren gepresenteerd aan de burgers, door nieuwe bezuinigingen op te leggen of de belastingen te verhogen. Een andere domme zet van het kabinet is de verlaging van de pensioenpremies. Dat levert misschien voor de overheid een bate op maar de deelnemers in de pensioenfondsen (dat zijn dus de werknemers) krijgen wel een lager pensioen uitgekeerd op de pensioengerechtigde leeftijd. Of de werknemers daar zo gelukkig mee moeten zijn, betwijfel ik. Bernard Wientjes waarschuwt de senatoren dat als de Eerste Kamer het pensioendeel van het Sociaal Akkoord niet steunt het sociaal akkoord van het kabinet, werkgevers en werknemers zeer waarschijnlijk zal sneuvelen.

Een forse tegenvaller, waar ik al meerdere keren voor gewaarschuwd heb: de Duitse industriële productie is in de vakantiemaand juli met 1,7% gedaald. De daling is groter dan werd verwacht. Een tegenvaller dus. In juni was er nog sprake van een – bijgestelde – stijging van 2%. Ten opzichte van juli 2012 was er sprake van een daling van 2,2%. Ook de Duitse export daalde in juli onverwachts met 1,1%. In juni was er nog een toename van 0,6%.

De autoverkopen daalde in augustus met 13,3% ten opzichte van augustus 2012. Voor het hele jaar verwachten de RAI en de Bovag een daling naar 375.000 nieuwe auto's. Dat is het laagste aantal sinds 1969. Dat is 44 jaar geleden.

Het CBS meldt dat de huren in de maand juli met gemiddeld 4,7% zijn gestegen. Het is de hoogste huurstijging sinds 1994.

De coalitie-partijen hebben deze zomer getracht D66 en het CDA als gedoogpartners in te lijven. Het eerste gesprek tussen Samsom en Pechtold leidde niet tot enig resultaat.

De inflatie is in augustus enigermate gedaald van 3,1% naar 2,8%, als gevolg van lagere prijzen aan de pomp. Maar ook nu nog ligt onze inflatie ver boven de inflatie in de eurozone: 1,3%.

We lezen de laatste maand veel positief nieuws over de Franse economie, die uit het dal zou zijn gekomen. Maar de rente voor 10-jarig papier is deze week wel opgelopen tot een niveau van 15 maanden geleden. Niet dramatisch hoog, maar wel een signaal: van 1,81% in mei jongstleden naar 2,57% nu.

De Japanse centrale bank houdt de omvang van het monetaire stimuleringsprogramma onveranderd op 60 tot 70 biljoen yen (531 miljard euro) op jaarbasis. Dat maakte de Bank of Japan (BoJ) bekend. Het besluit om het steunprogramma onveranderd te houden was unaniem en verwacht door economen. Volgens de BoJ is er sprake van een bescheiden economisch herstel in Japan. Daarmee is de centrale bank iets positiever dan vorige maand, toen werd gesproken over een begin van een licht herstel. De Japanse overheid is van plan in april volgend jaar de btw te verhogen en de BoJ denkt dat de Japanse economie sterk genoeg is om die belastingverhoging op te kunnen dragen. Premier Shinzo Abe moet begin oktober beslissen of de btw-verhoging doorgaat, wordt uitgesteld of helemaal wordt afgeschoten.

De massale instroom van nieuw kapitaal in de verzekeringswereld brengt systeemrisico's met zich mee, die lijken op die in de bankenwereld voor de kredietcrisis. Daarvoor waarschuwt John Nelson, topman van verzekeraar Lloyd's of Londen. Nelson wees er op dat er de afgelopen tijd veel geld naar de industrie stroomt van beleggers die door de lage rendementen op de beurzen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. Onder meer pensioen- en investeringsfondsen kijken steeds vaker naar de verzekeringswereld. Dat is gunstig, omdat op deze manier de premies laag kunnen worden gehouden. Maar volgens Nelson kan tegelijkertijd het traditionele financieringsmodel worden ondermijnd. ,,Wij herinneren ons allemaal nog de systeemproblemen in de bankwereld, waar kapitaal los kwam te staan van de onderliggende transacties'', aldus Nelson. Als verzekeraars risico's niet meer op de juiste manier inschatten, kunnen beleggers flinke verliezen oplopen. Verzekeringen ,,kunnen een gevaarlijke wereld zijn voor mensen die ze niet begrijpen''.

Van een Duitse analist komen opnieuw signalen dat we, op basis van historische data, zo langzamerhand aan het einde zijn gekomen van de bullmarket en aan het begin staanvan een bearmarket. Ik kom daar de volgende keer op terug.

Slotstand indices 6 september 2013/week 36: AEX 371,04; BEL 20 2.731,09; CAC 40 4.049,19; DAX 30 8.275,67; FTSE 100 6.547,33; SMI 7.950,78; RTS (Rusland) 1345,60; DJIA 14.922,50; Nasdaq 100 3.133,376; Nikkei 13860,81; Hang Seng 21621,22; All Ords 5144,00; €/$ 1,3180; goud $1388,80, dat is €33.854,35 per kg, 3 maands Euribor 0,225%, 10 jarig 2,372%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.