UPDATE07092011

Na de veldslag van maandag was het dinsdagmorgen even op adem komen. Op het Damrak waren de borden groen gekleurd. De goudprijs steeg in de ochtend naar $1920. Eindelijk even rust, totdat na de lunch duidelijk werd dat Wall Street in de min zou gaan openen. Beleggers blijven ongerust over de wijze waarop Europa de schuldencrisis gaat oplossen. Inmiddels is duidelijk dat niet alle neuzen meer dezelfde richting op wijzen bij de politieke en monetaire autoriteiten die bij de Europese schuldencrisis zijn betrokken. De een zegt ´zus´ en de andere zegt ´zo´. Griekenland haalt zijn doelstellingen voor 2011 niet meer omdat de met dwang opgelegde ingrepen niet realiseerbaar zijn op zo korte termijn. Verder werkt de teruglopende wereldhandel tegen. Vervolgens zegt Lagarde dat de eerste prioriteit is de economische groei activeren, ook als dat gepaard gaat met een verder oplopende staatsschuld. Bezuinigingen naar achteren schuiven. Dus wel bezuinigen maar niet nu, maar pas als de economische groei weer is aangetrokken. Een opmerking terzijde: het activeren van economische groei kan de rente doen oplopen. Politiek zal dat wel een heel moeilijk dossier worden. Nederland zit wel met €18 mrd bezuinigingen in zijn maag. En hoe vertelt Rutte dat aan zijn volk? En dan de trojka, gaat die het Griekse beleid bijstellen. Verderop leest U dat Sweder van Wijnbergen somberder is over Griekenland. Als er geen schuldverlichting komt is dit een kansloos dossier. De twijfels over Italië zijn momenteel voor de markten belangrijker dan Griekenland. Er is een stemming van: 'niet Griekenland maar Italië maakt of breekt de euro'. Een staatsschuld van ca 2.000 mrd euro. €150 mrd per jaar onttrekt de maffia aan de Italiaanse economie, €120 mrd wordt zwart verdiend en wordt niet opgegeven aan de fiscus en €60 mrd verdwijnt door corruptie. Door dit te accepteren kon Berlusconi, de leider van de Partij voor de Vrijheid, 10 jaar als minister-president het land regeren. Want laten we eerlijk zijn 'wie slacht de kip met de gouden eieren'? De vraag is wat er terecht komt van de aangekondigde bezuinigingen van €45 mrd in de komende 2 jaar in Italië? De Jager stond er maandagavond op het journaal beteuterd bij. Zijn onderwerp 'Grieks onderpand voor de Finnen' had amper aandacht gekregen op de vergadering van de Ministers van Financiën van de 17 eurolanden in Berlijn. Er schijnt wel een compromis in de maak te zijn geweest door de voorzitter van de Europese Raad, de Belg van Rompuy, wat wordt gekarakteriseerd als 'een fopspeen'. Daarover kwam weinig naar buiten, in ieder geval hebben Nederland, Duitsland en Finland daarover geen overeenstemming bereikt. Volgende week vrijdag, komen de 17 ministers van Financiën van de eurolanden weer bij elkaar maar dan in het Poolse Wroclaw. Dan wordt verder gesproken over de realisering van de Griekse bezuinigingen en privatisering van staatsbedrijven. En dan het allerbelangrijkste nieuws van vandaag: het Constitutionele Hof in Karlsruhe heeft de Duitse financiële steun aan de zwakke eurolanden goedgekeurd, maar voor nieuwe steunmaatregelen moet de Bondskanselier wel eerst nog even langs het Parlement voor toestemming. De beurzen reageerden enthousiast en kleurden gelijk diepgroen.

Het vertrouwen in de eurozone komt onder zware druk te staan met de uitspraak dat sjoemellanden in de eurozone onder curatele moeten komen te staan. Een stevige uitspraak van de Nederlandse premier. Maar wat bereik je ermee. Landen die er niet in slagen de begrotingsafspraken na te komen krijgen de vrijheid uit de eurozone te stappen. Bij die maakbaarheid zet ik vraagtekens. De partijgenoot van Mark Rutte: Gerrit Zalm, de man die voor ons land aan de wieg heeft gestaan van de euro heeft al eerder verklaard dat uittreding uit de muntunie een zo grote chaos voor dat land maar ook voor de euro dat dat een niet te betreden traject is. Ik weet: daar is niet iedereen het mee eens, maar toch niemand zit te wachten op nog meer onzekerheid in de eurozone. En wie overleven dit beleid: alleen de Noord-Europese landen? En ook na de uitspraken van Rutte blijf ik met de vraag zitten: doen wij het dan zo geweldig. Het Nederlandse volk wordt ook opgezadeld met 18 mrd aan bezuinigingen, waardoor de koopkracht van de burger wordt aangetast. Dus laten we nu net doen of we het knapste jongetje van de klas zijn. Volgens mij ligt ons begrotingstekort ook > 3% van het bbp en de staatsschuld > 60% van het bnp. Waar heeft Rutte het dan over? Een eurocommissaris in Brussel die curator wordt en ons land de les gaat lezen?

RTLZ: het kabinet wil dat landen in de eurozone die zich niet aan de begrotingsafspraken houden, veel harder worden aangepakt. Zo moet er een aparte Eurocommissaris komen die toeziet op het naleven van de afspraken. "Landen hebben uiteindelijk altijd de vrijheid uit de eurozone te stappen." Op die manier wil het kabinet meer begrotingsdiscipline afdwingen. Rutte heeft ook een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin het kabinet zijn visie geeft hoe het in de toekomst verder moet in de eurozone. De nieuwe commissaris binnen de Europese Commissie moet volgens Rutte vergelijkbaar kunnen optreden als de Eurocommissaris van mededinging en maatregelen nemen, als landen zich niet houden aan de afspraken. Landen die hun begrotingstekort te ver laten oplopen, zou wat Nederland betreft ,,bindend'' opgelegd moeten worden dat ze maatregelen moeten nemen om hun overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Zij kunnen de belastinginkomsten verhogen of de uitgaven verlagen. Het kabinet is ook voor strengere sancties bij het verkrijgen van subsidies en bij de bijdrage aan de Europese begroting. Volgens Rutte is Europa nu druk met ,,het blussen van branden'', maar moeten de nieuwe voorstellen nieuwe crises zoals in Griekenland voorkomen. Gebleken is volgens hem dat de landen in de eurozone de begrotingsregels de afgelopen jaren ,,op onverantwoorde wijze'' hebben overtreden, zonder dat iemand daar iets tegen kon doen. Rutte zegt hier dus dat geen enkele politicus, geen regeringsleider en ook niet de Europese Commissie, ooit op enig moment in de afgelopen tien jaar de vinger heeft opgestoken en voor die problematiek aandacht heeft gevraagd. Het zijn de financiële markten en de Amerikaanse kredietbeoordelaars geweest die de vinger op de zere wond hebben gelegd. En toen was plotsklaps 'Leyden in last'. ,,Wil de eurozone in zijn huidige vorm toekomst hebben als stabiele muntunie die de interne markt en onze welvaart kan schragen, is een radicale breuk nodig met de hardnekkige gewoonte om de hand te lichten met afspraken die gemaakt zijn om stabiliteit te waarborgen'', schrijft Rutte. Dat betekent onherroepelijk dat alle 17 eurolanden een deel van hun soevereiniteit moeten gaan overdragen aan Brussel, maar dat wil Rutte en ook de 16 andere eurolanden niet. Dus waar hebben we het dan over? Landen hebben uiteindelijk altijd de vrijheid uit de eurozone te stappen. Voor Rutte staat daartegenover dat landen die lid van de eurozone willen blijven, zich aan de afspraken moeten houden. Het handhaven van de regels moet ook weer vertrouwen geven aan de financiële markten. Het kabinet houdt er rekening mee dat er in Europa veel weerstand is tegen de Nederlandse voorstellen.

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over strengere sancties voor eurolanden die zich niet aan de begrotingsregels houden. De besprekingen hebben maanden vastgezeten, vooral doordat Frankrijk dwarslag. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann verwacht dat het Europarlement nog deze maand over de nieuwe wetgeving kan stemmen. Ze spreekt van "heel goed nieuws'' en "een kleine revolutie''. De EU-lidstaten werden het eerder al eens over een strenger sanctiepakket, maar het Europarlement vond dat niet ver genoeg gaan. Het wilde dat de Europese Commissie een strafprocedure in gang kan zetten op het moment dat een euroland in de fout dreigt te gaan, bijvoorbeeld doordat het zijn staatsschuld te veel laat oplopen. De lidstaten zouden die procedure alleen bij meerderheid van stemmen kunnen terugdraaien.

Ik realiseer me dat lezers van dit blog zich afvragen wat ze moeten met hoeveelheid informatie over financieel/economische zaken, die ik regelmatig in mijn blog zet. Lees dit blog als een mozaïek van data en beschouwingen over actuele zaken, die hier en daar door mij voorzien worden van commentaar, soms zijn het aantekeningen in de kantlijn. Ik tracht een visie op de toekomst te geven vanuit mijn waarnemingspunt in dit lage land. Een visie die ik regelmatig actualiseer. De visie van gisteren is niet de visie van morgen. Maar in elke blog weer tracht ik wel een rode draad te laten lopen door de data en beschouwingen die tot ons komen. Het is die rode draad die bepaalt welke data en beschouwingen ik selecteer. De vaste lezers van dit blog (ik schrijf dit al, met tussenpozen, sinds eind 1987) kennen mijn visie op de toekomst. Eerst schoon schip maken en dan een nieuwe start met nieuwe doeleinden. Die start is al aan de gang, alleen moeten we met een paar onderwerpen nog aan de slag. Het grootste is de vernietiging van bad money. Al het overtollige geld dat is gecreëerd moet nog vernietigd worden. We zijn daar al goed mee bezig met de dalende aandelenkoersen. Maar of dat genoeg is, ik denk van niet. Maar er is hoop, want de Europese leiders willen geen nieuw belastinggeld voor versterking van buffers van de banken in de problemen, reserveren. En voor de goede orde: ik ben geen waarzegger en geen profeet. En ook ik maak bijwijlen verkeerde inschattingen en doe foute aannames.

Hypotheekaanvragen in de VS dalen flink. geen goed signaal, vastgoed in de VS blijft een groot probleem

De Griekse regering heeft van de EU, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) meer tijd gekregen om de beslissingen te nemen die nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Dat zegt ECB-president Jean-Claude Trichet. Volgens de centralebankpresident heeft de 'trojka' Griekenland opgedragen de afspraken over de noodzakelijke maatregelen na te komen. ,,De Griekse regering heeft de boodschap begrepen en zal doen wat nodig is om die doelen te halen'', stelt Trichet. Ik denk niet dat het zo eenvoudig is als Trichet de zaak voorstelt. Als het zo simpel was als Trichet doet voorkomen waren de problemen al lang opgelost. Laat de Grieken eerst maar eens proberen de economische krimp om te zetten naar economische groei. Dat zou al een topprestatie zijn. Vorige week werd de inspectie van de Griekse bezuinigingen door de EU, het IMF en de ECB onverwacht afgebroken, waarop er geruchten ontstonden over onenigheid tussen de toezichthouders en de Grieken. De Griekse regering liet begin deze week weten er nog steeds van overtuigd te zijn dat het volgende deel van de toegezegde noodleningen deze maand zal worden uitgekeerd. Trichet gaf verder aan dat de ECB en het IMF het niet eens zijn over de risico's die Europese banken lopen door de schuldencrisis. ,,Er is een heel belangrijk meningsverschil over de methode die wordt gebruikt om de kapitaalbehoefte vast te stellen'', zei de Franse econoom en aftredend president van de Europese Centrale Bank. Vorige week bleek uit een uitgelekte ontwerpversie van een IMF-rapport dat de verliezen van de banken op Europese staatsobligaties volgens het fonds kunnen oplopen tot 200 miljard euro. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijke IMF-cijfer daar ver vanaf zal liggen'', aldus Trichet.

De noodlijdende Spaanse staatsbank Caja Mediterráneo (CAM) heeft een verlies geleden over de eerste helft van het jaar van 1,14 miljard euro. Dat maakte het bankconcern, een van de vijf gezakte Spaanse banken voor de Europese stresstest, bekend. Spaanse banken zijn zwaar getroffen door het instorten van de markt van onroerend goed in eigen land. Daardoor zijn veel mensen niet meer in staat om hun leningen af te lossen. CAM kwam afgelopen juli in handen van de overheid, na een kapitaalinjectie van 2,8 miljard euro en een nieuwe kredietlijn van 3 miljard euro.

Financiële leiders van de G7-landen gaan aanstaande vrijdag in Marseille op zoek naar mogelijkheden om de economische groei aan te jagen. Mogelijk wordt daarbij besloten dat landen waar de economie beter draait, hun bezuinigingsplannen voorlopig op een lager pitje zetten. ,,De vertraging van de wereldeconomie en de mogelijkheden om daar wat aan te doen, worden de belangrijkste onderwerpen'', zei een zegsman over de bijeenkomst van ministers van Financiën en centrale bankiers uit de zeven oude economische grootmachten. De genodigden zouden het erover eens zijn dat de internationale economie in de moeilijkste fase zit sinds de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in 2008. ,,Men zal een indicatie geven dat het monetaire beleid ondersteunend blijft'. ,,Men zal ook aangeven dat bezuinigingen doorgaan, maar dat het tempo in sommige landen op korte termijn zal worden verlaagd.''

Minister Jan Kees de Jager is optimistisch dat er een akkoord komt over mogelijke onderpanden op noodleningen aan Griekenland. Hij liet dat merken vlak voor zijn vertrek naar Berlijn, waar hij spreekt met zijn Duitse en Finse collega. De Jager reageerde op EU-president Herman van Rompuy, die heeft gezegd dat een akkoord over de onderpanden nabij is. ,,Dat zou goed kunnen’’, zei De Jager. ,,We maken wel vorderingen, er zijn een paar stappen vooruit gezet.’’ De Finnen sloten onlangs een akkoord met de Grieken over een onderpand in cash, in ruil voor deelname aan nieuwe hulp voor Griekenland. Die overeenkomst stuitte op veel weerstand bij andere eurolanden, die de deal nog moeten goedkeuren. Veel landen, waaronder Nederland, hebben geëist dat de afspraak van tafel gaat, of voor alle landen geldt die bijdragen aan de noodkredieten voor Griekenland. Daarmee zou het hulpplan echter op losse schroeven komen te staan. De Jager spreekt in Berlijn met de Finse minister van Financiën, Jutta Urpilainen, en met zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble. Volgens De Jager zitten Nederland, Duitsland en Finland op één lijn. Zij vinden alle drie dat sancties op overschrijdingen van de euroregels automatisch moeten ingaan. ,,Zonder politiek gekonkel. Als een land zich niet aan de afspraken houdt, moeten boetes volgen en niet een politiek proces'', aldus de minister.

Zorgen dat de schuldencrisis escaleert en uitmondt in een onhoudbare situatie zetten de euro onder druk. De Europese munt daalde tot het laagste punt in 6 maanden ten opzichte van de Japanse yen en bereikte tegenover de Amerikaanse dollar de laagste stand in 7 weken. De euro was dinsdagochtend 107,95 yen waard, de laagste wisselkoers sinds maart. De ruilverhouding met de dollar ging naar 1,4055. Later op de dag trok de euro weer wat aan.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie sluit uit dat er een Europese kredietbeoordelaar wordt opgericht. Dat deed hij tijdens een officieel bezoek van de Europese Unie aan Australië. Enkele maanden geleden gingen er stemmen op voor de oprichting van een dergelijke instantie, die tegenwicht zou moeten bieden aan de gevestigde Amerikaanse beoordelaars Standard & Poor's, Moody's en Fitch. Dat drietal verlaagde stelselmatig de beoordelingen van een aantal Europese landen. Volgens critici hebben ze daarmee de schuldencrisis verdiept. Barroso zei dat er vraagtekens gesteld kunnen worden bij de rol van de drie beoordelaars, maar wees de suggestie van een Europese tegenhanger van de hand.

De beurs in Tokio is dinsdag opnieuw lager gesloten, op het laagste niveau sinds april 2009. De zorgen over de Europese schuldencrisis leidde wederom tot een verkoopgolf onder met name de financiële aandelen. De Nikkei eindigde 2,21% lager op 8590,57 punten. De vooruitzichten voor de wereldwijde economie zijn volgens de centrale bank van Australië minder duidelijk dan eerder dit jaar.

Banken vertrouwen elkaar met de dag minder. Het groeiende wantrouwen heeft tot gevolg dat de interbancaire markt – waarin financiële instellingen elkaar voor korte tijd geld lenen – aan het opdrogen is. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de economie, want als banken moeilijker kunnen lenen zullen ze ook bedrijven minder snel geld verstrekken. De zorgen over de Europese schuldencrisis en een nieuwe recessie zijn weer in alle heftigheid terug. De kosten van het verzekeren van Italiaans en Frans staatspapier schiet intussen naar recordhoogtes. Aankomend ECB-president Mario Draghi benadrukte dat de steun aan de obligatiemarkten tijdelijk is en overheden niet ontslaat van de plicht om hun financiën zo snel mogelijk op orde te brengen. Topman van Deutsche Bank Josef Ackermann doet ook een duit in het zakje door te stellen dat veel Europese banken een gedwongen afschrijving van staatsleningen niet overleven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel lijkt af te stevenen op een gevoelige nederlaag. Gisteren weigerden 25 parlementariërs een wetsvoorstel voor verruiming van het European Financial Stability Facility (EFSF), het Europese noodfonds, te ondertekenen.

De inflatie in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in juli licht opgelopen naar 3,1 procent op jaarbasis. In juni was de geldontwaarding nog 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De min of meer stabiele inflatie is volgens de OESO deels het resultaat van de ontwikkeling van de prijzen van energie en voedsel. De energieprijzen stegen in juli met 13,5 procent op jaarbasis, terwijl dat in juni nog 13,6 procent was. Voedsel werd 4,5 procent duurder tegen een stijging van 4,1 procent in juni. Exclusief de energie- en voedselprijzen bedroeg de inflatie in juli 1,7 procent, tegen 1,6 procent in juni. Allemaal marginale aanpassingen.

De groei van de economie in de eurozone in het tweede kwartaal is dinsdag neerwaarts bijgesteld. Het Europees statistisch bureau Eurostat meldde een groei van 1,6 procent op jaarbasis tegen een eerdere raming van 1,7 procent. Op kwartaalbasis was sprake van een groei met 0,2 procent. Dit cijfer was wel gelijk aan de eerste raming. De groei op kwartaalbasis werd vooral gedreven door de export en de voorraadopbouw. De consumptie van huishoudens nam juist af.

De internationale kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over de vooruitzichten voor de wereldwijde auto-industrie, wegens de verslechterende economische omstandigheden. Moody's heeft zijn verwachting voor de wereldwijde autoverkopen voor dit jaar verlaagd tot een groei van 3,5 procent. Eerder ging het uit van een toename met 5,1 procent. Ook voor 2012 voorziet Moody's een groeivertraging, van 7,4 procent tot 6,5 procent. De komende 12 tot 18 maanden wordt het lastiger voor de sector om aan krediet te komen door een lagere groei van het bruto binnenlands product (bbp) van de volwassen markten dan verwacht en een stijgende rente, die de inflatie in opkomende landen als China en India moet beteugelen, aldus het bureau. Daarnaast voorziet Moody's dat de winstgevendheid van autofabrikanten verder onder druk komt te staan door de stijgende grondstofkosten.

Griekenland heeft op de financiële markten 1,3 miljard euro geleend. De Griekse overheid haalde het geld op met de uitgifte van staatsobligaties met een looptijd van 6 maanden. De rente op de leningen bedraagt 4,80 procent. Dit is iets minder dan de 4,85 procent die Athene vorige maand moest bieden toen het met vergelijkbare leningen de boer op ging. Ter vergelijking, de Nederlandse overheid betaalde onlangs ruim ½% rente op leningen die februari volgend jaar worden afgelost.

Het aantal nieuwe orders voor de Duitse industrie is in juli met 2,8 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Duitse ministerie van Economie. De daling wordt vooral veroorzaakt door een terugval van 12,8 procent in het aantal buitenlandse orders van kapitaalgoederen. Een stijging van de orders voor consumentengoederen kon dit niet compenseren. Volgens het ministerie zwakt de groeitendens in het aantal orders af, maar is nog steeds sprake van een opwaartse trend. In vergelijking met de periode april-mei nam het aantal orders in de maanden juni en juli tezamen namelijk met 1,1 procent toe.

Met forse bezuinigingen alleen komt Italië er niet. De echte uitdaging voor dit land is het creëren van welvaart. Dat zei topman Federico Ghizzoni van UniCredit, de grootste bank van Italië. Volgens hem heeft Italië in de afgelopen jaren kansen laten liggen om de economie meer te laten groeien. Ghizzoni zei visie te missen bij de politici en riep de regering op om meer geld te steken in onderzoek en ontwikkeling en meer te doen tegen het ontduiken van belasting.

'Niet optimistisch zolang Berlusconi er zit'. Dat zegt Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de universiteit van Amsterdam. 'Berlusconi gooit olie op het vuur. In augustus moest Italië 60 miljard herfinancieren en in september nog eens 70 miljard euro. Daarna wordt het een stuk minder. De besluiteloosheid over het bezuinigingspakket van de staat is niet geloofwaardig. In het pakket staat alleen iets over minder belastingontduiking. Dat is niet geloofwaardig'', aldus Van Wijnbergen. ''Er moeten echte maatregelen komen, dan komt Italië wel in veilige wateren.'' Ook over Spanje is Van Wijnbergen redelijk optimistisch: dat land kan het redden, het is in een veel minder groot zwart gat gevallen. Hij is wel somber over Griekenland. Aanzienlijk somberder zelfs. Naast hervorming is hier, volgens van Wijnbergen, ook schuldverlichting nodig. ''Griekenland heeft schulden ter grootte van 130% van het bnp, het is op weg naar 160%. Daarbij is er een lage groei en een enorme wolk van toekomstige belastingonvrede. Iedereen haalt zijn geld hier weg. Italië moet in september nog een groot bedrag herfinancieren. Als ze september door raken, dan komen ze er wel als er ingrijpende hervormingen komen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor Ierland naar beneden bijgesteld wegens een zwakke export, veroorzaakt door de verslechterende wereldeconomie. Ook heeft de organisatie bij de Ierse overheid aangedrongen om meer bezittingen te verkopen om de torenhoge staatsschuld terug te dringen. Het IMF wil dat Ierland voor 5 miljard euro aan bezittingen verkoopt in plaats van een eerder bedrag van 2 miljard euro. De verwachting voor de economische groei voor dit jaar is naar beneden bijgesteld tot 0,4 procent. Eerder was dit 0,6 procent.

Het permanente noodfonds voor eurolanden, het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), is te klein. Dat zei de Ierse minister van Financiën Michael Noonan. Het ESM moet in 2013 de permanente opvolger worden van het huidige noodfonds EFSF. In het permanente noodfonds moet ongeveer 750 miljard euro beschikbaar zijn voor eurolanden met financiële problemen. Daarvan komt naar verwachting 250 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Critici vinden echter dat het fonds te klein is om grote landen als Italië bij te kunnen staan. De leiders van de leden van de eurozone zijn verdeeld over het vergroten van het permanente fonds. Zij spraken in juli wel af het fonds in staat te stellen om obligaties van eurolanden op te kopen. Noonan riep de andere eurolanden op die afspraken snel door te voeren.

Air France-KLM gaat 700 tot 800 miljoen euro per jaar extra bezuinigen om het hoofd te bieden aan de economische onzekerheid en groeiende concurrentie. Dit bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde sanering van 470 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Pierre-Henri Gourgeon van de luchtvaartmaatschappij heeft een groep vakbondsbestuurders verteld dat ,,de broekriem flink moet worden aangetrokken''. Air France-KLM zou zijn groeiverwachting naar beneden bijstellen. ,,Het aantal reserveringen daalt niet, maar de perspectieven zijn duidelijk onzekerder dan een jaar geleden, toen alle analisten een groei van het aantal passagiers voorspelden.'' Air France-KLM zou de kostenbesparingen willen gebruiken om zijn schulden te verlagen en investeringen te kunnen doen. Geen enkel bedrijfsonderdeel zou bij de bezuinigingsronde gespaard blijven. Topman Gourgeon sluit ontslagen niet uit.

Het slot van de AEX dinsdag was 273,33 -0,41%, de laagste notering van 2011. Woensdag werd opgelucht gehandeld, de euro verzwakte. De AEX steeg 2,82% naar 281,05. Goud $1820, $ 1,4057.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.